Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6169428
Users Today : 520
This Month : 18636
This Year : 199953
Views Today : 7560
Who's Online : 21
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Включване на осъзнаването

Включване на осъзнаването

Великия преход. Включване на осъзнаването

Предстоящите събития, разбира се, няма да минат за един ден или миг. Прекалено много предстои да се промени, както в съзнанието ви, така и в съответстващата му реалност.
Насоките на преходите са много, както са много и вариантите за развитие на всеки сегмент от Вселената. Вие искате конкретна информация и тя ще ви бъде предавана според необходимостта. Защо се стараем да не ви даваме конкретни описания на възможните сценарии в развитието. Защото способностите на мозъкът ви се вкопчват в конкретното и първо, възпира вашата възможност да придвижите осъзнаването си заедно с конкретни външни явления, а второ, картината на вашето възнесение се променя постоянно. Т.е. посоката на движение е определена точно. Но оттенъците и нюансите на развитието и движението, се променят постоянно, а съответно и характеристиките на развитие във вашият сектор от Вселената.
Вече привеждахме аналогията със светлинното пано. Представете си, че да видите очертанията и светлинното съдържание на рисунката върху това пано, е необходимо всички лампички да светят. Това е първият етап. В сегашния момент, според аналогията, не са запалени всички лампички.
Вторият етап – е цвета на всяка лампичка. Т.е. нейното участие в общата рисунка като цветна палитра, се определя от типа светимост и неговото качество. Трето – интензивност на светене. Само, когато всички лампички светнат, определят своя цвят и интензивност, можем да добием представа от цялата рисунка. Но това е една картинка.
А сега си представете, че по същия начин трябва да се оформят множество кадри от цял филм за вашето развитие, при това, всеки следващ кадър е свързан с предишния (по цветови вариации и нива на светимост), и ще разберете, че в настоящия момент ние не сме в състояние да ви предадем оттенъците и подробностите на предстоящите събития. Те се творят всяка секунда от вас и с вас.
Затова, за да се включи вашето пано в пълен мащаб, е необходимо определяне на всички елементи от неговата многоцветност.
И така. Включване. Това е вашето индивидуално включване в светлинните потоци на вашия свят и Вселената. Светлинните потоци съществуват постоянно и непрекъснато, светлината просто променя своето качество и интензивност, а също и посоката, но са вечни и безкрайни. Вашите учени вече са открили различни характеристики на светлината. Но това е само микроскопична част.
Важното е да се разбере, че всички вие сте съставни частици от светлинната характеристика на Вселената, надарени с осъзнаване и функции за възприемане. Но вашето възприятие е отделено от общия поток с обвивката (балона) на вашето лично възприятие. За това е дадена вече много информация. Трябва да пукнете балона на вашето възприятие, но при това да запазите целостта на личното ви осъзнаване. Т.е. ако виждате светлината като плътен поток, то той е някак непрекъснат и цялостен. Но светлинния поток се състои от милиарди светлинни частици, които сливайки се, образуват някакво ново качество на потока.
Сега светлинния поток на вашия сегмент от Вселената, се наблюдава от нас като точков. Т.е. няма пълно включване на всички частици осъзнаване – на всеки от вас индивидуално и в общия поток. Повечето от вас все още не са разкъсали своите балони на възприятието, и общата картина, казано на ваш език, изглежда като точки интензивна светлина в общия едва светещ фон на потока. Отделните ярки светлини са на тези, които вече са успели да придвижат съзнанието си, но отново са с различна интензивност.
В настоящия момент, тези същности са съединителен фактор за формиране посоката на потока във вашето колективно възприятие. Т.е. те закрепват някак различните частици на индивидуалното възприятие в единен поток. Там където такива същности са малко, потока се накъсва и е разсеян. Ние отново се опитваме да ви обясним общата картина на човешки език и понятия. В действителност, картината е много по-сложна и на много нива. Естествено, потока не е плоска лента, а многопосочна и всичко съществува едновременно.
Всички ваши минали и бъдещи характеристики, всички пространствени и времеви пресечни точки и сливания на потока, всички пространствени промени – всичко съществува и се променя едновременно и непрекъснато. Все едно по една капка да съдите за океана. Нейния цвят, качество, соленост и т.н., не дават представа за дълбините, за размера, за цвета на самия океан. А още по-малко за съществата, които го обитават. Макар, всичко да е взаимно свързано.
И така. За да може да светне светлинното пано на вашата Вселена, е нужно всеки един да се включи. Разбирате по тази аналогия, че без всеобщо включване няма пълна картина. Разбира се, някакви очертания ще се различават, но подробностите и детайлите – не. Или паното ви ще изглежда като набор от линии, който въображението на всеки може да дорисува в различни картини от света.
Естествено, на първо място ви вълнува, кой и как може да се включи. И по сегашните прогнози, пълно включване е доста трудно за вас. Какво е важното? Първо, включването може да бъде по-осъзнато и по-малко осъзнато. Като осъзнаване се има предвид – осъзнаването на отделната конкретна личност.
Тук работи принципа, който ви е известен като, преминаването на количеството в качество. Много от вас вече са превели своето осъзнаване на нови релси за възприятие, разбира се, с различна степен на интензивност. Ние ви призоваваме – не спирайте! Ние се гордеем с вас и вашите постижения. Вие чухте зова на Вселената и откликнахте с вашата светлинна същност. Именно вие се движите във фарватера на светлинния поток. Не се спирайте. Светете и продължавайте в същото направление.
Защото, благодарение на вас, могат и са длъжни да се включат другите, и се надяваме, всички останали. Това е като верижна реакция, която вече е стартирана. Остава въпроса за скоростта на включване на всички позиции от светлинния поток на вашия свят. На определен етап от включването, количеството и светлинните характеристики на включването, ще станат своеобразно поле за включването на другите.
Т.е. може да се построи гирлянда от включвания – тогава трябва да се включва всяка лампичка. А може да се направи поле от включвания, което се крепи на потенциала на най-активните (интензивните). По този начин, достатъчно е много хора да са редом с интензивните частици, за да блеснат в един и същи момент заедно с всички.
Затова е толкова важна ролята на всеки един от вас в преддверието на Прехода. Всяко допълнително включване може да наклони везните към общото включване в светлинните потоци на Вселената.
Следващото – цветното качество. Това е като определяне на личностното направление в развитието и движението. За нас е по-лесно да предаваме аналогиите за цветното решение, като най-достъпно за вашето възприятие. В действителност, личното (от гледна точка на принос в общата картина) развитие, разбира се, е по-сложно понятие. Вече много ви е предавано за цветните характеристики. Важното е да разберете, че достъпните за вашето възприятие спектри, са далеко от крайните варианти, по-точно, крайно не съществува никъде, в това число и в цветните решения.
С включването ви, ще ви станат достъпни по-сложни цветови характеристики. Сега не можем да обясним. Но вие ще разберете и почувствате. Работата не е в цветните оттенъци и дори не е в известните ви ултравиолетови и инфрачервени спектри. Просто към всяка цветна характеристика на светимостта, се добавят допълнителни параметри на възприятието, които ще дадат ново качество на всеки цвят. При всеки случай на цветна насоченост – това не е моментен процес, това е продължително развитие и то повече се отнася към формирането на вашата нова реалност след или по време на прехода.
Същото може да се каже и за интензивността на светенето, както на индивидуалното, така и на груповото, и светимостта на планетарното ви общество.
Сега задачата ви е пълно и осъзнато включване на всеки от вас в общата картина на светлинния поток от вашият сегмент на Вселената. Именно от вас зависи, как и с какви цветове ще заблести вашият нов свят, който съвместно сътворявате.
Въпросът, който звучи сега в главите ви е, как да определите, станало ли е включването или не. Това ще усетите сами. Защото има прекалено голяма разлика във възприятието при включването. С всеки от вас това ще става по различен начин. При някои, такива са малко, ще стане рязко включване. Това е подобно на озарение или светкавица в съзнанието. И всички цветове и качества на света ще се преобразят. Ще станете чувствителни и възприемчиви към такива спектри на възприятието, за които по-рано дори не сте се досещали.
Първото качество, което ще се промени е интензивността във възприятията на външните фактори. Т.е. вашият свят ще засияе с цветове и усещания за възприемане, необичайно силно. Всички чувства ще се обострят. Не просто ще виждате света, ще го възприемате със всяка клетка на тялото си. Ще стане обостряне на цветното, вкусовото и тактилното възприятие. Светът ще стане ярък във всички отношения. Това е прекрасна картина. И това е само първия етап. Ще се събудите за нов живот. Това означава, че способностите на вашите рецептори за възприемане ще се разширят. След това ще се включи по-дълбокото възприятие. Ще започнете да усещате настроението на света и неговите съставки. Ще започнете да разбирате езика на растенията и животните. Просто като вълна.
За много от вас този етап е вече преминат. Но това е възприемането на външния свят, който все още е отделен от вас, дори да изтънява завесата във възприятието. Най-важни са вътрешните процеси, макар отново да повтаряме, вътрешното и външното са неразделими дори условно.
За да продължи включването са необходими вътрешни усилия за вашето развитие. Именно вътрешният импулс е способен да разкъса вашият балон и да придвижи осъзнаването. Техники за формиране на вътрешен импулс са ви предадени в достатъчни количества. Но проблема на повечето от вас е в това, че не вярват в това и са просто инертни по отношение на себе си. Но в настоящият момент, радостната за всички истина е следната. По-рано за включването на вътрешната светимост са били необходими десетилетия упорити тренировки и аскеза или силен стрес на съзнанието. Сега всичко става в потоков вариант.
Всички вие се включвате в общия поток. Включвате се чрез множество способи. Тук е възможен и пътя на индивидуална работа над себе си. И път на съвместно включване в групов и колективен вариант. Т.е. всеки избира вариант за себе си. Или насочва усилия за вътрешна работа за самовключване в общия поток, или се включва с помощта на другите, които вече са се включили в сегмента. Тук е важно да се разбере, че няма оценяване добър или лош път. Сега всички са заинтересовани от пълното включване, защото сценарии за възнесение на отделни същности, вече не съществуват. Всички сте взаимно зависими и взаимосвързани.
И качеството на вашето съвместно възприятие е много по-ярко и широко от качеството на индивидуалното възприятие. Казано по друг начин, светът, който творят отделните същности, съществено и качествено се отличава по своите характеристики от усилията в съвместното творчество. Световете сътворени от отделни същности, се вливат в общите потоци на световете. Светът създаден от колективното творчество на планетарното ви общество, качествено влияе и преобразува като вълнов импулс цялата Вселена.
Това е много важно. Точно затова е това голямо вниманието към вас. Със своето развитие може да повлияете на качественото развитие във Вселената. Внесли сте в потоковите характеристики нови оттенъци и качества, които очакват своето развитие. Вашият опит е вдъхновяващ за другите от всичките светове.
Затова ви казваме: не се сравнявайте с другите. Движете се по пътя включване на съзнанието си. Достатъчна е вашата воля на намерението и вярата по пътя на включването. Доверете се на себе си и своя дух. Доверете се на Вселената и на доброволните си помощници.
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:724235
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: