Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6196479
Users Today : 254
This Month : 21481
This Year : 227004
Views Today : 850
Who's Online : 15
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Великият преход. Етапи. Част 1

Великият преход. Етапи. Част 1

Великият преход. Етапи. Част 1

Първият етап, развитието на който вече е започнало, е включването на осъзнаването. Защо е важно да се премине през този етап до края на декември 2012 година? Защото, именно през този период на Гея ще бъдат предадени основните енергийни импулси за включването на светлинните тела в поточното възприятие и, съответно, това е като зелен коридор за трансформациите. Ние се надяваме, че основната маса от човечеството ще може да се включи в поточното съзнание на планетата през този период. Затова е толкова важна ролята на всеки от вас в този процес.
Особеност на първия етап са силните енергийни импулси, които постъпват на Гея. Отчитайки, че основната маса на вашите тела и степен на осъзнаване, все още не са готови, съответно, възможни са усещания за дискомфорт и болки. Възможни са различни реакции на организма: покачване на температурата, парене. В отделни случаи тресене. Не трябва да се плашите, това е влиянието на енергийните потоци.
Първия етап е, в известен смисъл, латентен. Т.е. процесите протичащи при трансформацията на телата ви, няма да са толкова явни за обкръжаващите. Ще се променяте качествено отвътре, а общите жизнени процеси и законите на третото измерение, ще продължават да действат в пълен обем.
В сферата на обичайната ви жизнена дейност през този период, едва ли ще станат някакви сериозни промени. Ние всички сили на светлината, участващи в реализацията на този процес – по всякакъв възможен начин способстваме да се запази информационната стабилност и всички условия, за да не допуснем паника сред вас. Точно затова по-голямата част от населението, тези хора, които според Духа им не са готови за приемане на информация за прехода, в настоящето време са изключени от информационните потоци или получаването на информация се блокира съзнателно.
Вие сте удивени, че по-голямата част от населението няма понятие за предстоящите промени. Първо, за това знае Духът им. Второ, тази част от населението е в редовете на непробудилите се и поради това те са съсредоточени или в райони с ниска информираност (страни и населени места с ниска информационна структура), или се намират на това социално ниво, където тази информация е слабо достъпна. Независимо от високото развитие във вашия свят на СМИ.
В необходимото време, в следващите етапи на съзнание, тези хора ще са по-подготвени за възприемането на промените.
Много от тези, които не са готови за Прехода, просто блокират своето възприятие и, съответно, след появата на проявено ниво на събитията и симптомите на Прехода, ще могат да повярват най-накрая в реалността на предстоящите грандиозни събития.
Искаме да отбележим още, за загрижеността ви, че повечето правителства на страните нямат информация за Прехода, не е вярна. В състава на всички правителства има светлинни работници, мисията, на които е подготовка на мероприятия по обезпечаването на масовия преход на хората от страната. Това не са обезателно лидерите на страните, но хора, които са в числото на лицата, вземащи стратегически решения. Вие просто не знаете за тях, защото не е дошло времето за разкриване на картите.
Вие разбирате, че се извършва Преход на планетата с всички общества на ново, по-високо ниво на осъзнаване, но понеже този преход не става за миг за по-голямата част от населението и подразбира етапност, съответно, е необходима организация в действията на различните групи, още на материално ниво до момента на пълния (надяваме се) преход.
Разбира се, теоретично е възможен преход за един миг. Но за целта е необходима концентрация в един и същ момент на определено поле от енергия. Това поле може да бъде създадено или от обитателите на планетата, или изпратено при вас от други космически нива. Образно казано, това е като включването на лампичките – за целта е необходимо определено стабилно напрежение, понеже Прехода ви е привързан към импулсното развитие на Вселената. Вече сте получили информацията, че тези импулсни скокове стават един път на 26 000 години. И по-рано, както вече знаете, нивото на развитие в съзнанието на планетата ви, не е било достатъчно, затова живота на планетата бил прекратяван в този вид, в който е съществувал тогава.
В настоящия момент, все още не сте напълно, но сте много близко до праговите характеристики в светимостта на планетното осъзнаване. Под планетно осъзнаване имаме предвид нивото на светимост на всяко същество по планетата и груповия симбиоз в светимостта на потока. Именно затова е взето решение, че независимо, че нивото ви на светимост все още не съответства на скокообразното мигновено възнесение, да бъдат взети мерки за плавна стабилизация и увеличение на светимостта в осъзнаването на Гея и нейните обитатели.
За последните 50 години продемонстрирахте способност за скокообразно развитие на осъзнаването. Затова, от 90-те години на миналия век, всички галактически общества, участващи в този процес, се провеждат действия за подготовка на планетарното осъзнаване до прага на светимост, който ще ви позволи да направите масов преход. Това са и енергиите, които постъпват отдавна на Гея, и информационните потоци във вид на индивидуални информационни портали. И събитията на фино ниво, които са невидими за повечето хора, но се усещат през последните десетилетия.
За промените на фино ниво можете да съдите по събитията, ставащи на тримерното ви ниво. Всичко е взаимосвързано: вие със своите мисли и действия формирате вероятностните линии в събитията на вашия свят, а едновременно, енергиите изливани на планетата, влияят на вашите действия и постъпки, на формирането бъдещето ви. От това произлизат разните реакции на различните групи и общества. Много от тях преминаха на мирни, по-малко конфликтни пътища за развитие, а някои райони, знаете за кого става дума, са се обострили от гледна точка на масовите процеси, както на политически, така и на социални.
Ние искаме, да видите в това, преди всичко, не нишката на политическите интереси, а енергийните процеси, които протичат на планетата.
Съответно, максималните действия от страна на светлинните сили, бяха проведени за подготовката на енергийната съставка в поточното планетарно съзнание и вашите енергийни светлинни тела, по-възможност, за по-бърз и по-плавен преход в другата реалност.
Но за момента на прехода, по нашите прогнозни варианти, не всички ще са готови. Великата и прекрасна новина се състои в това, че е взето решение, по възможност да се създадат условия за Преход на всички обитатели на планетата. Решаващо условие за това е личното решение и съгласие за Прехода, понеже зоната на свободния избор с прехода не се прекратява, а също се трансформира на ново ниво.
При това разбирате, че на ниво дух, практически няма несъгласни. Има само такива, които виждат друг вариант на Прехода и строят свои планове. Но на ниво същностно осъзнаване, пълно включване е възможно само при пълно осъзнаване и приемане. Образно казано, не е възможно да бъдете пренесени в друго измерение в безсъзнателно състояние, понеже на трансформация подлежи именно осъзнаването, което е първично в този процес.
Съответно, тези, които по разни причини не желаят да осъществят преход по колективен сценарий, ще им бъде предоставена възможност, на всички етапи да се включат към този процес или да набележат индивидуален вариант за преход. Единственото изискване за индивидуалният преход е принципа за невмешателството в нивото на осъзнаване на други същности и безопасността, както за този индивид, така и за другите същности. Както виждате, цялата Вселена ви обича и ви предпазва като деца от възможните катаклизми.
Вече ви предавахме, че всички процеси на тектоническата активизация на Гея, във връзка с усилените енергийни процеси, са сведени до минимум. Освен това, около Слънчевата ви система е създаден защитен пашкул, предпазващ от възможни гравитационни влияния, от кометно и планетарно нахлуване, а също и от намеси на други цивилизации.
Навярно, вече сте получили информация, че са възможни пагубни за вас процеси, протичащи сега във връзка с енергийните промени на структурата (и осъзнаването) на вашето Слънце, те също са сведени до минимум.
Т.е. около планетата, продължително по вашите мерки време и нищожно от гледна точка на вечността, са се провеждали различни действия по неутрализирането на възможните негативни сценарии в развитието и трансформацията на осъзнаването в планетарното общество.
Вие наистина живеете във век на велики промени. Бъдете готови за това. Бъдете достойни за Вселената и за вашата роля.
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/1-28
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: