Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6198146
Users Today : 268
This Month : 23148
This Year : 228671
Views Today : 1129
Who's Online : 15
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Арктурианската група: ежедневни практики и ритуали

Арктурианската група: ежедневни практики и ритуали

Арктурианската група: ежедневни практики и ритуали

Контактьор: architect

Ч.: При общуване с други цивилизации, са очевидни различията в мисленето с хората. Някои фрази и термини са непонятни. Но с вашата група, не долавям такава разлика.
А.Г.: Хората общуват с тези, с които са свързани душите им. Но тези събеседници, не винаги разбират добре земната специфика. Изказват се така, както е прието при тях, без да се съобразяват с разликите между цивилизациите. Но ние не сме обикновени арктурианци. Може да бъдем определени като междукултурни изследователи: разполагайки с дълбоки познания за собственото ни наследство, изучаваме земните информационни процеси, търсейки ценни находки, които да приложим в нашата цивилизация. За да има успешен резултат, е необходимо сериозно навлизане в човешкия опит. Освен това, сме лечители на душите, за да може да помагаме ефективно на хората, и затова трябва да познаваме добре вашата психология и начин на мислене. Благодарение на този подход, нашата група е добър преговарящ във вашия сектор на мирозданието. Затова и успяваме да обясняваме на разбираем език: за вашата, за нашата цивилизация, за мирозданието като цяло. Разликите в мисленето между цивилизациите, дават често забелязания ефект на отчужденост. Но дори сред хората може да се наблюдава често, когато има културни и религиозни различия на живеещи по разни краища на света, което ги прави отчуждени и пречи на взаимното разбирателство.
Изграждайки с теб по-тесни връзки, успяваме да обединим полетата на съзнанието ни и активно да използваме знанията, които имаш. Благодарение на единното мислене, разговорът ни се получава максимално комфортен.
Ние наблюдаваме реакциите ти на нашите беседи, колко си приятно учудена, че те разбираме добре и звучим съвсем естествено. Това е добър показател, че успешно изследваме вътрешния свят на земните хора. Но ще отбележим честно, че ако посетиш арктурианската ни родина, там ще срещнеш малко по-различни представители на нашата цивилизация. И известно време, вероятно ще изпитваш отчужденост, докато не се адаптираш към спецификата на битието ни. Както ние сме вниквали в начина ви на мислене, така и ти можеш да ни изучиш по-подробно. Ще опиташ ли да станеш междукултурен изследовател (Усмивка).
Ч.: Вие винаги звучите успокояващо, подреждате внимателно нашия диалог и не ме засипвате с информация, по-скоро, просто беседваме. Това е специфика на културата ви ли е?
А.Г.: Но ти обичаш да се вкопчиш в информационен масив от учителите, а след това до изтощение, да я разшифроваш (Усмивка). Ние даваме възможност, да намериш необходимия ритъм, за да са беседите от полза. Такова натоварване, което не те вади от равновесие, а не, с каквото се нагърбваш. Това се отнася и до всички области на живота ти.
Ч.: В равномерен ритъм не успявам никога, макар да си позволявам рядко, да пилея времето си. Винаги се стремя да е оптимално, да се занимавам само с полезно и нужно.
А.Г.: Какво пък, ти си типичен съвременен представител на цивилизацията си. Но и сама разбираш, че имаш прекалено завишени изисквания към себе си и плановете ти изискват повече от силите, с които разполагаш.
На Земята се генерира прекалено много нова информация. Скоростта и обема ѝ като натрупване, превишава десетки пъти показателите на много развити общества. Разбира се, количеството не гарантира качеството. И все пак, благодарение смесване на културите между разните цивилизации, въплътени на Земята, изживявания опит е огромен. Не е удивително, че не успяваш, да го обхванеш. Но това и не се иска от теб, нали всички хора участват при този сбор от информация. Базата от данни на цивилизацията, си попълвате съвместно, а твоята задача е, да изучаваш това, което ти е най-интересно. Точно по този начин даваш приноса си, за развитието на земното информационно поле.
Ч.: Каква е практическата полза от тези база данни?
А.Г.: Огромна и всестранна. Вашите учени разработват вече активно методи за анализ на big data. А каква полза ще успеете да получите от натрупаните знания, зависи само от вашата изобретателност. Напълно е възможно, вече да владеете информация, която отговаря на всички важни въпроси, но за да се възползвате от тези данни на практика, някой трябва да ги анализира и да направи изводи.
Например, ще използваме земния опит, – лекар, събрал клинична картина. Може да постави вярна диагноза и да пристъпи към лечение, а може да гледа на купчината информация и да не разбира, в какво е проблема. Същото е и с вашата натрупана информация. Потенциалната ѝ ценност не дава гаранции, че ще бъде използвана с полза. Поради обема, може да се изгубите в него, така и не направили откритието, което да задвижи обществото ви напред. В това отношение, big data, събрана от земляните, е натрупана безпорядъчно информация, която остро се нуждае от подреждане. Но възможностите на цивилизацията ви в това отношение, са доста ограничени. Първо, поради ограничената изчислителна мощност на човешкия разум. Второ, вашата цивилизация произвежда информация прекалено интензивно. При това, възниква сериозното разминаване между огромния обем данни и скромните човешки възможности за осмисляне. Достигнали сте плътно до предела им и до способността на тялото да поддържа тези мисловни процеси. Сега е време, да направите няколко важни технологични открития, които да разширят възможностите ви. Но в това отношение, науката ви изостава. Отчасти е свързано и с липсата на желание, да ви дадат необходимите технологии, понеже правите от всичко оръжие.
Бихме казали, че на това се дължи усещането ти за безпомощност, при опитите ти да обхванеш необятното. Способностите на тялото са ограничени, а информационния обем на цивилизацията, е наистина огромен. Вашият ускоряващ се живот, отчасти е свързан със стремителното натрупване на знания. А още една важна причина е хроническият недостиг на жизнен ресурс в обществото ви, защото пилеете много напразно. Дефицит в осъзнаването води до намалена хранителна ценност на продуктите ви, до намален срок за годност, до скромни здравословни показатели. Това е съвсем накратко, изброяване на проблемите, свързани с недостига на жизнен ресурс, които ви карат да влагате много време и сили за оцеляване и не ви остава, за да напредвате нормално.
Ч.: Какви важни открития бихме могли да направим, подобрявайки методите за анализ на big data?
А.Г.: На първо място, ви е необходима вярна мотивация, с която хората да подхождат при изучаване на натрупаните данни. Може да задавате въпроси от рода: „Как да променим общественото мнение според нуждите на политиците?“ или „Как да продадем това, което не е нужно на човека?“ и пр. Но тези цели на изследванията, не водят към важни крачки и нови етапи в развитието.
Важен предмет за изучаване, може да стане прогнозиране на бъдещето. Точно технологиите, които може да откриете, търсейки перспективни вероятности, ще помогнат на цивилизацията ви, да премине на следващо ниво. Тези изследвания помагат за промяна и в мисленето, задълбочаване разбирането на разумното поведение, нали, ако е известна негативна прогноза, може да се подреди живота по друг начин, с по-голяма полза в перспектива.
Ч.: А как във вашата цивилизация се е натрупвала информацията?
А.Г.: Арктурианците са чиста раса. Стремително нарастване на информацията се наблюдава най-често, при смесване на опита от разни цивилизации. В това отношение, земляните сте уникални, понеже имате на планетата въплътени души, успели да преминат опит на най-различни планети. Ние сме се развивали доста обособено, в това число, и защото при нашето активно ученичество е имало малко цивилизации, по които да се равняваме.
Ч.: Когато сте се развивали, е нямало, кой да ви посъветва?
А.Г.: Имаше такива, които опитваха да помагат, но на нас ни се струваше, че и сами ще надминем съветниците си. Така и стана. Расата, която ни консултираше тогава, стигна до саморазрушение. Развитието със свои собствени сили, не винаги е лошо. Понякога дава и положителни резултати. А понякога не, има също вероятност от израждане на цивилизацията. Това може да се случи, поради липса на свежи идеи и алтернативно мислене, поради липса на разширение в достъпните оттенъци на осъзнаването. При нас се получи удачно, на практика, израждане не се наблюдава. А когато разбрахме, че развитието ни спира, ни предложиха, да се грижим за млади раси. Сега получаваме свежи информационни потоци и оттенъци в жизнения ресурс, които сами не произвеждаме. Арктурианците продължават развитието си, усвоявайки нова роля. Ние помагаме на други цивилизации със знания и ресурси за стабилизация. При това, получаваме възможност, да се задълбочим в алтернативният им опит и да получим нови идеи. По този начин, се получава взаимоизгоден обмен.
Нашата малка група, с която общуваш, изучава човешкия опит с надеждата, да открие свежи и интересни находки. В обмен, предлагаме лечение на душите.
Ч.: Какво търсите в нашата цивилизация?
А.Г.: Ефективни начини за разширяване на емоционалния диапазон, запазвайки контрола над съзнанието.
Ч.: Искате да обогатите емоционалния си живот, без странични ефекти от негативните емоции?
А.Г.: Иска ни се да усещаме понякога по-разтърсващо, но всичко си има своята цена. Ако емоционалния диапазон се разширява позитивно, неизменно нараства и негатива. Нямаме илюзии в това отношение, наясно сме с разклащането на махалото при чувствата. Търсим точно възможности за запазване на контрола, за да не пропадаме. Резултатите от развитието ни са значителни за света. Арктурианската раса има специализация, съответно и сериозни квалификационни изисквания. От нас зависят много други общества, не сме свободни в експериментите си по самотрансформация. Търсим начини за меки корекции на съзнанието, в полза на разширено чувстване. Но всичко това, не бива да влияе на сегашните ни достижения.
Ч.: Т. е. добрият арктуриански лечител на души, е спокоен и уравновесен индивид?
А.Г.: Може да се сравни арктурианец-целител, който не е в равновесие, със земен пиян хирург. Рискът да свърши лошо отговорна работа, е много голям.
Ч.: Значи, цивилизацията ви не произвежда много нова информация?
А.Г.: Така е, нашия информационен поток не е много интензивен. Но това спомага, да бъдем много по-внимателни с новото. При нас не е прието, да се държиш, както ти се иска, да опитваш, да изучиш абсолютно всичко наведнъж (Усмивка). Затова и смяташ, че сме спокойни и даваме бавно информацията. Не сипем идеи, както очакваш. Но този подход и темп, който сме избрали, отговаря добре на потребностите, на твоите и нашите. За теб е по-добре, защото не се уморяваш силно, докато изравняваш съзнанието си с нашето. За нас – защото разкрива по-добре пътя ни и естеството ни като раса.
Ч.: А как оценявате стремежа ми да живея интензивно?
А.Г.: Изтощаваш се и не винаги успяваш, да се възстановиш напълно. Но и сама го разбираш. Това се отнася и за контактьорството. Пропускайки през себе си интензивни потоци, изразходваш бързо резервите си, което също не е тайна за теб. След като сме наясно, взаимодействаме с теб, без да бързаме. Нашата задача не е, да предадем през теб максимум информация, а да те поддържаме в баланс. Но с удоволствие разказваме за себе си. Това общуване е полезно за създаване на здрави връзки, нали очакваме продължително сътрудничество, дори след приключване на въплъщението ти.
Ч.: Харесва ми вашия подход. В него има мъдрост, медитативност, подреденост. Действително се уморявам често, поради надценяване на възможностите си. Но не ви ли е скучно, когато новото е малко?
А.Г.: А какво е скука, според теб?
Ч.: Когато ти се иска нещо свежо, увлекателно, а го няма.
А.Г.: Това състояние може да се трансформира напълно в по-конструктивно. Скуката е по-скоро, неудовлетвореност на блуждаещ ум, търсещ забавления.
Когато информационният поток към цивилизацията, не е много интензивен, наситеността на живота се компенсира с повече анализи, с повече осъзнатост, с духовен подход. Развиват се естествени ритуали при разните действия и мероприятия.
Едно и също ежедневно занимание, може да се изпълнява по разни начини. Спомни си ситуацията, когато бързаше, да измиеш пода, за да пристъпиш към следващата задача. Твоя учител те успокои, меко докосвайки информационното ти поле и останалия процес премина осъзнато и без бързане. Ти се концентрира върху процеса, върху усещанията в тялото и рутинното почистване, се превърна в медитация. В твоите движения имаше ритъм и смисъл. А всичко необходимо за да влезеш в това състояние, е само да не позволяваш на ума да блуждае, да те препира и безпокои.
Ч.: Но това не се получава винаги.
А.Г.: Може и така да е. Но при теб се получи, затова го развивай. Това е важно направление в работата със себе си.
Ч.: Може ли да се спрем по-подробно на ежедневните ритуали?
А.Г.: Виж, например, китайската гимнастика тайцзицюан. Тези упражнения може да се научат и изпълняват като проста зарядка, запълвайки ума си с любими ежедневни неща. Така правят много земни хора, опитвайки да постигнат повече – съчетават процесите. Но в тайцзицюан има и по-дълбок смисъл, включително, работа със съзнанието и потоците в човешкото тяло. Комплексното занимаване с такива практики, въвлича индивида в единен цялостен процес. Да се научат изцяло този комплекс упражнения, може доста бързо, но за да се постигне съвършенство в тайцзицюан като духовна практика, са необходими години. Цялото това време е необходимо, за постигане на вътрешна хармония. Тогава, всяко движение не е просто движение, а медитация, сакрален ритуал.
Друг добър пример е чайната церемония. Тук също има външни атрибути: красиви съдове, добър, подбран чай, подходящо пространство за мероприятието. Но съществува и вътрешно съдържание на процесите. Майсторът трябва да е спокоен, за да са плавни и точни движенията му, нали работи с крехки съдове и настройва участниците, да се отпуснат и почиват. Ако всички присъстващи навлязат в умиротворено ясно състояние на ума, чайната церемония става ритуал за душата.
Скуката, която споменаваш, е търсене на обект за вниманието, пораждащ интерес и действия. Ставаш зависима от външни събития, и ако такива липсват, възниква дискомфорт, липса на нещо ценно.
Но какво ти пречи, сама да избираш дейност? За ритуал няма нужда от повод. Действията може да са по твое собствено желание. В пълна тишина и липса на динамика, без съобразяване с външния свят, подбуждащ те, да реагираш по навик, започваш да правиш плавни размерни движения, а те бавно преминават от едно в друго. По този начин, освобождаваш действията си от външни стимули и от всякаква обусловеност. И ако разумът ти е спокоен и ясен, в такъв ритуал няма скука – изпълнен е със самодостатъчност.
Ч.: Т.е. ритуал наричате всяко действие, изпълнено с вътрешен смисъл, включващо работа със съзнанието?
А.Г.: В ритуала няма съчетаване на разнопланови процеси на ниво тяло и ум, а има цялостен стремеж. Каквото и да прави индивида, е изцяло потопен в преживяването.
Понякога казвате „направено с любов“, „направено от душа“. Това и означава, че човека е свършил работата си като ритуал – с умела ръка и ясен ум. Изпълнил е действията си със смисъл, затова и ценят другите, резултатите от труда му. Такъв принос от душа, се усеща винаги.
Ч.: А какво представлява цялостното волеизявление?
А.Г.: Тогава, когато индивида устремява тяло, ум и душа в една посока. По този начин, се постига единство в потоците и се усилват взаимно.
Ч.: Почти риторичен въпрос: От къде да взема време за ритуално миене на пода, ако и така не успявам в нищо? 🙂 Нали при миенето, може да се обмислят много важни въпроси.
А.Г.: Не си само ти такава. Има души, които предпочитат напрежението, независимо от хроничното изтощение. Какво да избереш, решаваш сама. Няма правилни и неправилни начини. Има само такива, които ти подхождат повече.
Ч.: Това не е ли признак, че не съм готова за живот на ново ниво?
А.Г.: На ново ниво ще имаш повече възможности за фино балансиране на потоците, там има начини за наблюдаване на своите показатели. Сега вземаш решения, ръководейки се от усещания и интуиция. Хората нямат, все още, начини за изследване на своя енергообмен, нали повечето ви учени не вярват в съществуването на душата. Новите възможности за по-точно самонаблюдение, ще са достъпни чрез технологии. Могат да бъдат открити, ако земляните напреднат в изучаването на енергиите в тялото и разработят необходимите прибори за мониторинг и анализ.
Ч.: А какво пречи сега?
А.Г.: Възможно е, да е същото, което ти пречи, да чистиш в ритуал? Разнообразието на по-важните неща? (Усмивка)
Но, разбира се, има и други причини: неверието, липса на фино чувстване и интуиция. Такива проявления се наблюдават при души, които са в ранни етапи при развитие на разума. Освен това, информационното претоварване пречи на мнозина, да усещат душата си. Затова и не възниква желание, за изследване на подобни неща. Не са изключени и злонамерените действия на тъмните. Слабият прогрес на земляните в прехода на ново ниво, запазва за тях съществуващия и комфортен за тях порядък.
Ч.: Надявам се, че след промяната на състава в земната раса и управляващите цивилизации, хората да подобрят успехите си.
А.Г.: Сега се прави всичко възможно, да се подобри земната ситуация, да се създадат благоприятни условия за плавен преход на цялата цивилизация до четвърто ниво. И макар преходния период да е сложен за мнозина, за по-дълъг период, ще успеете да се промените към по-добро. Ще има възможности, но ще поискат ли хората, да се възползват или ще предпочетат отново, да пропуснат всички шансове за развитие на своя потенциал, всичко зависи само от тях.
Превод: Йосиф Йоргов
https://absolutera.ru/article11587-arkturianskaya-gruppa-povsednevnye-praktiki-i-ritualy
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: