За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224979
Users Today : 294
This Month : 10744
This Year : 10744
Views Today : 6917
Who's Online : 13
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Ким Майкълс

Къде отиват душите след смъртта

Къде отиват душите след смъртта? Чанелинг с Исус

Когато душите правят прехода, моля обясни, къде се оказва незабавно душата, и как се чувства?
Исус: Няма общовалиден отговор на този въпрос, защото всичко зависи от осъзнатостта на душата. Бих те посъветвал да прочетеш описанията от множеството близки до смъртта опитности и бързо ще установиш, че съзнателността на човека е от решаващо значение, къде душата ще се озове след отделянето си от тялото.
Има три главни категории или посоки, където душата може да се озове:
1. Душите, които са в много негативно състояние на съзнателността, създават магнитно привличане към плановете, които са под вибрацията на материалната вселена. Това особено важи за душите, които са били въвлечени в анти-духовни практики, като Сатанизъм, също така като разните форми на черна магия и магьосничество. Това важи и за душите, които са обхванати от гняв и омраза или са погълнати от вина или други силни негативни емоции. По този начин, души, които са извършили самоубийство често пропадат в тези по-ниски октави. Хора, които са били твърде материалистични и са отричали съществуването на Бог, също се привличат към тези сфери, понеже не вярват, че може да се отиде някъде другаде.
2. Някои души са силно привързани към физическото си тяло или към земния живот. Тези души намират за трудно да се освободят от привързаността си към тялото или към този свят, и по този начин остават в обхвата на материалните вибрации, въпреки че са напуснали формата на тялото. Те се превръщат в това, което парапсихолозите наричат безтелесни духове/призраци/. Тези души се шляят из материалния спектър от честоти и често се прикачат към въплътени хора. Това може да причини на тези хора психологически или дори физически проблеми, които призрачната душа е имала в последното си въплъщение.
3. Третата категория души са тези, които отиват в духовното царство. Това на практика, е предвиденото от Бог за всяка душа. Трябва да разбереш, че има много нива на духовния свят и следователно няма някаква стандартна опитност. Духовния свят е много по-подвижен от материалния свят и опита натрупан от душата, винаги ще бъде приспособен към индивидуалните й нужди. Но ако проучвате фактите около опитностите близки до смъртта ще видите, че повечето души минават през едни и същи най-общи фази:
– Душата се отделя от тялото и виси над него.
– Душата вижда ярка светлина и се придвижва към нея.
– Душата минава през тунел и влиза в ярката светлина, където обикновено бива посрещната от починали членове на семейството или от духовни същества, с които душата има връзка.
– Душата чувства, че е приветствана у дома и често минава през преглед на последния си живот.
В случая с хората, които преживяват близка до смъртта опитност, на тях, очевидно, им се дава избор да се върнат към инкарнация и решават да използват тази опция. Ето защо могат да говорят за тази опитност. Но много души нямат такъв избор, просто защото времето им е изтекло и трябва да продължат напред. След преминаването началната фаза от посрещането в духовното царство, такива души, обикновено, минават през тренировъчни и лечителски центрове, където могат да се подготвят за следващото си въплъщение. В някои случаи, душата желае незабавно да се върне в нова инкарнация. В други случаи, може да остане извън въплъщение за много дълъг период, който понякога се равнява на хиляди години земно време.
Някои души са високо напреднали и нямат нужда да се връщат и в тези случаи, душата има няколко опции. Ако душата е балансирала цялата си карма, може да се възнесе към по-високи духовни сфери, където тя минава период на обучение и на свързване с нейния духовен Аз или с „Аз Съм Присъствието“. След това душата има избор да остане със Земята служейки като издигнато същество или духовен учител, помагайки за духовното израстване на останалите хора. Душите, които избират тази опция са познати като бодхисатви. Други души избират да не остават със Земята и се придвижват към други сфери на духовния свят, където могат да продължат да се учат, да продължат с тяхното израстване или дори да заемат най-различни духовни позиции.
Ако душата не е балансирала цялата си карма(но е балансирала достатъчно, за да не се връща, което е повече от 51%), тогава тя се налага да отработи тази карма във духовния свят. Което е много по-трудно от балансирането на кармата, докато си във въплъщение, и затова е много важно, хората да правят усилия за балансиране кармата си, докато са на Земята. Вие можете да намерите в писанията, че Исус е проповядвал подход към духовно развитие, който е бил насочен към подпомагане на хората за максималното им балансиране на кармата, колкото се може по-скоро и за по-кратки периоди.
Това обяснява, защо някои хора наричат някои от съветите му радикални и необикновени. Например, може да се сетите за изявлението на Исус, което предлага на богатия да дари цялото си богатство на бедните. Не казвам, че всички хора трябва да раздадат парите си. Но специално за тази душа и за много други души в подобни ситуации, единственият начин човек да балансира цялата си карма е, до края на живота си да се откаже от състоянието си и да се концентрира изцяло на духовна дейност.
Очевидно е, че всеки човек е уникален и всеки има различна мисия и различна карма. Затова аз не бих желал хората да приемат този съвет като универсален и истинен за всеки. Въпреки това, за хората, които остаряват би било много полезно, ако започнат да мислят затова, какво могат да направят до края на живота си, за да балансират максимално кармата си и да изпълнят мисията на живота си. Ако се възползват от упражнението за вътрешна пренастройка и други духовни практики, мога да ви уверя, че повечето хора ще получат вътрешно водачество, което ще ги принуди да променят радикално живота си, за да осъществят максимален духовен прогрес и да се възползват от възможностите, които живота дава за това. Едни от най-ефективните начини за бързо балансиране на кармата е използването на Чудодейни броеници и на Виолетов Пламък.
Позволете ми да отбележа, че независимо от състоянието на съзнателността след физическата смърт, всяка душа напуска физическото тяло. Когато душата напуска тялото, което обикновено става незабавно след смъртта, тя вижда светлината водеща към духовното царство. По този начин всяка душа има възможността да отиде в духовното царство. Няма изключения по този въпрос. Всяка душа има способността да се издигне нависоко.
Но, както е ясно, всичко на този свят подвластно на свободната воля при индивидуалната душа. И ако душата избере да не влезе в светлината, тя или остава в обхвата на материалната вибрация, или отива в по-долните царства, според състоянието на съзнателността си. Ето защо, това е една от причините Издигнати Майстори да покровителстват повечето близки до смъртта преживявания. Те искат хората да разберат, че всяка душа има избор да отиде в светлината и да получи лечение и водачество.
Но за да влезе в светлината, душата трябва да желае да го направи след като се е отделила от тялото. И състоянието на човешкото съзнание, точно преди смъртта, изиграва решаваща роля за способността на душата да избере светлината. Както беше обяснено, някои хора имат такова голямо самомнение за себе си, че за тях е невъзможно да направят изборът към светлината. Но това може да се промени, ако човек премине през трансформация на съзнанието. Дори, ако тази трансформация се случи 5 минути след смъртта това много ще помогне на душата след смъртта.
Позволете ми да ви препоръчам много силно, всеки от вас да научи повече за множеството близки до смъртта преживявания и за промяната във възгледите на хората/които са ги преживели/ относно живота, душата и съответно за смъртта. Ако си водил духовен живот без значение, каква религия си изповядвал(даже и да не си следвал, каквато и да е религия), ти няма от какво да страхуваш по време на смъртта. Единственият урок, който се научава от близката до смъртта опитност е, че смъртта не изглежда толкова болезнен процес, а по-скоро е усещане за освобождаване. И всеки, който искрено се е стремял да бъде добър човек, дори и без да е бил религиозен, може да не се страхува от смъртта. Наистина смъртта ще бъде много приятно изживяване за душата, още щом избере да навлезе в светлината и да премине в духовното царство.
Ким Майклс
Превод: velaskes – izvorite.com
http://in-path.com/kuda-popadaet-dusha-posle-smerti/

Минимума, който трябва да знаете за живота

Минимума, който трябва да знаете за живота
Ким Майкълс

1. Разбиране, защо имате нужда от отговори
Тази книга e за хора, които търсят отговори на фундаментални въпроси за живота. Защо имат нужда от отговори? Има две основни причини:
• Търсите духовното, в смисъл, че имате вътрешна потребност от отговори, за да разширите разбирането за себе си и живота.
• Не сте доволни от обстоятелствата в живота си и искате да се научите как да променяте тези обстоятелства.
Първата причина може да изглежда по-философска, докато втората е по-практична. В действителност, и двете причини имат един подтик, а именно усещането, че трябва да има нещо повече в живота, което ви кара да искате подобряване преживяването на живота. Точно какъв е жизнения ви опит?
Представете си двама души, които са в много подобни външни обстоятелства, такива като загуба на работа и поставени пред необходимостта от промяна на кариерата. Единият реагира като жертва и обвинява работодателя, късмета, съдбата или Бог. Този човек върви по спирала надолу и по-късно гледа на тази ситуация като нещото, което е разрушило живота му. Другият приема ситуацията като позвъняване за събуждане и възможност да премисли живота си и да направи някои промени. Тази личност по-късно гледа назад към ситуацията като най-доброто нещо, което му се е случило някога, защото е породило промяна, която е насочила неговия или нейния живот в по-добра посока.
И двамата са пред подобни обстоятелства, при все, че тяхното вътрешно преживяване е почти диаметрално противоположно. Вашите вътрешни обстоятелства – начина, по който гледате и реагирате на външни обстоятелства – оформят жизнения ви опит. И все пак, как е възможно двама души да преживяват едни и същи външни обстоятелства, като единият има позитивен жизнен опит, а другия негативен жизнен опит? Причината е, че двамата са реагирали различно на външните обстоятелства. Каква е причината единия да има негативен жизнен опит, а другия е успял да обърне същите обстоятелства в позитивен жизнен опит? Възможно ли е единият да е разбрал нещо, което другия не е знаел? И поради това прозрение, той или тя е могъл да избере по-добър жизнен опит? Единият човек е успял да управлява своя жизнен опит, докато другия е станал жертва?
Сега ни става ясно защо хората търсят отговори на фундаментални въпроси за живота – те искат да подобрят своя жизнен опит! Каква е връзката на това с причините споменати по-горе:
Имате вродена потребност да откривате отговори. Намирате смисъл да знаете повече за себе си и за живота. Знанието, кой си и защо си тук, може да ти даде по-дълбоко усещане за цел. Животът придобива по-дълбок смисъл и също така виждате определена посока в собствения си живот. Това очевидно подобрява жизнения ви опит, дори нищо да не се е променило във външните обстоятелства.
Искате да подобрите външните си обстоятелства. Когато знаете повече за себе си, за живота и за това как си взаимодействате с живота, можете да придобиете сила да направите позитивни промени на вашите външни обстоятелства. Това очевидно ще подобри жизнения ви опит.
Имайки това предвид, нека да погледнем, какво трябва да знаете, преди да започнете да променяте жизнения си опит.
2. Разбиране на борбата за свобода
Историята на човечеството може да се разглежда като непрекъсната борба за свобода, свобода от страдания, ограничения, бедност, празнота или всички възможни проблеми възникващи пред хората. Основният аспект на тази борба е превъзмогване на невежеството. Обитателите на пещерите били много ограничени във възможностите за подобряване на условията им, тъй като са имали много ограничено знание за себе си и материалната вселена. Не са знаели достатъчно за законите на природата, за да променят своите външни обстоятелства така, както съвременните хора са го направили. Нито са знаели достатъчно за своите собствени души, за да променят начина, по който са реагирали на живота, така както съвременните хора имат възможността да го правят.
Необходимо е подобряване, както на вътрешните, така и на външните обстоятелства и разширяване на разбирането за себе си, и на живота като цяло. Това е истина и на колективно и на индивидуално ниво. Ако искате да подобрите своя личен жизнен опит, трябва да тръгнете да търсите по-голямо разбиране. Трябва да се запознаете със знанията, които са налични в съвременния свят, знания, които просто не ги е имало в миналото.
Помислете само, колко сте щастливи да живеете във време, когато толкова много информация е налична и достъпна, отколкото когато и да било преди в писаната история. Действително, вие живеете във време, когато всеки, който желае може да намери достатъчна информация и практически инструменти, систематично да променя своя жизнен опит, да стане това, което иска да бъде. Тази книга е опит, да осигури тази информация в много сбита форма, но има много други по-обширни източници.
Логичен е въпроса, защо не ви е била дадена тази информация докато сте пораствали? Защо не сте били научени как да управлявате жизнения си опит, ако това наистина е възможно? Защо човечеството се бори от хилядолетия с човешките ограничения, подтисничество и страдания? Защо животът ви е борба за постигане на лична свобода от външни и вътрешни ограничения? Логичният отговор е, има сили – и вътре и извън вас – които не искат да имате знания.
Един кратък поглед към историята показва – съществуват външни сили във формата на диктатори и режими (дори политически, религиозни и научни институции), които агресивно са се опитвали да ограничават знанието и да не го дават на основното население. Като очевиден пример – една религиозна институция е държала интелектуалния живот на Европа в желязна хватка, и е създала, така наречената тъмна епоха. Мотив за криенето на знанията е възможността, индивидуално и колективно, хората да бъдат контролирани. Контролирането на хора с физически средства е прекалено очевидно и води до бунтове. Много по-ефективно е да се контролират умовете им. Ако хората не познават по-доброто, може да не осъзнават, че са подтискани или да не знаят как да постигнат свободата.
Заключението е ясно. Ако някой иска да ви контролира, той трябва да пречи да узнаете, че можете да се освободите от контрола му. Коя е информацията, която може да ви помогне да преодолеете всички форми на контрол върху умовете? Това е знанието, че вашият жизнен опит НЕ Е автоматичен продукт на външните обстоятелства. Действително, чрез получаване на по-голямо разбиране за това, кои сте, и от къде идвате, добивате сила за да поемете контрола върху своя живот. Имате възможност да избирате своя жизнен опит, вместо да се оставите на външните обстоятелства и вашата собствена психология да ви контролират.
Ако може живота се разглежда като борба за свобода, сега вече осъзнаваме, че ключа за свободата е разбирането. Истината ще ви направи свободни, защото когато знаете, кои сте, и как работи света, можете да правите по-добри избори. Тази книга е предназначена да ви помогне да започнете да управлявате своя жизнен опит. Тя ще ви даде пълната истина в концентрирана форма. Все пак, тази истина ще бъде дадена постепенно, за да се избегне взривяването на умовете ви. Така че, нека да започнем с разглеждането важността на избора.
3. Минимума, който трябва да знаете за избора
Главното послание на всички истински духовни учители е: МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ СВОЯ ЖИВОТ! Какво е нужно затова? Алберт Айнщайн е казал: „Безумие е да правите едно и също, а да очаквате различен резултат”. Ако искате живота ви да се промени, трябва нещо да промените. Ако продължавате да правите едни и същи неща, как тогава животът ви може да се промени?
Има два основни подхода към живота. Тези, които постоянно правят едно и също, и живеят с мечтата, че някога късметът, съдбата, вълшебството или божеството ще промени живота им. И тези, които осъзнават, че ако искат живота им да се промени, трябва активно да правят нещо друго за да предизвикат промените. Трябва да започнат с това, което е във възможностите им да променят.
Всички истински духовни учители говорят за вечния закон, че не можете да промените живота си, без да промените себе си. За да промените външната ситуация, трябва да сте готови да промените вътрешната. Трябва да пожелаете да погледнете в огледалото. Трябва да сте готови да намерите и премахнете гредата от собственото си око.
За да промените живота си, трябва да осъзнаете могъществото на свободната воля. Трябва да направите избор, за да промените съществуващата ситуация. Трябва да предпочетете нарастването на комфортта. Трябва да предпочетете живота пред смъртта. Животът е процес на постоянен избор и само вие можете да вземете решения, с които да промените живота си.
Избирате постоянно и никога не можете да избягате от отговорността да правите избори. Може да престанете да вземате решения, но за да го направите, трябва да вземете такова решение. Може да позволите други хора или учреждения да вземат решение вместо вас, но и за това трябва да вземете това решение. И можете да поддържате това състояние, само като продължавате да вземате решение, да не вземате решение.
Решението да не вземате решение ви прави духовно мъртви. Може да продължавате да сте физически живи, но в същото време сте духовно мъртви. Не можете да оставате духовно живи, ако не правите избор. Животът е избор. Животът е избор да бъдете повече. Смъртта е избор да бъдете по-малко.
Избор не се прави на празно място. Всички избори имат последствия. Да сте духовно мъртви не ви прави неосъзнаващи. Това не ви предпазва от последствията, независимо от това, кой прави избора. Съотношението е просто. Или правите свои собствени избори или позволявате да ги прави някой друг вместо вас. Във всички случаи, за вас са последствията. Само ако вземате собствени решения, може да влияете на последствията.
Има два типа последствия. Едните последствия ви ограничават и оказват отрицателно въздействие на жизнения ви опит. Другите ви освобождават и обогатяват жизнения ви опит. Последствията правят живота ви повече или по-малко.
Ограничаващите последствия са резултат от избори, основани на непълно или неправилно знание. Освобождаващите последствия са основани на пълно разбиране. Истината ще ви освободи да бъдете повече. Недостатъчната истина ще ви ограничи и ще превърне живота ви в борба.
Промяната трябва да започне с желание за промяна и уравнението е елементарно. Трябва да пожелаете промените толкова силно, че да сте готови да достигнете до по-високо разбиране, което да предизвика тези промени. Какво е нужно за да стигнете до този момент? За това може да ви помогне знанието за възможните варианти.
4. Минимума, който трябва да знаете за възможните варианти
Имате избор между два основни варианта. Животът ви може да бъде възходяща спирала, постоянно разширяващ се жизнен опит, който води до по-нататъшно развитие, щастие и душевно спокойствие. Или животът ви може да бъде низходяща спирала, ограничаваща жизнения ви опит, водеща до липса на елементарни неща, до разочарования, до страх, гняв и усещането за борба. Разликата е във изборите, които правите. Въпросът е в това – съзнателни или несъзнателни решения вземате.
Ако правите избори, основани на непълно разбиране, изпитвате ограничаващи следствия. Сблъсквайки се с тези последствия, вероятно ще направите други неосъзнати избори и това ще доведе до още ограничаващи следствия. Ако това продължава дълго време, може да доведе до убеждението, че всички възможни варианти водят до ограничаващи следствия. Това е състояние на невежество, на духовна слепота. Възприето като крайност ви кара да се чувствате, че нямате никакви възможности за избор, никакви варианти в живота. Това е състояние на духовно безсилие, на духовна смърт.
Изборите основани на невежеството, водят до още повече невежество и това е низходящата, самоподдържаща се спирала и може да бъде прекъсната само с волево усилие. Трябва да решите да си върнете властта и да правите съзнателни избори. Само когато правите съзнателни избори, можете да избегнете невежеството и духовната смърт.
Ако сте обхванати в низходяща спирала е необходимо усилие за да се измъкнете на свобода. Не можете да преодолеете такава спирала, като прилагате един и същ подход към живота, който ви е вкарал в тази спирала. Не можете да решите проблема с това състояние на съзнанието, което е създало проблема. Затова трябва да поискате да промените нещо.
Ако животът ви трябва да бъде променен, трябва да имате готовност за това. Трябва да промените отношението и подхода си към живота. Трябва да сте готови да стигнете до разбиране, което нямате в момента. „Стремете се с цялото си същество към разбиране”.
За да промените живота си, трябва да се научите да правите съзнателни избори, водещи до освобождаващи последствия. Такива избори са основани на по-високо разбиране на живота, за да намерите това разбиране, трябва да излезете извън своите сегашни знания и убеждения, зад предела на сегашната си ментална конструкция.
Ако хората не могат да се измъкнат на свобода от низходящата спирала, за това може да има само една причина. Станали са ментално или емоционално привързани към някаква конкретна система от вярвания или представа за света и не желаят да погледнат отвъд съществуващата ментална конструкция, за да намерят по-високо разбиране. Тази привързаност към днешните вярвания, отказът да бъде изоставен менталния затвор, е главния фактор, който задържа много хора в капана на еднообразното, механично повторение на борба и страдание.
Ключът към целият прогрес, който се наблюдава в човешката история е, че във всяко поколение има хора, които искат да постигнат по-високо разбиране за живота, искат да мислят по-широко от менталните ограничения. Обаче, във всяко поколение, повечето хора се отказват да изоставят своя ментален затвор. Затова, първият избор, който трябва да направите по пътя към по-високото разбиране на живота, е желанието да гледате отвъд умствените си ограничения. Трябва да решите да намерите разбиране, което да излиза извън пределите на сегашните ви убеждения. Трябва да сте готови да стигнете до истината, която ще ви направи свободни.
За да започнете процеса на съзнателно избиране, трябва да разберете, че не правите избора си на празно място. Всеки направен избор е отражение на сегашното състояние на съзнанието ви. Изборът е израз на това, какъв се виждате, как си представяте света и отношението ви към него. Общата ви представа за света, основната ви парадигма, сте я изграждали за продължителен период от време и върху този процес са повлияли много идеи, някои от които ограничени и погрешни. Ключът към промяната в живота ви е откриването на грешните идеи и замяната им с по-високо разбиране. Ако хората не са в състояние да подобрят живота си, това ВИНАГИ е защото са се вкопчили в ограничена или грешна идея и отказват да я подложат на съмнение.
Вероятно са били програмирани да се страхуват, че ще се случи нещо „лошо”, ако подложат на съмнение „непогрешимостта” на някоя догма. Или вероятно, са попаднали под изкушението на гордостта, че вярата им е най-висшата – абсолютната истина и затова няма нужда да се подлага на съмнение.
Уравнението е много просто. На всеки въпрос, който можете да си зададете, има отговор, който ще разшири разбирането ви за съответната тема. На някои въпроси няма преки отговори, защото са формулирани поради непълни знания. Дори на такива въпроси има отговори, които да разширят разбирането ви и по този начин да можете да зададете по-добри въпроси. Ако имате въпрос и не сте намерили отговора, може да има само едно обяснение. Не сте търсили там където трябва, не сте попитали с нужната настройка на ума.
Причина за това е, че сте ограничили ума си в ментални рамки, които често се определят от външни вярвания. Докато не се откажете да търсите отговора вътре в тези рамки сте в задънена улица, в духовен капан. Не сте в състояние да избегнете това безсилие, докато не се решите да потърсите отговора извън тези вярвания.
5. Минимума, който трябва да знаете, къде можете да намерите нужните отговори
Главният проблем, който препятства прогреса на човечеството, се състои в мисленото и емоционално привързване на хората към сегашните си представи за света и отказа да ги подложат на съмнение или да ги заменят с по-високо разбиране. Това може да доведе хора и организации до консерватизъм, до липса на гъвкавост, до отказ да се стремят към истината, която ще ги направи свободни. При повечето хора има определени любими убеждения, представи, определени ментални „свещени крави”, които не се пипат, най-често защото хората предполагат, че представляват абсолютно доказана истина.
Това неизбежно ви поставя в нагласа, която препятства търсенето на отговорите, които ще разширят възприятието ви на живота. Съотношението е просто. Или ще прекарате целия си живот в защитаване на някаква система от убеждения, като прекъснете разширяването на разбирането си за живота? Или ще прекарате живот, в който честно и искрено търсите разбиране, дори ако трябва да преминете отвъд разбиранията приети от обществото? Невъзможно е да правите и едното, и другото. Или ограничавате разума си, или му позволявате да се движи свободно.
Непрекъснатото израстване е закон на живота. Живеете във Вселена на безкрайни възможности, в която няма абсолютни граници. Ако допуснете да попаднете в капана на старото мислене, че някаква идея е абсолютна и безгрешна истина, тази идея формира стена около разума ви. Вижте историята и ще се убедите, че нито една идея (каквато и да е по природа – религиозна, политическа или научна) не е издържала изпитанието на времето. Причината е, дори и с нежелание, все пак, човечеството се занимава с търсенето на по-високо разбиране. Когато това разбиране е постигнато, могат да се формулират много по-добри въпроси, което води и до добри отговори. Така, с времето, произволна идея се заменя с нова идея, която да носи по-голям смисъл и практическо приложение.
Ако се вкопчвате в идеята, която е натрупала прах през времето, ще се отделите от потока на живота. От свобода ви лишават идеи, които отказвате да подложите на съмнение, те ограничават приемането в живота ви. Когато хората се чувстват безсилни, все едно нямат никакъв избор в живота си, това ВИНАГИ е, защото отказват да подлагат на съмнение определени „непогрешими” убеждения.
Съзнанието в духовна смърт е втвърдено, защото е основано на отказ да подложи на съмнение представите си за света, парадигмите си. Това води до умствено замръзване. Много хора, дори много организации, се посвещават на защитата на определени ограничени системи от убеждения, вместо да търсят истината, която ще ги освободи от заблудите им или наследените ограничения.
Първият избор, пред който заставате: „действително ли искам да променя живота си?” Ако отговорът е „да”, тогава трябва да си признаете факта, че за да промените живота си, трябва да достигнете до по-високо разбиране за него. За да намерите това разбиране, трябва да имате желание да надскочите сегашните си ментални ограничения. Трябва да сте готови да подложите на съмнение своите неоспорими вярвания и парадигми.
Уравнението е просто. Ако днешната ви система от убеждения и представи за света ви дава разбиране, как да промените живота си, вече бихте имали това разбиране и живота ви би се променил. Самият факт, че искате да промените живота си показва, че не разбирате нещо и имате нужда от промяна. Така единственото възможно логическо заключение е: за да намерите нещо, което го нямате във вас, трябва да търсите извън. Трябва да дадете възможност за разширение на съзнанието, достигайки до по-високо разбиране, което да ви освободи от съществуващите ограничения.
Вечният закон: когато ученикът е готов, се появява учителят. Ако молите за по-високо разбиране, ВИНАГИ ще получавате такова. Въпросът е – ще можете ли да признаете учителя, да признаете новото разбиране? Отговорът зависи от гъвкавостта на ума ви, привързани ли сте към вече приетото или имате желание да го преразгледате.
Само вие можете да решите, искате ли да продължавате да правите неосъзнати избори или ще отворите разума си и ще започнете да правите съзнателни избори. Благословени са кротките. Благословени са тези с гъвкави умове – които не смятат, че знаят всичко – защото те трябва да наследят Земята.
Имате два варианта. Животът ви може да бъде или във възходяща, или в низходяща спирала. Ако не осъзнавате какви избори правите, животът ви е в низходяща спирала, която води от криза в криза. Какво е нужно за да стигнете до момента, когато желанието ви за промени стане толкова силно, че да бъдете готови да отворите разума си за по-високо разбиране, което да доведе до промени? За много хора е нужна толкова сериозна криза, че достигат до предел. Неочаквано разбират: „Не мога повече да продължавам така, трябва нещо да се промени!”
Обаче достигането до криза не е единствения начин да се промените. Можете във всеки един момент да вземете съзнателно решение, да започнете да търсите по-високо разбиране на живота, така ще разберете, как да правите по-добри избори, как да правите съзнателен избор. Теоретически, можете да го направите веднага. Но готови ли сте да направите този избор?
Какво определя готовността? Това е баланса между желанието за промяна и желанието да се държите за съществуващите вярвания и подходи към живота. За да се промените, желанието ви за промяна трябва да е по-голямо от страха, че ще загубите нещо ценно. За да стигнете до тази точка е полезно да разбирате в какво се състои щастието.
6. Минимума, който трябва да знаете за щастието
Какво искате в действителност от живота? Повечето хора биха казали, че искат щастие. Обаче, ако ги попиташ, как могат да постигнат щастието, най-често описват редица външни условия, удовлетворяването на които ще ги направи щастливи. „Ако имах това и онова, и още нещо, ще съм щастлив”. Проблемът при такъв начин на разсъждение или липса на разсъждение е, че поставя щастието ви в зависимост от някакви външни условия, които много трудно се поддават на контрол.
Твърдението, че щастието е резултат от външни условия, и че ако имате желаните неща, ще сте щастливи, е лъжа. Тази лъжа е програмирана в умовете ви от тези, които искат да ви продадат нещо или да ви контролират. „Ако купите продукта ни ще бъдете щастлив.” „Ако следвате религията ми или политическата система, ще сте щастливи.” „Следвайте ме и аз ще ви заведа в рая (на Земята или някъде другаде)”.
Някои от тези хора могат да имат и добри намерения, но тяхното намерение да ви направят щастливи е основано на фундаментално неразбиране на причините за щастието. Какво е това щастие? Това е чувство, което живее във вас, състояние на разума. Къде е логиката да приемете, че вътрешното състояние – състояние, което се ражда във вашия разум – е продукт на нещо извън ума ви?
Слънцето е способно да произвежда светлина благодарение на вътрешните си процеси. То няма нужда от нищо извън себе си за да произвежда светлина. Вашият разум има потенциала да стане слънце, да започне да излъчва щастие, мир и любов, също както слънцето излъчва светлина.
Настроили са ви да мислите, че има логика във възможността щастието да дойде отвън. Програмирането е толкова фино и убедително, че повечето хора не са си направили никога труда да се вгледат внимателно в тази логика. В резултат на това продължават живота си, преследвайки химера. През целия си живот са погълнати от безкрайното преследване на външните условия, които както се предполага, трябва да дадат вътрешното състояние на щастие.
Някои успяват да създадат ред условия, които би трябвало да ги направят щастливи. Обаче, когато осъзнаят, че все още не се чувстват щастливи, стигат до извода, че им трябва още нещо или имат нужда от по-голямо количество от това, което вече имат – повече пари, повече имущество, повече секс или каквото и да е там. Но нима е логично, ако нещо не ви прави щастливи, имайки го в по-голямо количество, дали е възможно тогава да сте щастливи?
Ако сте жертва на такава ситуация, приличате на магарето, което се стреми да стигне до моркова, който е завързан за него пред муцуната му. Стремейки се към моркова, само го бута още по-напред. Може да прекарате остатъка от живота си, преследвайки невъзможната мечта да постигнете щастието с външни условия или да потърсите друг подход. Може да решите да потърсите по-високо разбиране за щастието и как да го постигнете.
Може да започнете като наблюдавате тези, които вече са го постигнали. Тези хора са достигнали до точката, от която са се отказали да търсят щастие извън себе си. Разбрали са, че щом щастието е вътрешно състояние, то може да бъде намерено само вътре, в самите себе си. Това отново ни връща на избора и стигаме до потресаващо заключение: ЩАСТИЕТО Е В ИЗБОРА!
Сигурен съм, че са ви програмирали да отхвърлите тази идея. Настроили са ви на убеждението, че не можете да се направите сами щастливи, че е нужно още нещо извън вас самите. Така ли е в действителност? И ще се намери ли смелост във вас да разгледате този въпрос? Ако отговора ви е да, трябва да започнете с разбирането на отношенията си със Вселената, в която живеете.
7. Минимума, който трябва да знаете за Вселената
Погледнете от друга страна на казаното от Алберт Айнщайн: „Безумие е да правите едни и същи неща, а да очаквате различен резултат”. Като учен, Айнщайн е разбрал фундаментален закон на природата, закон, който Исус е изказал по следния начин: „Затова постъпвайте с другите така, както искате да постъпват с вас”. Също така е казал: „Не съдете за да не бъдете съдени. Защото както съдите, така и вас ще съдят, с каквато мярка мерите, с такава ще ви отмерят”. Какво е казал Исус в действителност? Казал е същото като Айнщайн, но с други думи.
Всички духовни учители са твърдели едно и също, ясно послание: ВСЕЛЕНАТА Е ОГЛЕДАЛО! Каквото и да изпратите, неизбежно ще се върне при вас от космическото огледало. Щом продължавате да изпращате едно и също, да използвате един и същи подход към живота – какво очаквате да отразява космическото огледало?
Представете си човек, който стои пред истинско огледало с нещастно изражение на лицето. Питате го защо и той ви обяснява, че много време стои пред огледалото и очаква образа в него да му се усмихне. А вие му обяснявате: „Ако искаш образа да ти се усмихне, първо му се усмихни ти!” А той отговаря: „Глупости! Не мога да се усмихвам на огледало без причина, и не мога да имам докато то не ми се усмихне”.
Очевидно сте помислили, че този човек е откачен. Но нима не е безумие, че толкова много хора използват същият подход към живота? Искат да бъдат щастливи, но си мислят, че зависят от някакви външни условия, за да бъдат щастливи. Затова продължават да правят едно и също, като очакват живота да ги направи щастливи. Обаче, как космическото огледало може да отрази обратно изобилния живот, ако не му изпращат осъзнаване на изобилие?
Повечето хора знаят Златното правило и ще кажат, че са съгласни с него. Но така или иначе, не могат да постъпват в съответствие с него. Продължават да изискват другите хора да се отнасят добре с тях, преди да започнат те да го правят. Очакват животът да се отнася добре с тях, преди да изпратят вибрацията на щастието.
Уравнението е просто. Ако продължавате да правите едни и същи неща, ако продължавате да използвате един и същ подход към живота – животът ви не може да се промени. Ако искате да се промени животът ви, трябва ДА ЗАПОЧНЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ! Само тогава космическото огледало ще отрази друг образ.
Ако погледнете честно на света, ще видите, че повечето хора сега са в капана на тази форма на безумие и очакват света да се промени без те да направят опит сами да се променят. Посланията на всички истински духовни учения и всички начини за самоусъвършенстване в психологията сочат, че има алтернатива на този подход.
Независимо, колко трудна ви се струва ситуацията, винаги има нещо, което може да се направи за нейното подобряване. Може да ви се струва, че сте обкръжени от обстоятелства, които не можете да промените и действително, в много от случаите нямате непосредствен контрол над определени външни обстоятелства. И все пак няма такава ситуация, в която да нямате абсолютно никакви възможности да промените някои от аспектите на ситуацията.
Това ни насочва към другата огромна лъжа, в която са ви заставили да повярвате. Тя върви ръка за ръка с лъжата, че щастието е резултат от външни условия. Тази лъжа твърди, че състоянието на разума ви, вашето вътрешно състояние, е резултат от външни обстоятелства. Същността на това твърдение е, че разумът ви е къща без ключалки на вратите. Така, това което става във външните обстоятелства, автоматично ви прави щастливи или нещастни.
Желаещите да ви управляват, искат да вярвате в тази лъжа. Те не искат вие да откриете истината, че разумът ви е незащитен само до тогава, докато правите неосъзнати избори, докато позволявате някой друг да прави избори вместо вас. Те не искат да знаете, че имате алтернатива на този подход, защото, ако действително знаете, че Вселената е огледало, ще знаете как да промените своите външни обстоятелства, като промените съзнанието си. Вместо да бъдете роб на външните обстоятелства, можете да поемете управлението над вътрешния си живот, над ума си. За да го направите ефективно, трябва да разберете Уравнението на Живота.
8. Минимума, който трябва да знаете за Уравнението на Живота
Щастието е вътрешно състояние; това е опит, който има място във вашия разум. Ако правите неосъзнати избори, отказвате да поемете управлението, да господствате над ума си. Оставяте вратата отворена и всеки с агресивни намерения, може да влезе и да управлява състоянието на разума ви, начина, по който възприемате живота. Алтернативата е в това, да осъзнаете, че можете да направите избор, да поемете отговорност да станете пазач на своя разум.
Правейки съзнателни избори, можете да решавате какво да допуснете. И можете да разберете, как да поемете управлението над това, което става в разума ви. Тогава ще откриете, че няма никаква пряка връзка между вътрешните и външните обстоятелства. Неприятните външни условия не е задължително автоматично да ви правят нещастни. Напротив, има възможност да бъдете щастливи, независимо от външните обстоятелства. Фактически, никога няма да бъдете истински щастливи, докато съдбата ви зависи от каквито и да е външни условия.
За да постигнете това състояние, трябва да осъзнаете, че между външните обстоятелства и разума ви, трябва да има защитен щит. Този пазач сте вие, когато поемете отговорност да правите осъзнати избори. За да поемете напълно тази отговорност, трябва да осъзнаете, че щастливи или нещастни не ви правят външните обстоятелства, а вашето отношение към тях. Щастието е вътрешно преживяване и само вътрешното състояние на вашият разум определя, как възприемате живота. Във всяка ситуация, с която се сблъсквате, има два елемента, които влияят на отношението ви към тази ситуация:
– Фактическите, физически обстоятелства, с които се сблъсквате.
– Вътрешните обстоятелства, а по-точно, това което става в разума ви, в душата ви.
Съществува живот, който става извън вашия разум. Съществува възприятие на живота, което става във вашия разум.
Точно вашите възприятия правят ситуацията приятна или неприятна. Страданието е състояние на ума. Щастието е състояние на душата. Повечето хора са се научили да вярват, че ако нещо „лошо” се случва с тях, единствената възможност е да се чувстват зле. Това е лъжа – всички истински духовни учители учат, че можете да се научите да управлявате реакциите си в живота.
Верният път към управляването на собствения живот започва с поемане управлението за възприемането му. Само когато се научите да се усмихвате на Вселената, тя ще ви се усмихне в отговор. За да го направите, трябва да разберете уравнението на живота. Много хора са научени да смятат, че уравнението на живота трябва да прилича на следното:
Външните обстоятелства+другите хора=вашето възприемане на живота.
Действителното уравнение е:
Външни обстоятелства+другите хора+вътрешните ви обстоятелства=възприемането ви за живота.
Когато разберете това, ще забележите, как ще се заемете с промяната в живота си. Точно вашето възприятие за живота, което е отдясно на знака за равенство, прави вашия живот щастлив или борба. За да измените резултата на математическото уравнение, трябва да промените само едно от събираемите. Например:
2+4+2=8, може да се промени, като промените само едно число намиращо се вляво от равенството: 2+4+10=16
Посланието е просто. Не винаги е възможно, поне в обозрима перспектива, да се променят външните обстоятелства или другите хора. Но винаги можете да промените своето отношение към тях. И ако го направите, ще се случат две неща:
– Вашето възприятие за живота ще се промени. Когато разберете по-добре живота и себе си, ще започнете да виждате всичко в друга светлина. Сегашните ви убеждения и разбиране формират ограничения (ментални рамки) около ума ви. Когато гледате живота заседнали в рамките, той ви изглежда много ограничен и ще прилича на борба. Когато излезете извън менталните рамки, ще достигнете до по-широка перспектива и възприемането на живота ви ще стане много по-позитивно. Ако не вярвате в това, вижте живота на много хора, които са сред постоянни трудности, но срещнали се с позитивния подход, преживяват ситуациите с голямо душевно спокойствие.
– Външната ви ситуация ще се промени. Природният закон е такъв, че Вселената ще ви върне всичко, което й изпращате. Затова, когато променяте това, което изпращате, космическото огледало неизбежно ще отрази друга реалност в определено време. Вселената има вградено забавяне на отговора. Това ви защитава от мигновено разрушаване, но също така задържа и положителния отговор. Затова е нужно постоянство.
Умът ви е програмиран да отхвърля тази истина, но все пак това е истина, която е повтаряна в най-различни варианти, от всички истински духовни учители. Затова бихме могли да го наречем Тайна на Живота.
9. Минимума, който трябва да знаете за Тайната на Живота
Зад всички религиозни и духовни учения, и учения за самоусъвършенстване, които могат да бъдат открити на тази планета, стои една тайна. Всички те говорят за едно и също, но по различен начин.
Например, погледнете човек, който се съжалява и възприема целия свят настроен срещу него. Посланието, което носи е, че животът е борба. Космическото огледало е устроено така, че дава на хората това, което искат. Обаче то не следи човешките мисли, а съди по човешките отношения и постъпки, по това, което изпращат. Това прилича на огледало, което не може да каже, какво е нужно, за да ви се усмихне. Може само да ви отговори на това, което проектирате върху него.
Ако вярвате, че животът е борба, ще изпратите ментален образ, че животът е борба. Космическото огледало ще си каже: „О, този човек иска да изпита борбата” и ще ви отрази обратно всички обстоятелства, които ще направят живота ви борба.
Намирайки се в такива обстоятелства, хората реагират негативно и изпращат този негатив в огледалото. Огледалото мисли: „О, искат още повече борба” и изпълняват желанието. По този начин, негативните убеждения на хората за живота стават самореализирани пророчества и животът им се превръща в низходяща спирала.
Когато Буда е обучавал на това казал, че животът ще бъде страдание, докато не развиете правилно желание чрез непривързаност. Исус също е обучавал на това и е казал: „Казвам ви, не се съпротивлявайте на злото”. Работата е там, че когато се съпротивлявате на злото, изпращате отрицателно съобщение – съобщение за убеждението ви, че трябва да се борите с противника – и космическото огледало може само да отрази обратно тази ситуация. Какво е решението на Исус, главният му ключ, с който може да се прекъсне тази негативна, самореализаща се спирала? Решението е много просто, но все пак изключително дълбоко: „Ако някой те удари по дясната страна, обърни и другата”.
Красотата на това наставление се състои в това, че ако успеете да отговорите позитивно на някаква ситуация, космическото огледало ще остане с убеждението, че искате позитивен опит. В съответното време, неизбежно ще отрази положителни обстоятелства. Ако откажете да се борите с противника, огледалото ще си каже: „Този човек не иска да се бори повече; ще му изпратя условия, където няма противник”. Исус е знаел, че това не може да даде грешка, ако вярвате в процеса и сте готови фундаментално да се промените, да промените отношението и подхода си към живота.
Посланията на всички истински духовни учения се състоят в това, че действително можете да се промените. Има отделни убедителни учения, които могат да ви дадат разбиране и практическите инструменти, които са ви нужни, за да направите тези промени. Какво е нужно да имате – необходимо е желание, желание да престанете да правите едно и също, желание да се дистанцирате от общото безумие и да започнете да се променяте. Ако имате такова желание, реализирайте го в живота. Ако го нямате, бъдете честни със себе си. Престанете да постъпвате със себе си като лицемери, предполагайки, че не можете да промените нищо в живота си. Поне си признайте, че ако не поемате властта да правите съзнателни избори, го правите в резултат на съзнателно решение, а не защото нямате други възможности. Престанете да злоупотребявате с изтърканото оправдание: „Нямам друг избор”.
Най-фундаменталния факт в живота е, че винаги имате избор, винаги имате повече от една възможност. Възможно е да не можете да промените външните обстоятелства, но ВИНАГИ можете да промените реакцията си на тези обстоятелства. Правейки го, веднага променяте своето възприятие на живота. Факт е, че прочитайки това, губите право да вървите през живота, като се смятате жертва. Не можете да твърдите повече, че „не сте имали избор”.
Сега знаете, че имате право на избор, да вземате осъзнати решения. Имате право да игнорирате този избор, но не можете повече да обвинявате другите хора, живота, съдбата, липсата на късмет или Бога за собствения ви – вече съзнателен – избор. Защото повече не можете да живеете в илюзията, че нямате алтернатива. Защо поне не се откажете от усещането да се чувствате жертва? Защо да не приемете удивителната възможност да живеете истински, да направите живота си по-добър и да създадете прекрасни условия на планетата. Всичко, което е нужно, е съзнателното решение да правите съзнателни избори.
Възможно е, да ви се стори страшно да правите такива избори, но това става поради недостатъчното разбиране. Когато имате правилно разбиране, разбиране, което ви кара да правите съзнателни избори – повече не е страшно вземането на решение. Това е привилегия и радост. Ако сте готови да се учите да правите най-добрите избори, започнете с разглеждането на въпроса, къде да намерите разбиране, което ще ви даде възможност да правите просветени избори.
10. Минимума, който трябва да знаете за външното знание, в сравнение с вътрешното разбиране
Всички истински духовни учения казват едно и също. Казват, че реалния път към промяна в живота ви е НЕВЪЗМОЖНО да намерите извън себе си; може да го откриете само ако се насочите навътре. Исус го е посочил ясно: „Няма да кажат: ето тука е, или ето там, защото Божието Царство е вътре във вас” (Лука 17:21). Истинският смисъл, ключът за промяна на живота ви, дори на външните обстоятелства е промяна състоянието на съзнанието ви.
Тези, които се опитват да ви продадат нещо или да ви контролират, искат да предполагате, че единственият начин да промените живота си, единственият начин да постигнете щастие, е да намерите нещо или някого извън себе си. Вас са ви възпитали, програмирали, да вярвате на тази лъжа, но вече е крайно време да я изоставите.
Как можете да правите правилни избори, които са правилни за вас, сега? Знаейки фундаменталната истина, че ключът към най-добрите избори е увеличаване на разбирането ви, би трябвало да ви стане ясно, че има разлика между външните знания и вътрешното познание. Има много хора, които владеят напълно достатъчни външни, интелектуални знания, обаче в живота им никога и нищо не се променя. Можете да ги срещнете навсякъде. Например, много вярващи хора – във всяка религия – знаят външните доктрини на своята религия в най-подробни детайли, но както и преди, не могат да отговарят на всяка ситуация с любов – не могат да приложат на практика това, което проповядва религията им. Аналогично, много психолози и гурута на самоусъвършенстването владеят обширни знания по психология, но все още не са преодолели своите собствени ограничения.
Повечето хора стоят пред вечната дилема, описана от Павел: „Доброто, което искам, не го правя, а злото, което не искам – правя” (Рим. 7:11). Знанието, как да постъпвате правилно не е едно и същото, с това, което сте готови да направите, защото повечето хора не са в състояние да отидат по-далеч от приказките. Откъде идва това несъответствие между знанията и действията? Причината е във външното знание, то не е достатъчно убедително за да промените вашите действия.
Както ще обясня по-късно, действията произлизат от по-дълбокото ниво на душата, от нивото, където се пазят вашите знания. По този начин, за да промените ефективно вашите действия, знанието трябва да произлиза от по-дълбоко ниво, от това, което мотивира ежедневието ви. Казано накратко, само дълбоко усвоеното знание, преобразува ефективно действията ви. Когато знанието е усвоено, то ст