За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6223664
Users Today : 215
This Month : 9429
This Year : 9429
Views Today : 7809
Who's Online : 15
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Текущо състояние на възнесението. Част 3

Текущо състояние на възнесението. Част 3

НОВА КОСМИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ. Текущо състояние на възнесението. Част 3

Всички ченълинги, които четете, са лично пречупване на истината, а това е неизбежно в една или друга степен. Затова, преди всичко слушайте себе си – как сърцето ви откликва на информацията. Моята задача е да задам въпросите, над които вие също може да се замисляте. А отговорите всеки може да открие в себе си.
Моля Новата Космическа Йерархия да отговори на въпросите ми.
Аз Съм, Лейди Райза, слушам те, дете мое. Ние слушаме.
Вие управлявате нашия сектор от Мирозданието във всичките му прояви? Искам да кажа: всички ли, представени в нашия сектор на Мирозданието, цивилизации се намират под ваш надзор?
Да. Разбира се. Целият сектор, който наричате „Експеримент“, е под наш надзор. Ние сме призовани, както е прието да се казва при вас, като кризисни мениджъри. Ние сме наблюдавали процесите на Възнесението в разни части на Мирозданието и сега сме призвани, един вид като специалисти по планетарно Възнесение.
Трябва да ви кажа, че случая ви е уникален, има много свои особености. Но ние опитваме да изучим всички планетарни записи и архиви на човечеството, за да вникнем в проблемите ви.
Т.е., ние сме в криза?
При вас има спиране на развитието, което е недопустимо за Мирозданието. По-точно, вие сте зациклили в развитието си. Движите се в кръг и никак не можете да излезете от него. Дълго време никой не се е намесвал в развитието ви, защото сте били достатъчно млади и има принцип за ненамеса известно време. Имам предвид – до тогава, докато не започнете да се проявявате малко или много съзнателни. Съзнателността на Творението се проявява при взаимодействието с обкръжаващия свят, с други части на Творението.
Т.е., до вашето идване сме се проявявали като безсъзнателно Творение?
Да. Били сте нещо от рода на «нещо в себе си», цивилизация «в себе си», и от вашия сектор на Мирозданието не са постъпвали сигнали за помощ или намеса. Тези сигнали сега са много ясни, понеже произлизат от мнозина от вас и затова сме тук.
Изпратени сме от Висшата Йерархия, Йерархията на Великото Централно Слънце, да да ви помогнем да се справите и да намерите изход от създалата се ситуация.
Всички цивилизации ли ще спасявате? Искам да кажа, има ли цивилизации, които успешно напредват по пътя на Възнесението?
Да, има такива цивилизации. Някои от тях са имали трудности в началото. Но са успели да ги преодолеят и вече са се насочили към Централното Слънце. Ние изучаваме и техните архивни записи, за да разберем, как са се справили със своите трудности и с тяхно разрешение, опита им може да бъде използван при вашето Възнесение. Също така, молим тези цивилизации да се включат в решаването на вашите и наши проблеми.
Но, съществуват и цивилизации, които дори повече са се отделили от Единното Съзнание и са в изолация. Това е техен избор и следствие от изборите им. Но проблема е там, че целия сектор на Мирозданието се възнася едновременно. И затова, тези цивилизации, които вече са повишили своите измерения в сравнение с вас, не могат с бързи темпове да продължат без вас. Както и вие, не можете да продължите без тези цивилизации, които още повече изостават в своето Развитие.
Чувам въпроса в главата ти. Не ми се иска да озвучавам сега цивилизациите, понеже имате склонност да делите на лошо и добро и не ми се иска, да започнете да се отнасяте враждебно към тези, които не могат да преодолеят бариерата на тримерността в сегашното си състояние. Защото, както вече са ти казвали, всички сме Едно Цяло. И ни предстои да излекуваме целия организъм на Мирозданието. С любов и търпение. Всички опити да се изолират или игнорират, или още по-зле, да им се противопоставят, не водят до нищо хубаво. Както твоето тяло ще се възнася изцяло, така и сектора на Мирозданието ще се възнася изцяло.
Въпроса сега е в това, да се постигне, както при вас се нарича «критическа маса», след което ще се получи превес. Т.е., ако във вашият сектор на Мирозданието, числото на възнасящите се цивилизации се увеличи до определен праг, ще започне верижна реакция, където енергийния потенциал на тези цивилизации ще може да «засили» всички останали до необходимата за Възнесение скорост. Казано с други думи, както те учат, ще стане квантов скок в съзнанието на всички същности от вашия сектор.
Мен са ме учили, че ако сме квантово свързани, промените в една част, едновременно стават достояние на друга част и всичко се променя квантово.
Променя се като потенциал. Ако в теб се появят промени, които са показателни за Възнесение, то потенциала за такива промени се появява във всеки, във всяка част от вашия сектор и по-нагоре. Но всеки сам трябва да развие или да не развие този потенциал в себе си, съгласно Закона за Свободния Избор.
Все едно – всички търсят изход от лабиринт и на екран са показани множество картини от търсенето на всеки участник. И сама решаваш, дали да използваш пътя на някого или ще търсиш свой изход. Ако видиш, че някой се е справил, можеш да последваш примера му.
Съответно, ако се приложи същата аналогия, тези, които първи са намерили изхода от лабиринта, изчакват останалите, понеже са един отбор, Отбора на Възнесението. И следващите игри-изпитания също продължават заедно.
Доколко нашият сектор е близко до тази критична маса?
Ако се изразя с ваши термини, критичната маса е 80%, сега вие сте на 50%, имам предвид, целия ваш сектор.
А отделните цивилизации?
Има такива, които са над прага, около 90%. Има и такива, които изостават, около 30%. Вие сте на ниво 40%. Но всички цифри са относителни.
Т.е., ние сме по-близо до дъното?
Дете. Всички цифри са много условни, защото е по силите ви мигновено да промените съзнанието си и този показател е 80%. Квантово и магически. Чрез възпламеняване на съзнанието, като взрив, известно ви е за това. Когато планетата избухва като звезда. Когато се възнася звезда, избухва като свръхнова.
Среди вас е имало единични случаи на възпламеняване до състоянието на Планетарен Дух, това са уникални случаи. Но това е показател за възможност мигновено да стигнете до 5-6 ниво. По-резки скокове са опасни в пряк смисъл, понеже могат да бъдат унищожени телата.
Да, но ако загубим тялото, нали няма нищо страшно, нали живота е вечен? Нима не означава, че просто се връщаме в Абсолютното Съзнание, ако телата ни се разпаднат?
Означава. Изразих се неточно. Но ще бъдат повредени записите за пътя ви, за вашето развитие, записите на опита ви. Нали точно за този опит сте се отделили от общото съзнание и трябва да се завърнете с него. Как, ако не е запазен променения файл.
Абсолютното Съзнание се въплъщава в светове с разна плътност и в разни Същности за получаването на многообразен опит. И всичките тези опити са безценни за развитието на Мирозданието, за всички, без изключение.
Освен това, понеже всички сме Единен Божествен организъм, нарушаването на записите в една Божествена частица, води до разрушаване в другите части, залага се като потенциал, който може да се реализира. Това е като бомба със забавено действие, за която е загубена инструкцията по разминиране и няма специалисти.
Разбира се, това е примерна аналогия, защото думата «бомба» предизвиква при вас асоциация със смъртта. По-скоро, имам предвид непредсказуемост на развитието. Ако се натрупат такива потенциали в Мирозданието, то ще поеме по непредсказуем Път на развитие.
А, в действителност, Пътищата предсказуеми ли са?
Опитвам се да ти подбера разбираеми за теб отговори, все още ми е трудно, да не предизвиквам в теб неправилно възприемане.
Съществуват Шаблони на Развитието и Шаблони на Творението, които създавате сами, които създават всички Творци от всички Нива. И, в този смисъл, може да се говори за предсказуемост. Но също така, има и свободен избор на тези шаблони и количеството им е толкова безкрайно, че да се предскаже предварително, какво ще избере една Същност, е невъзможно. И, в този смисъл, може да се говори за непредсказуемост на Развитието.
Разбира се, има и тенденции в развитието, например, вашия вид устойчиво прави едни и същи избори в продължение на хилядолетия и в този смисъл, може да се говори за предсказуемост в Развитието.
Представи си група от учени, които наблюдавате експеримент или група учители, които наблюдават играта на учениците си. И, когато експеримента се побира в известни рамки, а участниците в играта играят по правилата, такова развитие е предсказуемо и не предизвиква опасение.
Но, ако в експеримента се появи непредвиден фактор, «черна кутия», или играчите започват да играят без правила, последствията не могат да се предвидят. Те могат да са, както съзидателни, така и разрушителни. При всички случаи, това не бива да се пуска на самотек и да се очаква решаването на проблема, понеже хода на тази игра/експеримент, влияе на цялото Мироздание.
Разбира се, правото ви на избор никой не го е отменял. Но наблюдаващите си оставят правото да опитат да ви посъветват, да ви подскажат грешките и последствията от тях, да опитат да ви убедят да не правите тези грешки.
Какво се явява грешка от гледна точка на Мирозданието?
Спирането на Творчеството.
Ние сме спрели да Творим?
Да, вие сте зациклили на определени Творчески Шаблони, при това, тези Шаблони имат разрушителни свойства. Казано с други думи, общата сума на разрушенията е по-голяма от съзидателната сума, по-точно, стреми се да я превиши. При такъв вариант, Творението може да се разпадне.
Т.е., нашето Творение е под заплахата за разпадане?
Такава вероятност има. Но вашето Творение, не сте само вие. Това са още множество Същности. Но се взема предвид общия вектор. И понеже има фактор на непредсказуемост, не може да не се взема предвид.
Каза, че всеки от нас преживява едновременно всички възможни варианти на живота си. Това нима не означава, че в нашия сектор на Мирозданието, трябва да присъстват едновременно и Разпадането и Съзиданието?
Да, те и присъстват. Разрушението е обратната страна на Съзиданието. Но това не означава, че не може да се съществува без него. Творчеството е безкрайно. И за да бъде създадено ново творение, съвсем не е задължително да се разруши старото и на негово място да се издига новото.
Всичко го има в Мирозданието, и всичко има право на съществуване. Но проблема е там, че сте спрели в Развитието си. През цялото време разрушавате старото и на негово място издигате същото, отново и отново. И то става все по-устойчиво. И на вас ви е все по-трудно да го разрушите, за целта натрупвате все повече разрушителна сила, в света ви преобладава Силата на разрушението или това, което се нарича Тъмнина. Това е като вирус, в буквален смисъл.
Представи си, че учените са открили болест и са създали лекарство за излекуването ѝ и унищожаването на този вирус. А след това опитват да създадат още по-силен вирус, за да създадат още по-мощно лекарство. По този начин, рано или късно, могат да създадат вирус, който не може да се унищожи с никакво лекарство, и който ще порази повечето, ще се заразят и други сектори на Мирозданието.
Дете, описах ти всичко прекалено мрачно. Иска ми се, да не губите вярата си и да се отчайвате. Съзиданието е радостно и прекрасно. И вие трябва да преодолеете парадигмата на унилото съществуване. Няма безизходност. Ние сме тук за да ви помогнем и искрено ви обичаме. И разбира се, трябва да знаете, че никога няма да бъдете изоставени, няма да ви напуснем, докато заедно не намерим съвместен изход и не се завърнете в прекрасните, създадени от вас, Светове.
Ние насочваме към това всички сили и искрено искаме да ви помогнем. Възможно е, все още да не ни достигат материали за изводи, но продължаваме да изучаваме записите на вашето Мироздание.
Но ние не разглеждаме само вашето Възнесение. Всичко се случва едновременно по целия сектор.
Какво е положението при другите цивилизации? Например, при рептилоидите? Или Сивите?
Това е интимен въпрос. Записите ще ви станат достъпни тогава, когато заедно извършите квантовия скок. Ние сме далеч от оценки и осъждане. Призвани сме просто да помогнем.
От кого призвани?
От вас, от ваши представители. Вашият зов се прояви във Вселената, и затова сме тук.
Има информация, че съществува Галактически Съвет на цивилизациите, и че там няма съгласие. Освен това, като че ли не искат да ни приемат там, като нестабилна цивилизация. Как ще го коментираш?
При вас на планетата, също има най-различни обединения и алианси. Например, ООН. И там също няма съгласие. Всичко това са вътрешни структури, в действията на които, не се намесваме. Нас ни интересува вектора на развитието ви. И за съжаление, този вектор е много неустойчив.
Каза, че се движим към разрушение.
Колебае се много силно. Има моменти, когато заедно сте велика съзидателна сила. Например, когато научите от вашите СМИ за всеобща мъка. Както, когато научихте информацията за гибелта на самолета и това събужда пламъка на съчувствието в толкова много сърца, че става прекрасен елемент на Творението, толкова прекрасен, че ни възхищава. Или когато всеки момент в света се раждат определено количество деца и любовта, нежността на майките се вплита в такъв прекрасен танц на любовта, танц от завихрени енергии, които очароват с неповторимостта и красотата си. Но, за съжаление, най-често сте мрачна картина и флуктуации.
Но, точно затова, че сте способни да създадете такива прекрасни картини, основани на любовта и състраданието, ние вярваме в потенциала ви и сме сигурни, че е по силите ви да извършите Възнесението си.
За съжаление, има цивилизации (като споменатите от теб сиви и рептилоиди, а още редица други), които изобщо не са способни на такива изблици в съзнанието, на такива прекрасни и съзидателни действия. И в този смисъл, човечеството има огромен потенциал.
Разбери дете, не бива да се сравняват цивилизациите, защото са толкова различни, както са различни хората по Земята. Но вас ви обединява единното съзнание, Единния Дух и потенциала на този Дух във вас е огромен. Въпроса е само в това, доколко ще се възползвате от този потенциал, от тази мощност. Доколко ще решите да го приложите, доколко ще се уплашите от могъществото си, доколко ще повярвате в него. И ние сме тук, за да ви помогнем да разкриете в себе си този велик потенциал, който е движещата сила и основа на цялото Мироздание.
Какво е състоянието сега? Имам предвид състоянието на човешкото Възнесение?
Не ми се иска да давам оценки. Но, в общи линии може да се каже, че е настъпила някаква стабилизация и устойчивост в развитието. Т.е., казано с други дум, човечеството се движи към своето Възнесение, но с много малки темпове, може да се каже, микроскопични. Но все пак е движение – движение към Възнесението. Преодоляна е заплахата от световна война. И затова може да се каже, че гледаме оптимистично на бъдещето.
Казвате в ТАО, че Трета световна война е в ход на едно от Фините Нива. Как може да бъде преодоляна?
Когато се създава Творение, един вид, се затвърждава на всички нива, тогава става устойчиво. Т.е. вариантните възможности на всяко ниво са различни.
С други думи, всички твои копия, всички твои частици и фрагменти, по нещо се различават. Все едно да се препише книга с разни почерци. Или с някакъв свободен превод. При това, първоизточника е Абсолютното Съзнание и Неговото Първотворчество. А след това, този източник, например, книга, се преписва/прочита/възприема от всяко отделно съзнание и съответно, допуска изкривявания или, да го наречем, «свободен превод» в своето осъзнаване. Затова, до ниските нива, Творението стига изкривено. Нещо повече, на всяко ниво милиарди съзнания, също допускат свободен превод и изкривяват копието, което са приели, възприели и започнали да «превеждат» на своя език.
Стремежа към истина, за който спорите често, е стремеж към Първоизточника, това са действия, насочени към по-точен «превод на текста», това е опит да очистите съзнанието си, за да не допускате «свободен превод».
И, в този смисъл – Истината е една. Това, което е Първоизточника, Първотворението.
И едновременно, в този смисъл – Истините са много. За твоето ниво, Истина е това «копие» на възприемането, която ти е предадена от по-високото ниво на съзнанието ти. При това не можеш сама да приемеш Първоистината, твоята мощност не ти го позволява. Затова приемаш истината от по-високо за теб ниво. За теб е Истина от пето ниво. «Текста на книгата», «трактовките» на пето ниво. При това, «текста» на пето ниво е истински в някаква степен, т.е. достатъчно точно предаден отгоре, но някои части са изкривени. Но ти ги приемаш като истина, понеже нямаш достъп до друга.
Това се случва с повечето ви контактьори и е напълно естествен процес. Някои от контактьорите приемат понякога парчета от шесто-седмо ниво. На по-високо никой не се е издигал. Затова, като начало, всички трябва да разбирате това, което чувате.
Има варианти на Истината, ако може да се каже така, превод, адаптиране към вашето възприемане, като преписана или преведена книга.
А издигайки се все по-високо по ниво на съзнание, започвате да виждате изкривяванията в приетата информация, в това, което сте смятали за Истина, на нивото си. Когато напълно се издигнеш на пето ниво, ще разбереш, какво и кога си изкривявала, но по отношение на пето ниво. Но както и преди, ще продължиш да приемаш с изкривяване Истината от шесто ниво.
Единственият опит да познаеш Истината, която е Абсолюта, е да престанеш да интерпретираш, да престанеш с опознаването на менталното ниво, т.е. да престанеш с опитите да превеждаш на своя език, за своето възприемане. И просто да се докоснеш до Истината. Не можеш да я обхванеш, докато не се влееш в Абсолютното Съзнание. Но можеш да се докоснеш до нея и да усетиш нейната безкрайност и величие. Нейната мономенталност. Защото, действително, Истината е безкрайна като Абсолютното Съзнание. А твоя опит да постигнеш истината е опит на ограниченото съзнание да познае Безкрайността.
Затова беседите ти с Абсолюта са опити чрез ограничеността си да постигнеш Безграничното. И, в този смисъл, разбира се, това е изкривяване на Истината. Но твоите опити са опити за възприемане на Истина от по-високо ниво, Шесто. И, в този смисъл, се приближаваш към истините на шесто ниво и вече «превеждаш на своя език» Истинната на Пето измерение.
Така, да се върнем на въпроса ти за Световната война.
Когато на определено ниво «от свободния превод на Истината» или разгръщането на многообразното Творение, се случват много силни изкривявания, каквото е и Световната война, като фактор на действия от страна на разрушителните сили, като нарушаване на равновесието, тези сили, които не са заинтересовани от разрушаването, които разбират пагубното нарушаване на равновесието, последиците, започват да работят по възстановяването на равновесието. Т.е., стараят се, при спускането на информация/истина по нивата, да не се получава изкривяване, опитват се да изправят изкривяванията.
В нашата аналогия, заедно с изкривения «текст», надолу се насочва по-малко изкривен, редактиран «текст». И тогава на следващото ниво от Творението, където се копира праобраза на предишното ниво, тази част вече не преобладава, да кажем, Световната война се проявява като локални конфликти. А на по-следващо ниво, информацията за нея е само като възможен потенциал.
По този начин, тези сили постигат неутрализиране на изкривяванията и това, Световната война или изкривяването на Истината, да не се проявява на всички нива на Творението и във възприятията на тази цивилизация, за да не стане устойчив избор на Творящата Система, всички, които създават този свят, а да стане само като възможен частен случай, страничен резултат от експеримента, който е повече като отклонение, а не норма.
Точно това се е случило. Световната война на ваше ниво, съществува, засега, само като потенциал. Но, все пак този потенциал съществува. И ние много се надяваме, че няма да го развиете, защото много сили са се старали да премахнат изкривяванията във вашия сектор.
Предавали са ни, че на другите цивилизации е забранено да взаимодействат открито с нас, и затова няма свободни контакти със съществуващите цивилизации, за което мечтае човечеството.
Никой не може да забрани на тези цивилизации да направят своя свободен избор. Работата е в друго. В действителност, много цивилизации не искат да общуват открито с вас. Защото все още не сте готови. Защото, много от тях взаимодействат трудно с вас на вашето ниво, за тях това е изминал етап/урок, към който нямат желание да се връщат. С други думи, редом с вас са маса цивилизации от по-високо ниво на развитие, но вие не ги виждате, поради ограничеността на възприемането ви, но понякога ги чувате. А някои от вас, понякога, и ги виждат.
А самите представители на тези цивилизации, за да ги видите реално, трябва да се уплътнят до нивото на вашето възприятие, т.е. да се сгъстят/ограничат. Все едно да обуете два номера по-малки обувки и да опитвате да ходите с тях. Освен това, те разбират прекрасно, че в много неща няма да ги разберете, защото и самите те са преминали през вашето ниво и разбират разликите във възприятията. Много от тях ви помагат в осмислянето и приемането на информацията за своя път, както го правят представителите на Плеадите. Много цивилизации са просто любопитни. А на някои, казано на ваш език, не им пука за вас, те се занимават със своите проблеми.
Що се отнася до Галактическия съвет, това е наблюдаващ орган. Той не може да се намесва в развитието на цивилизациите, за това е необходимо разрешение. Разрешение на Висшата Йерархия, Йерархията на Великото Централно Слънце. А Висшите Йерархи засега не дават такова разрешение. Насилствената намеса в развитието не се приветства изобщо и се смята за недопустим прецедент. Молбата за разрешаване на намесата, постъпила от някои членове на Галактическата федерация, бе една от причините за нашата поява във вашия сектор на Галактиката.
Вие сте казвали, че всички, и ордена Райза, и ордена Рама, са част от колективна душа, колективното съзнание Ра, за което сме чували. Т.е, ние сме ваша част? А сега твърдиш, че сте дошли от някакъв далечен сектор на Мирозданието.
По-скоро, не сте наши части, а наши деца, резултат от наше творение. Ако говорим за Колективната Душа Ра, вие сте нейно проявление. И ние сме нейно проявление. Ние сме ваши старши братя и сестри, така е по-точно. И ако продължим с аналогията, може да се каже, че вие сте живели в една страна, а ние в друга. Но, по ваш призив сме дошли от «своята страна», отлагайки временно своите дела, за да помогнем на любимите си братя и сестри, на своите еднокръвни братя и сестри, тези, които имат нужда от помощ. За да ви покажем красотата на целия свят, за да ви обясним, че има «страни», където няма войни и насилие, а просто радост от Творчеството. За да ви приближим до тези «страни», за да ви предложим пътешествие в тях, да ви покажем грешките ви и да ви помогнем да вникнете в тях, и как да ги поправите.
Ние искрено ви обичаме и се стремим да помогнем. Уверени сме, че човечеството, нашите братя и сестри, имат прекрасно и велико бъдеще, съвместно велико Творение, което и сами сте способни да сътворите. Ние винаги сме редом.
Готови сме да помогнем на всеки от вас.
С любов към вас, Лейди Райза.
СЕлена
1.11.15
Превод: Йосиф Йоргов
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3-930?xg_source=activity
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: