За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224848
Users Today : 163
This Month : 10613
This Year : 10613
Views Today : 2367
Who's Online : 16
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Какво се случва през септември на 2013

Какво се случва през септември на 2013

Великият Преход. Индивидуални капсули на възнесението. Какво се случва през септември на 2013

Докато четете ченълинга помнете – никаква външна информация не притежава стопроцентна достоверност. Преди всичко слушайте себе си. Във всеки от нас е налична цялата необходима информация.
Учителю Кутхуми, разкажи ни, какво да очакваме през септември, 2013?
Септември е много важен месец за вас. Вече получи информация, че във вас е заложена информацията за цялата Вселена и затова тези данни трябва да бъдат запазени. Разбира се, тази информация я има на много места още, в разни ъгълчета на Вселената, но във вас е събрана на едно място.
Значи, всичко се прави за хората от висшите сили, само за да не пропадне заложената в нас информация на вселенската библиотека?
Скъпа моя, постоянно търсиш скрит смисъл и такова е свойството на човешкия ум, по-точно, наследството на много векове манипулации над вас, когато са се отделили едно от друго понятията „доверие“ и „вяра“. Вярата е основана на знание, а не на сляпо подчинение. Ако не доверяваш на някого, това е просто липса на знания.
Всяко същество във Вселената представлява уникално божие творение и всяко е част от огромната мозайка на творението. Без цвят няма плод, всичко е взаимосвързано и всеки е важен в мозайката на мирозданието. Всички преминаваме през етапите на своето развитие и сега се намирате на етап, когато детството ви преминава в пубертет. Спомнете си децата си – сега сте същите. Във вас започва да се пробужда съзнанието, че можете сами да вземате решения в живота си, но все още не сте готови да носите отговорност за тях и да осъзнавате последствията. Във вашите пубертети също има период, когато се отрича мъдростта на възрастните, както у вас сега е преходен период в развитието на цивилизацията ви.
Но трябва винаги да знаете и помните, че сте любими и всичко, което прави висшата йерархия за вашето развитие, се прави с любов и желание да помогнем, да се осъзнаете и да станете възрастни най-накрая. Това, че във вас има заложена уникална информация като във вселенска библиотека, просто усложнява прехода. Може да се каже, че се движите по свой си път, точно поради тази си особеност. За първи път, в развитието на Вселената, се използва метода на архивация и презаписване на съдържащата се във вас информация. Но можеш да вярваш, че всичко това ще бъде направено с безкрайна любов към всеки от вас и толкова внимателно, както се стараете да помогнете на децата си.
Разбирам, че се архивира натрупаната информация за развитието на Вселената. Но какво ще стане с личната ни информация, получена в резултат на нашите въплъщения?
Всичко е свързано. Нека поясня. Ти си представяш вселенската библиотека като множество ходещи книги, всяка от която е на различна тематика. Така са устроени вашите библиотеки. В действителност, всеки от вас съдържа цялата информация на творящата Вселена, но във всеки от вас се оцветява от личната ви светимост, от код на активация. И да извлече тази информация може всеки от вас, но при повишаване на своята светимост.
Готова ли си да приемеш истината, скъпа моя? Вие сте богове по рождение. Във вас са заложени уникални данни за сътворяването на вселени, и да ги отворите можете само вие. Аз не мога прочета информацията записана в теб. Това можеш да направиш само ти, когато повишиш осъзнаването си до такава степен, че да заработят кодовете на активацията. И тогава ще получиш достъпа до своите данни. Ще можеш да твориш.
В този смисъл сте раса от творци, и сте уникални по своята природа. Информацията за въплъщенията ти се наслагва върху информационните масиви на Вселената. Да кажем, както в компютърна игра, където има много варианти и възможности за преминаване на по-високо ниво, но всеки играч минава по свой път и избира това, което избере. Как по други начин да се създаде пълна свобода на избора? Само, ако имахте възможност да избирате от всичко. Но това ВСИЧКО е много обемисто и включва голямо количество информация. Именно на вас беше даден шанса да получите пълен обем информация за раждането и съществуването на Вселената. Получавайки този обем от информация, който е записан в ДНК-кодовете ви, душите ви са се спуснали в плътните светове със задачата да разопаковат тази информация и да я използвате в процеса на въплъщенията ви. Но естествено, това не може да се направи изведнъж. Всеки етап от развитието ви и нивото ви на светимост, съответстват на една полица в библиотеката.
Усетете уникалността си. Другите същества във Вселената са принудени да получават знанията си по други пътища, те не се пазят в такъв обем, както при вас. Във вас, от раждането ви като душа, са заложени всички данни, и всичко, което е необходимо, е да погледнете в себе си и да ги откриете. Именно затова ви пускат отгоре толкова методики за активация. И молитви и медитации, и разни методики за освобождаването на висшите тела, служат на пробуждането ви като търсачи на истината, която е заложена във вас. Във вас има всичко, което можете да си представите, и още много, което засега не можете да си представите. И задачата на висшата йерархия се състои именно в това, да ви помогне да усвоите новото си свойство – откриване на божествените знания в себе си.
Значи, всеки от нас принадлежи към расата на творците?
Тези, които са дошли с това качество на планетата, в многобройните си въплъщения, изначално. Такива са повечето. Във всеки, в който е заложена безсмъртна душа. Когато подрастващия се учи и усвоява нови знания, неукрепналия му ум не може веднага да усвои целия обем информация, а незрялото му възприятие се бунтува против приемането на истините, и се старае да открие сред тях своята. Същото се случва и с вас сега.
Но какво става с тези, които се движат сега по тъмния път на развитие? Нали значителна част от човечеството продължава да убива. Те също ли са от расата на творците?
Продължаваш да възприемаш творенето само от гледна точка на светлината. Творците са тези, които умеят и знаят, как да творят. Във вас изначално е заложена информацията, как да творите и ви е предоставен свободен избор. И всеки от вас е тръгнал по своя път на развитие. Това е уникален дар на Твореца, за всеки от вас. Можете да станете е тъмен творец и да творите тъмни вселени. Всеки сам избира. Но за моя велика радост, тези, които са избрали творене със светлина, са значително повече. Човешките същества, които са избрали окончателно пътя на тъмнината, в действителност, са много малко. Във всеки се борят две начала – светлина и тъмнина – и светлината побеждава в повечето случай.
Точно затова става дума, когато говорят за Армагедон. Много от вас си представят, че във висшите сфери, светлите и тъмните ангели си устройват битки. В действителност, тъмните и светлите йерархии могат да си взаимодействат в основното, в душите ви, именно там става борбата. Тя е вътре във вас. Тъмните и светлите енергии се борят във всяка душа. Това е сложен процес, това не е просто нравствен избор, а енергиен процес. На всяка от йерархиите е разрешено без практическо намесване, да въздейства на човешките души с цел да съдейства за преминаване през избора им. И за нас е радост, че светлината побеждава.
Искаш да кажеш, че това е експеримент за жизнеспособност във всеки свят?
Да, така е. Но не възприемай думата експеримент, като безлико манипулиране от страна на Твореца, който наблюдава отгоре, как се мъчите, нали точно тази дума възникна сега в главата ти. Постарай се да се отделиш от човешкото възприятие. Представи си, че си една от ръцете на Твореца, да кажем, дясната. Може ли да наблюдава равнодушно, какво става с ръката му? Обича ли я той? И обича ли дясната ръка, повече от лявата? Необходимостта от избор е свойство на човешките въплъщения. Твореца няма нужда да избира. Необходими му са и двете ръце. Но да кажем, че дясната е по-развита и може да изпълнява много повече функции. Опитвам се да обясня с примитивни примери, разбираеми за всички. И лявата, и дясната ръка са начини за творчество, всяка от тях усвоява движенията по свой начин. И Твореца няма намерение да унищожава някоя от ръцете си, ако само някоя сама не се „пъхне“, където не трябва, и не се разруши сама.
Значи, през септември, натрупаната в нас информация, ще бъде архивирана. Какво ще стане с човешките тела?
Цялата информация е записана именно в телата ви, къде може да е още? Има, разбира се, и копие в акаша, но там са архивирани с общото поле от данни. Сега процеса се състои в това, да се презапише информацията във физическата ви обвивка. Характеристиките на физическия свят са записани във физическото ви тяло, на менталния свят – в менталното ви тяло, на астралния свят – в чувственото тяло и т.н. Процеса на възнесение, който е използван преди, е протичал етапно. Всяко низше тяло служи изключително за развитието на по-висшето тяло. Затова, когато душата при многобройните си въплъщения, е изчерпала възможностите си за развитие чрез физическото си тяло, и това е позволило да укрепи висшите тела, то физическото тяло се отхвърляло. То умирало на физическо ниво, а душата продължавала въплъщенията си в другите тела. Информацията записана във физическото тяло, преминавала в другите тела.
Сега е уникален момент. Това е за първи път. Вашето възнесение ще се извърши заедно с физическите тела. Това означава, че информацията записана във физическото тяло, трябва да се запази. Но преминаването на по-високи вибрации, които ви очакват в пето измерение, не позволяват да се запази физическото тяло в този вид, какъвто е сега. Затова всичката информация, включително и физическите характеристики, се архивират и ще бъдат записани в новите ви физически тела, които също ще се променят. И по този начин може да се извърши преход във физическо тяло.
Ако човека е повишил нивото на своето осъзнаване по такъв начин, че сам променя структурата на телата си, и неговите вибрации пренастройват характеристиките на сегашното му физическо тяло, то за него няма нужда да презаписва информацията. Но такива сред вас са много малко, по-малко от един процент от цялото население. Т.е. сега просто ви помагат. Вълните на енергийните вибрации, които идват през септември, преустрояват физическото ви тяло на нова кристална основа. А информацията, която се съхранява във физическото тяло може да бъде загубена или изкривена в резултат на това престрояване, се архивира с цел да се запише в новите тела.
Не разбирам добре относно количествата тела. Предават ни, че човек има седем тела, съответстващи на седемте божествени свята. А още говорят за кристално и светлинно тяло.
Седемте човешки тела са седем състояния на присъствието му в седемте свята, достъпни на вашето възприятие. Във всяко ниво на битието, душата може да се намира в определено състояние/носител, за да взаимодейства с другите обекти от този свят. Във физическия свят осъществявате взаимодействие чрез физическото тяло, в астралния – чрез астралното тялото на чувствата и т.н. Информацията от взаимодействията във всеки свят се записва в съответното тяло, защото съответства на характеристиките му. Системата на записите е основана на кристалния принцип.
Имате понятия твърд кристал, течен кристал и аморфни тела, които могат да приемат и едното, и другото състояние. Всяко от седемте тела има признаците на кристално тяло, т.е. има определена структуризация. Съществуващите във вашия свят кристали (минерали) – също са кристални тела, но с по-голяма кристална плътност. Следващата крачка е биосфера, повече приличаща по характеристиките си на течен кристал, т.е. притежаваща по-малка плътност.
Фактически еволюцията на телата ви, е еволюция на кристалната форма във все по-малко плътните й видове. Точно, понеже във вас е записана информация за вселените, притежавате и винаги ще притежавате кристално тяло с една или друга плътност. И сега го притежавате, но повече е основано на течно състояние, на водата и съществуващото електромагнитно поле на Земята, не му позволява да се превръща в твърдо. Новото кристално тяло е следваща крачка във вашето развитие, това е преминаване на по-свободно ниво от състояние в кристалната форма, в аморфно състояние. Т.е. когато ще можете свободно да преминавате от твърдо кристално състояние в по-малко плътно кристално състояние. И сега вашите тела се модифицират според тези нови възможности.
А това, което разбирате като светлинно тяло, е характеристика на енергийното състояние. Много сложно е да се опише на човешки език, в който все още не съществуват много понятия. Светлината и тъмнината са две направления в развитието на божествената еманация или на душата. И двата пътя са насочени към модификация на кристалните тела. Но са напълнени с определена оцветена енергия – светла и тъмна и разделят понятията ви на кристално светлинно тяло и кристално тяло на тъмнината. Чуваш за кристалното светлинно тяло, защото си избрала пътя на светлината.
Значи, през септември ще се проведе архивация и презаписване на информацията, натрупана във всяка човешка същност. Колко дълго ще продължи този процес?
Това основно зависи от вас. От готовността ви, от доверието ви. Виж, по-рано, тези, които са еволюирали по-бързо и са преустройвали самостоятелно своите кристални тела, просто по пътя на различните практики са се включвали към светлинните еманации от по-високите сфери и по такъв начин, поетапно преустройвали клетките на тялото си в новото състояние. Такива примери имате малко. Един от тях ти е известен и на теб – Майстор Исус.
Опитвам се да ти обясня процеса. Когато на обекта въздейства определено излъчване, този обект частично придобива качествата на това излъчване. Например, радиацията – вълново излъчване от достатъчно висок порядък. Точно затова телата ви под неговото въздействие се разрушават, защото не могат толкова рязко да се преустроят. Наричате този процес съ-настройване или настройване на честотите. Ако два типа вибрации са близки по спектър, тогава е възможно взаимодействието им. Ако ли не, то по-високата вибрация може да разруши (да преустрои) по-ниската. Защо ангелите не се явяват пред вас в своята истинска светлина? Защото техните вибрации могат да разрушат физическото ви тяло, макар да са същности от високите йерархии на светлината.
По-рано, въздействието на високите вибрации са били изолирани с магнитното поле на Земята, което като филтър е пропускало само определени вибрации, по-точно, понижавайки ги. Именно затова, при излизането в открития космос, космонавтите ви са подложени на въздействието на радиацията. Сега, свойствата на земната електромагнитна решетка като филтър се променя, и все повече видове енергии достигат до Земята, за да започне престрояването на телата ви на по-високо ниво.
Представи си, каква фина работа се провежда сега с усилията на всички йерархии и силите на светлината, за да може процеса да е максимално безболезнен за вас – всички сте толкова различни и нивото ви на индивидуална светимост, също е много различно, затова е необходимо много точно изчисление на дозировката от въздействащи еманации за всеки един и да се преустрои магнитната планетарна решетка така, че да подхожда за всички.
Предишния сценарий на прехода се състоеше в премахването на филтрите без индивидуализирано въздействие върху всеки един и по този начин да се проведе един вид естествен отбор. И тази част от човечеството, която не би издържала божествените еманации, преминаващи през филтрите на решетката, биха загубили физическите си тела и би била насочена по-нататък по стълбата на еволюцията, към други светове. А тази част, която издържи, би модифицирала под въздействието на еманациите, своите кристални тела до петата светлина и би се проявила на ново пространствено ниво.
Но сега този сценарий е променен, както знаеш. Прието е решение, да бъдете съхранени максимално като общество. И сега, за всеки са създадени специални индивидуални филтри, които ще се запазват и модифицират според преустрояването на телата ви в индивидуален режим. И затова говоря за доверие. Ако някой от вас започне да се съпротивлява на промените и да ги отхвърля, ние не можем да не приемем решението му, такова е действието на закона за свободната воля. На нивото на висшите ви аспекти, вече са постигнати договорености и са изработени индивидуални планове за действие, с всеки от вас. Но съпротивата на ума ви все още е силна. Главното е да повярвате и да се доверите на висшите сили. Всеки страх и неприемане на процеса, само го разтягат.
Но тогава прехода ще се проточи дълго, нали мнозина не са готови все още?
Всеки от вас е затворен в индивидуална времева капсула, в която времето е индивидуално. Един вид индивидуална капсула на възнесението. Например, има твоя капсула, където някакъв процес става за един ден, а редом, капсула с твой познат, в който процеса продължава цял месец. Но капсулите се съвместяват в една времева характеристика и можеш да общуваш в реално време, без да забелязваш, че процеса му е разтеглен на месец. На него ще му се струва, че твоята промяна също става за месец, понеже неговия времеви фрагмент се докосва до фрагмент от твоето време. Т.е. при общуване с него, твоето време ще е разтегнато, а неговото свито. И обратното.
Защо толкова сложно? Защо просто да не се изтрие и запише наново?
Проблема е в психическите ви характеристики. Ако, както лимурийците живеехте с възприемане, то такова мигновено презаписване би било уместно. Но вие сте аналитични същности. Ще задействате ума си и способността ми да детайлизира всичко и да дели на етапи. За възприемащите същности, взаимовръзката между етапите не е от значение, има значение само реалното постигнато качество. За вас е важна връзката между събитията и етапите, дори да не е линейна. За да се запазят тези взаимовръзки се провежда такъв етапен преход.
Т.е., за да може търсачките да намерят определена информация във вашия свят, трябва да се запази веригата на информационните връзки, пътя на търсенето. Т.е. сега с възприятието си не можете да възприемете определен обем информация. Необходим ви е логически път. И ако се прекъсне тази верига, взаимовръзките се нарушават и е трудно да се запази структурата на информацията в първоначалния й вид. Това ще прилича на библиотека без каталози и систематизация.
Кажи, говориш за действия на светлата йерархия. Какво предприемат йерархията на тъмнината? Какво става с тези, които са избрали тъмния път?
Те имат свои методи. На нас ни е забранено да се намесваме в процесите на другите йерархии и затова няма да ти разкажа за тях. Ако искаш, можеш да ги попиташ сама. Само ще кажа, че тези, които вървят съзнателно по пътя на светлината, престават да възприемат йерархията на тъмнината. Затова няма пълна информация за тях. В действителност, съществуват и се движат по своя си път и именно в това е смисълът на фразата ви: „Неведоми са Божиите пътища“.
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/2013-27
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: