Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6165961
Users Today : 78
This Month : 15169
This Year : 196486
Views Today : 528
Who's Online : 22
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Уроците на възнесението. Урок 16

Уроците на възнесението. Урок 16

Уроците на възнесението. Урок 16. Ел Михаил Небадонски. Вируси в съзнанието

Всички ченълинги, които четете, са лично пречупване на истината, което е неизбежно в една или друга степен. Затова слушайте преди всичко себе си – как във ВАШЕТО СЪРЦЕ резонира тази информация. Моята задача е да поставя въпросите, над които вие може би ще се замислите. А отговорите ще намери всеки сам.
Ел Михаил Небадонски, отговори ми.
Заедно сме.
Искам да запитам за вирусите в съзнанието. Какво представляват, и как да се справим с тях?
Това е сложна тема. Но се радвам, че питаш. Не е случайно, че през детството си боледувате от детски болести. Точно, за да си изработите имунитет към вирусите.
Какво представлява вируса? Това е много силно отделяне на съзнанието, до такава степен, когато, практически, не е възможно да се свържете осъзнато с цялото. Затова са толкова малки вирусите, че дори не можете да ги наблюдавате. Но, както всяко отделено съзнание, и това съзнание е послушно за цялостния зов, зова на единството, за който ти говорят. Затова този вирус се стреми постоянно да се съедини с нещо или с някого и да се внедри. Търсейки съединение, в крайна сметка, търси своето единство.
Но, внедрявайки се в друго съзнание и друго тяло, внася там характеристиките си на отделеност, т.е. коефициента си на деструктивност, както е прието да се казва при вас. Всяка същност има своя коефициент на деструктивност или отделеност. Ако вземем цялото за единица, при хармонично съчетание, коефициента е разделен 50 на 50%. 50% конструктивни коефициенти, 50% – деструктивни. За сравнение ще кажа, че при по-голямата част от човечеството съотношението е 80 към 20 (20% – конструктивен вирус). Много са малко хората, при които конструктивното е повече от деструктивното, макар количеството им да нараства и ние се радваме много на това. Точно затова става възможна реализацията на мечтата зе прехода ви на ново ниво. А за нас, това действително е мечта и наше желание.
А вирусният коефициент деструктивност е 99,99999……% (99 и 9 в период). Можеш вече да си представиш неговата степен на отделеност? Затова, внедрявайки се в човека или във всяко друго съзнание, вируса започва да внася своите деструктивни въздействия. Самият той не е лош, не си поставя задачи да разрушава някого, само търси съединение. И изобщо не може да си поставя никакви задачи, защото, в него съзнанието едва-едва мъждука. Просто се подчинява на зова за единство и затова се внедрява в други организми и съзнания. Но с внедряването си, внася промени в тези тела и съзнания.
И след това се проявява взаимовръзката. Ако при човека съотношението е 50 на 50, има риск от заразяване и промяна на съотношението, т.е. от увеличаване коефициента деструктивност. Ако в човека преобладават светлите енергии и е по-голям коефициента конструктивност, всичко зависи от това преимущество. Т.е. ще успеели светлата човешка страна на физическо ниво (при вас се нарича имунитет) да се справи с вируса, да преобразува деструктивните му качества в конструктивни? Ако надделеят деструктивните, той се разболява. И колкото е повече деструктивът, толкова е по-продължителна и сложна е болестта. Но в крайна сметка, резултата от всяка болест е изработването на имунитет против вируса.
И ако човека оздравее, означава, че е преодолял деструктивното въздействие. Т.е. по време на заболяването е натрупал конструктивни качества и коефициенти, които са позволили да неутрализира деструктивното въздействие на вируса. И заболяването, освен развитие на имунитета (т.е. повишена светимост), е решило още една важна задача: позволила е на деструктивния вирус да се излекува и съедини чрез човека със своята цялост.
Това също е важно да се помни. Защото, при разговорите си за болестите, мислите предимно за себе си. Не бива да се забравя, че всичко е създание Божие е реалния Бог. И всичко се стреми да се слее с Него, дори да е на подсъзнателно ниво. И възможността на такива отделени съзнания да се съединят с единството са толкова малки, че могат да го правят практически, само като се внедряват в други тела и съзнания. Казано на ваш език, жалко за заболелия, но все пак има шанс да се излекува и съедини със своята цялост самостоятелно. Но при това, Зова е като наркотик, насочва за сливане със своето единство. Те са раздирани от деструктивните си стойности на части, защото, колкото в едно съзнание е повече деструктивността, толкова е по-силен зова в него.
Чакай, не разбирам. Предполагах, че зова на единството може да се усети само в просветлено съзнание.
Нека да използваме друг пример. Магнитът. Магнитът работи независимо от просветлението на съзнанието ти. Но магнитът е универсален. Колкото повече се отдалечаваш от него, би трябвало да отслабва, но има степен на отдалечаване, линия на отдалечаването, след която привличането започва да нараства. Именно затова съзнанията ви са сферични. Т.е. когато си близо до центъра, магнита е силен, с отдалечаване от центъра, преодоляваш привличането, и в някаква точка е най-слабо. Но след това, като при люлките, започва обратно движение или при сферичното движение – обратно към центъра. Т.е. вируса при най-голяма степен на отделеност, се намира в критичната точка и започва обратно движение към сливане. Ако се намираш в съзнанието им, би се измъчвала, защото деструктивността им ги дърпа далеч от центъра, а магнита на единството ги дърпа към центъра със същата и дори с още по-голяма сила за сливане. Това е един вид ад, когато буквално се разкъсваш на части.
Откъде се е взел този вирус и всичките тези вируси?
Възникнали са като следствие от фрагментирането на съзнанието. Колкото повече се е отделяло съзнанието, толкова повече са намалявали показателите за цялостност, т.е. конструктивните качества и коефициенти. И на определен етап от отделянето, степента им на деструктивност е станала толкова голяма, че е породила дребни съзнания, които можели изобщо да изчезнат, както точка с нищожно малко значение. Затова се е породил сферичния принцип. По-точно, сферичния принцип е следствие многовековното взаимодействие на две сили: центробежна и центростремителна.
Отеца е позволил на всяко съзнание да се отделя. Дал е свобода. Допуснал е индивидуалността и собствения път. Но Отеца е оставил и пътеводна нишка, за да не се загубят децата му по пътя. Точно тази нишка е зова или центроустремеността към Цялото, при която нищо, дори най-малкото, не може да бъде загубено. И всяка, дори най-малката частица, има шанса да се върне обратно. Затова и се е появила сферичността, където движението винаги е «и натам, и обратно». Т.е центробежната сила, рано или късно, се променя на центростремителна. При вас е изразено поетично като Божествено дишане. И работата е там, че Бог не е решил да вдиша и издиша, дишането при него е автоматично, също както при вас. Бог се подчинява на някакви ритми/цикли. Разбира се, също като вас може да променя ритъма в известни граници, но иначе процеса е неизбежен.
Затова, като следствие от взаимодействието между двете сили, се е породило сферичното съзнание. И сферичното Мироздание. И затова, всяка същност се подчинява на сферичния принцип. Подчинява се и вирусното съзнание.
Сега ми е ясно, защо лекувате вирусите, а не ги прогонвате от Мирозданието. Този процес е естествен и отговаря на дуалния принцип. А други вируси, освен на отделеността, съществуват ли?
Да, но всичките, по един или друг начин, са мутации на отделеността. Да кажем, вируса на страха. Сама можеш да наблюдаваш, че страха се разпространява сред хората като вирус. Например, намираш се сред група хора и някой започва да разказва за някакъв свой страх, например, как са му откраднали портфейла. Всички хора започват автоматично да се включват в историята и преживяват колективен страх, че с тях може да се случи същото. Посочих примитивен пример. Но може да са множество. Например, когато СМИ започват да разпространяват информацията за възможна война. И ВСИЧКИ ЗАПОЧВАТЕ ДА МИСЛИТЕ НА ТАЗИ ТЕМА. Или, да кажем, когато вървиш и виждаш лед, нямаш страх, но достатъчно е в главата ти да се появи мисълта «хлъзгаво» и тялото, и краката ти се стягат. Това е действието на страховия вирус. Твоето тяло знае прекрасно, как да се движи и става автоматично, когато се движиш, без да се замисляш. Точно затова, пияните не се пребиват, когато падат, защото ума им е изключен и тялото знае, какво да прави в такава ситуация.
Това означава ли, че вирусите действат чрез мислите? Но мислите също са един вид отделеност на съзнанието. Нали с мислите отделям съзнанието си.
Вируса действа на нивото, на което е. Животните нямат мисли, растенията също. Но и растенията, и животните боледуват. Всичко е съзнание, приело определена форма. Самото съзнание не може да боледува. Боледуват формите, т.е. тялото.
Тогава вируса на страха, на кое тяло е болест?
На астралното.
А вируса на ненавистта, на ревността, на злобата?
Ревността е вирус на астралното тяло. Ненавистта и злобата, най-често, на менталното тяло. Но всички тела са свързани. И вируса в едното тяло, засяга и другите тела, но в по-малка степен. Затова, не можем да говорим за болестта на някое от телата, а кое тяло е поразено в най-голяма степен. Например, когато в теб се активизира страха да не паднеш, физическото ти тяло реагира веднага, но първична е винаги е мисълта. Това означава, че участват и трите тела.
Всички тела ли са поразени от вируса или само нисшите?
Всички форми са под въздействието на вируса. Въпроса трябва да се формулира по друг начин: до какво ниво могат да се разпространяват вирусите?
До какво?
До всякакво. Всичко зависи от силата на вируса.
Почакай. Казват ни, че на четвърто ниво дуалността вече не е в такава степен.
Да, на четвърто ниво няма тримерни вируси. Но ние говорим за телата.
Значи, и нашето будхиално, и нашето атмическо тяло могат да се заразят с някакви вируси? Например, с вируса на страха?
Страха се лекува лесно. С любов. Затова, ако любовното ти тяло е развито, т.е. огненото, ако е развит сърдечния център и е активизиран, всички вируси изгарят от огъня на този център. Това е универсален център за преработването на всички вируси, това, което наричате алхимия на съзнанието. Както във ваши пещи изгарят заразени дрехи, така и алхимичната «пещ на съзнанието» е способна да преработи всеки вирус, да го обезвреди. Затова, разбира се, висшите ви тела, засега са блокирани от съзнателно проникване, докато не се научите да ги използвате. Но всички тела са свързани. И затова, боледуването на физическото или астралното тяло, преминава на всички. Разбира се, висшите са много по-малко засегнати от нисшите. Т.е. физическото е, един вид, «далеко» от будхиалното, и затова степента на заразяване е различна. Но, независимо от това, всичките тела са свързани чрез центъра на съзнанието ти.
А как стои въпроса при каузалното тяло? Доколкото разбирам, е заразено не по-малко от физическото, в смисъл, кармични заболявания, които проникват във всичките тела, например, при приемане на чужда карма, на чужди уроци и изобщо на болезнените уроци.
Права си. Нека да разгледаме матрьошката. 7 матрьошки. Най-малката е физическото тяло. Заразила се е от вируса на отделянето и постепенно, от нея се заразяват всички тела. И вируса преминава от матрьошка в матрьошка. Т.е. първо се заразява астралното тяло, след това менталното и т.н. Колкото е по-голяма формата (имам предвид не като размер, а като сила), толкова по-лесно се справя с вируса. Затова, будхиалното тяло се справя с вируса по-бързо от физическото или каузалното. И се заразява по-късно от физическото и каузалното. Но всички са свързани.
Значи, казано по-просто, всичките ми тела, в настоящия момент, в една или друга степен, са заразени с този вирус?
Да, както и при всеки от вас.
Какво може да се направи?
Да се лекувате. Трябва да разберете, че вирусите, може да се каже, че са загубили се деца, на които им е страшно и самотно, ако използвам човешки сравнения. Те буквално се измъчват от отделеността си, изпитват болка и страдания, затова и са агресивни. Затова трябва да ги заобичате в буквален смисъл. В буквален смисъл, да ги приемете като свои деца. Да насочите към тях цялата си любов, на която сте способни. И разбира се, универсално средство – благодарността. Има още едно универсално средство – да помолите за помощ Отеца. Но при това, трябва изцяло да се предоставите на Волята му. И по този начин да му дадете доброволно и осъзнато достъп до енергиите ви. И енергията на Отеца ще излекува всички вируси. Имате много примери за това.
Има ли някаква профилактика срещу вирусите?
Една. Универсална. Любов към целия свят, към всичко съществуващо. Но ако не усещате достатъчно любов към целия свят, т.е. имунитета на любовта, ще трябва да постъпвате, както с физическите заболявания. Всичко е подобно. Ако имунитета ти не е много устойчив, не бива да взаимодействате с тези вируси, т.е. да общувате със заразени хора, да слушате/четете информация, заразена с вируса, често поднасяна от СМИ, да ядете заразена храна и т.н.
Но това някак е неправилно. Значи, да общуваме само с добрите, а не с лошите, но те нали също са като вирусите, приличат на изгубени малки деца.
Ако си в състояние да го разбереш и да усещаш любов към тях, значи имунитета ти е устойчив. Ако не усещаш любов към тях, а само раздразнение или злоба, това вече е действие на вируса отделеност. Затова е много лесно да се разбере, кога трябва да престанете да общувате с тях. И както при всички случаи, има лечители по призвание. И във вашият физически свят има лечители на физическото тяло и са го избрали като професия. Същото е и в по-фините светове, има лечители от разни системи и тела, които избират да са в зоната на заразяване, както вашите лекари. Затова, нека не те вълнува това.
Сега, докато всички сте заразени в някаква степен от вируса на разделението, на деструктивността, трябва на първо място да излекувате себе си. Защото, как може да лекувате други, ако самите сте болни? Но можете да го правите заедно, да се лекувате не отделно, а на групи, като колективи, защото колективното съзнание има определени преимущества, а именно – квантовост. Това е универсално и много мощно свойство, когато сред група заболели, има поне един със силен имунитет, тогава може квантово да предаде конструктивните показатели на цялата група чрез колективното съзнание. Но за целта е необходимо единство в групата. За това съдействат повечето ви колективни медитации – квантово съединение в единно съзнание и взаимно настройване на всичките ви тела.
Получава се, че докато сме на трето ниво, трябва да преболедуваме всички «детски болести», и едва тогава ще ни допуснат на четвърто ниво?
Не става въпрос за допускане, а доколко можете да навлезете там. Между нивата има нещо като дезактивационни камери, тестови камери, които позволяват, от една страна, да се измерят показателите, а от друга, да се демонстрират качествата на нивото. Например, за да ти стане по-ясно, преди навлизане в пустиня, те вкарват в камера с висока температура, за да разбереш, ще устискаш ли в пустинята, ще издържиш ли. Някои не издържат и се връщат обратно. Сравнението с пустинята и температурата, разбира се, са условни. Влизаш в първата камера, и ако имаш вируси, те започват да се обострят и изпитваш болка. Като натоварена работа. Затова, трябва да си наясно, че ако продължиш нататък, болката ще е още по-голяма, ако не са излекувани всички вируси на деструктивността, защото светлинното натоварване е още по-голямо, вирусите се съпротивляват още по-силно. Затова е по-разумно, първо да се излекува заболяването, едва след това да се товари организма.
Имаш предвид фотоните пояси?
Да. Точно така. Фотоните пояси са един вид дезактивационни камери и тестиране.
При различните източници се говори за «стражи на прага», които наблюдават прехода от ниво на ниво. Има ли такива?
Това са автоматични системи, които и следят твоите показатели. Но, естествено, има същности, които управляват фотонните пояси.
В «Изумрудените скрижали» на Тот Хермес се говори за страшни «стражи на прага», които бягат като кучета по границата, не пускат да се минава и вият силно.
Това е алегория. Границите са определени от магнитно-гравитационни линии. Вият показателите на системата, както при вас мигат лампички и сирени вият при опасност.
Преобладаващо, човечеството е заразено с вируса на разделението, с вируса на деструктивността. Как може да му се помогне?
Като се започне със себе си. Не можеш да помогнеш на другите, докато сам не се излекуваш. Методите за самолечение са широко известни. Пост, молитва, покаяние, благодарност. Поста е даден за очистване на телата. Храните се със заразени продукти и затова, ежедневно във вас попадат деструктивни вируси. Всеки вирус също има фини обвивки и съществува на определени нива. Както разбираш, има само нисши тела, поради отделеността си. Затова трябва да се започне с храненето, което влияе и на останалите тела. И по този въпрос имате много литература. Храната трябва да е чиста не само екологично. Не бива да носи в себе си страдания следствие смърт, т.е. да има деструктивни коефициенти. Това трябва да е растителна храна или животинска, която животните дават доброволно, например, мляко и мед. Храната трябва да е приготвена с любов, за да няма деструктивни коефициенти. Но всичко, с което се храните в системата на общественото хранене, не винаги, а най-често, никога не се приготвя с любов и съдържа деструктивността на този, който я приготвя. Готвенето е ритуал, за който са наясно източните учения. Също така е алхимично тайнство, превръщане енергията на готвача в хранителна енергия.
Но поста се отнася не само за физическата храна, но и за духовната. ЗАТОВА, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ДЕСТРУКТИВНАТА ИНФОРМАЦИЯ. Информацията, която носи в себе си разделение, вражда, дори простото споменаване за това, е деструктивна информация. Затова, трябва да избавите от нея съзнанието си. Има специален род вируси на разделението, които действат като наркотици. Такъв е, да кажем, вируса на похотта. Затова, по време на постене ви се препоръчва да се въздържите от сексуални контакти. В самият сексуален контакт няма нищо лошо и деструктивно. Това е велик акт на свързване мъжкото и женското начала. Енергиен танц и жизнен празник. Но ако един от партньорите е заразен с похот или силни желания, може да се отрази на другия. АКО ДЕСТРУКТИВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ПРЕОБЛАДАВАТ КАТО ЦЯЛО.
И, разбира се, задължителните молитви. Молитвите са мощно средство за включване към Благодатните потоци на Отеца. Молейки се и търсейки помощ, допускате в себе си чудодейните енергии на същността, към която насочвате вниманието си. Давате ѝ право да се намеси в процеса на излекуването ви и да ви помогне. Отваряте се за нея и съобразно закона за свободната воля, изявявате желание да получите тази помощ. Универсалната молитва: «Да бъде волята ти» е просто включване в потоците на Отеца, в които има единство и хармония, и които започват да изравняват собствените ви потоци с тази хармония във всички посоки, а не само по въпроса, за който молите.
Да кажем, молите за благосъстояние. И ако искрено молите точно за него, то идва. А молитвата «Да бъде волята ти» дава възможност не само за благосъстояние, но и за физическо дълголетие, за късмет и щастлив личен живот и т.н. Всичко е комплексно. Позволява да изравни деструктивните ви коефициенти като цяло. Но в ежедневието можете отново да промените тези коефициенти и вирусите започват да действат отново. Затова е необходима постоянна молитва, всеки ден. Във всяка свободна минута, когато съзнанието ви не е заето с някакво необходимо ви занимание, се молете. И ще бъдете чути. И ще ви помагат постоянно.
И, разбира се, всяка молитва трябва да завършва с думи за благодарност или да я започвате с благодарност. Защото, това е начина за уравновесяване на даването и получаването. Ако не благодарите, оставате длъжници. Ако благодарите искрено, процеса е завършен, сметката е приключена и не сте длъжни на никого. Но благодарността не трябва да е автоматична, а действително да я излъчвате от сърцето.
Универсалното средство за лечение е приобщаване към Източника на Всичко, към квантовия център. Към Божествения Център. И съществуват множество начини за това. Известни са ви. Основно, са различните видове медитации, т.е. състояние извън ума, понеже вируса прониква в съзнанието чрез деструктивни мисли. Затова, трябва да се научите да изключвате ума си и да се доверявате на Източника. Да се изключвате от разделението и да се присъединявате към единството. Може да се направи лесно с помощта на природните стихии. Можете с часове да гледате огън, вода, небето. Можете с часове да съзерцавате природата.
Съзерцаването е насочено извън вас, а медитацията — навътре. Има много видове медитации със затворени очи, когато буквално потъвате в себе си. Има много групови медитации, когато просто се сливате с общото поле. В този случай трябва да се научите да изключвате своето различие, мислите си и да се потапяте в безмълвието, в дълбините на духа.
Съзерцанието е универсален метод. В процеса на съзерцаване, изключвате мисленето си и се свързвате с безкрайността си. Но едновременно наблюдавате и външните обекти и чрез това безмълвно наблюдение се свързвате с безкрайността извън вас, с безкрайността в другите обекти. Свързвате вътрешната и външната безкрайност, които, по същество, са едно. Движите се в себе си и намирате всичко там. И едновременно се движите извън себе си, в другите и намирате другите в себе си. Ставате цялостни по времето на съзерцанието. И може да го усетите прекрасно по време на съзерцаване, да го усетите физически. Затова, препоръчвам съзерцанието като универсален метод.
Всичките тези методи за лечение и профилактика, са ви известно отдавна. Но не намирате време за тях. Бързате в ежедневието си и все повече се подлагате на вирусно заразяване, на увеличаване разделеността, на деструктивността, което ви измъчва болезнено. Затова, всеки трябва да излекува вирусите в себе си, а това не забранява да общувате един с друг. Просто, оценявайте трезво силите си. Защото, с тези вируси не можете да попаднете във висшите измерения. Предстои ви още дълъг и труден път за очистването на всичките ви тела от деструктивните показатели, които сте натрупали в продължение на множество животи.
Почакай, нали в другите животи съм имала други тела.
Нищо не се губи. Цялата информация, записана в тези ти тела се пренася във следващите. Затова, не се губи никъде товара ти. Можеш да го разтвориш и преработиш само осъзнато. И никой не може да го направи вместо теб.
Нима не мога да се обърна с молитва към Отеца, за да разтвори и преработи всичко това?
Можеш. И ако реши, така и ще стане, ще бъдеш очистена. Но в повечето случаи, не става, не защото Отеца не те чува и не иска да помогне, а защото трябва да минеш уроците си и да се научиш сама да се защитаваш от тези вируси, да се справяш с тях, да ги лекуваш. Иначе, отново ще се напълниш с тях, след всяко очистване. И това е съзнателен твой избор, да усвоиш уроците си, в който Отеца няма право да се меси, защото сам е установил тези закони. Разбира се, винаги можете да се обръщате за помощ към висшите сили, но всеки ще ви откаже, т.е. ще опита някак да помогне в осъзнаването, но очистването трябва да направите сами. Иначе слизането в материята си губи смисъла и всичките ви уроци, а нали с тази задача сте дошли тук, за внасянето на духа в плътната материя, за неутрализиране на фрагментирането.
Благодаря за урока.
И аз ти благодаря. Заедно сме!
Селена
26.03.17
Превод: Йосиф Йоргов
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1610895
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: