Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6163944
Users Today : 565
This Month : 13152
This Year : 194469
Views Today : 6070
Who's Online : 21
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЗАЩО ХОРАТА НЕ МИСЛЯТ

ЗАЩО ХОРАТА НЕ МИСЛЯТ

     Първо ще се опитам да поясня смисъла, който влагам в изразите кой „мисли” и „не мисли”. За целта ще използвам една картинка:
Надявам се, че е ясно – абсолютните категории не съществуват в действителността, или както гласи поговорката: „И най-умния си е малко прост”. В същото време, човек, който мисли 10 – 20 % от времето си и то само за да решава дребните си битови или на местоработата проблеми, а през останалото време се ръководи от принципа: „така правят другите”, би било пресилено да се нарече мислещ човек. Това е типично стадния инстинкт при животните обединени в рояк, ято, стадо. При хората това явление се нарича тълпа. Същевременно и най-мислещите хора, т.е. хора мислещи нестандартно (забележете, че стандартно мислещи няма – просто те изпълняват безкритично някаква програма, приета пасивно от мнозинството), не мислят повече от 60 – 70% от времето си, през останалото време се присъединяват към тълпата. Някой, който се страхува от неизвестността на промяната, ще се вкопчи в положителната страна на традициите. Но не мислите ли, че твърде много инерция в мисленето се е натрупала през хилядолетията? А без нестандартно мислене няма еволюция. Тъкмо сега е настанало време да почистим съзнанието си от натрупаните боклуци.
Причините, които обуславят човешкото поведение са хиляди, но нашето съзнание засега не може да обработва едновременно толкова много променливи. Затова ще се спра само на някои – според мен, решаващите. За целта ще се възползвам от категоризацията на един много известен психолог-философ, но не си спомням дали точно тези термини е използвал. Смисълът е следния: хората се делят на четири категории: незнаещи-неможещи; незнаещи-можещи; знаещи-неможещи и знаещи-можещи. Трябва веднага да подчертая, че това деление е много условно и е с цел за изясняване на процесите – в действителността нещата са много по-сложни и преплетени и реално няма такова разслояване между хората.
След като всичко съществуващо е енергия, естествено енергията определя и поведението на хората. Намиращите се в началото на човешката еволюция са с минимални енергийни натрупвания и затова те се чувстват под натиска на индивидите с по-мощна енергия. На тях им липсва и натрупания житейски опит – те са пасивни и неуверени. Това е категорията незнаещи-неможещи. При тях мисленето е минимално, водещи са емоциите.
Когато енергията на индивида се повиши многократно, той става много по-активен, неувереността му се заглушава от амбициите, започва бързо да трупа жизнен опит, но такъв осезателно му липсва и затова поведението му е по-скоро авантюристично, доминирано от емоциите. В нашето ежедневие това са всички амбициозни хора: бизнесмени, политици, вождове и ръководители от всякакъв калибър, криминални типове и авантюристи. Те малко се различават помежду си и ги движи идеята да докажат, че са по- и най-, без значение в каква област. Това е категорията незнаещи-можещи.
Активността на незнаещи-можещите води до натиск върху пасивните незнаещи-неможещи, което от една страна ускорява тяхната промяна, но поради недооценяването на собствената уникалност води до тяхното ускорено зомбиране.
Доколкото средствата за масова информация са престижни институции именно поради своята масовост, то към тях се стремят хора от тълпата (от незнаещи-можещите), които се стремят да узаконят принципите на тълпата. В този смисъл СМИ са деструктивни защото целево пречат на еволюцията на тълпата и я зомбират.
Когато в продължение на доста животи се натрупа повече жизнен опит индивида започва постепенно да се уравновесява, появяват се такива задръжки известни като морал и съвест. Започват да се задоволяват с това, което има и не смята, че материалните богатства са признак на способности. Поради натрупания опит има и доста способности. Индивида е в много по-голяма степен независим от енергийния натиск на другите и започва да мисли самостоятелно. Това е категорията знаещи-неможещи. Поради своя опит те са много по-рядко склонни към необмислени постъпки, но разбира се, се влияят от ценностите в обществото. Затова понякога се опитват да бъдат бизнесмени, работници в СМИ или политици, но бързо са отвратени от закона на джунглата, който движи незнаещи-можещите. Преобладаващо са в интелигенцията, като творци или учени, но това не означава, че всички интелигенти или творци са в тази категория.
Четвъртата категория знаещи-можещи е много малобройна, затова за тези хора се знае много малко (защото тълпата унищожава тези, които се различават прекалено много и не са част от нея), но много зависи от тях.
grafika.png    От тълпата изпадат така наречените аутсайдери (те могат да бъдат от всички категории), които под въздействието на алкохол или наркотици губят интерес към ценностите на тълпата и престават да се влияят от нейния натиск.
Основна причина за влиянието на колективната мисъл или както понякога я определям като гигантската мисъл-форма, е индивидуалната защита на всеки един човек. Тя се намира в аурата на човека и тези, които виждат аурата я оприличават на мрежа, която обгръща индивидуалната аура. Но тази мрежа рядко е цялостна – в повечето случаи тя е в зачатъчен вид или е много разпокъсана. Колкото по-неоформена е защитната мрежа, толкова по-голям е натиска на колективната мисъл и толкова по-слабо е нестандартното мислене. Мрежата се изгражда с хармонични мисли и начин на живот.
Натиска на тълпата (обществото) върху всеки един човек да не бъде различен, а да бъде като всички, подтиска индивида и ако той не е достатъчно гъвкав да се приспособи и прикрие, психическият дискомфорт води до конфронтация с тълпата и създава затворници, алкохолици и наркомани.
Това хората да се делят на нестандартни и тълпа зависи единствено от съзнателната съпротива на натиска на колективната мисъл, а не само от степента на неговото развитие. Доколкото този проблем зависи от съзнанието, можем да разграничим два вида хора: такива, които силно се съобразяват с общественото мнение и такива, които се съобразяват, колкото да не влизат в прекалено силна конфронтация с тълпата.
Нестандартните хора са психически много по-уравновесени, защото правят това, което им се иска да правят без да се съобразяват с нищо, докато хората от тълпата се чувстват постоянно под нечий натиск, преследват ги различни страхове, депресии и недоволства.
Човекът от тълпата се страхува да остане насаме с себе си – страхува се да разсъждава, скучае сам, страхува се да е сам. Никога не чувства липсата на разсъждения, на размисъл – обаче остро чувства липсата на емоции в ежедневието си, които се опитва да компенсира като се бунтува срещу приетото от тълпата като ограничения или руши буквално материални ценности, или ако има прекалено много задръжки намира необходимите емоции в безкрайните сериали или в подобната литература.
Човека от тълпата не се замисля (не мисли) правилно ли е или неправилно (полезно ли е или не е полезно) е това, което правят повечето хора. Това, че хората не мислят личи най-вече по поведението им: те не се стремят да бъдат уникални, каквито са, а се опитват да подражават на другите, да се правят на това, което не са – стадния инстинкт на животните.
Човекът от тълпата често иска да се отличава от нея, като освен в поведението, често използва ярко или необичайно облекло или други промени във външния вид. Тези, които действително се различават от тълпата, не се различават по външния си вид, а по вътрешното си духовно съдържание.
Показател, че един човек започва да се измъква от влиянието на тълпата е, че все по-малко се интересува от мнението на хората за него, т.е. той престава да играе някаква желана роля за пред хората и не се интересува доколко хората са повярвали на превъплъщението му, защото вече е истинския.
Колкото по-голяма търпимост има към различните хора, толкова обществото е по-малко тълпа – т.е. индивидите в нея са в по-малка степен програмирани, по-малко фанатизирани.

Създадено: 09/04/2006 • 16:25
Обновено : 20/05/2006 • 10:33
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 27116 пъти
Коментар №12
radoslav 10/11/2012 • 23:25
http://www.youtube.com/watch?v=YLa_qAAlmpY&feature=related
Най странната тайна истина
Коментар №11
heliopol 20/12/2010 • 16:06
ОСЪЗНАВАНЕ НА РОБСКАТА УЧАСТ1. Първо човек осъзнава ситуацията около себе си, разбира че нещо издълбоко направлява процесите, и че това издълбоко не е свързано нито с политика, нито със социално управление, нито с царе, нито с църкви, нито с институции.
2. Човекът тогава почва да търси причината за тази абсурдна ситуация. Казва му се, че има Съдба. Съдба, какво е това нещо! Да се подчиняваш и да превиваш гръб, да се съгласяваш да бъдеш роб! Странно! Е, да, друго е, наистина, да се научиш да преодоляваш трудностите и изпитите в живота. Да се научиш да благодариш за всяко едно изпитание около тебе. Но погледнете: ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ДВЕТЕ НЕЩА! Нали! Едното е свързано с възпитанието на човека. С неговата еволюция, с неговото израстване. А другото е, абсолютно наопаки: То създава деволюция и прави човека роб. Измъкването от робството, да, това е пътят, но как! Като се осъзнае ситуацията на робство и се престане с усилването на системата на робство.
3. Всички хора са употребявани от Тъмната страна, така нар. Зло. Разбира се, по тяхно желание, подсмива се самият Княз, и това е така. Но условията, в които е натикан човека, го правят да се съгласява на неравностойния договор. За справка – доктор Фауст! Гьоте! Всъщност това Зло се казва, че е дадено да бъде като учител и наставник. Така се казва. А така ли е? Погледнете, наоколо около вас, деволюционно развитие, вместо еволюционно развитие. Психологиуя на човешките деволюционни възможности, набюдаваме сега в света. Така ли е!
Никой не иска да бъде употребяван като мръсна кърпичка и захвърлен след това в кошчето на историята. Никой. И царете, и папите, и днешните попове, и днешните управници, и всички общественици, журналисти и манекени! Никой. Няма ни един, който да каже, аз искам да бъде използван. Всички до един искат Свобода. А всъщност, абсурдът е, че те като роби, работят срещу самата свобода. Те като роби не искат да чуят Истината. Да, защо ли е така. Защото са роби. Защото са заспали или по-точно приспани. Омагьосани. Затворени в зациклянето – оцеляване с пари в този живот. Пари , пари и отново пари. Всички са си поставили нелепата цел, пари. Пари за какво! Пари за какви ли не абсурдни и смехотворни цели, от егоистични по-егоистични. На някой парите му трябват за да си купи парцалки от Мола, на друг за да си купи, скъпа кола с която да вози гаджета, на трети, пари за да си купи кон. И така, се смята, че човекът еволюирал. Вижте го наистина обаче дали еволюира.! Та той не умее да мисли и по този начин никога и не би могъл да се научи.
Точно това е ЗАЦИКЛЯНЕТО НА ДНЕШНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Това че Христос преди 2000 години показа Пътя, като положи с личния си пример Посоката, не означава че е бил разбран. Примерът му бе превърнат в църковност. Апостол Петър какво би казал като види външната църква в наши дни. А апостол Павел – какво би казал като види невероятното лицемерие на днешните наричащи себе си християни!
4. Човечеството е в безпътица. Църкви, религии, институции, демокрации, всичко това е вкарано в обслужване на един план, който със сигурност не е Божия. Този план създава робството днешно. И как да се обясни на бедните роби, че този план е допуснат от техния Създател, но че този план не е от Него. Той е нещо като изпитание за хората, ЗА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ. А те бедните хорица, тоест РОБИТЕ приемат, че всичко било от Бога. Да, било е допуснато, но Бог, Създателят, няма нищо общо с тези Авгиеви обори, разбирате ли!
Хората трябва да се събудят и да поискат своето освобождение. А не да търпят робската си участ и да се мъчат как да угодят на Княза на тоя свят, който ги е умело оплел в своите мрежи. Да, Князът на тоя свят, се бори за своята жътва, така е. Но нима хората не бяха предупредени от Спасителя за него. Сега, погледнете, всички тайни и окултни общества го обслужват – него – Князът на света. Така ли е! Ама ще кажете, ние се борим за демокрация, за светли бъднини, за комунизъм, за хуманизъм, за бедните сираци и пенсионери! Да, борите се, но вижте, какво се получава! Какво се получава. Авгиевите обори нарастват, животът става все по-тежък. Технологиите – да – те се развиват, но това не прави човека щастлив, това са технологични привилегии от които душата не се радва. Напрежението се увеличава, въпреки че човек може да разговаря с пет-шест джиесема в пет – шест различни точки на планетата. Заедно с технологиите се прокрадват – стволовите клетки, генетичните операции, ин витро ражданията и прочие и прочие. Кажете, въпреки всичко това, нима човекът е днес, по-молко роб от преди. Напротив, робството сега се е увеличило и хватката с която системата държи днешния човек е като с кадифяна ръкавици.
5. За какво е всичко това, ще попитате! – Отговорът е много прост. ЗА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДНЕШНИЯ ЧОВЕК – С КОГО ИСКА ДА ПРОДЪЛЖИ СВОЯ ПЪТ.
С днешната Система, технократична и опърпана до неузнаваемост накичена с лъжа и лицемерие или с Другата Система, която идва от Бъдещето, но не я пускат.
Да, не я пускат, разбира се.
Коментар №10
cho 09/02/2010 • 12:27
Много хубав материал.Истината за проблема е че така сме възпитани,нашите родители започват от ранно детство да ни бутат в тези коловози на „колективния сън“ , но и те не са виновни, защото и те така са били възпитавани . Проблема се корени още от дълбока древност.
И така още от училище не ни се дава да мислим самостоятелно , а трябва да заучаваме всичко преподавано ни , без да поставяме под въпрос , да приемаме всичко за абсолютна истина.Нали трябва да сме отличници , за да успеем в живота и така се привръщаме в едно стадо .
Коментар №9
Valentina 25/03/2009 • 14:23
Темата е повод за сериозен размисъл. Хората трябва да се оставят да мислят самостоятелно още от деца. Самостоятелното мислене не се поощрява, защото тези хора са неудобни навсякъде.Но точно те движат света по пътя на еволюцията, защото те са и търсещите истината за себе си и за човека като цяло.
Коментар №8
diakona 20/11/2008 • 13:09
Отново,за кой ли път,аз не се съгласявам с всичко казано в статията.Явно автора (когото подозирам в преднамереност),оставя малки вратички за изходи,входове и …задълбочено МИСЛЕНЕ ,което ще предизвика дискусия и коментарии по темата?!.Аз нямам намерение,да рецензирам написаното,нито да подлагам на съмнение казаното,още по малко да опровергавам?…Самият автор знае,че както и „най-умния е малко прост“,така и най-голкямата истина е малко преувеличена,изкривена,непроверена,изопачена,измислена или неправилно изказана.Затова,за да се стремим към същинската,действителна истина,трябва винаги да поставяме под  съмнение макар и в незначителен процент,но все пак, под съмнение изказаната  истина ,особено,когато фактите се обличат във категорични проценти,времеви единици,температурни граници,числови параметри и т.н.и т. н. Отново ще кажа,че при представянето на темата“защо хората не мислят“,автора не се е съобразил с основни закони от Езотеризма,Окултизма и Космогенезиса,включващ законите на третото измерение,където всички ние пребиваваме и еволюираме.Той ги познава добре,но не ги влючва,нима ни се втълпява,че ние така или иначе сме се превърнали в роботоеволюиращи машини?…Тъкмо сега,една голяма част от човечеството,се стреми непрекъснато да увеличава мисловния времеви обем на своето Земно съществуване,с оглед  преминаването ни към следващото измерение.Тъкмо за това на Земята отпочна заселването на Души от ШЕСТАТА РАСА,които идват с много повече интелектуален потенциал,отколкото е нашата пета кореннаРАСА.И много,много други фактури,които благо приятно влияят за по голямата продуктивност на Мозъчните клетки.В същото време,обществено-икономическия живот включва все повече и все повече мисловни професии,които заемат голяма част от времето на индивида,мисленето става всеповече нестандартно и оригинално,различно от другото на „тълпата“.Затова,не трябва да си позволяваме да говорим безотговорно,а е необходимо прецезиран анализ на действителноста със всичките  плюсове и минуси на Балканското ни Общество!?!.Светлина,Мир и Любов.Дякона.
Коментар №7
tihomir 20/03/2008 • 19:00
браво които когато му доиде времето та това е еволюция и тя е ли4на
Коментар №6
Diana 01/03/2008 • 17:41
Това е добър опит да се обясни ситуацията достъпно и разбираемо (макар че самата аз не деля хората точно на тези 4 или 5 категории). Естествено е различните хора да изпитват дискомфорт и натиск, защото те на практика отказват да подхранват със своята енергия тълпата/обществото и то със всички начини и средства се опитва да ги върне в лоното си.СМИ, както почти всичко, са създадени с най-добри намерения, но знаем до къде могат да доведат те … k И това важи само за началния, невинния етап на създаването им; съвсем малко след това част от хората са разбрали как и за какво могат да ги използват и наистина ролята им като цяло е деструктивна.
С последващите разсъждения съм напълно съгласна!
Коментар №5
anton 04/12/2007 • 22:18
spored men nqma takia raoti kato grim okrasa i taka nare4eni ne6ta
govorim za gre6no iskrevqvane na 4ove6koto suznanie vsqka ma6ina koqto e sazdal 4ovek vsu6nost e 4oveka,primer ako nqma6e lampio 6tqhme da svetim v tumnoto
Коментар №4
madlena 15/10/2007 • 11:03
Браво, това трябва всеки да го прочете. Жалко, че са  малко хората, които са се откъснали от голямото стадо и се интересуват от подобни сайтове. Тези редове трябва да се четат по няколко пъти и човек да се замисля върху всичко – действията си, ежедневието се, случайностите, които всъщност не са случайни, върху всеки миг от живота ни, защото той е толкова кратък, а има много какво да се научи по неговия път
Коментар №3
Thea 12/10/2007 • 17:20
Наистина е написано много добре, много е вярно това което казваш за външния вид на човек. Аз лично не се гримирам и всеки ме пита защо не сложиш малко грим ще изглеждаш по-добре. Аз си мисля, за какво ми е да се мацам и да се клепам, като така или иначе хората все някога ще ме видят и „без маската“ и ще се чудят коя съм всъщност. Даже имам една приятелка, която си слагаше толкова много грим, че накрая и стана възпаление на очите и трябваше 1-2 месеца да ходи без грим, а за нея това беше много тежко 🙂 Същото е и с дрехите. Ясно е че ако си облека къса пола или нещо подобно ще ме заглеждат и т.н. И добре че имам с какво друго да привличам хората и не се налага да прибягвам до такива фасулски способи k
Коментар №2
123 14/02/2007 • 12:18
Здравей Йосив, направо ме изпълваш с полужителна енергия когато чета твоите статии защото това което говориш е самата ИСТИНА а този които невярва в това което пишеш далеееч е тои от истината. Та тъкъв човек които пише или каже че нему е ясно за какво става въпрос то той незнае дали самият той е Жив или Мъртав. Пожелавам ви всичко ДОБРО на всички за това че ви има и ще продалжава да ви има и за в бъдеще.Вие сте Пътят,Истината и Любовта за всички хора на Земята. С уважение и добри чуства към всички. Ангел Ангелов
Коментар №1
cveta 14/01/2007 • 23:00
за да се отделиш от тълпата трябва да си готов да понесеш удари.в случая най добре помага мисълта   -прости им Господи те не знаят какво правят
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: