Последни публикации
Брояч от 3.2006г.
5587712
Users Today : 123
This Month : 8680
This Year : 35909
Views Today : 592
Who's Online : 9
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Март

11 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Самооценка)
11 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес преминаваме към самооценката ви.
А тя не е по-малко сложно понятие от самопознанието, понеже по света са много малко хората, способни да се оценят обективно.
Най-често, самооценката е или завишена, или занижена, в зависимост от преобладаващите черти на характера в човека.
Но понякога могат да сменят местата си.
От какви критерии при самооценката си се ръководи най-често човек?
За съжаление, на първо място е мнението на обкръжаващите, което не може да бъде обективно, понеже, като правило, всеки съди за другите по себе си – основавайки се на своята представа за живота и хората.
Защото е заложено така в дуалните програми, в които основата е РАЗДЕЛЕНИЕ, следователно, всички хора се делят на разни категории.
И ако не попадате под определен стандарт, натрапен ви от обществото и религиите, вашата самооценка се понижава рязко – чувствате се неудачник и аутсайдер.
Второ, върху самооценката ви влияе много семейството, в което се залага фундамента за развитие личността на човека.
То може, както да ви възвиси в собствените ви очи, така и да възпита във вас чувството за непълноценност.
Рядко някой успява да постигне златната среда при възпитанието на децата си – да им внуши чувство за собствено достойнство, уважение към себе си и обкръжаващите, и без да изпада в крайности, оценявайки себе си при едни или други обстоятелства.
Трето, не на последно място е ролята на егото ви, което може, както да повишава, така и да понижава самооценката ви.
Това се получава несъзнателно, понеже човек с ярко изразено его е във властта на астралните същности, които му внушават определени мисли и емоции.
Четвърто, голямо влияние върху човека оказват всички социални институти, с които взаимодейства през целият си живот.
А се получава така, защото в тези институции е развита силно конкуренцията, следователно, противопоставянето.
Човек още от детските си години трябва да доказва на обкръжаващите своите възможности – че не е по-лош и по-глупав от другите.
В зряла възраст се добавят и професионални амбиции, които се налага да отстоява постоянно.
Пето, немалка роля при самооценката имат и семейните отношения, в които често единият от съпрузите потиска другия, а понякога го издига на пиедестал.
И едното и другото не подпомага обективната самооценка и забавя духовното развитие на човека.
Шесто, огромно влияние върху самооценката оказват СМИ, които залагат в съзнанието и подсъзнанието програмите за «успешност».
Именно те внасят смут в човешката душа, заставяйки го да следва натрапени стереотипи, нямащи нищо общо с истинските желания на душата.
И седмо, религията също внася своя принос при формиране на самооценката, потискайки личността с религиозни догми и ритуали.
Човекът се чувства малък, грешен и беззащитен пред могъществото на Бога – определящ човешките съдби.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 11 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-samoocenka/

10 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Божественият «вектор на движение»)
10 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще направя равносметка на предните две послания.
Ако сте отговорили пределно обективно на всички въпроси, напълно е възможно, вече да гледате на себе си по друг начин.
А сега опитайте да проведете «работа над грешките». Ето, в какво може да се състои.
Поработете с всяка точка – с всеки свой отговор.
Опитайте да си представите, как бихте постъпили в една или друга преживяна от вас ситуация, но вече от позицията и с разбирането, че тогава ви е ръководило егото, а не душата.
С други думи, преиграйте ситуацията и поведението си по такъв начин, че всичко да е за общо благо и си представете възможните последствия.
Повярвате, това е много увлекателна работа.
И което е най-интересното, сътворената от въображението ви на фино ниво нова реалност може да получи реализация на физическо ниво, понеже на фино ниво не съществува време.
Случилото се някога, поради тогавашния ви начин на мислене, емоции и действия като тримерен човек, преиграно от висотата на новото ви съзнание, може да се прояви по най-неочакван начин, независимо, че може да е с различни действащи лица.
Подобно е, когато помагащ някому човек, без да очаква никакви благодарности, получава «награда» за своята постъпка от съвсем други хора.
Така работят вселенските закони: доброто поражда добро, зло поражда зло…
И вече не е важно, кой е участника в този процес, понеже, в такъв случай става въпрос за енергиен взаимообмен, заложен в човешките взаимоотношения.
А понеже всичко е ЕДИННО ЦЯЛО и взаимодействието на енергиите, са понякога по най-неочакван начин.
Следващата крачка по духовния ви път може да стане промяната на своя характер.
Но това е много фина и филигранна работа, понеже ви предстои, без да променяте същността си – ярката и неповторима индивидуалност, да се избавите само от тези свои черти на характера, които са породени от дуалния свят и са управлявани от егото, а не от душата.
Т.е. трябва да промените «вектора на движението си» в посока еднополярния свят на пето измерение, в който действат съвсем различни закони.
Например, ако сте наясно, че все още не сте се избавили от съденето, трябва да направите всичко възможно, да приемате ВСЕКИ ЧОВЕК такъв, какъвто е, разбирайки, че поради неповторимата си индивидуалност е незаменима частица в единния вселенски организъм.
Трябва да осъзнавате, че дори да не е постигнал духовно съвършенство, неговата душа е по този път, преминавайки през сложни жизнени уроци.
Или друг пример.
Ако сте разбрали, че помагате на близките поради желанието да изтъкнете богатствата си или поради чувството за превъзходство, намалете постепенно помощта си и опитайте да забележите собствения им потенциал и способности за справяне с трудностите, което само ще закали характера им и ще им помогне да се издигнат на по-високо ниво в духовното си развитие.
Поработете по този начин, родни мои, с всяка отделна точка, погледнете с различни очи на себе си и обкръжението, а това ще ви помогне да преодолеете окончателно психологическата бариера, която ви разделя от новия петмерен човек.
Благославям ви, родни мои, и много ви обичам!
Отеца-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 10 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-bozhestvennyy-vektor-dvizheniya/

9 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Тест за самопознаване)
9 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Като продължение на вчерашното ми послание, преминавам към следващите въпроси, на които трябва да си отговорите ясно и обективно.
Трето. Какво свойство на характера ви е доминиращо?
Разбира се, много хора са със сложен и понякога противоречив характер, затова е важно да се обозначи това основно качество, което определя тона на всички останали.
Например, това могат да са такива качества, като оптимизъм или песимизъм, избухливост или сдържаност, щедрост или жадност, доверчивост или предпазливост.
Защо е толкова важно?
Защото, уравновесявайки и хармонизирайки доминиращата черта на характера ви, всички останали ще я последват и ще придобият съвсем друг оттенък.
Четвърто. Приемате хората такива, каквито са или опитвате да ги преправяте?
За съжаление, в тримерния свят се срещат рядко хора, при които да липсва напълно критическо отношение към обкръжаващите, и които да не опитват да ги направят удобни за себе си.
Пето. Умеете ли да слушате, а главното, да чувате другите?
В действителност, това е много рядък дар.
Повечето хора опитват да разубеждават другите, да им налагат мнението си, да демонстрират знания и ерудиция.
Именно затова, най-често, споровете стават монолози, в които всеки събеседник „изтъква своята ария“, без да слуша другия, създавайки на фино ниво енергийна „какофония“.
Равноправните диалози се срещат много рядко и се случва тогава, когато събеседниците са на една вълна, на едно ниво в духовното си развитие, което подразбира приемане и уважение на всеки човек.
Шесто. Склонни ли сте на осъждане?
Способни ли сте да уважавате човек, който се разминава тотално с вашите възгледи за живота и не отговаря на вашите морални критерии?
Какви чувства изпитвате към такъв човек?
Раздразнение, осъждане, презрение?
Или равнодушие?
А може би, любопитство, че може да живее ТОЛКОВА различно?
И седмо. Опитвате ли да приличате на някого? Имате ли си идеал?
С други думи, подлагате ли се на нечие влияние или сте самодостатъчен и уважаващ себе си човек?
Запишете, родни мои, отговорите на всичките тези въпроси, за да получите пълна и обективна картина – вашият собствен портрет.
Необходимо е, за да сте наясно, на какво следва да наблегнете в работата над себе си, кои качества на характера ви имат нужда от усъвършенстване, а от кои трябва да се избавите окончателно.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 9 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-test-na-samopoznaniye/

8 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Самопознание)
8 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще опитаме да вникнем по-подробно, какво представлява «самопознанието».
На пръв поглед, може да ви се стори, че никой не може да ви знае по-добре от вас самите, но съвсем не е така.
В действителност, тримерния свят е изкривил дотолкова божественото съзнание на човека, че дори самия себе си е започнал да възприема от гледна точка на общоприетите, натрапени на обществото, норми за поведение и стереотипи.
Като следствие, е започнал да гледа на себе си през очите на другите и понякога дори не се досеща, какви съкровища може да крие душата му. Те не могат да се реализират, защото човека не успява да ги забележи в себе си.
Но дори да е успял, не винаги е готов да ги пусне навън, страхувайки се от насмешки, от неразбиране, от удивлението на обкръжаващите.
Защото, човека крие много често своя истински аз – своята нежна душа, защитавайки се по този начин от враждебния свят и пропилява живота си, живеейки с маска, приспособявайки се към външните обстоятелства и опитвайки да не се различава от другите.
И сега е дошло времето, да захвърлите всички маски, понеже новите земни енергии осветяват всичко фалшиво, цялата изкуственост, всичко наносно, натрупано от човека за дългите години в тримерния свят и вадят на бял свят всичко, което се крие зад маските – истинската човешка същност.
Но на мен ми се иска, всичко това да го направите сами – да опознаете себе си ИСТИНСКИЯ, а не измисления от вас или от другите.
А сега ще ви разкажа, по какви признаци можете да определите, доколко добре знаете себе си, но за целта, ще трябва да отговорите пределно искрено на следните въпроси:
Първо. Ако помагате на някого, дори да е малка услуга, от чисто сърце ли го правите, защото го иска душата ви?
Или имате желание да се харесате на другите, да покажете, колко сте добър и внимателен?
А може би, поради гордост и превъзходство над другите?
Или за да са наясно, колко сте незаменим и без вас, просто ще пропаднат?
А може да е по навик, просто така постъпват другите?
Или помагате поради чувството за дълг?
Причините може да са безкрайно много и хората, на които помагате, може да са най-различни – започвайки от семейството и завършвайки с малко познати хора.
Главното е, да разберете, какво ви мотивира – искрен душевен порив, просто не можете по друг начин или някакви други причини.
Второ. Когато се запознавате с нов човек, какво изпитвате в първия момент?
Предпазливост или доверие?
Любопитство или равнодушие?
Интерес или безразличие?
Вътрешно доброжелателни ли сте или сдържани?
Усещате новия човек интуитивно, на ниво душа или съдите по външни признаци, по поведението му?
Много е важно да разберете, родни мои, каква е вътрешната ви реакция на ВСЕКИ нов човек в живота ви.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 8 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-samopoznaniye/

7 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Самопознание и самооценка)
7 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес преминаваме към нова тема, която да ви помогне да се „потопите“ по-дълбоко в себе си, да усетите по-добре душата си и да разберете, какво е истинското ви предназначение в това въплъщение.
И става въпрос за способността ви за самопознание и самооценка.
Виждам, родни мои, че за повечето от вас, понятието „предназначение“ е прекалено размито и ви е трудно да го „примерите“ на себе си.
Хора с ярко изразен талант по Земята не са толкова много.
Повечето от вас се смятат за обикновени хора, затова, думи като „мисия“ и „служене“ ви се струват далечни, възвисени, предназначени за небесните жители, а не за простосмъртни.
Но, в действителност, съвсем не е така.
Всеки човек с чиста и любеща душа и голямо отворено сърце, вече служи.
Благодарение на присъствието му на Земята, света става по-чист и прекрасен, злите хора – по-добри, а добрите – още по-добри.
Светлината, която разпространяват наоколо, сгрява с топлината си човешките души, понякога страдащи и непокаяни.
И всичко това е при тях НЕСЪЗНАТЕЛНО – просто, защото ГИ ИМА в този свят.
Те изпълняват предназначението си, дори без да се замислят за такива високопарни думи, като „мисия“ или „служене“.
За тях, да разнасят светлина на хората, е толкова естествено, като дишането.
Но напоследък, израза „носи на хората светлина“ се изтърка и загуби първоначалния си смисъл.
А се стигна до това, защото се появиха доста много хора, чиято духовност предизвиква големи съмнения, но красивите им и правилни думи се леят като река от страниците на книги, списания, от екрана на телевизора, из интернет простора.
Именно такива хора, със сериозен и важен вид, говорят за „Служене“ и за „Мисия по спасение на човечеството“, израствайки по този начин в собствените си очи и в очите на обкръжаващите ги.
И ми се иска, родни мои, за пореден път да ви напомня, как може да „отделите зърното от плявата“, но този път ще стане на въпрос за самите вас.
Сега е много важно, да не се препънете, да не изпаднете в гордост, високомерие, възвеличаване на себе си, което ще предизвика много печални последствия и ще ви върне назад в пътя ви към възнесението.
Дошло е времето да се опознаете докрай – истинския, без ни най-малка тримерна „утайка“, да надникнете в дълбините на душата си и да направите последно „генерално почистване“ в съзнанието си и в енергийното си пространство.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 7 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-samopoznaniye-i-samootsenka/

17 март

Новини от ГФС
17 март 2019

Здравейте, скъпи земни жители!
Днешното ми обръщение е от името на Галактическата Федерация на Светлината.
Става на въпрос за ролята ни в хармонизирането на земната енергия, която през последните месеци се проявява скокообразно, което се отразява пагубно на физическото състояние, както при планетата, така и при хората.
Това е следствие увеличаващата се разлика между новите земни вибрации и тримерните, която нараства с всеки изминал ден.
По тази причина, пространствено-временния континиум на планетата започва да променя рязко параметрите си.
Навярно, мнозина от вас са забелязали, как бързо препуска времето сега.
А някои може да са видели пречупването на пространството в редките моменти на хармонично състояние или след медитация.
Точно по този начин се проявява пето измерение на физическо ниво, а този процес неизбежно се ускорява.
Но ние виждаме, че засега, човечеството не е готово за толкова стремителни промени и при поредното заседание на Галактическата Федерация бе взето решение за смекчаването на този процес, за да не се нарушава обичайния земен ритъм и да има възможност да се разтегне възнесението, за да могат повече хора да направят прехода заедно със Земята.
Виждате, скъпи наши, че независимо от нарастването на повсеместните природни катаклизми, човешките жертви, все още, са малко.
Това се дължи на контролиране от нас стихиите в областите с най-голямо напрежение и критични моменти.
Но нашата намеса е дозирана, понеже нямаме право да се намесваме в хода на събитията.
Това, което можем да направим, е да сведем до минимум последствията от катастрофите, ограничавайки материалните и човешки загуби.
Повечето наши кораби, все още са невидими за вас, понеже се маскират, и все пак, някои са забелязани и дори се появява информация в СМИ.
Това допускаме умишлено, за да свикнете с присъствието ни.
И забелязваме, че се получават доста добри резултати: много хора са убедени вече в мирните ни намерения, след като не виждат нищо враждебно от наша страна или неблагоприятни последствия.
Защо се появяваме най-често над градовете?
Работата е там, че голямото струпване на хора предизвиква голям дисонанс във взаимодействието между нови и стари енергии, нарушавайки по този начин общата земна енергетика.
Свободните пространства, където цари природата, са толкова хармонични сами по себе си, че не изискват никаква наша намеса.
По какъв начин въздействаме на общия земен вибрационен фон?
Разработили сме специални технологии, които позволяват на енергиите с високи и ниски вибрации да взаимодействат по такъв начин, че да не се отблъскват рязко едни от други, а преминават през невидим двустранен филтър, който усреднява параметрите им.
И с помощта на наши кораби, такъв «филтър» сме разгърнали около цялата планета.
Подобен е на разстояние, което избягва конфликта между много различаващите се енергии.
Надяваме се, всичко това да облекчи адаптацията ви към новите енергии, нахлуващи на планетата ви.
С любов към всички земни хора,
Ащар Шеран говори с вас от името на Галактическата Светлинна Федерация.
Приела Марта, 17 март 2019.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/novosti-gfs-17-marta-2019/

6 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Вътрешната ви енергия е твореца на реалността ви)
6 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще обобщя серията от послания за вътрешните реакции на човека.
Защо им отделям толкова много внимание?
Както, надявам се, ви е станало ясно, точно вътрешното ви състояние и реакции активират развитието на събитията в живота ви.
Именно така сътворявате реалността си.
Понеже, всичко във Вселената е енергия, тя е в основата на всичките ви мисли, емоции и постъпки.
Енергията се поражда във фините ви тела, които са енергийни сгъстявания с определени честоти.
И ако се научите да управлявате тази енергия, ще можете да „изградите“ от нея всичко, което пожелае душата ви.
Именно така се сътворява реалността във висшите измерения, но вие имате уникалната възможност да се научите на това сега, докато сте в тримерния свят.
Преображението на Земята е стремително, понеже вибрациите ѝ нарастват с всеки изминал ден, също, както и вашите, скъпи мои.
И макар планета да не е в най-добра форма, понеже я терзаят природни катаклизми като наводнения, земетресения, изригване на вулкани, урагани и тайфуни, но вече приближава своето излекуване.
Кризата от нейната „болест“ е към своя край, както и кризата от „заболяването“ на човечеството, чиито „язви“ и „обриви“ са узрели.
И сега зависи от всеки от вас, колко бързо ще излезете заедно с планетата от кризата.
Вселенският закон „Каквото отвътре, такова и отвън“ подразбира точно излъчваните от човека енергии, привличащи сходните вибрации на хора и ситуации.
А мислите, емоциите, постъпките са вече вторични, понеже се състоят от енергиите, с които е наситен човека и задвижени от НАЙ-ПЪРВАТА МУ РЕАКЦИЯ при едно или друго събитие, на едно или друго изказване – с една дума, на всичко, с което се сблъсква по пътя си.
Затова, родни мои, за да постигнете истинска хармония в живота си, трябва да се научите да сдържате първите – неосъзнати, спонтанни и неуправляеми – вътрешни реакции, които предизвикват верижна реакция от негативни мисли, емоции и поражданите от тях разрушителни действия.
Точно затова разглеждам ВЪТРЕШНИТЕ ВИ РЕАКЦИИ толкова подробно, понеже сте свикнали отдавна, да предавате на външните си маска от вежливост, сдържаност, равнодушие, лицемерие – с една дума, на всички тримерни роли.
Но главната роля в човешкия живот е на скритото от чуждите очи – ИСТИНСКИТЕ ЧУВСТВА И ЕНЕРГИИ, които излъчват фините тела, записвайки по този начин „жизнения сценарий“.
А сега, когато земните вибрации се променят стремително, всичко тайно става явно и в тази област: започвате да усещате човешките енергии, а не демонстрираното с думи и безброй маски.
Дошло е времето да захвърлите тримерните си „одеяния“ и да „разголите“ душата си – това най-чисто Божествено творение, което толкова дълго очаква своя час: освобождение от тримерните илюзии и постигане на вътрешната свобода.
Благославям ви, родни мои, и много ви обичам!
Отеца-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 6 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vnutrennyaya-energiya-tvorets-vashey-realnosti/

4 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Прозорец към света)
4 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Като продължение на разказа ми за вътрешните ви реакции, ще ви дам няколко прости практики, които да ви помогнат да регистрирате първия миг на реакцията ви и да я насочите в необходимото ви русло.
Ще нарека първата от тях «Божествена мрежичка» и ето, в какво се състои.
Щом чуете някаква новина, опитайте веднага да я заловите с невидима «мрежичка», изтъкана от златни нишки божествена любовна енергия.
Това ще ви позволи да избегнете стереотипните реакции, които могат да предизвикат нежелателен енергиен процес в развитието на ситуацията.
И щом новината е заловена, трябва да пренасочите съзнанието си към фините си тела и да усетите реакцията им на случилото се.
Смисълът на практиката е в изключването на ума и даване предимство на душата, която, за разлика от ума, разбира прекрасно, какво, и защо се е случило, и какво развитие на събитията е най-доброто за вас.
Разбира се, душата, за разлика от его-ума, може да направи съвсем други – неочаквани за вас — изводи и да ви подтикне към необичани решения.
И трябва да сте готови за това.
Защо е толкова важно да се погледне на ситуацията, именно от фино ниво?
Това помага да останете страничен наблюдател и да не се ангажирате емоционално със случващото се, да видите картината като цяло, да проследите причинно-следствената верига и да доловите подсказката на душата си.
Втората практика ще нарека «Прозорец към света».
Смисълът ѝ е, съзнанието ви да «допуска в света» само енергийно чист «продукт» — вашите високовибрационни мисли и емоции.
За целта, всяка нова за вас информация, трябва да премине през Божествена «обработка» — осмисляне с фините сетивни органи, т.е. при съдействието на горните ви чакри и съответните им тела.
Тогава, на физическо ниво ще се прояви като нестандартна реакция и действия, които са извън тримерните стереотипни рамки.
Да вземем следния пример.
Усетили сте нечие враждебно отношение към вас. Може да е на колега от работата, съсед или на роднина.
Опитайте да приложите и двете горни практики.
Отначало «заловете» усещането си за враждебност и неприязън в божествената «мрежичка» и го предайте «на душевния си съд».
Душата ще ви подскаже обезателно, каква е причината за такава неприязън – ще освети и вътрешните ви качества, които привличат такова отношение.
Приемайки и осъзнавайки причината за случилото се, не се ругайте за качествата си, а се постарайте да ги трансформирате в светлина и любов.
Можете да ги видите като тъмни енергийни сгъстявания, които, под въздействието на Божествената енергия се разтварят и се превръщат в златни искри, изпълващи енергийното ви пространство.
И едва след като пуснете през «прозореца към света» новото си усещане – чувството за любов и благодарност към този човек за помощта да се избавите от негативните си енергии, подхранващи егото ви, следователно, да направите още една крачка към възнесението.
А след това, и на физическо ниво всичко ще се реши по най-удивителен начин: обезателно ще намерите начин да намалите напрежението с този човек, което ще ви донесе душевен покой и ще създаде хармонични отношения.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 4 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-okno-v-mir/

4 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Първата ви реакция на случващото се)
4 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Продължавам разказа си за вътрешните ви реакции и този път ще стане на въпрос за фината ви реакция на случващото се в живота ви.
Иска ми се, да осъзнаете напълно, че именно от първата ви реакция зависи развитието на събитието.
С други думи, ситуацията ще се развива в една или друга посока, в зависимост от енергиите, с които я подхраните.
Всички ваши действия на физическо ниво, са само проекция на случващото се на фино ниво: според излъчените от фините ви тела енергии.
Нека да разгледаме следния пример.
Разболели сте се, и лекаря ви е поставил неутешителна диагноза.
Каква е реакция на обикновения човек?
Обикновено, страх, шок, депресия.
Разбира се, след това, самия той и всичките му близки активизират действията си: търсят добър лекар, всякаква информация за болестта, опитват да намерят алтернативно лечение.
С една дума, всички се ангажират с проблема и най-често ги мотивира енергията на страха, активизирана в първия момент при получаване на неприятното известие.
Но, ако не се включите в този въртоп от страх и паника, а още от първия момент си кажете, а главното, УСЕТИТЕ с цялото си същество, че това е само проверка за устойчивост, а в действителност, не сте заплашени от нищо, нали с вас са висшите вселенски сили – и събитията ще започнат да се развиват по съвсем различен сценарий.
Именно такава трябва да е най-първата ви реакция.
А след това ще последва мисълта, защо се случва всичко това с вас – какво ваше качество е привлякло болестта.
След това, осъзнали причината за болестта, следва да благодарите на висшите сили, на душата си за суровия урок, който ще ви помогне, след като свършите „работата си над грешките“, да се издигнете на нови висоти в духовното си развитие.
Ако действително успеете, вместо страх за живота си, да активирате енергиите на любовта и благодарността при това жизнено изпитание, най-вероятно, няма да ви е необходимо никакво лечение, а „чудесното“ ви оздравяване ще удиви всички.
Но за бърз и окончателен успех, самообладанието и правилната реакция не са достатъчни.
Трябва да се предпазите от негативните енергии на близките си, понеже техния страх за живота ви, ще прониква неволно в енергийното ви пространство.
И това е най-сложното, понеже, ако можете да управлявате своето съзнание, то на чуждото съзнание се влияе много трудно.
Ако близките ви не са наясно с енергиите и вселенските закони, заложени в живота на всеки човек, единствения начин да се предпазите от разрушителните им емоции, остава енергийната защита, за която не бива да забравяте никога.
Разбира се, родни мои, описвам ситуацията доста схематично, нали всеки конкретен случай си има маса разни нюанси, затова, трябва да се действа според обстоятелствата.
Но главното за вас си остава доверяването на интуицията, на душата си, на небесните си помощници, а не на съветите на близки и познати, като правило, стереотипни и тримерни.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 4 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vasha-pervaya-reaktsiya-na-proiskhodyashcheye/

3 март

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Вътрешни реакции спрямо себе си)
3 март 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще се спра на вътрешните ви реакции спрямо самите себе си.
Както виждам, точно те, засега, са непреодолимо препятствие за постигане на нови върхове в духовното ви развитие.
Многократно е ставало на въпрос за един от главните вселенски закони: «Външното отразява вътрешното» или, с други думи, «Подобното привлича подобно».
А сега ще разгледам енергийния механизъм на вътрешните ви реакции спрямо външните събития, които имат непосредствено отношение към вас.
Като начало, ще се спра на взаимодействието ви с другите хора.
Навярно, мнозина от вас са забелязали, колко често, при разговор с някого, се случват много странни неща: от всичко казано, човека забелязва само едно и не забелязва всичко останало.
Като следствие, интерпретира по напълно различен начин това, което сте искали да кажете.
При това, например, в изказване или в статия, предназначена за широка аудитория, всеки човек намира нещо свое, понякога различаващо се изключително много от мнението на друг, чул или прочел едно и също.
Защо се получава така?
Защото точно по този начин работи закона за привличането.
Енергиите, преобладаващи в този човек, привличат думи или мисли, съответстващи му по вибрации.
Нека да разгледаме конкретен пример.
На този сайт доста често възникват дискусии в коментарите към публикуваните послания.
И тези коментари са много добър показател за енергийния спектър, присъщ на хората.
В един и същ коментар, един ще види човек, по детски отворен за света, а друг, който не се е изчистил от гордостта си, ще покаже уязвеното си самолюбие, че някой си е позволил да го учи – него, такъв умен и «просветен», трети, просто ще се усмихне и ще излъчи светлина и любов към доверчиво разкрилия душата си за другите…
Вариантите са безкрайно много – по-точно, толкова, колкото са хората, прочели коментара, понеже всички сте неповторими.
Ще запитате: «Защо се случва така, нали написалия коментара е с определена енергетика, а го възприемат толкова различно».
Получава се така, родни мои, защото собствената ви уникална енергия взаимодейства според състоянието ѝ в конкретния момент, защото са много малко такива, които удържат вибрациите си на едно постоянно ниво.
Но за да усетите точно, какво е опитал да каже човека, трябва да пренасочите съзнанието си към неговите фини тела, понеже думите рядко могат да изразят истинските човешки чувства, още повече, ако няма развити ораторски способности или просто усещане за езиковите нюанси.
А понякога, зад правилни думи и красиво изложение, се крият доста ниски вибрации, а обезателно ще го усетите, ако напуснете тримерните рамки.
Именно, по такъв принцип се настройва чакровата скала, помагаща да определите енергийното ниво на събеседника ви.
Но сега наблягам, именно, върху ВЪТРЕШНАТА ВИ РЕАКЦИЯ спрямо чуждите думи.
Опитайте да определите, коя от чакрите ви откликва на казаното, и по какъв начин.
С други думи, опитайте да приложите чакровата скала към самите себе си.
Ако свикнете да се контролирате по такъв начин на фино ниво, много лесно ще забележите отрицателните си качества и емоции, които не допускат напредъка ви.
И точно коментарите на разните хора, са прекрасен енергиен «тренажор» в това отношение.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 3 март 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vnutrenniye-reaktsii-po-otnosheniyu-k-sebe/
Последни публикации
Последни коментари
За контакти