Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6163956
Users Today : 577
This Month : 13164
This Year : 194481
Views Today : 6186
Who's Online : 21
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЩО Е БОГ

ЩО Е БОГ

В исторически план, в понятието Бог има влаган най-разнообразен смисъл. Това многообразие от определения се явява следствие ограничената способност за възприемане на действителността. Едва обединяването на всички понятия дава някакво по-точно определение на истинската същност на Бога. Понякога приемането на един или друг Бог отразява, от коя Божествена йерархия произлиза и се влияе най-много съответната общност. Това е валидно при сравнително ограниченото общуване между отделните общности. При съвременното тясно преплитане на различните йерархии, трудно могат да се правят обективни заключения за нечий произход.
В човешката история има отбелязани изключително многообразни култове. Зад всеки от тях стои реално висшо същество: Бог на земята, Бог на реката, Бог на племето, Бог на Луната, Бог на Слънцето и т.н. Всички тези Богове управляват някакви сили, които непосредствено влияят на човека и на резултатите от неговата дейност. Осъзнавайки тази действителност, хората са се опитвали да се приспособяват в зависимост от интересите си. Много от вас, прочитайки тези редове, вероятно вече са ме определили като политеист. Но между политеизма и монотеизма в реалната действителност не съществува противоречие – това противоречие съществува само в съзнанието на хората и е в резултат от абсолютизирането на истината. Всички тези Богове са действителни Богове – те създават, преобразуват, поддържат и т.н., изобщо изпълняват всички функции и имат всички атрибути присъщи на един Бог, с тази съществена разлика, че са ограничени пространствено. Те са абсолютни суверени над поверената им дейност и висшестоящите се съобразяват с правото им на свободен избор. Но Всеобщото единство е възможно единствено при доброволно приетото единоначалие от всички. Затова Боговете са осъзнали и доброволно са приели, че е възможно тяхното съществуване единствено в хармонично единство и съзнателно се подчиняват и поддържат принципите изграждащи това единство. Единоначалието се реализира чрез всеобща йерархия, която по същество е и един от аспектите на Върховния Абсолют.
При всяко начало на Вселената, когато Върховният Абсолют (в случая първия – най-финия паралелен свят) излиза от пасивния си период (сън, почивка), започва един продължителен процес на материализация – последователното създаване на останалите по-груби светове. Това се извършва в единодействие на основните три съставки на Върховния Бог – Бог Отец – информацията записана в първия паралелен свят, която е вечното деление на основните единици и нивото на развитие, до която е достигнала всяка от тях в края на предишния цикъл (активен период). Бог Син – материалният аспект и Бог Свети Дух – енергийният аспект на Върховния Абсолют. От собствената материя се изгражда вторият паралелен свят, състоящ се от седем индивида – Боговете управляващи седем вселени, разположени на различни места в пространството. Всеки един от тези Богове създава от материята на втория паралелен свят третия паралелен свят и индивидите (Боговете), които управляват галактиките на всяка една вселена. Всеки един от Боговете на галактиките изгражда четвъртия паралелен свят, изграждайки слънчевите си системи. Боговете на слънчевите системи изграждат планетите си и т.н. Тези процеси продължават много милиарди години – всеки един Бог освен Боговете на основните единици създава (или по-точно е да се каже възстановява) и много други помагачи от най-различни нива, всеки от които се заема със задачите си. Този процес продължава до създаването и на най-малките вирусчета в материалния свят, и до най-малката частица изграждаща най-грубите атоми. С това работата не приключва – всеки създател продължава да се грижи за развитието на създаденото от него, и така до края на активния период.
Развитието на индивидите изминава обратния път – от най-грубия до най-финия свят. Изкачването по духовната йерархия е един непрестанен процес – с усъвършенстването на качествата се променят и задачите, при удачно решаване на проблемите се подобряват и възможностите. Тези принципи са валидни за всички светове – всеки усвоил необходимите уроци и изчистил се до минимума недостатъци се издига на по-високо ниво и по-фин свят, докато съвършенството му достигне до такава степен, че да не се различава от Върховния Абсолют. Тогава той се влива в Единния първи паралелен свят и съзнанието му става едно с Върховния Бог.
При изясняване въпроса за Бога, не мога да не се спра и на качествата Му. Напълно верни са определенията и епитетите, с които се опитват да Го охарактеризират: Той е всезнаещ – единствено едно безкрайно съзнание може да има поглед върху безкрайността. Както вече споменах, едно съзнание може да наблюдава и възприема само по-грубите нива и светове и това се отнася за всички, които се осъзнават като отделни индивиди. Единствено Върховния може да наблюдава всичките десет измерения. Той е всезнаещ – в неговата памет се съхранява всичко. Той е всемогъщ – това е един безкраен индивид, неговото съзнание управлява най-мощните (най-фини) енергии, които съществуват. Той е вездесъщ – от неговата материя е изградено всичко съществуващо, неговата енергия поддържа това съществуване.
Бог е съвършен. Доколко е съвършен ние неговите части не можем да преценим не само защото не можем да го изследваме, а защото няма нищо по-съвършено, с което да го сравним. Самият факт, че да се издигнеш до Неговото ниво трябва да ставаш все по-съвършен и по-съвършен е достатъчно доказателство, че в него не може да се влее нищо несъвършено. Някои философи допускат, че щом Бог се усъвършенства постоянно, то Той все още не е напълно съвършен. Но както вече казах – усъвършенстват се неговите части и всяка негова част, която има каквото и да е микроскопично несъвършенство се осъзнава като нещо отделно от Върховния Абсолют. Едва с пълното изчистване, става сливане на съзнанията, въпреки че като отделна единица бившият индивид (монада) си е вечен А всички тези процеси на материализация и дематериализация, на разделянето на части и отново на тяхното сливане е животът на Върховния – смисълът на неговото съществуване.
Много хора смятат съществуването на Бог за недоказуемо. Това е тяхното право на избор. А моят избор е: Върховния Абсолют не е механичен сбор от самосъздадени природни закони. Колкото повече опознавам съществуващата действителност, толкова повече съм възхитен от мъдрото и съвършено подреждане на битието. А подредеността изключва случайността. Механичното поддържане на подредеността и единството, с течението на времето неминуемо натрупва грешки и несъвършенства. Без постоянните им корекции светът отдавна би престанал да съществува. Затова Бог е обективно съществуваща реалност.
От изясняването същността на Бога (същността на битието) зависи осъзнаването на всеки един човек. На тази база се изгражда всяка ценностна система и се осмисля всяко съществуване. Неправилните, илюзорни представи водят до сблъсък с всеобщите закони, с всичките произтичащи от това следствия. За съжаление, в повечето случаи заслепението е толкова пълно, че е невъзможно да се предотврати изпиването до дъно на горчивата чаша.
За да се приобщи всеки един човек към единоначалието и всеобщата хармония, трябва да преосмисли ценностната си система и на неизменното първо място в нея да постави желанието си да служи на Цялото, на Бог. И това първо място не трябва да зависи от някакви условия – никакви желания или причини от ежедневния живот да не могат да променят тази увереност и целенасоченост. Вероятно много хора се питат: как се служи на Бога? При всички случаи според способностите си: на първо място чрез постоянния си стремеж за самоусъвършенстване и намаляване на противопоставянето между индивидите, като преди всичко се изчистят собствените мисли от агресията и самолюбието. Да служиш на Бога е грижа за хората и природата около теб – и в повечето случаи според ценностната система, това се разбира в материален план. Докато много по-важно е да се помага на хората в духовен план, да се задоволява техният духовен глад и приобщаването им към Всеобщото единство. Не забравяйте, че всичко е взаимосвързано и собственото ви усъвършенстване е невъзможно без усъвършенстването на околните ви хора.
Най-важното качество необходимо на всеки един човек по пътя на духовното усъвършенстване е смирението. Смисълът на смирението не е в сляпото подчинение и изпълняване на предписаните правила и ритуали. Смирението е преди всичко доверие – доверие в Божествената разумност, доброжелателност и любов. Това не са празни думи, помнете, че не съществува случайно или безсмислено зло. Докато смятате другите за причина на вашите страдания и нещастия сте много далеч от смирението. Смирението е радост от всеки нов урок, независимо, колко труден и болезнен може да бъде той. Съмнявайки се в добронамереността на Бога, вие се предоверявате на себе си и собствените си недостатъци, т.е. смятате се за по-умни и по-знаещи, и че Той греши – вие не!

Създадено: 17/02/2006 • 16:09
Обновено : 20/02/2006 • 17:28
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 3583 пъти

Коментар №30 radoslav 27/10/2012 • 19:11
Според Дийпак Чопра Бог , означава G.O.D .-
Generation -1. тех., физ. произвеждане, отделяне (на енергия и пр.)
2. пораждане, зараждане (и биол.), размножаване
spontaneous/equivocal GENERATION самозараждане
3. поколение
период от около 30 години (отделящ едно поколение от друго)
4. род, потомство
, Organization- 1. организация, устройство
2. организиране, учредяване, устройване
3. организация, дружество, тяло
4. aм. партиен апарат
5. ам. търговско предприятие, Delivery –
n предаване, дикция, раждане,  доставка
Коментар №29 erossoph 31/05/2012 • 23:25
Каквото и човек да каже за Бог ,ще бъде недостатъчно или достатъчно ограничено за да бъде истина.Бог е това което Съм Аз.Бог има безброй имена ,но първото име на Боге- Аз Съм този който Съм
Коментар №28 Lida 04/05/2012 • 23:44
Бог не прави разлика и обича всички, но ние-хората, правим. Така, както Слънцето свети за всички еднакво,  един му се радва, а друг страда, така и с Божията Любов. Бог я изпраща за всички, който може да я поеме се радва, а колкото по- малко са ни възможностите да обичаме и приемаме, толкова повече изпитваме страдание. В този смисъл мразещият няма как да се чувства обичан.
Коментар №27 doci 04/05/2012 • 09:33
Стояне, ти обичаш ли повече клетките от които е съставена дясната ти ръка от тези от които се съставена лявата???
Коментар №26 kali 29/04/2012 • 22:57
Бог е любов.Той не осъжда никой.Така че обича и двамата еднакво.
Коментар №25 Stoian 29/04/2012 • 20:32
Iskam da vi popitam edin vupros.Taka.Chetoh ,che Bog obicha poveche miren ateist otkolkoto omrazen hristiqnin.Spored vas,vqrno li e?
Коментар №24 Stefan 26/04/2012 • 20:27
Бог е всичко.
Бог е информация.
Бог е безкрайна съзнателна материя, изразена в безпределно големи форми и системи, съставени от безгранично фини частици.
Всичко което съществува или не съществува,всичко което можем да видим,усетим,засечем,открием или ни предстои да открием е форма,проявление на бог.
Това което виждаме да се развива ,всъщност отдавна съществува.
Това което ни предстои,отдавна се е случило.Това е вечния и безкраен бог.Едновременно развитие и покой,едновременно енергия и материя.
Неговото съзнание е навсякъде ,защото той е всичко.
Бог не е създател,той се проявява в тези форми.Той не е творец защото не твори себе си,та нали бог е всичко.Всичко, дори ние сме част от бог, негово проявление, а не творение.Всичко е проявление на бог дори дявола който е измислен от хората.Бог е съвършен и едновременно несъвършен.
Добро,лошо,любов,смърт,благодарност,омраза,радиация,ГМО,синове,светия дух,отходите и грехопадениети,вярата и атеизма.
Бог е всичко.
Иначе няма да е бог.Истина ви казвам!!!
Коментар №23 bezime 20/12/2011 • 15:25
Това е то компилацията. Събираш, сумираш разните популярни идеи, текстове, цитати, безбройни автори и идеи от консуматори… И ето ти идея за сайт и книга дори. Всъщност на фона на останалата популярна „духовна чалга“ това си е в реда на нещата. Но пък и ясно си прозира кой кой е, на кое ниво е, и докъде е.
Но ако текста горе ясно показва нивото на автора си, дори и по прицелената „таргет“ група, коментарите под него ( както и нявсякъде) ясно показват и средностатистическото ниво на консуматорите на тия текстове. Това имах предвид – „духовна чалга“, направена от консуматори за консуматори, всяка страна от които си играе ролята в играта на взаимно вдъхновение и кръстосано помежду им запълване.
Йосифе, Йосифе… дори и не разбра как чалгата на поп-културата те завладя бавно и неотстъпно през годините и солидно пропи всичко. Само заради едната популярност, заради общите митове и приказки, обясненията като за двойкаджиите и първолаците в които друго си е да се изживееш на месия, на учител, на обяснител, на знаещ, дори и с анти-мерките на декларираното за това КОЙ СИ ТИ.
Всъщност просто се заигра с публиката. А по съответствие ти се заигра с „най-малките“ от тях. Сигурен съм че и ти ги разпознаваш – по елементарните коментари, по заявените глупости… И малкото с които общуваш „по-така“ и ги наричаш „приятели“ само защото сте единоверци и взаимно си прехвърляте митовете и сънищата кое какво е, кое е и как е според все един и същи взаимно споределен модел. И с празните декларации за любов, за добруване, за добро, за красота или „едно“-то.
То никой от тях така и няма да се замисли – няма с какво, няма и за какво – не им трябва. Ако им трябваше или можеха, щяха да го направят.  Но ти самият дори не опита някъде да „слезеш“ в по-дълбокото. А е иронията че само за „него“ си пишете. Ама само написано и приказвано си остава в пожелателен и псевдореален смисъл от рода „така е, щото така трябва да е и не може да не е така“…
За да изпреваря предварително готовия ти и повтарян защитен „отговор“ за „егото и за високомерието ми“ ще напиша, че каквото и да напишеш за света, той е много, много „ПО-ГОЛЯМ от шарените ви думи и сънища за него. Всъщност – по ПУБЛИКАТА и играта можем лесно да се познаем КОЙ КОЙ Е – независимо кой какво пише или в какво вярва.
Всъщност някои неща са толкова очевидни… само „Очите“ да ги има… И онова „зад тях“.
Коментар №22 Human 25/06/2010 • 18:32
Престанете с тези свъх глупости за някакво си свръх същества във вселената единствено има „Баланс“ – +
Коментар №21 Searcher 14/05/2010 • 03:36
Замислям се тогава дали аз съм аз или само проявление на самата аз?k
Коментар №20 GIG 13/05/2010 • 14:14
Уважаеми създателю на сайта, останах с учудване за начина по който доста самоуверено се произнасяте за това какво е Бог. Не знам от къде основно черпите информация, някой неща от разсъжденията ви са правилни, но поставяте нещата още изначално на грешна основа.
Всичко около нас, световете, Любовта, Мъдростта, Истината, това са проявления на самия Бог. Но това не е самият Бог. За това какво представлява Бог по своята същина, ние най-малко можем да се произнасяме. Ние можем да имаме някаква смътна представа за Бог, съдейки по неговите творения, но това не значи че трябва да лепваме един или друг етикет на СЪЗДАТЕЛЯ. Можем да оценяваме, мъдруваме, мерим, притегляме, гадаем, изследваме всички негови творения, но е кощунство да самоопределяме нещо което е извън времето, пространството и не подлежи на никакво рамкиране. Мисля че си давате сметка каква голяма отговорност носите, когато се впускате в разсъждения в тази насока. Много духовни учители и мъдреци са пипали с кадифени ръкавици когато са превеждали на достъпен език Истината (Божието слово), пожелавам ви, да се докоснете до тяхната голяма Мъдрост и Знание, да ви споходи Светлината и да разшири мирознанието ви.
Хубав и светъл ден ви желая!!!Уважаеми gotin6666,
аз също съм безкрайно учуден от липсата на логика във вашите твърдения – ако Бог е непознаваем, според вашите твърдения, как тогава си позволявате да съдите, какво е истина, и какво не в написаното за Бога? Бъдете благословен!
Коментар №19 Stanka 25/03/2009 • 21:57
Бог СИН н я м а НИЩО общо с материалния аспект!d Четенето на антропософска литература понякога прави лоша услуга.Бог СИН ,нашият НЕБЕСЕН  ОТЕЦ,е НАЧАЛО на ДУХОВНОТО БИТИЕ във ВСЕЛЕНАТА и  ТОЙ е източникът на СВЯТИЯ  ДУХ /духовната  жизнена сила /.В нашия СВЕТЪЛ  БАЩА се крие всичкото благо на Земята.k
Коментар №18 Valentina 25/03/2009 • 14:57
В темата са изяснени понятия, важни според мен за съвременния човек. А Бога трябва просто да го пуснем в сърцата си, да обикнем него и товренията му, за да можем някога да станем сътворци. Общуването с тази сила, която ни обединява е много лично.
Коментар №17 Ivajlo 10/03/2009 • 15:08
И между магнитите действат сили които не можем да видим но те се привличат или отблъскват…Така и Бог привлича към себе си онези които Го търсят…
Коментар №16 Valeri 27/02/2009 • 17:42
Бих искал да зная мнението на автора за Исус Христос преди да продължа да чета. Благодаря.
Коментар №15 tihomir 13/02/2009 • 10:58
по коментар владимир. лиобимецо. подробностите които цитираш са написани от хора за пари а за пари може дори лиобов да правиш на днешно време Това не е учение а разбиране за нещата….. докато за теб е учение ти си мислиш че има алтернатива аз не мисля……  а съм разбрал- усещам че няма друга алтернатива…..                     От исторически план ли те интересува матеи какво бил направил и казал или от гледна точка ти се усъвършенстваш . и матеи и павел и дори исус са били обикновени хора които са имали съшите нужди като нас и са отворили съзнанието си за да постигнат едно по високо еволоиционно развитие….. предлагам ти да правиш съшото и много неша ще ти се изяснят но докато се опитваш… под вол теле   няма да се получи нищоние сме равни имаме еднакив потенциал и ти и аз  никои не е по велик или по наи … и ти и аз имаме нужда от обичта но бог и след товада я раздаваме на други нуждаещи се.проста работ но от сърце
Коментар №14 vladimir 13/02/2009 • 08:56
Здравейте!Искам да отида дирекно на темата.Според учението Ви как разбирате например грабването и бихте ли ми разеснили например Матей 24 глава.Не желая да се конфронтирам с Вас и вашето учение и възгледи но понеже ми се струва подобно нещо невъзможно изкам да кажа че според мен чистото благовестие е това според което един Бог може да се възнесе в по-горно „пространство“и да застане отдясно на Отец. Как разбирате думите на Исус че той ще ни прати друг утешител-Святия Дух който ще живее в сърцата на тези които са новородени.

Според това друго благовестие което предлагате ви насочвам вниманието към едни много интересни думи на апостол Павел. Ако имате Библия на вашите зелени поляни може да поръсъждавате върху Галатяни 1 глава от 6 до 12 стих включително.

Коментар №13 Smokovnica 11/02/2009 • 21:09
Към Роси от коментар 9:
Много пъти си виждала Бог, толкова много, че отхвърляш истината, която е пред очите ти. Той е в топлите лъчи на слънцето през зимата, в прохладния летен вятър, в прегръдката на непознатата, която те е видяла да плачеш, в искрящите очи на радостното дете, в благодарността на тези, на които си помогнала… Той не може да има форма, задоволяваща нашите представи, той е ВСИЧКО, ние сме негови клетки, планетите също, той се изразява чрез нас.
към Мариана от предишния коментар: Защо е нужно да умираме???
Коментар №12 mariqna 06/02/2009 • 12:23
Роси от коментар 9 като дойде време да умираш ще се запознаеш с Бог
Коментар №11 ivka 14/01/2009 • 15:48
Trudno e da se opishe ot nas horata, vajno e koi sme nie i nakude vurvim

Коментар №10 dIAKONA 22/05/2008 • 14:01
Според мен темата“що е Бог“,не е елементарен махленски коментар,или „мъдар“дилог между двама колеги по чашка,а сложен теосовско-философски размисъл за Съществуването на Источника и Твореца на всичко видимо и невидимо,за това какво перставлява ВЪРХОВНИЯ БОГ,защото Богове има твърде много,както в деиствителност така и измислени от нас човечеството.Така например в настоящия момент на Земята има Двама Богове по „служба“(както те казват);Господ Гаутама Буда,който отговаря за БАЛАНСА на енергиите,и Господ Сурия,отговарящ за Еволиоцията на планетата Земя.Всички Ръководители(Господари) на Системи,Галактики,Вселени са с рангове на Богове,но това са така да се каже „служебни“постове в Иерархическата верига на Мирозданието.Всички ТЕ „малките богове“се ръководят от ВЕЛИКИЯ И ВСЕМОГЪЩ СЪЗДАТЕЛ-ТВОРЕЦА НА ТВОРЦИТЕ,ВСЕСЪВЪРШЕНИЯ АБСОЛЙОТ-БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИИНА СЪШНОСТ,СВЕТЛИНАТА И ДИХАНИЕТО НА ЗАКОНА<ЖИВОТА И ЛИОБОВТА.-ТОВА КОЕТО Е БИЛО<ТОВА КОЕТО Е И ТОВА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ,-А Л Ф А и О М Е Г А на СЪЩЕСТВУВАНИЕТО.В Негово присъствие може да издържи единствено Архангела на ПРИСЪСТВИЕТО,който е личния негов претставител и чрез когото текат всички Божествени Разпореждания,но това е всичко,което може да се каже за ТОЗИ,който наричаме ГОСПОДАРЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО СЛЪНЦЕ или за краткост БОГ-О Т Е Ц.Темата е Окултна,Езотерична,Теософска и Теологична.Така че,ТЯ ще бъде проумяна от онези братя и сестри които са достигнали до определен етап на своето духовно развитие…другите,гневно и неразбираемо ще повдигат рамене.Но то е естествен процес.Каруцата не върви пред коня?!!!

 

Коментар №9 rosi_14 05/05/2008 • 21:57
Parvo chestito i bravo na tezi koito sa napravili saita e .No edno ne moga da razbera:da napravili ste si tryda da napishete tova no edin normalen chovek ne bi li mogal da si napravi sam izvoda dali bog sashtestvyva ???Ima hora koito mnogo se vadeqt ot tezi saitove a xorata narochno palnqt glavite im sas brambarri.Az lichno ne vqrvam v takiva saitove daje ne vlizam no iskax da vidq kakva shtyrotiq sa napisali.Iskam da pitam edno:koi,kade,kak,koga e vidql GOSPOD za da mikaje dali sashtestvyva ?AZ VQRVAM V BOG no vie ne ste go videli ne mojete da mi kajete dali sashtestvyva i kak izglejda kakvi sili ima zatova bravo na vas no sorry prosto neznam zashto izobshto si pravite iluzii!!!!1

 

Коментар №8 cherep4eto1 17/04/2008 • 18:24
A za koito ne vqrva i otricha pisha slednoto:Nikoi ne moje da vidi ili pipne vazduxa,koitoe okolo nas,no bez nego bi zaginal…..

 

Коментар №7 nanov 20/02/2008 • 18:15
изключително полезна информация преставена на достъпен език  полезна за всяка възраст и почти за всяко ниво  и степен на образование особенно необходима  в настоящето време  лично аз много ще се радвам ако разбера  че млади хора мислят като мен

 

Коментар №6 NIKOLAY 21/01/2008 • 00:05
Iskam da kaža samo ce i satanata mnogo dobre ispolzva BOZIETO slovo.Celta mu e da podvede i obarka horata ot PRAVIA pat.Ako iskate da naucite Koi kazva cialata i edinstvena istina ,procetete Svetoto pisanie.Uvazaemi sazdateliu na tozi sait edinstvenata pricina da go posetia e ne da razbera za Bog,a da razbera dali da go preporacam na moi mnogo blizak covek.Poslanieto mi kam vsicki posetiteli na www.yosif.net e predi tova da se opitat da procetat BIBLIATA.Kakto kazva Emi…nisto lčno.e

 

Коментар №5 phoenix 14/10/2007 • 14:04
Бог сам е казал за себе си: Аз Съм Този, Който Е !
Мисля, че всяко друго определение е излишно k

 

Коментар №4 Velin 10/10/2007 • 02:58
Ами да бяхте се подписали…

 

Коментар №3 123 27/09/2007 • 16:24
БОГ е навсякаде а периферията никаде!

 

Коментар №2 anonimen 27/08/2006 • 00:14
Sustestvuvaneto na razum ,za koito ne se iziskva pri4ina ,koiato da obiasniava negovoto sustestvuvane,i koito e postoianna veli4ina vuv vremeto se nari4a BOG spored men .

 

Коментар №1 gengiz 13/04/2006 • 16:47
vazhiten sam ot saita prodaljavaite v sastia duh
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: