За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224828
Users Today : 143
This Month : 10593
This Year : 10593
Views Today : 1665
Who's Online : 14
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Учителите от Шамбала: Време за очистване на душата

Учителите от Шамбала: Време за очистване на душата

Учителите от Шамбала: Време за очистване на душата

Контактьор: architect
Ченълер: Много ви се радвам, скъпи мои!
Учителите от Шамбала: Осъзнаваме, колко ти е трудно сега. Бъди днес със нас. Трябва да се възстановиш.
Ч.: Каква е вредата от тъмните послания?
У.Ш.: От такива взаимодействия, разбира се, вреда има. На първо място, за контактьора, но и за читателите.
Ч.: Защо е необходимо всичко това?
У.Ш.: Дошло е време за очистване, скъпи наши. Тъмните сили взаимодействат с всеки, създавайки неприятни, болезнени ситуации, за да се забележат тъмните страни на душата.
Ч.: Ако посланията вредят, защо да ги четат? И защо да ги получават контактьорите? Само за да умножават вредата?
У.Ш.: Вредата не се умножава. Всеки човек получава точно толкова за очистване, колкото му е необходимо. Ако човекът е проявил смелост и чете посланията на тъмните сили, получава вреда, но не повече от обичайната.
Бихме нарекли тези смели взаимодействия с демоничните послания, преразпределена вреда. Изкарване на вредата за осъзнато взаимодействие.
Когато човек взаимодейства с тъмно послание, осъзнава, че трябва да е бдителен, да следи мислите си. Морално е готов, за възможна вреда. Възможно е, да му стане тежко на душата след такова послание. Разбира се, трябва внимателно да изучи, какво точно се е проявило в разума му, след такова взаимодействия. По този начин, се заема с пропуските в съзнанието си.
Изучаването на посланията, е само един от вариантите за работа с тъмни учители. Тези, които не четат, ще взаимодействат със съшия обем, но в своите мисли, в състоянията на съзнанието си, като телесни усещания и жизнени ситуации.
Но е важно да осъзнаете, че вредата зависи от душевните потребности на всеки човек. Затова, прочелите тези послания, могат само, да са известно време по-мрачни. Други ще търсят множество капани за ума и ще попаднат в тях. Но проблема не е в посланията, а в човешкото съзнание. Беседите с тъмните учители са наситени с маркери за слабости. Това са моменти, предизвикващи мисли и емоции, пречещи на развитието. Колкото по-малко са слабостите на човека, толкова е по-слабо негативното въздействие на посланията.
Ч.: Има ли смисъл да четат тъмните послания или не?
У.Ш.: Това трябва да решавате сами. Ще кажем само, че изборът няма решаващо значение за живота ви. Маркерите за слабостите в посланията, може да използвате за свое благо, при условие, че сте уверени в своето аналитично мислене. Нали посланията са много хитри и на места провокационни. Мнозина са го забелязали.
Сега е най-важно, съсредоточаването върху вътрешния си свят и да работите с негатива, който забележите. Това е необходимото за този етап от развитието ви – да наблюдавате, какво изплува от дълбините на душата ви. Колкото по-прецизно работите с тези състояния, толкова повече шансове имате, да се справите успешно и да преминете в нови, по-благи състояния на съзнанието.
Негативните мисли се проявяват сега доста интензивно при мнозина. Някои са толкова затрупани, че трудно се владеят. Съчувстваме на всички, за които е труден период и едва се справят. Начина на справяне с тези вътрешни състояния е един, универсален. В цялата умствена пелена, в негативните изблици, търсете светъл лъч. Издирете благи, успокояващи, уравновесяващи ума мисли. Дръжте се за тях, развивайте, насочвайте вниманието си.
Ако се ядосвате – прощавайте си. Ако се осъждате, приемете го. Ако ви изпълва печал – спомнете си щастливи моменти от живота си. Бъдете уверени, че след тъгата, винаги идва радост.
Когато ви натиска негатив, може да възникне усещане, че не съществува никой, освен вас. И вече, това е новото ви състояние на съзнанието за продължителен период. Тази мисъл няма нищо общо с действителността. Негативните мисли отстъпват винаги. Трябва само да запазите спокойствие и търпеливо да очаквате, кога умът ви ще премине към ново, по-благо състояние. Опитайте да се разсеете, занимавайки се с успокояващи, обикновени ежедневни дейности.
Предлагаме ви, да се научите, да търсите полза от негативните си състояния. Когато ви натиснат, изучавайте ги, работете с тях. Така ще станете по-силни. Ще постигнете по-голяма устойчивост и оптимизъм при жизнени проблеми.
Ч.: Как избират контактьори за тъмните сили?
У.Ш.: Покана получават мнозина. Но повечето може да се откажат. Да кажем така – учителите им отстъпват леко, за да чуят предложението на тъмните сили. В случай на отказ, учителите изолират отново подопечните си от подобни взаимодействия.
Има и такива проводници, на които не са предлагали изобщо да взаимодействат с тъмнината.
Ч.: Ако на хората не предлагат да общуват с тъмните сили, значи са достатъчно чисти?
У.Ш.: Може да им се струва така. В действителност, не предлагат на тези, които са уязвими. Не всеки е способен, да се справи с тъмен натиск. Ако учителите видят, че човека е проводник на светлината, но не е укрепнал духовно, за да се справи с прякото въздействие на тъмни учители, просто го изолират от тези взаимодействия.
Ако имаме предвид контактьори, които са предавали светли учители, чистотата на душата им трябва да е на високо ниво, за да общуват с тъмните. Светлината през контактьора го очиства. Затова толкова обичат да предават светли послания. А тъмнината полепва и тежи. Ако контактьора не е достатъчно чист, под този излишен товар, може да пропадне болезнено с вибрациите си.
Необходима е също много лична сила, за да транслират тъмни учители и да запазят ясна мисъл.
Ч.: Доколкото разбирам, сега издирват тъмни контактьори?
У.Ш.: При такива проводници е друга ситуацията. Тези души имат развита връзка с тъмните светове. Те винаги са били под въздействието на тъмни учители. Но за такива контактьори не знаете или са много малко. Общуването с тъмни сили, за тях е естествено. И това ще си личи в посланията през тях.
Ч.: Т. е. проблема не е винаги в подобието по вибрации, между контактьор и тъмни учители?
У.Ш.: Хората, провеждащи светли послания, трябва да са наясно е едно важно нещо. Никой от вас, не е достатъчно ярък светилник, за да отблъсне тъмните сили. Малцина могат да общуват с тъмните, без да са защитени от учителите си.
Наставници провеждат светлина през някои хора. Но самите контактьори, са доста бледи светлинни източници. Те са само проводници за светлите сили. Никой не е способен, сам да се справи с тъмния натиск.
Сред тях има две групи проводници:
– Такива, които се справят с тъмнината, при подкрепа на учителите. Хора с развита воля, устойчиви на вреда. На такива дават възможност да взаимодействат с тъмни учители. Такива са им уроците за този етап на развитие. И учителите очакват, учениците им да се справят със сложната задача.
– Тези, които не се справят с тъмните сили дори с всевъзможна подкрепа. Хората със слаба воля. Такива учителите изключват от тъмно взаимодействие. Но тези, които чувстват подкрепата на светли учители, е важно да са наясно с причините за такава опека. Цялата работа е тяхната мекота, в крехкостта им. В това, че се нуждаят от допълнителна защита. Но не от особено чисто съзнание. Не става въпрос дори за личен избор. Ако над вас са надвиснали мрачни и мощни машини, не бихте могли да избирате. Просто не са вашия път, не са вашите уроци, и не са вашите задачи. За всеки живот, изпитанията са според силите.
Наблюдаваме някои светли проводници, осъждащи другите за взаимодействията им с тъмни сили. Ако забележите в себе си такова неприемане, знайте, че сте под влиянието на тъмните сили и са с вас. Можете да наблюдавате резултата от тази работа. Отразява се върху отношението ви към чуждия избор. Тъмните учители пораждат неприемане, усилват импулса за разделение. А вие може да се поддавате или все пак, да реагирате осъзнато. Да се отнесете с по-голямо съчувствие към чуждия сложен избор.
Трябва да разбирате също, че негативните ви реакции замърсяват светлината, която провеждате, която носите на хората. И колкото е по-интензивно неприемането, толкова по-силно взаимодействат с вас тъмните учители. Толкова повече провеждате изкривявания.
Ако сте избрали да бъдете светлинен проводник – провеждайте чрез чистота. Така ще пропуснете повече, ще дадете значима полза за хората, през това сложно време.
Оставайте благодарни, че са ви подминали преки взаимодействия с тъмните сили. Избягвайте негативните оценъчни разсъждения, за да не намалявате защитата си.
Ч.: Каква е вредата за контактьорите, които се наемат да предават тъмни послания?
У.Ш.: Трябва да сте наясно, че ако стиснете очи от страх, не прогонвате тъмните сили. С времето, ще ви стане ясно, че ще направят толкова взаимодействия, колкото са необходими. Докато не бъде постигнат, при повечето хора, положителен очистващ и укрепващ ефект.
Определена вреда за контактьорите има. И може да бъде компенсирана дотолкова, доколкото човека е способен, да приеме ресурсите за възстановяване. Ресурси за защита и възстановяване могат, да се предоставят от светлите учители, при необходимост. Но всеки контактьор си има своите ограничения в поемането и задържането на това, което му дават.
И на тебе, добричка наша, искаме също да ти дадем дружески съвет. Ти си устойчива душа. Но не опитвай, да се нагърбиш с най-сложната и изтощаваща работа. Сама няма да се справиш. Осъзнаваме, че ти се иска, да поемеш по-голяма част от натоварването, за да облекчиш другите. Филтрираш тъмните послания сама. Принудени сме да те разочароваме. Не можеш да предпазиш никого от вътрешната му работа, която е в ход с всеки човек.
На някого може да се стори, че само контактьорите са под ударите. Но сега е такова време, че всеки човек е в сложно положение. И с каквото и да се занимава, каквито и инструменти да използват тъмните учители, те работят с всеки. Не пряко с беседи, а чрез ситуации, чрез работа, семейство, приятели, болести, неприятно състояние на съзнанието.
Ч.: Но какво количество послания трябва да бъде прието, за да сметнат тъмните, че е достатъчно?
У.Ш.: Никой не измерва очистващите процеси за душата, които са в ход сега, с количеството тъмни послания. Всеки контактьор, нагърбил се с тази неприятна задача, ще проведе по малко, според силите си. Това, на първо място, е работа над себе си. До читателите ще достигат само част от въздействието, което е усетил контактьора. Колкото и послания да стигнат до вас, трябва да сте наясно, че остатъка от необходимото взаимодействие, ще е просто в други формати. Затова, теоретически, тези беседи с тъмни учители, може да ги няма изобщо. При всички случаи, ще работят с всеки човек в необходимия обем. Защото е необходимост за момента. Душите се нуждаят от такава неприятна, но важна работа. Който подходи към очистването на съзнанието сериозно, бързо ще му олекне. Нищо не продължава вечно.
Ч.: Някои се оплакват, че при такъв ураган не помагат и духовните практики, които са били ефективни преди.
У.Ш.: Разбираме, колко е тежко на мнозина сега. Можем само да напомним проста, но действена техника: не се съпротивлявайте на тъмнината, но се устремете искрено към светлината. Това е най-безопасното и ефективно решение, ако искате да отслабите влиянието на тъмните учители.
Практиките престават да работят при тези, при които и преди, не са били много ефективни. Просто, светлите учители са поощрявали доскоро старанията на такива, вливайки им жизнен ресурс. Но старанието не винаги е достатъчно. Ефективната практика трябва да се провежда в открито състояния, в искрено състояние. Каквото и да правите – да се молите, да пеете мантри, да медитирате, да повтаряте положителни твърдения, да желаете на всички освобождение от страданията, трябва да го правите с чисто сърце.
Затова са неефективни част от практиките, защото стават за човека навик, формалност. Прави практиките си механично. Състоянието на съзнанието не се променя достатъчно, да не говорим за някакъв благ ефект. Затова се старайте, да задълбочавате практиките си, да преминете на ново ниво на искреност, на ново усещане за вътрешната си чистота.
Помнете, че душите са чисти. И вашата душа също. Останалото са наноси. Усетете тази чистота, разширявайте я. Нека състрадание и любов към другите, да се лее през вас. Станете проводник за любовта. Желайте на хората добро, от цялото си сърце. И обезателно ще устискате, ще излезете обновени.
Ч.: Благодаря за поясненията и подкрепата!
У.Ш.: Тъмната нощ на душата, не може да продължи вечно, скъпи наши. Искрено ви желаем устойчивост и оптимизъм!
Свои пояснения даваха днес учителите на Шамбала.
Превод: Йосиф Йоргов
https://absolutera.ru/article10817-uchitelya-shambaly-vremya-ochischeniya-dushi
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: