Брояч от 3.2006г.
5575431
Users Today : 395
This Month : 7827
This Year : 23628
Views Today : 2161
Who's Online : 6
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Марта

10 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Каузално тяло на човечеството)
10 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Преминаваме днес към каузалното тяло на човечеството, което съответства на пета чакра.
Както знаете, тази чакра отговаря за самоизразяването и за творческата активност на човека.
А в каузалното човешко тяло се запечатват всичките му «постижения», свързани с емоционалното и ментално възприемане на света.
При това, точно пета чакра и каузалното тяло са границата, която дели Божествените човешки аспекти от земните му характеристики.
Затова, колективното съзнание на човечеството зависи в голяма степен, от кая страна на тази граница, се намират повечето хора в момента.
До скоро, преобладаваха земните човешки качества и едва напоследък «индикатора» за духовност тръгна рязко нагоре.
Това е следствие натрупания духовен багаж, който започнахте да прилагате в живота.
С други думи, теоретическите Божествени знания намериха практическо приложение: при промяна на поведението, в отношенията с обкръжаващите, при преоценка на ценности и жизнени приоритети.
Хората започват да живеят по вселенските закони, забелязвайки и проследявайки причинно-следствените връзки в собствената си съдба и в живота на другите.
Всичко това способства за доста бърза трансформация на каузалното тяло на човечеството – повишавайки вибрациите и поемайки по нов оборот от развитието.
На физическо ниво се проявява като осъзнаване абсурдността на сегашната ситуация и отказ да се подчинявате на натрапения порядък.
Повишава се социалната активност на земното население, но вече в основата ѝ не лежи само подобряване на собствения живот, но и желанието да се промени системата като цяло, понеже манипулирането на човешкото съзнание, става очевидно дори за непосветените.
Изплуват все повече и повече факти за престъпленията на световната върхушка, която се обогатява за сметка бедите и страданията на хората.
И макар на физическо ниво, все още да управлява тайното световно правителство, на енергийно ниво, колективното човешко съзнание започва да се накланя към Божествената съставка и процеса набира обороти.
Но за да се затвърди това положение, всеки от вас не бива да забравя, че само чистотата и стабилността на вибрациите ви могат да удържат и усилят процеса, водещ към възнесение.
Насищайте общото ви каузално тяло с най-високи енергии, които да помагат при разтварянето на всички прегради по пътя към новия живот, при изявяването на духовния и творчески потенциал на всяка въплътена душа.
Провеждайте практики за очистване от тримерните програми, по освобождението от менталните и емоционални шаблони, които пречат на напредъка ви.
И ви благославям за това, родни мои!
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 10 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-kauzalnoe-telo-chelovechestva/

9 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Ментално тяло на човечеството)
9 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Продължавам разказа си за колективно съзнание и ще се спра по-подробно на менталното тяло.
Започвам с това, че менталното тяло не случайно съответства на сърдечната чакра.
Именно в това е неговата Божествена същност – да мисли и приема света със сърцето, а не с ума.
Но, както знаете, постепенно тази способност е била практически загубена от хората и е заменена с УМОзаключения, в основата на които е логиката и практичността.
Това се е получило поради нуждата на рептилоидите, да свалят човека в материалния свят, в който те се чувстват като риба във вода, следователно, лесно манипулират човешкото съзнание.
Ако човека остане във високите – Божествени – вибрации на менталното си тяло, би бил непредсказуем за рептилоидите, следователно, неуправляем.
Точно свободомислието и искрените душевни пориви, извиращи от сърцето, са главните врагове на рептилоидите през времената, когато хората са били все още Богочовеци.
За да вкарат човека в определени рамки, от рептилоидите са били разработени ясни устои – правила и закони, които постепенно внедрявали в човешкото съзнание чрез еднотипни мисли и понятия, лишаващи човека от индивидуалност и свободно самоизразяване.
И в това начинание успели напълно.
Разбира се, през всички времена е имало ярки и изключителни личности, но това е било изключение от правилото, а повечето хора са се превърнали в сива послушна маса.
Такова сиво и безцветно било и колективното ментално тяло на човечеството.
И едва сега, когато на Земята се излива мощен поток от истински Божествени знания, променящи напълно човешкото съзнание, колективното ментално тяло започва да променя параметрите си, повишавайки вибрациите си за сметка на пробудилите се хора.
Може да бъде оприличен на дълго сдържан шлюз от рептилоидите, а бурният поток нови знания е помел всички стари ментални шаблони, заседнали в човешкото подсъзнание.
И всичко това става за доста кратки срокове – само за няколко десетилетия.
Станало е възможно, преди всичко, поради високите земни вибрации.
Енергийното пространство е променило своите параметри, приближавайки ги до тези, каквито са били през периода, когато са се появили Богохората.
По този начин е бил стартиран процеса на припомняне от дълбоката памет на знания за истинския си произход и предназначение.
С други думи, вибрациите на човешкото ментално тяло започнали да се изравняват със земните и колективното ментално тяло започнало да се променя стремително.
И този процес набира обороти с всеки изминал ден.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 9 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-mentalnoye-telo-chelovechestva/

8 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Емоционално тяло на човечеството)
8 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Продължавам разказа си за колективното съзнание на човечеството и ще разгледам следващото фино тяло – емоционалното, което има огромно значение в тримерния свят и помага за оцеляването на човека.
Именно в него са съхраняват всичките емоции, отговорни за самосъхранението, самоутвърждаването, самоуважението…
Но в тримерният свят, приставката «само» се асоциира най-често с човешкото его, което се подхранва още от ранно детство и понякога се раздува до невероятни размери или се подтиска от по-силните личности.
Именно егото поражда всички други негативни емоции, помагащи на човека да оцелее в дуалния свят: гордост, тщеславие, завист, ласкателство…
Ако егото е подтиснато, емоционалното тяло излъчва страх, вина, неувереност в себе си…
Колективното емоционално тяло на човечеството представлява синтез от тези, понякога противоположни една на друга енергии – някаква средна стойност, която практически, не се променя през вековете.
Но сега, когато огромно количество хора излизат на ново духовно ниво в развитието си, емоционалното им тяло започва постепенно да се избавя от дуалното възприемане на света.
Хората започват да разбират противоестествеността на противопоставянето от всякакви видове и опитват да постигнат загубеното някога единство с всичко съществуващо по Земята.
И за сметка на пробудените души, емоционалното тяло на цялото човечество започва да се променя, разрежда и да привлича до новото ниво, все още спящите.
Всичко това се случва повече на енергийно ниво, но постепенно, общия емоционален фон започва да се променя и на физическо ниво, избавяйки се от ясно изразената негативна окраска.
А в това е много голямото значението на всеки от вас, скъпи мои.
Вие сте способни да активирате верижна реакция на ДОБРОТО, като не откликвате на злото със зло, на оскърбленията с оскърбления, на лъжата с лъжа, на лицемерието с лицемерие…
И това не е проява на слабост, а напротив – проява на сила, понеже, за разлика от обикновените хора, осъзнавате напълно, какво се случва сега на Земята.
Вие сте способни да им помогнете да се избавят от тежкия тримерен товар с усмивката си, със сърдената си топлина, с душевната си щедрост.
А на фино ниво се отразява като очистване на общото емоционално тяло, понеже високите ви енергии проникват в емоционалните тела на всеки срещнат по пътя ви, преобразувайки старите «тежки» дуални енергии.
Това ще ви позволи да усетите ЕДИНСТВОТО с всички въплътени по Земята души – «да се хванете енергийно с тях за ръце» и всички заедно да напредвате към пето измерение.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 8 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-emotsionalnoye-telo-chelovechestva/

7 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Колективното човешко съзнание)
7 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Продължавам разказа си за енергийните механизми при пробуждане на човечеството и този път ще стане на въпрос за колективното човешко съзнание.
Искам да подчертая, че става въпрос за колективното съзнание на хората, а не на рептилоиди или клонове, които си имат свое колективно съзнание.
Ако го кажа съвсем накратко, става въпрос за сбор от средните показатели на фините човешки тела.
Може да се удивите, но човечество като цяло, също като човека, има своето висше Аз – Божествената душа, която обединява всички въплътени земни души.
Разбира се, нейните количествени показатели се променят всяка секунда – с напускането на въплътени и идването на нови души.
По същия начин се променят и качествените ѝ показатели, понеже се променя постоянно съзнанието на всеки отделен човек.
А сега тези промени са доста динамични.
Ако преди, в продължение на векове и дори хилядолетия, колективното човешко съзнание е било относително стабилно, поради строгите ограничения по държава, религия, закони и традиции, сега е в ход стремително разрушаване на тези многовековни устои, разпадане на стереотипите и постигане на свобода, както външна, така и вътрешна.
Следствие на всичко това, колективното човешко съзнание е станало относително гъвкаво, което позволява трансформациите и постигането на нови форми и качества.
Нека да проследим, как се случва при всяко от седемте човешки тела.
Започвам с физическото.
Навярно, сте забелязали, че някои хора изгледат доста по-млади за годините си.
А това може да се обясни с напредващата трансформация на тримерното физическото тяло в светлинно-кристално петмерно тяло.
С други думи, в него вече е стартиран процеса за подмладяване и безсмъртие, очакващи човека в пето измерение.
Постепенно, този процес ще обхване всички пробудени хора.
Преминавам към ефирното тяло.
Именно в ефирното, плътно прилепнало към физическото, но по-разредено, протичат вътрешните процеси на подмладяване, които после се проявяват на физическо ниво.
В петмерното пространство, ефирното тяло, практически, ще се слее с физическото, което ще го направи по-гъвкаво и подвижно, способно да променя форми и очертания при желание.
Разбира се, тези две тела могат да се променят и трансформират само, ако за това са готови и останалите ви фини тела – емоционално, ментално, каузално, будхическо и атмическо, за което ще стане на въпрос в следващите послания.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 7 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-kollektivnoye-soznaniye-lyudey/

5 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Енергиен механизъм на пробуждане при човечеството)
5 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес искам да продължа по-подробно за «механизма» пробуждане на човечеството – неговата енергийна съставка.
Този механизъм е бил задействан през осемдесетте години на миналия век и подобно на голям и тежък маховик, се засилва много бавно и трудно.
Но постепенно започва да набира обороти и сега е достигнал почти максималната си скорост, която да му позволи да излезе на ново ниво в своето «въртене», премествайки се в енергийното пространство на пето измерение.
Защо говоря именно за въртене?
Работата е там, че всяка енергия се натрупва в движение – като правило, въртейки се по часовниковата стрелка, което позволява увеличаване на амплитудата и едновременно, повишава честотата на вибрациите.
Навярно, някои от вас са усещали, как се въртят чакрите ви, набирайки обороти и обхващайки понякога огромни пространства.
Най-често, това се получава по време на медитации, когато сте отпуснати напълно и чакрите ви са хармонизирани.
Но когато достигнете достатъчно високо вибрационно ниво, този енергиен «механизъм» става автоматичен и въртенето на чакрите ви става самопроизволно и очистващо.
При това, всяка ваша чакра чисти свое ниво от енергийното пространство, повишавайки вибрациите му.
За да разберете по-добре принципа, ще разгледаме конкретен пример.
Да предположим, човек постигнал високо ниво на духовно развитие, попада в голяма разнородна тълпа с максимално различни вибрации.
И ако в такава ситуация успее да запази стабилно и хармонично състояние, самото негово присъствие, започва да променя енергията на тълпата.
Всичките му чакри — от първа до седма — започват да се ускоряват, увеличавайки радиуса си, докато в енергийното им поле не се окажат всичките тези хора.
Какво се получава на фино ниво в такъв момент?
Всяка от чакрите влияе на група от хора, с които има сходни вибрации.
Но понеже, при високо духовния човек, дори ниските чакри се различават съществено от тези на тримерния човек, неволно «притеглят» другите нагоре, както и всички останали чакри, активират в хората максималните им възможности.
На фино ниво, това изглежда като многослойна баница, всеки слой на която си има своите вибрации и се разрежда все повече и повече.
А това се проявява на физическо ниво с намаляване на енергийния хаос, който неизбежно се получава при струпването на толкова различни хора, което позволява избягването на крайности.
Вместо нарастване на енергийния хаос, тълпата се структурира по вибрации, което позволява избягване на неприятни последствия.
И това е следствие повишаването на всеки човешки «слой», поне на малко по-високо ниво, което намалява стереотипните реакции и дава възможност на хората да осмислят случващото се.
Понякога са достатъчни няколко секунди, за да се промени енергийната ситуация и да се избегне взривоопасен конфликт.
И повярвате, родни мои, на това е способен всеки от вас, ако се научите да запазвате стабилно ниво на високи вибрации, независимо от случващото се наоколо.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 5 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-energeticheskiy-mekhanizm-probuzhdeniya-chelovechestva/

4 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Обмяна на енергии)
4 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Като завършек на разказа ми за отношенията между мъжете и жените в пето измерение, ми се иска да се спра на още един техен аспект, на който почти не се обръща внимание в тримерния свят.
Става въпрос за енергообмена между мъжа и жената.
За хармоничното човешко развитие трябва да са напълно уравновесени мъжкото и женското начало.
Първо, това способства енергийното балансиране на всички духовни човешки съставки, което прави личността ценна.
По този начин се уравновесяват и двете мозъчни полушария.
Второ, възстановява се загубеното някога единство между две половинки, които, отделени една от друга, се чувстват в тримерния свят изгубени и нещастни.
Подсъзнателно човекът, от век на век, от въплъщение във въплъщение, опитва да открие втората си – родна – половинка.
Трето, по такъв начин се премахва залитането с ментален и емоционален характер, което е неизбежно при преобладаване на мъжкото или женското начало.
Точно затова във вашия свят има толкова много мъжествени жени и женствени мъже.
Как все пак се обменят енергии между мъжете и жените?
Благодарение на енергийното единство – пълно съвпадение по вибрации при всички фини тела, мъжката енергия, сливайки се с женската, се смекчава, лишава се от своята твърдост и агресивност, а женската, преминавайки плавно в фините мъжки тела, се структурира, придобива гъвкавостта и увереността, които не му достига.
По този начин се получава шлифоване на личността при всеки един – някакъв среден вариант, който изключва крайности при проявата на емоции и чувства, действия и постъпки.
Но при това не се получава обезличаване, а напротив, увеличава се многократно творческия потенциал на всеки един.
И това се обяснява с енергообмена между жената и мъжа, което води до обогатяването на всеки от тях – енергийно, духовно, ментално и емоционално.
Всеки взема най-доброто от другия и дава своето най-добро.
С други думи, постоянния енергообмен позволява избягването на застоя и се проявява като ярки творчески прояви.
Това постоянно взаимообогатяване създава около такава двойка мощно енергийно поле, което по вселенския закон привлича подобните двойки, помагайки в разкриване на творческия им потенциал и проявяване на най-добрите им качества.
И, понеже в пето измерение, за разлика от трето, закона за единството е безпрекословен, тук не може да има завист, конкуренции или обиди, и всеки се занимава с любимо занимание, създавайки радост за себе си и другите.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 4 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-peretekaniye-energiy/

1 февруари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Любовта поражда творчество)
1 февруари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес искам да продължа разказа си за отношенията между мъжете и жените на новата Земя.
Духовната съставка в тези отношения позволява хармонията не само в своя живот, но и да помагате на другите в това отношение.
И това ще се получи при сливането в едно на мъжкото и женското начало като идеал може да привлече идеалните двойки, давайки възможност за хармонични отношения.
В този случай, има двойно действие на закона за привличането – високовибрационният съюз между мъж и жена поражда около тях мощно любовно енергийно поле, създаващо условия за възникването на подобни хармонични двойки, които не са успели да се открият в тримерния свят.
Засега е трудно за разбиране, но повярвайте, родни мои, когато се окажете в петмерното пространство, ще разбирате всичко без думи, понеже общуването ви ще е основано на интуицията и телепатията.
На новата Земя ще започне масово свързване на «ин» и «ян» и това ще стане само на любовна основа – истинската, Божествена, чиста, безкористна, безусловна, всеобхватна, нямаща нищо общо с дуалната любов.
Това е всеобщ любовен «взрив», подобно на фойерверк и ще изпълни земното пространство с Божествено разнообразие от такива прекрасни, ярки, неповторими енергии, че в тези потоци, като по вълшебство, ще започнат да се проявяват всичките ви творчески способности, които не са се проявили до този момент в тримерните рамки, които са ви заставяли да се подчинявате на дуални правила и закони.
Точно на новата Земя ще усетите с пълна сила, какво дава съединението на мъжките и женските начала, разкриващи пред човека безгранични възможности за творчество и непресъхващо вдъхновение, щастие и радост от битието.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 1 февруари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-lyubov-porozhdayet-tvorchestvo/

29 януари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Мъжът и жената в пето измерение)
29 януари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще разгледаме доста деликатна за мнозина от вас тема: за физическото ви увлечение по противоположния пол.
Както, надявам се, разбирате, тази тема не може да остане настрана през това отговорно за човечеството време.
Това, което е било обичайно и разбираемо в тримерния свят, вече придобива съвсем друго значение и параметри.
Отношенията между мъжът и жената, вече не са не на чисто физическа основа, а по-скоро са енергийно привличане и духовна близост.
А това вече е съвсем друго ниво на взаимоотношения – не на нивото на нисшите три чакри, а на горните Божествени чакри – от четвърта до седма.
Разбира се, такива отношения е имало и преди, но са били рядкото изключение от правилото и често е водило до трагични последици, понеже не се побирали в общоприетите рамки и традиции.
Впрочем, и сега не се е променило много.
Съвременните „Ромео и Жулиета“ продължават страданията си през вековете, понеже браковете рядко се „сключват на небесата“.
Най-често, в основата им лежи или физическо влечение, което мнозина смятат за любов, или практически съображения, както от материален, така и от „нравствен“ вид – чувство за жалост, вина, отговорност, самота и много други причини, нямащи нищо общо с истинската любов.
През последните десетилетия към тях се е прибавило и запознанството по интернет, което често е един вид житейска лотария.
По какво се различават отношенията между мъжът и жената в новата реалност – в пространството на пето измерение?
Преди всичко, усещането един друг на ниво горни – Божествените – чакри.
Това позволява разкриването на дълбоки, скрити от чужди очи, душевни особености, усещане на родствени връзки, които, влизайки в резонанс, ще допълват и задълбочават най-добрите качества на всеки от тях.
С други думи, мъжете и жените ще се привличат по вибрации, намирайки сродни половинки.
Що се отнася до физическото влечение, то също ще премине на друго ниво, понеже вече ще се проявява не „долу“, а „горе“, т.е. ще слиза от горните чакри в долните.
И вече, взаимното усещане ще е толкова силно, пълно и дълбоко, че никакви земни тримерни отношения няма да могат да се сравнят с тази духовно-физическа близост.
Засега, такива отношения са голяма рядкост, защото са възможни само за преминалите бариерата на четвърто измерение.
И, за съжаление, дори да се открият такива сродни души, не на всички стигат душевните сили да разкъсат съществуващите връзки, причинявайки страдания на близки и роднини.
Но сега, родни мои, когато Земята е вече толкова близо до прага на възнесението, такива препятствия ще се размиват постепенно, увеличавайки с всеки изминал ден разслояването на хората по вибрации.
Така ненужните и отживели връзки ще се прекъсват много по-лесно и бързо, а истински обичащите се и духовно близки хора ще се привличат едни други най-естествено.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 29 януари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-muzhchina-i-zhenshchina-v-pyatom-izmerenii/

26 януари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Как да се държите с клоновете, без да нарушавате вселенските закони)
26 януари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
Днес ще разкажа, как да реагирате на клоновете, как да се държите с тях.
Разбира се, в никакъв случай не трябва да споменавате, че са клонове.
Първо, никога няма да ви повярват, понеже са напълно убедени, че са хора.
Второ, в най-добрия случай, ще ви обвинят в неуважение на личността, а в най-лошия, просто ще ви сметнат за луд.
Нито едното, нито другото, няма да е от полза нито за вас, нито за «човека»-клон.
Затова, родни мои, ще трябва да запазите за себе си всичките си знания и внимателно да обмислите тактиката си за общуване с това същество.
Желателно е, без да го обиждате, да намалите до минимум общуването с него.
По този начин, без да нарушавате вселенските закони, приемайки правото за съществуване на всичко живо по Земята, ще се предпазите от нахлуване в енергийното ви пространство.
И ще ви дам няколко съвета, как с най-малки загуби да се избавите от нежелано общуване.
При възможност, избягвайте срещи с него под разни предлози и уговорки.
Работата е там, че за разлика от хората и рептилоидите, имащи чакрова система, не са способни на дистанционно енергийно взаимодействие.
Могат да се «хранят» от енергията ви, само физически редом с вас.
Ако е невъзможно избягването на такъв контакт, поставете си най-мощна енергийна защита.
Ще забележите недоумението на клона, когато не успее да се захрани от вас.
Няма да разбира причината и интуитивно ще ви избягва, и ще потърси друг енергиен източник.
И последния ми съвет.
Не опитвайте да обяснявате на клона — да го насочвате по истинския път, да го приобщавате към духовното, да го учите да живее по вселенските закони.
За съжаление, той не е в състояние да разбере всичко това, понеже е създаден с напълно различни цели – точно противоположните.
Изключение са случаите, когато светли и чисти духовни хора, са заменени с клонове, за да не водят другите след себе си.
При много от тях е запазена «оригиналната» памет и по навик ги тегли към езотеричните знания.
Но те също са «роботизирани», т.е. вкарани в определени шаблони: повтарят заученото автоматически, употребявайки правилни, красиви, духовни думи, които, за съжаление, не съдържат никаква енергия.
И мисля, че мнозина от читателите на посланието, са се сблъсквали с подобни случаи в интернет.
Знам, родни мои, колко е трудно да приемете и разберете всичко това, но е дошло времето, когато трябва да сте наясно с истинското положение на земните дела, без всякаквото им украсяване.
А вие, подобно на въжеиграчи, трябва да се научите да поддържате баланса при всяка ситуация, за да не се изпускате в тримерната «пропаст» и да стигнете цели и невредими до дългоочакваната цел – новата петмерна Земя.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 26 януари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-kak-vesti-sebya-s-klonami-ne-narushaya-zakony-vselennoy/

25 януари

Отец-Абсолют – Пробуждане на човечеството (Отличителни особености на клоновете)
25 януари 2019 г.

Здравейте, скъпи мои любими деца!
За да завърша разказа си за клоновете, днес ми се иска да спомена още една тяхна особеност.
Понеже самите те нямат представа, че са клонове, неприемането им от хората, които усещат тяхната бездушност, ги учудва много.
Особено болезнено се проява при бившите чисти човешки душ, в които са запазени напълно спомените от предишни животи, отношения с близки, приятели, колеги.
Те съвсем искрено не разбират, защо постепенно се променя отношението към тях.
Най-често, и хората не са наясно, какво точно се е случило – само несъзнателно усещат промените в човека.
Но колкото повече хората се отдръпват, толкова повече клона се стреми към тях, опитвайки да докаже себе си и да върне някогашните топли отношения.
Опитва с всички сили да бъде добър, правилен, внимателен, услужлив, грижлив, но ако преди това е ставало естествено, в основата на сърдечните му отношения е била душевната топлина и щедрост, вече водещо е неосъзнатото желание да се намира в енергийното поле на близкия човек и да черпи сили от него.
Клонът не е способен да усети обратна връзка – нежеланието на хората да общуват с него.
Той брутално се натрапва във всичко, прилепвайки се към човека.
За него това е начин за оцеляване и не го е грижа, че хората се усещат неуютно в негово присъствие.
Разбира се, родни мои, не бива да подозирате всеки неприятен ви човек, че е клон.
Но все пак има някои признаци, по които може, с голяма вероятност, да се определи, дали е клон.
Първо. Лишени са от чувствително възприятие.
Понеже изначално са заложени програми от създателите им, те постъпват шаблонно – без нюанси и оттенъци, присъщи на човека.
Програмите на клоновете са различни и зависят от целта, с която са създадени.
Например, клонове, внедрени в езотерична среда, може лесно да се „изчислят“.
Визуално изглеждат „мъртви“: в очите им няма блясък и живо възприемане. Това са роботи, действащи по заучени програми.
Ако четете техни текстове или коментари, те са прекалено правилни – черно-бели, бездушни – в тях, по подразбиране, не може да има енергия.
Ако рептилоидните вибрации можете да усетите с нисшите си чакри – до четвърта, енергията на клоновете може да усетите като непроизволни слаби енергийни импулси на най-неочаквани места в тялото си, но не и в чакрите.
В действителност, това са чуждите енергийни сгъстявания, чрез които съществуват.
Второ. Клоновете обичат всички видове масови мероприятия, които са прекрасни хранителни източници за тях.
Те не са способни да доловят хаоса от разните вибрации при струпването на множество хора, понеже всяка енергия е добра за тях и при цялото си желание, не могат да различат ниските от високите вибрации.
И трето. Често достигат високо положение в сферата, в която са били внедрени.
А това се обяснява с водачеството на създателите им, понеже са много заинтересовани от заемането на ръководни постове, чрез които да манипулират хората.
Клоновете-началници никога нямат свое собствено мнение и не са способни на творчески и съзидателен подход към своята дейност.
Те са само винтчета от гигантската „машина“ на рептилоидите, управляваща хората във всички области на живота.
С това приключваме за днес.
Обичащия ви безкрайно, Отец-Абсолют говори с вас.
Приела Марта, 25 януари 2019 г.
Превод: Йосиф Йоргов
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-otlichitelnyye-osobennosti-klonov/
Последни публикации
Последни коментари
За контакти