Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6196225
Users Today : 827
This Month : 21227
This Year : 226750
Views Today : 8161
Who's Online : 17
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Забавна физика с Архангел Михаил. Част втора

Забавна физика с Архангел Михаил. Част втора

Забавна физика с Архангел Михаил. Част втора
Контактьор: Михаил О.
15 май, 2018 г.

Отново съм с вас, скъпи деца на Слънцето! Продължавам с темата за състава на материята. Но сега, в това съобщение, ще засегна материята на Висшите Светове, за чиято вътрешна „архитектура“ само може да гадаете.
Мили мои, аз смятам, че когато си помислите за състава на небесния свят, незабавно придобивате образ в главите си като ярко светещи енергии, сякаш всичко блести и ярко се заиграва в очите ви осветено от някакво невидимо Слънце!… Вие подобно на езотериците, си представяте висшия свят като свят от енергии. И мислите, че небесата не са съставени също от някакви частици, но не сте познали.
Нека ви напомня от предишната си диктовка: че енергията не е абсолютно неделимо поле, а просто поток съставен от множество малки частици. Вие не виждате, от какво е съставен потока на планинската река, освен водата в него, не виждате молекулите в тази вода. И когато работите с енергии не виждате, че те представляват същия поток като водата съставен от енергии на молекули, атоми и кварки.
Хубавото в тънките светове, че може да се увеличава и намаля всичко без необходимост от микроскоп или други средства.
Във вашите медитации опитайте да извикате бялата енергия на любовта, оформете едно кълбо с размера на волейболна топка и си го представете, как виси над събраните ви длани. Опитайте умствено да увеличите това кълбо и да видите, от какво е направено. Повикайте своя Висш Аз, Ангелите и Боговете да ви помогнат да постигнете това. Ако сте развили тънко виждане, то тогава ще можете да видите материалните елементи на Висшите Светове. Все пак енергията на нашите светове, която не може да се види с физическо зрение, е подобна на енергията на вашия свят, както облаците са оформени от газове, а океаните изплетени от водни молекули.
Сега нека да издърпаме завесата и да видим, от какво изобилие е наистина съставен Небесния Висш Свят на Любовта.
Нашата материя не е толкова мудна като вашата. Скоростта на нейните вътрешни обороти и възможности за преместване надминава стотици хиляди пъти вашата скорост. Колкото по-висока става пространствеността, и колкото се доближава до Създателя Отец, става по-голяма вътрешната скорост на материята.
Вие знаете, че нашия свят не е толкова плътен като вашия. И затова на нас ни е по-лесно да дишаме и да живеем отколкото при вас. При нас има лекота! Но вие, мили мои, също така трябва да разберете, какво е плътност. Нашия свят, както и вашия, от горе до долу, образно е изпълнен от енергии. Няма празни пространства. По този начин плътността на материята във всички измерения на пространството, е почти същата. И понеже не виждате цялата многомерност на вашето трето измерение не значи, че цялото ви измерение представлява само материя, тоест физическия свят. Това не е съвсем вярно. Във вашия свят има много паралелни реалности, етерични, астрални, ментални, които оформят 3-тото измерение. И те са неделими от вашата реалност. Те не принадлежат нито на висшите, нито на нисшите светове, те са включени в третото измерение.
Напомням, че енергията е другото име на материята, частиците, които не можете да видите и по този начин, я мислите като енергиен поток без частици. И всички тези под-измерения на третото измерение, което описах, съдържат в себе си материята на третото измерение, но тя е по-фина, по-лесно променяема и динамична.
А сега трябва да разберете, че плътността при запълване на пространството с енерго-материя по всичките измерения, се различава малко една от друга. Колкото по-високо е измерението, толкова е по-близко до Източника – началното проявление на нашия Бог Творец, толкова плътността на запълване с материя от празно пространство е по-голяма. И така, плътността на висшите светове се увеличава относително, но не много. И това е свързано с напускането Източника на Творение и Всички Сили се увеличават в по-ниските измерения на първичната тъмнина, което е пространството на абсолютната пустота. Но повтарям, че тези пространства са много малки и представляват точки, подобни на квантове, от което и да е измерение.
„Но защо се говори, че Висшите Светове са по-фини и по-малко плътни от нашето трето измерение?“ – можете да попитате вие. Това, което се говори е вярно, но не се обяснява по-подробно, какво именно представлява по-малко плътното измерение.
По-малко плътното измерение има в себе си проявлението на земните стихии, но в по-разширен формат. Стихията на земята – това е статично начало, слабо изменящо се пространство на материята, кристална решетка. Целия видим ваш свят – това е проявлението на земната стихия, неговото статично начало. И затова при вас се казва, че светът ви е земен, защото е на стихията на земята. Но в действителност, вашето трето измерение се стои от много под-измерения, които са невидими за вас! Ефирния свят на третото измерение – това е проявлението на стихията вода. Астралния свят – проявление на въздуха. Менталния свят – проявление на стихията на огъня.
И така скъпи мои, във висшите измерения, също така, има проявление на стихията на земята във вид на стихиите на водата, въздуха и огъня.
За по-лесно разбиране да вземем атома. Атомът – това по някакъв начин е като застинало, леко статично образуване на материята. Атомът има ядро, в което „живеят“ протони и неутрони, които също статично стоят по своите места, докато електроните се въртят около ядрото в определена статична дистанция. В атома няма потоци, които да текат. Всичко си е на определено място, дори и да се колебае малко. И това е същността на проявлението на земните елементи.
Но в атома, във всеки протон, неутрон и електрон има запълване, не е пустота. И това запълване се състои от по-подвижна материя, която е по-ефирна и невидима: от елементите на водата или от етерната енергия. И тази етерна материя е по-широка като размер, сравнена с най-неподвижния земен атом, понеже е по-малко плътна, което я прави по-подвижна и подлежи на повече промени, тоест е по-малко статична.
Плътността се определя от вътрешната скорост в движение на частиците, в която и да е форма на материята. Известно е, че земята е по-плътна материя от водата. По този начин физическото тяло на атома е по-плътно от неговото ефирно тяло. Всичко си прилича.
И така скъпи мои, стигнахме до заключението, че плътността е просто определена степен на вътрешна подвижност, на която и да е материя. Вече ви казах в предишния разговор, че 4-те агрегатни състояния: твърдо/елементи на земята/, течно/вода/, газообразно/въздух/, плазма/огън/ се различават помежду си само по скоростта на измененията вътре в тях.
И така създайте в главата си следното съответствие: колкото по-статична и по-малко подвижна е материята на дадено измерение, толкова по-плътно се счита това измерение. Понеже плътността на измерението – това е скоростта на видоизменение в него. Запомнете това.
Във всяко измерение има негово под-измерение, изразяващо всяка от четирите стихии. В нашите светове, също има условно физическо под-измерение(светът на стихиите на земята или на забавените слабо изменящите се форми, чрез които вие можете да видите божествени образи и да ги опишете), ефирно под-измерение(светът на водната стихия и на по-подвижните и тънки материи), астрално (светът на въздуха) и ментално под-измерение (светът на огъня), където всяка следваща под-мерност е по-малко плътна и по-широка от предишната.
А сега скъпи мои, си представете обърнат наопаки триъгълник, чиято основа сочи към небето, а заострената му част към земята, надолу. Ето как, нашата мултимерна Вселена с всичките й плътности, е устроена. Основата на триъгълника може да бъде продължена, изрисувана до безкрайност и винаги да се запази като основа. И по този начин желанието на Бог е желанието за безкрайност. Основата на тази вселена-триъгълник е самият Творец. Но нашият Творец има свой собствен Творец, а Той Негов. И тази безкрайна верига никога не свършва, точно като основата на триъгълника, която може да продължавате да чертаете до безкрайност.
А върха на триъгълника насочен надолу към земята, е желание за крайност и ограничение. Понеже не е възможно да се продължат две линии, които се срещат във върха си, няма накъде да отиват повече. Това няма да бъде повече триъгълник ако се продължат а по-скоро ще заприлича на пясъчен часовник. Което би било неестествена форма на Вселената, а по този начин не може да бъде.
И така върха на обърнатия триъгълник – това е пространството на абсолютната първоначална тъмнина, пространството на абсолютна крайност, пустота и небитие. Към върха на триъгълника се стремят силите на разрушението – силите на тъмнината. И някои от тях достигащи върха, буквално се разрушават в нищото, превръщайки се в абсолютна тъмнина и пустота.
Вие хората, се намирате по средата, между основата и върха на триъгълника. Което се нарича да се намираш между два пътя: пътя на светлината и пътя на тъмнината. Вие живеете като между чука и наковалнята. За симпатията на вашите души се води борба между светлата и тъмната страна на съществуването. А вие самите се мъчите и борите, като че ли за някаква страна на дуалността без да правите краен избор между светлото и тъмното, а опитвайки се да живеете по средата, в сивотата като всички останали.
Между другото, ето защо на тъмните сили им харесва пирамидалната структура, когато върха се извисява към небето, а основата към земята. Това показва обърнатото съзнание на демоните. При тях всичко е на обратно. При тях най-важното е стремежа към върха, към свиване, към изключителност, към ограничение, към острота, към първоначалната тъма, което е пространството на нищото. А основата на пирамидата за тях е най-голямата низост, към което не трябва по никакъв начин да се стремят. Понеже основата на триъгълника-пирамида –  е символа на Абсолюта, символ на стремежа към безкрайността и вечната Светлина. На тях това не им трябва.
И понеже основата на пирамидата представлява обществото от обикновени хора, което за тях е най-долното, не като да си главен или второстепенен обект. Най-важното за тях е, да си на върха. И да получават всичките богатства само за тях, докато останалите – народа могат да си живеят долу и да се мъчат да оцеляват, носейки като атланти на раменете си тежките заразни паразити, които управляват цялото общество. Такава е тяхната природа.
Но в обществото на Светлината основата на пирамидата се намира горе и най-важното е грижата за всеки – грижата за цялото! А в долната част се намира върха на пирамидата, където се намират слугите на народа/цялото и носят НОСЯТ НА СВОИТЕ ПЛЕЩИ цялата конструкция, за да помагат на главната част на пирамидата: основата, хората, мнозинството. А във вашия свят е на обратно. Основата служи на върхушката, а не върхушката на основата. И оттам идват всички беди.
Обърнатия триъгълник на плътностите във Вселената, показва едно интересно нещо. Колкото съзнателността се приближава към основата на триъгълника, толкова по-голямо става разстоянието от една до друга съседни страни на триъгълника. Ето откъде идва приказката за разширението на съзнанието. Понеже съзнанието на човека, който се стреми към Бог се придвижва по-нависоко от линията на третото измерение на триъгълника на Вселената. И по този начин двете рамки на страничните стени в човешкото съзнание, стават все по-широки и оттам и идва разширението на съзнанието. А заедно с разширението на съзнанието, се разширяват и фините му тела, те стават по-обемни, понеже се пълнят с нови високо-вибрационни енергии, от които се издуват по нов размер.
И така мили мои, вашия стремеж към светлината, към основата или Източника на космоса – триъгълник прави от вас Гиганти! Вие растете не с дни, а с часове! И ако сравним мащаба на фините тела на заспал и събуден духовно човек, то ще се удивите, в какви слаби телца живеят хората, спящи тримерен сън.
Мили мои, във Висшите Светове, вашите фини тела стават вашите физически тела. И защото размера на фините ви тела ще бъде проявен с пълна сила! В четвърто и пето измерение ще имате 6-7 метров ръст. А останалите ви фини тела ще бъдат още по-големи!
Така вашия ръст и обем на телата ви, само ще расте от измерение към измерение. По този начин, размера на фините ви тела може да достигне размера на цяла планета, след това на звездна система, после на съзвездие, на галактически ръкав или на цяла галактика, дори на цяла вселена! Всичко е възможно, скъпи мои. Но това ще се случва в продължение на трилиони години от вашата еволюция.
И сега разбирате, че разликата в плътностите се отразява и в мащаба на съществата и предметите в тях. На вас ви е известно вече, че вашите фини тела са по-големи от вашето най-малко тяло – физическото. Вашите фини тела са като на матрьошки с различен размер, вложени една в друга, а най-малката матрьошка, това е човешкото тяло. И това е свързано със скоростта на промяна вашите фини тела, която е много по-голяма от тази на вашето физическо. И това създава по-обемист вид на фините тела.
За по-бърз човек, трябва по-голямо пространство, за да изрази себе си, а за по-бавния стига и къса пътечка. По този начин вашето физическо тяло е бавен маратонец, а фините ви тела са бързи бегачи, а някои от тях и спринтьори. Ето защо, скоростта на преобразуване е толкова важна не само в разните тела, от разните под-измерения, в това число и във физическото, но и в разните измерения – плътности.
Нашите тела сравнени с вашите бавни тела са почти като да сравниш някой, който си лежи и почива с друг, който е спринтьор – рекордьор, който покорява скоростта на светлината и даже не се изморява и не намалява темпото(усмихва се). Това е разликата между вътрешните скорости на плътностите между нашите два свята.
Трябва да поговорим също, как тъмните сили увеличават скоростта на техните фини тела. Знаем, че те се стремят към върха на преобърнатия вселенски триъгълник, което е стремеж към абсолютната тъмнина, несъществуването и неподвижността. Но как става така, че тъмните сили са толкова бързи и подвижни? Защото е такава природата им: да се бият едни с други. Енергията на борбата и на сблъсъка ускорява фините им тела, подобно човек на бойното поле, който без колебание и забавяне, тича за да убие врага си. С тази енергия те захранват себе си, техните фини тела през цялото време, за не се заспят напълно в стремежа си към пълна тъмнина-неподвижност.
Те също така получават енергията на бързината за техните фини тела от тези, на които паразитират. Те се хранят от тяхната сила, те я събират и я уплътняват в себе си и с това ускоряват фините си тела. И тази скорост, също така, ги прави гиганти, техните тела се подуват от енергията на борбата, което раздалечава фино-материалните молекули и атоми в телата им, подобно на човек, който се опитва да избута тълпата на пътя си, докато търси изход в паниката на някакво бедствие и да спаси кожата си.
Но ако сравняваме размерите на ръстовете между тъмните и светлите сили, даже и ако са в едно и също, но противоположно-диаметрално измерение(минус осмо и плюс осмо измерение), то тъмните сили приличат на късички и хилави малки плъхчета в кораба на Вселената. И това се дължи на факта, че плътността, в която живеят, се стреми към теснотата, към върха, а не към широчината на основата. И това свива телата им, дави ги в постоянен натиск. Вие сигурно сте чували за ръста на рептилиите и на малките сиви човечета – които са представители на тъмните сили в третото измерение. Те са много по-ниски от средния ръст на човек. И това е свързано със свойствата на тъмнината, която свива всичко и го навива на малко кълбо, изстисквайки го с негативната си гравитация.
А този недостатък, тъмните сили се опитват да компенсират с желанието си да са господари на този свят и на цялата Вселена като цяло. Те се опитват да оправдаят тяхната дребнава природа и тяло с гигантски амбиции. И донякъде успяват: техните амбиции стават част от реалността в космоса, което е и тъмнината, която се разпространява и разширява.
Но техните дръзки амбиции не е предначертано да се случат. Например да завладеят цялата Вселена, да отстранят светлината от нея и да преместят Твореца на тъмнината начело на Вселената. Ако това се случи, Вселената веднага ще се свие и разруши. Понеже тъмнината без светлина незабавно изчезва, понеже не създава нищо, не произвежда нищо, само консумира/като няма светлина, няма какво да консумира/. Но светлината без тъмнина може да живее спокойно и даже ще си отдъхне с пълни гърди. Понеже паразит без човек, е мъртъв паразит. А човек без паразит – това е здрав и свободен човек! И затова е отсъдено светлината напълно да победи тъмата. И тогава цялата Вселена ще стане светла отново.
И така, за да разберете разликата между вашата и нашата плътности, представете си материята на вашето измерение като балон, който е надут до 1/4 от размера си. Това, с което е запълнен балона е вашето 3-то измерение. А материята на по-високото от това измерение, е половината запълване на балона и е запълнен с газове на фините светове(ефирен, астрален, ментален). Стените на балона представляват земните стихии, статичното устойчиво начало. А газовете вътре са останалите три стихии, които го раздуват до определен размер, и които се явяват неговия пълнеж. А тези балони – това са, условно казано, атомите във вашия свят и на висшия свят. Това сравнение особено добре подхожда. Тъй като вашата материя преминава в ново четвърто измерение. Топките на вашите атоми се надуват с нова по-подвижна енерго-материя! И с течение на времето, ще се издуят до такова положение, че ще се откъснат от притеглянето на земята и ще издигнат цялата планета заедно с хората върху нея.
Има ли протони, неутрони, електрони и други елементи от вашия свят в нашите светове? Разбира се, че има. Но те имат малко по-друго поведение и други възможности. Например фотоните в нашите светове са доста силно изразени! Достатъчно е да се докоснеш до листото на дърво и то заблестява като диамант! Най-интересното е, че блясъка не идва от слънчеви лъчи, които да отразяват формите в тях. Самите атоми на листото от нежното докосване буквално излъчват светлината на фотоните!
Във вашия свят не се наблюдава нищо подобно. Тъй като да извлечеш фотони от вашите атоми не е никак лесно. Тези атоми трябва да се подложат на химическо налягане, силен натиск, обгаряне, голям стрес и чак тогава, може някоя искра да прелети и да се получи малко светлина.
А в нашия свят, да получиш светлина от пространството на атома е много лесно! И затова възприемате нашия райски свят като вечен, неустоим, заслепяващо ярък, представяйки си го метафорично. Фактически, цялата тази осветеност, просто обгръща всички процеси в нашите светове.
В нашите светове, всяко същество може да вижда всички под-измерения наведнъж и цялостно. Във вашия свят, сте като слепи и виждате много малко, ако изобщо виждате нещо. Та, на какво се дължи тази несправедливост, едни да виждат всичко, а другите да не могат? В какво е причината?
Причината е в илюзията. А илюзията е тъмнината. Във вашия свят доминира тъмнината, която не позволява на светлината да царува наравно с нея. И именно вибрациите на тъмнината, които попиват вашите фини и физически тела, са ви направили слепи. А вие първоначално имахте право да виждате всички под-измерения и целия фин свят. Това ви е рожденото право! А както знаете, и самите права и свободи на душата, никога не се зачитат от тъмните сили. И така са поставили облак около вас, който ви държи в слепота. А във по-високите царства, тъмнина няма. И затова няма, какво да пречи на съществата, които живеят там, да виждат многомерността на техните измерения.
Мили мои, главната разлика между всички измерения е скоростта на придвижване за материята и вследствие от това, на нейната плътност. В това се състои основната разлика между елементите на вашата материя и на висшите светове.
И понеже материята във висшите светове е по-динамична тя е по-подвластна за владеене от всички мислещи същества. Ето защо се превръща в друга тема, ако тръгна да ви разказвам, какви са атомите и молекулите във Висшите Светове. Понеже всяка различна цивилизация от Висшите Светове е в правото си да създава чрез силата на своите мисли от своята материя необходимата за тях конфигурация и форма, която може значително да се различава от материята на други цивилизации и други места от Небесните Измерения. Но всички тези конфигурации отговарят на Общите Закони на Твореца и не ги нарушават по каквито и да е начини, те само ги продължават.
Най-общо, материята на Висшите Светове работи съобразно същите закони, като вашата материя. Това, което е на Земята, е това което е и на Небесата. Всичко е ЕДНО!
Обичам ви, мои скъпи лъчи на Слънцето.
Вашият Архангел Михаил
Прие: Михаил О, на 15 май, 2018 г.
Източник: https://absolutera.ru/article5120-zanimatelnaya-fizika-ot-arhangela-mihaila-chast-2
Превод: velaskes – izvorite.com
http://www.izvorite.com/smf/index.php?topic=4196.msg25499#msg25499
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: