За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224984
Users Today : 299
This Month : 10749
This Year : 10749
Views Today : 7233
Who's Online : 15
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

МАЙСТОР ИСУС. Изборът на Пилат!

МАЙСТОР ИСУС. Изборът на Пилат!

МАЙСТОР ИСУС. Изборът на Пилат!

Публикувала СЕлена – 3 януари, 2015 г. – 17:15 ч.
Здравей Иисус! Разкажи ми за Пилат. Наистина ли неговата роля е била предопределена?
Здравей и на теб дъще моя! Няма нищо предопределено в света! Вие през цялото време избирате своя път. И изборът никога не е толкова прост, когато не слушаш нашия Отец! Когато наоколо ти е тъмнина и пътя напред е необозрим! И има Зов на Душата, но той излиза отвътре! А навън има толкова оглушителни звуци и събития, смущаващи душата. Представи си шепот и фойерверки! Как сред грохота на фойерверките да се чуе шепота на душата? Защото душата никога не крещи. Тя няма нужда от това! Душата – това е като пътеводна звезда. Дори и ако небосклонът е закрит от облаци, нея я има, тя никъде не може да се изгуби! Но да се види тя, понякога става много трудно!
Докато аз не бях се спуснал на Земята, аз не разбирах, доколко е плътна завесата на забвението. И макар и земните ми майка и баща да ми разказваха за нея (завесата), и макар и ангелите да идваха при мен, аз също понякога не можех да проникна през тази завеса от външни фойерверки! През илюзията за разделеност с Отеца! Когато всички ние бяхме с Отца си, ние също не Го виждахме! Но Той винаги беше редом с нас. Ние чувствахме това във всяко свое проявление, така както всеки от вас чувства лъчите на слънцето. Но там, на Земята, Неговият глас се чуваше единствено вътре в нас! И аз също така като вас го губех и го намирах отново. И тогава разбрах, колко е преходна (тленна) плътта и колко е велика илюзията, създадена от вас!
Пилат… Разбира се той дойде заедно с мен. И там горе при Отца си ние знаехме, какви са нашите роли! И той дойде за да ми помогне! Много такива души дойдоха тогава на Земята заедно с мен. Много от тях вие дори и не ги познавате. До тях не се стигна за да изиграят и те своите роли, защото всичко тръгна не така, както ние си представяхме! Ние се надявахме всички заедно да пробудим някак си във вас Божествения Дух на Отеца ни, да ви научим да чувате неговия Зов, да чувате гласовете на Вселената! Вие бяхте подобни на деца! Понякога жестоки. Но понякога толкова трогателни! Вие вярвахте в чудеса без да разбирате, че точно вие и сте главното чудо на Отеца, неговите уникални деца, които могат да създават такива светове и такива илюзии!
Но вие така се заиграхте във вашите си игри, че не можахте да се спрете! И всички ние, обичащите ви души, решихме да ви помогнем да се събудите! Да ви разкажем, че светът не е толкова ограничен, така както вие го виждате. Че заедно с вас, вътре във вас има огромни светове – прекрасни и удивителни. И много открития на радостта и познанието ви очакват вас там! А светът в който вие се объркахте, в който нагазихте, е само илюзия. Картинка видяна от вас някога си, играчка с която вие по никакъв начин не можете да се разделите!
И имаше много такива като Пилат. Защото никой от тях не беше планирал, че мен ще ме разпнат! Че вие ще бъдете толкова жестоки към посланика на Отеца! Знаеш ли, аз до последно вярвах, че Отец ми ще ме защити! Но сега аз разбирам, че Той не би могъл! С какво аз съм по-добър в Неговите очи от другите Негови деца! За Него всички са равни и всички са му еднакво любими. И Той не се намесва в играта на децата си! И той ме предупреждаваше, че моят път не е задължително да бъде обсипан с рози! Но аз не Го послушах. Тъй като моята Любов към вас и моето състрадание превишаваха всичко!
Ние си представяхме как нашето идване ще ви разбуди и вие ще чуете Истината на Отеца! И ще започнете да откривате за себе си нов прекрасен свят! И вестта за това ще се разлети по целия ваш свят. Тъй като много от нас бяха явени по целия свят за да могат да подхванат тази вест! И във всички страни и материци имаше по един от нас, който трябваше да носи вестта на Отеца още по нататък. Но всичко стана не така както ние го планирахме!
Когато аз разбрах, че съм длъжен да приема вашия избор, за да не размножавам противопоставянето, тогава вече беше ясно, че всичко няма да тръгне така (както ние мислихме)! И изборът на Пилат беше труден. Ох колко труден беше този избор! Та нали той беше дошъл за да ме подкрепи. И жена му която беше с него също му помагаше в това! И отначало неговата мисия се виждаше като триумфално съединяване на земната власт с духовната! Тогава, когато представителя на Кесаря приема представителя на Духа! На нас ни се струваше, че словото Божие е толкова силно, че ще започне да преобразява вашия свят и ще пробуди и най-дивите и най-спящите! Но твърде дълбок и „здрав” беше вашия сън! Ако и аз понякога губех връзката с Отца си, то какво тогава оставаше за другите!
Изборът на Пилат се състоеше в това, че на него му се наложи да се съгласи с моя избор! Ние твърде много неща обсъждахме! Тогава, когато оставахме насаме един с друг, когато мен ме водеха при него! Още тогава аз виждах бъдещите вероятностни пътища! И знаех, че съм длъжен да приема тази чаша и да я изпия до дъно! Но Пилат не беше съгласен! Той искаше да продължим! Но неговите действия биха могли да доведат до още по-големи бедствия! Тъй като аз разбрах, че ако той ме приеме мен – като посланик на Кесаря (Пилат е посланик на Кесаря) – то Кесаря ще изпрати войска в Йерусалим и ще започне война жестока! И много хора ще загинат в тази война. И аз го уговарях да приеме моя избор. И го помолих да даде възможност на самите хора да изберат своя път, така както и им беше дадено от нашия Отец!
И той разбираше, че те могат да кажат: „Разпни го!”. И ме съжаляваше. И много му беше тъжно, че ние не успяхме да реализираме своите планове, но всичко тръгна не така, както ние го бяхме планирали! Но аз не виждах друг изход! И до последно, въпреки всичко той очакваше, че тълпата ще избере не мен, а разбойника! Но нима аз съм с нещо по-добър в очите на Моя Отец отколкото другият Негов син?! И тълпата избра мен! И викаше: „Разпни!” (го)! И толкова злост имаше в тези викове, че аз потреперих, но не можех да съдя! Тъй като те не чуваха, те бяха като болни деца! И Пилат беше изумен. И даже се опитваше да ме спаси. Но всичко вече беше решено! И тогава в отчаянието си Пилат изкрещя: „Аз си измивам ръцете”! Тъй като разбираше, че тази карма ще попадне върху хората, разпънали ме мен, пролели моята кръв! И той си изми ръцете, за да покаже, че той самият не е причастен към такъв изход! Че той не го е избрал, а се е подчинил на избора на другите, така както аз го бях помолил!
И Пилат се надяваше, че на кръста аз ще се възнеса и ще се избавя от страданията. И заповяда никого да не допускат до кръста, освен роднините ми и учениците ми! И толкова беше силно буйството на фойерверките на страстите в тези минути, че ние не чувахме гласът на Отца си! Ние не го чувахме и си мислихме, че Той ние напуснал! Но в същност Отецът просто чакаше, защото Той не можеше да се намесва! Защото ние не Го послушахме! А Той, като мъдър Отец, прие нашия избор и ни позволи да преминем своите уроци! Но очакваше нашето завръщане и си ни обичаше (любеше) така както и преди! О, какъв хубав урок преминахме всички ние! Урок по приемане! И урок за разбирането на това, че за всяко нещо си има свое време! Че не трябва да налагаме своя избор на другите! А може единствено да чакаме търпеливо, така както чака Отец ни, Неговите деца да се събудят за нов живот, за радост и Светлина!
За Пилат всичко беше по-сложно, отколкото за мен. Тъй като аз се възнесох и се срещнах с Отца си! А на него все още му предстоеше да остане на Земята и да носи своя кръст на спомените! И през цялото време той се завръщаше към тази история. И разбираше, че нищо вече не може да се промени! И всеки път решаваше отново и отново, правилно ли е постъпил, разрешавайки да ме разпънат! И животът за него стана ад! И той напусна поста посланик на Кесаря! И започна да живее в страни от света, през цялото време припомняйки си тази история! И неговата жена беше редом с него! И така до този момент, когато той се помоли на Отец ни да го прибере при себе си, да го върне в отческия му дом! И там ние най-накрая се срещнахме!
И заедно ние виждахме как моето име се използва, за да се тръгне с война към своя брат, как са извратени моите думи, които не винаги се използват за благи цели! Но ние виждахме и това, че все пак Огънят на Отеца е започнал да затопля вашите сърца и чрез молитвите вие Го чувате в себе си, но много тихо! И ние се радвахме като деца, че все пак сме успели да пробудим част от вас! Но на каква цена?! Тъй като що за цена е това?! Аз бих се съгласил и на далеч по-голяма жертва! Но с цената на вековните страдания и кармата на еврейския народ! И страдания на всеки, аз сам ги преживявах, така както и помолих своя Отец. И този, който се наричаше при вас Пилат, беше с мен! Той и сега си е с мен. Тъй като всички ние сме едно! Всички ние сме деца на Отца си!
Ти каза, че вие сте били много по света, за да носите словото на Отеца! Кои вие? И защо тогава християнството не се е разпространило по целия свят?!
Ние, Звездните Братя, ние бяхме много! Ние сме тези, които се обединихме за да ви помогнем на вас! И тази мисия отгоре се виждаше като толкова прекрасна и благородна! И ако Звездните Братя не бяха дошли във въплъщение заедно с мен с тази мисия да донесат Словото на Отеца на всички континенти, то християнството в крайна сметка не би получило такова разпространение и отклик, които съществуват сега! Но не всички Братя бяха чувани! И не всички Братя успяха сами да се проврат през илюзията на отделеността! Планът беше такъв: да се започне цялата тази история на обетованата Земя, на Земята избрана от нас като за начало, и да се разпространи всичко това по целия свят! И на нас ни се виждаше, че аз ще премина по всички земи на нашия свят! И във всяка една ще срещна своя Звезден Брат, който ще ме поддържа и ще ми помогне в разпространението на Божието Слово! И това ще бъде всеобщ триумф на Божествената Истина, тъй като ние смятахме, че Словото Божие сияе толкова силно, че няма как да не го чуят и да не го видят! Но всичко се получи не така както ние го виждахме!
На мен не ми се наложи да премина по всички земи със Словото Божие. А това им се наложи да правят моите ученици! И на тях не винаги им стигаха силите и вярата им за събуждане на спящите! И твърде много страх беше посят в тях с моето разпятие! И те се бореха със своите страхове, така както можеха, но не винаги успяваха да ги победят. И страховете на някои от тях ги доведоха също така до разпятието! И не само страховете! Тъй като те мислеха, че трябва да повторят моя път и да го завършат също така с разпъване на кръста! Но по този начин те единствено размножаваха страданието! Но те искаха да поемат част от кармата на народа Юдейски, да я поемат върху себе си, за да облекчат техния път! И Отец ни им позволи това. Но велик беше този товар, но беше и твърде тежък! Те не разбираха тогава, колко е велик той (товара)! Макар и Отеца да ги предупреждаваше! И те постоянно проповядваха Словото Божие!
Кажи ни – има някакви данни, че Пилат е бил много жесток управител! Че много екзекуции лежат на неговата съвест! Как това се съгласува с туй, че той е дошъл на Земята с велика мисия?!
Той направи много грешки! Но нима и аз не правих грешки? Трудно беше да се управляват хората, които понякога се държаха като жестоки, нищо не разбиращи деца! До моето разпятие той управляваше така както можеше, но не допускаше жестокости. Вие как си го представяте това? Жесток прокуратор изведнъж е решил да освободи бедния пътник, който твърди, че е син на Бог?! Откъде да се намери такава жалост в него, за какво му е тя? Къде се е дянала неговата жестокост? Та той нарушаваше всички съвети, които постъпваха към него от местните свещеници, защото той знаеше кой съм аз и какъв е моят път!
След моята екзекуция обаче, неговото сърце се ожесточи! И той започна да пита Отца: „Защо Ти допусна разпятието на Своя син, който беше любим за тях? Нима те това заслужаваха? Та те са жестоки зверове!”. И тогава той пусна гнева в своето сърце и не можа да го овладее! И понякога им отмъстяваше на тях заради мен! И аз се опитвах да се провра изпод завесата към него! Но той не ме чуваше. И той много тъгуваше, защото труден беше неговия избор! И в неговото сърце не винаги побеждаваше любовта му към вас! Но аз бях винаги заедно (редом) с него! Тъй като разбирах, колко е труден неговия избор и неговите лутания! И заедно с него беше и неговата жена. Светла душа, която му помагаше да намери Светлината, да премине своя път!
Има сведения или легенди за това, че той е завършил живота си със самоубийство, защото не е издържал това, че те е разпнал! И даже когато неговото тяло е било изхвърлено в реката, то това е предизвикало възмущението на водата! Това така ли е?
В него често се появяваха мисли за самоубийство. Но жена му винаги го поддържаше и беше редом с него! И тя се опитваше да го води към Светлината! А и аз бях редом с него! Той просто се примоли на Отеца да му дари смъртта, макар и пътя му да не беше завършен! А неговия път не беше завършен, защото той остави множество свои следи в живота си! Множество дългове, с които той трябваше да се разплати! И много следствия той породи със своите действия и със своите мисли!
Но милостив е нашият Отец, тъй като аз го примолих да премахне от него тази чаша! Тъй като дотолкова доколкото той беше оставил множество следи след себе си, то той беше длъжен още твърде много пъти да се въплътява на Земята, за да може да замете тези следи, и за да отдаде кармичните си дългове! И най-важното беше това, че той считаше за свой основен дълг, дългът си към мен! Да, обаче, аз не го считах за свой длъжник! Тъй като той искаше да ми помогне, но не успя! Но дотолкова доколкото той ме смяташе мен за негово задължение, затова и аз успях да отпрося от Отца да опрости неговите грехове! И затова и неговото тяло беше пускано в реката три пъти. И водата отнесе със себе си неговите дългове и освободи Духа му, и така той успя да се върне при мен и при Отца ни и сега пребивава с нас! А неговата жена живя дълго и също така помагаше да се разтворят неговите следи на Земята! И сега тя е вече също така с нас тук до Престола Божий!
СЕлена
03.01.15.
Превод и предложение: Иван Иванов
http://yasnoznanie.ru/2015/01/03/master-iisus-vyibor-pilata/
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: