Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6171117
Users Today : 524
This Month : 20325
This Year : 201642
Views Today : 12005
Who's Online : 19
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

36 идеи за нов мироглед

36 идеи за нов мироглед

36 идеи за нов мироглед
Ким Майкълс

За да използвате Духовните инструменти, трябва да настроите светогледа си над общия, основан на петте чувства, възгледите на традиционните религии и материализма. Един от начините да го направите е да обърнте внимание на посочения от науката път към нов мироглед. Предвид това, че сте отворени за този сайт, вероятно вече сте извън рамките на общия светоглед. Но за по-ефективното използване на духовните инструменти ще ви е полезно да изучите тези идеи.

ИДЕЯ 1
Някога замисляли ли сте се над това, че материалната вселена е средство за връзка, почти като радиото, което предава послания? Кое е основното послание, което получаваме от материалната вселена? Същността му е в това, че сме ограничени, хванати в капана на материалните условия. Но дали е истина това? Всяка ситуация, с която се сблъсквате в материалната вселена, ви посреща с въпроса „Приемате ли, че сте ограничени от условията, че не можете да промените материалния свят и той властва над вас и над състоянието на съзнанието ви?“. А зад него стои дори по-важния въпрос: „Приемате ли, че състоянието на съзнанието ви зависи от материалните условия?“
В повечето случаи дори не осъзнаваме, че се сблъскваме с тези въпроси, тъй като вече сме приели ограниченията и идеята, че не можем да ги превъзмогнем. Но дали това е вярно или просто е резултат от ограниченото ни възприемане? Какво можем да постигнем, когато разкрием подсъзнателните си илюзии и направим съзнателното усилие да ги превъзмогнем? Когато разберете следващите идеи, ще видите, че всичко в мтериалния свят е въпрос на възприемане и както е казал Айнщайн „Всичко е относително“.

ИДЕЯ 2
Човешките чувства ни дават дуалистичния поглед към света. Те ни казват, че светът е направен от много отделни неща или форми, дори от много отделни материали. Има много видове твърда мтерия, но също така и много видове текуща енергия.
Така са мислили учените докато Айнщайн не открил теорията на относителността. Учените са мислили, че светът е направен от материи и енергии – две отделни субстанции, които не се смесват. Следствие на този дуалистичен светоглед е идеята, че материята е постоянна или поне дълговременна,което означава, че тя трудно се променя. Дори повече от това – тъй като материята се различава фундаментално от мисълта, която явно е енергия, то човешкият ум не може да я промени. Не надхвърлите ли този мироглед, няма да имате възможността да преодолеете ограниченията, с които се сблъсквате в този свят. Вие вярвате, че тези обстоятелства са реални и така те имат определена власт над вас.

ИДЕЯ 3
С тази проста формула E = mc2 Айнщайн опроверга дуалистичния светоглед. Той доказа, че светът е направен не от два отделни елемента, а само от една базова субстанция, която той нарича енергия. Материята е просто форма на енергията, приела вибрацията, която за човешките чувства изглежда твърда. В реалността материята не съществува. Тя е конструкция на човешкия ум. Може да се каже и по друг начин – материята не е твърда, постоянна или неизменна. Неизменността на материята е илюзия, създадена от човешкия ум. С идеята, че материята е просто форма на енергията, Айнщайн доказа, че твърдата материя може да бъде променена толкова просто, както и текущата енергия.

ИДЕЯ 4
Енергията е форма на вибрация, изобразявана често като вълна. Променим ли честотните й характеристики, ще променим лесно и формата на тази вълна. Започнете ли да осъзнавате, че т.нар твърда материя е просто различни енергийни вълни, разбирате, че намерите ли начин да промените енергийните вълни, съставящи материята, ще имате потенциалът да преодолеете всяко ограничение, с което се сблъсквате. Така ще откриете ключа за превъзмогване на ограниченията в това да се научите да променяте вибрациите на енергийните вълни.

ИДЕЯ 5
Нека още един път разгледаме формулата на Айнщайн и съобразно наученото в училище да разделим математическото уравнение с едини същ делител в двете страни E/c2 = mc2/c2. Тъй като двете с2 от дясната страна се взаимоизключват, то получаваме следното уравнение m = E/c2.
Така получаваме едно ново уравнение, което установяване нещо много важно. То казва, че материалният свят е направен от базовата форма на енергията, наричана Е. Тази форма на първоначалната енергия има много висока вибрация.
Всико, което откриваме в материалния свят, е създадено чрез понижаване честотата на високочестотната енергия от определен фактор. Айнщайн е приел, че този понижаващ фактор е квадрата на скоростта на светлината, но на практика картината е по-сложна.

ИДЕЯ 6
Съществува повече от един вид високочестотна енергия и повече от един снижаващ фактор. Това означава, че в материалния свят всичко е резултат на следния процес: Определен тип високочестотна енергия е с понижени вибрации от определен фактор Тази понижена енергия се проявява в това, което ние определяме като гъста материя или неподвижна енергия (материя).

ИДЕЯ 7
Това открива новият светоглед, обединяващ науката и религияата, ако сте готови да излезете от ограниченията на християнските и материалистични догми. От училище знаем, че очите ни виждат само определени видове светлина, т.е. има светлинни лъчи, вибриращи в рамките на честотния спектър, който очите ни възприемат. Но науката е доказала, че има много други форми на светлинни лъчи, които очите ни не могат да възприемат. Това води до многостепенен светоглед.
Материалната вселена се състои от енергия, вибрираща в рамките на определен спектър. Част от тази енергия все още е с висока вибрация и тя тече и се проявява в това, което обичайно наричаме енергия (светлина, звук, електричество, магнетизъм и т.н.). Но другата й част е така понижена вибрационно, че остава затворена в неподвижна матрица, която на нас ни изглежда като твърда материя.

ИДЕЯ 8
Материалният свят не е всичко, което съществува. Той е просто част от спектъра на цялото, съвкупността енергийни вибрации. Над материалния свят може да има много слоеве енергиен спектър.Но сега е важно това, че материалният свят е създаден от енергия, взета от спектъра енергии, намиращи се точно над тях, но понижени вибрационно. Сега възниква въпросът – какъв ще да е понижаващият фактор?

ИДЕЯ 9
Повечето смятат теорията за относителността на Айнщайн за най-великото научно откритие на съвремеността. Но използването на духовните инструменти великото откритие осигури квантовата физика. И ето защо.До квантовата физика учените вярваха в мита, наречен „обективен набюдател“. Според този мит, когато ученият прави научно наблюдение, умът не влияе върху наблюдението. Квантовата физика доказа, че това на субатомно ниво не работи.
Квантовата физика изучава най-фундаменталното ниво на материята. Това е нивото, на което в съответствие с формулата на Айнщайн, енергията става материя и първоначално се проявява като субатомни частици, съединяващи се в атоми и т.н. Изобилни са доказателствата на квантовите физици, че на най-фундаментаното ниво на материята съзнанието на учения взаимодейства с наблюдаваното явление.С други думи, когато ученият изучава субатомната частица, тя не същесвува до наблюдението. Частицата се сътворява от учения, тъй като именно наблюдението води частицата до съществуване в материалния свят. Това подтикна някои физици да разговарят за вселената, създавана от наблюдателя.

ИДЕЯ 10
Сега можем да видим, че субаомният свят на практика е граница меду материалния честотен спектър и вибриращият точно над него честотен спектър. По този начин точно на субатомно ниво енергията преминава от текущо състояние в твърда материя. Тук има важен момент. Чрез много експерименти беше доказано, че на субатомно ниво умът на учения взаимодейства с материята. Отричането на това означава отричане на 8-годишни научни експерименти. А това ни дава два извода:
– човешкият ум може да си взаимодейства с неодушевена материя,
– би трябвало да има по-дълбоко обяснение за това.

ИДЕЯ 11
И теорията на Айнщайн е това по-дълбоко обяснение. То гласи, че материята не е отделена от ума, тъй като всичко е единна субстанция и както Айнщайн я е нарекъл – енергия. Това означава, че енергийните вълни, породени от ума ви, могат да взаимодействат с енергийните вълни, съществуващи на субатомно ниво. И в резултат на това взаимодействие се появяват субатомните частици, строителните блокове на материята. Това води до главозамайващия извод – на субатомно ниво присъства форма на съзнание и нашето човешко съзнание може да си взаимодейства с това огромно съзнание. Но за това е нужен квантов скок в мирогледа, който нито един материалист не иска да го прави.

ИДЕЯ 12
Традиционната религия, каквато е и християнството, изобразява дуалния свят. Съществуват небеса и материален свят и вие не можете да попаднете на небесата със собствени сили без помощта на външна религия. Материалистичната наука изобразява дуален свят, тъй като има материален свят, съществуващ обективно и има царство на човешкия ум, което е изцяло субективно. Но тъй като човешкият ум може да си взаимодейства с най-фундаментаното ниво на материята, е доказано научно, че няма граница между тях. Всяка граница е създадена от човешкия ум, иначе в реалността светът е взаимосвързано цяло, създадено от една базова субстанция.

ИДЕЯ 13
Материята е създадена от високочестотна енергия, понижена вибрационно от определен фактор. Сега можем да видим, че характеристиката на този понижаващ фактор се определя от съзнанието. Това означава,че светът не е създаден в резултат на механичен процес, под въздействието на случая. Но също така сегашната му форма не е създадена от всемогъщия Бог, седящ на небесата. Светът е творение на съзнанието и определена част от уравнението е съзнанието на хората. Обаче дали съзнанието ни е единственият фактор или има съзнание над нашето?

ИДЕЯ 14
Традиционната религия, материализмът и здравият смисъл постигат съгласие относно това, че Земята е била създадена преди появата на човека, т.е. хората не биха могли да създадат материалната вселена. Това означава, че вселаната е била създадена от същества, притежаващи способности на съзнанието, превишаващи тези на човека. Извън границите на материалната вселена съществува царство на високочестотните енергии. Това царство има много нива, формиращи йерархия, която води последователно до по-високи вибрации. В това царство има йерархия на самоосъзнаващи същества, простиращо се точно над материалния свят, та до висшите нива на съзнание.
Материалната вселена и Земята са създадени от същества, които пребивават във вибрациите над материалното царство. Тези същества са използвали съзнанието си, за да понижат вибрациите на първоначалната енергия и да я организират в матрици, които ние виждаме като физическа вселена. Тези същества са известни в много духовни традиции и се наричат с различни имена, подобно на Елохим, Духовни наставници или Възнесени Владици.

ИДЕЯ 15
След като съществата с високо осъзнаване са проявили материалната вселена, те изпратили самоосъзнаващи техни разширения да приемат тялото, поддържано във физическата вселена. На Земята ние наричаме това „човешки тела“. Така на практика ние сме самоосъзнаващи се същества, слезли във физически тела, които използваме като проводник за опознаване на този свят и за изразяването на себе си в него. Смисълът е, че правейки това, ние помагаме на материалния свят да се сътвори. Но в по-голям мащаб целта ни е да помогнем при повишаването вибрациите на целия материален свят докато не стане част от по-високо царство. При това ние израстваме в самосъзнанието, така че също можем да се възнесем на по-високо ниво. И този растеж в самосъзнанието е висшата цел на съществуването на света като цяло.

ИДЕЯ 16
Материалната вселена е била създадена от седем духовни същества, наречени Седемте Елохим. Те притежават способността на съзнанието да понижават вибрацията на дуовната светлина до честотите, от които се състои материалната вселена. Те осигуряват понижаващият фактор, споменат по-горе. Всеки от Седемте Елохима представя определен тип духовна светлина, наричана също и духовен лъч. По този начин вселената е била създадена от първоначалния материал от седем духовни лъчи, понижени вибрационно от определен фактор.

ИДЕЯ 17
След понижаването на вибрациите на духовната светлина Елохимите могат да наложат върху нея мислена матрица. Това кара светлината да приеме форма, която може да се нарече текуща енегия и субатомни частици. После тези строителни блокчета се организират във форми, представени от Елохимите. Те правят това от нивото съзнание, което превъзхожда нивото на повечето хора. Елохимите творят от осъзнаването на единството с всичко съществуващо и се стремят да възвисят цялото.

ИДЕЯ 18
В идеалния случай ние човешките същества, по-точно духовните същества в човешки тела сме предназначени да служим на сътворците, създадени от Елохим за определени рамки. Но не стартираме с нивото съзнание, което имат Елохим, защото целта на материалната вселена е да служи като училище, в което постепенно да израстваме в осъзнаването като експериментираме с творческите си способности. Може да се каже, че материалната вселена формира гигантска машина за обратна връзка. Както и сътворците, ние имаме същите творчески способности на Елохимите, но по-малки по сила. Според това как експериментираме със способностите си, материалната вселена отразява мисловните матрици, които ние проектираме върху светлината. И ако честно проанализираме резултата, то можем да разширим съзнанието си.

ИДЕЯ 19
Всичко, което съществува на Земята, е продукт на определено ниво съзнание. Когато започваме да разбираме как определено ниво на съзнание неизменно поражда съответния резултат, ще можем да превъзмогнем и надскочим това ниво на съзнание. Възможни са 144 нива на съзнание на Земята. Новият сътворец започва да се развива на 48-то ниво съзнание. На това ниво самосъзнанието ни е много локализирано, но все пак си остава чувството, че сме свързани с цялото, което е повече, отколкото сме ние. Ако поддържаме това чувство на свързаност, можем да го разширим постепенно докато стигнем 144-то ниво съзнание. На това ниво ще сме готови да се възнесем от Земята и да станем безсмъртни същества в по-високо царство.

ИДЕЯ 20
Единственият начин да растем в самоосъзнаването е да упражняваме свободната си воля. Ще можем да израстваме, ако правим избори и изпитваме резултатите. Но за да имаме наистина свободна воля трябва да имаме и възможността да направим избор, защото не е необходимост, а избор – да слезем под 48-то ниво съзнание. Единственият начин за понижаване е отричане на това, че ние сме част от цялото и да действаме като отделни същества, които могат да направят всичко, което поискат, без да мислят за последствията.
А за да отречем връзката си с цялото, ние трябва да имаме набор от илюзии, които формират завесата, изкривяваща възприемането ни на света. В будитската традиция това се нарича завесата Майя, в христианската – князът на мира всего или дяволът. И точно наборът от илюзии ни кара да вярваме, че сме отделени същества и че можем да определяме кое е правилно и неправилно въз основа на възприятието, че сме отделени от Бога и от другите хора.Затова и можем да вярваме, че това, което правим на другите, няма да ни се отрази негативно.Започваме да вярваме,че вселената не е машина за обратна връзка, щом като можем да избягваме последствията от творческите си усилия.

ИДЕЯ 21
Основната функция на цялата вселена не е повлияна в реалността от това в какво вярват човешките същества на малката планета.Но ако повечето обитатели на планетата решат да слязат под 48 ниво съзнание, ще могат да експериментират с по-ниските нива на съзнание. Разбира се, условията на тяхната планета неизбежно ще отразят мислените матрици, които проектират върху светлината хората чрез ниското ниво съзнание. Това обяснява всички дисбаланси, наблюдавани в днешно време на Земята – от войнита до нищетата, кратката продължителност на живота, болестите, ограничените ресурси и нехуманното отношение на човека към човека. Попаднете ли зад завесата на илюзиите (която е съставена от ниските нива съзнание), то тези главни илюзии ще ви влияят.
1. Има определени неща, които не можете да промените. Има определени ограничения, които не можете да превъзмогнете (и това в определен смисъл е вярно, тъй като докато сте под 48 ниво на съзнание, умът ви не може да промени много неща).
2. Вие, или човечеството, не сте създали днешните ви обстоятелства. Те са ви натрапени от несъзнателната вселена или гневния бог на небето.
3. Зад това чувство често се крие подсъзнателното убеждение, че това е неправилно и тези условия са ви натрапени несправедливо. То произтича от убеждението на отделеното аз, че то трябва да може да прави всичко, което поиска и затова ограниченията са несраведливи. Отделеното аз мисли, че вселената трябва да функционира в съответствие с мирогледа му.
4. Следователно проблемът не е във вас, а извън вас. А причината е в това, че Бог, природата, или другите не са съгласни с мирогледа ви.
Ефектът от такива убеждения е в това, че се въвличате в борба, опитвайки се да заставите Бог, вселената или другите хора да се съгласят с вижданията и волята ви на отделено същество като ползвате сила, за да го постигнете. Няма нужда да се споменава, че това може да доведе само до безкрайна борба,която никога няма да донесе мир.

ИДЕЯ 22
Проблемът с тези убеждения е, че те формират примка 22 – затворен кръг, от който според вас няма изход. Вярвате ли, че сте жертва на обстоятелствата, които не са подвластни на ума ви, то няма да намерите изход.Точно това е имал предвид Буда, когато е казал, че първата благородна истина е, че животът е страдания. Слезете ли под 48 ниво съзнание животът може да е само страдание, това, което Буда нарича Сансара. Това ви кара да влизате в непрестанна, изглеждаща безкрайна, борба, за да получите исканото чрез сила, за да си вземете полагащото се от природата и хората. Но предвид закона за причините и следствията каквото сте изпратили, това и ще получите. Колкото повече се борите, толкова повече съпротивление срещате.

ИДЕЯ 23
Разбира се, вие притежавате свободната воля да се въвличате колкото си искате в тази борба . Едно наблюдение над света ще ви покаже, че много хора се наслаждават на борбата против другите, против природата или Бога. Духовните инструменти са предназначени само за тези хора, които са стигнали до разбирането, че искат да се възнесат над борбата. Така сега възниква въпроса как да превъзмогнете човешката борба, чийто отговор е достатъчно прост – спрете да създавате борба постоянно. Когато разберете как се образува борбата, как се създава, ще ви е много по-лесно да не я създавате отново.

ИДЕЯ 24
Да се върнем към идеята за създаването на материалната вселена от седем духовни същества, наречени Елохим. Елохим са започнали със седем вида високочестотна енергия, които в някои духовни традиции се наричат седем лъча. След това Елохим са използвали съзнанието си за понижаване вибрациите на тези лъчи до честотния спектър, съставящ материалната вселена. Целта е била да се създаде околна среда, в която енергията/материята да е толкова плътна, че съществата да могат да се развиват с много ограничено чувство на осъзнаване като разширят това чувство. Също така плътността прави възможна вярата в съществата, че те са отделени.
След понижаването на енергията Елохим са й наложили определени мисловни матрици, които са я накарали да се организира в наблюдавание от нас структури като планетата Земя, слънчевата система и галактиките. Първоначалното светокопие на Земята е било изцяло балансирано и не е включвало ниските, нехармонични състояния, видими днес.
Отдвна вълните на съмосъзнаващите се същества са достигнали Земята и са приели тук тяло. Но в началото всички тези същества са използвали свободната воля в рамките на цялото. Те се стараели да възнесат цялото и затова никога не са се спускали под 48 ниво на съзнание, но са израствали с него, докато не се възнесат. Тези същества са действали като сътворци, приемайки и използвайки енергията, изпращана от Елохимите за повишаване на вибрациите. Те са струпвали мисловни матрици върху енергията с цел да възнесат всеки живот.

ИДЕЯ 25
В определено време вълна от жизнепотоци избира да слезе под 48 ниво и общият ефект бил, че тези същества започнали да се виждат като отделени същества, а оттам и в състояние на конкуренция или противоборство с другите. Това води до два специфични ефекта:
– Отделените същества ползват енергията на Елохим, като я понижават вибрационно и единият от начините да направят това са егоистичните емоции, като гняв, ненавист и дори изкривяване на любовта.
– Отделените същества налагат мисъл-форми върху понижената енергия, които не се основават на стремежа да се възнесе всеки живот. Напротив, те се стремят да се възвисят като принизят другите.
Тези разрушаващи усилия на оплетените в завесата на отделянето зареждат с нискочестотни матрици първоначалното светокопие за планетата. Това е причината да има природни катаклизми, да не стига храната, природните ресурси да изглеждат ограничени и да има старост и болест.

ИДЕЯ 26
Важно е да се разбере,че тези ограничени условия не са постоянни. Фактически нищо в материалната вселена не е постоянно. За да ви стане по-ясно, оприличете вселената на кинотеатър. Образите от екрана може и да изглеждат много реални и вълнуващи, но ние знаем, че те нямат фактическо или постоянно съществуване. Те са създадени от проектирането на потока светлина върху екрана и ако изключите проектора, то образите от екрана ще изчезнат на мига. Така също и ако промените образите на кинолентата, то тези на екрана ще се променят съответстващо.

ИДЕЯ 27
Сега вече виждате фундаменталното учение, стоящо зад духовните инструменти. Обстоятелствата, които изпитвате, приличат на образите от екрана, проектирани от базовата енергия, която е тъканта на материалната вселена. Вие постоянно проектирате тези образи и базовата енергия може само да приема формата на това, което вие проектирате върху нея. По този начин златното ключе към превъзмогването на днешните обстоятелства е в спиране стремежа да промените нещо извън себе си. Вместо това трябва да вникнете в собствения си ум и да направите две неща:
– Открийте подсъзнателните убеждения и ментални образи, които ви карат да проектирате върху екрана образи, които ви ограничават. След това ги заменете с по-висши убеждения, за да не проектирате повече ограничени образи.
– Проумейте, че през цялото време на проектиране на тези образи, сте натрупали определено количество нискочестотни енергии. Само когато повишите вибрациите на тези енергии до първоначалното си ниво или над него, тогава ще се освободите от старите обстоятелства.

ИДЕЯ 28
За да разберете изцяло как сътворявате обстоятелствата си, ще ви е полезно да знаете, че има четири нива на ума:
– най-високото ниво на ума е нивото на идентичността. Тук се пази основното ви чувство за идентичност и то не е просто името и нациалността ви. То е дълбокото убеждение за това къкво същество сте всъщност, как се отнасяте към света, в който живеете и кои са вашите способности и ограничения.
– Следващото ниво е менталното, нивото на мисълта. Тук има много детайлни убеждения и разбирания относно това как работи света. Убежденията в ума на идентичността определят какво можете да правите според вас, а убежденията в менталния ум определят как според вас можете да направите това.
– Следащото ниво е емоционалният ум, сейфа на чувствата. Тук също имате определени убеждения. Може да вярвате примерно, че ако хората постъпват по определен начин с вас е приемливо, дори неизбежно да отговорите с гняв. Може дори да вярвате , че е оправдано да вредите на другите, за да получите това, което искате или да се защитите.
– Нивото на физическия ум се отнася до тялото, защото убежденията се отнасят до физическото тяло. Но за повечето хора физическият ум е това, с което съзнателният им ум е склонен да се отъждествява. На това ниво убежденията ви се отнасят до това какво можете или не можете да правите.
Всичко, което правите и сте правили, включва и четирите нива на ума ви. Постоянно получавания поток високочестотни енергии от висшата част на съществото ви ви поддържа и ви дава енергия за сътворчество.Тази част може да се нарече вашето ВИСШЕ АЗ, духовното ви АЗ или н.нар. в някои традиции „АЗ СЪМ присъствие“.
Когато тази енергия влиза в ума на вашата идентичност, вие наслагвате върху нея определени образи, които променят вибрацията й според натурела на тези образи/убеждения. Част от тази изменена енергия си остава в ума на идентичността ви, а друга част отива в менталния ви ум, където също се променя от намиращите се там убеждения. Този процес подължава в емоционалния ум, което означава, че когато творческият импулс достигне съзнателния ви ум, той вече е оцветен от убежденията и образите, намиращи се на по-високите нива.

ИДЕЯ 29
Сега виждате, че умът ви има формата на йерархична структура. Убежденията в ума на идентичността са по-дълбоки от убежденията в менталния ум. Това означава, че за менталния ум е невъзможно да прецени убежденията на ума на идентичността. Когато през ума на идентичността минава импулс, менталният ум може да работи само с импулса, оцветен от ума на идентичността, но не може да прецени това, което идва отгоре. Същото се отнася до емоционалния и физически ум.
Сега ви е ясен главния проблем, с който се сблъскваме всички, когато се стремим да променим обстоятелствата си. Ако съзнателният ви ум се отъждествява с физическия, то можете да промените убежденията си на това ниво. Но не можете съзнателно да промените по-висшите нива, които съставят физическият ви ум. Вие можете да работите само с творческия импулс, който вече е оцветен от убежденията и енергията на трите предходни нива. Това е причината, когато той е бил единствения ви избор, да замръзнете – сякаш нямате изход от нивото на физическия ум.

ИДЕЯ 30
Какъв е изходът? Да признаете, че съзнателният ви ум не трябва да се отъждесвява с физическия/тялото и материалния свят. Сърцевината на битието ви е това, което можем да наречем Съзнателно Вие, което е форма на чисто съзнание и тя може да проектира в себе си всичко, което поиска.
Например. Съзнателното Вие може да проектира себе си от физическия ум в емоционалния. Така ще може да види убежденията от емоционалния ум и да ги разреши на това ниво, което ще промени творческия импулс, влизащ в съзнателния ум. Тогава ще бъде сравнително по-лесно да се промени физическото ви поведение, тъй като творческия ви импулс не е толкова оцветен. Съответно същото можете да направите, за да разрешите убежденията от менталното ниво и нивото на идентичността. Но трябва да признаете, че ако Съзнателното ви Вие е било отъждествявано дълго време с материалния свят, то ви чака тежка работа, за да прочистите всичките четири нива на ума си. За повечето хора това започва с усъмняването в убежденията, намиращи се във физическия ум. Следващата стъпка е да се поставят под съмнение убежденията в емоционалния ум и т.н.

ИДЕЯ 31
Но много хора не разбират механизмите на ситуацията в сферата са самопомощта, а те са прости. Когато творческият импулс влиза в ума на идентичността, той се оцветява с намиращите се там убеждения. Но този процес проектира определено количесво енергия и част от тази енергия ще се натрупва в ума на идентичността. Съответно убежденията на другите нива на ума ще проектират нискочестотна енергия, която се пази в тези нива. Ефектът на тази натрупана енергия е двуяк:
1.Когато се опитвате съзнателно да надникнете в по-високо ниво на ума си, акумулираната енергия ви затруднява да видите ясно убеждението, което е създало тази енергия.
2. Акумулираната енергия ще подсилва убеждението така, че вие ще сте склонни да мислите, че това убеждение не е основано на илюзии, а напротив – колкото повече енергии сте натрупали, толкова по-реално ще ви се струва това убеждение и ще мислите, че не трябва да го променяте.
Важното разбиране за всички, настроени към превъзмогването на ограниченията си, се състои в това, че енергията засилва убеждението.
Нека разгледаме следния пример. На ниво идентичност човекът е приел, че той е отделено същество, което живее в свят, противодействащ му на способността да прави това, което иска. В резултат на това дълбоко убеждение менталният ум съдържа убеждението, че той трябва да взима това, което иска със сила и че има право на това. На емоционално ниво се намира убеждението, че поради това е напълно нормално да се гневи, когато другите не се съобразяват с волята му. А на физическо ниво се намира убеждението, че за това е напълно нормално да бие другите, преди те да са го ударили. Очевидно е, че тези убеждения са превърнали живота на този човек в постоянна борба и в резултат на нея той е натрупал голямо количество изкривена енергия на всичките четири нива на ума.
Всеки човек по всяко време може да достигне разбирането, че не иска да продължава старият модел, а да го промени и да си мисли, че в живота би трябвало да има нещо повече и по-голямо. Но за да превъзмогне успешно ограниченията всеки човек трябва да разкрие и промени съзнателно подсъзнателните си убеждения.

ИДЕЯ 32
Когато разкривате убеждението и виждате колко ви ограничава то, вече не е трудно да го промените, защото не можем да си навредим съзнателно, когато наистина виждаме какво правим. Но проблемът е в това, че често е трудно и невъзможно да разкрием подсъзнателното убеждение точно защото подсъзнателно го прави нискочестотната енергия, акумулирана във всичките четири нива на ума.
Затова важна стъпка за промяна на живота е да се освободите от тази енергия. Има различни начини да го направите, но проблемът е, че дори те да ви дадат временно облегчение, енергията все пак не изчезва и остава някъде, а отговорността за нейното използване е ваша. Така единственият надежден начин да превъзмогнете ограниченията е в това да прочистите енергията като повишите вибрациите й до по-високо ниво. Това е много лесно да се прави, ако разбирате това, което науката е открила за поведението на енергията.

ИДЕЯ 33
Енергията е вълна, но конкретна енергия може да приеме стационарна форма и да е неподвижна. Това е нещото, което се е случило с енергията, натрупана на четирите нива на ума ви. Вълната има определени вибрационни характеристики като честота, амплитуда и дължина. Но няма вълна, която да е изолирана единица, т.е. вибрационните характеристики на всяка вълна могат да бъдат променяни. Начинът да промените вибрационните характеристики е много простичък. При срещата на две вълни се създава интерференция и в резултат се появява нова вълна, която е комбинация от двете първоначални вълни.
Пример – начинът да се прочени нискочестотна енергия в емоционалното ви тяло е да използвате инструмента за предизвикване на високочестотна енергия и да я насочите в емоционалното тяло. Когато високочестотната енергия се срещне с нискочестотната, се създава интерференция, от която ще се получи нова форма на енергия с вибрации по-ниски от високочестотната енергия и по-високи от нискочестотната. И в резултат частично ще прочистите емоционалното си тяло, което ще проясни в известна степен ограничаващите ви убеждения. Разбира се, ако сте натрупвали нискочестотна енергия в много животи, пълното прочистване на емоционалното ви тяло ще отнеме известно време. Но всеки път, когато предприемете прочистване ще чувствате просветление или прилив на енергии и това може да ви даде мотивацията да продължите докато не проникнете в явно по-високо ниво съзнание.

ИДЕЯ 34
Духовните инструменти на този сайт са разработени, за да ви помогнат да призовете високочестотната енергия и да я насочите към нискочестотната от четирите нива на ума ви. Но за да извлечете максимална полза от ползването на такива инструменти, трябва да разберете две неща.
1 Високочестотната енергия може да дойде само от нивото, намиращо се извън пределите на материалната вселена. Енергията, която вече имаме на, да кажем, менталното ниво, не може да трансформира изкривената на това ниво енергия. Дори енергията от нивото на идентичността не може да трансформира енергията от по-ниските нива.
2. Призоваването на високочестотната енергия не е механичен процес. Ако погледнете в историята, ще установите, че няма нищо, с което хората да не могат да злоупотребят. Поради тази причина в призоваването на високочестотната енергия е включен механизъм за безопасност, който се състои в следното – високочестотната енергия се освобождава чрез самоосъзнаващи същества в духовното царство. Съзнанието на тези същества им позволява да работят индивидуално с хората. Затова те могат да преценят мотивите на човека и да освободят само количеството енергия, което човек може да понесе и с което няма да злоупотреби.
С други думи, за да призовете високочестотната енергия, трябва да призовете същество от духовното царство, каквото е който и да е от семейството на Елохим. Точно затова са разработени духовните инструменти и те са дават като озарение от съществата в духовното царство.

ИДЕЯ 35
Духовните инструменти позволяват призоваването на Присъствието на духовното същество, което ще освободи определено количество енергия, съответно нуждите и чистотата на мотивите ви. Частично това се прави, за да е сигурно, че няма да получите повече енергии, отколкото можете да понесете (тъй като енергията от духовното царство винаги премахва ниските честоти) и частично заради сигурността, че няма да злоупотребите с енергията, което ще влоши ситуацията ви.
Според конструкцията на момента, призива на енергии и демонстрирането на готовността да изследвате подсъзнателните си убедения, вие ще получавате повече енергии и съответно ще израствате по-бързо. Но от друга страна, ако използвате енергията за подобряване на самочувствието и в същото време продължите да следвате старите модели на поведение, то ще получите по-малко енергии, докато не почувствате, че инструментите не работят повече за вас.
Важно е да разбирате, че духовните ни учители са извън пределите на егото и човешките съждения . Те не ви наблюдават , за да ви съдят, а само за да ви помогнат да израствате. Но помощта, която може да се получи от духовните учители, се определя от закона за преумножаването, който е илюстриран в старинния израз „Бог помага на този, който сам си помага“. Срещаме го и в притчата за Исус за господаря, който дал на тримата си слуги различно количество пари и заминал, като при завръщането му слугите е трябвало да се отчетат какво са направили с тях. Двамата преумножили парите и им било дадено повече, докато третият закопал парите си в земята и съответно нищо не получил.
Законът, направляващ всеки растеж, се заключава в това, че духовните ни учители ще ни дадат първоначално количество енергия, когато ги помолим. Но какво ще получим след първоначалния период на милост, зависи изцяло от готовността ни да преумножаваме даденото ни.

ИДЕЯ 36
Квантовата физика доказа следното:
1. Всичко в материалната вселена е направено от една базова субстанция. Тя може да приема формата на субатомни частици, които на практика са енергийни вълни.
2. Субатомната реалност отговаря на съзнанието ни. Енергийните влни на ума ни могат да си взаимодействат с енергийните вълни, които изграждат всяка материя.
Възниква очевидния въпрос – след като умовете ни могат да влияят върху материята на субатомно ниво, защо умовете ни не могат да й повлияят на обичайното или макроскопично ниво? Защо не можем да творим чудесата, които е правил Христос? Защо не можем да преместваме планини или поне да проявим добро здраве и материално изобилие? И защо не можем колективно да проявим мира по целия свят и изобилието за всички хора?
Има само един логичен отговор. Умовете ни могат да влияят на материята на макроскопино ниво наистина, но ние не вярваме, че можем да го правим, пореди което и не използваме способностите си. Ние не използваме пълния си потенциал на сътворци, който е предназначен да властва над Земята.
А защо не можем да повярваме в потенциала си, даден ни по рождение? Защото сме приели ограничаващи убеждения и на четирите нива на ума си и те са генерирали нискочестотна енергия, закриваща ясновидението ни, поради което ни се струва, че наистина живеем в ограничаващ ни свят. Заради енергийната завеса днешните условия в материята ни изглеждат реални и имат върху нас известна реална власт.
В реалността, разбира се, ние сме духовни същества и нито едно условие в материята не може да има повече власт над нас, отколкото сме му позволили. Затова ключът към превъзмогването на всяко ограничение е в преодоляването на убежденията, които ни ограничават в сътворческите способности. Преодолеем ли тези убедения, вече няма да има разрив между субатомното и макроскопичното ниво. Ще можем съзнателно да работим на субатомно ниво и с това да предизвикваме изменения в макроскопичното. Следствието трябва да върви след причината и открием ли способността си да работим на причинно ниво, следствието ще се появи.
Духовните инструменти имат само една цел и тя е да ви помогнат да премахнете разрива между това, което се явявате в действителност и това, за което се смятате.
Превод: Анита

http://www.transcendencetoolbox.com/home/36ideas

Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: