Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6166027
Users Today : 144
This Month : 15235
This Year : 196552
Views Today : 1452
Who's Online : 16
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЗА ОСЪЗНАВАНЕТО

ЗА ОСЪЗНАВАНЕТО

    Трябва да си призная, че от няколко години се оглеждам в интернет за материали по темата, но все не ми попада нищо подходящо. И затова се налага да се справя с мързела си и да я напиша сам. Става въпрос за възприемането и отношението към всичко, което ни минава през главата.
Основа за разбирането в дълбочина на този въпрос, може да послужи постулата, че съществува само едно съзнание – всичко съществуващо е Бог и няма нищо извън него (разбира се, за тези, които могат да го приемат). По най-различни причини, на хората е внушавано продължително време, че са отделно от Бога и това, учудващо, е станало преобладаващо убеждение. Но вече е дошло времето да възстановим всеобщото си единство, и затова трябва да се избавим от разделящите убеждения, филтри, илюзии, наречени за краткост „его“.
Много подходяща илюстрация за единно съзнание е съвременния интернет, т.е. всички съзнания (като компютрите) са свързани в една глобална мрежа и при желание могат да обменят всякаква информация, енергии и да общуват помежду си. Пречки за всичко това, както вече казах, създава само егото или т.н. завеса. Но тези пречки създават разделението, само, ако не подозираме за тях, а ако сме наясно със съществуването им, винаги можем да коригираме и дори напълно да премахнем влиянието на егото, защото си е наше и се създава и премахва само от нас. Както в интернет, така и във всеобщото единство има същества/индивидуалности, които по разни причини искат да се възползват от ситуацията, по най-различни начини. В интернет ги наричаме хакери, а във всеобщото единство – тъмни сили. Та тези тъмни сили създават вируси и помощни програми, които да организират всеобщото единство по подходящия за тях начин. И както вече подчертах, те са ефективни само, когато не подозираме за съществуването им. Щом се усетим за тяхното влияние, вземаме съответните мерки и го намаляваме до минимум. Това се удава в различна степен при всеки. И тази статия има за цел да извади на светло някои от методите на тъмните, за да намалее тяхната ефективност.
Та тъмните хакери, за да замаскират дейността си, са успели да ни внушат, че това, което става в главите ни, са само биохимични реакции, които са си само наши и не се отнасят по никакъв начин до другите. В действителност, по този начин са ни убедили, че интернет не съществува, за да не им се пречкаме, да ни използват според нуждите си. Т.е. интернет продължава да си действа, но ние сме убедени, че го няма, и затова не го използваме. Това е пряка илюстрация на его-ефекта/завесата.
Какво може да направим, за да възстановим ползването на интернета си – естествено, да изчистим всички вируси и програми/убеждения, които ни карат да вярваме, че е възможно да няма интернет. Това става чрез осъзнато отношение към всичко, което бушува в главата ни. Разбира се, преди всичко, за да е възможен контрола, трябва да многократно да намалим/озъптим всичко, което става там (да намалим трафика, за да ни е по-лесно да го следим) – това е първата крачка, с която поемаме контрола. След това започваме да създаваме нещо като собствен антивирус, който наблюдава всички мисли и емоции и поставя в карантина/изолира злонамерените/хакерските. Постепенно, с натрупването на опит в тази дейност, започваме да идентифицираме все повече вредоносен код, т.е. ставаме все по-осъзнати за различните въздействия и правим все по-осъзнат избор на това, което бихме искали да е живота ни.
Често се срещат илюстрации, които изобразяват човека, на едното рамо с ангел, на другото с дявол, като и двамата го съветват, какво да прави. Приемете го буквално и никога не го забравяйте, ако искате случващото в живота ви да отговаря на желанията ви. Осъзнайте много добре, че всеки миг от живота си вземате решение, кого от вашите съветници да послушате. Обобщено може да се каже, избирате, дали да сте оптимист или песимист, дали чашата е полупълна или полупразна (свикнете с тази неточна определеност, точно определено е само в хакерските програми, нали така са ви убедили, че не съществува многомерност, т.е. дуалността е единствения възможен вариант). Избийте си от главата, че състоянието ви зависи от нещо външно (това е много вреден хакерски вирус, имащ за цел да ви направи безсилни/безволеви). Затова се научете осъзнато да правите този избор, според собствените си желания, а не според нечии. Хакерите са се постарали също така, да ви създадат комплекс за малоценност, т.е. внушено ви е, че сте глупави и за всичко трябва да слушате по-умните, т.е. тях. А както вече казах, те са толкова ефективни, защото са се научили да се спотайват и тези техни внушения може да чуете от най-близките си хора – какво да се прави, всички са хакнати, изключенията са много редки.
Както и преди съм посочвал, всеки свят, всяко измерение се състои от две основни енергии (разделянето им е условно, за по-лесно разбиране) – електричество и магнетизъм. Следователно, възприемаме всеки свят като мисли и емоции/чувства/усещания. Различаването на световете е затруднено от ума, тъй като основната му функция е да създава аналогии, за логическо сравняване и осмисляне. Но ако не забравяте тези му наклонности, много бързо ще започнете да забелязвате различните нюанси. Като нагледен пример може да си представите разните октави, във всяка от които има, например, жълт цвят и нота МИ, но това уеднаквяване е създадено от ума, а в действителност, различните честоти на вибрациите, дават разни свойства на енергиите. Като начало, може да търсите различаване на цветови нюанси или обертонове, като постепенно, с повишаването на чувствителността, ще различавате все повече подробности, които ще ви дават все повече смисъл.
Ума може да създава и други аналогични илюзии, на практика, може да използва познати аналогии от всичките ви сетива и мисли. Например, може да използва миризми, като приятните са от висшите, от хармонични светове, а неприятните са от нисшия негатив. Може да усещате допир, топлина, студ, и какво ли не още, но не забравяйте, че това са само умствени аналогии, а реалните енергии са много-много разнообразни.
При това, във всеки един свят има доминиране на някоя от основните енергии (във физическия – мисълта; в астралния – емоцията; в менталния – мисълта; в душевния – емоцията; в духовния – мисълта, и т.н.). Т.е. като преобладаващи мисли може да възприемате енергиите на физическия, менталния и духовния светове, а енергиите на астралния, душевния и Божествен свят, възприемате преобладаващо като емоции. С увеличаването на чувствителността, ще почнете да различавате и слабите енергии – но в началото, може да използвате тези принципи за да правите разлика между различните измерения. Т.е. ума е преобладаващо ментална енергия (материалните мисли са изразени чрез думи, а менталните се възприемат повече като безсловесни озарения). Душата преобладаващо я усещаме чрез чувствата, емоциите, усещанията – не смесвайте с астралните страсти, т.е. животинските чувства. И когато поддържате постоянно намерение да различавате нюансите, започвате да ги долавяте все по-ясно.
За различаването е много важно намерението или по-точно нагласата, че има програмирани/внушени мисли и емоции, и естествени/реални такива, т.е. да не приемате всичко на юнашко доверие. Всичките тези намерения са необходими за да станете специалист по различаването на многомерните светове и да ги използвате практически. Не трябва да забравяте, че изключително голямо значение за развитието на сетивността има мотивацията. Ако искате да се фукате или да извлечете материална полза, не можете да разчитате на помощ, защото се обособявате от цялото чрез тези намерения. Но ако искате да сте полезни на Цялото, ставате част от него и Цялото започва да реализира и чрез вас своите намерения, т.е. взема мерки да сте по-ефективен негов инструмент, т.е. да вършите работа (но за да се случи, трябва да имате твърдо определени намерения, а не да се чудите, какво точно искате и да залитате насам-натам).
Увеличаването на чувствителността и различаването на различните честотни октави се нарича разширяване на съзнанието и води до осъзнато единство, което, от своя страна дава достъп до всеобщите знания (но не си въобразявайте, че изведнъж ще поумнеете и помъдреете – за всичко е необходимо намерение/търсене/любопитство/стремеж/натрупан опит, както при чичко Гугъл – трябва да направите търсене, а след това, да отделите необходимото ви от многото възможни варианти). Всичко това може да го използвате още от началото, трябва само да го допуснете като възможност, но ума ще ви създава постоянни проблеми, тъй като за новите неща няма аналогии, и ще се опитва постоянно да ви завръща към обичайните неща, създавайки разни страхове. Но пак донякъде може да разчитате на душата, която може да ви даде усещане/убеденост за истината, но не може да разчитате винаги, тъй като, душата си има свои интереси и често си прави пас, ако сметне, че подсказката ѝ може да ви заплесне в посока различна от необходимата ѝ. И най-важното: ако сте прозрели някои истини, не оставяйте егото ви да набъбне и да навири нос – това не са редки изключения, напротив, редки изключения са тези, които са се справили със суетата си. Затова, не проспивайте желанието си да се похвалите, колкото и да ви се струва, че имате обективно основание за това.
Създадено: 24/01/2017 • 16:27
Обновено : 24/01/2017 • 16:27
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 1310 пъти
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: