Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6165580
Users Today : 518
This Month : 14788
This Year : 196105
Views Today : 6635
Who's Online : 12
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Престанете да отказвате подаръка ми!

Престанете да отказвате подаръка ми!

ПРЕСТАНЕТЕ ДА ОТКАЗВАТЕ ПОДАРЪКА МИ!

Послание от Исус Христос до всички, които наричат себе си християни
получено на 24 декември 2004г.
АЗ СЪМ действително живия Исус Христос и нося това послание чрез Живото Слово, което СЪМ. Знам, мнозина ще се съмняват, че действително говоря аз, истинския Исус. Знам, че мнозина ще започнат да търсят всякакъв претекст, който могат да използват, за да откажат моето послание. Знам, че някои вече са решили, че е невъзможно да говоря с хората през тази епоха или, че нищо повече не може да се каже в допълнение към това, което е било казано в Писанията, които са вече на почти 2000 години, и които не споменават нищо за многото проблеми, стоящи пред хората днес. При това, ако вярвате, че Писанията са плод на Божественото вдъхновение, би следвало да осъзнавате, че тези Писания са били предадени от мен посредством хора посланици. Така че, какво може да ми попречи да говоря посредством посланик и в тази епоха? Общоизвестно е, че притежавам пълната власт и на Небесата и на Земята, и няма нищо, което да може да ме спре. Единствения въпрос е: „Желаете ли да ме слушате, и имате ли уши за да ме чуете?“
Вероятно ще започнете да разсъждавате, защо говоря чрез човек-посредник. Говоря ви така, защото толкова много от тези, които наричат себе си християни, не желаят да се вслушат в моето Живо Слово, което изричам направо във вашите сърца. Мислите ли, че съм щастлив, че не мога да стигна до милиони, които биха били мои последователи, но са запушили ушите си за да не чуват моето Живо Слово? Мога да ви уверя, че не съм щастлив от това положение и затова аз реших да използвам посланик в опита си да достигна до тези, които не могат да ме чуят със сърцата си, но които могат поне да четат моите думи. Ако те имат желанието да четат моите думи и не са ожесточили сърцата си против мен.
Дошъл съм да призова тези, които заявяват, че се явяват мои последователи, да престанат да отказват най-ценния дар, който съм дал на човешкия род. Този дар е Живото Слово, което СЪМ АЗ. Слово, което можете да чувате направо във вашите сърца. Защо тогава, толкова много от тези, които наричат себе си християни, са станали толкова привързани към външните доктрини, някои от които наподобяват побелели могили от кости, които не искат или не могат да чуват моето Живо Слово?
Защо отказвате Живото ми Слово?
Разгледайте причините, поради които хората отказват Словото ми, и ако това, което говоря се отнася до вас, бъдете честни към себе си. Осмелете се да потърсите гредата в око си, защото докато не я видите, няма да можете да я извадите. А ако не я извадите, как ще влезете в Царството на Отца ми? Ето най-общите причини, поради които се отрича Живото Слово.
Отказвате Живо Слово, защото сте позволили на някои проповедници от адското племе и сяра да ви заплашат, така че да не се стараете да разберете това, какво стои зад пределите на външната доктрина и буквалната интерпретация на тези доктрини? Ако е така, защо не сте забелязали, че аз не съм се явявал проповедник на адския огън и сяра, а съм проповядвал Евангелието основано на любовта, а не на страха? Защо мислите че съм казал:
Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила. (Марко 12:30)
Много добре знаех, че страхът няма да ви възнесе в Небесата. И как можете да обичате Бога, ако се боите от Него или мислите, че ще ви накаже за всяка незначителна грешка? Затова аз съм дошъл да дам на хората съвършена любов, която изгонва страха.
Вие отказвате Живото Слово, защото сте позволили на тези същите проповедници от адското племе и сяра да ви заплашат и за да ви заставят да повярвате, че всичко което ви е позволено да знаете е казано в Библията, и днес нямам какво повече да добавя от това, което вече е в Библията. Ако е така, замислете се над твърдението, което често умишлено се игнорира от тези проповедници:
Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. (Йоан 6:12)
На всички трябва да е ясно, дойдох да повиша знанията на човечеството за духовната страна на живота. И така е очевидно, че за изминалите 2000 години, разбирането на човечеството във всеки аспект на живота наистина се е подобрило. Затова днес мога да ви кажа много от това, което преди 2000 години хората просто не биха могли да разберат, да осмислят. Какво мислите съм имал предвид, когато съм казал:
Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. (Матея 28:20)
Имах предвид, че моят Дух винаги ще бъде с вас, че ще продължавам да давам моето Живо Слово, моето непрекъснато откровение на тези, които имат уши да чуват. И в този век мнозина имат уши да чуят, въпреки че някои още не са осъзнали, че са готови за по-високо разбиране на тайнствата на Христос. Но за вас никога не е късно да се събудите за моята Жива Истина!
Вие игнорирате моето Живо Слово, защото сте позволили на някакви интелектуалци-богослови да ви убедят, че техните човешки интерпретации на буквите в закона, са това, което ви е необходимо за спасението. Ако е така защо не забележите, че непрекъснато съм отправял предизвикателства към интелектуалците-богослови на моето време – книжниците и фарисеите? Защо мислите че съм казал?
Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно. (Матея 5:20)
Много добре знаех, че е невъзможно да се обясни интелектуално пътя към Небесата. Вие можете да встъпите в Небесното Царство, само приемайки в себе си моето тяло и моята кръв, моето Живо Слово, и позволявайки му да закваси хляба на вашето съзнание. (Матея 13:33) Дошъл съм да дам на хората дар, Духа на Истината, който никога няма да намерите във външните доктрини. Ето защо съм казал:
Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. (Йоан 4:24)
Вие отказвате моето Живо Слово, защото за вас са прекалено удобни определените интерпретации и ритуали или определена църква? Мислите, че знаете всичко, което ви е нужно да знаете за мен, и че вашето спасение е гарантирано и затова не искате да ви безпокоя с по-големи знания? Загубили сте желанието си да оставите мрежите на земните си стремежи и не желаете да имате пряко общуване от страх, че мога да ви накарам да се промените? Или сте позволили на някой съвременен законник да ви убеди, че нямате нужда да търсите Живата Истина, защото вие можете да бъдете спасени просто обявявайки Исус Христос за ваш Господ и Спасител? Мислите, че мога да спася тези, които призовават моето име, но игнорират моите заповеди? Защо мислите, че съм казал?
Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. (Матея 6:24)
Въпреки убежденията на мнозина, „мамона“ това не са просто парите, а по-точно „вещите на този свят“, дори убежденията на този свят. Затова мнозина наричат себе си християни, но при това мислят, че е достатъчно да се откупят от мен с лицемерна служба в неделя и след това могат да правят каквото си искат през останалата част на седмицата. Защо мислите, че съм наричал книжниците и фарисеите лицемери? Защо мислите, че съм казвал, че по-лесно камила ще мине през иглено ухо, отколкото богатия да влезе в Божието Царство (Матея 19:24)? „Богатия човек“ е символ на всеки човек, който не желае да се освободи от привързаността към всички вещи, за да следва Христос. Това включва и човешкото разбиране, което заставя хората да си мислят, че могат да бъдат спасени, като просто призовавайки моето име, без да имат желание да променят самите себе си. Вие просто не можете да влезете в Небесното Царство, докато се държите за вещите и убежденията на този свят. Затова съм казал:
Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? (Марка 8:36)
Дойдох, не за да обезпеча на хората уют в техните владения и илюзии. Дойдох за да изпитат дискомфорт от привързаностите и убежденията си към този свят, така че, чрез този дискомфорт да могат да достигнат до Духа на Истината и да се спасят. Затова и съм казал:
Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч. (Матея 10:34)
Моят меч е словото на истината, която разделя реалното от нереалното. Затова за тези, които смятат да излязат от пределите на своите страхове, от своята интелектуална гордост, говореща им, че знаят всичко, и от зона на комфорт, позволете ми да ви обясня, какво се явява истинския дар, който съм донесъл на човешкия род.
Ще ви изпратя Утешител
В едно от последните наставления на своите последователи, съм им дал следната истина:
15. Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.
16. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,
17. Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.
18. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. (Йоан, глава14)
О, да можеха всичките християни наистина да разберат значението на това учение, биха могли да разберат, кой и какво се явява Утешител. Затова позволете ми сега да поясня за тези, които имат уши да чуят, истинската същност на Утешителя, който е с вас дори и днес. За да разберете Утешителя ви е нужно да се върнете крачка назад и да обърнете внимание на религиозния живот на планетата. Ще видите, че има два подхода към религията. Единият от тях е това, което наричам външен подход. Този подход е избран от книжниците, фарисеите, садукеите, законниците и храмовите служители, същите тези хора, които ме осъдиха на смърт.
О, да, знам, че всичките християни си мислят, че те никога не биха могли да осъдят Живия Христос, така както са направили тези хора. Но ви казвам, вие сте длъжни да потърсите гредата в собственото си око, преди да осъждате прашинката в окото на другия. Външният подход не трябва да се отнася просто към определен вид хора, живеещи в определено време. Външният подход към религията произтича от определени аспекти на човешката душа и затова всички хора потенциално могат да попаднат в подобно отношение към религията.
Какво е това външен подход? Той е основан на убеждението, че можете да се въздигнете на Небесата, съблюдавайки определени правила тук на Земята. Мислите си, че докато вярвате в определените доктрини, установени от истинските писания на истинските авторитети, ще бъдете спасени? Докато следвате правилата установени от вашата религия и не вършите или не говорите нищо невярно, ще бъдете спасени? Докато принадлежите към определена религия и изпълнявате нейните ритуали (поне в неделите), ще бъдете спасени? С други думи, можете да бъдете спасени, изпълнявайки определените външни действия и не е задължително да поемате върху себе си много по-сложни изпитания, проверявайки самите себе си, своите убеждения, своята гледна точка и своите психологически проблеми. Че можете да се спасите, променяйки вашите външни действия, без да променяте себе си, вашето състояние на съзнанието.
Мои възлюбени приятели, как не сте могли да забележите, че милиони християни са се отклонили по този външен път на религията, смятайки, че принадлежат към единствено истинската религия – християнството, за това, че са провъзгласили Исус Христос за свой Бог и Спасител, и че ще бъдат автоматично спасени? Разбирате ли, милиони християни очакват, че някога ще се появя в небето и завинаги ще премахна всичките проблеми на човешкия род, възнасяйки примерните християни, (примерни съгласно човешките мерки), на Небесата и отправяйки всички невярващи в Ада?
Не виждате ли, че това е същия подход към религията, към който са се придържали тези, които ме осъдиха, когато вървях по земята преди 2000години? О, да, добре познавам сърцата на онези, които мислят, че са добри християни, и които осъждат всички останали, ръководейки се от своите собствени стандарти. Да, знам, че някои групи християни мислят, че са праведните, и веднага биха ме познали и биха тръгнали след мен, ако ме бяха срещнали в плът преди 2000 години. Но аз ви казвам, че това е много далеч от истината и това всъщност е много опасно заблуждение, което може да струва вашето спасение.
Вижте, мои възлюбени, спасението не може да бъде завоювано, ако се придържате към външния подход на религията. Ето защо съм казвал, че праведността на книжниците и фарисеите не е достатъчна, за да стигнат Небесата. Защо? Вслушайте се в едно от моите най-дълбоки изказвания, което често се пропуска или се тълкува неправилно от християнските проповедници:
20. А попитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им: царството Божие няма да дойде забелязано,
21. и няма да кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Божие вътре във вас е. (Лука, глава17)
Нима не съм заявил ясно, че не можете да влезете в Царството, съблюдавайки външни правила и доктрини? Нима не съм казал, че Царството няма да дойде, докато го търсите извън себе си? Царството няма да се яви до този момент, докато не го намерите вътре в самите себе си. Какво всъщност означава, че Царството Божие е във вас? Това означава, че вратата за Царството Божие се намира във вас или по-скоро във вашето съзнание. Това означава, че вие не можете да получите достъп до Божието Царство, предприемайки външни действия, повтаряйки Писанията и символите на вярата или изпълнявайки ритуали. Вие можете да получите достъп само по един път, и този път е да промените себе си, да промените състояние на съзнанието си.
Как можете да промените състоянието на съзнанието си? Трябва да следвате същия път, който е следвал Павел, който е казал: Аз всеки ден умирам. (1-во към коринтяните 15:31) Как част от Павел е умирала всеки ден? Това е било, наречения от него, плътският ум на стария човек. Това е същото съзнание, което кара хората да грешат, да се осъждат един друг и да вярват, че изпълнението на външни ритуали може да ги възнесе в Небесата. Ето защо Павел е казал:
22. да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,
23. да се обновите с духа на своя ум
24. и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината. (към Ефисяните, глава 4)
Павел е желал да премине през трудния процес, изпитвайки самия себе си и отхвърляйки това, което е намирал за неприемливо, и откривайки във всичко светлината на Христовата Истина. Искал е да позволи на своето плътско „аз“ да умре, защото е разбрал, че не може да вземе със себе си този стар човек на Небесата. Той е знаел, че за да отиде на сватба трябва да облече сватбарската дреха (Матея 22:12) на новия човек, т.е. новото състояние на съзнанието. Ето как Павел е описал този нов човек:
И се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател. (към Колосяните 3:10)
Та кой е създал този нов човек? Това не е бил никой друг, а аз, възнесения Исус Христос, създател на новия човек, в който всички хора могат да се облекат и по такъв начин да влязат в Небесното Царство, което е в тях самите. Как да се облечете в този нов човек? Не можете да го направите чрез външни ритуали. Можете да го направите само, ако позволите на Духа на Истината да бъде във вас, докато не станете едно цяло с този Дух. Павел е знаел това и затова е казал:
Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос, (към Филипяните, 2:5)
Когато позволите на старото състояние на съзнанието, на плътския ум да умре и позволите на новото състояние на съзнанието, разума на Христос, да се роди във вас, тогава ще разберете истинското значение на думите „да се родите отново“. О, колко много християни смятат, че да се родиш отново означава, просто да ме обявите за свой Господ и Спасител. Не, казвам ви, никакво външно заявление не може да ви накара да се родите отново в Христа! Истински да се родите отново в Христос значи да позволите разума на Христос да се роди във вас. Ето защо съм казал:
3. Иисус му отговори и рече: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие.
4. Никодим Му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5. Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие;
6. роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. (Йоан, глава 3)
Това което е родено от плътта не е просто вашето физическо тяло. Това човешко състояние на съзнанието е плътския ум, който не може да разпознае Живия Христос, когато стои точно пред тях в плът. Хората, които не са ме познали преди 2000 години, са били заслепени от своя плътски ум. Ето защо съм казал:
И над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите. (Матея 13;14)
По същия начин, ако не познаете моето присъствие в себе си или в това послание, също сте заслепени от своя плътски ум. Това плътско състояние на съзнанието не ви позволява да видите, че вратата към Царството небесно е разположена вътре във вас. И затова търсите външния Спасител, който ще свърши всичката работа вместо вас, вместо да осъзнаете, че истинския Спасител, единствения Спасител, трябва да бъде намерен във вашето собствено съзнание. Кой е този вътрешен спасител?
Кой е този вътрешен спасител?
Вътрешният спасител е цар, който възсяда на трона в Царството Небесно вътре във вас. Той е вашият Господ, ако вие му позволите да управлява вашия живот, вместо да позволявате на себе си да бъдете управлявани от страстите и разсъжденията на плътския ум и изкушенията на този свят. Аз съм описал вътрешния спасител като Утешител:
26. А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;
27. а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене. (Йоан, глава 15)
А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. (Йоан, 14:26)
Но от къде е дошъл този Утешител, този безкрайно Свят Дух? От никъде ли се е появил или неговото появяване е било свързано с моето възнесение при Отца ми? Вслушайте се в думи ми:
7. Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя;
8. и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд. (Йоан, глава 16)
Виждате, мои възлюбени, че когато съм се възнесъл при моя Отец и съм получил всичката власт на Небесата и Земята ( Матея 28:18), моето най-голямо желание е било да помогна на тези мои братя и сестри, които още не са встъпили в Царството. Затова реших, че най-доброто, което мога да направя за човешкия род, е да предоставя част от моя собствен Дух, от моя собствен Христов Разум на всеки човек на Земята. Знаех, че само приемайки Разума на Христос, вие ще можете да се облечете със сватбената дреха, която ще ви позволи да встъпите във вътрешното Царство. Само чрез разума на Христос можете да се издигнете над греха, над лъжливото чувство за праведност (праведността на книжниците и фарисеите) и осъждането, което произлиза от плътския ум и не ви дава да намерите Царството във вас. Ето защо съм казал:
Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. (Матея 13:33)
Вие сте длъжни да приемете частица от разума на Христос и да му позволите да повдигне вибрациите на цялото ваше съзнание, докато не се освободите от плътския си ум и не се облечете в новия Разум на Христос. Вие отхвърляте стария човек и се раждате отново като човек духовен, който е бил създаден по образ и подобие на Бога. (Битие 1:26) Затова реших да разчупя хляба на Живота, да разделя моето „тяло и моята кръв“ и да предложа частица от себе си, частица от моето Аз на всяко човешко същество на Земята.
Това е частицата, която съм нарекъл Утешител преди 2000 години. Много християни са го нарекли Свети Дух. И това наистина е аспект на Бога, който е Дух Свят. Но Светия Дух може да бъде дарен на вас само чрез същество на Небесата, което желае, неговия собствен Дух да бъде разчупен за вас. И затова реших да дам частица от моя Дух, частица от моя Духовен Аз, както са правели и другите същества на Небесата. Тази частица не е глуха и няма трошица енергия. Това е точно копие на самия мен, която се явява самосъзнателно същество, способно да ви направлява и съветва, как да достигнете спасението. Затова може да се каже, че това копие е вашия Христов Аз, копие на Духовния Аз, Исус Христос.
О, да, знам че терминът ”Христов Аз“ не принадлежи на Библията, и съм чувал, как християните отричат това понятие, казвайки, че „Ако имах в себе си Христов Аз, не бих се нуждаел в Исус като мой Спасител. „Но вижте, възлюбени мои, вашият Христов Аз това съм аз. Това е част от моя Аз, частица от моя Дух, и затова това е моя най-скъп и личен дар за вас. Затова, ако отхвърляте този дар, този личен Спасител, който предлагам на всеки от вас, значи вие наистина отричате мен, Аз дойдох за да ви помоля да престанете да отказвате този дар, по този начин вие се отричате от единственото средство за вашето спасение.
Не отказвайте вътрешния Спасител
Мои възлюбени, виждате ли основната грешка, допусната от милиони Християни за последните 2000 години? Виждате ли, че милиони християни са попаднали в клопката, приемайки външния подход към религията, този същия подход, към който са се придържали книжниците и фарисеите, които са отрекли въплътения Христос? Виждате ли, че милиони Християни са почитали идола, танцували са около златния телец на външния Спасител, който ще ги спаси, не изисквайки от тях, те да изменят себе си? Виждате ли, че тази форма на „праведността“, външната праведност на книжниците и фарисеите, просто няма да ви позволи да влезете във вътрешното Царство?
В продължение на много векове малцина са били тези, които са разпознали този идол във външните доктрини, които го поддържат. Тези малцина са излезли зад пределите на външните писания, буквите на закона, и са открили Духа на Истината. Те са разбрали това, което е знаел Павел:
Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори. (2-ро към Коринтяните 3:6)
Тези малцина са приели подход към религията, отличаващ се от външния подход, и ние можем да наречем този подход вътрешен, мистичен. Вместо да носят религията на себе си като одеяние, те са усвоили моите учения и са позволили техният Христов Аз да ги измени по образа на новия човек, на духовния човек. И тъй като са се отличавали от масите, тях често са ги наричали мистици. Понякога са ги клеймили като еретици, и са били преследвани от тези, които наричали себе си християни, но които не са разбрали същността на моите учения. Те не са разбрали, защото са се уподобили на законниците, които аз упреквах:
Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте. (Лука 11:52)
Какво е това ключ на знанието? Това е вашия Христов Аз, Духът на Истината вътре във вас, който ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което Аз съм ви казвал. (Йоан 14:26) Това е Духът на Истината, както съм казал:
А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето. (Йоан 16:13)
Какво ще чуе вашият Христов Аз? Това е моето Живо Слово изречено тук, на Небесата и доставено във вашето съзнание чрез вашия Христов Аз, Духът на моята Истина във вас. Така, че чрез вашия Христов Аз вие получавате възможността да чувате моето живо слово непосредствено в своето собствено сърце и разум.
Вие можете да знаете Истината
Мои възлюбени, виждате ли сега още една грешка, допусната от християните през отминалите векове? Това е убеждението, че не можете да разпознаете истината сами, че на вас ви е нужно външно писание или църковен авторитет, за да установи истината за вас.
О, мои възлюбени, това е най-коварното убеждение, което реално никога не е излизало от мене или от моя Отец. В действителност, отричането на възможността да познаете истината вътре в сърцето си, идва само от един източник и то е било определено от същите тези хора, които са се оказали дотолкова обвързани от външния подход към религията, че сами са изгубили своята истина. Тези хора съм упреквал, когато съм казал:
Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. (Йоан 8:44)
Не виждате ли, че дяволът не притежава никаква вътрешна истина, защото той се е отрекъл от Духа на Истината в себе си? Той не признава съществуването на Христос в себе си и се опитва да заблуди всички човешки същества, за да ги въвлече в същото това отричане. Ето по този начин, стигаме до момента, когато мога да ви открия същността на моята мисия. Самата причина за идването ми на Земята.
Виждате, че тези, които приемат външния подход към религията, мислят, че съм дошъл да свърша всичката работа вместо тях, и че Царството Божие идва като резултат от следването на външната религия. Но истината е в това, че след като Божието Царство е вътре във вас, аз не мога да ви спася чрез външни действия. Мога да ви спася само когато престанете да ме търсите извън себе си, било то в писанията или в църквата. Мога да ви спася само, когато решите да влезете в Царството вътре във вас, да откриете моя Дух, вашия Христов Аз и да решите да се облечете в новия човек на Христовия Разум. Вие трябва да позволите на вашият Христов Аз „да бъде във вас“ и „да ви наставлява в Истината“.
Виждате ли сега, че съм дошъл на Земята само поради една причина? Дойдох, за да ви покажа абсолютната истина, че не ви е нужна никаква личност или организация извън вас за да бъдете спасени. Имате всичко необходимо за вашето спасение във вас, а именно дара на моя Дух, който е разчупен за вас!
Престанете да ритате срещу ръжена!
Мои възлюбени, разбирате ли важността и значението на това, което ви говоря? О, да знам, че за много християни това ще бъде шокираща правда, която хвърля предизвикателство към всичко, което са им говорили, започвайки от неделното училище. Но преди да отхвърлите това учение, моля спомнете си, как Павел е започнал своя Път, преследвайки моите последователи, но после е пожелал да преобърне своя живот и да стане моя най-предан поклонник.
Вие също имате възможност за такава промяна на възгледите и си мисля, че един голям честен самоанализ ще ви покаже, че вие имате множество въпроси, на които официалните доктрини не могат да отговорят. Съвременните законници са ви казвали, че няма отговори, но аз ви казвам, че ако искате да преминете зад предела на външните доктрини, приемете моята Жива Истина във вашето сърце. И ще видите, че истината е ослепителната светкавица, както е видял Павел, когато е казал:
Савле, Савле, що Ме гониш? Мъчно е за тебе да риташ против ръжен. (Деяния 26:14)
Така че, учете се от примера на Павел и пожелайте да минете през промяната, преживяна от Павел:
И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледа и, като стана, покръсти се. (Деяния 9:18)
Започнете разсъжденията си с това, че същите тези хора, които са ме осъдили на смърт, също са се придържали към външния подход на религията и са вярвали, че никой не може да бъде спасен без външната религия. В действителност именно моето твърдение, че Царството Божие е вътре във вас, е заставило религиозните власти да замислят моята смърт. Те много добре са осъзнавали, че ако хората започнат да вярват на това твърдение, за да се спасят, те скоро ще осъзнаят, че не се нуждаят от външна религия, както и от хората, които възглавяват тази религия. И след това лидерите на външната религия биха били загубили своите привилегировани позиции и своята власт над хората.
Мои възлюбени, нима не виждате, че тези жадуващи за власт лидери, не са искали да изпускат властта си над хората? Те не са искали да позволят на някакъв екстремист-проповедник, както днес биха нарекли лидер на движението Ню-Ейдж, да отнеме от тях властта, която те са удържали в продължение на векове. И в стремежа си да запазят своята власт, те решават да убият Живия Христос, който е ходил сред тях в плът. Виждате ли, че те са били истинските лъжепророци:
Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. (Матея 7:15)
Те се явявали в своите овчи кожи, носейки одеянията на своята ортодоксална религия и са заявявали, че работят в угода на Бога. Всъщност те са се определяли като посредници между хората и Бога, както са правели лъжливите лидери на толкова много религии съществуващи за цялата история на човечеството.
И колкото и да е тъжно да се каже, длъжен съм да ви заявя откровено, че има много лъжепророци, които заемат лидерски позиции в християнските църкви и заявяват, че вършат работа за Господа. А те, в действителност, вършат работа за техния господ, но кой е техния истински господ? Ако честно поразмислите над това, ще видите, че те са взели дадените от мен учения, замислени за освобождаването на хората от всичко, което ги обвързва и са ги заменили с външни доктрини, които ме превръщат в идол за почитание, вместо в пример за подражание. И тези изопачени доктрини поставят хората в зависимост от външната религия, вместо освобождение и намиране на Христос в самите себе си. И по такъв начин тези съвременни лъжепророци се опитват да удържат своята власт, убивайки Христос във вас. Ако не ми вярвате, помолете ги да ви обяснят едно от моите най-важни изказвания:
Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си. (Йоан 14:12)
Ще видите, че лъжливите проповедници имат безчислени многословни тълкувания, за да опровергаят възможността на всеки да върви по моите стъпки и да твори делата, които съм творил. Но целта на техните обяснения е да обосноват необходимостта от външната църква и от нейните лидери. Всичките техни обяснения отричат, че частица от моя Дух е готова да се роди във вас. Но аз съм направил това твърдение и по този начин вие или трябва да отричате думите ми в Писанията, или да отричате обясненията дадени от законниците, които не желаят да влязат в моето Царство, което е в самите тях и се опитват да не позволят и на вас да влезете.
Истината е, че за да дойде Царството Божие на Земята, мнозина са длъжни да последват моя пример и да се облекат в разума на Христос, чрез който Бог може да даде на човечеството решение на всичките му проблеми. И ако вие не станете единни с духа на Христос във вас, с вашия Христов Аз, няма да можете да творите делата които аз съм творил. Затова сега ви повелявам да спрете да следвате лъжливите лидери, за които съм казал:
Оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. (Матея 15:14)
Когато се явих преди 2000 години, дойдох за да отправя предизвикателство към лъжливите лидери на външната религия и да покажа на всички хора безсмъртната истина, че не са ви нужни външни писания или външна религия, за да бъдете спасени. Божието Царство е във вас, но вие никога няма да го намерите, докато го търсите извън себе си.
Това е най-важната истина за религията, която са разбирали мистиците от всички епохи. За нещастие, във всички предишни епохи, тази истина не е забелязвана от по-голямата част на населението, частично заради това, че вълците в овчи кожи са държали тази истина скрита от масите, които са опитвали да контролират посредством външната религия. Но аз ви казвам, че навлизаме в нов ден, в нова епоха, в която голяма част от населението е готова да разбере тази истина и да я използва за достигне до Духа на Истината, на своя собствен Христов Аз.
Оставете лъжливите проповедници!
Ето защо идвам отново не в плът, а чрез Живото Слово изречено чрез някого, намиращ се в плът. И отново идвам със същото послание. И за съжаление, и този път съм длъжен да отправя предизвикателство, към лидерите на същата религия, която провъзгласява себе си за мой представител на Земята. Тя е преобърнала моите учения с главата надолу така, че никой да не се осмели да последва моя пример. Затова съм длъжен да кажа, че тези, които са в християнската религия, и които отричат Духа на Христос в себе си и в своите последователи, не се явяват мои истински представители на Земята. Това са хора, за които съм казал:
24. Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.
25. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: Господи, Господи, отвори ни! и когато Той ви отвори и рече: не ви зная откъде сте, –
26. тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше.
27. И Той ще рече: казвам ви, не ви зная откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда. (Лука, глава 13)
Тези, които не могат да влязат, това са приелите външния подход към религията, и които проповядват този подход от своите амвони, по такъв начин въвеждайки в заблуждение своите последователи, заставяйки ги да вярват, че чукайки на вратата извън себе си, те могат да попаднат в Царството. Това са тези, които не могат да влязат във вътрешното Царство, защото се отказват да усвоят моите учения. Те творят беззаконие, заставяйки своите последователи да се обвържат с външната религия, в очакване на външния спасител, който никога няма да дойде, едновременно запушвайки ушите си от вътрешния Спасител, моя собствен Дух, който ги зове в тишината на техните сърца. Затова казвам на тези лъжливи проповедници: „Не ви зная!“
В действителност можете да влезете в Царството само, когато намерите и отворите вратата във вашето сърце, тъй като това е вратата, за която съм говорил:
Зная твоите дела; ето, дадох ти врата отворени, и никой не може да ги затвори; ти имаш малка сила и запази словото Ми и се не отрече от името Ми. (Откровение 3:8)
Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. (Откровение 3:20)
Как може да не виждате, че единствената врата, която нито един човек, нито една създадена от човека организация не може да затвори, е вратата, вътре в сърцето ви, вратата на моя Дух пребиваващ във вас? И ако вие не поканите Моя Дух във формата на вашия личен Христов Аз да влезе, то как може Живия Христос да вечеря с вас? Не виждате ли, че княза на света постоянно се опитва да затвори за вашия разум достъпа до тази врата, за да не можете да влезете във вътрешното Царство? И разбирате ли, че князът на света ще използва всички средства, дори и външната религия, провъзгласяваща себе си за единствен истинен представител на Христос, за да не ви даде да влезете през моята отворена врата?
Затова разбирате ли, че отричането на Христос вътре във всяко човешко същество, отричането на факта, че всяко човешко същество има потенциал да се облече в разума на Христос, може да доведе само до едно – съзнание на антихрист? В края на краищата какво е антихрист, ако не отричане на Христос? Затова, ако отричате присъствието на Христос във вас или в другите, то сте ослепени от съзнанието на антихриста.
Няма никакъв компромис: или приемате моето Присъствие във вас, или го отхвърляте. Или служите на лъжливия стопанин, антихриста, на съзнанието на антихриста, или служите на истинския Владика, на вашия Христов Аз. И ако отричате Моето Присъствие във вас, не можете да бъдете един от моите истински последователи и затова не би трябвало да наричате себе си християни.
Също така, ако не намерите моя Дух вътре във вас, то не можете да разберете моите учения или да тълкувате писанията. И това обяснява защо толкова много християнски групи се сражават заради едно или друго тълкуване на Писанието. Сражават се, защото отричат присъствието на Христос в самите тях. По такъв начин на тях им остава да интерпретират Писанието с плътския си ум, вместо да се отправят навътре в себе си и да получат вярна интерпретация направо от моето Живо Слово. Никога няма да има мир между християните, докато те не се възвисят над съзнанието на антихриста и не намерят истинско единение чрез Христос вътре в тях. А ако няма мир между християните, как може да има мир на Земята?
Господ се нуждае от вас!
Стигаме до причината, поради която ви давам това послание. Аз, Живия Исус Христос се нуждая от вас. Нуждая се от тези от вас, които ще направят за мен в тази епоха, това, което моите апостоли, поддръжници и хиляди ранни последователи са правели за мен преди 2000 години. Нуждая се от тези, които са готови да отправят предизвикателство към духа на антихриста, където и да се намира той и да провъзгласят моето истинно Евангелие за Царството Божие вътре във вас. Нуждая се от тези, които ще обмислят и ще въплътят тези учения за Христос в себе си и след това ще ги крещят от покривите на къщите. Нуждая се от тези, които ще чуят моя зов:
И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. (Марка 16:15)
Каквото и да е то, това Евангелие, което трябва да проповядвате в тази епоха, това не е Евангелието, основано на външния подход към религията. Това не е Евангелието на страха, евангелие което произхожда от съзнанието на антихриста. На мен ми е нужно да проповядвате моето Евангелие за Христос във вас и същността е в това, че вие можете да знаете истината, когато позволите на Духа на Истината да пребивава във вас. Защото това наистина е Евангелието на Вътрешния Христос, за което съм казал:
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. (Марка 16:16)
Тези, които вярват и стъпят във вътрешното Царство, където те ще бъдат кръстени с огъня на техния личен Христов Аз, ще бъдат спасени. А тези, които не вярват, обричат самите себе си да останат във външното царство, което сега се управлява от княза на този свят и дори от духа на антихриста.
Разбирате ли, че не един човек е разпространявал моето Евангелие преди 2000 години? Това са били хиляди и хиляди, които са правели всичко, което са можели за разпространението на моето истинско Евангелие и по този начин са провъзгласили:
И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно. (Матея 10:7)
А истинското значение е в това, че Царството се е приближило затова, че съм ви дал частица от моя Дух Христов във вид на вашия личен Христов Аз. И когато позволите на своята душа да се слее с този Христов Аз, ставате невеста на Христос, която е достойна да влезе на сватбата и да пребивава с младоженеца до края на вековете.
Затова днес ви моля, да влезете в своето сърце и дълбоко да се замислите над посланието, което ви дарявам. Помислете, какво означава за вас лично, и дали е възможно и необходимо да се промени подхода ви към религията, основаваща се на това ново разбиране. И ако у вас има съмнения, решете да се отдръпнете встрани за известно време, влезте в своето сърце изпращайки ми простата молитва:
Възлюбени Исус Христос, моля те да ме защитиш и оградиш от силите на този свят, и лъжите на антихриста, влизащи в съзнанието ми под каквато и да е форма. Моля те да ми разкриеш Истината за твоите вътрешни учения и за това, как мога да бъда верен на твоя призив, да се облека в разума на Христос. Исусе, моля те, дай ми истината, която ще ме направи свободен, защото аз искам да бъда свободен от лъжата на антихриста.
Моля те да ми разкриеш, как мога да ти помогна в разпространението на твоите истински учения през този век. Възлюбени Исус, имам намерението да бъда Бого-обучен, желая да открия твоята Жива Истина, желая да бъда роден отново чрез новото разбиране на твоята Истина. Желая да позволя на твоето Живо Слово да влезе в моето сърце и ум, позволявайки му да ме промени в съответствие с твоето съвършено виждане за мен. Желая да позволя на моето плътско „аз“ да умре, за да получа безсмъртния живот на Христовото съзнанието.
Възлюбени Исус, обичам те и желая да спазвам твоите заповеди така, че да мога да бъда с теб в царството на Отца ни. Затова те моля, да ми покажеш твоите истинни заповеди, за да мога да бъда истинен последовател на Живия Христос и никога повече да не отхвърлям този дар. Амин.
Възлюбени мои, предавам ви това послание и ви моля да го обмислите, както и другите мои послания (www.emitron.narod.ru), в които обяснявам как да следвате пътя на единението с вашия Христов Аз. А когато чуете моя глас в своето сърце, вслушайте се, и след това се отидете да помагате на вашите братя и сестри по дух, да открият моя глас в техните сърца. Когато усвоите моето Живо Слово, моля ви да вземете това послание и да го викате от покривите на къщите.
Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите. (Матея 10:27)
Искам всеки да получи това послание!
Искам всеки човек наричащ себе си християнин, да получи като подарък това послание. Не ви моля да заставяте всеки да го чете, но ви моля да помогнете на мен да дам на всеки възможност да го прочете.
Истината е в това, че моя Отец на Небесата е заявил, че е дошло време да се изгони духа на антихриста от Земята. Но за да се осъществи това, закона на Бога изисква, всички хора да получат възможност да изберат истинският Владика, Христовия Аз, вместо лъжливия, мамона, плътското аз. И затова всички хора заслужават да узнаят за съществуването на техния Христов Аз и за тяхната възможност да се слеят с този Аз и да се облекат в Разума на Христос.
Ако имате желаете да помогнете в това космическо дело, то ви моля да вземете това послание и да бързате. Копирайте и го разпространявайте във всякаква форма, кой както може. Изпращайте го или го давайте на всеки, когото срещнете. И не съдете, кой е отворен към него и кой не е. Просто дарявайте моето послание на хората и оставете на тях правото да го приемат или не, както сметнат за нужно. Вашата работа е да дадете на хората възможност за избор. Тяхна работа е да изберат през този ден, на кого искат да служат. Да решат, живота ли да изберат, живота със съзнанието на Христос или да изберат смъртта, смъртта в плътския ум, със съзнанието на антихриста.
Моля за вашата помощ по проповядването на моето истинско Евангелие, да стигне то до всяко живо същество. В действителност, няма нищо по-важно, което бихте могли да направите за мен през този век, от това да усвоите моите вътрешни учения и след това да ми помогнете в разпространението на тези учения до всяко човешко същество на Земята. Ако имате намерението да ми помогнете, то вземете това послание и му помогнете да се разпространява като кръговете на водата, докато не стигнат до всеки бряг. Кажете на хората, че безопасното пристанище, от което се нуждаят е разположено в собствените им сърца. Фарът, който ще ги доведе до тяхното пристанище е техният Христов Аз и собственика на пристанището е Живият Исус Христос. Аз ще ги приветствам с отворени обятия и сърце, препълнено с безусловна любов, съвършена любов, която ще изгони целия им страх.
И ако ме обичате, спазвайте моите заповеди. Зад всички заповеди има една абсолютна заповед, ключ към самото знание, ключ към вътрешното Царство. Тази главна заповед е да се облечете в разума на Христос, така че тези думи да станат истина за вас:
Възлюбени, сега сме чеда Божии; но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е. (1-во Йоаново 3:2)
Осмелете се да бъдете като мен и ви обещавам, че ще ме видите както Аз съм, защото АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО СЪМ, Исус Христос и ви ограждам с моята съвършена любов! Свърши се!
Произход:
http://www.askrealjesus.com/
Предложено и преведено от Николай
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: