Брояч от 3.2006г.
5671807
Users Today : 376
This Month : 5275
This Year : 120004
Views Today : 2631
Who's Online : 3
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

2019

7 ноември

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Енергийни съставки на възнесенската матрица)
7 ноември 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще стане на въпрос по-подробно, какво представлява възнесенската матрица, за да ви стане по-ясно, каква енергийна съвкупност позволява прехода.
Както вече знаете, петмерната енергия е безусловната любов, напълно лишена от дуалност.
И сега ви предстои, докато сте още в тримерния свят, да се научите да живеете във високите енергии и да ги поддържате постоянно за своите деца.
Какво включва безусловната любов?
На първо място, пълното приемане хората такива, каквито са, разбирането, че всеки има право на свой път, дори да ви се струва абсурден.
С други думи, НЕОСЪЖДАНЕТО е една от главните съставки на възнесенската матрица.
Второ, умението да сте БЛАГОДАРНИ.
Но висша степен на благодарността в божествения смисъл е, че дори най-печалните, понякога и най-трагични събития в живота, също заслужават благодарност.
Лесно е да се благодари за доброто, но научилия се да благодари за причиненото зло, достига истинска духовна зрелост, понеже започва да цени такива жизнени уроци.
Спомнете си израза «Заобичай врага си като самия себе си».
Именно той отразява същността на такава висша благодарност – разбирането, че причинилия ви болка, е само един от персонажите в замисления сюжет на живота ви, призван да помага за преминаване на планираните уроци.
И напълно е възможно, в предишно въплъщение, точно вие да сте играли ролята на злодея относно този човек.
Трето, ЛЮБОВ КЪМ СЕБЕ СИ – осъзнаването си като божествена частичка, заслужаваща любовта и уважението на обкръжаващите.
А такава любов няма нищо общо с егоизма или самолюбуването.
В основата ѝ лежи спокойно и уверено приемане на себе си като уникална личност, която има право на собствено мнение, на свободен избор и на защитено лично енергийно пространство.
Четвърто, ЖИВОТ ПО ВСЕЛЕНСКИТЕ ЗАКОНИ.
Много е важно, родни мои, не просто да знаете за всеобщите закони, но и да ги съблюдавате в ежедневието си, правейки ги своя автоматична/подсъзнателна реакция.
За целта е нужно, не само да помните, че всички събития в живота ви отразяват вътрешното ви състояние, но и да не допускате, вътрешното ви състояние да се изплисква навън, въздействайки негативно на околните.
И пето, ЖИВОТ В РАДОСТ, отнасяйте се към всичко като към увлекателно приключение, като към нов, неизвестен опит, а всеки срещнат по пътя, е най-ценен учител.
Всичко изброено е енергийната съставка на възнесенската матрица.
И както виждате, родни мои, не е нещо свръхестествено и недостижимо.
Всичко това може да се въплъти в живота, докато сте още в тримерния свят.
Но е много важно, тези енергии да залегнат в мирогледа на децата ви – да станат за тях родни, любими и близки.
Благодарение на това, ще успеят да минат и по «най-тясната пътечка» между световете, която води към възнесението.
Хванете ги за ръка, родни мои, и им помогнете да не се изгубят по пътя.
Благославям ви и ви обичам безкрайно!
Отеца-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 7 ноември 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energeticheskiye-sostavlyayushchiye-matritsy-vozneseniya/

6 ноември

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Матрицата на възнесението)
6 ноември 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Продължавам разказа си за децата.
Както, надявам се, сте разбрали, малките деца са в пълна зависимост от родителската енергия, която формира фините им тела.
Именно с това се обяснява факта, че порасналите деца повтарят много често съдбата на родителите си.
И това се случва дори, когато разбират прекрасно цялата пагубност на едни или други постъпки.
В този случай, действа енергийната матрица, заложена през периода на духовно съзряване.
А сега, на прага преди земния преход в пето измерение, е много важно, във детските фини тела да се заложи матрица за възнесение.
Възнесенската матрица е съвкупност от енергии, позволяващи преминаването в пето измерение.
Но, ако възрастния има свободата да генерира една или друга енергия, т.е., дали да се възнесе с планетата или да остане в тримерния свят, малкото дете е зависимо от родителите, следователно, отговорността за него е тяхна.
Както многократно е ставало на въпрос в много послания на висшите сили, земния преход не е моментален.
Затова е необходима предварителна подготовка на чистите светли детски души, каквито са повечето сега на Земята.
Това са същите тези кристални деца, на които предстои да изграждат новия земен живот.
Тяхното съзнание е божествено по рождение, но потапяйки се в тримерния свят, неволно се насища с дуалната „отрова“.
Получава се така, защото детето общува с най-различни хора, с най-различни вибрации, което предизвиква истински енергиен хаос в него.
А сега, пред родителите на тези кристални деца стои свръхзадачата: да ги преведат по „тясната пътечка“ между двата свята – все още активния тримерен и не изградения нов, еднополярен свят.
И, разбира се, трябва да започне със себе си.
Необходимо е създаването на чист и равен домашен фон, който да е за детето като „крепост“, в която може да се скрие при всякакви тримерни несгоди, с които се сблъсква нежната и неукрепнала душа на улицата, в детската градина или в училището.
А в следващите си послания ще разкажа по-подробно, как може да изградите такава „крепост“.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 6 ноември 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-matrica-vozneseniya/

5 ноември

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Децата през преходния период)
5 ноември 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще стане на въпрос за децата по време на прехода и за влиянието им върху възрастните, на първо място, върху родителите.
Както вече съм споменавал, енергийното «узряване» на човека, като правило, е към четиринадесетата година, когато завършва формирането на фините тела и става става енергийно самостоятелен.
Разбира се, това не означава, че няма повече да се развива, но към тази възраст, е вече оформена личност и започват да се проявяват ярко индивидуалните качества, които служат като «трамплин» за продължаване на духовното израстване.
И през този период, доста много зависи от родители и обкръжение.
Ако от ранно детство, детето не е било обкръжено с любов, ще издирва навсякъде «сурогатни» заместители.
Но, разбира се, под думата «любов» не разбирам прекалена грижа и контрол, а уважение и доверие към личността на малкия човек.
А сега, в предверието на прехода, е много важно, възрастните да поддържат нивото си на вибрации, понеже, все още, децата са силно зависими от тях.
Откликвайки на всички нюанси в настроението, те попиват като гъба излъчваните енергии.
Подобно на утробното развитие, когато се развива костна и мускулна структура, така израства и детето в енергийното поле на родителите, развивайки фината си структура.
С други думи, фините детски тела се формират за сметка на родителските.
Например, ако майката е емоционално неустойчива, обладана от тримерни страсти, то и фините тела на детето се пробиват лесно от негативната енергия, отваряйки достъп за астралните същности.
Ако майката е хармонична, спокойна и уравновесена, нежната ѝ любеща енергия пази детето от всички несгоди, защитавайки фините му тела, следствие на което, се формират чисти и цялостни.
Разбира се, бащината енергия не е по-малко значима, понеже, семейната атмосфера е обединението на всички полета в семейството.
А сега, през този преходен период, е много важна семейната хармония, защото дисхармонията наранява силно и спира духовното развитие.
Малките деца могат да бъдат оприличени на малките при кенгуруто, които се чувстват в безопасност в живата «торба» на майката.
При човека «торбата» е енергийна, и ако е от здрав и качествен високовибрационен материал, детето се чувства много уютно.
А в следващите послания ще разкажа, как да подготвите децата за прехода — да ги научите да живеят едновременно в два свята, да използват фините си сетивни органи.
Обичащият ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 5 ноември 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-deti-v-period-perekhoda/

4 ноември

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Особености на глобалното очистване)
4 ноември 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Като продължение на предишното ми послание, искам да подчертая главните моменти, които трябва да имате предвид винаги, при очистване и трансформация на енергийното пространство в мащабите на града, страната, континента, както и на планетата като в цяло.
Първо. Никога не започвайте медитации за трансформация на човешкото съзнание и енергийното пространство в глобален мащаб, ако не сте в пълна хармония и умиротворение.
В противен случай, не само няма да сте от полза, а ще предизвикате още по-голям енергиен хаос.
Как да определите състоянието „пълна хармония“?
В това състояние, всички божествени сетивни органи – вашият „златен триъгълник“, трябва да е максимално активиран, а съзнанието очистено от всички странични мисли.
Само в този случай, може да пропуснете през себе си истински чист божествен поток.
По този начин се получава енергийна каскада, но в по-голям мащаб: усилвате и едновременно заземявате протичащата през вас енергия на вселенския първотворец, адаптирайки я към колективното съзнание на човечеството.
Второ. Не влагайте свое разбиране в случващите се събития, понеже неволно съдържат тримерни преценки.
Оставайте само чист канал, през който тече към Земята тази божествена енергия, оставяйки всичко останало на висшите вселенски сили.
Повярвайте, родни мои, те виждат прекрасно, накъде, как, и колко енергия може да се насочи в конкретния момент, както за отделен човек, така и за конкретно енергийно пространство.
Няма да пропуснат нито една чиста душа, готова да приеме тази спасителна енергия.
Тяхната работа от фино ниво, в съчетание с вашата, дава максимална полза за всичко, до което се докосне.
И трето. Не очаквайте мигновени резултати, което може да предизвика разочарование и загуба на вяра в себе си.
Независимо, че сега, всичко се проявява на физическо ниво, много по-бързо от преди, все пак е необходимо време, за трансформацията на колективното човешко съзнание и на Земята.
Но колкото по-често правите подобни медитации, толкова по-бързо ще забележите резултатите.
Благославям ви и много ви обичам!
Отеца-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 4 ноември 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-osobennosti-globalnogo-ochishcheniya-okruzhayushchego-prostranstva/

3 ноември

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Защо не действа енергийната защита)
3 ноември 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ми се иска да направя равносметка на темата за трансформацията на енергийното пространство и да подчертая главните моменти, които не бива да забравяте.
Започвам с очистването на собственото ви енергийно пространство.
Какви са причините за замърсяването му?
На първо място, са вашите мисли и емоции с негативно оцветяване.
Затова, всеки път, когато доловите нещо нередно в себе си, опитайте да откриете причината за дисхармонията в себе си.
И определяйки причината, преиграйте ситуацията и помолете за прошка себе си и всички, с които, волю или неволю, сте «споделили» негативната енергия.
Второ, напълно е възможно, да сте забравили за енергийната защита, убедени, че вибрациите ви са дотолкова високи, че сте недостижими за тъмните енергии.
Но, родни мои, все още живеете в тримерен свят и всеки ден, в живота ви възникват най-различни непредсказуеми ситуации, на които може да реагирате спонтанно – по навик, без да осъзнаете, какво правите.
Но, ако сте вътре във сфера, изпълнена с енергиите на вселенския първотворец, ще сте защитени и отвътре, и отвън.
От една страна, не допускате собствения си негатив навън, а от друга, не позволявате достъпа на външни негативни енергии.
И е така, защото, осъзнавайки собствените си нехармонични мисли и емоции, ще можете да ги разтворите в божествената енергия, а чуждите няма да влязат в резонанс с вас.
Трето, доста често, близките ви – семейство, приятели, колеги, с една дума, всички с които общувате ежедневно, внасят своите «корекции» в енергийното ви пространство.
При това, не е важно, дали са редом физически или са на разстояние, нали за енергиите не съществуват разстояния.
Понеже не възприемате близките като «чужди», способни да причинят вреда, подсъзнателно, не се затваряте за тях, и затова толкова лесно проникват в енергийното ви поле.
По този начин, защитата ви не сработва и енергиите на контрол, осъждане, вълнения, страх пробиват защитната ви сфера, което се отразява на физическото и психическото ви състояние.
И се получава така по простата причина, че роднини и близки съществуват в уеднаквено с вас енергийно пространство и прекарването на «разделителна линия» не се получава при всички.
Особено трудно е тогава, когато отношенията са истински добри и ви обединява духовна близост.
Но и в този случай, родни мои, следва да съблюдавате енергийна «хигиена», нали дори най-близкия е съвсем друга «вселена» и си нямате понятие за тайните на душата му.
Затова ви съветвам, да не пренебрегвате практиката «Златна ножица» и да отрязвате ВСИЧКИ енергийни връзки, за да се избавите от прекалената «грижа» на някои близки, която, понякога, се превръща в енергиен «плен».
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 3 ноември 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-pochemu-ne-srabatyvayet-energeticheskaya-zashchita/

1 ноември

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Енергийни пожарникари)
1 ноември 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес продължавам разказа си, как можете по-ефективно да трансформирате енергийното пространство.
Но сега ще го разгледам в по-широк мащаб и ще стане на въпрос, как да гасите «огнища на напрежение», възникващи в една или друга част на планетата.
Принципът на тази работа е същия, както и при отделен човек, но все пак, си има и своите нюанси.
Например, да предположим, усещате, как нараства напрежението във вашия град или страна, свързано с недоволство от нивото на живот или случващи се в момента събития.
Причините могат да са най-различни – корупция във властта или некадърно ръководство.
Както разбирате, в такива случаи, са замесени огромно количество хора.
От страна на правителството, са алчните или просто невежи чиновници, а от населението – агресивно настроени хора.
По този начин, се очертават две огнища на напрежение, при това, да различите отделни хора – енергийните подпалвачи на страсти, е практически невъзможно.
Какво може да се направи в такъв случай?
И тук могат да са ви от помощ висшите сили и ангелите-пазители, които, за разлика от вас, не само виждат случващото се, но и главните разпространители на негативна енергия – същите тези енергийни „огнища на разпространение“, при това, и в двете страни.
Защото, за да успеете да се справите с пожара, ще трябва да работите и с двете страни, с хората, които създава взривоопасна ситуация, както и с тези, които я подхранват с недоволството си.
Трябва да се започне с първите – с представителите на властта, т.е. с «източника на разпространение».
Призовавайки на помощ всичките си небесни помощници и енергията на великото централно слънце, помолете за очистване съзнанието на хората, чиито действия са причина за недоволството на населението, от всички негативни енергии и астрални същности.
Не забравяйте да отворите и светлинен портал, за да дадете възможност на готовите астрални същности, да се издигнат на ново ниво на битие.
Този очистващ поток може да бъде много мощен и продължителен. И най-добре да изчакате, докато не затихне съвсем.
Едва след това преминете към втория етап на работата си.
Помолете да бъде очистено съзнанието и енергийното пространство на всички хора, генериращи негативни енергии към управляващите.
В този случай, потокът може да е още по-мощен, понеже продължителното обсъждане на наболелите теми, вече са породили пълчища астрални същности, стимулиращи енергията на недоволството.
Разбира се, резултатите от работата ви ще се проявяват постепенно, но обезателно ще ги има, понеже светлината винаги разтваря тъмнината.
Но тук е много важно, родни мои, да не се ангажирате емоционално с процеса на трансформация, оставайки чист канал за божествените енергии.
Вместо вас, всичко необходимо ще направят висшите сили, а вашата роля е само да заземите тези енергии, да ги адаптирате към сегашните условия и вибрациите на хората, за които са предназначени.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 1 ноември 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-yenergeticheskiye-pozharnyye/

31 октомври

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Стълба към пето измерение)
31 октомври 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес малко ще се отклоня от темата и ще разкажа, какво се случва на планетата сега от енергийна гледна точка.
Почти във всяко послание на висшите сили става на въпрос, че сега на Земята се изливат високи петмерни енергии и ми се иска да ви разкажа по-подробно, как става на практика.
За да е по-нагледно, си представете планетата като глобус, обкръжен с няколко енергийни слоя, всеки от които е на по-голямо разстояние от предния, с отдалечаването от земната повърхност.
В действителност, тези слоеве са безкрайно много и се различават по своята разреденост.
Най-близкият до земната повърхност е най-плътен, понеже взаимодейства непосредствено с колективното съзнание на всички земни жители.
Енергиите с по-високи вибрации, нахлуващи сега от космоса, трябва да пробиват през този пограничен слой и огромна помощ в това отношение оказват висшите сили и галактическото семейство, които вземат активно участие в земното възнесение.
Но и вие, скъпи мои, също внасяте своя принос в този процес.
С духовното ви израстване, съзнанието и физическите ви тела придобиват съвсем други вибрации – напускащи тримерните рамки.
Като следствие, на Земята се оформя енергийна прослойка от четвърто измерение, която се разпределя равномерно по цялата планета, понеже божественият посев, призван да помага на човечеството да премине на ново ниво в развитието си, е пръснат по всички страни и континенти.
По този начин, четиримерните енергии, идващи отвътре и петмерните отвън, трансформират този пограничен слой, разреждайки го, позволявайки да пропуска високите енергии.
Така, постепенно, се разреждат всички енергийни слоеве около Земята и допускат все по-високи енергии.
На практика, на планетата нахлуват божествените енергии, пробивайки си път, благодарение на съвместните усилия на древните души, въплътени на Земята, и на светлите сили, помагащи на човечеството за възнесението.
Иска ми се, родни мои, да осъзнавате напълно ролята си в този уникален, не виждан никога във Вселената експеримент.
Ролята на човека, поел по пътя на възнесението, е наистина безценна.
Всеки ваш ден, изживян в съответствие с вселенските закони, следователно, изпълнен с високи енергии, помага на планетата и на всички избрали прехода, да напредват и приближава дългоочаквания нов земен живот.
И напротив, всеки път, когато „пропадате“ духовно, нарушавайки същите тези закони, забавяте този процес и понижавате вибрациите, както на Земята, така и в колективното съзнание на човечеството.
Никога не го забравяйте, родни мои.
Учете се да живеете в радост и любов, не от дъжд на вятър, а ПОСТОЯННО, така внасяте огромен принос в общото възнесение.
Благославям ви и ви обичам безкрайно!
Отеца-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 31 октомври 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-lestnica-v-pyatoye-izmereniye/

30 октомври

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Астрални невидимки)
30 октомври 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще ви разкажа, как да се защитите от насочената към вас негативна енергия, което явление вече имат постоянен характер.
Зная, че при мнозина от вас възникват жизнени ситуации, когато поради разни обстоятелства, не можете да прекъснете окончателно изливащата се върху вас негативна енергия.
И много често, дори не може да установите, къде се намира този източник или източници. Просто усещате непрекъснати енергийни атаки.
Как може да постъпите в такива случаи?
Преди всичко, трябва, колкото се може по-често да обновявате защитата си, поставяйки се в сфера с огледални външни стени, изпълнена с енергиите на вселенския първотворец.
Колкото по-високи са вибрациите ви, толкова по-дълго ви служи такава защита, понеже, нито една енергия с ниски вибрации не може да се приближи.
Следващата крачка трябва да стане, неутрализиране източниците на негативни енергии.
Това е възможно, родни мои, даже тогава, когато тези източници, т.е. хора, волно или неволно, ви заливат с такива енергии, но остават невидими.
Работата е там, че тях ги виждат прекрасно ангелите-хранители и небесните ви покровители, които в такива ситуации, могат да са ви много полезни.
Сега ще ви дам практика, която можете да използвате ежедневно, щом доловите енергийна атака.
В такива случаи, е много важно, да не пропуснете момента – да не позволите разпалването на енергийния „огън“ и да го загасите още в началото.
Енергийните атаки всеки усеща по своему, но понякога се долавят дори на физическо ниво като пробив, внезапно главоболие, слабост, блокировка на пета чакра, което може да се прояви като необяснима кашлица или тежест в четвърта чакра, когато почва да стяга сърцето.
Важното е, да не го приписвате по навик на възраст, на умора, на времето и други такива „материални“ обяснения, а веднага да включите третото си око, което да ви помогне да разберете истинската причина за това състояние.
И така, преминаваме към практиката, която ще нарека „Астрални невидимки“.
Поставяйки си надеждна защита, помолете ангелите-пазители и небесните си покровители да ви покажат източниците на всички насочени срещу вас негативни енергии и да неутрализират влиянието им.
След това, призовете енергията на великото централно слънце и изразете ясно намерение, да бъдете чист канал за тази божествена енергия, съвместно с висшите сили, притекли ви се на помощ.
Помолете, тази енергия да разтвори всички канали, нишки, проводници, които ви свързват с вашите недоброжелатели, волно или неволно нахлули в енергийното ви пространство.
На фино ниво, може да забележите, как се очиства пространството около вас, как се разпадат на прах тези „пипала“.
А някой може и да забележи, от кои хора излизат.
И в този случай, е много важно, да не изпитвате към такива хора никаква неприязън, разбирайки, че често, това при тях става неволно, поради неизживени тримерни страсти.
Като отговор, изпратете на всичките щедър поток от безусловна и безгранична любов, който да ги обвие с топлина и добрина, да усмири страстите им, да напълни цялото им същество с умиротворяваща и ласкава божествена енергия.
Обобщено, точно това е известния ви израз: „Ако ви ударят по едната страна, обърнете и другата“, който мнозина разбират прекалено буквално.
В действителност, „другата ви страна“ е божественото проявление на безусловна любов към всичко по Земята.
А нали именно такава любов е най-мощното оръжие, което съществува във Вселената и е достъпно за абсолютно всеки човек.
Благославям ви и много ви обичам!
Отеца-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 30 октомври 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-astralnye-nevidimki/

29 октомври

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Неутрализация на енергиен «пожар»)
29 октомври 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес продължавам разказа си, как можете максимално да въздействате на енергийното пространство, очиствайки го от негативни енергии и изпълвайки го с високи петмерни енергии.
След внимателното сканиране на помещението и хората в него, след определяне на най-силната концентрация на негативна енергия, можете да направите следното.
Трябва да изолирате «огнището на пожара», а може да са и няколко, за да не допуснете разпространението.
Нека да разгледаме механизма на такова въздействие с позната ситуация.
Да предположим, определили сте, че в работния ви колектив има човек, обладан от агресия, завист, ревност, гордост – с една дума, енергии, които, които отравят работната атмосфера, от което си патят всички останали.
Нещо повече, виждате, как тези енергии, като заразна болест, обхващат и други хора, въвличайки ги в задкулисни интриги и безкрайни препирни.
Разбирате, че в този случай, думите са безсилни, понеже хората са под въздействието на астралните същности.
Затова, първо е необходимо да неутрализирате източника на негативни енергии и едва след това, може да говорите задушевно, за да неутрализирате възникналия конфликт.
Започнете, като вкарате човека в енергийна сфера, на която, вътрешната повърхност е огледална.
Необходимо е, за да не се разпространява негативната енергия.
След това, е очистването на енергийното поле на човека от многобройните астрални същности, които управляват съзнанието му.
Но, преди да започнете тази работа, трябва да отворите над него светлинен портал, за да дадете шанс на същностите, готови да преминат на ново ниво от съществуването си.
Призовавайки на помощ висшите сили и поставяйки си енергийна защита, трябва да изкажете ясно намерение, че искате да чистите от тъмни сили, като едновременно, давате шанс на готовите, да се издигнат към светлината.
И едва след това, можете да призовете енергията на великото централно слънце и да помолите за пълно очистване фините тела на човека.
След като утихне потока, призовете светлината и любовта и започнете да чистите вътрешното пространство на сферата.
За да затвърдите резултата, обезателно трябва да обновите изградената от вас сфера, понеже, егото му не може да се смири веднага, с новите за него условия на съществуване и борбата с душата му ще продължава.
Но шанса, който му давате, да се изскубне от астралния «плен», е огромен.
Всичко това, освобождава, не само неговата душа, но и душите на хората от непосредственото му обкръжение.
Така, неутрализирайки енергийния «пожар», не давате на негативната енергия да се разпространи, съхранявайки чистотата на енергийното пространство.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 29 октомври 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-neytralizatsiya-energeticheskogo-pozhara/

28 октомври

Отец-Абсолют – Преход в пето измерение (Трансформация на обкръжаващото пространство)
28 октомври 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес започвам нова серия послания, в които ще стане на въпрос за трансформацията на енергийното пространство.
И ако в предишните послания ставаше въпрос за изпълването му с високи енергии, отразяващи се благотворно на намиращите се в него хора, вече ще се учим да работите «точково» — по-осъзнато и прецизно.
За да разберете по-добре, за какво става въпрос, ще разгледам следния пример.
Случило ви се е да се окажете в масово струпване на хора. Разбира се, не в огромна тълпа, а например, на събрание, в театъра, а може да е във вагона на метрото.
Усещате се не особено комфортно в тази колективна енергия.
И тогава, поставяйки си надеждна защита, можете да започнете енергийно сканиране на обкръжаващото ви пространство.
Активирайки горните си чакри и призовавайки на помощ енергията на вселенския първотворец и духовните си водачи, обезателно ще намерите «огнищата на напрежение».
Това могат да са енергийно замърсени хора, обладани от астрални същности.
А може да е някакъв неодушевен предмет, попил в себе си тежка негативна енергия на притежателя си.
Вашата задача е, да определите мястото с най-голяма концентрация на негативна енергия, за да работите именно с проблема, защото, запълването на пространството с висока енергия я разпределя равномерно.
А за ускоряването на енергийното очистване, на първо място, трябва да бъде неутрализиран главния източник на негативна енергия.
Този процес може да бъде оприличен на гасене пожар.
Ако не бъде неутрализирано най-силното горене, създаващо висока температура и разпалващо всичко наоколо, пожарът само ще се усилва.
Същото се получава и при голямо струпване на хора.
Само един човек, обладан от буйни страсти, е способен да «запали» цялата тълпа, пробивайки с негативните си изблици енергийните полета на другите, отваряйки достъп за астралните същности, които винаги присъстват в такива случаи, с надеждата да се наситят с енергия.
Именно така се обяснява феномена на тълпата, когато, дори един енергийно силен човек, е способен да промени съзнанието на стотици, а понякога и на хиляди.
И ако тази сила има ярко негативен характер, последствията могат да са доста плачевни, както, например, в Германия, обладан от безумни идеи човек, е успял да промени съзнанието на почти цялата немска нация.
Но точно по същия начин, излъчващия любов и добрина, е способен да окаже влияние на огромно количество хора и да изчисти съзнанието им, освобождавайки ги от тримерния плен.
Но това става без излишен шум и гръмки думи, без нравоучения и наставления, а само със силен поток божествена енергия — от сърце в сърце.
Така се разпалва любовта в хиляди сърца, като малки свещички, запалени от една огромна чиста и светла човешка душа.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 28 октомври 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-transformatsiya-okruzhayushchego-prostranstva/
Последни публикации
Последни коментари
За контакти