Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6166019
Users Today : 136
This Month : 15227
This Year : 196544
Views Today : 1184
Who's Online : 17
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ПРЕДГОВОР

ПРЕДГОВОР

От хилядолетия човечеството следва пътя на своето духовно развитие. Един от методите в този процес е логическият анализ. Анализът е условното разделяне на една относителна цялост на части, с цел по-лесното им изследване и описание. Тази масова практика, за съжаление, е довела и до масова грешка. Почти всички хора забравят, че разделянето е условно и това им пречи да възприемат действителността като единно цяло, с всички произтичащи от това следствия. Този порочен навик е лишил човечеството като цяло (и всички индивиди в частност) от обективна преценка на действителността. Точно за липсващия синтез на човешкото мислене става въпрос в тази книга, за единството на всичко съществуващо, закономерностите, които обуславят това единство и следствията, които се изпускат от внимание. Вероятно много хора по традиция ще поискат доказателства за съществуването на това единство. Не смятам за необходимо да се впускам в доказателства – просто не разбирам, защо се е създала такава масова нагласа, да се стои и да се чака някой да убеждава, че трябва да се разсъждава над основите на битието. В случая Всеобщото единство е достатъчно обосновано от Айнщайн.
Трябва да призная, че докато съм споделял описаните тук разсъждения с различни хора, съм наблюдавал, как по-голямата част от тях изпитват доста сериозни затруднения при възприемането им. При анализа на причините достигнах до следните заключения: в никакъв случай проблемите при възприемането не са свързани с умствените и интелектуалните способности на съответния човек. Проблемите идват от мисловната инерция – дори логическото мислене предпочита отъпканите пътеки. Появява се необходимостта от развитието на съвсем ново отношение и нагласа за възприемане на действителността. Изработването на тези нови навици, се нарича разширение на съзнанието.
• За да е по-лесно възприемането на повдигнатите въпроси в тази книга, желателно е да гледате на всичко като на хипотеза, която дори и да ви се стори фантастична или налудничава, не прибързвайте с изводите, отложете това за някакъв период от време.
• Откакто свят светува, основна пречка при възприемането на новото и различното е абсолютизирането на истините. Не забравяйте максимата „Всяко правило си има изключение”. Само, ако помните това, ще можете да се справите с огромния брой противоречия, които ще възникнат в съзнанието ви.
• Една от основните пречки пред развитието на човешкото мислене е дълбоко заседналото убеждение, че в живота, повечето неща стават случайно. Живеейки с това убеждение, се отказваме да търсим причините, предизвикали „случайността”. Но, ако във Вселената всички процеси са взаимозависими, нима не е абсурдно да допуснем, че нещо може да стане случайно? А заключението, че нещо е случайно, не е ли оправдание за умствената леност, за недостатъчните ни знания, за неразбирането на причините. Затова всеки, който иска да престане да се задоволява с повърхностни обяснения на действителността, нека забрави думата случайност. Само така ще може да заостри своята наблюдателност и дори в сивото ежедневие ще открива неща, които изцяло ще променят начина му на мислене.
• Друг е въпросът, че подсъзнателно много хора се страхуват от промяната – да го наречем първичен страх от неизвестното. Но ако всеки се замисли ще установи, че с изучаването на неизвестното, то става все по-разбираемо и все по-малко страшно. Много често страхът от неизвестното се проявява като интелектуален мързел: „Не ми се занимава с тези проблеми”, „Нямам необходимата нагласа”, „В момента не ми е до това” и т.н.
• Основна причина, която сериозно затруднява възприемането, е емоционалното, пристрастното, а не логическото отношение към непознатото. Всеки човек, който уважава собствените си знания и способности, когато се сблъска с непознатото и не го разбира, развива началните симптоми на комплекс за малоценност. Естествената реакция в такива случаи, за да запази високото самоуважение, е тип „щраус. Най-лесно е да се отрече съществуването на проблема: „Всичко това са глупости! ”, „Фантазии!”, „Шарлатания!” и т.н. За разумно мислещите хора, преодолели диктата на емоциите, срещата с неизвестното винаги е свързана с необходимостта от време за внимателното оглеждане на проблема от всички страни. И обезателно се пазят от прибързани и категорични оценки, защото помнят, че човешките знания са ограничени.
• За доста хора проблем при възприемането на непознатото, създава, да го наречем, навикът за подреждане на умствения багаж. Всеки според нуждите и разбиранията си, обикновено сортира знанията си чрез принципа на аналогията на „тематични купчини”. Това „подреждане” създава проблеми при осъзнаването на взаимовръзките в една ограничена тема, а какво да кажем за разбирането на взаимовръзките между отделните „тематични купчини”. За да се развие глобален поглед върху нещата, е наложително полагането на целенасочени волеви усилия и много търпение, защото за постигането му са нужни години. Разбира се, за всичко това е необходим и нов мироглед – осъзнаването на Всеобщото единство. Поглеждайки на знанията от този ъгъл, би трябвало да разглеждаме света като един огромен ОБЕМЕН пъзел, с неимоверно количество взаимовръзки между всички отделни компоненти. Изграждането на такова разбиране за действителността е доста трудно и моят съвет е: избавете се като начало от навика едновременно с четенето да правите и умозаключения – това ангажира голяма част от вниманието и допълнително затруднява възприемането на многопосочния смисъл. Особено недостъпен става смисълът, вложен „между редовете”.
• Последното, което искам да предложа по въпроса за проблемното възприемане на непознатото, е да се опитате да прочетете написаното тук отново, примерно след година. Един необходим период – така наречената „дистанция на времето”. Мисля, че ще откриете доста неща, които не сте забелязали при първото прочитане.
Както вече споменах, предпочитам да не следвам отъпканите пътища на традицията. Затова се отказах от грижливо събираните в продължение на години цитати от най-различни източници. Предполагам, че това доста ще възмути привикналите да правят изводите си, прочитайки единствено библиографията в края. Пред мен стоеше изборът: дебела тухла с много мъгляво съдържание, но подкрепено с имената на авторитети или само същността, като наблегна повече на логическата подреденост и достъпност и много по-малко на доказателствената страна. Както посочих по-горе, поради много причини, за голям брой хора съдържанието е трудно достъпно, затова реших, че е недопустимо допълнителното му разводняване с цитати. До това решение ме доведоха и следните допълнителни причини:
• Словото има ограничени възможности за предаване на смисъла, поради слабата ни способност да следим повече от една логическа нишка. По тази причина хората не обръщат внимание на съдържанието, „написано между редовете”. Затова е възможно един и същ цитат, за различните хора да има различно съдържание или аз да съм разбрал нещо напълно различно от смисъла, който е имал предвид авторът.
• Често се срещат манипулации с цитатите. Възможно е те да не са правени умишлено, просто ползващият погрешно ги е разтълкувал. За темата, която разработвам, поради нейната непопулярност, доста от цитатите, които съм подбирал, я засягат косвено, и затова не са достатъчно убедителни. При това в миналото са се тълкували доста превратно – затова реших да не се крия зад известни имена.
• Хората, привикнали да влагат повече емоции в мисленето си, първо ще потърсят отношението ми към определените категории, за да ме причислят към някоя школа, направление, секта и т.н. Тъй като това вече е било направено с известните автори, то цитирането им би позволило автоматично да бъда обявен за последовател или противник на техните идеи. Понеже се опитвам да опиша многопосочността на Битието и единството на Цялото, не бих искал да бъда причислен към известните вече категории – ако те се спират на въпроса, то е съвсем повърхностно.
• За определен тип хора, дори авторитетното мнение не струва нищо в сравнение с техните собствени способности. Стигнал съм до убеждението, че е необходимо всеки сам да намира доводите за и против дадено твърдение. Собствените усилия са най-убедителното доказателство.
Следващият много важен момент, на който искам специално да наблегна: НЕ СЕ СМЯТАМ ЗА АВТОР на написаното в тази книга. Моята роля може да се определи като преводач, актуализатор и систематизатор на знания, които съществуват вечно, независимо от етапа на човешкото развитие. Също така е необходимо да подчертая: НЕ СЪМ РЕЛИГИОЗЕН – НЕ ИЗПОВЯДВАМ НИТО ЕДНА РЕЛИГИЯ И НЕ ПРИНАДЛЕЖА КЪМ НИТО ЕДНА СЕКТА. Дори тази декларация има малък шанс да предпази прибързалите „сортировачи” да ме определят като сектант. Затова трябва да поясня, че написаното тук е философия – разбирането ми за същността на битието и смисъла на съществуването. Всяка религия в началото си е била философия, а с догматизирането на началата е загубила живата си актуалност. Нямам претенции към никого, да вярва или да не вярва в каквото и да е. Проучвайки битието, съм достигнал до убеждението за съществуването на Бог като обективна физическа реалност. До това убеждение съм достигнал по пътя на разсъжденията, а не чрез приемането на доверие нечие твърдение. Затова и вас ще посъветвам: не ми вярвайте, гледайте на всичко това като на фантастична приказка – може да е вярно, може да не е, кой знае! А след като твърдя, че човек разглежда действителността едностранчиво, че истината винаги е многопосочна, че чрез речта не може да се изразява многопосочен смисъл, как тогава мога да имам претенциите, че е във възможностите ми да опиша истината.

Създадено: 14/02/2006 • 22:15
Обновено : 20/02/2006 • 17:02
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 3196 пъти

Коментар №19 Galab 07/12/2013 • 22:36
Че БОГ е един, никоя религия по света не отрича. Каква е причината последователите на  пророка Мохамед да са толкова яростни противници на последователите на другия пророк Христос?

Има интереси, които гласят: „Разделяй и владей“, а самото противопоставяне е лесно, когато хората не търсят единство.

Коментар №18 Julijana 19/04/2013 • 17:33
Това, което сте правил и правите, г-н Йосиф е възхитително! Браво!e Дано  последват примера Ви и други достойни българиe  и не само българи. Вие сте силен човек, след като сте стигнали до тук и нямам притеснения, че може да се откажете от мисията си. Съвсем случайно(случайни неща няма) попаднах днес тук чрез препратка от сайт или форум за духовно развитие и много приятно се изненадах, че има и още такиваn Няма да Ви пожелавам успех, защото такъв не търсите, но Ви пожелавам радост от все- повече читатели, защото на обществото е нужно просветление, нужни са и духовни учители! А хората не са глупави, може да не са доверчиви, но винаги интуитивно познават истинските си учители. Бог е с Вас!
Коментар №17 irka 15/06/2012 • 23:22
Zdraveite, Yosif i vsi4ki,Goljamo umenie, uporit trud, turpenie, posledovatelnost, vjara i liubov kum 4ove4estvoto se iziskvat za suzdavaneto na tozi site! Stil, to4nost, znanie i svurzvane na elementite-informacija – prekrasno! Blagodarja!

Na komentatorite-u4astnici preporu4vam pove4e dobrota. Ne se napadaite taka grozno, ne se iztukvaite kakvo ste pro4eli, ne omalovajavaite 4ujdoto mnenie. Ne se prismivaite i ne sudete po 1-2 izre4enija koi kolko glupavi vuprosi e zadal i kakvo ne e pro4el….tova e negativnost, kojato tormozi na 1-vo mjasto samite vas. Dori drevnite narodi sa znaeli za kakvo stava na vupros – uvajavai i ne podcenjavai vraga si! V momenta imam v predvid 4oveka s kogoto ste v diskusija. Pove4e respekt i pozitivnost edin kum drug!

Yosif, o6te vednuj BLAGODARJA!!!

Ot surce jelaja uspehi!

Коментар №16 Mari 24/09/2011 • 12:40
БЛАГОДАРЯ!!! КОЙТО ТЪРСИ ,ВИНАГИ НАМИРА,НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО ,КОГАТО ТЪРСЯ ,ВИЧКО ОТ КОЕТО ИМАМ НУЖДА ДА ЗНАЯ ,МИ СЕ ПОКАЗВА,КОГАТО ИМАМ НУЖДА  ОТ НЕЩО ,ТО ИДВА ПРИ МЕН!     И НЕКА БЪДЕ ВОЛЯ ТИ ГОСПОДИ!     АМИН!!
Коментар №15 aumnya 29/10/2010 • 20:45
Blagodarq
Коментар №14 steisi 01/06/2010 • 22:23
прочетох я на един дъх. възхитена съм.това е първоначалната ми реакция,разбира се. в мен напират много въпроси, но същевременно получих много отговори.благодаря
Коментар №11 123 08/11/2007 • 00:36
Здравей,Борис напълно съм съгласен с написаната тема от теб в нея има доста истина ,ама доста истин и то за хора с пипе ане за хора глупендъри които по цял ден да я четът нищо няма да разберат.Всичко добро на всички и нищо лично към никои.С уважение към всички ви!
Коментар №12 hanna 26/04/2009 • 23:22
Mnogo se radvam,4e otkrih tozi sait.. Vkliu4ena sam v grupa,koqto mi pomaga da navlqza v tazi materiq. Tuk vijdam napisani nestata za koito govorim v grupata i meditirame. Prestra6ih se da napi6a komentar, nadqvaiki se 4e ste dostigne do tezi koito sa tyrsesti. Nqma nisto stra6no v idvastit promeni.. No vse pak te idvat. Li4en izbor e dali iskame da si povi6im vibraciite,zaedno s narastvastite zemni vibracii ili da si ostanem nepromeneni.. Kataklizmi nqma da nastypqt , ako nqkoi si predstavqt film s ujasi. Vsi4ko ste stane plavno, no e vreme, kraino vreme za izbor. V nqkoi ot komentarite vidqh oprili4avane s budizma, danovizma i t.n. I budizma i danovizma sa izkliu4itelni filosofii, no vsi4ki dosega6ni u4eniq sa vajni stypala kam tova, koeto e dnes. Na6ata zada4a e da vodim osyznato systestvuvane, da se nau4im da misli prez syrceto. Vgledaite se  vsebe si , otkriite se i se obiknete. i davaite napret. Sra6en e samo sraha v nas. Uspeh na vsi4ki tyrsesti.
Коментар №10 smiliana 06/11/2007 • 15:44
Г-н Борис, аз бих казала, че всичко това е перефразирано от учението на Петър Дънов. e  Т.е. няма нищо ново под слънцето, както се казва на едно място в Библията. Но няма лошо – на един ще му допадне едно, на друг друго – всеки си има своя път. eИначе и аз бих казала – отговорите са във вас. Престанете да търсите навън. И 10-те Божи заповеди са достатъчни, ако всеки ги изпълнява. вместо да си чеше егото и да се прави на велик.

Желая на всички да ги докосне Любовта.

Коментар №9 Boris 05/11/2007 • 00:12
Gospoda ……ami vsi4kite tezi nesta se nari4at BUDIZAM ……Samo ste Vi pomolia da pro4etete i da se zapoznaete pove4e sas tazi materia zastoto ako komentirate 4e tova e RELIGIA ili niakakva kakvato i da e DOKTRINA ili FILOSOFIA ste ste na MNOOOOGO …..ama MNOOOGO pogresen pat .Sprete da MISLITE i FILOSOFSTVATE i poglednete NAVATRE v SAMITE SEBE SI .

Tam ste namerite VSI4KI Otgovori na vaprosite koito Vi trevojat .

Vsi4ko nai-hubavo Vi jelaia .

Коментар №8 mimito 18/04/2007 • 18:52
Здравейте! 🙂 току-6то открих ва6ият сайт и 6те ми е много интересно да про4ета материалите, които са поместини в него. Вси4ко разли4но от приетото за „нормално“ ми е интересно,  всмисъл, според мен, 4овек не би трябвало да се задоволява с една гледна то4ка, една исина относно 4овекът и живота. Колкото пове4е тези на разли4ни хора, относно дадена тема, рзбере един 4овек, толкова пове4е му се отварят о4ите и е по-вероятно да прогледне към истината. Разбира се всеки 4овек трябва сам да открие СВОЯТА истина.6те ви пи6а отново, за да изкажа мнението си, веднага след като про4ета темите в саита ! 🙂
Коментар №7 123 14/02/2007 • 17:03
  • Здравей Йосиф всичко добро ти желая на теб и на твоя екип а и на всички читатели.А сега нека да отговоря на та зи Desa пък и на други те де то ви са задали куп без мислени въпроси приятели ако бяхте посетили кабинет ЕГОЛОГИЯ на Димитър Захариев нямаше да задавате толкоз тъпи въпроси но не е късно посетете го за да разберете за какво става въпрос нарича се СЕС  синдром на емоционалния срив. Всичко добро на всички и нищо лично към никои.
Коментар №6 ivo 27/10/2006 • 21:40
izvinete moje li da napi6ete su4inenie na tema : “kak  se predstavqm sam sebesi kato roditel“
Коментар №5 migito 23/06/2006 • 23:18
Интересни разсъждения, но нещото което се чудя е Чели ли сте някога Библията?
Коментар №4 Desi 20/04/2006 • 20:32
ЛС – това са лични съобщения – в повечето форуми ги има.А професията Ви има ли нщо общо с тези ваши мисли за живота, т.е. откъде знаете тези неща, за които пишете? Как стигнахте до тях?

Лични съобщения можеш да ми пращаш направо от сайта като щракнеш на надписа „Обратна връзка“ намиращ се в едно от блокчетата вляво от основния текст със заглавие „Обслужване“. Не се сещам за някоя професия, която да има нещо общо с расъждения от този вид. Нямам представа от къде ги знам тези неща, просто си ги измислям.

Коментар №3 Desi 20/04/2006 • 11:40
Искам да добавя, че имам бебок на 9 месеца, който не ми дава много да се зачета – всъщност повече от 1-2 мин. не ми е позволеноwinkЗатова се извинявам, в случай, че избързам с въпрос, на който вече има отговор.
Коментар №2 Desi 20/04/2006 • 11:31
Много Ви блгодаря!Вярно, понякога човек бърза да зададе тъп въпрос преди да е прочел внимателно вече изложената информация – простете!

Как ви хрумна идеята за този сайт? Дано не нахалстквам с този въпрос. Бих го задаладругаде, но тук май няма ЛС….Или аз пак нещо не съм разбрала….

Реших по някакъв начин да се опитвам да помагам на хората като отговарям доколкото мога на въпросите които ги вълнуват. Така постепенно се натрупа това в сайта. А какво е ЛС?

Коментар №1 Desi 19/04/2006 • 13:27
Всичко е прекрасно, само не мога да разбера чий е този сайт – кои са създателите му, руски ли е, български ли е, Кой е написал темите от съдържанието, имате ли нещо общо с онзи руснак Виссарион и сектата му? Благодаря ви.Здравей Деси,
казвам се Йосиф Йоргов и съм от Велико Търново. Българин съм вече 52 години. Автор съм на сайта и на написаното в него с изключение на раздела „Алтернативи“, където са посочени авторите. Нямам нищо общо с Висарион – прочетете отново подчертаното в края на предговора.
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: