Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6196225
Users Today : 827
This Month : 21227
This Year : 226750
Views Today : 8175
Who's Online : 15
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Цивилизациите от новата ос: Текущата ситуация и преход. Част 4

Цивилизациите от новата ос: Текущата ситуация и преход. Част 4

Цивилизациите от новата ос: Текущата ситуация и преход. Част 4

Контактьор: architect

Ч.: Има ли смисъл в последователността на посланията през мен: Триада Съ-Творци, Ки-он, тъмна йерархия, цивилизации?
Ц.Н.О.: Рязък контраст в нивата на твоите събеседници има действително. Но всичко следва плана. Преходът се нуждае от информационно осигуряване. Обикновено, беседите следват следната последователност:
– послания на светлите сили;
– послания на балансиращите сили;
– послания на тъмните сили.
От балансиращите сили, вместо представители на учителската система, говориха Триадата Съ-Творци и Ки-он. Това е безпрецедентен случай. И е станал възможен, благодарение на твоето пробуждане. Но ако няма положителни резултати, е възможно, отново да се скрият.
Сега е времето за беседи, предимно, на тъмната йерархия. Да беседват чрез теб, не е съвсем обичайно. Но твоите учители са допуснали този опит, понеже способностите на душата ти позволяват такива контакти. Макар тъмният архангел да не се е появявал на публични беседи. Изглежда си го заинтересувала с нещо. Или е подкрепил информационната стратегия на могъщите си съюзници от висшите нива.
През цялото това време, е била в ход подготовката за новия земен цикъл – обновяване състава на учителската система, замяна в състава на управляващите цивилизации. Нашите беседи чрез контактьорите сега, са по-скоро за запознаване. Но след като част от нас ще се сближат скоро със земляните, решихме да ви дадем малко информация за бъдещите планове на цивилизацията ви.
С нас общуваш по собствено желание. Не ни се иска, да ти поставяме информационни задачи, понеже, все още, не е изяснен взаимния ни статус. В теб е отворена петмерна воля и широк достъп, дори до такива данни, с каквито дори ние не разполагаме. Затова имаме взаимен интерес. Но сред нас, тези беседи не са планирани от никого. Фактически, общуваме, защото не искаш да седиш без работа (Усмивка).
Ч.: При хората, най-болезнения въпрос сега е ваксинацията.
Ц.Н.О.: Получилата се ситуация с епидемията е избор на цивилизацията. И проблема не е във вируса, предизвикал събитията, а какви са реакциите на земляните. На едни и същи събития, може да се реагира по много различни начини. Логичен вариант би бил сдържана реакция на ситуацията. Без раздуване на паника, помагане на населението, доколкото стигат силите и знанията на вашите медици. Но ние наблюдаваме друга картина.
Много хора по Земята избират всеки ден, да живеят в страх и отчаяние. Затова е изключително трудно, да се загаси или да се уравновеси съществуващата ситуация. Основната потенциална вреда от случващите се събития, виждаме именно в отношението на хората към случващото се. Избират позицията жертва на обстоятелствата и се вживяват в нея. Но това е деструктивно нисковибрационно състояние на съзнанието. И понеже, този този избор е масов, ситуацията не затихва.
Ако имате възможност, да се откажете от ваксинация, възползвайте се. Ако ви принуждават да се ваксинирате, направете го без гняв и страх. Никой няма да дели хората на ваксинирани и не ваксинирани при финалното разпределение между пространствата. Учителите ще помогнат на пробудените хора, да се уравновесят и възстановят, ако има необходимост.
Гледайте в самата същност на тази ситуация. Лидерите на земните общества, вкарват сега населението в нисковибрационни състояния на съзнанието. Правят го за своите користни цели. Но не бихме казали, че в това има някакъв единен зъл замисъл. По-точно, всеки следва своите интереси. Но не разбират, към какво води такова отношение всички земляни. Те не могат да разберат, защото, по-голямата част са материалисти. Общопланетарното синхронно понижаване на вибрациите при земното население, предизвиква сериозни последствия. Желаещите да извлекат изгода от ситуацията, няма да могат да се възползват от благата, които сега старателно трупат. И ще пострадат първи – като лидерите, водещи масите към печален финал.
На земната цивилизация са определени граници, под които не бива да пада съзнанието на хората. 3.0 е вече нежелателен праг. Дори него трябва да се стараете, да избягвате. При понижаване честотите до прага 2.8, се отваря портал към тъмните светове. Този портал не е някакво конкретно място, това е принцип на взаимодействие между две пространства, които, по принцип, трябва да са много добре изолирани, едно от друго. Контактите между земляните и тъмните светове се контролират от системата за развитие. Това са предимно развиващи взаимодействия. При отваряне на портала при честоти 2.8, контролът на контактите между земляни и тъмните светове отслабва. Взаимодействията ще са прекалено много, за да може да са безопасни със силите на йерархията за развитие. Освен това, невъзможно е постигането на такива нискочестотни състояния на съзнанието, ако земляните се стремят към конструктивен опит. Затова, текущата ситуация се определя като доброволен избор на хората.
За отварянето на портала са достатъчно една трета от земляните в състояние на страх и отчаяние. В действителност, от известно време е открехнат. Затова и йерархията за развитие започна прехода. Честотите на земното пространство са повишени изкуствено. Мнозина от пробудените са включени като проводници на високо осъзнаване, за да компенсират земните процеси. Благодарение на връзките между хората, високите жизнени ресурси се разпределят от проводниците, способни да издържат на високия диапазон към тези, които са в ниския диапазон. По този начин става изравняването на цивилизацията.
Но всичко това е опит, да се загаси разгарящ се пожар. Заливат го с вода и може да го загасят, но цивилизацията ви старателно подклажда с допълнително гориво. Затова, сегашната ситуация, може да се нарече „отлагане на неизбежното“. И докато се влага ресурс за изкуствено повишаване на земните честоти, тъмната йерархия опитва да прекара земляните през очистващ опит. Тяхната задача сега е, не да дърпат надолу, а да разбиват кривите огледала, задълбочаващи илюзиите. Разбира се, това е неприятен, болезнен опит за човека.
На сегашния етап, йерархията на развитието трябва да изведе, колкото се може повече хора от критичното ниво на съзнание 2.9 – 3.0 поне до 3.2.
На финалният етап от разделението на земляните по честоти, избралите да остават в тягостни илюзии, ще преминат през апокалипсис. Понеже никой не е заинтересован от опит на по-ниски честоти от 3.0, няма да бъде продължен болезнения опит на затъване в тъмните светове. Тези души ще ги изведат от въплъщение и ще ги преразпределят за развитие в нови пространства.
До този момент, както очакваме, ще бъде проведено отделянето на близки хора, които поемат в различни събитийни потоци. За да бъде финалният преход максимално плавен.
Не си струва да смятате, че тези, които приключват въплъщението си, няма да преминат в новия тримерен цикъл. Много души, недоволни от досегашния си опит, са решили да се родят в нови пространства като деца.
Повечето от тези, които преминават в новия тримерен цикъл, няма да видят апокалипсис. А дори да видят, ще е избор на душата. Може да е необходимост от допълнително очистване. Или дори от желанието, човекът да види със собствените си очи „края на света“. Любителите на катастрофи в киното и в книгите, могат да изберат, да останат за драматичния финал. Някои от тези души, с това приключат въплъщенията си. Други ще присъстват едновременно, на разни варианти от събитията. Съответно, ще получат опита „края на света“, но друга тяхна версия ще продължи текущото си въплъщение в новия тримерен цикъл.
Понеже цивилизацията е единна структура, мнозина, които не видят апокалипсиса, ще усещат случващи се драматични събития чрез сънища, предчувствия, необяснима печал и т.н. Всеки човек, в зависимост от чувствителността си, ще усети нещо свое.
Ч.: И кога може да се очаква?
Ц.Н.О.: Неизвестно. Трябва да се даде шанс на пребиваващите души в ниските честоти, да се уравновесят. Докато вашия свят продължава да се стабилизира с вливане на висок жизнен ресурс, текущата ситуация ще продължава.
Ч.: А който взе решение за апокалипсис?
Ц.Н.О.: Избират го самите хора. Разбира се, правят го неосъзнато. Затънали са в задънена улица, от която пропадат в тъмните светове. Алтернатива е приключване на въплъщението. Този вариант е по-щадящ за душата.
Ч.: Защо не може да се каже направо на хората, до какво водят постъпките им? Може да се замислят.
Ц.Н.О.: Във вашето християнство е казано много за апокалипсиса и причините за него.
Ч.: Но мнозина не вярват в религиозните пророчества.
Ц.Н.О.: Нежеланието да реанимирате и обновите вярата си в Бога, е една от основните причини, отварящи портала към тъмните светове. Вярата е важна част при изграждането на стабилно общество. Вярващите имат повече шансове да преминат сложните времена и да се устремят в бъдещето.
Миналата земна цивилизация е била предупреждавана за последствията от егоистичната дейност. Информация са предавали чрез жреците. Но се е отразила несъществено върху поведението на цивилизацията. Преобладаващото мнозинство продължавало да живее, както преди. Предупрежденията не свършили работа. Стремежите на душите са ирационални – винаги се намират такива, които избират катастрофален финал.
Ч.: И какво ще стане с душите, които не успеят да преминат в новите земни пространства?
Ц.Н.О.: Този въпрос не от нашата компетентност. Йерархията за развитие има за цел, да запази максимално душите. Тези, които не успеят да се нагодят към новите пространства, ще ги разпределят по другите светове. Възможно е, част от тях да успеят да се въплътят на Земята към средата на цикъла, ако обществото ви е готово за момента, да ги приеме. За развитието на малки групи души, с преобладаващо нисковибрационно състояние на съзнанието, е необходима здрава стабилна цивилизация. В такива случаи, може да се добавят към общото население, малко проблемни индивиди. За да може да подражават на благополучните участници в обществото, да се стремят да станат успешни хора.
Ч.: Въпрос на читател: „Изтрива ли се кармата при прехода в новия цикъл, ще се натрупва ли в новата ситуация?“
Ц.Н.О.: Кармичната система е висшето вселенско правосъдие. Никой в нашия свят не е свободен от връзките, които създават кармичната система в автономната ѝ база данни. Всяко взаимодействие между души, при което е нарушен баланса, се нуждае от уравновесяване, от нулиране. Кармичната система, ще продължи да фиксира поведението на душите, към което е настроена. И тези маркери влияят върху сценариите при въплъщение, върху ситуациите, които се случват с човека. Както и на късмета му.
Ч.: Как кармата е свързана с удачата?
Ц.Н.О.: Ако човекът е кармичен длъжник, част от жизнения му ресурс се насочва за погасяване на дълга. В живота може да се проявява по разни начини, обикновено в ситуации, когато човекът е принуден да помага, да дава, да търпи, да влага сили в някакво дело и т.н. При това, не получава достойна компенсация. На човек може да му се струва, че не му върви, че е ощетен. Отчасти е така, влага много повече ресурс, отколкото му се връща. Но в такива ситуации, също има висш смисъл, понеже действат за отслабване или зануляване на кармичните връзки. Човекът след успешно преминаване на такъв опит, става по-свободен от жизнените обстоятелства.
При прехода в новия цикъл, кармата не се анулира. Сега се прави всичко възможно от тъмната йерархия, човека да успее да погаси дълговете си, поне частично. За целта, хората преминават през очистващ опит. Но за пълно зануляване на кармата, трупана от душите хилядолетия, не може да става въпрос.
Важно е също, да се разбира, че кармата не е само система за отчитане на дълговете. Макар да е просто и удобно да се мисли по този начин. Във висш смисъл, кармичната система отбелязва необходимия опит за следващото въплъщение на душата, за да може да се разшири разбирането ѝ за света. Човекът прави много постъпки поради незнания, водещи до натрупването на карма. Фиксирането на кармичните връзки е необходимо, за да може душата, да намали незнанието си, да постигне по-голяма мъдрост, да осъзнае, какви постъпки вредят на другите души. И на основата на тези записи, се препоръчват въплъщения в разни цивилизации. Така душата постига разбиране, какво води до сближаване с другите души, а какво ги отблъсква.
Ч.: Въпрос на читатели: „Ако земната цивилизация премине на честоти 3.5 – 3.8, къде ще живеят преминалите в пространства 4.1 и нагоре?“
Ц.Н.О.: Земята е един обект. Но е многомерна. Затова, всички живеят на Земята.
Ще разгледаме два важни параметъра, за разбиране на този въпрос.
Честота на транслация в света. Разбираем пример – излъчването на радиостанциите. На една честота излъчват рок, на друга – поп, на трета – ретро музика и т.н. По аналогичен начин, на душите се транслира информация, за възприемането на разните светове. И светът, който възприемате в текущия момент, зависи, на коя честота е настроен приемника ви.
Ниво на достъп. Можете ли активно да взаимодействате със световете от пето измерение? Не, не можете. Някой може понякога да ги долавя, да се докосва леко насън или в медитации. Но всички, които не са преминали засега, са тримерни субекти. Нивото ви на достъп е трето.
Да разгледаме възвишено медитативно състояние. Има хора, способни в практиките си, за възприемане на честоти 4.3 – 4.5. Понякога, дори още по-високи. Те са с необичайни състояние на съзнанието, имат и видения. Но след това се връщат към обичайната си земна дейност, и възприятието им е отново обичайното. Докато задачите на тези души са свързани с трето земно ниво, си остават субекти с трето ниво на достъп. И възприемат света такъв, какъвто го възприемате сега.
След прехода в пространство 4.1, човекът става субект с четвърти ниво на достъп. Приема друга „радиостанция“. И на новите честоти, същата Земя, се усеща по съвсем друг начин – като свят с други, разширени свойства. Ежедневно става пространството 4.1, а всички други „радиостанции“, може да се възприемат само в изменено състояние на съзнанието.
Може накратко да разгледаме взаимодействията между земляни с трето и четвърто ниво на достъп. Разбира се, учителите от ниво 4.5 ще възприемат тримерните хора и ще им помагат активно да се развиват. Това ще става в състояние на технически сън. За да имат всичко необходимо за взаимодействие с подопечните, са необходими инструменти с допълнителна реалност. За целта се използва този технически сън. Позволява по-гъвкаво разпореждане с работното време – да го разтягат, за да успеят с всичко необходимо, когато го изискват текущите задачи.
Хора с ниво 4.1 се готвят за работа в системата за развитие. Ще трябва да успеят с някои лични задачи и да преминат подготвителен курс преди прехода на 4.5.
Основната част от цивилизацията на честоти 3.5 – 3.8, ще възприемат хората в другите пространства слабо, най-често, интуитивно. Но понеже е напълно възможно, скоро да се появят технически средства за връзка между нивата, общуването може да се организира чрез тях.
Ч.: Въпрос на читател: „Не сте разглеждали такъв мотиватор за човечеството, като звездните пътешествия и покоряването на космоса? Хората сега нямат привлекателно направление, пилеят силите си, мотивацията си, в разни посоки, без някаква конкретна цел. А за хората е необходима. Хората са откриватели, изследователи. Необходима им е глобална цел, с която да разкрият потенциала си.“
Ц.Н.О.: Вижте само, колко разрушения е създала човешката дейност в планетарната екосистема. По-очевидна, но не по-малко глобална цел за човечеството е, очистването на водоемите, възстановяването на горите, нормализирането на климата, помощта за животните в дивата природа, възстановяване на нормалната им численост, възстановяване популациите на промишлените видове риба и т.н. Такива благотворителни проекти, могат да създадат много работни места, а главното – тази дейност се възприема от душите като безусловно полезна и необходима.
Като завършек на днешната беседа, ни се иска да ви дадем проста, но важна практика за базово уравновесяване и ежедневна работа над себе си.
Всеки ден, поне един път на час, си задавайте три въпроса:
1) Доколко ми е комфортно в тялото ми? Имали напрежение, което може да се намали?
2) За какво мисля в момента? Подходящи ли са такива мисли за мъдър, развит и осъзнат човек?
3) Как оценявам състоянието на съзнанието си? Напрегнато, неутрално или е възвишено?
Забелязвате напрежение в тялото, неудобна поза, схванат кръст, ускорено дишане и т.н. са свидетелство, че сте били неосъзнати – увлекли сте се в мисли или сте се потопили прекалено много текущата си дейност. Повишавайте комфорта на тялото си постоянно, раздвижвайте се, релаксирайте физическото напрежение. Учете се, да се отпускате, да се движите меко и естествено. Напрежението и схващанията са в пряка зависимост от емоционалното състояние.
Неприятните мисли, които сте успели да осъзнаете, са безценен резерв за развитието на вашата индивидуалност. Записана и анализирана негативна мисъл е ефективен начин за промяна към по-добро. Много мисловни шаблони е трудно да бъдат забелязани, поради липса на достатъчно честно отношение към себе си. Но ако човека има желание да вникне в някои свои страни, няма да е много трудно, да промени начина си на мислене.
Запомнете при удачна медитация, някакво еталонно състояние на съзнанието: леко, спокойно, приповдигнато настроение. Опитвайки да възстановите равновесието си, се старайте да си възстановите това еталонно състояние. Поддържайте го, колкото се може по-дълго, преди да ви увлече отново ежедневието.
Да изпада човекът от осъзнатост, да се увлича от мисли, е нормално. Приемайте този факт леко и меко, но настойчиво, се завръщайте към еталонното си състояние.
С това приключваме. Струва ни се, че като начално запознанство, е напълно достатъчно. Нали си имаш и други задачи. Но, ако ти се появят нови въпроси, ще отговорим с удоволствие.
Що се отнася до състава на цивилизациите ни. Не сме против да го съобщим – това не е тайна. Но понеже сме неизвестни или малко познати на Земята, самото изброяване названията на цивилизациите, е доста сложна задача. Желаещите да получат и съобщят нашия състав, история, мироглед, ги приканваме да се обръщат към нас самостоятелно. Охотно ще споделим тази информация с всички заинтересувани.
Желаем ви прекрасен ден!
Ч.: Благодаря и за беседата!
Превод: Йосиф Йоргов
https://absolutera.ru/article11082-tsivilizatsii-novoy-osi-tekuschaya-situatsiya-i-perehod-chast-4
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: