За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224366
Users Today : 81
This Month : 10131
This Year : 10131
Views Today : 740
Who's Online : 10
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЗА ПАМЕТТА

ЗА ПАМЕТТА

Постоянно може да се чуе или прочете, че мозъкът правел това и онова, че от него зависело всичко в човешкия живот и т.н. В действителност, функциите на мозъка са силно преувеличени. Но така е, когато се отрича съществуването и на други човешки тела, освен материалното, и се налага с техните функции да бъдат набедени материални органи. По същата причина съществува илюзията, че всяка информация трябва да се заучава от книги и учебници и не може да се получи отникъде другаде. Затова ще се опитам да обясня принципите и действието на паметта, която няма нищо общо с човешкия мозък.
Записите в паметта стават по принципите на холограмата в аурата на човека, т.е. в неговите енергийни тела. Получават се нещо като снимки – растерни фотографии. Преди години снимките във вестниците бяха такива, по-тъмните места на изображението се формират от много черни точки една до друга, а в по-светлите места черните точки са по-нарядко или въобще ги няма. Така се записва и информацията в човешката памет, като ролята на черните точки изпълняват много малки частици, които са по-нагъсто или по-нарядко и така се получава изображение. Но тези частици не са в една плоскост, а са навсякъде в пространството и достатъчно е промяна само с част от градуса на гледната точка, и вече се вижда или може да се запише ново изображение. Така в малък обем може да се побере огромно количество информация.
Очевидно е, че за да изпълняват функциите на памет, частиците трябва да бъдат неутрални. Ако са положителни или отрицателни, те ще взаимодействат помежду си и записът ще бъде много краткотраен. Именно поради тяхната неутралност, съвременната физика не е намерила начин да ги изследва, а само допуска теоретично тяхното съществуване. В зависимост от конкретния случай, им е дала най-различни имена: фотони, гравитони, кварки, кванти, основни тухлички на материята и т.н. Трябва да подчертая, че тези частици се намират навсякъде, дори и в твърдите тела – както знаете, между ядрото на атома и електроните има разстояние, което за тези частици, поради техния размер, е огромно. Така че на практика човешката памет и аурата не се намира само около материалното тяло, а навсякъде вътре в него. Такива неутрални частици има във всеки паралелен свят и са ни познати под названието акаша – в тях оставят своя отпечатък всички енергийни процеси във всеки един свят, включително мислите и чувствата. Записите, останали в някой предмет, ползван от някого, могат да се прочетат след хиляди години и да разкажат за преживяванията на своя собственик.
Въпреки че записите са много трайни, не може да се каже, че са вечни, защото за всеки запис не се добавят нови частици, а се разместват и част от тези, които вече носят някаква информация. Така с всеки нов запис старите записи не се изтриват, а само губят по малка част от своя енергиен потенциал или по-точно е да се каже, че с времето записите избледняват и за да се прочетат записи от преди хиляди години, трябва да се погледнат от много по-фин свят. В действителност, нашето материално съзнание не може да чете записите в материалния свят. Материалните частици не могат по никакъв начин да взаимодействат с тези записи, защото са прекалено груби. За да се прочетат записите в материалната акаша и в материалната човешка памет трябва да се използват енергиите на по-фините ни тела: астрално, ментално, душа, дух и т.н. – само тези по-фини енергии могат да прочетат записите без да ги разрушат, но ние не съзнаваме, че използваме всичките си тела. Нашето съзнание е превърнато във филтър с помощта на внушенията, които са ни правени от най-ранно детство. За реалност ни е внушено да приемаме недействителното, а действителното просто не го забелязваме, защото са ни казали, че е нереално, че си го въобразяваме. По този начин сме изгубили достъпа до огромно количество информация, но вече е време да премахнем тъмната преграда около съзнанието си. Именно затова е много важно понятието „разширено съзнание”, което означава да се избавим от повечето внушения на обществото. Ето защо трябва да престанем да абсолютизираме истините, които ни пречат да разширим съзнанието си.
Дайте си сметка какво става с годините – докато е малко дете, човек не е сигурен в нищо, съзнанието му е отворено максимално и свободно възприема всички впечатления. Тогава осъзнаването на процесите в по-фините тела е много по-лесно и паметта е безгрешна. Колкото повече израстваме, толкова по-сигурни ставаме, съзнанието ни започва да борави с надеждни, приети от всички истини и ние все по-трудно допускаме, че тези истини не са абсолютни, а относителни. Съзнанието ни се затваря все повече. Паметта започва да ни прави малки номера. Когато станем възрастни, установени хора, вече е невъзможно да ни убедят в нещо, в което сме сигурни, че не е така. Ставаме все по-консервативни и паметта ни все по-често ни изневерява. Това е механизмът, който създава филтрите на съзнанието ни и който ни изолира от информацията, съхранена в различните нива на акаша.
Не бива никога да забравяме, че сме енергийни същества и че материалното ни тяло е само котва, която ни държи в материалния свят. Затова наши основни параметри са амплитудите и честотите. По тази причина и четенето на записите в паметта е в пряка зависимост от честотите и амплитудите, с които борави съзнанието. Казано в прав текст, колкото е по-потиснат един човек, колкото повече страхове има, толкова повече съзнанието му е обвързано с материалния свят и толкова по-трудно борави с паметта си. Обратно, колкото по-високи са честотите на съзнанието, колкото е по-вдъхновен, щастлив, целеустремен, толкова е по-лесно осъзнаването на процесите в по-фините тела, следователно и паметта е по-услужлива. Мисля, че от тези няколко изречения трябва да ви е станало ясно на какво се дължи старческото оглупяване и защо някои хора, дори и на сто години, запомнят бързо и лесно като децата.
Другият метод, който подобрява осъзнаването на процесите, протичащи във фините тела, е релаксацията. Успокояването на процесите в материалното тяло намалява „шума” от материалния свят, който достига до съзнанието и дава възможност да доловим „по-слабите” сигнали от фините тела. Това подобрява многократно четенето на отслабналите записи в собствената памет, а при разширено съзнание дава достъп до записите в общата акаша. Това е методът, известен от памтивека като медитация. Достъпът на съзнанието до процесите в по-фините тела разширява изключително много възможностите на човека и то не само като четене на записи, а и в някаква степен дава достъп до всички тези способности, които наричаме свръхестествени – телепатия, психометрия, ясновидство и т.н.
Очевидно е, че не можем постоянно в ежедневието си да използваме релаксацията, а само когато има подходящи условия за това. Но без проблеми можем да поддържаме високи честоти на съзнанието, като прогонваме всяка потискаща мисъл и постоянно мотивираме усещането си за щастие. Това създава условия за установяване на контакт с душата и с други висши индивиди. Ако все пак не успяваме, да не се чудим много защо имаме проблеми с припомнянето. Ниските честоти ни правят уязвими за натиска на кафявия газ – гигантската мисъл-форма, изработена от масовото съзнание. Това увеличава въздействието на хаоса и излизането от това състояние е много трудно. Зациклянето в ниските честоти на съзнанието се подпомага от филми на ужасите, компютърните игри с убийства, новини за насилие и тероризъм, от въздействието на хард и метъл музиката. Обратно, по-честото пребиваване сред природата, естетическите наслади и неагресивната музика повдигат честотите на съзнанието.
Много важно значение е силата (амплитудата) на импулсите, които записват съответния запис. Както съм споменавал многократно, съзнанието е енергиен диспечер и ако то не е концентрирано максимално върху това, което искаме да запомним, записът може да се получи доста слаб. От собствен опит знаем, че слабите записи могат да се засилят с многократно повторение на това, което искаме да запомним. Получава се натрупване на енергията, което води до много по-ясен и отчетлив запис. Друг начин за подобряване на записите е да повишим по някакъв начин концентрацията на вниманието, като за целта обвържем процеса на запомняне с някакви емоции или логически асоциации. Всички тези методи са важни и ефективни не само при запомнянето, а и при всяко преобразуване на енергийните тела. По този начин могат да се чистят отрицателни натрупвания в аурата или да се засилват защитните ѝ свойства.
Особено важен за човешкото съществуване е процесът на припомняне на знания и умения, които не са придобити в настоящия съзнателен живот. Тези знания се осъзнават като подсъзнание. Когато човек се сблъска с проблем, който не му е известен до момента, е много трудно да го приеме като верен и възможен, ако подсъзнанието не подсказва, че това е вярно. Обратното, ако в подсъзнанието му информацията съществува, колкото и абсурдна да е за другите, той я приема, дори ако има известни логически противоречия. По тази причина всички изявени таланти проличават от най-ранна детска възраст, защото носят в себе си знания и умения, натрупани в предишни животи. Така един виртуозен музикант е трупал уменията си не само в този, а и в няколко предишни животи. Това се отнася за всеки вид човешка дейност – натрупаното отпреди облекчава многократно усвояването и прилагането днес.

Създадено: 23/10/2006 • 22:23
Обновено : 19/02/2007 • 23:49
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 13284 пъти

Коментар №4 123 23/01/2010 • 13:13
Напълно съм съгласен с мнението на Йосиф ! Точно това е самата истина и всеки трябва да направи сам извода си,че това е самата истина!Каквото и да се чете друго за истината е без мислено,тук е цялата истина разкрита.! БЛАГОДАРЯ , на Йосиф. С уважение:Ангел Ангелов
Коментар №3 Valentina 24/03/2009 • 15:22
В една книга на духовен учител прочетох, че има два варианта за края на човешкия живот (думите са перефразирани) – или оглупяване, или медитация. От тогава тези думи все ми се въртят в главата. В тази статия за втори път прочитам подобно нещо и искам да споделя, че според мен в много важно всеки, който има съответната нагласа, да се замисли за тези думи.
Коментар №2 Diakona 08/12/2008 • 22:18
Вярно и точно казано и аргументирано,поради което,темата става достъпна за всеки посетител на сайта…Благодарим ти брате Йосифе и нека Бог ти дава още повече мъдрост,за да има от нея и за другите?…Светлина,Любов,Хармония.   Дякона.
Коментар №1 Jordan 29/04/2007 • 21:58
Попаднах на сайта  в търсенията си чрез Google, но не съжалявам. Търсената тема прочетох последна, тъй като ме заинтересува  и прочетох почти целия списък от теми. Над 60 годишното ми осъзнато съществуване тук,  дава  удовлетворение  в мисълта ми и сетивата ми, че това, което  усещам като  реалности и закономерности, смисъл в междучовешките отношения се потвърждава от прочита. Благодаря за информацията, подсилваща  мотивацията ни за градивност в общуването. Впечатленията ми от „филма“ на осъзнатия ми живот  потвърждават полезността от съдържанието  на сайта. Възможните негативни ситуации в преживяванията ми, са ми „отваряли очите“. Не съжалявам за нищо преживяно, в подтик да не  го повтарям като  моя вътрешна и външна реакция при преживявани обстоятелства; и да предпазвам  ближните, разбира се, ако го потърсят като информация.
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: