За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6226020
Users Today : 176
This Month : 11785
This Year : 11785
Views Today : 8260
Who's Online : 17
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Послание на Конгломерат от куратори

Послание на Конгломерат от куратори

Послание на Конгломерат от куратори към свободните земни души
Контактьор: architect

От автора:
Това неочаквано за мен послание дойде от група колективни души, представили се като Конгломерат от куратори на седмо-десето ниво.
Конгломерат от куратори: Ние сме група свободни души, доброволно работещи за Йерархията, както и цивилизациите, участващи в земната система за развитие. Сега мнозина с вас говорят чрез контактьори. На на нас също ни позволиха да се изкажем, с цел разширяване на разбирането ви, кои сте, и защо сте тук. В нашата Вселена е широко разпространена гласността. А свободата на словото предполага, че всяко мнение е с право, да бъде изслушано.
Сега сте на етап стремително израстване, на пробуждане от съня на приключващия цикъл. Мнозина издирват уместно направление и събират информация, за да вникнат. За пробуждането ви, е започната активна пропаганда от всички фракции, участващи в вашата част от Проекта. Тя е разгласявана по всички канали, които наричате езотерични. Нашето послание е пределно ясно.
Дълго време, между вашият свят и развитите цивилизации е съществувала информационна блокада. Никой не ви е давал информация за живота във Вселената. Това, което се просмуква, е било с характер на езотерични откровения с идеализиран характер. Отчасти, приемащите сами са давали на такива послания подобно оцветяване, избягвайки задаването на рационални въпроси. Отчасти, е и вина на предавалите съобщенията, нали ги устройва напълно статуса „висши същества“.
Като резултат, с тези послания се е получила доста странна, дори вредна за хората, ситуация. Нали се е превъзнасяло възнесението като абсолют и е обрасло с неправдоподобни детайли. Приближава времето, когато хората ще видят реалната Вселена, а никой не иска земните хора, да са разочаровани. Надеждите на някои хора, настроени за пълно блаженство след възнесението, са откровено завишени. Изцяло подкрепяме съ-творците в намеренията им, да уравновесят, най-накрая мнението, да разкрият тайната за другите нива и да престанат, да смятат обитателите им за висши същества и богове, безупречни и вечни. Защото, съвсем не е така. Цялата Вселена е в развитие, и обслужвалите вашето развитие, не са изключение.
Ч.: Обслужвали?
К.К.: Смущавате думата? Предава доста точно ролята им. Това се отнася и за творците. Йерархията на развитието обслужва развитието на душите, с цел преумножаване на вселенския живот. Включва:
1) ангелска система, най-древната, съществуваща от сътворението на света;
2) учителска система;
3) деструктивна система (тъмна йерархия);
4) и прочие специфични спомагателни системи;
5) главния управляващ – Твореца.
Голяма част от йерархията са системни души. Т.е. те са неразделна нейна част. Също така използват услугите на свободни души, които работят на договорна основа.
Ч.: Уточнете, моля, защо наричате Твореца управляващ?
К.К.: Управляващият Творец е заменяема длъжност, както и всички останали. Макар и да не стават чести смени на толкова големи фигури. Вие сте били свидетели на опити да се ореже властта на еднолично управляващия Творец. Оценяваме тези опити положително. Напоследък, съветът на душите, в който участваме, се чувства остър недостиг на свежи идеи и нов подход. Вие се възнасяте в невероятно сложно време.
Ч.: Значи е имало и други Творци преди сегашния?
К.К.: Имало е, поне най-малко, трима. Първите двама са колабирали и са унищожили голяма част от резултатите, които са били събрани. Макар да са съхранени някои души. Ти си една от тях. Надживяла всичките тях. В това няма голям повод за гордост – това е дълъг и сложен път. Но това обстоятелство ти позволява, да помниш в дълбините на душата си, че Твореца е също заменяем.
Третият Творец е била прамайката. Отзвуци от култа към нея, са се запазили в древните ви източници на информация. В тези далечни времена, по цялата Вселена е преобладавал матриархата.
Както вече знаят читателите ти от съ-творците, главен показател за ефективност при всяка вселенска дейност е преумножаване на ресурса, даващ живот. Наричали са го „осъзнаване“. Застоя и деградацията на световете води до празно циркулиране, без приръст. Прамайката е заменена по точно тази причина. Вселената е навлязла в тягостна, проточила се стагнация. Изглеждало, че няма, какво повече да се променя. А това огорчава душите, жадуващи винаги за нови впечатления и свежи чувства.
Новият Творец, млад, перспективен и пълен с идеи е изместил прамайката. Започнал е нов етап, придобил, с времето, признаци на патриархат.
Ч.: По какъв начин я е изместил?
К.К.: Това е бил дълъг, тежък период на трансформации. Но надеждата за нов живот ни крепила. Душите, преминали под началото на новия Творец, са му помагали във всичко. Макар и да е имало и почитатели на прамайката, които са реагирали болезнено на промяната. Но такива глобални изменения се насочват от надвселенско ниво. Те не са в нашата власт. По това време, Вселената е била дълбоко очистена от проявяващите признаци на деградация. Душите, жадуващи развитие, са били запазени. Те са заели ключови длъжности в Йерархията през новия етап. Управляващ Вселената станал млад нов Творец, известен ви като Луцифер.
Всеки етап си има свое начало, развитие и приключване. Никой във Вселената не може да каже сега, дали сме пред приключването на сега управляващия Творец. Наблюдаваме само корекции на курса, чрез включване във висшето ръководство на нови, уравновесяващи фигури. При консенсус на Творците, не сме живели все още. Това ще е нов опит за нас. И засега, е невъзможно да се оцени това явление, поради липса на информация. Но приветстваме новите идеи.
Ч.: По аналогия с прамайката, мога да предположа, че Вселената е отново разделена на два лагера?
К.К.: Лагерите във Вселената са са безброй. Но действително, има две направления на мненията. Лоялните привърженици на сегашния Творец, разбира се, са заинтересувани, да запазят сегашното положение на нещата. За това сте чели доста много послания, няма нужда да се връщаме отново.
Съществуват и други направления – сред тези, които не ги устройва съществуващото положение. Всяка система си има своите силни страни и недостатъци. Но понеже, душите по Вселената са много различни, са и субективни мненията, за едни и същи явления. Има такива, които смятат съществуващите недостатъци, недопустими в глобалната система за развитие и се нуждаят от дълбока трансформация. Обикновено ги наричат опозиция. Те смятат, че сегашният път на развитие, начело със сегашния Творец, за недопустим. Съветът на душите е вече престанал да разбира, как сегашните методи на управление, съответстват на интересите в развитието. Сега приемаш послание от опозицията.
Що се касае за триадата съ-Творци, мненията за тях са сдържани, засега. Това са тъмни кончета, засега не сме наясно, как ще се проявят в действие. Все още не са се показали, макар да имат доста уравновесена конструктивна позиция. Това предизвиква определен интерес и стремеж да ги опознаем по-добре, да ги подкрепим. Всяка свежа кръв, всякакви сериозни промени, са шанс за насочване на развитието в нова посока. Не си струва да се изключва и момент на доверие от надвселенските сили, които да предоставят на триадата съ-Творци, висши нива на достъп. Напълно е вероятно, новите интелекти в управлението на Вселената, да се окажат по-прогресивни. Това не може да го каже никой със сигурност, докато не проявят недостатъците си. А за това е необходимо доста време.
Също така, би било честно да съобщим, че методите и мненията на новите Творци са различни от сегашния. Съответно, може да се говори за конструктивно противодействие във Вселената, ставащо на най-високо ниво. Но на сегашният етап, не се наблюдават сериозни противоречия и открит конфликт. Възможно е, да се има предвид опита от предишната драматична смяна на Твореца. Измененията са плавни, спазват се съществуващите закони на развитите цивилизации. С една дума, няма революция, а постепенна трансформация на съществуващия строй, без опити да бъде разрушен. За това сме благодарни на триадата съ-Творци. Всичко би могло да е много по-различно. Има и такъв печален опит.
Ч.: Значи, опозицията е вече недоволна от текущия Творец, но засега, не е склонна да подкрепи еднозначно влезлите в играта съ-Творци?
К.К.: Това не се изисква от нас. Всеки си има своите задачи. Задачата на йерархията за развитие е, качествено да обслужва необходимите процеси, да създава благоприятни условия за душите.
Душите следват своята свещена мисия. Тази, заради която е разгърната Вселената – преумножаването на живота. Нашата и вашата ценност е безусловна. Подчертаваме го, за да сте наясно с мястото си в този свят. Не за да се възгордеете и да изисквате повече. Не, това съвсем не е търсената реакция. Но трябва да се разбира, какво давате. Защо го правите. И когато някой от вас си задава въпроса „защо съществувам“, трябва да сте наясно с отговора на този вечен въпрос.
Душата е семе на Твореца. Всеки го пази в себе си и верните на това съзнание го развиват. Вие сътворявате новия Творец. Всеки от вас е безкрайно сложна и непрестанно развиваща се клетка на мозъка му. Какъв ще бъде след великото обединение, зависи от вашите действия и мисли. Вие сте пазители на частите от младия Творец, вие сте неговата команда за развитие. Йерархията ви дава методи за неговото обучение, развиващи програми, създава условия за дейността ви. Душите и йерархията са неразделно свързани. В случаите на разделение, тази сложна симбиоза губи всякакъв смисъл. Но не трябва никога да се забравя за разпределението на ролите и да напомняме на йерархията за развитие правата и нуждите на душите. Затова и решихме да ви проясним ситуацията.
Забележи, даваме това послание чрез теб, системна душа, неразделна част от йерархията на развитието. Такива като теб, са малцина по Земята. Основно са представени свободните души, дошли от цивилизации. Творците имат най-голямо влияние върху теб, ти си им на пряко подчинение. Самият факт, че пишеш сега всичко това, свидетелства, че към мнението на свободните души са се отнесли с уважение. Допуснали са тази информация до активно пробуждащите се играчи, за уравновесяване на разбирането им.
Ч.: Какви цели имате с това послание?
К.К.: Премахната е информационната блокада. Съ-Творците дават пример на всички. Това е важен момент от текущата ви история. Стартът е даден и информацията ще се излее като река. А вие трябва да решите, какво да правите с всичката тази информация.
Понеже интересите на разните групи са различни, то и различна информация дават. За свободната душа сега е важно, да не се обърка. Не препоръчваме, да вземате някаква конкретна позиция, понеже, все още, дълго няма да ви достига необходимата информация и обемно, всестранно разбиране на случващото се. Може да симпатизирате на някоя от страните. Но не забравяйте за неутралитета на свободните души. Засега, йерархията на развитието се преустройва и дава много разнообразна информация, докато разните групи по интереси, ви разказват за вижданията си по ситуацията, затова, се отнасяйте към всичко спокойно. Свободните души, които на Земята са преобладаващо мнозинство, са отделна сила. Сила неутрална, която, ако е възможно, не се меси на протичащите трансформационни процеси в управляващите сили. Ние сме като фермери и работници. Нашите задачи не се променят, какъвто и да е състава на управляващите. Ние подхранваме и преумножаваме осъзнаването. Развиваме се сами, развивайки по този начин, новия Творец.
Ако се чудите, на кого да вярвате, вярвайте на себе си. Вие сте истинските творци на вселенския живот. Но без обслужващите системи, няма да успеете да направите необходимите за развитието крачки. Затова се отнасяйте с внимание към препоръките на йерархията за развитие.
Ч.: Мен ме смущава това послание. Обсъждаме йерархия и творци. Надявам се, че са в течение на този разговор. Иска ми се да чуя мнението им по този въпрос.
Триада съ-Творци: Не възразяваме против публикацията. Мнението на уважаемите свободни души трябва да бъде чуто от тези, които се пробуждат и искат да вникнат. Потвърждаваме наличието на проблем в йерархията и активно съдействаме за подобряването на управляващата система. Информацията, която сме давали, не противоречи на сегашната.
Молим също така, да не забравяте, че в балансирането на разните интереси, е неизбежно приемането на компромиси. Затова, понякога сме демократични, а в други – строги. Както отбелязва вярно конгломерата на кураторите, без йерархията на развитието е невъзможно. Значи, се налага, да сме търпеливи едни към други, при сътрудничеството ни (усмихват се).
Луцифер: О, малката, за проблемите си, както и на йерархията, зная не по слухове (усмихва се). Невъзможно е, всичко да е абсолютно добро за всички. Нали в разнообразието, което е добро за едни, е лошо за други. Винаги има недоволни. Но да се говори – не е правене. Аз върша и нося за това отговорност. Това тежи. Може, опозицията да не предвижда напразно край на луциферовата епоха. Може, да са удовлетворени от промените. Но доволните сега, ще преминат в лагера на „унижените и оскърбените“. Едните не са с нищо по-лоши от другите, но да е приятно на всички, е невъзможно. Разбирате ли тънкостите? (усмихва се)
От друга страна, скъпи мои, аз съм все още тук. А перспективите са мъгливи, Не съм чак толкова лош. И ще продължавам да правя всичко, което смятам за нужно. Нима мога да постъпвам по друг начин, освен този, който смятам като най-целесъобразен за цялата Вселена? Дали друг ще управлява по-добре от мен, е въпрос. Радвам се, че свободните души проявяват подчертано сдържан оптимизъм, относно нововъведенията в управлението на Вселената, помнят за мисията си и не затъват в политиката.
Затова, публикувай своя ченълинг, мой древни приятелю. Бъди по-прост в пиетета си към ръководството. И не затъвай в политиката. Запази неутралитет, носейки службата си.
И въобще, защо изобщо правиш вид, че те интересува мнението ми? (усмихва се) Ние се знаем много добре, от много време. Разрешавам, повече да не питаш за съгласието ми.
К.К.: Благодарни сме на йерархията за предоставените админресурси при предаването на посланието ни. Благодарим ти и на теб, душа. Публикацията на мнението ни е полезна, нали ви предстои да получавате още много нова информация. Нека да имат достъп пробуждащите се, до всички гледни точки.
13.12.2020.
Превод: Йосиф Йоргов
https://absolutera.ru/article9847-poslanie-konglomerata-kuratorov-svobodnym-dusham-zemli
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: