Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6196315
Users Today : 90
This Month : 21317
This Year : 226840
Views Today : 227
Who's Online : 18
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ

ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ

Липсата на знания по този въпрос е основният източник на илюзии за материалното човечество. За съжаление „трезво мислещите” се страхуват да мислят – рефлексът на щрауса при страхът от неизвестното. А за този, който се престраши и се остави да го води любопитството, го очаква приятното преживяване и преоткриването на нещо необятно.
Хората, които са още в началото на изучаването паралелните светове, изпадат в объркване, защото в различните източници се срещат най-различни описания и названия. В това няма нищо чудно – дължи се на многообразието и богатството на паралелните светове и нива. В реалния свят промените стават плавно, без различими граници между отделните нива (само в илюзорния свят има точно определени граници). По тази причина наименованията на отделните светове, нива и областите в тях могат да бъдат различни и обикновено хората, които обясняват тези светове, употребяват това название, което отразява най-точно свойството на даденото ниво, за което говорят. Често се среща разделянето на материален и на „оня свят” – под това понятие разбират всички паралелни светове, които са недостъпни за сетивата на материалното тяло. В други случаи се среща делението на материален, астрален и останалите под едно общо наименование и т.н. За себе си съм приел седморното деление: седем паралелни свята, с по седем нива във всеки. Например, материалният свят се състои от следните седем нива: земя, вода, въздух и четири нива огън. Първите три нива са добре познатите ни агрегатни състояния на материята: твърдо, течно и газообразно. Четвъртото агрегатно състояние е със съвременното наименование плазма, а древните са го наричали огън или етер. Древните философи са влагали различен смисъл в последните две понятия, например: етер са наричали четирите енергийни нива на материалния свят, а всички останали светове са определяли като огън. Използва се често и наименованието ефир за четвъртия паралелен свят, който аз наричам Душевен. Някои смятат, че етер и ефир е едно и също – ето още един повод за объркване. Срещат се и други смислови варианти.
Наименованията огън или етер донякъде заблуждават, защото са събирателни и съдържат четири енергийни нива, които се различават помежду си, както се различават агрегатните състояния. Науката също се самозаблуждава с понятието плазма, имайки предвид само високотемпературното ѝ състояние, а отрича съществуването на студен вариант, защото все още не е намерила начин да го изследва. В действителност, и сега е известно много за тези енергийни нива, но липсва обобщението, наречено „Единна теория на полето”.
Често четирите етерни нива се определят като самостоятелен паралелен свят и това внася още по-голямо объркване за несвикналите да боравят с противоречия. Етерните нива (както и всички нива в останалите паралелни светове) се различават по големината на частиците си (честотата на трептене) и съответно по свойствата на енергиите, които пренасят. По тази причина е прието понятието финост. Колкото едно ниво е с по-малки (по-фини) частици, толкова то е по-висше. Така твърдото агрегатно състояние е най-низшето в материалния свят, а светлинният етер (фотони, гравитони, магнитни диполи и т.н.) са най-финото ниво. Това ниво е познато като акаша (светлина) и по същество е паметта на материята. По метода на холограмата, чрез действието на магнитно поле, в него оставят отпечатък всички събития в материалния свят. Аналогична е функцията на всички най-фини нива за всеки паралелен свят. Това ниво в етерното тяло на човека е паметта на материалното му съзнание.
Според мен, названията на седемте паралелни свята са: материален (въпреки че всички паралелни светове са материални); астрален или свят на чувствата; ментален или умствен; душевен или свят на въображението; духовен или свят на волята; божествен или свят на любовта и светът на Върховния Абсолют. В древността, съобразявайки се с принципа на аналогията, са ползвали имената на световете за названия на нивата в тях и обратно – с имената на нивата са обозначавали и световете. Например: материалният свят е наричан земя, астралният свят – вода, умственият – въздух. Тези названия на низшите светове се срещат често в древните източници и са предизвикали доста недоумения при съвременното им тълкуване. В същото време названията на световете се повтарят като нива във всеки свят, обозначавайки специфичните за него качества, като качества на съответното ниво. Така най-грубото ниво във всеки свят е материално (земя), следва чувствено (вода), умствено (въздух), ниво на въображението, ниво на волята, ниво на любовта и светлинно ниво (акаша) или паметта на съответния свят. В същото време може да бъде намерена аналогия между Светата Троица в християнската религия и последните (висшите) три свята: светът (нивото) на волята е Св. Дух, светът (нивото) на Любовта е Бог Син, светът на Върховния Абсолют, съответно нивото на светлината (паметта), е Бог Отец.
Съвсем естествена реакция е всеки да се запита, какво общо има той с другите светове. Този въпрос е резултат от илюзията, че съществуваме само в материалния свят. Действителността обаче е друга – паралелните светове не са на светлинни години разстояние от нас, а са непосредствено около и в нас, само дето обикновено не ги осъзнаваме. Всяко едно по-плътно тяло е съставено от материята на по-фините светове, затова е невъзможно да съществува отделно от тях. Така че във всеки свят имаме по едно тяло и всички тела са едно в друго, като матрьошки (по липсата на по-добра аналогия). Най-малката матрьошка е материалното тяло, останалите тела (или по-често част от тях) се виждат от по-развитите ясновидци като многопластова аура. Всяко едно от тези тела е постоянно подложено на въздействията, протичащи в неговия свят и по този начин живеем в седемте свята едновременно. Йерархията на световете е предопределена от факта, че всеки по-плътен свят е изграден от материята на по-финия – едно обстоятелство, с което е желателно постоянно да се съобразяваме: материалното тяло е подвластно на чувствата; организмът и чувствата са подвластни на ума (разума); тялото, чувствата, разумът са подвластни на душата; душата е подчинена на духа и т.н. А са подвластни, защото финото тяло захранва с енергия по-плътното. В този смисъл астралното тяло е наречено животинска душа (защото в животните имаме развити чувствата), умственото тяло е наречено човешка душа – голяма част от човечеството приключва вече с нейното изграждане (очистване), тялото на въображението е божествената душа, която всички се опитват да усъвършенстват, тялото на волята е божественият дух във всеки един от нас и т.н.
Качествата, специфични за някои от световете, присъстват във всеки един от тях като ниво, еволюиращо с издигането в йерархията на световете. За да стане по-ясно, ще приведа един пример. Любовта в материалния свят се проявява като чувствено усещане, като удоволствието да даваш и приемаш ласки, в астралния свят – като страстно чувство, в умствения свят – като удоволствието от общи умствени занимания и взаимно разбиране „от половин дума”. В душевния свят любовта се проявява като общи духовни и естетически вкусове – сродни души, в духовния свят любовта дава сродните стремежи да се служи на човечеството и изграденото божествено тяло дава любов към всичко съществуващо и всеобщото братство. Посоченият пример е една много добра илюстрация, макар и непълна, за многообразния смисъл на думата любов. А всички човешки качества се развиват чрез съзнателен избор и волево усилие, като индивидуализирането (егото) развива низшите три тела, а стремежът да бъдеш полезен на другите развива качествата на висшите три тела.
Човешкото съществуване намира истински смисъл само в постоянното усъвършенстване и еволюция – при това всеки се стреми да развие това, което все още не е успял да развие в себе си или да премахне натрупаните в него недостатъци. Постоянното учене е съзнателен стремеж да не се повтарят едни и същи грешки. Ако липсва такъв постоянен стремеж или, ако той не е правилно мотивиран, човешкият живот се обезсмисля, в индивида се създава усещането за празен живот и безсмислено съществуване. Това е често явление, когато един индивид в общи линии завърши развитието на низшите си три тела (своето его) и трябва да се пренастрои от съществуване за себе си към съществуване за другите.
Като училище, безспорно, най-подходящ е материалният свят: с най-голям процент дисхармония, в него съществува време и то притиска към по-интензивен живот. И тъй като е най-низшият свят, възпрепятства осъзнаването на по-висшите и създава много благоприятни условия за различни роли във всеки един живот, различни ценностни системи и различни резултати. В крайна сметка, принципът причина и следствие изчиства всички негативни качества, натрупани от пребиваването в дисхармоничните светове (низшите три свята) и развитието продължава с печалбата от натрупаните положителни качества – към съвършенство.

Създадено: 17/02/2006 • 09:14
Обновено : 20/02/2006 • 17:06
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО 
Страницата е посетена 28190 пъти

Коментар №19 radoslav 08/11/2012 • 00:41
Забележете, че когато някои се обърне към ВАС с ВИЕ, как СЕ чуствате, по добре ли от колкото на ТИ, това е защото, говори на водата, земята,въздуха и огъня които ВИЕ преставлявате, така не се насочва вниманието само към една от енергиите, и те заедно отговарят  на обръщението, а ако ВИ говорят на ТИ, не се знае на коя енергия ви говорят, надявам се че дадох няква идея, ВИЕ помислете над това, 🙂
Коментар №18 radoslav 04/11/2012 • 01:01
Здравейте, ние сме създени по образ и подобие на Бога(Вселената), а Бога е всичко:
земя( докосване),вода(чуване),въздух(помирисване),огън(виждане)(вкусване)(осещане за топло и студено), когато тези 4 сили се обединят помеждуси, а именно любовта между тях се ражда човека, любовта е магнитната сила между тях.
Ако спрат да се обичат и живеят в хармония няма да има човек, а човека е начина чрез който Бога( Вселената ) осъзнава себеси.
Вземете едно новородено бебе, то първо докосва, после чува, позле помирисва и накрая вижда.
Коментар №17 petar 19/10/2012 • 21:26
vazxi6tavam vi sev rezonans s vas sam

nai veroiatno tazi informacia e bila predadena na vas ot vis6eto na6e

topli liubovni blagodarnosti za rabotata va6a koiato mnogo mi pomaga

Коментар №16 Stef 16/09/2012 • 23:54
Много добро обяснение, добре структурирано и достъпно за разбиране. Чета 5-та поредна статия и впечатлението ми не се променя. Благодаря на автора.До всички критикуващи, но относително разбиращи: страхът от неизвестното често се оказва виновен за всички подозрения. По-слабата позиция съпоставена с такава, която е по-силна, също може да е причината за вашия страх, което да доведе до деградивна критика. Така че, както ви посъветва автора, още в началото – не отричайте веднага, но и не се доверявайте непременно при първия прочит.
Коментар №15 Azara 24/08/2010 • 14:49
Здравейте!Според мен всички „светове“ са достъпни, стига да се настроим за тях, да активираме закона за резонанса в нас. Мисълта за разделение ни отдалечава от успеха в това. Да, ние се учим да го правим, но как ли ще напредваме, ако не осъзнаем едиството и това ,че световете се проникват.

Добре е, според мен да не ограничаваме Вселената да контактува с насk

С Любов към всички

Коментар №14 Todor 20/01/2010 • 14:41
Поздравления на автора на статията – много ми хареса изложението, начина на мислене и не на последно място това, че се запознах с едно оригинално виждане по въпроса за паралелните светове. Аз мисля, че още не сме дорасли за да изследваме обектите като цяло и поради тази причина се налага да ги парцелираме (да дефинираме нива, паралелни  светове, и т.н.) и изучаваме така.
Коментар №13 Nevyana 29/03/2009 • 08:27
Имам вътрешното убеждение, че по нашата свята земя – България – неслучайно са живели и действали Орфей и Спартак – знакови имена за „енергийната осъзнатост“ на човека. Горе е Орфей (Един-Е-ние, магнетизъм, творчество, работа за Цялото), долу е Спартак (противопоставяне, битки, електричество…) – ОС. Това е вертикалът, свързващ егото, най-ниската точка, с Христовия Аз, най-високата точка, и именно той съдържа нивата или степените, които съответстват на паралелните светове. Човек ги открива постепенно в развитието си, извисяването си в мисли, думи и дела… Долу е НЕ (невежествен егоизъм), а горе е ДА (добродетелен алтруизъм).e
Коментар №12 mariqna 06/02/2009 • 09:42
За всички, които искат да се дообогатят препоръчвам Диагностика на Кармата на Лазарев, която има нещо общо с Тайната, но е малко по-сложна за разбиране. Значи не е за всеки човек, а за малко по-надарените с ум.За тези здраво стъпилите на земята не се препоръчва.

Дерзайте!

Коментар №11 wna 04/12/2008 • 14:14
Уважаеми Йоргов, простете за невежеството, но все още не проумявам, как един ментален план на звезда, като нашето слънце, може да има общо с менталния план на човечеството…, с оглед на това, че това са два еволюционни пътя – единият  много напред, за разлика от другия.Човешкия логос, като отражение на дуалността е прощапулник – обект на доста смях и търпение, докато това Слънчево Същество, би трябвало да следва други енергийни посоки, други нива.

В какво е допирателната, освен аспекта на физически енергиен обмен.

Както и с менталния план на Земята.

Коментар №10 searcher1 23/05/2008 • 20:13
Здравейте, интересуват ме метериали за астралния свят – книги, статии и др.Ще съм благодарен на всички, които откликнат на молбата ми и ми изпратят – searcher1@abv.bge
Коментар №9 Diakona 13/05/2008 • 23:06
Здравейте.По темата няма да взема отношение,защото за мен ТЯ е сакрална тема и трябва да се говори внимателно и точно зада се избегне заблуждението че всичко е елементарно просто,като „матриошка“.Да,наистина те се покриват един с друг,но в същото време всеки от тях има свой свят,свой живот,свой обитатели.И не всички са така близо донас както на нас ни се иска.Светът на чувствата и желанията е почти на Земята,да протегнеш ръка ще го докоснеш,но този на Божествеността е безкраино далечен макар и да имаме връзка с него,а за някои недостижим още еони времена.А сега за тези,които категорично заявяват че темата е тъпа и афтора “неграмотен „?!!!Нито едното нито другото е вярно,а вярното е,че в зависимост от това на какъв етап на развитие се намираш съответно и такава духовна информация ще проумяваш и приемаш.Всичко е енергия в различни вибрации.Всяка информация,учение,направление от наставления,носи със себе си енергиини честоти и ако те не са в резонанс с твоите ти безуспешно ще напрягяш ума си да възприемеш нещо смислено.Все едно на едно селско овчарче да му говориш за Квантова физика или… за Паралелни светове.Но…за всичко има време,за едни то е ТУК а за други НЕ.Но ако проявим търпение и устременос към знание сами ще отидем при нашето време а не то при нас…Не се сърдете приятели,това е космичен закон,ЗАКОНА за еволиоцията.Между другото ИОСИФ е чудесен лектор и аз му благодаря още веднъж за „лекциите“.
Коментар №8 Sara 18/04/2008 • 16:25
Здравейте Йосиф,открих вашия сайт преди месец и чета с голям интерес Философия на ежедневието.Трябва да си призная,че не чета последователно, но днес прочетох главата Паралелни светове.За първи път вие ми дадохте определение, което същевременно е и обяснение на Акаша-паметта на материята.Колко е просто, когато си готов да го чуеш и разбереш.Напълно съм съгласна с вас,че липсва Единна теория за полето, въпреки  че все повече квантови физици от цял свят се опитват да достигнат до нещо подобно. Знам, че си давате отлично сметка колко много са хората, които не ви разбират и колко по-малко хората, за които вие сте източник на знания и дългоочаквана истина.Мога само да ви благодаря за това издание, пълно с много ценна за мен информация, да ви подкрепям по Пътя и да ви пиша от време на време моето мнение.

С уважение:Сара

Много благодаря за добрите думи!

Коментар №7 Palma 08/08/2007 • 00:18
Niama znachenie , koi kolko e tup ili nekompetenten, ili kakvo e napisal , vajnoto e che vsichki vie ste tuk i chetete , obmeniate misli ,vijdanie , znanie a tova znachi che Duhyt vi tyrsi  i  sled kato tyrsi   znachi ima nujda da se razviva , znachi che ste osyznati.  I tova e mnogo , vsichki vie koito tyrsite imate nujda ot tova  Duhyt Vi Vodi. I tochno Vie Ste  nai Dobroto ot  naselenieto na tazi Zemia nezavisimo ot Vsichkite Vi nedistatyci.
Коментар №6 Tatqna 06/07/2007 • 15:23
Понякога си мисля, каква ли сила на Волята и Духа е имал Христос / и останалите Учители, слизайки във въплъщение / , въпреки неразбирането от страна на хората, да извърви достойно своя път. Мисля, че той не е разсъждавал като обикновен човек, Той е бил ръководен от силата на Любовта и Състраданието към човечеството.По същия начин смятам, че Йосиф е достатъчно извисена личност, за да го вълнуват каквито и да било негативни изказвания, но въпреки това искам да изразя своята подкрепа и благодарност към него за знанието, което предоставя на хората , чрез този сайт. /Моля за извинение, че коментара ми не е по съответната тема! /
Коментар №5 123 25/06/2007 • 13:30
Стефане,то ПИПЕ се иска да имаш млади момко за да разбереш нещо.А както виждам, май на теб ти либсва!За това не се сърди, че тук не разбираш нищо.Тук никой снищо не ти е виновен,че си останал на тоз етап на развитие.Така,че освен на себе си  да се сърдиш  не  виждам  на  друг  на  кого  да  се  сърдиш .Но пък и на себе си да се сърдиш не върви.Ще кажеш защо? Ами има стара пословица,която гласи следното: Кискин оцет на собствения си съд е зян! Спуквал съда в който бил сложен и на края се разливал по земята и не оставало нищо от него!.А пък Христос е казъл:-Младо вино в стари мяхове не наливаий! Тъка, че приятел замисли се за себе си сириозно? Йосиф си е напълно добре както и всички останали тук който четем и посештава ме този сайт.А сега всичко добро на теб и на всички и нищо лично към никой.С уважение към всички.
Коментар №4 Stefan 25/06/2007 • 10:46
Интересна гледна точка.Съжалявам автора, препоръчвам му да си пие редовно хапчетата, дано да му помогнат..
Коментар №3 Josiph 06/02/2007 • 18:38
 Изложеното показва пълно невежество на автора в областта, която обсъжда.Нима може такава да се пише неграмотност? Извинете ме, но нима лудите могат да бъдат учени? Съжалявам читателите, които биха се заблудили от такива безсмислици.
Коментар №2 mincho 29/01/2007 • 17:47
mnogo ste tapi eek
Коментар №1 tania 11/04/2006 • 19:03
За мен е интересно обяснението, че паралелните светове не са далеч един от друг, а нашето тяло с фините тела образуват паралелни светове.
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: