Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6163240
Users Today : 611
This Month : 12448
This Year : 193765
Views Today : 6762
Who's Online : 11
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Текущото състояние на възнесението. Част 1

Текущото състояние на възнесението. Част 1

Новата Космическа Йерархия. Текущото състояние на възнесението. Част 1.

Всички ченълинги, които четете, са лично пречупване на истината, а това е неизбежно в една или друга степен. Затова, преди всичко слушайте себе си – как сърцето ви откликва на информацията. Моята задача е да задам въпросите, над които вие също може да се замисляте. А отговорите всеки може да открие в себе си.
Иска ми се да поговоря с представителите на новата космическа йерархия, с представителите на Ордена Райза.
Да, слушаме те.
С кого говоря?
Аз Съм Лейди Райза.
Ордена Райза е предал много информация на Земята, чрез така наречените „книги ТАО“. Доколко е достоверна информацията получена чрез тези канали?
Достоверна е около 90%, по-различен начин във всяка една глава, но като цяло, с висока степен на достоверност. В края, в последните книги, има малко повече изкривявания, но като цяло, каналите са много чисти.
Удало ли се е на тези канали (Роман и Людмила) да осъществят своето възнесение?
Да. Намират се в пето измерение.
Към кое измерение се отнасят тези, които масово предават послания на човечеството: възнесените учители, Санат Кумара, Архангелите, майсторите (Крайон, Исус)?
Тези същности са многомерни и не може да бъдат отнесени само към едно измерение. Възнесените учители, учителската система, която ви съпровожда, се отнася към 3-то — 5-то измерение. Към представителите на магнитната служба не се отнасят вашето делене на измерения, те имат други функции. Архангелите са 7-мо ниво и контактуват с вас чрез създаването на енергийни шаблони, или както ги наричате, енергийни пакети.
Искам да разбера, доколко е достоверно това, което ни предават представителите на така наречената Светла Йерархия, чиито ченълинги се разпространяват масово по планетата.
Трябва да си наясно, че достоверността зависи от доста много неща. От качествата на приемащия, в това число. Освен това, дори най-чистите ви канали, не е по силите им да преодолеят ограниченията на тримерната форма, които са неизбежни. Това е подобно на чуването в скафандър, ако използваме разбираема за теб аналогия.
Имам предвид предаващата страна. Доколко са чисти намеренията им по отношение на човечеството и имат ли изкривявания, които ни предават?
Да, разбира се. По отношение на намеренията задаваш правилен въпрос. Не винаги намеренията им са безкористни. Често просто се подхранват за сметка енергията на поклонението, която получават от вас. Това е подобно на ситуацията с известните хора в обществото ви, които се греят на лъчите на славата и това им дава допълнителен стимул за развитие. Те също преминават през своите уроци.
Предавали сте, че мнозина от тях, в действителност, не са Светла Йерархия, а по-скоро от тъмната. Така е казано в ТАО. Пояснете, моля ви. При нас, на планетата ги смятат за Светла Йерархия. И самите те се наричат така.
Разделянето на светли и тъмни е доста условно и става в главата ви. Става въпрос за процедури лишаване от благоволение или за кармични светлинни дългове. Когато една същност отнема от друга част от енергията ѝ без съгласието ѝ, а това е нарушение на закона за свободния избор и създава кармичен светлинен дълг, който, рано или късно, се налага да бъде връщан. Тези същности и хора, както и висшите същности по отношение на хората, които не са го разбирали преди, са затънали в «дългова яма», свързани са от верига енергийни дългове. Това не им позволява да се отвържат от вас и да се възнасят нататък. Преди да се възнесат, трябва да издължат всички дългове, каквито са се натрупали доста много. Затова тези същности отработват уроци по връщане на дългове. С това се обяснява и масовото развитие на ченълинга. Връщат енергията, която някога са взели от всеки от вас във вид на поклонение.
Но някои хора започват да се покланят на възнесените учители, както се покланят на Бога и светците.
Да, точно в това е проблема. Но разбери, дете: правят грешка, както всички останали. И ние правим грешки. Търсенето на новото, на развитието, понякога отвежда в неизвестни посоки, които не водят доникъде, до задънена улица. Затова не си струва да осъждате никого. Всеки се развива в рамките на заложената програма, в рамките на собствената си мощност, и рано или късно, преминава през всички уроци. Трябва да усвоите, че няма смисъл да се покланяте на някого. Трябва просто да обичате. Любовта е универсална енергия, която позволява да се изгори всичко ненужно, да се разкъсат всички рамки и окови, да се върнат множество дългове. В този смисъл, старата космическа йерархия се учи отново на любов към вас. Спомня си всичко това в себе си, открива в дълбините си зърното на Духа, което е Любов. Това е техен и ваш урок едновременно.
Разбирам, но защо не си признаят честно за грешките и не разкажат на човечеството? Моля, много хилядолетия сме ви отнемали енергията, сега искаме да ви я върнем.
Частично, вече го правят.
Нито веднъж не съм попадала на такива ченълинги.
Прекалено ги очовечаваш. Разбери, не човешки мисли ги движат. Имат малко по-различно разбиране за ролята си и постъпките си. Моля ви, не ги съдете, понеже с осъждането си създавате кармични връзки. Това е като игра на шахмат. Условията на играта са такива, че някои постъпки се определят от избраната игра. Това не означава, че не трябва да връщат дълговете си. Смятайте го за един вид кредит, който сте им предоставили.
Добре. Тогава имам следния въпрос. Вие казвате, че мнозина от тях са отстранени от системата ни и са в други измерения, където преминават през уроците си. Но от тях продължават да идват ченълинги. Как да го разбираме?
Това е като светлината на звезда, която достига до вас. За да се избавят от дълговете пред човечеството, много от представителите на така наречената Светла Йерархия, са ви изпратили енергийни пакети, които на части достигат до тези, от които е била взета енергия.
Получава се, че енергия е отнета само от контактьорите?
Не, просто те са най-чувствителни за приемането на енергията. На другите ще се върне малко по-късно, когато са готови да я приемат. Освен това забравяш за многомерността, о, дете! Всички висши същества са многомерни и могат да се намират едновременно в различни измерения. Особеност на 3-то измерение е много силната фрагментация. Когато се спускаш там, буквално се разчупваш на части. Затова частично фрагменти на висшите същности, които наричате Светла Йерархия, са в трето измерение. И задачата на всяка от тях е да излекува фрагментите си и да се завърне в цялостното единство.
Имаш предвид, че са се въплътили в човечеството?
Да, има и такива. Но, най-често, това са някакви енергийни кукички, които не ги освобождават напълно.
Искам да попитам за Луцифер. В книгите ТАО написано, че Луцифер е колективна душа, която се е въплътила в човечеството. Означава ли това, че всички хора са фрагменти на Луцифер?
Не, разбира се. В човечеството има множество вливания от различни колективни души. Що се отнася до Луцифер, той се е въплътил в значителна част от човечеството. Започнало е в началото на вашата цивилизация.
Не разбирам. Има ченълинги, в които се казва, че са ни посели няколко звездни раси, в това число и плеадианците.
Те са дали генетичният материал за физическите тела. Но Луцифер се е съгласил да се фрагментира в множество човешки форми за преминаването през множествен опит. Ако може така да се каже, той е родоначалника на фрагментацията, той е първият, който се е съгласил да премине през този опит. След това такъв опит са започнали да практикуват и други колективни души.
Защо или за какво?
Това позволява да се получи уникален опит. Позволява отделна частица от Духа, която е в състава на колективната душа, да премине през опита на въплъщаването отделно и се е планирало, всяка частица да открие в себе си възможностите на Бога и да стане Богоравна част от колективната душа.
Но това не се е получило?
Процеса се оказа много по-сложен, отколкото се предполагаше в началото. Фрагментацията блокира много участъци от информацията. Информацията за света и за пребиваването в него на фрагмента е била отрязана и завръщането към цялостно възприемане се оказа много по-сложно, отколкото се предполагаше. Но експеримента още не е приключен. Някои от вас са успели да се върнат към своята цялост.
Получава се, че старата космическа Йерархия (Лорд и Лейди Рама, Санат Кумара, възнесените учители) не са се справили със своята задача и затова са отстранени от управлението на системата ни?
Всички задачи са си ги поставяли сами. Никой на никого не поставя задачи. Всеки сам си определя степента на развитие, и какво иска да постигне. Става въпрос за показателите в развитието на системата, които изостават от общите в Мирозданието. Светимостта на вашият сектор не е много висока. Това е естествено за млади образования, и затова дълго време никой не ви е поглеждал. Имали сте, така да се каже, инкубационен период. Но сега човечеството дава издънки, и затова трябва да се пази, както се пазят новите кълнове. За това и сме дошли.
Казвате, че никой не поставя на някого задачи. Получава се, че сами сте решили да ни помагате, за да преминете свои уроци?
Да, така е. Но Източника на Всичко е в течение на това, което правим. Ние отваряме и възстановяваме архивните записи на планетата, за да разберем, какво се е случвало, защото външната информация е много изкривена. Едва след това ще се вземат някакви решения за човечеството. Засега изследваме.
От кого се вземат решенията?
От Източника на Всичко.
Това решение още не е взето? А ние мислим, че сте тук, защото вече са взети решения за човечеството да му се помогне при възнесението.
Помощта при възнесението е толкова естествен процес, че дори не се обсъжда. Това е естествено свойство и винаги ще ви помагаме. Предишната йерархия също е смятала, че ви помага. Просто трябва да вникнем, каква помощ ще бъде най действена. Затова са привлечени множество сили от Мирозданието, множество структури. Сега ви изучават.
Означава ли, че всичко е наред и няма за какво да се вълнуваме?
Означава, че при поискване ще бъде предоставена необходимата помощ. Не можем да нарушаваме свободата на избора, това се контролира строго. Забранено е. Затова, на тези от вас, на които им се струва, че нямат нужда от помощта ни, можем само да изпратим любовта и благословиите си по пътя. Тези от вас, които искат да получат нашата помощ, е достатъчно да се обърнат към нас и да изпратят искане към Мирозданието. Това може да се направи мислено или да се произнесе на глас. Желателно е три пъти, за да разберем, че намеренията ви не са случайни. Работата е там, че мисловния ви апарат е задръстен с разни мисъл-форми, много от тях са ви натрапени и не могат да се смятат за искане и молба за помощ. Освен това, искането трябва да излиза от сърцето, т.е. да бъде искрено, тогава е силно и устойчиво. Но при всички случаи чуваме всеки от вас и винаги сме редом.
Тогава имам следния въпрос. Предишната космическа Йерархия също предлагаше помощ, а като резултат, просто е събирала и продължава да събира енергията на поклонението. Къде е гаранцията, че няма да направите същото?
Разбирам те, дете. Но как можем да ви го докажем? Сверявайте се с вашите Висши Аспекти, които винаги са на ваша страна. Доверявайте повече на интуицията си — това можем да ви посъветваме. Не се присъединявайте към колективните избори, докато не осъзнаете, че действително го искате. Не се противопоставяйте на душата си. Това е главният барометър. При вас дори израз има: „не ми е по душата“. Това означава, че този опит не е нужен на колективната ви душа и тя ви сигнализира за това.
Затова, едва ли ще повярвате на уверенията ни, че ви обичаме и ви носим светлина, ако имате негативен опит от това. Имате израза: „времето ще покаже“. И макар време в човешкото разбиране да не съществува, все едно, нашите с вас отношения, рано или късно, ще се подредят в някаква конфигурация, която ще можете да наблюдавате.
Ще кажа само, че сме удивени от степента на проблемите ви. Удивени сме от потопяването ви в парадигмата на страданието, понеже, в изначалните творчески енергии на Всеобщия Източник, не са присъщи енергийните шаблони на страданието. Този нов аспект не ни е понятен и просто сме поразени от мъжеството ви, от една страна, и степента ви на ангажираност с този шаблон, от друга. Както виждаш, дори думите ви го издават. На всички вас ви се е наложило да бъдете по-активни в мъжкия аспект, за да съответствате на тези шаблони.
Предавали сте информацията си преди почти 15 години, по човешките мерки. Какво се е променило за това време?
Трудно ти е да го разбереш, но ние я предаваме сега. Едновременно. Представи си, че времевите отрязъци са мозайка. Ако наблюдаваш само един фрагмент, няма да разбереш изображението като цяло. Затова, всичко съществува едновременно в квантово състояние. И измененията не стават в сравнение с 2000-та година, когато каналите Людмила и Роман приемаха информацията, а цялата система се променя квантово, едновременно. Т.е., ако го кажем на ваш език, не се променя само бъдещето. Ако се променя бъдещето, едновременно се променя и настоящето и миналото. Това е взаимосвързан континиум. Ако във вода капнете мастило, то ще се разпространи навсякъде и рано или късно, ще се разтвори във водата. Но отначало ще виждате капките като отделни петна. Но състава на водата ще се измени напълно, разбираш ли?
Като цяло, можем да кажем, че енергийните показатели на човечеството нарастват и 15 години, в действителност, са миг в космически мащаб, и дори по-малко. Затова е още рано да се говори за резултати.
Вече три години ни обещават приказни дати в разни ченълинги. Какво става в действителност? Колко е далеч човечеството от възнесението?
Възнесението или повишаването на енергийното ниво не е прост процес и не се получава мигновено, като с вълшебна пръчица и влияние отвън. Този процес, по ваши мерки, отнема десетилетия, дори столетия. Просто, всяка година има определени енергийни прагове, които могат да се използват за повишаване на вибрациите и постигането на определени показатели. При това, при някои от тях, има вероятност за превишаване на праговите значения и частично възнесение.
Тук е важно да се разбере и това, за което говорим и в ТАО. Възнесението е комплексен процес, и ако ви се удаде частично възнесение, което се практикува на планетата дълго време, това няма да ви позволи да продължите да се издигате. Затова ви съветваме да не бързате. Разбираме желанието ви за промени и предчувствието за нов и прекрасен свят, който очаква всички вас. Но все пак, отнесете се сериозно към този процес. Ако оставите не присъединена дори малка частица от себе си, свой фрагмент, своя енергия, това няма да ви позволи да напуснете този сектор на галактиката. Затова ви съветваме постоянно да се сверявате с вашите звездни семейства, с вашите колективни души, с Висшите си Аспекти. Това ще забави процеса на възнесение, но все пак ще помогне да постигнете своята цялостност и да възнесете всичките свои фрагменти.
Имам въпрос за майката Земя. В много източници се нарича лейди Гая. В ТАО се казва, че също е премахната от нашия сектор. А в ченълингите продължава да идва информация от нея. Как да го разбираме?
Лейди Гая е женския аспект на Планетарния Логос. Премахването на Планетарния Логос става заедно с неговия женски аспект. Изцяло. По-точно, излекува се аспекта и се премахва разделението на мъжко и женско.
Почакай. Доколкото разбирам, планетата има Дух, както при всеки. И този Дух е Планетарният Логос. Как може да бъде премахнат?
Това е по-сложно. Планетата е одухотворена. Планетарният Логос е мъжкия аспект на планетата. Гая е женския аспект на планетата. Това е един вид дрехата на Духа. Или, може да се каже, за да ти е по-ясно — характеристиките на колективната душа, преминаващ опит в качеството на планета. По аналогия: ти, като личност, си просто дрехата на Духа. Мъжкия ти аспект е логоса. Но в теб има и женски аспект. Когато се завърнеш в своята колективна душа, ще откриеш, че това е само условна форма и няма да има вече нито женски, нито мъжки аспект. А има масив на Духа, преминаващ опит.
Какво би искала да кажеш на хората?
За да се появят издънки на новото, трябва да се изгори старото. Старите шаблони и мисъл-форми, които са ви владели толкова дълго. Това не е лесен процес и понякога е болезнен за вас. Но тези шаблони не ви дават възможност да се промените. Точно заради тях сте като катеричка в колело, въртяща се постоянно в кармичната система. Постоянно се сверявайте с душата си, с Висшите си Аспекти. Прекрасно можете да усещате, какво ви е по душа. И ако нещо не ви е по душа – не го правете. Не позволявайте парадигмата на дълга и задълженията да преобладават над свободната ви воля.
Ние наблюдаваме за вашия напредък и сме готови да ви посрещнем на финиша. Но трябва сами да стигнете до него. Не можем да ви заставим да напуснете старото. Можем само да съветваме. Откажете се от всичко старо. Започнете да възстановявате в себе си енергийните връзки в свят, в който няма поклонение, няма страдание, няма жертви, няма наказание – вие сте удивителни светещи същества без граници. И вярваме, че ще намерите пътя си към Духа, към себе си, към своите корени. Към Източника на Всичко, към себе си, като Божествено същество и творец.
Ние благославяме всеки по пътя му и ви желаем Светлина! Ние сме редом с вас през цялото време и всеки може да се обърне за помощ, на всеки ще бъде оказана тази помощ.
С любов към вас — Лейди Райза.
С почит към всички търсещи,
СЕлена
09.09.15
Превод: Йосиф Йоргов
http://yasnoznanie.ru/2015/10/11/novaya-kosmicheskaya-ierarhiya-tekushhee-sostoyanie-vozneseniya-chast-1/
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: