За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6225213
Users Today : 103
This Month : 10978
This Year : 10978
Views Today : 784
Who's Online : 7
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Формиране на новата матрица

Формиране на новата матрица

Великият преход. Формиране на новата матрица. Информация за текущият момент

Докато четете ченълинга помнете – никаква външна информация не притежава стопроцентна достоверност. Преди всичко слушайте себе си. Във всеки от нас е налична цялата необходима информация.
Учителю Кутхуми, какво се планира за ноември 2013, дайте моля ви, информация?
Пространството се подготвя за нови конфигурации на реалността.
Какво означава това, обяснете, моля ви?
Засега новото пространство е свито, формирано е информационно-енергийно. Т.е във формирането на новото пространство участваха много Сили, в това число различни цивилизации и мнозина от вас, изявили готовност за участие в този процес. Информационно-енергийната мерност беше записана в нулевата матрица за по-нататъшно разгръщане. Както архивирания файл в компютъра ви. Там, ако си спомняш, е направена запис на тези характеристики на пространството ви, които ще попаднат в новата матрица на пространството. Данните на тези от вас, които ще се разгънат в новото пространство, също са записани там.
Говориш за матрица. Но в обществото ни се е получило негативно отношение към понятието матрица – като някаква система, която управлява хората, без тяхно знание и ги държи в неведение за реалните процеси.
Всяка конфигурация и подреждане на пространството, създава някаква организационна структура. Матричните структури са разпространени в много светове, в това число и във вашия. Има и други структури за организиране на пространството. Матричната структура при вас са хоризонтално-вертикални линейни връзки. Самата матрична структура ще се променя в сферичен тип. Но изведнъж не може да се направи прехода, може да се разминат информационните връзки и да се загубят някои от тях. Вашата матрица: всяка точка от пространството е свързана линейно с останалите точки на пространството. Новия вариант на организационна структура – всяка точка се преобразува в сфера и всяка сфера е свързана сферично с другите сфери в пространството. Това е по-сложна структура. Сега се извършва преустройството на матричната структура.
Какво означава за човека, който се преустройва в тази нова реалност, сферичната организационна структура?
Това е разширението. За тези, които ще се включат в този процес, ще се извърши разширение на съзнанието. Какво представлява точковото съзнание, което имате сега? За всеки един момент, помните само една реалност и едно въплъщение, информация за другите реалности от вашето присъствие и въплъщения, се намират в други клетки на пространството и вашето осъзнаване събира тази памет и информация точково и линейно. Понякога, някои от вас, могат да доловят отзвук от тези пространства във вид на информационно ехо. Т.е. това, което наричате де жа вю – спомен за това, което не е било. Радостно е това, че мнозина от вас започнаха самостоятелно да възстановяват своето сферично пространство и да получават информация за предишните си въплъщения. Но това са единици, и освен това, продължавате да мислите линейно и събирате последователно информация.
Трудно ми е да го обясня линейни термини, но не съществува такова понятие като „минали въплъщения“, понеже минало не съществува. Това е условност от вашия свят. Всички ваши въплъщения съществуват в нелинейно пространствено-временен континуум и сферичните структури позволяват обединението на тези пространствени характеристики.
Т.е. мога да се видя в друга реалност или да се окажа в друга реалност?
Не, малко вероятно е. Това означава, че можеш да започнеш да се събираш в едно. Ще се появят нови знания и нови усещания. Знания за известни преди събития, които са се случвали с теб. Ще започнеш да разпознаваш много хора, които нямат отношение към сегашния ти живот. Всичко зависи от това, как преминава при теб този процес, от твоята готовност, от вярата ти, от съпротивата ти, от отвореността ти. Механизма вече е стартиран.
За кой период е планиран прехода в сферичен тип матрична структура?
Това вече започна. Няма да посочваме дати. Да, по нашите планове, разгръщането ще бъде в последните дни на ноември, но кога ще се случи реално, зависи от вас самите.
Каза, че това е работа за тези, които са вградени в новата организационна структура. Преди ми предаваха, че всички хора ще преминават постепенно. Промени ли се сценария сега?
Да, сценария се променя постоянно. Това е удивителен процес. Много е ново и за нас.
Особеност на системата ви е разноплановостта на участниците. Това, разбира се, се предполагаше. Но се планираше, че в резултат на помощта, която ви се оказва и енергийните вливания, разноплановостта ви ще се изравни и общото ниво на вибрациите ще се повиши. Но това не се случи. Затова, в условията на висока диференциация на потенциалите при всеки елемент на системата, преходния процес се усложни.
Висока диференциация на елементите в системата – какво е това?
Това са разликите във вашата готовност, казано накратко. Помниш ли, имаше много информация за енергийните подписи. Подписа не е просто код, това е комплексна енергоинформация.
По аналогия от вашия свят, ще кажем следното. Попълвате анкета за всеки човек: какви лекарства не понася, каква е спецификата на здравето и телосложението му, съответно, размера на дрехите, в какви условия се чувства най-добре и т.н. В енергийния подпис е същото, но много по сложно. Т.е. формирането на новото пространство става съобразно личните енергийни характеристики. Освен това, не се планира прекъсване на реалността. Т.е. холограмата на реалността трябва бавно да се трансформира в нова. Т.е. не трябва да видиш черно течно небе, червена горяща земя и виолетови летящи растения. Това съществува в другите светове. Но такъв Преход ще е шок за вас.
Затова, разберете, формирането на новото пространство е сложен процес и постоянно ви призоваваме да се включвате в него, понеже само вие знаете, какви характеристики са приемливи за вас. Освен това, отчитайки свободния избор, сами трябва да изберете реалността си, а това означава не да изберете от предложени варианти, а да я изградите според нуждите си. Това е и най-сложното за вас. Не можете да съгласувате нуждите си със сегашния континуум и не ви се получава в новия проект „Малдена“.
Конфигурацията на новото пространство сега има накъсани форми, на отделни парчета. Не е достроена. Защото повечето от вас не участват в този процес или участват неактивно. Ние се опитваме да прочетем информацията с разрешението на Висшите ви аспекти от информационните структури без намеса в мисловния процес – по време на сън и в подсъзнанието, в мозъка ви, от всичките ви тела. Но също не се пасва много добре.
По този начин, бе направена отливка от модела на новото пространство, но тя, честно казано, прилича на отливка от челюст, на която липсват много зъби. Сега моделираме останалите части от пространството, но без вашето активно участие, е сложно. Първо, защото в зоната на свободната воля, правото да формирате това пространство е ваше. Второ, вашето съвместно проектиране на новото пространство е несинхронизирано, вие го правите разнопосочно, а е необходима доста фина работа. И трето, просто престанахте да го правите.
Виж, формирането сега на съществуващата реалност става на основата на поддържаните шаблони от Творението, както ги наричаш. Т.е. всички заедно се „договаряте“ на ниво подсъзнание, света да изглежда така, а не по друг начин. А сега трябва да се преустрои колективното подсъзнание на нови шаблони. Но самите шаблони също трябва вие да ги изберете. Условно казано: какъв да е цвета на небето ви в новия свят: син, розов, виолетов. И това е най-простия въпрос, съществуват много по-сложни конструкции.
Но нали подобни процеси са минали и в други планетни системи. Нима опита им не може да се използва?
Може, но частично. Всеки опит е уникален. И в действителност, във Вселената няма нито една цивилизация, която напълно да копира друга – всички са уникални. И работата не е само в строежа на телата, а в енергоемкостта им. Освен това, вие сте още много млада цивилизация и съответно, прави се преминаване на планетата, да кажем, в „детска“ възраст. Нека това не е обидно за вас, но е факт. Във Вселената все още няма опит за преход на планетата на такъв ранен стадий на развитие – вие сте първите. В главата ти има образ на детска градина, където възпитателката се опитва да събере на едно място, бягащите във всички посоки деца. Това е нещо подобно.
Отговори ми, моля те, всички ли хора ще бъдат преведени в новата реалност?
Тези, които успеят да го направят.
Какво конкретно имаш предвид?
Всяко структурирано пространство е разбито на клетки и точно това дава възможност да се изграждат взаимовръзки. Без клетките не би имало система и организация на пространството. Затова, за всеки човек в новото пространство, трябва да бъде създадена своя енерго-информационна пространствена клетка, където целия да може да се влее. При това, тези клетки трябва правилно да са свързани по между си, за да не се разрушат съществуващите енергийни връзки.
Сами молите, близките ви от този живот, основно да се запазят. Т.е. не искате утре да се събудите в ново пространство и да не откриете до себе си близките си хора. Но работата е в точно това, че клетка в новото пространство можете да създадете само вие. Ние можем да моделираме такава клетка за вас, но да я напълните с вашия енергиен подпис, можете само вие. А много от вас не искат да го правят, по разни причини. Основно – поради липсата на вяра.
Прехода е процес, който не може да се направи безсъзнателно. По-точно, може, но са възможни загуби на много енергийно-информационни връзки. Ако всички заявите такова намерение, може да се направи.
Т.е., ако поискаме да преминем така, условно казано, утре можем да се окажем в неизвестна за нас форма, в неизвестно обкръжение и неизвестно пространство?
Не съвсем неизвестно. То се формира от вашия понятийно-образен апарат. Това е преформатиране на вашата реалност. Вашата реалност в нов формат. Но може да е силно променена.
Правилно ли разбирам, че не са готови за всички хора тези лични пространствени клетки, където да преминат?
Точно така. Колко хора не са готови?
Обичате цифрите. Ще ти ги посоча, имаш право да питаш. Но тези цифри ви плашат още повече. Това са около 80% от населението.
Кажи, моля те, какво ще стане, ако 80% от населението не създаде своите клетки? Как ще стане прехода за тези, които ги направят, и какво ще стане с останалите?
Сега това се решава. Разбираш ли, да предположим: ти си създала своята клетка. Но твой близък не. Ще поискаш ли да преминеш без него, да се разделите? Мнозина от тези, които успешно са работили над новото пространство – не са готови. И макар всички да разбират, че това не е вечна раздяла, ви е трудно да се примирите с това. И работата не е в децата. Децата са забележителни творци на новото пространство, те изпълняват по-голямата част от съвместното творение. Тяхната фантазия не е толкова ограничена, както вашата и вярват в чудеса, т.е. в своите магически способности. Става въпрос за родителите ви, по-голямата част от мъжкото население също не е готова. Не са готови някои „цивилизовани“, както казвате, нации.
Какво да се прави?
Зададе въпрос, на който, засега, не знам отговора. Ние не можем да вземем решение вместо вас. Всичко, което е необходимо по плана за помощ по Прехода, се прави от всички включени в процеса вселенски Сили. Има множество сили, които работят сега върху удържането структурата на новото пространство. Но да го правим вместо вас не можем, механизма на Творенето е друг. Това е вашият свят.
Но на нас ни предават много оптимистична информация от Архангелите, че пространството, едва ли не, е формирано.
Да, това е задача на ангелските структури – да ви изпълват със Светлина и да умножават потенциала ви. Това е функцията им. Правят това, което най-добре умеят. Те не са конструктори и идеолози. Те са помощници. Конструктори и идеолози сте вие.
Кажи, какво може да направи всеки от нас, за да подпомогне процеса?
Да повярва. След това – трябва напълно да приемете ситуацията. Не бива да се страхувате, с това само подхранвате силите, които се опитват да насочат Прехода в своя полза. След това, ако не сте уверени, че можете активно да формирате новото си пространство, доверете се на висшите си аспекти. Обърнете се към тях с молба, да ви помогнат или напълно им поверете процеса. Вслушвайте се в себе си. Казано на ваш език – всичко, което ви е необходимо, е да се отпуснете. Не в смисъл да не правите нищо, а да премахнете блокировката за достъп в новото пространство, която сами поставяте. Не се страхувайте. Не развихряйте страховете, премахнете недоверието. Да се доверите на Бог, е точно в това. Позволете на висшите си аспекти да формират вместо вас, вместо тези, които не са уверени в силите си, новата реалност.
Струва ми се, че мнозина са го направили.
Не е така. Мнозина от тези, които са го правили, вече се съмняват и по този начин отново променят структурата на пространството си. Малко информация за вас е лошо. Но се оказа, че много информация – също е лошо.
Но нали виждате вероятните линии, какво има на тях?
От нас също скриха тази информация, понеже я предавахме на вас. Това внасяше объркване в общите планове. Такова виждане сега има само в Най-висшите Лъчове. Т.е. при вас също има секретна информация.
Това не са секрети. Това е информацията, която не бива да е достъпна за всички. Тя има особени енергокодове. За да я получите, трябва да съответствате на определено ниво напълване. Ние влизаме в тези банки за информация тогава, когато е необходимо. Но след излизането, тези клетки от паметта се затварят. Прилича на загуба на памет за определени неща, но е по-сложно.
Т.е. ти не знаеш, кой сценарий за Преход е най-вероятен?
Не се опитвам да го видя. Моята задача е да обезпеча работата си в Структурата. Излишната информация може само да пречи.
Какво ще стане тогава с тези хора, които не успеят да си създадат клетки в новото пространство?
Този въпрос се решава сега. От една страна се отчитат обещанията, които са давани, от друга възможностите за реализирането им.
Каза преди, че всички очакват чудо от Твореца. Няма ли да има чудо?
Можеш да го попиташ сама. Той ще ти отговори. А ние – чакаме.
При някои контактьори постъпи информация, че предстои малко преобръщане на земната система. Какво означава това?
Това е един вид репетиция. „Премерване“ по вашему. Вече ви разказвахме за преобръщане на пространството и на теб също. Планетата е готова. Системите й също. Проблема е в хората.
Малкото преобръщане е пренос на земните структури в новото пространство и обратно. Енергоструктурите на новото пространство са готови да приемат Земята без хората. Това е нещо като тренировъчен полет. Ако бяхте готови, нямаше да има нужда от малко преобръщане, би се реализирало съвместното ви преобръщане. Сега структурите на Гея трябва да се връщат, до момента, когато е готова цялата система. И освен това, Гея не само ще премери новото пространство, но и ще запечата енергията си в него, ще остане нещо като свързваща нишка, настройка за радиовълните. Т.е. това вече е прекаран път, един вид енергийни релси, по които може да се прехвърли по-късно, да се преформатира отново.
Как ще се отрази на хората тази репетиция?
Всичко се подготвя така, че да не усещате негативни процеси. В текущото пространство ще бъде оставено енергийно копие, а оригинала ще се премести временно в новото пространство.
Енергийно копие на Гея? И ние няма да го забележим?
Най-чувствителните от вас ще го забележат. Могат да забележат нереалността на някои фрагменти от света. Може да се нарушат редица взаимовръзки, но в малка степен. За вас това ще стане за секунди. Т.е. ще имате усещането, че ви се е сторило. Но мнозина от Светлините работници вече получиха информация за това събитие, сами трябва да ги разкриете.
Какво още искаш да кажеш на хората?
Ние вярваме във вас, очакваме, кога ще станете осъзнати и се доверите на висшите си проявления. Обичаме ви и сме редом с вас. Време е да тръгнете напред и да не се страхувате от собствените си крачки. Време е да повярвате в безграничните си възможности, защото те са ограничени изключително от страховете и неверието ви. Ние всички сме редом с вас. В сърцето на всеки от вас.
И ще намерим начин да отговорим на всеки питащ. Призовавайте ни. Отговор и помощ ще дойде при всеки.
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1062390
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: