За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6223018
Users Today : 384
This Month : 8783
This Year : 8783
Views Today : 8206
Who's Online : 13
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Отдалечавате ли се от Бога или отивате към него?

Отдалечавате ли се от Бога или отивате към него?

Отдалечавате ли се от Бога или отивате към него?

Стадии на духовното развитие

Учение предадено чрез Ким Майкълс

Исус: когато изучавате поведението, светоусещането и убежденията на човечеството, не е трудно да се стигне до заключението, че хората се намират в много и различни състояния на съзнанието, те се намират на различни стадии от духовното си развитие. Тези стадии съответстват на различни нива от разбирането на духовната страна на живота. За да дам на хората известно усещане за лична съразмерност, бих искал да направя обзор на различните стадии от духовното развитие, които се срещат на Земята.
Стадиите не могат да бъдат подредени в ред и да следват от низш към висш. Не е задължително душата да слезе до най-ниското ниво, преди да се обърне и да започне да проправя пътя си обратно към Бога. На Земята има много души, които никога не са слизали до дъното на духовното развитие. Затова номерацията е дадена с практична цел, за да се цитират по-лесно.
Стадий 1. Души, които са въстанали против Бог
Някои души се намират в стадий на съзнание, който ги заставя преднамерено и в повечето случаи осъзнато да въстанат против Закона и Волята на Бога. При някои такива души метежа е очевиден. Някои от тях съдействат за разпространението на атеизма и агностицизма. Някои са привърженици на научния материализъм и яростно отричат необходимостта от съзидателно битие. Други открито практикуват сатанизъм и макар да не отричат съществуването на Бог, злословят, принизяват и се надсмиват над всичко, което се отнася до Бога, религиите и духовността.
В някои от тези души, метежа е скрит дълбоко в психиката и често не се осъзнава от съзнателния разум на индивида. Затова често този метеж може да е маскиран под разни видове вярвания, включително и в религията. Това може да се окаже много неочаквано за много хора, но някои от въстаналите души са успели да заемат високи постове в разни религиозни движения и църкви. Те претендират за висока духовност и заявяват, че служат на Бога, обаче имат спотаен гняв срещу Бог и предполагат, че знаят по-добре от Бог, как би следвало да се управлява Вселената или как би следвало да се спасяват хората.
Общото за всичките тези хора е, че те активно се стремят да се отдалечат от Бога, да затвърдят впечатлението, че Бог не съществува, или че тук на Земята Го няма. Някои от тези души се занимават с безкрайно търсене на доказателства, че Бог е измислица, че Бог не е прав, а те са. Те буквално се стремят да докажат, че могат да създадат свят, в който няма нужда от Бог.
Можете да попитате, как може да се каже, че хора работещи в духовни организации, служат по тези причини, или че се отдалечават от Бога. Отговора е, че използват властта си, за да укрепят вярата си, че Бог съществува някъде „там”, на Небесата. Има такива хора, които укрепват идолопоклонническата си вяра, че Исус е единствения Син Божи, и че нито един човек не може да следва примера ми. Тези хора често първи крещят за светотатството, както беше някога, когато на тях им е изглеждало, че се приравнявам с Бога или се наричам Син на Бога.
Стадий 2. Души, които опитват да се скрият от Бог
Мнозина се гневят открито на Бог. Много души на Земята са били травмирани и те предполагат, че Бог им е причинил вредата или е постъпил с тях несправедливо, незаконно или така, че няма за него логично обяснение. Много души се страхуват от Бог и си го представят гневен и осъждащ, готов винаги да ги накаже и за най-малкото нарушение на закона. Общо за тези души е това, че те се отдалечават от Бога, но не защото въстават против него. Просто, искат да се отдалечат колкото се може по-далеч от това, което според техните представи е гневното, осъждащо и несправедливо божество. Те се опитват да се скрият от Бога.
Отдалечаването от Бога е техния акт на самозащита. Това са тези хора, които имах предвид, когато казах, че искам да бъдат или студени, или горещи. Хората от този стадий в действителност са студени. Те са студени в този смисъл, че са започнали да възприемат негативния образ на Бог и затова бягат от този образ. Обаче, те имат потенциал да се обърнат, ако могат да приемат, че такива чувства към Бога в тях, са били предизвикани от лъжлив, несъвършен или непълен образ на Бога.
Стадий 3. Души, които са равнодушни към Бог
Значително количество души на Земята са станали толкова равнодушни към Бога, към религията и духовната страна на живота, че са станали „топли”. Някои от тези души, в действителност се намират в духовна кома, поради което почти е невъзможно да се заинтересоват от някаква духовна истинна. Много от тези души са били толкова травмирани или разочаровани от религията, че са я отхвърлили или са се отказали от идеята, че някога могат да имат някакво истинско усещане за духовност.
Много от тези души са усвоили лъжлив, несъвършен и непълен образ на Бога. Обаче е много трудно да ги накараш да го разберат и да приемат правилна представа, защото в тях няма отклик никакво духовно послание. Много от тези души използват истинските или привидни несъвършенства на ортодоксалните или нетрадиционни религии като предлог за отричане на всичко, което се отнася до духовната страна на живота. Ако към такива души се обърнат с духовно послание, често стават много подозрителни и мислят, че някой се старае да ги покръсти, като ги манипулира, мами или с цел да завладее финансовите им средства.
Такива души често отричат всичко, което се отнася до духовността и по този начин се затварят в порочен кръг, в който отричат всички инструменти, които биха помогнали за лечение на раните им и да ги насочат към възвишаване. Често са недосегаеми за духовните учители.
Стадий 4. Души с противоречиви представи за Бог
Отделни души стигат до осъзнаването, че в действителност духовния живот има някаква реалност, и че има път, който могат да следват към по-високо разбиране и отношение към Бога. Това са душите, които са се обърнали и са започнали обратния път към Бога. Обаче, много от тези души са били толкова силно травмирани, че имат нужда от духовно лечение и изцеляване на душата, преди да могат сериозно да стъпят на духовния път.
Някои от тези души изпитват болка от физическа травма. Други са били ранени емоционално в отношенията си с другите хора
или обществени институции. А трети са травмирани от несъвършените религиозни организации или в тях е останал белег от така наречените непогрешими доктрини, които не са успели да отговорят на техните въпроси за живота. Тези рани често карат такива хора да чувстват противоречия в представите си или отношението си към Бог. Те могат да имат усещането, че религията няма смисъл и им предлага противоречив и непоследователен образ на Бога (което е и истина). Или могат да мислят, че справедливия и любящ Бог не трябва да позволи да им причинят болка. Те често се възприемат като жертви на неподвластни им сили и не виждат възможности, те лично да променят своята ситуация.
Тези души са стигнали до осъзнаването, че желаят от живота повече, отколкото може да се постигне с материални средства. Те имат усещането, че трябва да им се предостави възможност, да намерят духовно разбиране и изцеление. Но те са толкова дълбоко ранени и травмирани, че засега не могат да тръгнат към това разбиране. Те са подобни на хората, които са си счупили крака и първо кракът им трябва да зарасне, преди да тръгнат към своята цел. Затова такива души е най-добре да осъзнаят своите рани и да съсредоточат цялата си енергия и внимание върху лечението на психологията (разбирането за света) и душата.
Стадий 5. Души, които искат да експериментират с материалното
Отделна група души са младите души, които все още не са прекарали достатъчно време в материалния свят (достатъчно много въплъщения). Някои от тези души все още имат голямо желание да изпитат всичко в материалния свят и това може да ги направи безразлични към религията. Просто те са погълнати толкова много от нещата в този свят, че не им остава време за духовно търсене.
Други млади души са много отворени за религията, дори често подхождат към нея с много небалансиран подход. Това може да ги застави да стигнат до крайност в духовните си търсения. Те използват често религията не като способ да преодолеят света, а като способ за обогатяване на своя опит от пребиваването в този свят. Например, те могат да се стремят да заемат лидерска позиция в религиозно движение, защото това ще повиши обществения им статус. Тези души нямат достатъчно опит в постигането на баланс, за да са мъдри като змии и кротки като гълъби.
За съжаление, като се има предвид планетарните условия, младите души, обикновено, поради своята невинност, са травмирани или излъгани от материални или нематериални сили. Това може да застави такива души да загубят своята невинност и да плъзнат към разочарованието и гнева. Ако такива души са въвлечени в организирани религии, възможно е да не успеят да направят разлика между Бога и външната религия, затова могат да насочат своя гняв към Бога.
Стадий 6. Души, които се стремят да разберат Бога
Тези души са разбрали съзнателно, че живота е нещо повече от материалното царство. Те знаят, че може да се научи за живота повече, отколкото са ги учили в училище и неделното училище на църквата, и решават да търсят. Тези души са излекували, поне някои от своите дълбоки рани, и затова им остава внимание, за да се съсредоточат върху изучаването на духовната страна на живота.
За да стигнат до максимално израстване, тези души трябва да насочат най-голяма част от вниманието си върху изучаването на духовните учения, като практикуват различни духовни техники и се стараят да усвоят духовните истини и принципи. Тези души са „повод за съществуване” на всяко истинско духовно движение. Именно тяхното търсене на разбиране позволява на Възнесените Владици да имат големи надежди за бъдещето на планетата Земя.
Стадий 7. Души, които се стремят да помогнат на другите да разберат Бога.
След като душата е прекарала достатъчно време изучавайки духовните учения и практикувайки техниките за духовно израстване, тя е усвоила вътрешно, необходимия обем духовни знания. Следващата логична стъпка е тази душа да започне да дава тези знания на другите, като ги обучава.
Възможно е дълго да бъдеш само ученик. Но когато се стигне до определено ниво, душата не може да се научи на нищо повече, докато не започне да обучава другите на това, което вече е усвоила. Само обучавайки другите, отдавайки това, което е усвоено истински, душата може да се издигне на следващо ниво на развитие.
Тези души са истинската опора на всяко истинско духовно движение. Без тези души, действащи като наши „партньори” на Земята, Възнесените Владици не биха имали никаква надежда за достъп с духовни послания до другите души.
Стадий 8. Души, които търсят единение с Бога
С напредването на душата по духовния път, постепенно става все по-малко привързана към външните прояви, такива като конкретна религия или духовно учение. Започва да разбира, че зад многото различни по изразяване духовни учения има трансцедентална реалност. Зад всички външни вярвания, религиозни организации, учения и учители, забелязва универсалния път.
По време на предишния стадий, душата може да следва една конкретна религия или системи от възгледи и да ги използва като трамплин за своето израстване. Това е напълно приемливо до тогава, докато душата не се блокира на предположението, че нейната религия е единствената истинска религия или единствения правилен път за разбиране на Бога. Ако душата стане привързана към дадена религия или учение, остава блокирана на този стадий от духовното израстване до тогава, докато не започне да признава универсалния път.
Когато душата започне да разбира универсалния път, се изкачва на следващото ниво и става мистик. Сега вече осъзнава, че крайната цел на духовния път не е да разбере Бога, а да познае Бога, да има опит в общуването си с Него и да постигне единение. Това, което съм демонстрирал със своя живот и е най-точно отразено в твърдението ми: „Аз и Отец ми, сме едно”.
Някои мистици могат да се оттеглят от обичайния живот и да фокусират вниманието си върху постигането на мистично единение с Бог. Но независимо от това, в настоящия момент и век, много хора имат възможност да останат в активния живот и от това има действителна огромна необходимост. Тогава чрез собствения си пример, тези души могат да демонстрират универсалния път, а някои от тях ще могат да обучават публично на този път.
Стадий 9. Души, постигнали единение с Бог
С издигането на душата по пътя и изучаването на духовната истина, постепенно започва да усвоява все повече истини и все повече светлина. След това постепенно става това, което може да бъде наречено Владика във въплъщение.
Това са тези души, които са разбрали някои от дълбоките мистерии, особено разликата между „дела” и „битие”. Припомнете си моето изречение: „Аз в моя аз, не мога да правя нищо, Отеца в мен, твори”. Когато душата постигне майсторството, тя не се опитва повече да ПРАВИ нещо в този свят. Тя просто започва да Е това, което е, като по този начин позволява на духовното Аз и вероятно, на други духовни Същества, да действат чрез нея.
Душата става отворена врата, която нито един човек не може да затвори. Душата може да служи, като провежда духовните истини направо от висшите нива и по този начин да предава Живото Слово в най-висшата му форма. Или такива души могат да служат по други начини, съдействайки и демонстрирайки делата на Възнесените Владици. Тези души са буквално нашите ръце и крака на Земята.
Но независимо от това, няма точен стандарт, как душа, притежаваща духовно майсторство, би могла да действа или по-точно, да БЪДЕ. Някои души могат да станат световни учители. Някои могат да живеят външно обикновен живот и няма да се различават от средния човек. Някои могат да имат тежки травми или болести. Някои могат да седят в Хималайските пещери или на някое друго място и да медитират денонощно за да поддържат духовния баланс на Земята. Други могат да се държат така, че поведението им по никакъв начин да не може да се асоциира с духовното майсторство.
Не злоупотребявайте с това учение
Позволете ми да кажа няколко предупредителни думи. Съществува реална опасност от предателство към всеки вид учение, което позволява на хората да се сравняват с другите. Много хора все още са обладани от духа на тщеславното съперничество и те ще използват стадиите на духовното развитие за оценка на себе си и своя прогрес в сравнение с другите. След това ще се опитат да се поставят на пиедестал и да се оценят като същество, което е по-добро и по-важно от другите, защото са постигнали определено ниво на развитие.
Позволете ми да поясня, докато хората са обхванати от това състояние на съзнанието, те не са постигнали високо ниво на развитие, защото когато достигнете до високо ниво, вече нямате оценяващи разсъждения и чувство за съперничество.
Давам това учение, защото за душата е важно да осъзнае своето ниво на развитие и да вземе съответните мерки, за да се изкачи по-бързо на по-високо ниво. За душите на по-ниските нива на духовно развитие, е особено важно да осъзнаят, че съществува път, който ще ги отведе у дома, при Бога. Главното за такива души е да открият този път и да тръгнат твърдо по него.
Душите, постигнали високите стадии на развитие трябва да открият универсалния, вътрешния път към Бога. Тези души трябва да преодолеят своята привързаност към определени външни религии и по този начин да осъзнаят целта на проявения пълен потенциал като синове и дъщери на Бога.
Позволете ми също така да кажа, че стадиите, които съм описал тук, не са дадени за да ги възприемате като единствения възможен начин за класификация на духовното развитие. За основа могат да се вземат различни критерии и да се разгледат други стадии. Могат също стадиите, които съм посочил, да се разбият на подраздели и по този начин да се получи по-подробна картина. В действителност, някои от стадиите частично си съвпадат и душата може да работи на два или три стадия едновременно. В бъдещи учения ще изложа по-подробно стадиите, които съм описал тук. Все пак имам желанието да ви предложа картина, която да не е прекалено сложна и поради това да заставя хората да се фокусират върху детайлите и да загубят общата представа.
Когато се отдръпнете назад и погледнете общата картина, ще видите, че всички стадии, който съм описал по-горе, имат общ знаменател, който е различното отношение на душите към Бог. Важността на това осъзнаване, се състои във факта, че на какъвто и стадий да се намира душата, тя винаги се сблъсква със сложната задача, да определи своето отношение към Бога.
Както съм обяснявал на този сайт, всяка душа е истинска дъщеря или син на Бога, божествена индивидуализация. Предназначено е душата да стигне до пълно осъзнаване и приемане на своя Божествен потенциал и по този начин да действа в материалната вселена като партньор на Бога. Следователно, най-важната задача за всяка душа е да се справи с всяко несъвършенство в своето разбиране за Бога или в отношението си към него. Около това, действително, се върти целия живот в материалната Вселена.
Затова, целта на живота е да реши и излекува всички несъвършенства в индивидуалното отношение на душата към Бога. Тези несъвършенства преграждат пътя на душата за единение с Бога и пречат на душата да приеме своя потенциал, за да бъде партньор на Бога.
За какво са слезли душите на Земята
Ще използвам стадиите на духовно развитие в будещите си учения. А сега ми се иска да дам кратко пояснение за различните категории души, които са слезли на планетата Земя. Когато планетата била създадена отначало, тя изразявала чистотата и съвършенството на седемте Елохими, седемте духовни Същества, създали планетата. Отначало повечето души, които слизали на планетата, попадали в категорията млади души.
Тези души действително били невинни и са нямали никакъв негатив в отношението си към Бог. Обаче в някои от тях, е имало голямо желание да експериментират в материалната вселена и затова фокусирали вниманието си върху удоволствията в този свят. Оставало им малко време за размишление за духовната страна на живота. Други души са имали повече духовни наклонности, но те не били поели твърдо по духовния път и не са постигнали надеждно осъзнаване на своята духовна идентичност и потенциал.
Заедно с младите души е имало и група души, постигнали духовно майсторство. Тези души служели на младите души за духовни Учители.
Много дълго младите души пожелали да слизат на планетата Земя, без да попадат в капана на материалното съзнание. Много от тези души действително се възнасяли обратно към Бога след праведен живот, макар и живота да бил много по-дълъг, отколкото е сега.
Но на планетата започнали да стават промени. Множество души се привързали или попаднали в капана на материалното съзнание и започнали все повече да слизат в това състояние на съзнанието. Може да се каже, че тези души тръгнали по път, който ги отдалечавал от Бога, поради което те започнали да губят съзнанието си като духовни същества.
Понеже съзнанието на човечеството постепенно се понижавало, в края на краищата стигнало до критично ниво. При такова критично ниво на съзнанието, се появила възможност, някои от въстаналите души да се въплъщават на Земята. Това са душите въстанали против Бога в духовния свят или в други системи от светове. Тези души действително са въстанали и в продължение на хилядолетия много от тях продължават да се въплъщават на тази планета. Те се стараели да привлекат колкото се може повече души до своето ниво на съзнание, за да оправдаят въстанието против Бога.
Тези души са много агресивни в стремежа си да докажат своята гледна точка, че могат да създадат свят, в който да няма нужда от Бог. Те са оказали влияние буквално върху всеки аспект от живота на тази планета, включително и върху религията.
Влиянието на тези въстанали души създало много опасно състояние на тази планета. Има още млади души, които слизат на планетата за първи път, но има голям риск да им бъде причинена голяма вреда от условията на тази планета. Това може да стане причина, поради която душата постепенно и незабележимо слиза надолу до стадия ранена душа. След това може да се плъзга все по-надолу и да се стреми да се скрие от Бога или поради гняв, или поради страх. Дори може да стигне до стадий на умишлен метеж против Божията Воля и Божия Закон.
След падението на тази планета са се въплъщавали множество души, които са били на високи стадии от духовното развитие, от учители до Владици. Тези души слизали с мисията да спасяват, опитвайки се да помогнат на падналите души да намерят истинския духовен път, да се утвърдят на този път и да продължат по него докато възстановят своята духовна идентичност и стъпят на по-високите нива от пътя, който води до мистичното единение с Бога.
Някои от тези души действително били травмирани от условията на планетата и слезли на ниско ниво на съзнанието. Някои от тях дори започнали да въстават против Бога, защото не можели да подържат връзка със своя висш Аз.
Давам ви това пояснение за да ви покажа, че Земята днес представлява много сложна картина и много сложен проблем пред духовните учители. Просто не може да бъде дадено само едно учение или една религия, които да привличат душите от всички стадии на духовно развитие. Ето защо съществува необходимостта повече от една религия, за да могат Възнесените Владици да имат достъп до колкото може повече хора.
В коя категория сте вие?
Искам да кажа, че разделението на стадии е отчетливо. В центъра на скалата са младите души, които експериментират с живота на тази планета. Душата не може да се задържи на този неутрален стадий много дълго време. Предвид съществуващите условия, повечето души са принудени да следват едно от двете направления.
В едното са душите, попаднали в капана на съмненията или травматизирани по различни начини. В другото направление са душите, които са осъзнали, че живота е нещо повече от материалния свят. Тези души са намерили пътя и вървят към единство с Бога.
И така, на планетата Земя имаме две основни категории: души, които се отдалечават от Бога и души, които се приближават към Него. Знам, че някои души са се отдалечавали и приближавали към Бога още преди да слязат на Земята. Но независимо от това трябва да се имат в предвид две неща: към Бога или от Него се движи душата.
За да избегне този сценарий, душата трябва да стигне до обратната точка. Душата трябва да реши, че прекратява отдалечаването си от Бога и тръгва по пътя, който води обратно. Тя трябва да стигне до заключението: „Повече не мога да постъпвам така!”. Колко трудно ще бъде на душата да вземе правилното решение? Това зависи от стадия на духовно развитие.
На въстаналите души им е много трудно да се обърнат. Такива души често попадат в капана на духовната гордост и за някои е по-лесно да умрат, отколкото да признаят, че не са прави. Между другото, някои души могат да стигнат в края на краища до осъзнаване невъзможността да създадат свят без Бог. Това може да се случи особено, когато се сблъскат с човек, който е достигнал до Христовото битие и по този начин да се откажат от влиянието на нещо друго в този свят. Това действително се е случило с малко души, които са се срещнали с мен по време на моето въплъщение преди 2000 години. Те са осъзнали, че дори убивайки моето тяло, не могат да променят духа ми и това ги заставило да признаят, че в крайна сметка Бог ще победи, независимо от ситуацията на този свят.
Души които се стремят да се скрият от Бога поради страх или гняв, се завръщат малко по-лесно, защото те не доказват своята правота. Такива души могат да стигнат до осъзнаването, че имат неправилна или непълна представа за Бога. Следователно, тази представа ги е карала да изпитват болка или гняв към Бога или да се страхуват от Него.
Душите, които са безразлични към Бога са по-труднодостъпни за духовния учител. Но независимо от това, те са се зачислили в школата по болезнени удари и в много случаи могат да бъдат завърнати с няколко външни кризи. Тези души няма да бързат да признаят духовната страна на живота, докато някоя външна криза не ги застави да осъзнаят, че изпускат нещо в живота си.
Душите имащи противоречиви представи за Бога или са дълбоко травмирани, могат да бъдат завърнати, когато осъзнаят, че Бог не им е причинявал болката и не е създавал доктрините, които са довели до конфликт с Бога. Когато тези души осъзнаят, какво се случва в действителност на планетата в резултат на злоупотреба със свободната воля, те често могат да минат през мигновено обръщане, в което осъзнават, че Бог никога не им е причинявал болка. Напротив, техните проблеми са от сили и хора, които са въстанали против Бога и са Му гневни. Следователно, такива души често осъзнават, че не искат да се отдалечават от Бога и това им дава възможност да стъпят на пътя, който води към излекуването им.
Щом душата намери духовния път и е поела уверено по него, вече е завърната. Това обаче не означава, че душата е вътрешно свободна. Важен признак на душа, която отива към Бог, е че тя осъзнава абсолютната необходимост да се движи постоянно, насочвайки вниманието си към Бог. Абсолютно е необходимо, душата да не се привърже към някакво външно изразяване на духовната истина, защото по този начин израстването на душата спира.
Ако душата не разбира необходимостта от постоянно развитие, може да се блокира на някакво ниво от пътя. Ако дълго време запазва привързаността си, неизбежно ще започне да се плъзга назад. В действителност, сега на Земята има много души, които са открили духовния път и се движат по него. Обаче все още не са достигнали до пълно осъзнаване, че пътя е непрестанен. Тези души все още не са открили вътрешния универсален път и затова все още не са станали мистици. За тези души е много важно да осъзнаят непрестанното движение по пътя, и че крайната цел на този път е единството с Бога.
Произход:
http://www.askrealjesus.com/
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: