За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224992
Users Today : 307
This Month : 10757
This Year : 10757
Views Today : 8116
Who's Online : 16
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

За структурата на новото общество

За структурата на новото общество

За структурата на новото общество

Приветствам ви, скъпи мои любими души.
Днес искам да си поговорим за това как ще изглежда обществото на новата Земя от четвъртата плътност. Обръщам се към избралите да останат на Земята и да преминат заедно с нея в четвъртата плътност на Вселената. Както вече навярно сте разбрали, постигането рая на Земята е просто невъзможно без пълното и безусловно изменение на обществените отношения и икономическата система и, най-важното, без единна мотивация човечеството на новата Земя за просветление и благополучие чрез осъзнаване на своята Божествена природа.
Навярно повечето от вас са се запитвали: „Как ще се преустрои обществото от триизмерно в четириизмерно? Как ще се промени съществуващата система на обществото, в която цари потисничество и надмощие на едните над другите в името на властта и богатствата, без всякакви други цели? Как ще се промени системата на икономиката, която е изключително ориентирана към печалба на всяка цена и не отчита обществените потребности, най-малкото пък природата и интересите на Планетата ни?”
Цялата работа, скъпи мои, е там, че огнищата на просветеното общество от новата Земя ще се появяват по цялата планета на различни места и ще си взаимодействат помежду си за общото благо и благото на планетата като цяло. Едновременно с това триизмерният човек и създадените преди триизмерни структури на човешкото общество ще продължават да съществуват. Те ще изпитват криза на системите, тъй като новите по-високи вибрации на самата планета постепенно ще осветяват всичко в тъмното и така тайното ще стане явно. А както е известно, цялата съществуваща триизмерна система за управление на света се крепи изцяло на измамата и невежеството на хората.
На повечето хора им се струва, че няма друга сила  и така под формата на пари и държавна власт, крепяща се на силата на армията, човекът се държи в състояние на заблуда относно положението на нещата, защото липсва знание за структурата на Вселената и на самата човешка природа. Цялата съществуваща триизмерна власт на едни хора над други съществува само защото земните ви владики държат съзнанието на робите си в тъмнината на невежеството, за да се смятат за роби на господа си. Тази система на властта се крепи изцяло върху илюзорния страх на невежите хора да не загубят заплатата, работата си, да не намерят нова работа и да не могат да обезпечат семейството и себе си или изобщо върху страха за живота си и този на близките ти, които властимащите могат силом да отнемат с помощта на структурите си. Всички тези страхове са илюзорни и всичко това може да се случи само с тези, които вярват в това, които са убедени в това, което пък може да ги накара да намерят силата да разберат цялата абсурдност на подобно вярване и да го разрушат като повишат вибрациите си до ниво, при което злото просто не може да си взаимодейства с тях.
Просветените хора, чиито вибрации са постигнали това ниво, когато страховете и съмненията им вече са се разсеяли и те са намерили мястото си в оркестъра на възнесението, ще се събират в малки групи и ще си взаимодействат, съгласно Божествения си талант. Тези групи ще нарастват и привличат към себе си нови и нови хора, избрали възнесението в четвъртата, а после и петата плътност. Взаимоотношенията и начина на функциониране на тези групи ще се изгражда върху съвсем нови принципи, които преди в триизмерния свят не са съществували. Повече няма един член на групата да властва над другите, ще съществува само организация на таланти и уникални начини за изразяването им за благото на цялата група, т.е. особено внимание в новото общество ще се обръща точно на намирането на божествения уникален дар на човека, на мисията, която трябва да изпълни божествения дух в тялото на всеки човек.
При продължаващото запълване на местата в оркестъра на възнесението, малките групи просветени хора от четвъртата плътност ще преминат на пълно обезпечение с всичко нужно за живота и комфортното функциониране. Малките групи ще започнат да използват нови възобновяеми източници на енергия в нужното за производството и обезпечаването на живота на групата количество, а не с натрупване на печалби и монополна власт над хората, както е сега в триизмерната плътност. Енергията ще се използва само като ресурс за изпълняване на Божествените задачи за благото на човешката цивилизация. Много от малките групи с времето ще преминат от паричната система на триизмерния свят към създаване на собствени пари или други начини на обмен вътре в малката група. Функционирането на такива малки групи дори с цели села и общини ще е невидимо за силите, властващи в триизмерния свят, тъй като към тях ще се присъединяват хора, също преминали границата на вибрациите, след която злото не може да си взаимодейства с тях. В начален етап, физически те ще са видими за хората от третата плътност, но в тяхното съзнание те просто ще са човешки единици и няма да им се обръща внимание и да предизвикват интерес.
Според повишаването на вибрациите на планетата хората, избрали да изследват триизмерните светове, ще си отиват все по-бързо и бързо във все по-големи количества, тъй като физическите им тела просто няма да издържат вибрациите на планетата. А малките групи просветени хора от четвъртата плътност ще нарастват в цели села, а по-късно и градове. Техните духовни проводници ще са мъдри и добри, мотивирани изцяло за духовното развитие членовете на групата и към най-добрата организация на обществото и цивилизацията като цяло. С времето, те ще получат цялата нужна им информация за технологиите и начините за най-добро функциониране на цивилизацията. Научно-техническият прогрес в подобни градове ще стигне максималния си разцвет, тъй като лидерите им ще получават информация за всички сфери на живота.
При нарастване вибрациите, членовете на подобни групи ще се хранят изцяло с растителна храна и ще спрат употребата на вредни вещества. В такива градове ще цари пълна хармония, с нови начини за производство на храна, енергия, транспорт и всички останали атрибути на цивилизацията. Но най-важното – изцяло ще се промени съзнанието на хората и мотивацията им за живот и жизнен път. Няма да има престъпност, няма да има власт и контрол, няма да има измами, няма да има бедност или недостиг на нещо, няма да има болести. Именно така ще започне разцвета на човешката цивилизация – чрез обединяване духовността и науката, осъзнаване на себе си като божествено създание, чрез заемане на своето място в цивилизацията и в изпълнението на Божествената си мисия, според Божествения си дар.
Начало на всичко това естествено ще е освобождаването на съзнанието от заблудите на триизмерния свят. Пълно и безусловно разрушаване на човешката личност на стария свят, обединяване на човешкото съзнание със своето Висше Аз, което ще ви освободи от страховете, съмненията и заблудите спрямо своята природа и начините на функциониране на човешката цивилизация.
Избралите да се възнесат в петата плътност с времето ще дойдат тук и ще продължат да си взаимодействат с хората от четвъртата плътност, за да ги обучават и да им помагат в организирането на хармонична цивилизация, съответстваща на новите вибрации на планетата от четвъртата плътност.
Това ще е прекрасен хармоничен свят, където човечеството ще постигне максималния си разцвет  в технологиите и начините за организиране на обществото. Хората от четвъртата плътност ще осъзнават Божествената си природа, но все още ще имат смъртни тела и ще минават през колелото на преражданията, докато не вземат решението да се възнесат в петата плътност.
Затова се обръщам към първопроходците и учителите, а също и към всички, избрали възнесението в четвъртата плътност: заемете мястото си в оркестъра на възнесението, започнете да изпълнявате задачите на духа, обединявайте се със съмишленици, за да вървите заедно към създаването на новия свят, взаимодействате си всеки със своя талант и предназначение. Дори група от 12 човека, заела мястото си в оркестъра на възнесението и започнала да изпълнява предназначението си, ще постигне възнесението много по-бързо, отколкото всеки сам за себе си. Дори най-фантастичните на пръв поглед цели, поставени на такава група, ще бъдат постигнати за минимално време, защото с  обединяването на талантите ще сработи механизма за предназначението на групата, който ще ги изведе като единно цяло за изпълнение на колективната задача на Духа. Обединили се заедно, такава група хора ще стане много по-голяма от просто група на единомишленици, изпълняващи мисиите си – тя самата ще стане единен инструмент на духа, предназначен за изпълнение на задачата, непостижима за отделния човек. Търсете своите членове, заемайте местата си и започнете да изпълнявате не само своята задача персонално като дух, но и заедно започнете да изпълнявате задачата на групата. Всички те ще ви станат ясни, когато се съберете заедно. Скоро ще откриете хората, с които ще действате като единно цяло в името на велика и прекрасна задача.
Всичко ще ви се получи!
С огромна любов към вас – Бог Отец
9 септември 2013
Превод: Анита
http://stardancer.at.ua/publ/stati/chenneling/chenneling_o_strukture_novogo_obshhestva/60-1-0-3630
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: