Последни публикации
Брояч от 3.2006г.
7522113
Users Today : 917
This Month : 50545
This Year : 659832
Views Today : 6570
Who's Online : 40

5 май 2018 г.

5 май 2018 г.

Отец-Абсолют – Възнесението в действие (Божественият „кодекс на честа“)
5 май 2018 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Нека да продължим разговора за взаимодействието на вселенските закони.
Както вече, навярно, сте се досетили, всеки от тях допълва другите и произлиза от предишните.
Защо е така?
Преди всичко, защото вселенските закони са съвкупност от тези Божествени съставки, които са в идеалното си съчетание и образуват енергийното любовно пространство, което е източника на всичко съществуващо, от където идват на Земята човешките души и се завръщат след смъртта на физическото тяло.
И този, който успее да усвои тези закони и да живее съобразно тях, преминава на друго ниво на битие, където не достигат негативните енергии поради честотните разлики и Божествената любовна енергия в чист вид.
Ето защо е толкова важно, родни мои, да се научите да съблюдавате вселенските закони в ежедневието си.
Точно те са ключа към новата петмерна реалност.
И днес ще ви разкрия още един механизъм от взаимодействието на вселенските закони.
Нека да разгледаме взаимовръзката между Закона за единството и Закона за свободната воля.
На пръв поглед, може да ви се стори, че си противоречат, но съвсем не е така.
Да вземем конкретен пример.
На вас и колегите ви в работата са ви поставили задача, която изисква съвместна работа.
Всеки от вас трябва да внесе своя принос, съобразно компетенциите си.
В дуалния живот се случва така, че всеки започва да «дърпа чергата към себе си», опитвайки да получи лични привилегии или да се самоутвърди за сметка на другите.
И тук излиза на преден план човешкото его, което мисли първо за себе си, а после за останалите и проекта като цяло.
А какво се случва, ако всички в колектива са на ниво, което позволява спазване на вселенските закони?
Тогава съзнанието им е извън дуалните рамки и възприемат колектива си като едно цяло, а всеки сътрудник, като безценна частица.
Свободната воля на всеки от тях е безпрекословна и неприкосновена, понеже само така могат да разкрият всичките си способности и таланти.
В този случай, решаваща е душата, а не егото, и тя ще направи всичко възможно, всички човешки мисли, емоции и действия да са в съответствие с вселенските закони.
Точно затова, скъпи мои, висшите сили във всичките си послания призовават за изключване на логическия ум и даване предимство на душата – на Божествената ви ипостаси, която то е винаги с вас и само очаква да се сетите за нея.
Точно тя ще ви посочи правилния път и ще направи всичко възможно, за да сте хармонични и щастливи, както и да дарявате щастието и хармонията си на другите.
Вашата душа ще се погрижи обезателно, да не нарушавате нито един вселенски закон — това е Божественият «Кодекс на честа», даряващ на хората радост и любов.
Какво е необходимо за целта?
Просто всеки път, когато се каните да предприемете нещо – малко или голямо, молете душата си да ви води, да ви дава знаци и подсказки, като се учите да ги виждате и чувате.
С други думи, живейте чрез душата, а не чрез ума, нали само тогава ще може да преобразувате пространството си в петмерно, докато сте още в тримерния свят.
И ви благославям за това, родни мои!
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 5 май 2018 г.
Превод: Йосиф Йоргов
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-bozhestvennyy-kodeks-chesti/