Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6171678
Users Today : 403
This Month : 20886
This Year : 202203
Views Today : 5103
Who's Online : 15
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Забавна физика с Архангел Михаил

Забавна физика с Архангел Михаил

Забавна физика с Архангел Михаил. Част първа.
Контактьор: Михаил О.
8 май 2018 г.

Здравейте, скъпи деца на Небесния Отец! С вас говори защитникът на Вселената Архангел Михаил.
Искам да поговоря с вас на интересна тема. Ще ви кажа, какво наистина представлява материята на този свят, как работи, и защо е такава, каквато е. Ще ви разкрия всичко за материята на третото измерение. Може би това ще ви помогне да разберете, как този свят функционира.
Дадена субстанция/вещество представлява натрупване от материя, която притежава определени атрибути и се състои от един и същ тип молекули. Например водата в твоята часа е събирателно вещество от Н2О молекули.
Веществото е първата тухла, от която всичко обкръжаващо се състои. Вашия свят и материята в него преди всичко представлява съединение от най-различни вещества. Например, ако добавиш пакетче чай в чашата с вода вече ще имаш две вещества вътре: сбор от чаени молекули и сбор от водни молекули. А водата от своя страна, както и вие знаете, съдържа в себе си минерални вещества. По този начин, водата като цяло не може да бъде наречена единична субстанция. Тя е цялост и синтез от различни, но вече съчетани вещества.
Веществата около теб представляват вашия променящ се свят и ти можеш да ги видиш директно. Ти можеш да потвърдиш това, което виждаш с очите си – един свят на постоянно променящи се вещества и връзките между тях. Понеже веществата, които вие познавате чрез сетивата си вашите учени вече напълно са разбрали техните свойства и трансформации, аз нямам, какво ново да добавя относно това. Мога само да кажа, че всички агрегатни състояния на телата: твърдо, течно, газообразно и плазмено – се дължат на определени зависимости между молекулите на веществата.
Твърдото агрегатно състояние се създава от много плътното подреждане на молекулите на материята, което от своя страна създава достатъчно здрава кристална решетка. Течното състояние е, когато молекулите са много близо, плътно една до друга, но в същото време могат свободно да се движат в пространството на съответната течна субстанция. Газообразното състояние е, когато молекулите са по-раздалечени една от друга в сравнение с течното състояние и в същото време те много бързо се блъскат едни в други докато се движат в своята газообразна субстанция. Плазмено е състоянието, когато молекулите не са толкова раздалечение една от друга, но те толкова силно и бързо се сблъскват една с друга, че се разрушават взаимно, причинявайки силна радиация и в същото време се сливат и образуват нова единна материя. Както разбирате, разликата между всичките тези агрегатни състояния е в едно нещо: скоростта на движение в молекулите и разстоянието помежду им в пространството на веществото или на съединенията от вещества. Колкото по-висока е скоростта на движение на молекулите, и колкото по-голямо е разстоянието между, тях толкова субстанцията става по-близка до плазмата или огъня.
И това е свързано, скъпи мои, с факта, че всяко творение се стреми към огъня: който е най-високото ниво в развитието на енергията и самата материя.
Вашия стремеж към възнесение, е същия стремеж към огъня, понеже процеса на възнесение представлява „възпламеняване“ на вашето физическо тяло към следващото измерение. Процеса на възнесение е изгарянето на вашето его, на вътрешната тъма, всичко което ви пречи да сте щастливи и спокойни. И душата достигайки нови измерения, желае още повече да възпламени тънките си тела, докато се постигне ново ниво на вибрация и ново измерение!
Самата светлина представлява огън. Самият Небесен Отец е Източникът на Универсалният Огън – Светлина. И стремежа към Бог е стремеж към огъня. Вие всички се стремите към състояние, където молекулите на вашите седем тела се движат толкова свободно и толкова бързо помежду си, че вие само с мисълта си можете да контролирате тяхното свободно плазмено-огнено придвижване. По този начин, само с помощта на вашето въображение, ще можете да сътворявате такива тела, каквито желаете. Вие ще можете да се премествате във време-пространството само чрез отделяне на дадено място само малка част от тънките си тела, чрез които можете да наблюдавате тънкия и даже физическия свят.
Отделянето на част от тънките си тела можете да правите понеже това са плазмени обекти, в които тънко-материалните молекули свободно и изключително бързо се движат помежду си. И затова можете да ги изпратите накъдето си поискате.
От вашите собствени физически тела, не можете да откъснете парченце и да го придвижите някъде без да изгубите контакт с него. То е все едно да искате да обелите парче от кожата си, да я поставите в съседната стая и да се опитвате с нея да усетите нощната масичка, на която сте я сложили. Просто вашите физически тела имат само главните три агрегатни състояния: първото – твърдо (кости, плът, кожа), второто – течно (цялата отделителна система, кръвта, потта), третото – газообразното (кислорода в белите дробове и във всяка една клетка и в кръвта). Но забележете, че във вас няма почти никаква плазма! Във вашите физически тела не достига един главен елемент – огънят! Този елемент може да се добави частично чрез силициевите тела, които ще произвеждат силициева плазма от триенето на плазмените клетки, които са естествена част от тези физически тела.
Мили мои, сигурно забелязахте, че сравних плазменото състояние с елементът огън, но не сравних останалите агрегатни състояния със съответстващите им стихии. По този въпрос нещата са прости: всичко, което е твърдо – е проявление на елементите на земята, всичко което е течно – на елементите на водата, всичко което е газообразно – на елементите на въздуха, всичко плазмено – на огъня! По този начин природата се проявява чрез своите основни четири елемента. Забележете, че Н2О е не само течна субстанция. Почти всяко твърдо вещество може да бъде разтопено до течно, както знаете. И понеже стихията на водата е във всяка една субстанция, която има молекули в течно състояние. И това се отнася за всички останали стихии/елементи, които принадлежат към различни вещества и имат различни агрегатни състояния. Скъпи мои, вашите учени знаят, че почти всяко вещество може да има и четирите агрегатни състояния. И това предполага, че почти всяко вещество е универсално по природа и може да преминава в различни субстанции. По същия начин вие хората сте съставени от определени духовни и материални молекули, които могат да проявяват душата ви във всички стихии. Вие сте сбор от тънки и материални субстанции. И това е истината.
А сега ще ви разкажа за молекулите на вашето измерение. Вашите учени също доста подробно са ги изучавали, но е недостатъчно от гледна точка на Висшите Сили. Молекулите, както знаете, са синтез на атоми. Молекулите не може да ги видите с вашето зрение, както виждате стихиите на вашия свят. Но с достатъчно мощни микроскопи можете да видите, какво представляват, и как функционират в различните си състояния. Проявлението на елементите присъства във всички мащаби на вселената. И молекулярния мащаб също присъства във всички елементи/стихии. Може и да не знаете, но атомите в молекулите не са статични и не стоят неподвижно на едно място. Не. Атомите се движат помежду си в пространството на молекулата. По същия начин нито един мащаб от пространството във Вселената не е напълно статично, като изключим нулевото измерение, което светът на Чистото Съществуване. И така, атомите на молекулите прескачат в определен обхват, подобно на трептенето на натегната струна, по която пръстите на китариста минават. Вибрацията на атомите в пространството на молекулата е толкова силно, колкото молекулата се намира по-близо до стихията на огъня. И понеже някои молекули, като тези на водата имат атоми, които се колебаят на равнището в диапазона с вътрешната скорост на водната стихия. Всеки атом има свой собствен елемент отделно. Например кислородния атом и водородния атом имат едно общо качество: те са газ или проявление на въздушната стихия. Разликата между тях е, че кислородът е междинно състояние в елементите на въздуха и на огъня и е мъжка есенция, а водородът е междинно състояние на елементите на въздуха и водата и е женска есенция. И когато сливането на мъжкия кислороден атом с два женски водородни атома в една Н2О молекула, тогава между тези три атома се създава равновесно състояние и намаляване скоростта на индивидуалната им вибрация. По този начин, по-скоростното агрегатно състояние на стихията въздух, което го има в кислорода с помощта на водородния атом намалява своята скорост до състоянието на течност или стихията вода, в частност Н2О. Това става по-лесно, защото водородът е газ с женска полярност, който много лесно преминава в състоянието на стихията вода според нивото колебание на своята вибрация. Затова спомага и факта, че в молекулата на водата има два атома водород с женска енергия, които заземяват и успокояват чрез количественото си надмощие активния/мъжки атом на кислорода. А той от своя страна е мъжка есенция на стихията въздух, която много лесно преминава в стихията огън, ако бъде запален. Понеже в молекулата на водата преобладава повече женска енергия, затова и водата е такава нежна и спокойна, както сте вие скъпи жени.
Пример за молекули, чийто атоми присъстват като проявление в стихиите на огъня, са радиоактивните атоми на урана и на някои други елементи от периодичната таблица. Радиоактивните атоми имат много колебливо движение, заради огромния брой електрони/мъжка енергия/, които се въртят около ядрото. Това създава голям поток от въртенето и освобождаване на светлинна енергия или електромагнитен огън – радиоактивна радиация. И ако пронижете радиоактивен атом, тяхната нестабилна огнена природа просто ще експлодира като бомба! И вие самите знаете, какви огромни атомни експлозии могат да се получат.
Като цяло, връзката на молекулите към определени елементи се определя от силата и количеството на определен вид атоми в тези молекули. И така тези атоми, които преобладават в молекулата, ще определят, кой елемент е по-голям или по-силен. По този начин в радиоактивната молекула, въпреки примесите от атоми на други елементи, преобладаващото количество и качество на атоми с огнена природа, определя и природата на самата радиоактивна молекула.
Сега, скъпи мои, ще поговорим за самите атоми. Атомите се състоят от протони, неутрони/които са в неговото ядро/ и електрони, които се въртят като планети около ядрото/което прилича на слънцето/. Атомът е като слънчева система в миниатюра. Това може да се оприличи на миниатюра на макрокосмоса в микрокосмоса. И този микрокосмос продължава да се повтаря, ако се погледне и на квантовия свят на нивото, от което и най-добрите микроскопи не могат да увеличават. Там също е един много малък свят, който е прототип на слънчевата система. Атомите „залепени заедно“ от гравитацията в молекулата, нямат същата връзка, каквато има между Земята и Слънцето. Атомите, като планетите не се въртят около център в молекулата, те просто трептят подобно на люлка и най-общо са относително статични. Но протона от своя страна, който е в ядрото на атома има абсолютно същата подобна структура като молекулата направена от атоми. Протона се състои от т.нар. кварки – квантови частици, които взаимодействат едни с други като атомите в молекулата: те трептят в определено пространство и са взаимосвързани от същата решетка, и също така няма център на силите, около който кварките да се въртят, подобно на планети около слънцето.
Забележете, че има повтаряемост на устройството на молекулярния свят в квантовия свят.
Друг пример за повтаряемост в образите на взаимосвързаността при материята е галактиката и самата слънчева система. Галактиката има център на силите, около който се въртят съзвездия и ръкави на галактиката. И това е повторение на образа на взаимовръзка на атомното микрониво на света с макронивото на един по-голям размер, какъвто е самата слънчева система. Но преди галактиката да повтори строежа на слънчевата система има някои междинни връзки като съзвездия и галактически тунели, които са прототипи на строеж на молекулите: струпване на материални елементи в един „облак“ на определени вариации от елементи. Но съзвездията и галактическите тунели не правят ротация около някакъв център, както Земята прави относно Слънцето, или както електрона прави относно ядрото на атома.
Галактически, звездни, атомни и други нива, които са неизвестни за вас, имат ясно изразено проявление на взаимодействието между мъжка и женска енергия, на активно и неподвижно начала. Такова ясно изразено проявление, не е налично в други форми на взаимодействие на материалните елементи каквито са съзвездията и молекулите. Центърът на галактиката е женски неподвижен, около който галактическите ръкави и всички съзвездия в тях се въртят, което от своя страна демонстрира мъжкия активен принцип – движението. Слънцето също е със статичен женски произход в връзка със Земята, която проявява мъжки деен принцип докато се върти около него. Ядрото на атома също е статично женско проявление, когато електроните се въртят около него, проявявайки мъжката активна сила на въртенето.
А в групичките от атоми, които формират една молекула, възможно ли е да се долови, кое изразява крайна активност на движение, и кое изразява крайна неподвижност? Не, скъпи мои. Атомите в молекулите, подобно на звездите в съзвездията образуват определена решетка от гравитационни взаимоотношения, елементите на които се колебаят в определен обхват. Така мъжката и женската енергия на проявлението са на подобни нива, без да се отличават твърде много, тъй като определена мрежа от взаимовръзки е образувана. Освен това, тази решетка не може да бъде забелязана в структурата на атома, на слънчевата система и на галактиката, които изглеждат като чисто движение на кръгообразен танц около даден център, понеже в тези системи, мъжката и женската енергии проявяват своите начала в много крайни степени.
Сега нека поговорим, скъпи мои, отделно за протоните. Протоните са феномен на статичната женска енергия. И защото те карат електроните да се въртят около ядрото на атома, където се намират. И тъй като електроните са мъжка активна енергия, когато Ин и Ян се събират, електрона се върти около определен протон. Така бихме могли да кажем, че електрона е женен за даден протон и се върти около него като младоженец около булка. И всеки електрон си има невеста протон и всеки от тях се върти по елипсовидна орбита. Все пак, съществува промяна на партньорството между електрони и протони. Електрона може да скочи в орбита и взаимовръзка с друг протон, при който неговия предишен електрон също е сменил орбита и така се образува електрическия ток, който захранва вашите ел. прибори. В най-общ смисъл съществува определена ротация между електроните и протоните. Може би най-важният закон, който вашите учени са забелязали преди доста време е, че електроните, които се въртят около ядрото на атома, не могат да бъдат по-големи от протоните в това ядро. По този начин, ако има 9 протона в ядрото, тогава 10 електрона никога не биха били в орбита около ядрото. Въпреки, че често в ядрото на атома има и неутрони. Но особеното е, че електроните не желаят да се въртят около неутроните. Те не ги харесват, защото те не демонстрират свободно изразена женска енергия. Неутроните – те са комбинация между мъжка и женска енергия в равновесие. Неутроните са образувани от сливане между протони и електрони – между мъжка и женска енергия. Неутрона – това е все едно жената е погълнала мъжа и от това се е получило ново безполово същество. Да, винаги протона поглъща електрона. Затова и този пример, който дадох добре подхожда.
Електроните не могат да се въртят около неутроните, защото последните са съчетана двойка от мъжка и женска енергия. Електрона не може да се бърка във вече създадения съюз на неутрона. По този начин електроните си търсят само неомъжени „млади дами“ във формата на протони, които все още не са се слели с друг електрон и след това да са станали на неутрон. Само яркото проявление на мъжка и женска енергия може да създаде силата на ротацията на електроните, и неутралната енергия на неутроните не е способна на това.
Казах ви всичко за електроните, протоните и неутроните.
Сега нека поговорим за фотоните – частици и в същото време вълнички, които образуват светлината, която виждате.
Представете си един атом като слънчева система с неговите орбити-пръстени около самото слънце. Слънцето е ядрото на атома, а неговите планети са електроните. Електроните се въртят подобно на планетите, всеки със своя собствена орбита поддържайки определена дистанция от ядрото на атома. А самите фотони се появяват чрез много интересен процес. Ето ги електроните, които тихо си обикалят по техните орбити. Но изведнъж някаква електромагнитна радиация отвън влиза в ядрото на атома като фотон. Ядрото на атома попива енергията на фотона и неговата радиация и така увеличава своя енергиен потенциал. И този подсилен енергиен потенциал буквално избутва един или повече електрони с една орбита по-високо, според силата на радиацията си. Сега този изхвърлен електрон или електрони се въртят с по-широка орбита около ядрото на атома.
Но добития от ядрото на атома енергопотенциал – това е излишък, за който не бил предвиден достатъчен капацитет, то е като преливаща вода в чаша. И този излишък се изразходва в ядрото на атома за създаването на същия фотон и на допълнителна електромагнитна радиация. И след натрупването, фотона, заедно с допълнителните вълни от радиация, се разпръскват от ядрото на атома и политат по-нататък, осветявайки други атоми. А когато подобен полет се случва, електрона, който преди това беше заел нова по-широка неестествена орбита се връща долу в предишната си орбита. Това се случва, защото енергийния излишък от биополето на атома напуска заедно с изстрелването на новия фотон и радиацията му. Затова и биополето на атома се свива до предишния си размер, и затова електрона бива избутан обратно на ниската си предишна орбита.
Мили мои, дали поглъщането и изстрелването на фотони от ядрото на атомите не прилича на нещо много обикновено от вашия свят, като отражението? Светлината обикновено така се държи. Тя се отразява в едни предмети и се придвижва по-нататък и продължава да се отразява до пълното си разсейване и поглъщане. Но енергията на излъчването и затоплянето и високите електромагнитни вълни продължават да създават феномена на светлината във вашия свят, главния източник на който е вашето Слънце. И всички тези сложни процеси, които ви описах са просто отражение на частиците и вълничките светлина от едно атомно ядро към друго. Това прилича на бейзболна игра, където играчите/ядрото на атомите/ хвърлят топка помежду си/фотон/. Това е процеса на движение на фотони от една материя към друга. И това е всичко.
Много е важно да се отбележи, скъпи мои, че атома съдържа и проявява в себе си всички елементи, които идеално съответстват на стихията си.
Неутрона – това е елемента на земята, който по природа е неутрален и почти напълно неподвижен. Протоните са елементите на водата, които са по-динамични, защото те си взаимодействат активно с електроните, но в същото време те заемат една достатъчно статична позиция в структурата на атома. Електроните са елементът на въздуха, който е лек и подвижен, движи се бързо и се притяга към водата, която е в формата на протон. И ето, защо в природата, ако сте забелязали, че температурата и другите състояния на водата могат доста силно да бъдат променени от вятъра, който на практика е въздух. Фотоните са елементи на огъня, защото светлината е огън, това са синоними. Фотоните, както ги знаем, могат да бъдат генерирани единствено в ядрото на атома, и затова те са неразделна част от архитектурата на атома. Огъня никога не стои мирно, той не може да бъде за постоянно привлечен към каквото и да е, и затова се проявява във формата на светкавица от фотони от ядрото на атома. Но ядрото на атома никога не губи вътрешния си огън толкова просто, понеже неговия огън е неговия вътрешен енергиен потенциал или топлина.
А самият огън е като огнище, а самата светлина като слънце и могат да бъдат видени като проявление на огъня. Но най-общо, огънят е енергиен потенциал на топлината в атомното ядро, която се намира в него постоянно и при подходяща температура и намагнетизиране на атома заедно със светлината се освобождава от атомното ядро. И светлинна верига от фотони, радиация, топлина и други електромагнитни вълни се изстрелва. И всичко това гори, докато освободения огън от атомното ядро се върне в спокойно състояние, но вече във вътрешния свят на други атомни ядра.
Огънят е вечен, скъпи мои. Той се проявява като проблясъци и се връща към състояние на покой, но вече във нов дом – в нови атоми, които също се затоплят чрез тяхната огнена природа. Докато Вселената съществува, материята и енергията се движат, ще има и огън, който е силата на всичко, той е вътрешния енергиен потенциал, топлината. И огънят не е просто подхранено от кислород запалване, той е самата енергия. И вие, разбира се, знаете, че всичко е енергия. Следователно всичко е огън!
Би било важно да ви кажа и за квантовите елементи. Които са гранита на науката, в който вашите учени са си блъскали главите неведнъж. И това е, защото те търсят разлики навсякъде, а не единен процес. Вашите учени даже не осъзнават, че макрокосмоса и микросвета работят съобразно едни и същи закони! Те са си измислили някакви отделни закони, които се отнасят за уникалността на проявление на микро и на макро нивата. Да, тази уникалност съществува, но напълно съответства на проявлението на едни и същи закони за всички светове.
А разните конфигурация на материя и енергия – това е образно казано като сбор от кубчета в различен порядък – най-разнообразни проявления на единните закони на Вселената – законите на нашия Творец. Така броя и цвета на тези кубчета е определен за всички нива на микро и макро световете по равно. Всяко ниво разполага със същия брой кубчета или начини на творение, както и всяко друго ниво. И във всичките нива, възможностите са едни и същи, но конфигурацията на материя и енергия за всяко от тях е различно.
Вашите учени трябва да се позовават на законите на Твореца и на тяхната основа да възприемат подзаконите на тези закони, които локално се отнасят към различните измерения и нива на микро и макро световете. Вашите учени изучават и строят в своите глави подзакони на законите на мирозданието като търсят във всичко разделено, а не като универсално , просто и единно на всичко съществуващо. Така е устроена тяхната дуална мисъл на разделението. Подобно положение на нещата не бива на учудва никой. Просто вашите учени трябва да се събудят за съществуването на Бог и да забравят страшния сън на своето безбожие. И чак тогава те ще започнат да откриват универсалните закони и принципи на цялото на мироздание! И аз вярвам в такова развитие на нещата!
И така, скъпи мои, вашите учени мислят, че достигайки определено увеличение под микроскопа, не е възможно да се открият още материални частици в квантовия свят, като изключим самото пространство, което генерира като от нищото квантови елементи, които след това образуват атомните елементи, а те от своя страна генерират молекулите и така нататък.
Любими мои, вие мислите че пространството е нещо празно. И фактически, си правите заключение, че Вселената е пусто пространство, тоест че няма пространство! Но всичко е запълнено с енергия от край до край и няма пусти места в самия квантов свят.
А енергията, мили мои – това е съвкупност от частици, които се явяват едно единно цяло. И това единно цяло, може да наричате просто като вълни, поле, пространство, където не трябва да има нищо. Но в действителност те са там! Просто в квантовия свят те са толкова малки и ефирни, че нито един микроскоп не може да ги забележи. И затова вашите учени не разбират, как от празното пространство се появяват квантови частици.
Просто пространството не е празно! То кипи от най-голямо разнообразие от частици, които са слети заедно подобно на океан! Но вие не можете да ги видите дори и с помощта на най-мощните си микроскопи, както с невъоръжено око не можете да видите молекулата на водата. За вашето око капката вода изглежда като енергия, нещо съчетано с друго нещо, сякаш няма други частици вътре.
А електромагнитните вълни са проявлението на етеричното тяло на Вселената и вие просто ги възприемате като най-обикновена енергия, която не съдържа каквито е други елементи или части в себе си. Но реално, тези вълни са поток от фини микроскопични частици, които никой от вашия свят не може да долови и фиксира!
Знаете ли, къде може да има такова пространство, където няма части и разделения и там всичко е едно, като абсолютно неделимо единно поле? Това пространство е само в абсолютната пустота, в света на абсолютната женска енергия, абсолютния Ин, в пустия абсолют, в първоначалната тъмнина. Но във Вселената почни няма такива точки. Те съществуват в нашия вътрешен свят, където няма каквито и да е вселени. А те са толкова абсолютно празни и неподвижни, че енергията според вашето разбиране там няма каквито и да е части в себе си, а е само едно енергийно поле. Но самата дума „енергия“, с какво я асоциирате? С живот, сила, движение, промяна? Всичко е точно така, скъпи мои! Но самото движение се образува от потенциали на различие, а тази различност се образува от разделеното съществуване на частици, някои от които са по-големи и по-силни от други клъстери от частици и така движението се образува.
И по този начин, скъпи мои, енергията е нещо, което е неразривно свързано с потока от частици, който не можете да видите, но те определено съществуват, бъдете сигурни в това. Следователно знайте, че целия квантов свят, светът на енергиите, е свят на елементи и частици, натрупани и свързани в потоци и полеви структури в най-разнообразни измерения и мащаби на Вселената.
Също така, за вашите учени до този момент представлява загадка, защо изменението на една квантова частица в единия край на Вселената създава изменение в друга квантова частица на друг съвършено противоположен край на Вселената. Такива явления вашите учени не разбират. И от това се е появило понятието за квантовост, което представлява едновременното изменение на една частица и всички съществуващи частици. Промени се сам и целия свят ще се промени! Това квантово единство на вас вече ви е познато.
Искам да ви кажа, скъпи мои, че вашите учени винаги са се спречквали с ограниченията на тяхното разединено съзнание. Те, чрез своя ум, неволно създават разни полета на мирозданието и им придават собствени закони, без да се опитват да обединят целия космос с общи закони.
Квантовия свят работи абсолютно точно като вашия свят, но с други скорости.
Електронът в атома на прашинката на вашата блуза се върти милиарди пъти за една секунда около ядрото си, докато вие още не сте си поели дъх. Това е пример, колко по-бърз е микрокосмосът в сравнение с макрокосмоса, в който вие живеете. А атомният свят е в милиарди пъти по-бавен от квантовия. Така че представете си само, колко бързо стават преобразяванията в квантовия свят…
А сега тази частичка в една част на Вселената, която влияе на друга частичка в друга част на Вселената, подобно на човек, който удря една топка с друга топка и я раздвижва. Това е закона на причината и следствието. Единствената разлика е, че квантовите частици с тяхната квантова енергия на влияние достигат една друга много по-бързо от топката в макрокосмоса, която достига другата топка. И вие не можете да проследите тази неизмерима скорост стъпка по стъпка при прехода на енергийния ефект от една частичка към друга частичка. И така за вас изглежда, че това се случва абсолютно мигновено във времето. Но не е така, скъпи мои.
Опитайте да видите постепенното преминаване на енергиите от една квантова частичка на друга – това е като да опитваш да видиш с невъоръжено око, как светлината постепенно излиза от фенерче и удря стена. Не! Вие не можете да видите това мигновено прехвърляне на светлината на фенерчето върху стената, понеже на стената светлината се появява във същото време, в което и светва фенерчето. Вие не виждате постепенното освобождаване на фотони светлина от фенерчето стъпка по стъпка, като на забавен каданс, покривайки увеличаващото се пространство от въздух стоящ на пътя им и след това накрая стигайки до стената.
Как е възможно да видите с въоръжено око, постепенното преливане на квантова енергия от една частица в друга? В този случай вие може да видите само мигновената промяна от един квант към друг, дори и да са на различни краища на Вселената.
Изявлението, че една квантова частичка от една част на Вселената променя оста на ротация под един и същ ъгъл на друга квантова частичка в друга част на Вселената не е било потвърждавано. Това е една спекулация, която вашите учени са си измислили без потвърждение. Понеже те нямат квантово зрение и съответни устройства, с които да станат обективни измервания. Квантовия свят, както и макро нивото, има своите грешки навсякъде. И няма нищо абсолютно във всичките измерения, освен Първопричинния Дух. И всичко, което се променя постоянно не може да бъде променено по абсолютно идентичен начин, както е в примера с двете квантови частици и при всеки друг случай.
Квантовата частица в една част на Вселената, създава енергия на подобност за себе си, енергия която отразява нейната схематична структура. А след това достига друга квантова частица във Вселената, променя нейната структура по собствено подобие. Но тази промяна не е абсолютно същата по подобие и пропорционалност. Все пак ъгъла на въртене на тези 2 квантови частици е леко различен, едната частица е малко по-голяма, другата по-малка, едната се върти малко по-бързо, другата по-бавно.
Но самата промяна на една квантова частица под влиянието на друга се предизвиква от факта, че те двете са доста подобни, така че помежду им има достатъчно силна между-измерна връзка и въпреки разположението им в пространството тези частици се променят взаимно доста бързо и почти наравно. И това е универсален закон: подобното създава подобно на себе си и в това няма нищо изненадващо.
Но вашите учени, които са далеч от Бог, са далеч и от истината засега… Понеже Истината това е Бог. И без Бог, колкото и да търсиш истина, неизменно ще намираш само лъжи и илюзии в своето съзнание. Без Бог, да търсиш истина е като да търсиш бряг в мъгла, дъжд и буря без фар, който да освети пътя…
Така че, скъпи мои, бъдете с Бог и в Бог! Бъдете неразделни с Него винаги… Той е фарът на светлината във вашия свят на мъгла, вечна буря и илюзия!
В следващата диктовка ще продължа тази тема, но ще ви разкажа за елементите на материята във Висшите Светове: как са устроени, и какви са разликите със земните елементи/стихии.
Обичам ви, деца на Сияйния Бог!
До скоро виждане!
Вашият Архангел Михаил
Приел: Михаил О.
Източник: Абсолютера
Превод: velaskes
http://www.izvorite.com/smf/index.php?topic=4196.msg25490#msg25490
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: