Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6164164
Users Today : 785
This Month : 13372
This Year : 194689
Views Today : 11961
Who's Online : 23
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Възнесението е живот живян радостно

Възнесението е живот, живян радостно

Метатрон (чрез Лори Гилмор) – Възнесението е живот, живян радостно

Аз съм Метатрон. Призоваха ме да служа, предавайки информация. Тя помага за преминаване през преобразованията, очакващи планетата и всичките ѝ обитатели през възнесението. Цялата планета с всичко на нея, е в процес на възнесение. Възнесение означава: всички жизнени форми от първо и второ измерения да „напреднат“ до трето измерение. Хората или живи същества от трето измерение, преминават в четвърто или в пето измерение, в зависимост от нивото на развитие и намерението. Сега е в ход възнесение, крачка след крачка, и ще продължава, по един или друг начин, защото е общо желание.
Обикновено, планетите и въплътените видове живот, се възнасят чрез катастрофи, съпроводени с цикъла смърт-възкресение. В цикъла, ознаменуван с идването на Христос, катаклизмите биха предизвикали гибелта на планетата. Такова обичайно възнесение е добре познато и разбрано на ниво универсален ум. Ето защо, още от древни времена, е имало пророчества за ужасни разрушения, които ще се случат в края на цикъла. Цикълът възкресение е възнесение, при което започва наново целият живот, с ново ниво на съзнание, в свят с по-високо измерение. Възкресението не е тъждествено на въплъщаването, защото, въплъщаването е основано на кармата. Но преди възнесението да стане вероятно, цялата карма трябва да бъде очистена. Възнесение не означава обезателно, звездно съществуване във форма на дух, възможно е и във физическа форма.
При процеса възнесение се изменя физическото тяло, чрез обединение на тяло и дух. Такова същество става съвършено светлинно във физическо светлинно тяло. В действителност, процесът възнесение е започнал преди хиляди години, с изхода на евреите от Египет. Историята на Моисей, който е извел народа си от робство, е метафора за възнесението. В процеса възнесение, главен преломен момент е въплъщението на Исус. Мекото възнесение е станало възможно, само благодарение преобразуването на кармата. Мекото възнесение е възнесение не чрез катастрофа, а с постепенно развитие, през редица етапи или нива. Процесът продължава, докато човека стане светлинно същество. Духовната алхимия на Христос е била първия етап в развитието на светлинното тяло. За неговото приключване са били необходими около 2000 години.
Като експеримент, светлинното тяло се появило през 1988 година, седем месеца след Хармоничната Конвергенция. Това е „експеримент“, защото никога преди не е правено по подобен начин. Този начин е, постепенното повишаване на светлината във физическите тела, на всички жизнени форми и планетата, едновременно с повишаването на вибрационното ниво – този метод не е използван никога преди, в никоя от възнасящите се вселени. В универсалния ум има теории, как може да протече такъв процес, но много често, практическите резултати се различават от предполагаемите. В такива случаи, се правят корекции. В качеството на фундамент, следва да поясня последователността при формиране на светлинното тяло. Първоначално, трябва да го разберете на лично ниво. На „лично ниво“ означава: как светлинното тяло влияе физически, емоционално и ментално. След което ще поясня, как светлинното тяло въздейства на планетата и върху структурата на обществото ви.
Най-важният и вълнуващ аспект на светлинното тяло, според мен, е експеримента с преобразуването на физическата обвивка в подходящ вид, за пълното сливане с висшия аз. При това, преобразованието е синхронно с физическия процес. Сливането се осъществява, чрез поредица от преобразования на духа, съответстващи на количеството светлина, което може да се задържи в клетките. Количеството светлина във физическите клетки, съвпада с нивото на светлинното тяло – колкото е по-високо нивото, толкова е по-малко плътно тялото. С формирането на светлинното тяло, продължава възнесението – сливате се напълно с висшия си аз. Слизането на духа е механизъм, използван за даване и включване на духовните дарове при майсторите. Светлинното тяло има 12 нива или крачки. С приключването на всяка крачка, получените физически изменения, трябва да бъдат усвоени във всички области на живота и духа.
Светлинното тяло е предназначено да извади на повърхността всички човешки проблеми, и всяко по-високо ниво, прониква до по-дълбок слой от проблеми, от предишния. Това помага за постигането на ментална, емоционална, физическа и духовна чистота. Когато възникват проблеми, можете да ги очистите, използвайки светлинни технологии, достъпни през последните две десетилетия (НЛП, работа с тялото, реберсинг, електроника на тялото и т.н.). В края на всяко ниво, съществува празно пространство, което наричаме смъртта на егото; може да се проявява като депресии или усещане за незначителност. Праното пространство служи като спирка, преди продължаване на пътешествието. Празното пространство е енергийно място, където няма нищо – преди да преминете към следващия етап, може да създадете нова представа за себе си и живота. Празното пространство е възможност за усвояване, вероятно, може да се опише като пашкул, в който може да починете и създадете красивата пеперуда, каквато ставате на следващото ниво.
През първите шест нива на светлинното тяло, протичат постепенни преобразования на всички нива, съпроводени с регулярно духовно пробуждане, осеяно с физически, ментални и емоционални промени. От седмо до десето ниво, процеса се променя и се фокусира върху една област, за всяко ниво.
Например, на седмо ниво, повечето хора усещат първото слизане на духа и свързаното забележимо духовно пробуждане. Започва да се проявява ясновиждане, ясночуване или кинестетично осъзнаване на енергията. Говоря за това в минало време, защото сега (1995 год), планетата е в началото на девето ниво. Пребиваването на по-ниски честоти от планетата, е много болезнен опит и се отнася за всички, които са по-ниско от осмо ниво. Но, след като четете тази статия, съм уверен, че сте в развитието на светлинното си тяло, някъде между празното пространство в края на осмо до единадесето ниво. Ако сте на по-ниско ниво, няма да ви интересува духовната литература.
Много често се срещат физически симптоми подобни на вирусни. Но това ниво, може да забележите, че се простудявате всеки месец. Други чести явления са главобола (зад очите), защото, приемането на светлина, се отразява на оптическите нервни пътища и активира епифизата. Могат да болят уши – за да разшифровате светлината, се преработва структурата на слуха. Възможно е, прекалено потене или разстройство, понеже клетките на тялото губят плътността си. Нашата гледна точка за тези промени: към своята ДНК добавяте трета физическа спирала. Телата на някои хора може да се съпротивляват при загуба на плътност, следствие слизането на духа. Симптом за съпротива е увеличението на теглото.
Човешките тела опитват да се справят с повечето енергия и нарастват, с нарастването на духовната маса. Единственият и ефективен начин е да спрете напълняването още в началото, са физическите упражнения. Имам предвид, много интензивни натоварвания, като вдигане на тежести, велосипед, бягане или плуване. Упражненията трябва да са достатъчни, за да почне да се формира мускулна маса. Нарастването на мускулната маса, защитава нервната система, защото, с всеки етап, енергиите са все по-силни, отколкото тези, с които е свикнала. Тлъстините не са в състояние да защитават нервната система като мускулите, поемащи излишъка от енергия. От излишната енергия, тлъстините се „пържат“, следствие на което се разрушават инсулиновите рецептори в клетките.
Метаболизмът излиза от равновесие и резултатът е напълняване. Формираната с упражнения мускулна маса приема енергийните излишъци от нервната система и внушава на тялото, че е достатъчно пораснало, за да побере духа. На вътрешния си екран, може да започнете да забелязвате цветни проблясъци, разни геометрични уравнения или да чувате жужене. Това е началото в проявлението на способност за превод, превода позволява, да активирате светлинния код в познавателното разбиране и осъзнаване.
Окръжаващите планетата решетки, се предават непрекъснато послания към всички жизнени форми по планетата. Посланията са във формат, наречен светлинни пакети. Те са кодирани. Наричам такъв код „светлинен код“. Информацията трябва да бъде „разшифрована“ или „преведена“ (преобразувана) в съзнателна мисъл така, че да бъде разбрана и използвана в ежедневието. Посланията са предназначени да предават инструкции и да обясняват, какво се случва енергийно в по-високочестотните измерения. Ако сте толкова чувствителни, че долавяте жужене, моля, съобщете го на наставниците си. Те опитват да ви помагат в получаването на светлинните кодове, но не са убедени, че ги чувате, докато не го покажете.
Вашите наставници регулират обема и честотата на светлинния код, докато не забележат реакция. Светлинния код като жужене, може да е много досаден и дори физически неудобен. Ако имате такива проблеми, помолете наставниците да намалят обема и регулират честотите, за да не ви дразнят и намаляват чувствителността ви. Промените в осмо ниво, могат да отнемат две години. На планетата ѝ потрябваха три.
Деветото ниво е усвояване на духовните промени и физическите промени на осмо ниво. На девето ниво се фокусирате върху взаимоотношенията, защото, чрез тях проверявате станалите промени във вас. Можете да забележите, че всякакъв контрол или манипулации стават нетърпими и през тази фаза, приключват много от отношенията. Също може да забележите, че действията ви в света се променят с усвояването на нови особености. Празното пространство на деветото ниво, може да е много болезнено, защото, след интензивна фокусировка върху взаимоотношенията, празнотата изисква оставане насаме със себе си. Нещо повече, най-важните взаимоотношения, които имате, са със себе си, нали? Девето ниво завършва (а понякога започва) с доста силно нахлуване на духа и като част от процеса, може да предложи усвояване на още едни отношения.
В началото на десето ниво, живота се усеща различно, може да се чувствате родени отново и сте станали много чувствителни. Десето ниво е началото на духовното пробуждане, водещо до разкриване на способности, свойствени за духовните майстори и адепти. С напредване на енергийното ви очистване, даровете се засилват. На десето ниво се фокусирате върху духовните дарове и пълното им усвояване, за да ги прилагате в ежедневието си. Първи се проявява най-големия природен духовен дар, останалите се активизират постепенно. От вас се изисква да ги интегрирате. Например, ако сте ясновиждащ, ще ви се наложи да вземате решения, разчитайки на ясновиждането, а не на физическите възприятия.
На десето ниво, ясновиждането надделява над физическото зрение. Ще забележите, че виждате ясно три бордюра и три тротоара. Решението, къде да стъпите, ще ви обърква силно – виждате физически, ефирни и четиримерни предмети. Но, ако се доверите напълно на ясновиждането, ще знаете, къде да стъпите. Ако доверявате повече на физическото зрение, ще се спънете няколко пъти на обществени места. С времето, ще свикнете да ползвате това зрение. Процесът на очистване, е процес на освобождаване от натрупаната в емоционалното и ментално тяло енергия и преместването ѝ в духовното, където може да я използвате. Именно така се сътворяват чудеса.
Единственото различие между аватар и обикновен човек, е в местоположението на енергията, натрупвана в телата. Обикновеният човек съхранява цялата енергия „заключена“: в вид на натрупани емоции и спомени в емоционалното тяло, и като вярвания и мисли в менталното. При обикновения човек, духовно тяло е мижаво, защото не може да използва енергиите на емоции и мисли. А при аватара, емоционалното и менталното тела са чисти. Цялата енергия на аватара се съхранява в духовното тяло. Затова, емоционалната енергия, МОМЕНТАЛНО изтича от духовното в емоционалното тяло. И се връща обратно, веднага след прекратяване на емоционалните стимули.
Същото става и с мисълта, която се връща обратно веднага, след като приключи. Затова, енергията на аватара е винаги свободна и може да се използва по желание. Духовната енергия е винаги на негово разположение, защото не се пилее за мисли, вярвания, емоции и спомени. На десето и единадесето ниво в светлинното тяло, всеки трябва да формира такава енергийна структура. Това му позволява да прави чудеса, такива като проявление на мисъл във физическата реалност.
Единадесето ниво се развива естествено от десето и в много случаи, промяната става леко и незабележимо. Духовните способности продължават да нарастват, а физическото тяло започва да променя външния си вид. Започва да става светещо, сияещо и изглежда много красиво. Приятели и познати започват да забелязват, че се подмладява или се е променило някак. Единадесето ниво изкарва на преден план, още по-дълбоки емоционални проблеми. На това ниво се сблъсквате с всички убеждения и мисъл-форми за смъртта и загубата.
Може да ви застигне разочарование или дори да забележите, че във физическия живот сътворявате най-дълбоки страхове. Затова, преживявайки ги отново, ще можете да ги очистите напълно. След завършването на десето ниво, на единадесето, цялата натрупана енергия в емоционалното и метално тяло, трябва да бъде прехвърлена в духовното. Ако не се справите с този проблем, ще ги проявявате в живота. Но когато сте на единадесето ниво, няма от какво да се страхувате, освен от самия страх.
Дванадесето ниво на светлинното тяло е възнесението. Ознаменувано е с преместване на Меркаба в сърдечния център. Най-лесното описание на Меркаба е като златно кълбо. Това е транспортното средство на възнесението и последното посвещение. Преместването на Меркаба, е началото на личното възнесение в петмерния свят на единството. Възнесение може да стане на индивидуално ниво, групово или като колективен опит. Възнасяте се едва тогава, когато сте готови, независимо, дали е индивидуално, групово или като част от планетарната промяна. При всички случаи, сроковете за възнесение не са фиксирани, понеже всеки ден е индивидуален.
Годината 1995-та е първата, след Хармоничната Конвергенции, когато е достъпна промяна към петмерното съзнание, дори човека да е във физическо тяло. Има много същества, които са се въплътили доброволно, да проверят експеримента със светлинното тяло. Те са първите, които напредват към възнесението. За останалите, програмата за светлинно тяло ще продължи до тогава, докато не станат готови, след което преминават и те. Възнесението е много просто нещо. Мигновена промяна, а все още сте тук. Все така си свети Слънцето и мигат звездите. Новото е Радостта, способността ви да живеете в радост, да я усещате.
Най-лесния начин да се убедите, че сте се възнесли, е да забележите качеството на радостта в личния ви живот. Възнесението започва тогава, когато човек започне да сътворява фантазиите си в реалността си. Аз, Метатрон, мога да определя РАДОСТТА като самадхи, екстаз или възторг. Това е състояние на единство с Бога. Също може да се определи като център или пребиваване в център. Това е най-чистото пространство, което постигате в медитации, когато енергията тече, а вие усещате абсолютно космическо единство с всичко. Път към това състояние е всичко, което ви доставя удоволствие или усещане за лекота, всичко, което сметнете за радостно.
Ако работите в състава на духовна група, ще усетите серия от бързи промени. Когато един от групата забележи съединение с Меркаба, усещането се долавя от всички и скоро също я осъзнават. Отначало, отделни членове може да не забележат случилото се, но поне един е готов. Като следствие, получава полза цялата група. Груповата работа над възнесението е огромно преимущество, защото петмерното съзнание е осъзнаване на „единството“. С други думи, групата е единство. Работата в група създава огромна съвместна енергия, в която всеки член е по-силен, отколкото индивидуално. Но всеки има възможност да действа и индивидуално, и в група. По същество, това е промяната в петмерно съзнание, което трябва да направи всеки от вас.
Когато индивид и група са фокусирани на възнесението, трябва да са съсредоточени, да сътворяват в живота си шедьоври от радост. Осъществявайки го, започват да живеят радостта, самите стават радост. Постепенно, започвате да променяте всички, с които общувате в ежедневието си, предавайки им радостта и пробуждайки ги за тази честота. Масовото възнесение се получава тогава, когато повечето възнасящи са в състоянието на радост, никога по-рано. Причината е, общия опит е винаги свободна воля. Във Вселената, свободна воля е божествен закон.
Когато повечето хора живеят в радост, планетарния опит се премества в свят на любов и единство. Когато повечето хора престанат да се мятат в крайности, защото са изучили всичко необходимо и по свой избор са преминали в радостта и единството, става масовото възнесение. Докато не настане такъв момент, а той обезателно ще настане, светлинното тяло продължава да се формира. Време за възнесение ще потрябва точно толкова, колкото е необходимо, нали в края на краища, точно човечеството като колектив решава, кога да се случи това велико събитие. върху свободния избор не бива да се оказва натиск, дори с най-висши цели, дори за възнесението.
Идеята, която ми се иска да ви предам с тази информация е: най-великия начин да служите на Бога, на цялото човечество, на планетата и на самия себе си, е да сътворите от живота си радостен шедьовър. Бъдете безпощадни към оценката на животите си, очистете всичко, което не ви носи радост. Позволете, да си идат старите емоции и проблеми, защото изсмукват енергия, която да ви дава радост. Ако се фокусирате върху този процес и се съсредоточите върху живот в радост, смятайки го за път към посвещението, ставате адепти или духовни майстори, каквито ви се иска да бъдете толкова много. Само с присъствието си, ще помагате на всички срещнати. Така закотвяте радостта за цялата планета, помагайки за раждането на новото. Екстатичното състояние на съюз с Бога, е част от потенциала, отворен за всички. Нека радостта направи възнесението много просто, защото е необходимо само, всеки да поеме отговорност за живота си и да се фокусира върху радостта. Изживейте живота си като шедьовър от РАДОСТ.
Мнозина се плашат от планетарните промени, предсказани за времената, в които живеете. Понеже няма, от какво да се страхувате, освен от самият страх, ще ви дам информация, как формирането на светлинното тяло ще промени вероятното бъдеще на планетата. Вече съм описвал многократно, как влияе на физическия аз и на личния живот. Сега ще поясня, как светлинното тяло влия на планетата, защото е материална и представлява основа за физическия живот. Когато ставате светлинно същество, планетата също се променя. Превръща се в кристална светлинна сфера. Когато през 1988 година започваше експеримента със светлинното тяло, планетата премина на трето светлинно ниво.
След това, всяка година преминава на ново ниво: на пето през 1990 и шесто – през 1991. На 11 януари 1992 година, с отварянето на вратата 11:11, планета премина на седмо ниво и остана на него до следващата врата, на 5 май 1992 година. На планетарно ниво, тези процеси инициират началото на осмо ниво в светлинното тяло. На това ниво земните промени стават най-вероятни. Планетарните промени винаги се извършват чрез редица технологии, които наричам „врати“. Вратите са енергийни канали, отворени от по-високо вселенско измерение към вашето. Такива канали се състоят от енергии, необходими за промяната на масовото съзнание, за промяна на земните вибрации и честотите на измеренията. За създаването на такива врати, както и за очистване на конкретни цели, е необходима помощта на космическите братя и много високочестони същества.
Целта на вратите и времето за създаване, е прерогатив на Светлинния съвет (или Кармичния съвет) и Великото бяло братство. Съветите наблюдават процеса и помагат при необходимост. Цел за вратата на 5 май 1992, бе предотвратяване на вероятни катаклизми и катастрофи, винаги възможни, когато планетата губи своята плътност. Най-голямата вероятна катастрофа, е промяната на полюсите. Вратата на 5 май 1992 е съчетана с вдишването и издишването на Бога, промяна между разширението и свиването на Вселената. Вратата на 5 май 1992, е по време на затишието, между двата процеса. Времето на затишие, продължава до 2012 година, след което започва издишването. Тази физическа Вселена се е разширявала и страничен продукт е индивидуализацията. Когато започне сгъстяването, всичко се слива в единство.
Понеже тези врати са с фиксирана посока на енергията, е уместно използването им за промяна на земната решетка. Обкръжаващата планетата ефирна решетка, създава шаблона на лей-линиите или на енергийните потоци вътре в планетата. Решетката е енергийния орган на планетата и може да бъде сравнена с нервна система. Решетките са структурирани и програмирани за конкретни цели, в конкретно време. Те се променят регулярно. От времето на Атлантида, решетките стимулират икономическото могъщество над западното полукълбо, а духовното могъщество – над източното, но повече са бездействали. Включвали са ги, в началото колонизацията на Новия свят (Америка). Сега са били „разменени“ или преместени от изток на запад.
Това означава, че от 5 май 1992 година, решетките на духовното могъщество са преместени над западното полушарие. Промяната на решетките обръща енергийното движение и е еквивалентно на смяната на полюсите, но без физическо преместване. Това е крайно необходима промяна. Понеже се променя универсалният енергиен поток, планетата и всичко живо по нея, също трябва да промени посоката на енергиите си. Ако не бе направена тази промяна, е щяло да стане физическо преместване на полюсите, през следващите три месеца. Промяната на решетките предизвиква същия ефект като полюсите, но енергийно, а не физически. Вероятност за катаклизъм е имало през следващите девет месеца, след промяната в решетката. Тази промяна е дотолкова колосална, че за извършването ѝ са били необходими съгласуваните усилия на много въплътени и възнесени същества. За предотвратяване на потенциални катастрофи, е била необходима намесата на космическите ви братя.
Понеже решетката се движи, планетарните промени се „управлявали“ от тези същества така, че или да се избегне катастрофата, или да не се допусне голямо число жертви. Понеже планетата е приключила с осмото си ниво, вероятността за катастрофални катаклизми е значително намаляла. Затова, може да се избавите от страха, от възможно възнесение чрез смърт-възкресение, защото формирането на светлинно тяло продължава, докато планетата е стабилна. Нима не е по-лесно, да приемете такава възможност, различна от предсказаните катастрофи? Промяната в решетката стартира последния 20 годишен цикъл, преди другото звездно събитие, ознаменуващо свиването на Вселената. В развитието на светлинното тяло като възнесение, сегашния двадесетгодишен цикъл е от рода „прави или умри“.
Промяната на решетката е с цел, да се помогне на светлинните работници – позволява повишаването на планетарните честоти, в посока на четвърто измерение. Тази промяна е преместване към астралния свят. Астралният свят е, все още, поляризиран и илюзорен, но доста по-малко физически. Това позволява на всеки човек, да започне да открива потенциалите на радостта, а когато го правите, вероятните катастрофи намаляват. Тези, които осъзнават и се учат на духовно могъщество, за да сътворяват във физическия свят, могат да се възползуват от новите решетки, за да сътворят лична версия „небето на Земята“. Мнозина са молили за такава помощ, защото светлинните работници искат да влияят на материята, със силата на мисълта.
Искат да могат, да пътуват или да местят предмети с помощта на левитацията. Иска им се, портфейла да не се изпразва никога. Чрез промените в решетката, Небесата предоставят възможност за такива способности. Такава потенциална възможност се поява, следствие намалената плътността на материята, поне с една трета. И за тези, които използват силата на мисълта, за да сътворяват физически, ще им е много по-лесно. На способните да го правят, ще им бъде предоставен избор, не само четвърто измерение, но и пето. Единственото изискване е постигане необходимото вибрационно ниво и радостта в живота си.
Всеки човек има две мозъчни полукълба – всяко от тях си има своето предназначение. При това, винаги доминира едното. Както горе, така и долу – същото е справедливо и за планетата. Когато в човека започва духовно пробуждане, полукълбата се уравновесяват и стават еднакви, същото трябва да важи и за планетата като цяло. Лявото полушарие, Запада, и дясно полушарие, Изтока, трябва да постигнат ново равновесие. За да продължи възнесението, във физическия живот, изтока и запада трябва да се изравнят. Промяната в решетката дава възможност за духовно майсторство и сила на западния ум, и ново икономическо и политическо могъщество за изтока. Още при сегашния живот, в западния свят съществува вероятност за пълно духовно могъщество.
Западния свят не е имал никога добър модел за практикуване на духовност. Ето защо, мнозина приспособяват източните религии и поели по духовния път, веднага се предават на монашески живот. Решетката носи нов вид духовност, уместна за западния ум и култура. За всеки е важно да знае: следването на монашеството, дистанцирането от ежедневния живот или аскетизма, не са уместни повече. Трябва да живеете в света. Новият духовен път носи равновесие и сливане на разни жизнени области. Ще следвате духовния път, живеейки в света, водейки семеен живот, занимавайки се с бизнес. Всички аспекти на живота стават духовни. Новият духовен път дава равновесие и на всички в източното полушарие, допускайки политическо могъщество и икономическо благосъстояние. Новото равновесие, дава ново равновесие на Кармата, необходимо за премахване на полярността, свойствена на трето и четвърто измерение.
Промяната на решетката физически, влияе на тялото, променяйки полярността в противоположна. След 1992, всички сте имали време, да се приспособите напълно. Това ускорява формирането на светлинното тяло и разбира се, е съпроводено с физически странични ефекти. Буквално, е преобърнало електромагнитното поле на планетата.
Промяната на решетката довело до сливането на физическото и духовното в седемте светлинни градове, преминали от източното в западното полушарие. Във всеки град обитава свой майстор – сега, на североамериканския континент, майсторите подхранват с енергия физическото си местожителство. Необходимо е, за да подхранват хората и да пробуждат масите. Светлинни градове има в Маунт Рейнър, Солт Лейк Сити, в Денвър, до Стоун Маунт, Джорджия, на морския бряг в Хилтън Хеад, малко северозападно от Детройт, на границата между САЩ и Канада, и в Бъфало, Ню-Йорк. Допълнителна котва на Шамбала е преместена от изток в областта около Байя, а Авалон – в Южна Оклахома.
На юго-запад в САЩ и в Северно Мексико, се пробуждат седем Златни градове. Сега е отворена врата на Едемската градина в щата Мисури. В периода между вдишването и издишването на Бога, всичко е спокойно. Благодарение на спокойната енергия, всеки човек може да сътвори желаното. На ваше разпореждане са енергиите, излъчвани от светлинните градове и от майсторите им. Възползвайте се. Светлинните работници постигат възможност, да станат възнесени майстори и да сътворят в себе си промяна, известна като преобразование. Останалите възнасящи се, преминават със съзнанието си от трето в четвърто измерение.
Сега живеете в четвърто измерение, в астралния свят. Това, все още, е поляризиран свят, но някои неща са се променили. Полярността е просто илюзия. Съществуват истории, че на всеки етап от посвещението, има „Пазач на прага“, и много често го описват като страшно чудовище. Когато посветения се развива достатъчно, за да пътешества по астралните светове, първото, с което се сблъсква, са пазачите на прага. За да продължи по духовния път, посветения трябва да удържи победа над пазача. Това се разглежда като изпитание и трябва да бъде успешно преодоляно, в противен случай, престават наставленията на майстора. Всяка езотерична традиция има свои начини, как да се справи и победи пазача. Но има универсална истина: пазача сте вие. Този ужасен демон, са астралните проявления на най-големите ви страхове. Да, това са чудовища, но не са нищо повече от илюзия.
Във всяка традиция се иска от посветения, да се избави от страховете и личните демони, едва тогава се справя с пазача. Последният просто изчезва. Точно затова, всяка духовна традиция или път на посвещение, са винаги фокусирани върху развитие на чистота или такива лични качества, как смирение, прошка и любов. Тези качества са единствения начин, за преодоляване на астралните илюзии. Както в миналите традиции, така и в процеса на възнесение, докато не преминете това изпитание, не се разкриват по-високи измерения. В този процес е невъзможен провал. Ако не се справяте, изпитанията се повтарят, докато се справите. Това е най-добрата метафора, която мога да ви предложа. Помнете: Пазача е просто илюзия, полярността също. Ако осъзнаете илюзиите, вярванията и страховете си и се справите с тях, пазачът изчезва! Светът, в който живеете, се възстановява, посредством вашето ново възприемане на реалността.
За всеки човек е достъпна небесна помощ, но трябва да я потърсите. Не можем да нарушаваме свободната воля, дори за да помогнем. За всеки човек е достъпна цялата необходима помощ, за да премине радостно и мирно през промените. Тази информация се предлага, за да ви уверим, че всичко е в реда на нещата. Моята роля е, да раздвижа страховете ви, да ви уверя в божествената любов и да се пробудите за потенциалите, които можете да имате като помощ на колектива. В сегашният живот на всеки човек, има само една отговорност – за СВОЯ СОБСТВЕН ЖИВОТ. Божественият закон гласи: Като горе, така и долу; Като вътре, така и вън.
Ако имате трудности във външния свят, врагове или страхове, обърнете внимание на вътрешните си състояния, всичко е там. Ако очиствате вътрешното, откривате външното – усещания, опит и възприятия, да се променят по вълшебен начин. Това е божествен закон.
Можете да премахнете много лесно полярността, работейки над живота си, а това е необходимото. Напредвайте и сътворявайте в живота си шедьоври от радост. Дадени са ви всички инструменти и могъщество, цялата необходима помощ и ръководство. И трябва да го свърши всеки, защото, само така ще преобразите своя и по-големите светове. Няма, от какво да се страхувате, освен от самия страх, защото страхът е последното велико зло, останало в света. Работете над страха си, премахвайте го от менталното и емоционално тяло – само така ще го премахнете от живота си. Страхът е единственият останал ви враг и е вътре във всеки от вас.
Благословени сте, защото ви обичаме. Почитаме ви и желаем само едно – да служим на всеки от вас. Наистина, блажени са тези, въплътили се в епоха на възнесение. Посвещението ви е почти завършено. На всеки остава да измине само изпитанието на Радост.
Метатрон
Превод: Йосиф Йоргов
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1908325
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: