Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6165616
Users Today : 554
This Month : 14824
This Year : 196141
Views Today : 7033
Who's Online : 20
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Сегашното състояние на Възнесението – част 5

Сегашното състояние на Възнесението – част 5

Сегашното състояние на Възнесението – част 5
Архангел Адонай. Камертоните октави на Светлината

В посланията чрез контактьори, съществува личностно пречупване на истината, което е неизбежно в една или друга степен. Затова преди всичко слушайте себе си – как откликва Сърцето ви на информацията. Задачата ми е да поставя въпроси, над които е възможно да се замисляте. А отговорите всеки ще намери сам.
Архангел Адонай (АА)! Моля те да отговориш на въпросите ми!
Аз съм Архангел Адонай, сътрудник на Върховната йерархия на световете. Слушам те, Душа.
Първоначално бих искала да знам повече подробности за теб. Кое нови на Йерархията представляваш?
Представям се на много нива.
На много?
Да, мои Фрагменти или мои същности са представени на няколко нива в Йерархията на Светлината за изпълнение на определени задачи.
Имаме следната информация за теб: Архангел от плътния свят на Галактиката ни, представител на Галактическата Йерархия и на Висшия Разум. Има организъм с плазмена структура, сътрудник на Галактическия център, жител на 12-измерното пространство, реинкарнирал се преди на Земята в различни същности (жрец в Атлантида, лекар в Русия и т.н.) Лечител на Монадите, развъплътени по насилствен начин, присъединил се като покровител на Белите Магове и Врачовете-екстрасенси от плътния свят. Сътрудник на службата за регенерация на разрушените и с нарушени функции светове на Брамфатурата (Команда Аштара)
Искам да разбера правомощията ти, кръга от дейности и как се съотнасяш към Аштар, който понякога наричат с твоето име – Адонай?
Името е светлинен код, характеризиращ Същността, целите и дейността й. Имам предвид, Светлинното име. Езикът ви е неспособен да предаде свойствата на Светлинното име. Но, ако тръгнем от лингвистиката ви, то всяка Същност има няколко имена, свое свръхИМЕ, т.е. източникът на фрагментацията си и по-нататък – разложени по имена фрагментации на различните Нива, в зависимост от изпълняваните задачи.
Вече ти беше даден пример. Например, ти си Елена – това е основното ти свръхИМЕ в плътното тяло, въпреки че Светлинното ти име звучи различно. Ти си Елена-майка, Елена-сестра, Елена-дъщеря, Елена-сътрудник, Елена-жител и т.н. В зависимост от това, къде се намираш и каква роля изпълняваш, името ти се допълва от характеристиката ти.
Така е и в нашите Структури. Името Адонай е моето свръхИМЕ , като инволтатор, т.е. въплътен, за да се инволтира в Нисшите нива за изпълнение на определени задачи. В частност съм представен на 4-то и 5-то ниво като Аштар. Вие наричате това субличност, въпреки че е различно от истината. Аштар е мой фрагмент, който инволтирам на Нисшите нива за изпълнение на задачите си.
Значи фрагмента ти Аштар съществува като отделна същност, в която ти се намираш съзнателно? Какво различава инволтацията от фрагментацията?
Близки са. Фрагментацията е отделянето в своя част. Инволтацията е влизане на Духа, на тази част от Духа, която се инволтира. Възможна е инволтация на Висш Дух в нисше тяло или инволтация на Дух в свой Фрагмент и в чужд Фрагмент със съгласието му. Както е в известния пример – в тялото на Йешуа за изпълнение на мисията му, известна ви като Иисус Христос, е инволтиран Дух на Висшия Йерарх Иисус Сананда. При това самият Йешуа вече е включвал в себе си частичка от Светия Дух.
Почакай. Обърках се с Исусите. Иисус Майтрейя, Иисус Сананда, Иисус Христос. Как се съотнасят те?
Това са всички нива на спускания, инволтация на Духа. Ако вървим по линията „отгоре надолу” то първоначално е Иисус Сананда, следва Иисус Майтрейя и след това Иисус Христос. Тоест Същността Сананда, представена на Девето ниво на Йерархията на светлината се е спускала, инволтирала в нисшите слоеве за преминаване на опит.
Иисус Майтрейя – това е Седмо ниво
Иисус Христос – Пето ниво
Йешуа – Трето ниво.
Това е една и съща Същност, но представена с отделни Лица на всяко Ниво на плътност. Може да се каже, че са различни тела. Иисус Сананда е галактическо, Майтрейя – будхическо, Йешуа – физическо тяло.
Следователно Аштар е твоя фрагментация, твое Лице?
Да, това са моите дрехи. Ако облечете човек в парадна униформа, той ще танцува, в полицейска униформа – той ще пази.
Аштар е с охранителна функция – кого охранява?
Пазим вас от самите себе си. И планетата, и нисшите Фини Светове от вас. Съблюдаваме законността.
Тоест информацията по-долу съответства на истината:
4 ниво, 4 измерение, Командата на Аштар: Във горните слоеве ЕИП на Земята от 1914 г. планетата се наблюдава от представители на евоюлирали в ефирна форма хуманоиди и някои земляди, членове на Галактическия Корпус на Силите на светлината по наблюдение и работа с планетите, загиващи или неправилно функциониращи на 3-измерното ниво, Галактическия корпус на спасителите и Отряда на Астралната полиция – Командата на Аштар (подобни екипи имат и Йерархиите на останалите Галактики)
Функцията им е да предотвратяват и поправят катастрофални ситуации, несвързани с Кармата, а също (основна функция) и работа с развъплътени по насилствен начин Монади, поддържане екоравновесието на Земята (благодарение на тях Шан вече 4 пъти избегна гибел), недопускане на планетата представителите на тъмните цивилизации (Дзета-Сетианци и някои Сиридиани), контакт със земляните и помощ при некармично въздействие на хора вещери и магьосници.
Духовният им лидер е Иисус Сананда – Христос-Майтрейя. Командири – Аштар-Шеран от планетата Аштар и Атина Палада от Плеядите (същата Атина, живяла в древна Елада) Членовее на командата – венерианци, земляни, плеядинци (лекари, физици, биолози, техници, контактьори-информатори и войни-джиодаи, действащи както на физическо, така и на астрално-ментално ниво)
Координатор между Аштар и Центъра на Галактиката е Архангел Адонай.
Близка е до истината
Защо от 1914 г.?
Това е примено време. Но за вас то е свързано в развоя на Първата световна война. Ти вече знаеш, че всички събития се отразяват на всеки план, подобно на вълната или кръговете във водата. Командата за охрана е създадена от този момент, когато при вас се включи колективната комуникация с изобретяването на радиото, телеграфа и телефона. Вие тръгнахте по пътя на дзетовците. Вместо да развивате телепатията и ясночуването, вие тръгнахте по пътя на техническата комуникация. Това ви даде възможността да се обедините. Но вие започнахте съзнателно да се обединявате в деструктивни групи и течения. И ако преди война е съществувала между отделни кланове и държави, то с внедряването на комуникациите в света ви, тя придоби световни размери. И ако преди сте творили колективните си мисълформи поотделно и безсъзнателно, както е в случая, когато изблика на гняв предизвиква спонтанно творене на мисълформа за насилия, то с внедряването на комуникациите на ниво планета, ви започнахте да се обединявате в световни военни съюзи и да творите мисълформи за насилие и войни съзнателно и насочено. Това изведе развитието на цивилизацията ви на деструктивен път и би могло да свърши с разрушението на планетата. Вече имате подобен пример – с планетата Малдек. Затова бе създадена команда с представители на различни Нива и Структури за контрол над деструктивното развитие на планетата ви заради населяващото я човечество.
Следователно преди ти не си се инволтирал на Нисши нива?
Проявявам се в няколко Демиургически Системи. Висшата Същност не може веднага от Нивото си да се инволтира в Нисшия свят. Формата на Нисшия Свят не издържа подобно качество енергия и просто изгаря. Затова Същността постепенно снижава своята светимост, облича „дрехите” и постепенно се спуска по Нивата.
В буквалния смисъл на думата то е атомен реактор. В него много бързо изгарят всички физически форми. Но, ако го облечете в бетон и камък, както и правите, той отслабва въздействието си на физическите обекти. Затова, за да се снижа в същността на Аштар ми се наложи да се инволтирам на различни Нива като постепенно се спусках и обличах в различни тела и обвивки. Подобно е на известните матрьошки. Трябваше да се създав в различни матрьошки като се намалявам и инволтирам в нови Форми.
Тогава бих искала да чуя разясненията ти по повод на скорошна информация от Аштар, която контактьорът Сцелия поднесе.
Просто трябва да мислите за себе си. Именно в светлината на това, колко търпение и състрадателност имате и какъв е коефициента на вашата светимост. Звездните души, които бяха с вас много векове, направика всичко, за да ви подбудят да живеете с любов и състрадание. Но болшинството от вас подобно на гъби попиваха Тъмнината, а не Светлината. Тъмнината е тежка и вече сложи върху вас отпечатъка „мои”. Отдавайки доброволно Душите си на Тъмнината, вие способствате и винаги сте способствали противопоставянето си на Твореца. Сега напразно разчитате на милосърдието на Твореца. Няма да има такова. Еволюционно непригодните Души, извършили много злини, просто престават да бъдат Души, а енергията се връща към Източника, който ги е сътворил. Именно агресията е основополагащ критерий за подбор. Замърсения със злото човешки егрегор е крайно опасен за Вселената. Само Земята има особено значение в Галактиката, но тя може да стръска от себе си хората, пречещи й като паразити на Възхода.
Имам няколко въпроси относно тази информация.
Светлината и тъмнината степени на приближаване (респ.отдалечаване) от(към) Абсолюта ли е. Обаче всичко е Абсолют, неговите Форми и Трансформации. Тъмнината също е сътворена от някой. На кого се противопоставяме ние, човечеството? На кой Творец?
Какво предизвиква Твореца да се отвърне от милосърдието и какво е милосърдието на Твореца?
Дали човечеството просто ще бъде изхвърлено като паразит? Но нали повечето хора не са виновни за своя Избор. Ако съществува команда за защита на планетата от човечеството, то защо няма и команда за защита на човечеството от деструктивните Същности, които го потискат? Това не влиза ли в компетенциите на Аштар?
Вие противопоставяте Първотвореца на вашето Мироздание с Престола на Абсолюта. Правилно си разбрала – степента на отделеност от Абсолюта, следователно и от престола на Абсолюта, а също и от Първотвореца, който е от групата на 12-те Първотворци, всъщност е степен на Тъмнината. Отдавайки се на Тъмнината, се отделяте все повече от своя Първотворец и от Абсолюта и сте в труднодостъпната Му част, подобно на ракови разсейки или болен орган. Както вие действате с раковите разсейки – ако не се подават на лечение или нямат желание да се излекуват, вие ги премахвате хирургически и после просто преработвате отпадъците. Милосърдието на Твореца се състои в това – в опити да не унищожи, а да лекува човечеството. Но многото хилядолетия не дават резултати. Нееднократно към вас са се насочвали команди за спасение. Такива има и сега. Но вие сте глухи за тях.
Нека да караме подред. Защо никой не ни защитава от деструктивните цивилизации (сивите, рептилоидите), които също паразитират върху нас и крадат енергия от човечеството?
Защото ние с вас сме единен организъм, вие – един орган, ние – друг. И двата са важни, но и двата поразени от вируси. И двата се опитват да се излекуват, но безуспешно.
Чий единен организъм?
На твореца. Всичко във Всеки, както те учат. Вие сте органи в тялото на Галактическия Творец, който е орган в тялото на Твореца на Мирозданието. Галактическият Творец ви е изолирал, подобно на болен орган. Ако не бъдете изцелени, просто ще се наложи да ви отделят подобно на тумор.
А рептилоидите и сивите?
Да, и други цивилизации, които не се поддават на лечение.
Кой е взел такова решение?
Обсъжда се на ниво Галактивески съвет на Световете и Галактически Логос.
Някак си това не говори за Любов, за която постоянно става дума – че Бог ни обича безмерно. А всъщност ни плашите с унищожаване.
Как карате децата си да им направят ваксина?
Знач ни плашите, за да си направим ваксина? Но нали страхът поражда страх и негативни мисълформи – това правилно ли е?
Опитът ви показва, че при вас негативните мисълформи работят по-силно от конструктивните. Опитваме се да използваме тази ваша способност.
Искате да се плашим от гибел и да се страхуваме от Галактическия си Творец?
Искаме да ни чуете и да се замислите над чутото. Искаме да бъдем чути, защото иначе после ще е късно. Ако Галактическият Съвет вземе решение за унищожаването ви, ще кажете, че не сме ви предупредили.
Галактическият съвет има ли такива правомощия?
Пълномощията винаги се дават отгоре, както е и при вас, и във всяка структура и Йерархия. Такова решение, ако то бъде взето, трябва да е санкционирано Централното Слънце, т.е. съвета на 12-те Престола на Абсолюта.
Има ли подобни прецеденти в историята на Мирозданието?
Да, но и да ви разкажем за това, няма да има полза. Тези Нива са ви непознати.
И там л е имало цивилизация, унищожена от решението на Галактичесдкия съвет на Световете?
Това са нива над цивилизациите. Това беше частична анхилация (унищожение), но това е отделна тема. Част от Същностите на този Свят доброволно тръгнаха към унищожението, за да бъдат рамо до рамо с братята и сестрите си по Дух в момента на обединяването в Единство. За това после ще ти разкажа.
Къде е тогава Законът за свободата на избор? Значи той се нарушава!? Ами ако човечеството никога не се съгласи на унищожаване?
През цялото време си мислите, че вие сте отделна и независима част, което не е така. Вие сте в състава на друг Творец, и затова водещо е неговото решение и неговия избор. Ако Планетарния Логос вземе решение за унищожаването ви, то неговото решение е и ваше, само че вие не го осъзнавате на Нивото на Цялостността.
Както е и в организма ти. Ако някой орган е критично болер, решението за премахването му взимаш ти. Преди това си пред дилемата – да махнеш болния орган, или да го оставиш с цялата яснота за непредсказуеми и печални последствия, а този орган може да порази и други и да погълне всички, както правят раковите разсейки в телата ви. Ще бъдеш ли милосърден към такъв орган, при положение че може да пострада целия организъм?
Толкова ли са зле нещата?
Вие не напредвате и не чувате. Продължавате да сеете негативни мисълформи.
Нима светът ни не се прочени стремително през 20-ти век?
За вашия светоглед – да, но за галактическия, това дори не са костенуркови крачки, а заковаване на място. Светът се развива стремителни, със своите си скорости. Вие много изоставате от развитието на планетата си. Знаково 20-ти век се свързва с изобретяването на оръжията за масово поражение.
Каква е вината на човечеството? Ако някога могъщи Същности са оградили енергиите и целият ни свят е в плен на тези вибрации, което е породило мисълформа за отнемането на чуждата енергия – в какво сме виновни ние? Ние просто се опитваме да се изтеглим от тази енергийна яма. При това продължават да ни отнемат енергия. Защо никой от Галактическия Съвет не се възмути и не се справи със Същностите, които произвеждат подобно заграждане на енергии? Възможно е да не успяваме да ви чуваме просто заради недостиг на енергия за това.
Вече ви говорих за това – в тази информация, която предадох чрез Сцелия. С тези Същности се разбират висшите Йерарси. За тях е настъпило това, което наричате Страшния съд. Тече уравновесяване на техните светли и тъмни дела. Ако везните се наклонят към Тъмнината, те също най-вероятно ще се унищожат.
Сега говорим за кого и на какво ниво?
За Нивото на управление на вашия Свят, вашата Планета, вашата галактика.
Но ти каза, че Галактическия логос е частично болен заради нас и иска да се избави от нас. Значи той не се унищожава?
Той все още не е изцяло поразен и частично е изцелил част от органите си от паразитната енергия. Затова и не иска да чака да се заразяват и другите органи. Що се отнася до Планетарния Логос и Слънчевия Логос, те също са заразени и се лекуват. Действията им също се разглеждат. Отново дошлата до вас Космическа Йерархия анализира светимостта на всички нива и всички органи в телата на Логосите – Планетарния и Слънчевия.
Значи Страшния съдъ вече тече? Кога ще стигне той до човечеството?
Да, тече, сигурно имаш предвид персонално кога Галактическия Съвет и галактическият Логос ще вземат такова решение и ще има подобни санкции. За теб „съд” е като съдилище, на практика просто се сравняват световните показатели на всяка част, всяка Същност и нейните Фрагменти. Като претегляне на тъмните и светли дела и мисли, извежда се общия показател за Светимост.
Хайде да разгледаме най-вероятният вариант за Страшния съд. Ще има ли войни и катастрофи, стихийни бедствия или унищожаване на човечеството? Ще има ли масова смърт?
Войните си ги правите сами. Сега част от хората завземат „висшите” Нива постепенно, поради което така зачестиха катастрофите. Тази част не се връща обратно. Всеки ще бъде разгледан отделно. И ако в него има искра на Духа и той пожелае прочистването си, тази помощ ще му бъде предоставена. По аналогия с вирусите – всеки човек отделно се разглежда доколко е поразен от вирусите на тъмнината, останало ли е нещо, което може да се възнесе във Форма после прочистването или при прочистването всичките ми Форми-тела ще изгорят, като частичката Дух просто ще се присъедини към своя Източник – планетарното семейство, слънчевото семейство, галактическото семейство или по-нагоре. Ако практически всички тела са пораазени, то те се унищожават и Духът се връща на този, когото наричате Абсолют, в Абсолютното Съзнание. Ако част от телата успеят да се спасят, излекуват от вируса и човешката Същност доброволно изрази желание за лечение и изчистване, естествено всячески ще й бъде помогнато. Така работа се води със сега живущите на планетата. В съня ви с вас работят вашите куратори. За вас са привлечени всички възможни сили за помощ. Несметно количество доброволни помощници работят за вас. Но ни е нужно доброволното ви съгласие за изцеление, без него всички ние от Командите на Светлината сме безсилни
От живеещите на планетата, през съда минават основно лидерите на страните и видните дейци от всички сфери на живота, които оказват съществено влияние върху масите и масовото съзнание и развитието на човечеството като цяло. Сега деянията им се разглеждат и анализират, но по тях засега не се взимат решения. Този процес не е прост, тъй като сте оплетени с енергии и е трудно да се разплете кълбото. Фактически сега минавате под такова отсяване. Кое точно във всеки от вас – което си е ваше и избрано от вас, всъщност е личният ви осъзнат избор и кое – натрапен от колективните мисълформи и егрегориалното матрично съзнание. Това е отсяване на зърното от плявата. Разбираме, че повечето от вас просто транслират натрапени им мисълформи за страдания и агресия, за страхове и защита от нападения. С тези мисълформи се опитват да работят Възнесените Учители, като им отправят изпълнени с Любов и Надежда послания. Но като цяло в човечеството са силни мисълформите за страха и насилието.
От разказа ти лъха на безизходност
Разбирам, че за вас времето безвъвратно си е утишло. Да се пише за това е абсолютно късно. Никой, който досега не е застанал на пътя на космическия устрем, няма да успее за нищо, освен да намери в себе си сили и да помоли за велико опрощаване. Възможно е тогава искреното ви разкаяние да не повлече със себе си пълната ви енергийна разбивка на фрагменти на енергиите и изцяло да ви лиши от вашата Личност.
Земята навлиза в пояса на необратимите събития и след него няма да остане по-голямата част от животите тук или още някъде. Вашите животи! – дори не си представяте какво означава това. Дори да се говори за това е трудно, а да си го представите как ще се случи е по-страшно
Съдейки по този текст в посланието на Аштар, всичко вече е предрешено и само можем да се молим да не е най-страшната участ? Кого да помолим за велико опрощение?
Мирозданието, което страда отвашата заразеност и вашата глухота. Галактическият Творец, който е болен от вас. Първотвореца, от когото е откъсната част от Него като тумор.
Често ни говорят, це творецът и Аболютът са нашия Отец Небесен, а ние сме неговите деца, и че той ни обича. Нима болните деца се унищожават? Нима възпитаното в атмосфера на насилие дете е виновно за нещо? Виновни ли са възпитателите му?
Не разбираш и затова разделят светът на деца и възрастни. Това е парадигма на съзнанието ви. Всъщност Всичко е единно. Вие сте клетки от Организма на Бога. И дори да не се развивате в благоприятна среда, във всеки от вас има Искрица Божия. Достатъчно примери и сигнали, откровения и месии са ви изпращани, за да си отворите очите и сте готови за Светлината. Но вие сте слепи.
На нас ни се казва, че всичко това са само игри – жестоки, но игри. Нереални илюзии. Че всички ние просто сме избрали да играем тази Игра заедно със всичките й участници. Ако в мащабен смисъл смърт няма, то кое тук е лошото?
Вие задържате развитието на другите играчи. Представи си, че всяка команда чака един играч, който се е залисал на мястото си. И цялата команда не може да играе тази игра или да излезе хилядолетия от играта и от многото зони само защото някои играчи просто не искат да чуят останалите и настояват за отделеност и за своя си избор.Нима на теб ти харесва човек, който мисли само за себе си и се опира само на решенията и желанията си, без да отчита тези на околните? При което и вреди – на себе си и на околните. Какво би направила с такъв човек? Какво правите с подобен в обществото си?
Съдим го и го наказване. Но ми се струваше, че Висшите светове са по-милосърдни?
Висшите светове са целесъобразни. В нашите светове човешките ви разбирания за морал са неточни. Ние не делим на тъмно и светно, просто прилагаме тази терминология, за да се пригодим към разбиранията ви. Ние разглеждаме целесъобразността и нецелесъобразността на едни или други събития, на едни или други вектори на развитие, на едни или други направления и показатели за светимост. ЦЕЛЕсъОБРАЗност означава подобие на Бога. Негов образ. Подобие на Твореца ви. Съответствие с целите му. Вашият вектор на развитие тръгва от целите на Твореца. Действието ви не са подобри на Образа на Божественото във вас, имам предвид основната част от човечеството.
Съдейки по посланията на Аштар, земният план, плътниете слоеве, Третото ниво се ликвидират?
Съвсем не – трансформират се.
Какво означава това?
Че ще се премине през светлинно огнено прочистване.
Огнено? Тоест не потоп, а всичко ще бъде изгорено?
Не толкова буквално. Един вид вибрационен контрол. Камертоналната проверка на звученето на вибрационните ви октави и на вибрациите ви като Колективна Душа на човечеството.
Ако приложим аналогията с тялото, то честотата на вибрации, изпращана на Земята, ще бъде повишена. Клетките от тялото ти, които са в съзвучност с камертона, ще завибрират по-бързо според нивото на вибрациите на камертона. Това ще позволи на тялото ти да набере вибрациите на Светлината и да се възнесе. Клетките в теб, които са несъчвучни с октавата на Камертона, просто изгарят от тези вибрации, разпадат се като пепел от хартия. Ако да кажем 5 % от клетките ти изгорят, то за теб процесът ще е безболезнен, като сваляне на мъртва кожа. Ако са повече, то степента на болезненост ще зависи от процента и съзнателното ти участие в този процес. Ако количеството клетки без съзвучие с Октавата на Светлината е значително, то самата Форма ще се разпадне. Проверката на камертона ще преминат всички Тела. Съответно някои от вас няма да успеят да преминат проверката в едно или няколко Тела. Всичко е много индивидуално. Тези, чието физическо тяло най-малко съответства на Камертона на Светлината, но останалите тела съответстват повече, ще загубят физическото си тяло. Тези, чиито тела са изцяло балансирани, ще успеят да повишат вибрациите им едновременно, но сред вас това са единици и основно са аватари, които знаят, как правилно да напускат Формата. Представителите на Тъмнината, които не съответстват на вибрациите на Октавите на Светлината и не издържат на камертонното звучене на Светлината ще бъдат разложени до първоелементи. Тоест Формите им просто ще се разпаднат и частичката Дух ще се върне обратно към Абсолютното Съзнание.
Говориш за съзнателно участие в този процес. Как може еда се постигне това? Какво да правят тези, които искат да преминат Октавата на Светлината и да повишат вибрациите си – само да молят за помощ ли?
Вие приемате молбата като унижение или зависимост. Това е изкривената ви представа за Боественото Присъствие и Жертвеното Благоволение, деформирана от религиите, които са ви натрапени. Божественото Благоволение е безмерно, и всеки зов за помощ е чут и винаги има отговор за него. Затова се молете на Отеца си Небесен, на Твореца си. Призовете Го. Изразете волята си в рамките на волеизявленията, които Той ви е дал. Ако сте в съгласие със своя Дух и с Божествения Отец, то Той ще ви чуе.
Иначе казано, ако частичката Дух във вас, окована в обвивката на личността ви, съответства на вибрациите на Твореца на Света, то Той възприема вибрациите ви. Тук няма излъгани – ако помислите ви са чисти, те ще бъдат чути. Ако не са , то те не съответстват на вибрациите на Твореца и той не може да ги възприеме и ще ги отхвърли като чуждородни. Прочиствайте помислите и стремежите си. Изразете искреното си намерение да се прочистите и да получите помощ в този процес и ще бъдете чут, ще ви се окаже помощ.
Възможно е за някои, навярно дори за мнозина, този процес да е болезнен. Но призовавайте на помощ и съществата от Светлината на Благодатта, които ви обичат и слизат до вас, за да ви помагат да преживеете сложния период на трансформацията си. Призовете Висшите си Аспекти, Учителите и Наставниците си. Призовете Архангелите. Никой няма да ви откаже помощ.
Преди Йехова ни плашеше с потоп, със страшния съд и Божият гняв. Сега ти ни плашиш с огнено прочистване и съд. С какво единият страх е по-добър от другия?
Целта ми не е да ви сплаша, а да ви предупредя за идващите събития.
Тоест, това ще се случи достатъчно бързо?
Не мога да ти посоча времеви рамки. Забранено ми е това. И после – времето ви тече различно, а времевите рамки ще зависят от вашата готовност. Този процес вече тече на Фините Нива. Началото е положено На вашият свят може да отнеме деситилетия, но може да се случи и на мига.
Тоест?
Ако повечето от вас изразят намерение да се възнесат и се обърнат за помощ, то ще се случи достатъчно бързо за вашите времеви рамки. „Бързината” зависи от силата на устрема ви като човечество. Както капката препълва чашата, както, количеството минава в качество, така и човечеството като цяло може на мига да се възнесе от натрупаната маса благи мисли. Но съдейки от сегашните ви мисълформи, които генерирате, този път е малко вероятен. Следователно няма да има бързо Възнесение. Но всичко зависи от вас.
Давани са ни много прознози, които не се сбъдват. Затова и хората престанаха да им вярват.
Сбъдват се, но не го виждате, защото продължавате да поддържате видимата за вас реалност в предишния й режим. Вслушайте се в телата си и почувствайте промяната си, която се опитвате да заглушите. Телата ви звучат по новому. Всичко се обостря и забързва, в това число и времето. Идва светът на новите енергии. И от вас и решението ви зависи какво място в него ще заемете.
Пребивавайте в Светлината на Твореца всяка секунда. Не позволявайте на тъмните сили да ви завладеят. Призовете Светлината на Твореца и милостта на Твореца и телата ви ще продължават да се трансформират и променят в съответствие с целите и Образа на Твореца – целесъобразно волята Му.
Да пребъде Светлината с вас.
Аз, Адонай, разговарях с теб. Бъди в светлината и бъди достойна за избора на Твореца си.
СЕлена, 28.11.2015
Превод: Анита
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/5-992?xg_source=activity
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: