За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6225573
Users Today : 84
This Month : 11338
This Year : 11338
Views Today : 950
Who's Online : 9
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Състояние на прехода към декември 2015

Състояние на прехода към декември 2015

Състояние на прехода към декември 2015

Дайте ни представа за деструктивния и конструктивния енергообмен с цивилизациите от основното ниво (Орион, Анунаки, Сивите и др.) при взаимовръзката има с наблюдателя – човека.
Силите: И ние те приветстваме. И двата енергообмена се различават само по посоката си. По даването и получаването. По сливането и разделянето. Всяка една същност, за да съществува, ѝ е необходима жизнена енергия, това, което наричате прана или жизнена сила, или чи. Това е енергията на Абсолюта, неизчерпаема и вечна, тази, която движи и възражда всичко живо. Деструктивните същности, отделяйки се от своя Творец, разрушават енергийната връзка с него и за да съществуват като отделна форма от източника си, трябва да се хранят с нечия енергия. Затова техния енергообмен е завземане и присвояване на чуждата енергия. Същностите, които следват конструктивния път на развитие, попълват запасите си, като се включват към по-мощно обединение на души, това е метода на сливането, колективизма, единението.
В конструктивно взаимодействие всеки внася своята част в общата енергийна конфигурация и за сметка на тази общност постига своята сила. Затова в конструктивното общество няма потребност от сравняване на силата си, понеже е обща за всички, които влизат в това общество. За деструктивните е характерно точно сравняването на силите си и да воюват за притежанието им, за притежание силата на противника.
Хората са точно по средата на двата пътя. Някой в по-голяма, друг в по-малка степен, но са много малко хората, които ползват нечия енергия с разрешение.
В: Как може да си представим енергообмена на техногенните цивилизации в сравнение с човешката? Какво е еквивалент на обмяната и защо?
С: Техногенните цивилизации търсят в човека източника на живот и източник на емоционално оцветяване, които са загубили много отдавна. Човешката енергия, в този смисъл, е «вкусна» за тях. Те се хранят с тези енергии, както вие с лакомства. Вашите чувствени параметри са уникални, по цялата Галактика няма такова разнообразие от емоционални характеристики при взаимодействието. Един вид взрив от цветове. Като аналогия мога да посоча познат пример. Както вашите жени овлажняват сухата си кожа с различни балсами, така и техногенните цивилизации се подхранват с вашите емоции за своето възстановяване, за да си набавят недостъпните им емоции. За тях това е един вид наркотик. И се цени много високо от тях. Затова, един от еквивалентите са вашите емоционални характеристики.
Второто направление – това е поддържане на живота и създаването на нов. Техногенните цивилизации са загубили възможността да се самовъзпроизвеждат по начина, както е при вас. Те изучават процесите на оплождане и зараждане на живота при вас. Но основно ги интересува не раждането като такова, а енергията, която се отделя следствие това раждане. Те се опитват да я използват за продължение на живота, като подмладяващ еликсир.
Третото направление – кръстосване на видовете за получаването на нов.
В: Как ще еволюира деструктивния енергообмен в 3D под влияние нарастващите честоти на Земята-Гая?
С: Гая е избрала пътя на сливане, конструктивния подход, затова избора ѝ е несъвместим с деструктивните сценарии. Но човечеството не е отделно от Гая, то е включено към нея като към енергиен източник. Всички вие чрез природните сили сте включени към жизнената енергия, която е Гая. С повишаването на честотите, ще се повишават и енергийните характеристики на тези, които не са загубили своята връзка с природата и планетата. Това ще се проявява като откриване на различни способности, подобрение на здравето, повишаване на жизнената сила. Тези, които все повече се отделят от природата, ще усещат упадък на силите, негативни емоции, липса на желание да живеят. Такива хора ще боледуват, за съжаление, ще има и опити за самоубийство. При всички случаи, обаче, понеже Гая е избрала конструктивен път на развитие, деструктивните елементи ще бъдат премахнати от нея в съответствие с нейния избор.
В: Ако избора на Гая е несъвместим с деструктивните сценарии, тогава възниква следния въпрос – има ли предел времевия период за реализирането на този сценарий, който наблюдаваме днес? Или това са стотици години?
С: По-вероятно, десетки години.
Мъжка енергия, Женска енергия
В: Ще имат ли значение женските и мъжки типове енергообмен?
Разделението на женски и мъжки енергии си остава, но се трансформира. Това няма да са антагонистични енергии. Възможността да променяте самостоятелно пола си или да сте андрогини, ще постигнете в пето измерение. На четвърто, ще бъде равновесен енергообмен. Сега се делите на мъже и жени и преобладаващ енергообмен е пола, поне при повечето от вас. Т.е. ако сте мъж, енергообмена е по-активен, при жените е по-пасивен. В 4D ще общувате със своите части, с включеното във вас. Т.е. женските черти в мъжа ще взаимодействат с женските черти в жената, а мъжките черти в мъжа с мъжките черти на жената и обратно.
Т.е. ще се научите при свързване в двойки да сливате своите полета, да ги съчетавате в зависимост от вътрешния им състав. При такова взаимодействие, няма да различавате, кое е женско в теб, твоето женско ще се слее с нейното женско и това ще е единно същество. Казано по-просто, винаги ще се разбирате едни други, защото мъжа в теб ще разговаря с мъжа в нея, а жената в теб ще разговаря с жената в нея. Независимо, какво е количеството на различните качества във всеки един, това ще е обединена енергия и хармония. По същество, тук на Земята в 3Д, е най-важния фактор за издигане на ниво 4Д.
В: Ще може ли Архитекта да създаде собствено пространство, аналогично на днешното човешко възприемане в близко време?
С: Защо му е да създава аналогично пространство? Тези сили, които наричаш Архитект, създават някакъв скелет, опора, базови характеристики. Дори не ги създават, а само ги регулират. Създаването на пространство е съвместно творение на много сили. В това число и на планетата, на човечеството в това число. Може да се сравни с пчелната пита и меда. Килийките се създават от Архитекта, нещо като конфигурация, която ще бъде запълнена. А с какъв «мед» – зависи от пчелите. В този случай, от всички участници в процеса, от всички живеещи на Гая.
В: Как ще се възприема прехода в 4D човек – като постепенна замяна на един блок съзнание с друг (и категории) или наведнъж? И ако е осъзнато (за някои), как ще бъде съставен сценария и от кого?
С: По-точно, не е замяна на блокове съзнание, а отваряне на тези части от съзнанието, върху които е имало блокировки. Все едно си спомняш, като дежавю. Изведнъж ще се събуди знание за много неща, които са били скрити преди, в това число и знания за събитията. Човека преживява своите сценарии на няколко нива, той е многомерен, затова ще почне да си връща спомените от паралелните животи. Това е като разпознаване. Изведнъж си спомняш, че не се е случвало с теб, но го знаеш. Понеже пространството ще стане много пластично, по-пластично от 3D, тогава скоростта на възприемане и промяна ще се увеличи. На новото ниво ще откриете за себе си много творчески възможности, това, което наричате «изпълнение на желанията». Това е едно от най-интересните за вас усещания. Друго такова усещане е бързото, почти мигновено преместване на съзнанието след мисълта. Т.е. достатъчно е само да си помислите за някакво място и вече сте там. Отначало, повечето от вас ще се забавляват с тези способности и няма да могат да свикнат бързо. В новото общество всички мисли са на показ. Няма лични мисли, всичките ви мисли ще се чуват от всеки, затова ви учат на мисловна дисциплина.
А сценария е многопланов. Все едно вашите режисьори снимат филм с масови сцени. В този случай няма хаос. Всяко действие на участващите в масовката е отработено. Така е и с вас. Всеки от вас има съпровождащи го. И сценария за развитието на всеки един се изгражда от водачите му, от Учителите, в съответствие с неговите избори и избора на колективната Душа и Монада. След това следват изборите на глобалните същности. В нашия пример – група актьори. Това са изборите, както вече посочих, на колективните души, на Монадите, на планетарния Дух и т.н. При взаимодействието на тези дребни сценарии, се изгражда общия сценарий, в който всеки ще тръгне именно по този път, по който тръгне неговия индивидуален и колективен избор, т.е. на избора му като личност и на избора му като колективна душа.
В: Все пак, прехода моментален ли ще е или постепенен?
С: Скоростта зависи в голяма степен от вас. Предвиден е постепенен сценарий, понеже активна намеса във вашите работи и извеждането ви на ново ниво с по-високи темпове, пораждат деструктивни мисъл-форми и страх. Но тези, които искат да направят скок, такава възможност ще им бъде предоставена.
В: Доколко ще нарасне количеството на фантомите (човешки проекции без съзнание) в наблюдаваното от нас пространство до края на 2015 година в сравнение с 2011 г.? Ще има ли фантоми в началото на 4D?
Пространство 4D
С: В 4D няма нужда от фантоми. В 4D се учите сами да създавате своето пространство. Преди са се създавали фантоми за разни учебни сценарии. Понеже в 4D всичко е по-открито, няма как да бъдат скрити фантомите. Що се отнася до фантомните проекции в сегашното ви общество, сега са около 20%. Т.е. около теб има около 20% фантоми. Това количество ще продължи да се увеличава до 50% за да не възниква паника, за да не се променя прекалено бързо сегашната реалност. Но процеса е двустранен. Част от Душите ще се извеждат от физическата реалност, а съответното количество планетарно население ще намалява. Съответно, ще се заместват с фантоми. Но на определен етап, когато фантомите станат повече от хората, ще се вземе решение за останалите. Какъв е смисълът на общество, в което фантомите са повече от живите същности?
В: Благодаря.
Висшите Сили
Контактьор — СЕлена
Ведещ — Софоос
Превод: Йосиф Йоргов
http://izzhizni.ru/blog/sostojanie_perekhoda_na_dekabr_2015/2015-12-14-14277
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: