За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6226022
Users Today : 178
This Month : 11787
This Year : 11787
Views Today : 8350
Who's Online : 20
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

5G има канцерогенен ефект при животните

5G има канцерогенен ефект при животните

От Брюксел: 5G има канцерогенен ефект при животните

Онлайн дискусия в Брюксел разкри притеснителни факти относно потенциалното въздействие на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда. Българският евродепутат Иво Христов, член на Панела за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA), бе един от домакините на вчерашното събитие.
При честотни диапазони 450 MHz – 6000 MHz са налице достатъчно доказателства от експериментите с животни за канцерогенен ефект, заяви проф. Фиорела Белподжи, ръководител на изследване за въздействието на 5G технологията върху човешкото здраве.
По нейните думи, тези честоти вероятно имат ефект върху мъжките и женските репродуктивни способности. Освен това съществува възможност за неблагоприятни ефекти върху потомството, изложено на въпросните честоти по време на ембрионалното развитие.
„5G мрежите вече функционират в редица населени места в Европейския съюз. Въпросът дали имаме нужда от 5G технологията днес изглежда задминат от събитията. Става въпрос как да сведем до минимум потенциалните рискове за хората и биоразнообразието“, каза Иво Христов по време на онлайн дискусията.
„За мен бе изненадващо, че разполагаме с план за действие за внедряването на 5G на територията на ЕС, без да са преценени адекватно потенциалните рискове, при положение че тревоги в обществото има. В отговор на този план редица европейски градове въведоха мораториуми, а гражданите реагираха остро на липсата на информация и достатъчно научни изследвания по темата“, припомни той.
В края на 2019 г. евродепутатите Иво Христов и Мишел Риваси поръчаха изготвяне на всеобхватно изследване за въздействието на мрежите от пето поколение върху човешкото здраве (заключения – PDF) и околната среда (заключения – PDF). Изследванията бяха възложени на два от най-авторитетните научни центъра в Европа – института „Рамацини“ в Болоня, Италия, и университета в Гент, Белгия.
По думите на Мишел Риваси, възлагайки съответните независими научни изследвания за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда, Европейският парламент на практика е заместил Европейската комисия, която е позволила разгръщането на технологията, без да оцени рисковете.
Има много голяма разлика в броя научни публикации, касаещи животните, и тези, касаещи растенията, коментира проф. Арно Тиленс от Университета в Гент, Белгия. Като възможна политика той открои финансирането на изследвания, които да доведат до по-качествени научни резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300 GHz при гръбначните, безгръбначните, растенията и гъбите.
Резултатите от тези изследвания могат да формират основа за разработване на политики за излагането на радиочестоти и електромагнитни полета при организмите, различни от човека.
„Известно е, че обективността на съществуващите изследвания на въздействието на 5G е често поставяна под въпрос, поради мащаба на икономическите интереси и силните позиции на индустрията. Все по-често ставаме свидетели на порочната практика корпорациите да финансират научни трудове, които да служат за валидиране на технологии, носещи огромни икономически ползи, но със съмнителен за човешкото здраве и околна сред ефект в дългосрочен план. Тази широко разпространена практика често подвежда общественото мнение в посока, угодна на компаниите“, коментира Иво Христов.
По думите му, усилията оттук нататък трябва да бъдат насочени в посока отправяне на препоръки към регулаторите за конкретни законодателни мерки, които да гарантират максимална защита за европейските граждани. Той уточни също така, че заключенията на изследванията предлагат именно следването на подобен подход:
изграждане на методология за оценка на риска от излагане на радиочестотните лъчения;
управление на риска чрез дефиниране на безопасни лимити на излагане;
преодоляване на информационната пропаст чрез организирането на всеобхватни информационни кампании;
ревизиране на правилата за безопасна употреба на мобилните телефони и на лимитите на излагане за клетъчната мрежа, както и въвеждането на нови технологии за мобилните телефони, които да позволят намаляването на енергийните емисии.
„Вярвам, че адекватната оценка на риска и провеждането на мултидисциплинарни научни изследвания за биологичните ефекти на милиметровите вълни върху хората и околната среда са правилният подход“, каза още българският евродепутат.
Според него, общественият интерес и грижата за биоразнообразието и човешкото здраве трябва да бъдат водещи пред икономическите съображения.
„Гражданите имат правото на обективна научна оценка, която, вместо да поляризира обществените настроения, да спомага за отсяването на истината от полуистината. Считам, че представянето на двете проучвания ще внесе доза разум в дебата около въвеждането на мрежите от пето поколение“, каза още Христов.
https://technews.bg/article-134071.html
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: