За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6223012
Users Today : 378
This Month : 8777
This Year : 8777
Views Today : 7536
Who's Online : 16
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Излъчванията на мобилния телефон предизвикват рак в мозъка

Излъчванията на мобилния телефон предизвикват рак в мозъка

Излъчванията на мобилния телефон предизвикват рак в мозъка

Известният учен Кристофър Порте, който сътрудничи с правителството на САЩ, представи подробен обзор на научни изследвания за голям съдебен процес, относно мобилните телефони като причина за рак в мозъка, с извода, че съществува много силна връзка между телефоните и туморите в мозъка.
Защо не са правени и използвани съответните изследвания за безопасността, при развитието на тези и други безпроводни технологии? Защо преди внедряването на 5G технологиите, не са правени никакви изследвания за безопасност? Нима не е в интерес на всички?
Вземайки участие в този съдебен процес в качеството на експерт, Кристофър Порте, представил научен отчет (оригиналът в формат pdf), в който е направил следния извод:
„Доказателствата за връзка между мобилните телефони и риска от развитие на глиома при възрастните, са доста убедителни. Според мен, радиочестотните въздействия, вероятно, предизвикват глиоми и невриноми, а като се имат предвид експерименталните данни от опити с хора и животни, твърдя, че с висока степен на научна достоверност, е голям вероятността, радиочестотното излъчване да предизвиква глиоми и невриноми“.
Този експертен доклад от 176 страници, е бил подготвен за съдебния процес: „Мюрей и други против компанията Motorola, Inc. и други) във Върховният съд на окръг Колумбия, където е разглеждан иск против телекомуникациония отрасъл.
Истци по делото са подали иск срещу телекомуникациония отрасъл за изплащане на компенсации, понеже са развили тумор в мозъка, след многогодишно използване на мобилен телефон. Повечето от истците вече са починали. Определени са дати за гледане на процеса срещу Motorola и сие на 12-23 юли 2021 г.
Порте знае своята работа и е един от хилядите, които отдавна са загрижени от този проблем. Порте е бил директор на Националния център на САЩ по хигиена на обкръжаващата среда; и на Центъра по контрол и профилактика на заболяванията в Атланта; и директор на Агенцията по токсичните вещества и регистрацията на заболяванията.
До CDC, д-р Порте е работил 32 години в Националния научен институт за окръжаващата среда и хигиена, където е заемал длъжността заместник директор на NIEHS, директор на Програмата по токсикология на обкръжаващата среда и заместник директор на Националната програма по токсикология.
Доктор Порте има докторска степен в областта на биостатистиката (със специализация в епидемиологията). Повече от три десетилетия, доктор Порте е заемал видни ръководни длъжности в правителства на САЩ.
През 2011 година, д-р Порте бил избран за представител на CDC в работната група от експерти, създадена от Международната агенция за изучаването на рака (IARC) при Световната здравна организация, за изучаването вредата от радиочестотното излъчване.
Работната група се събирала всеки две седмици и в крайна сметка стигнала до извода, че радиочестотното излъчване „възможно е вредно за човека“ (Група 2B).
През 2015 година, по време на конференция на BIOEM, Порте официално призовава, да се прилага предпазливия принцип.
След 2011 година, количество публикувани изследвания върху хора и животни, свързващо безпроводното излъчване с рака и туморите, са се увеличили значително, както е документирал доктор Порте в обзора на изследването си.
Редица страни вече забраняват безпроводните технологии в училищата и все повече вземат други мерки, но е много трудно, когато над правителствата доминират корпорации.
Мнозина смятат, че живеем в условията на корпоратокрация, а не в демокрация, имайки предвид, че корпорациите диктуват политиката на правителствата.
Провайдерите на интернет-услуги в САЩ са вложили повече от 1,2 милиарда долара за лобиране от 1998 година, а 2018 е с най-много – повече от 80 милиона долара.
В края на краища, всичките тези технологии се внедряват без никакви изпитания за безопасност. Например, изследване, публикувано през 2019 година е едно от малкото, което настоява да се тестира безопасността и трябва да се направи, преди разгръщането на 5G технологиите.
„В някои страни, особено в САЩ, научните доказателства за потенциалната опасност на RFR се пренебрегват в значителна степен. Изводите за канцерогенност, за безплодие и увреждане на клетките, следствие ежедневно въздействие – в сегашните дози – показват, че съществуващите стандарти не осигуряват достатъчна защита. Доказателства за канцерогенност, такива като изследването на NTP, трябва да е достатъчно за признаването, че текущите стандарти за вредно въздействие, са недостатъчни.
Услугата от пето поколение за мобилна връзка (5G), изисква многократно повишаване на количеството антени/кули за мобилна връзка, които са редом с всички потребители на услугите.
Новата технология 5G се внедрява в гъстонаселените градове, макар да не са достатъчно изучени потенциалните хронически въздействия върху здравето или обкръжаващата среда. Радиация с по-висока честота (по-къси вълни), свързани с 5G, не проникват в организма толкова дълбоко, колкото честотите на по-старите технологии, но ефекта е системен и величината на потенциалното въздействие от технологиите 5G са недостатъчно изучени, макар да има важни биологически резултати от въздействието на милиметровите вълни. Към тях се отнася окислителният стрес и изменена експресия на гените, въздействие върху кожата и системни ефекти, например, върху имунитета. В естествени условия, изследвания съобщаващи за резонанс с потоотделянето на човека, ускоряване репликациите при бактерии и вируси, както и други ефекти, недвусмислено посочват биологически въздействия на тези честотни диапазони и подчертават необходимостта от изследване, преди да се пристъпи към внедряване на 5G за масово използване“
Превод: Йосиф Йоргов
http://nashaplaneta.su/blog/izluchenie_sotovogo_telefona_vyzyvaet_opukholi_golovnogo_mozga/2021-04-06-17719
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: