За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6225598
Users Today : 109
This Month : 11363
This Year : 11363
Views Today : 1296
Who's Online : 12
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Презареждане на системата

Презареждане на системата

Великия преход. Презареждане на системата

Какво се случва сега?
Извършва се презареждане на системата, не само с съхранение, а и с промяна на информацията.
Процеса на творчество във Вселената е непрекъсваем и безкраен, формите на творчество също са безкрайни. Обикновеното творение се извършва по творчески шаблони. Т.е. вече има отработени пътища – шаблони, по които се извършва матричното творение, както на светове, така осъзнаването им.
Във всяко развитие, в действителност, от гледна точка на еволюцията, е по интересно изоставянето на шаблоните. Това „изоставяне“ са като изхвърляния от системата, но именно те дават следващите тласъци за развитие, разкриват нови хоризонти за творчество.
Изоставянето на шаблоните са производството на творческа съставка, която не съответства по параметри на творческата система. Такива изхвърляния, е прието да се наричат „случайни“, както попадението на еднакви символи в игралните автомати. След това, тези изхвърляния трябва да докажат своята жизнеспособност. Ако творението, в резултат на изхвърляне от система, e жизнеспособно, от него се създава шаблон за създаването на други подобни светове.
Вашият свят още от самото начало е такова изхвърляне от творението, т.е. различава се много от общоприетите шаблони. Става въпрос за дуалността и последствията от нея. Много продължително време изхвърлянето от вашия свят се е смятало за нежизнеспособно и се е извършвало почти пълно презареждане на системата. Но при предишните презареждания, информацията е съхранена и са правени повторни тестове за жизнеспособността на системата. И последните етапи на експеримента дадоха положителни резултати.
Жизнеспособността на всяка система се характеризира с нейната автономност и способност за самовъзпроизводство. Вашата система едва неотдавна доказа своята жизнеспособност и започна своето самовъзпроизвеждане след 21.12.
Често чувате думата „експеримент“. Цялата Вселена е огромна лаборатория на творението за всичките й нива и участници.
Особеността на сегашния етап е в това, че вие от обект за експеримент, преминавате в статус на субект, т.е. ставате, казано на ваш език, сътрудници на творческата лаборатория. По същия принцип, по който се изгражда при вас: сред вас има лаборанти, конструктори, ръководители на междинните резултати, разработчици на отделни системи и т.н. Обединявате се в единен творчески механизъм.
По-рано, светът ви бе сътворен отвън и вие се подчинявахте на творческите закони за неговото развитие и съществуване в тази реалност. Сега настана време за съзнателно творчество на вашата действителност, заедно с планетата ви.
Презареждането на системата означава, само премахването на ненужната натрупана информация от базата данни в системата ви.
Съответно, при прехода преминавате в статуса творци на своята Вселена, променя се и програмата. Тя се обновява, записва се нова версия, отварят се нови възможности. Вие, както и в компютърна програма, се издигате на ново ниво в играта на творчество.
Какво става с прехода?
При прехода се подразбира издигане на ново ниво на творчество. Ние очаквахме голяма скорост при сътворението на нови реалности. Т.е. в настоящия момент, реалностите на 5 и 6 ниво на развитие, са още в процес на сътворение. Част от вас работи по сътворяването на фино ниво, предимно на сън. Но новата система не е още достатъчно устойчива. Освен това, все едно се преписва наново цялата система.
Работата е там, че Твореца на Всичко Съществуващо е решил да промени програмата за творчество във вашия случай. Тази програма става самостоятелна, самосъздаваща. В нея навлизат елементи на непредсказуемост. Какво се има предвид? Например, свързването на два компонента от системата, преди, във вашия случай, е давало определен резултат. Уравновесяването на дуалните компоненти в системата, също се е правило по известен начин.
Сега дуалността се променя. В дуалните двойки се въвеждат допълнителни уточняващи параметри при всяка противоположност, нейни варианти. Съвместяването на тези поддвойки на противоположностите, могат да дават обратни движения и резултати. Т.е., казано на ваш език, в уравнението на творението, се появяват нови неизвестни. Както и в математиката, в случая, са представени различни стойности, появяват се различни крайни резултати.
Става въпрос за много аспекти на вашия живот. Като пример, може да се посочи генното инженерство, тогава ще разберете, за какво става дума. Т.е., ако по-рано, при кръстосването на определени гени е давало определени резултати, а отклоненията не са били норма, то сега се въвежда неопределеност във вероятния изход. Т.е. отклоненията стават норма.
Засега ви е трудно да го разберете, понеже сте свикнали с друг модел. Какво означава, отклоненията стават норма? Това означава, че отклоненията от нормата са по-жизнеспособни за оцеляване и самопроизвеждане. Такива отклонения са стимули за развитието. Това е като създаването на особени породи и сортове, селекционирани, както е прието да се казва при вас.
Сега, да направим обощение, за да ви е по-ясно. Във Вселената порядъка на творчеството е такъв, че има шаблони за творчество, а отклоненията от шаблоните са редки. Но ако се проявяват, то трябва да докажат своята жизнеспособност. Отклоненията на вашата система от шаблона на изначалното творение, е доказало своята жизнеспособност и самопроизводимост.
Сега Твореца на Всичко Съществуващо е взел решение да построи творческа система, в която отклоненията от нормата да са норма в самия творчески процес. Т.е., в такава система, повечето резултати са селекционни и могат да се разпростират и над другите сектори от творението и да стават шаблони за творчество.
Нека не ви смущава такъв език. Може да ви се стори, че за вас става въпрос като за образци за творчество. Така е и в действителност, от гледна точка на Всеобщия Творец и вие сте образци на творящата от вас система.
В своето творчество, както и всеки творец, той се усъвършенства и търси нови пътища за творчество. Това е неговия начин за постигане на себе си. Всичко това вече ви е познато.
Но освен направените промени в програмата, Твореца оставя творческите импулси на вас. Работата е там, че при предоставяне на творческите импулси, резултатите от творчеството са непредсказуеми. Представете си, че рисувате картина, а нейните части внезапно променят цветовете и очертанията си самостоятелно и възможно е да дадат съвсем друго изображение, което не сте замисляли.
Напоследък имаше период, когато Всеобщия Творец решаваше, дали да ви остави импулсите за творчество, т.е. свободата ви на избор. Понеже не всички импулси са ставали в съответствие с общата картина на творението и често са водели до друг резултат.
Но все пак Той реши да ви остави свобода в творчеството, като при това ограничи някои закони в творението.
Въвежда се Закон за Съответствието. Всичко, което не съответства на шаблона, трябва да получи достъп до Вселената, само след тестиране. Това означава, че в система, където отклоненията са норма, всички отклонения се тестват за пригодност към системата. По-нататък е възможно тестирането да бъде отменено или да бъдат поставени някакви други защитни механизми.
Има доста много аналогии с вашите компютърни програми, но при това са на друго ниво на творчество, не толкова механично, както в програмите и в тях са задействани безброй фактори.
Какво ще се случва с хората, които живеят на Земята?
Сред тях протича разслояване. Част от тях, тези, които са готови за новото съзнание и творчество в новите условия, усилено се готвят от своите учители и доброволни помощници за прехода в новите системи. Вече споменахме, че новата реалност вече се създава от съвместните усилия на всички Йерарси на Творението. Частично (т.е. вашето пето измерение), вече е създадено. Но в процеса презареждане на системата са се променили условията за творчество и сега се провежда преустройване на създаваната реалност към новите закони за творението, дадени от Всеобщия Творец.
Тази нова реалност е съвместима с вашите енергийни тела и взаимодейства с тях. Засега процеса е нов и неочакван за всички участници в творението. Предсказваните преди пътища за преход сега се променят. Висшите ви аспекти вече са информирани за всички промени, които са станали в творящата Вселена.
По този начин, цялото човечество преминава през тест за възможно съответствие на новите закони.
Какво точно се тестира?
Вашата готовност да изоставите шаблоните. Не става въпрос за непредсказуемост в негативен смисъл, както биха си помислили мнозина от вас. Става въпрос за способността ви да станете самостоятелни творци. Т.е. да творите не по общоприетите шаблони, а изхождайки от собствените си натрупани знания и усещания, от опита и енергиите ви.
Какво ще стане с тези, които не преминат теста?
Решение за това все още не е взето. Все пак се надяваме, че мнозина ще го преминат. По наши прогнози, около една трета от човечеството е готова да се дистанцира от шаблоните. Останалата част вероятно ще вземе решение на ниво Висш Аз за собствената си съдба.
Какво трябва да се прави за да се премине през теста?
Вече много пъти сме говорили за това. Да слушате себе си: на всеки помагат хиляди учители. Обичайте себе и света, защото това е основната творческа сила. Не се страхувайте от нищо, защото чрез страха блокирате творчеството и вкарвате хаос.
Тези, които се страхуват от бъдещето и неговите промени, няма да преминат тестирането. Обръщайте се към природата. В нея има всичко. Тя вече твори по новите правила. Всички скоро ще видите резултатите от това, понеже първите резултати от творчество извън шаблоните, могат да са поразителни за вас. Не става въпрос само за агрокултурите, но и за селекциониране във всички области. Да, генното инженерство ще даде много разнообразни резултати. Същото ще се наблюдава, практически, във всички сфери на живота.
Каква ще е продължителността на тестирането?
Вече са ви посочени дати. Първите резултати от избора се очакват през лятото на тази година, но това не е окончателно, понеже някои от вас са започнали вече обратното броене. Системата не се унищожава, както някои се страхуват. Работата е там, че вашата система е толкова жизнеспособна и необичайна, че е трудно унищожима.
Това е една от причините за промяната на Творческите Правила. След първия етап ще продължи по-нататъшното тестиране. Засега няма информация за следващото развитие на системата, понеже законите се променят от Всеобщия Творец.
Променил ли е Всеобщия Творец отношението си към хората?
Вашите системи от отношения не засягат Всеобщия Творец. Вие сте част от него и Той се отнася към вас именно като към част от себе си, съвършена и удивителна. Самият експеримент се състои именно в това: могат ли частите да потвърждават качеството на цялото, да работят като цяло и едновременно с това, да дават допълнителни качества и резултати, различни от изходните.
Експеримента продължава. Можем да ви кажем, че на Всеобщия Творец са интересни резултатите от творчеството ви, ако може да се каже така. Точно сега се извършва Неговата намеса чрез промяната на Законите за творчество.
Искаме да ви открием един секрет. Тези от вас, които рискуват и се съгласят да участват в процеса на сътворяване правилата за творчество, ще им бъде дадена възможност за приоритетно сътворчество с Всеобщия Творец. Това е за първи път в творческата практика. Т.е. обикновено частите от творците се развиват постепенно в ранг на творци, отделят се от изходния творец и започват самостоятелно обособено творение. Сега вие, дори тези, които все още не са достигнали до ранга на самостоятелни творци, са поканени за съвместно осъзнато творение. Казано на ваш език: вашите проекти ще бъдат внимателно разгледани и взети предвид при плановете за Всеобщото Творение. Дерзайте! Поздравяваме ви с великите промени в творението!
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:910051
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: