Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6169747
Users Today : 839
This Month : 18955
This Year : 200272
Views Today : 12905
Who's Online : 17
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Въпросът за лъжливия бог

Въпросът за лъжливия бог

Въпросът за лъжливия бог

Въпрос на Ким: Исусе, може би, преди няколко години не бих се осмелил да задам този въпрос, защото бих го сметнал за богохулство. Обаче винаги ме е интересувал въпроса за културите, в които Боговете са изисквали жертвоприношения – хора или животни, а също така някои места в Стария Завет, където Бог наставлява юдеите да убиват всички представители на другите племена или народи. Ако се вземе предвид, че първата заповед гласи: „да нямаш други богове, освен Мене” (Изход 20:3, Второзаконие 5:7), съществува реалната възможност, хората да се кланят на лъжлив Бог. Възможно ли е съществуването на лъжлив Бог и дори този лъжлив Бог да повлияе на Стария Завет?
Отговор на Исус:
През цялото време съм се надявал, че някой ще се запознае с ученията дадени на този сайт, ще съпостави някои неща и ще ми зададе точно този въпрос. Този въпрос е не само логичен, той е и много важен.
Позволете ми отначало да отговоря, защо в миналото не са се осмелявали дори да помислят по този въпрос. Всички духовно търсещи трябва да разберат, че за да могат да се възвисят до висшите нива на духовния път, трябва да повдигнат съзнанието си до такова ниво, където не съществуват никакви забрани, където няма въпроси, които да не можете да зададете.
Защо това е толкова важно? Важно е, защото духовния път е процес, чрез който се освобождавате от цялата змийска лъжа, която е послужила за създаването на вашето лъжливо чувство за идентичност. Трябва да желаете да загубите живота си, да загубите смъртното чувство за идентичност, да се откажете от всички видове змийски лъжи, които влияят на вашето съзнание и са станали част от вашето усещане за идентичност. За целта трябва да подлагате на съмнение абсолютно всичко в този свят, а след това да получите отговор, произлизащ от Христовия Аз или чрез него от възнесените владици.
Да разгледаме важния въпрос за лъжливия бог. Да си представим за момент, че съществува лъжлив бог и някои хора на Земята са заблудени и са започнали да се кланят на лъжливия бог. Ако тези хора смятат за богохулство дори да зададат такъв въпрос, как могат да бъдат спасени от този капан? Те буквално се блокират за цял живот, а културата им може да бъде блокирана за хилядолетия.
Основен закон на тази Вселена е свободната воля. Пред нас, възнесените владици, е била поставена задачата, да спасим всеки човек на Земята. За да спасим хората от змийската лъжа, трябва да им дадем истина, която трябва да ги направи свободни. Обаче, за да дадем истината, хората трябва да я искат. Искайте и ще ви се даде (Лука 11:9) – това е Божествен Закон. Ако не искате, няма да получите от нас, защото закона за свободната воля не ни позволява да ви дадем отговор, за който не сте помолили. Реално, докато не поискате, не сте готови за отговора или няма да го разберете.
Затова сме принудени да ви позволяваме да продължавате да живеете в илюзии, докато най-накрая, не решите да премахнете всички забрани и не започнете да задавате логични въпроси. Затова може да се каже, че всяка религия, която не позволява на своите привърженици да задават всякакви въпроси, се намира под влиянието на змийската лъжа и на силите, които се стремят да задържат хората в капаните на този свят. Няма изключения от това твърдение. Само истината може да ви освободи, а истината може да бъде позната, само ако задавате въпроси. Ако религията ви не позволява да задавате някои въпроси, на нея влияят силите на този свят. С това не твърдя, че религията ви е напълно лъжлива или е напълно контролирана от тези сили. Казвам, че е подложена на влияние и затова е създала забранени въпроси.
Съществува ли лъжливия бог? В действителност, съществуват много лъжливи богове. Едно от посланията, което се опитвам да ви дам чрез този сайт, е че хората създават сами своята реалност. Да се обърнем към ситуацията в Райската градина. В книгата Битие се казва:
22. И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от Нас да познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та, като вкуси, да заживее вечно.
23. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет. (Битие 3 гл.)
Както съм обяснявал на друго място, плодовете за познаване на доброто и злото са за познаване на относителните добро и зло. Относително добро и зло означава: по силата на свободната воля, хората създават своя собствена реалност, т.е. могат да създадат свое собствено разбиране за добро и зло. Затова хората могат да създадат култура и система от вярвания на Земята, които напълно да се разминават с истината и реалността на Бога.
Сигурен съм, че можете да разберете, когато хората попадат в капана на системата от относителни вярвания, се кланят на лъжлив бог. Ако в това състояние на съзнанието получат вечен живот – никога не биха се освободили от тази илюзия. Затова Божествения Закон изисква, когато създавате относителни определения за добро и зло, когато създавате „реалност”, която не съответства на реалността на Бога, да сте подложени на закона за стареенето, който във физиката наричат Втория закон на термодинамиката. Този закон гласи, ако се отделяте от Бог, вашето творение постепенно се износва и саморазрушава.
Както съм обяснявал на този сайт, хората вкусили от плода на познанието за относително добро и зло, в действителност означава, че са се спуснали на ниско състояние на съзнанието. В това състояние преобладават относителните противоположности добро и зло. Тези противоположности са взаимно изключващи се и те се различават от началната полярност на Бога, а именно разширяващите се и свиващи се сили, които майка Мария е описала много добре в своите диктовки.
Както е казано в Библията, Бог създал човека по свой образ и подобие. (Битие 1:26,27). Това означава, че Бог е създал души със способност за въображение, със свободна воля и способност да творят, използвайки Божествената енергия. След като хората изпаднали в низше състояние на съзнанието, загубили своята съзнателна връзка с Божествената реалност. Затова неизбежно започнали да създават лъжливи богове. Започнали да създават идоли, които определяли в зависимост от своите разбирания за добро и зло. Започнали да създават богове по образ и подобие на човека. Създавали богове, които отразявали собственото им състояние на съзнанието, и боговете били такива, каквито искали да ги виждат хората или поне някои хора.
Както се опитвам да обясня на този сайт, всичко, което правите, го правите с помощта на Божествената енергия. Живи сте, защото съществува постоянен поток от духовна енергия, която идва от духовния Аз и преминава през вашата душа. Тази енергия се насочва от фокуса на вашето внимание. Когато енергията преминава през ума ви, придобива качества, които се оцветяват от представите ви, вярванията и чувствата, налични в съзнанието ви. Няколко пъти сравнявах това с кинопрожектор, в който духовната светлина може да бъде оприличена на бялата светлина от лампата, която се оцветява преминавайки през лентата на вашия ум.
Когато Божествената енергия преминава през ума ви, част от нея понижава вибрацията си до материалния диапазон и се преобразува в действие. Но известна част запазва своите висши вибрации. Съществуват, както съм обяснявал на друго място, четири основни нива на вибрации в материалната вселена. Две от тези нива са менталния и емоционален свят. Известна част от енергията, която преминава през съзнанието на човека, се преобразува в мисли и чувства, които се съхраняват на тези нива от енергии.
Както обясняват законите на физиката, енергията не може да бъде създадена или унищожена. Затова, щом придобие нови качества във вид на човешки мисли и чувства, запазва тази вибрация дотогава, докато този, който е създал съответните качества не повдигне вибрациите на преобразуваната енергия до първоначалната й чистота. Трябва също да разберете, че с натрупването си енергията се усилва.
След това следва следния логичен извод. Всичко е създадено от Божественото Битие, затова Божествената енергия, в действителност, е създадена от Божественото съзнание. По тази причина, енергията, с помощта на която хората творят заедно с Бога, притежава вътре в себе си съзнание. С натрупването на енергията се усилва и интензивността на това съзнание и то се пробужда. Когато е натрупана определена критична маса, енергията може да придобие някаква форма на съзнание. С други думи, тази ментална и емоционална енергия започва да осъзнава, че съществува.
При още по-голямо натрупване, енергията може да достигне до достатъчно ниво на съзнание, когато да разбере, че може да съществува и нараства, само ако получава енергия от хората. Хората посредством силата на ума си, са създали съзнателно същество, което съществува на емоционално и ментално ниво. Доколкото те са създали тази същност, те са привързани към нея в съзнанието си. Тази връзка е двустранна, т.е. тази същност има възможност да се свързва с някои хора, които имат повишена чувствителност.
Добавете към всичко това, че човешката душа никога не може да забрави напълно своя духовен произход. Душата разбира, че реалността не се състои само от материалната вселена, която душата възприема със сетивата. Душата разбира, независимо, че не може да го изрази с думи или дори с осъзнати мисли, че има духовно Аз, и че тя няма да бъде завършена и цялостна до тогава, докато не възстанови връзката с това духовно Аз. Това е причината, която в продължение на много хилядолетия, е пораждала разбирането за външния Бог, който съществува отделно и над хората.
По този начин, когато определена група от хора създава образа на такъв външен бог, те постепенно създават съзнателна същност, която съществува в емоционалния или ментален свят (а понякога и в двата). Тази същност, естествено, получава качествата, които и дават хората. Тя придобива някаква степен на съзнание и действително се мисли, че е това, за което я мислят хората. Тази същност започва да вярва, че е бог или самия Бог.
Обаче, този създаден от хората бог, може да съществува, само докато получава енергия от хората. И доколкото съзнанието по своята природа има способността да се разширява, създаденият от хората бог, не само се опитва да оцелее, но се опитва и да се разширява. Когато достигне до достатъчно ниво на съзнание, може да започне да общува с някои хора и да изисква, как да му се кланят. Може да предпише някакви форми на поклонение, които да принудят хората да отдават повече енергия. Ако е бил създаден като агресивен бог, може да поиска жертвоприношения на животни или хора, защото при проливането на кръвта, енергията се изкривява и подхранва лъжливия бог. За целта може да подстрекава хората да започват войни и безжалостно да избиват враговете си. Повтарям още веднъж, кръвопролитието освобождава енергия, а проливането й чрез насилие я изкривява по такъв начин, че става храна за създадения от хората бог.
Разбирам, че за мнозина ще е много трудно да разберат това. Но преди да отхвърлите напълно тази идея, бих искал да напомня, че ако действително съществува лъжлив бог, те никога не могат да се измъкнат от ноктите му, ако не се осмелят да подложат на съмнение истинността на своя бог и своята религия. Настоятелно препоръчвам на всички, на които им е трудно да приемат тази идея, да бъдат много внимателни при отхвърлянето й. Ако ви е трудно да приемете идеята, причината може да бъде само една. На религията ви, в известна степен влияе лъжлив бог, който не иска, да се избавите от подчинението. Затова религиозната ви култура ви е внушила, че съществуват някои въпроси, които са забранени за задаване. Това се отнася особено за тези култури, които смятат, че определени въпроси за Бога са богохулство, и че ще бъдете изпратени в ада дори затова, само ако зададете въпрос.
Искам да стане ясно, че истинския Бог, този, който познавам и възприемам постоянно, иска да се завърнете в къщи, в Неговото Царство. Обаче, не можете да се завърнете в къщи, докато се намирате в капана на лъжливия бог. Затова, истинският Бог иска да преодолеете тази илюзия и единствения начин да направите това, е да подлагате на съмнение змийската лъжа, която подхранва лъжливия бог. Помислете над това, тези, които не искат да бъдат задаване някои въпроси, не искат ли да опазят скрито нещо, иначе защо забраняват? Истинският Бог няма какво да крие. Бог е истината, как тогава би препятствал да разберете истината? Ако Бог иска да разберете истината, защо му е тогава да забранява задаването на въпроси, които могат да доведат до истината?
Повтарям още веднъж, само истината може да ви направи свободни. Още веднъж повтарям, живеете в свят, в който почти всички аспекти на живота са били подложени на влияние от относителната лъжа. Повтарям още веднъж, Бог ви е дарил свободна воля и с това ви е дал правото да подлагате на съмнение абсолютно всичко. Имате право да задавате всякакви въпроси и ако ги задавате с отворен ум и сърце, ние възнесените владици или вашия Христов Аз, ще ви дадем отговор, който да ви помогне да се освободите от змийската лъжа. Но ако вие не се осмелявате да питате, ние не можем да ви помогнем и така ще продължавате да сте в капана, докато не се осмелите да се откажете от забраните и започнете да задавате смислени въпроси.
Мога още много да говоря по тази тема, но ми се иска да давам това знание на малки порции, за да можете да ги приемете по-лесно. Тези, които искат да знаят повече, могат да се запознаят с моето учение за създаването на вселената. На тази база ще разберете, че истинският Бог, Всевишния, е Битието, е много по-висш от света на формите. Създателя е над и зад пределите на всичко, което е създал. С други думи, Бог е цялостен, самоподдържащ и самодостатъчен. Бог няма нужда от нищо, което е извън неговите предели.
Затова, по какъв начин Бог може да има нужда от човешкото преклонение или от жертвоприношения? Това води до логичния въпрос: „Как може религия, която изисква преклонение към външния бог, да бъде истинска? Как може религия, която поддържа поклонение на Бога, да се кланя на Бог, който няма нужда от поклонение?”
http://www.ascendedmasteranswers.com/spiritual-realm/god/15-is-the-old-testament-god-a-false-god
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: