Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6163985
Users Today : 606
This Month : 13193
This Year : 194510
Views Today : 6619
Who's Online : 17
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Уроците на Творението. Урок 7: ДНК Вирусите

Уроците на Творението. Урок 7: ДНК. Вирусите

Уроците на Творението. Урок 7: ДНК. Вирусите
От Елена, 26 юни 2013

Какво е това ДНК?
Това са кодове за активизиране на различни механизми, работещи във физическия свят и във вашата физическа реалност. Както пароли за достъп и активация.
Как се активират?
С резонансни честоти. Те задействат определена вибрационна честота. Тоест, ако ти развиваш в себе си определени вибрации, те рано или късно ще активират всички механизми на репродуктивния жизнен цикъл.
Каква информация е заложена в ДНК?
Цялата информация за всичко съществуващо в целия свят. Това е свързващият код-верига. Както в интернет преминаваш от едно звено в друго, за да достигнеш до нужната ти информация, така е и тук.
Какво е това отпадъчна ДНК?
По този начин наричате още неактивираната ДНК, считайки я за ненужна. Във Вселената обаче, няма нищо ненужно. Внимавайте, какви думи и понятия употребявате! Ако за вас задействащите кодове са боклук, такъв и ще станат. Всичко много прилича на Вашите компютърни игри. Идеята за тяхното създаване, също Ви беше подсказана. Има 12 нива на играта и определен брой животи. Да преминеш на следващото ниво можеш само, ако си преминал успешно предходното. Ако не преминеш дадено ниво, започваш отначало. Така е и във Вашия живот. ДНК е ключ за преминаване на ново ниво. Парола за вход. Ако сте преминали определено ниво в живота си и сте си взели всички поуки, вашите вибрации се повишават на тоналност, която позволява преминаването на следващото ниво. Някой може милиони пъти да опитва да премине определено ниво, това е негов избор.
Какво е това вирусна ДНК?
Това не е съвсем ДНК. ДНК е паролата за стартиране на програмата. Когато ти увеличиш вибрациите си до 4 измерение, твоите възможности се разширяват. Най-вероятно, някак ще започнеш да усещаш новите реалности – това, което по-рано е било съвсем близо, но не си го усещал, защото е вибрирало на различен честотен диапазон. Всички светове вибрират с някаква вибрация. Когато повишаваш своите вибрации, те започват да съответстват на честотите на новата реалност. За да отговаряш на дадена реалност, е нужно твоите тела да съвпадат с нея. Тоест, нужно е физическото ти тяло да се измени в съответствие с новите вибрации, да придобие по-фино възприятие. Всички механизми са еднакви. Веднага след като честотата ти започне да вибрира в камертона на следващия свят, се включват кодовете за стартиране на програмата, които възстановяват телата ти в съответствие с новите вибрации. Това е като разреденият и замърсеният въздух. Или чистата прана. Вашите низши тела не могат да си взаимодействат с чистата прана-енергията на сътворението. Те просто ще изгорят в нея. Точно затова стартира система от филтри. За да може да се премине на по-високо ниво, филтрите се разтварят и новите нива на живот стават не само достъпни, но и безопасни.
В момента, във вашия свят се счита, че в ДНК са заложени определени програми, които активират вируси на болести, които да унищожат вашия вид, за да бъдете контролирани. Аз нямам нужда да ви контролирам. Болестта е реакция. Реакция на вашите тела. Ако смятате, че заболява само физическото тяло, много грешите. Всичко е свързано. Вирусът е внедрен във вашето тяло чужд елемент. Болестта е реакция към чуждия елемент.
Потърсете аналогия с компютърните програми. Ако програмата знае за този вирус, тя го разпознава и го блокира. Същото става във вашето физическо и в другите ви тела. Какво е това вирусна атака? Това е препрограмиране на определени части на вашето тяло. В резултат вашият организъм или се реконструира, или бива унищожен от вируси. Докато има разделение на “мен “ и “не мен”, у вас има външна намеса. Това означава не само това, което се намира отвъд пределите и възприятието на твоето физическо тяло, но и всичко различно от теб. Тази намеса взаимодейства с твоите способности, в това число и посредством вируси. Резултатът от това взаимодействие е сътворение на нов вирус. Той попада в твоето тяло, обновява го и го прави по-устойчив към външната среда.
А ако не се получи така?
Ще има повторение на опита. Вирусите не са създадени изначално, а са възникнали в хода на самостоятелното създаване на света. По-точно казано, след създаването на програмата на творението. Ако човешкото тяло не се справи с вирусите, то заболява и умира и се ражда отново, за да може следващия път да се справи с тях. Ако приемем изцяло идеята, че няма смърт, това са просто етапи във вашето развитие, съприкосновение с външната ви среда.
Кой може да контролира, как да въздействат вирусите върху човечеството?
Няма картина на бъдещето, към която да се стреми системата. Тя се саморазвива и самотвори. Всеки елемент от тази система създава част от нея. Той може да се яви като нещо външно за теб и да се прояви при съприкосновение с други светове.
Съществува мнение, че някой, да кажем Луцифер, съзнателно е пуснал вирусите в нашия свят, за да го управлява, контролира. И в нужния момент тези вируси да бъдат пуснати за унищожението на човечеството.
Човешкия род може да унищожи само човешкият род. Всички опити за вмешателство отвън, това са просто взаимодействия. Вие продължавате да съизмервате своите понятия с дуалността, от която ви е така трудно да излезете. Когато до теб се докосне медуза, ти не казваш, че това е опит за вмешателство. Тя просто е плувала близо до теб и те е докоснала. Може да ти е неприятно или да те заболи от допира с медузата. Вие сте съвсем различни организми, но това не означава, че тя ти е пуснала вируси, за да те контролира. Именно така трябва да възприемате това – взаимодействие и развитие в търсене на общи възприятия. Много ваше теории неправилно тълкуват действията на Луцифер. Той е един от сътворците, опитващ се да сътвори свой свят. Достигайки до определено ниво на развитие, което се явява нивото на самостоятелен творец, той е изразил желание да стане самостоятелен творец. Притежавайки свободна воля, той е получил желанато. Вие някак опростено и по човешки третирате нашите отношения с него. А те са същите, както и с теб – отношения на творец към творението му. Ако детето е решило да бъде самостоятелно и не иска да върви по отъпкани пътеки, а избира свой собствен път, любящите родители ще му дадат тази възможност. Аз не мога да се отнасям към някого негативно и без любов, това за мен е невъзможно. Моето отношение е изпращане на енергия. И тя е една и съща за всички, от всеки атом на Вселената и завършва с такива същества като Луцифер. Няма никой от вас, когото бих предпочел пред другия. Всеки от вас е уникално творение, което впоследствие ще стане самостоятелен сътворец.
И все пак, откъде идват вирусите?
Частично са били създадени, частично привнесени във вашата система от други системи. Вирусите са точки на съприкосновение, прониквания на различни системи. Да кажем, как ти би си взаимодействал с желязото или с камъка? На физическо ниво практически никак, защото няма проникване. Това означава, че сте нееднородни до такава степен, че да не можете взаимно да проникнете един в друг. Но също така, в твоя организъм има малко количество желязо за поддръжка на жизнените функции. В него присъстват всичките елементи от твоя физически свят, но в такива количества и в такава форма, в каквато да могат да си взаимодействат с аналогични структури отвън. Но ако регулирате резонансното взаимодействие на силициевите частици във вашия организъм със силициеви частици отвън, то става възможна хармонизация и преструктуриране на физическото тяло. Помниш ли приказките за превръщането на хората в камъни?
И как се е правило това?
Всичко се прави с управление на вибрационните честоти. На всяка структура съответства определена вибрационна честота. Тя е уникална. При вас това е ДНК. При растенията и минералите, при животните има кодове за активация. Те се отличават по физическа форма от вибрационните ключове на растенията. Вие всички сте сътворени от единна енергия. Тя се различава само по степента на енергийна плътност и по специфичните характеристики на всеки вид, подсилени и защитени по форма. Тоест, ти си подобен на камък или на вода и те са подобни на теб, но вибрациите ви са различни и затова във всеки от вас преобладава определена комбинация от физически характеристики и това съотношение от характеристики се задържа от вибрациите на всеки обект. По-просто казано, ако ти започнеш да вибрираш на честотата на силиция, силициевата съставляваща в твоето тяло ще започне да резонира и да се разширява, а останалите – да намаляват. В резултат настъпва преустройство на всичките форми в нова структура. Въпреки това има форми, които са еднакви по състав и вибрационни характеристики, но се отличават с тон или полутон по вибрация. Такива форми могат да проникнат една в друга е помощта на допира. Точно това са вирусите. Тук е важно да разберем, че ти сам даваш разрешение на вируса да навлезе в организма ти.
Имаме информация, че вирусите са привнесени от други разумни раси.
Думата разумни не е съвсем точна. Всичко е разумно от определена гледна точка. Разумът е система за прием и обработка и за предаване на информация. Съществуват много такива системи. Що се отнася до тези, които наричате извънземни, да, част от вирусите са привнесени от тях.
Защо?
Както си споменавала и преди: те са си мислели, че могат да ви контролират. Аз не се намесвам в процесите на творение на своите творения. Това е мой закон. Когато чувате, че сте вечни – това е буквално. Не бива да се унищожават вече създадени творения. Запомнете, това е много важно. Това означава, че всяка твоя мисъл-форма е създадена завинаги и може в бъдеще само да се видоизменя или да се слива с подобни. Именно затова е толкова важен контролът върху творенията. Системата от светове, създадена от мен, не може да бъде унищожена даже от мен. Вярно е, че мога да я привлека обратно в мен, когато дойде времето.
Кое време?
Времето на сливането. Всичко създадено се подчинява на определени цикли. Цикъл е нов оборот от спиралата. За да премина на нова оборот от спиралата, на мен, както и на вас, ми се налага да увеличавам своите вибрационни честоти. Всички сме подобни. Аз съм ви създал по свое подобие. С цел повишаване на вибрационните честоти до определена точка в развитието ви като свят, аз трябва да слея всички системи в единно поле и да го сънастроя до еднородност, за да може всеки елемент от системата да е подобен. Помниш ли за океана? Всяка капка може да има специфичен състав, но когато тя се слее с океана, всичко се смесва и става еднородно.
И след това какво?
Нов етап на творението, ново ниво.
А защо система, създадена веднъж, не може да бъде унищожена?
Защото всичко е взаимосвързано. Всяка частица от мен, всичко създадено от мен. Ако започна да ви унищожавам, аз буквално ще започна да унищожавам себе си.
Ти говориш за прецедент? Не бива да убиваме краля именно заради това, че ще се създаде прецедент за убийството на краля?
Не, не е така. Вие много обичате метафорите, но понякога те са буквални. Всяко действие, това е не просто действие. Това е старт на процеса, разбери го. Ако аз започна даден процес на себеунищожение, той никога няма да спре. Той също така ще бъде вечен и непрекъснат. Всяко творение е вечно, творението на действието също е творение. И така, ако аз стартирам механизма на унищожението на нещо, аз стартирам механизма за собственото си унищожение и рано или късно това ще стане. И вие като частички от мен също ще бъдете унищожени.
Разбира се, може да се ускори процесът на създаване и тогава новите форми и закони ще се създават малко по-бързо, отколкото унищожаващите се, но не е това целта. Защо въобще да се унищожава, ако това не съответства на замисъла на твореца? Но аз нямам замисъл за вас. Удивена ли си от това? Аз създадох саморазвиваща се система и всяко нейно развитие е развитие и за мен, и за нея, приветства се всеки опит. Защото това е опит. В този смисъл за мен може да има само един негативен резултат: забавяне на процеса на усъвършенстване или процеса на сътворение.
Но отчитайки факта, че много от вас създават форми, самият процес на творението е многообразен и системата постоянно се разширява за сметка на новите творения. При вас има причини да унищожавате творенията си, които използвате във войните си. Това, че вече създадено творение причинява вреда на заобикалящите го форми. Но от гледна точка на Вселената, не съществува такова понятие като вреда. Всички са етапи на развитието и точно заради това няма никакви причини за унищожаването на творението.
А защо се развиват циклите?
Така е устроен светът. Той е множествен и многообразен, и всичко е подобно. В организма ти има безброй частици. Ти се развиваш и на определен етап от развитието ти, едни от частиците стават хомогенни, а други не. Всяка уникална твоя частица взаимодейства с другите и привнася в тях свои характеристики, така че, рано или късно, става еднородна с твоя организъм. Когато станеш напълно еднороден по състав, творението може да замре, защото няма посока на промяна и взаимодействие. Тогава става пренастройката, или както вие го наричате, преход на нов оборот от спиралата на твоето развитие. И започва нов цикъл. Твоите частици, които преди това са били еднородни, започват да вибрират на други резонансни честоти. Всяка от тях възприема по различен начин тези честоти и промени. Започва нов етап на развитие за всяка твоя частица. Но рано или късно, те пак ще станат еднородни и ще преминат на ново ниво. Така е навсякъде. Съгласно този закон се развиват всички форми, цялата Вселена, в това число и аз.
Как точно се случва преминаването на ново ниво?
Когато всички части на системата станат еднородни, започват да звучат с един вибрационен тон. Този тон се явява като код за активиране на програмата за пренастройка на еднородностите, както нов и много силен звук, който започва да слуша и да разпознава другите части на системата, които вече са преминали на новото ниво. Тези части на системата вече са изменили своите вибрационни характеристики. И системата започва да се сънастройва към тях.
Какво всъщност се случи на 21.12.2012?
От централната система беше изпратен камертонен лъч. Той служи за събиране на остатъците от системата. Мислите си, че е било направено специално за вас? Не е вярно. След завършването на големия цикъл на развитие, вселенският камертонен лъч коригира действието на системата. Той дава възможност на тези нейни части, които все още не са достигнали до промяна на своя цикъл, но практически са на неговата граница, още една възможност да се слеят със системата на своята еднородност. Както голям магнит, който привлича към себе си малки магнитчета, едновременно повишавайки магнитните им свойства.
Завършването на голям вселенски цикъл?
Да, по-голямата част от Вселената е вече еднородна и е готова за следващия етап в развитието си.
А човечеството не е било готово?
То е било готово само частично. И затова “магнитът” е привлякъл към себе си само тези частици, които му пасват.
Но ние имахме толкова ченълинги, че новият свят очаква почти всички желаещи.
Това действително е така, но не всички искат. Ти вече знаеш много за свободния избор. Всеки, пожелал да използва галактическия лъч с цел сънастройка с новия свят, го е използвал. Останалите са избрали да не го правят.
А тези, които не направиха този избор, ги унищожаваш, така ли?
Аз вече казах, че не изпитвам необходимост да ви унищожавам. Няма смисъл да се самоунищожаваш.
А потопите, които са били по-рано?
Ти сериозно ли мислиш, че тези потопи съм ги сътворил аз? Вие сами сте си ги създали, по-точно вашите предшественици със своите очаквания и със своите вибрации. Да унищожиш себе си е човешко понятие. В по-високите структури то не съществува.
А какво да кажем за войната между светлината и мрака?
Тя съществува. Всичко съществува. Когато аз ти говоря или ти говориш, че тя съществува само в ума, това не е точно така. Много от вас се досещат, че това не е просто фантазия. Но ако осъзнаем, че всяка фантазия е мисъл-творчество, то всички войни съществуват от вашите умове. Създавате ги. За мен това е само за развитие на системата или за участниците в системата.
Ти каза, че творението постоянно се разширява. Как е възможно? Ами безкрайността?
За теб, който в момента има граници и се съобразява с всички около себе си, е много трудно да проумее понятието безкрайност. Още повече ти разбираш под безкрайност някаква пространствена структура, вече съществуваща и простираща се на неопределено разстояние настрани. Това, разбира се, е гледната точка на 3-то измерение. Всичко се прави в буквалния смисъл. Същата тази пространствена структура, която ти си представяш линейно, всъщност има много нива. Нейният размер и граници също се сътворяват ежесекундно. Работата не е в безкрайността на пространството, в което са създадени формите. Работата е в безкрайността на самото творение. То не е ограничено от нищо. Пространството се създава по определени закони, но ако можеш да твориш и закони, то съответно няма никакви граници за разширяването на всеки вид. Може да създадеш закон, по който безкрайно малко пространство да изпълва безкрайно големи обеми. Този закон вече действа в микрокосмоса. Вашите увеличителни прибори още не са достигнали и до 10 дял на сътворената вътрешна безкрайност.
Какво е това вирусна компонента на ДНК?
ДНК, както и всичко на този свят, се променя, мутира, както вие казвате. Под въздействието на вируси или влиянието на външната среда, у вас заработва механизъм за взаимодействие и защита от външната среда. Тези механизми също се записват в ДНК. Между другото, защитата не най-доброто като реакция към околната среда. По-доброто е взаимопроникване и взаимообогатяване. В този смисъл, много ваши медицински системи създават защита. Именно затова вирусите са посочени от вашата система като “опитващи се“ да проникнат в отговор на защитата. Тъй като защита за тях Е международна бариера. Ако на пътя на реката бъде поставена язовирна стена, реката рано или късно ще я разруши. Защитата е възпиране. Взаимопроникването и взаиморазвитието са свойства на системата. Така в хода на взаимодействие с външната среда или с вирусите, вие изграждате нови програми за взаимодействие с тях и тази информация също се отразява в ДНК, защото в ДНК се записва информацията за всичко: характеристиките на проникващия вирус, за методите на взаимодействие с тях и за резултатите от взаимодействията. В този смисъл в ДНК се съдържа и пълната информация за самия вирус. В твоята ДНК има информация за твоето сътворение и в това число за сътворението на проникващите в теб вируси. Тоест, при определени условия някой може да пусне тази информация и да включи този вирус или тези вируси в теб.
Кой може да направи такова нещо, и какво ще стане после?
Това може да направи само този, който има достъп до такива уникални честоти. Ти. Достъп до твоите вибрации имаш само ти. Тази част от ключа не може да се подправи, защото е съвършено уникална. Не забравяй, че ти, както и всичко останало се усъвършенства и се придвижва към обща цел – да стане самостоятелен творец. За това те трябва да могат да боравят с всички механизми на сътворението и информацията. Но тяхното бъдещо творение ще се развива само на основа на опита, който се записва в тяхното ДНК. Записите на ДНК на всички същества са уникални, няма еднакви. Има подобни и еднородни части, но всеки е уникален. Затова, да задействаш вирусна реакция в себе си можеш само ти.
А какво да кажем за другите хора, заразени с вируси?
Възприемате това еднолинейно. На нивото на висшите аспекти две същности са се договорили да изпитат действието на вируса. Няма да започнеш да обвиняваш този човек в злонамереност, нали?
Значи, когато някой е заразен с вирус, да кажем с чума, това е съвместен договор?
Да, само че не винаги от двама. За развитие на системата е нужно заедно, за да се направят корекции в нея или да се преодолеят съвместно, преобразувайки въздействието на външната среда. Да допуснем, че плаваш по река и отпред има водопад. Водопадът е външната среда. Тя е неподвластна за теб на дадения момент от твоето пътешествие. Какво ще направиш? Може да се върнеш обратно. Много правят точно така. Можеш да излезеш на брега, където също не се знае, какво те очаква, но скоростта ти ще се забави. А може да се уговорите заедно да го преодолеете. Ти не знаеш, какво има след водопада, но помниш, че реката продължава да тече и след него и искаш да продължиш да напредваш по нея. В този смисъл водопадът е просто външната среда, и това, че той се явява препятствие, е само условност. Няма препятствия. Това са етапи в развитието.
Тогава, какво ще кажеш за СПИН?
Същото, като за останалите вируси. Само че си длъжна да разбереш, че вирусът не е само вирус на физическото тяло. От момента, в който развитието на вашето физическо тяло вече не е доминиращо в развитието на вашето съзнание, се активизират и други тела, съответно и нови вируси. СПИН е вирус на астралното тяло. Вярно е, че всеки вирус поразява всичките ти тела, но има ниво, на което той се внедрява. СПИН е загуба на имунитета. Тоест, човекът изобщо не може да си изгражда защитни механизми за съпротивление на външната среда. В резултат, той или умира, или се преражда. На този етап системата още се отработва. Разбирам отношението ти към това, че множество хора загиват от този вирус. Но в края на краищата те са решили да опитат да не се съпротивляват на външната среда, а да взаимодействат с нея открито, което е взаимно проникване. И при вас има много примери, когато хората не умират от тази болест, а живеят още много дълго време.
Значи мога да се разболея, само ако сама пусна механизма на вируса в себе си?
Именно. Правила си го дълго време. Ако разглеждаш себе си като единно цяло, то ежесекундно в теб се развиват множество вируси. А ти си жива и относително здрава. Ако се възприемаш като отделна форма, то в теб като отделна същност, присъства информация за всички вирусни системи. Помниш ли: Част от цялото съдържа информация за цялото, но не притежава силата на цялото. Ти като част, включваш в себе си само тези вируси, които пожелаеш да имаш у себе си. За да си здрав, е достатъчно просто да решиш да си здрав. Но пълното отхвърляне на външната среда е нецелесъобразно. Рано или късно, отново ще решиш да се докоснеш до нея. В това число и с вирусите.
Превод от руски език: Росица
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:958121
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: