За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6223010
Users Today : 376
This Month : 8775
This Year : 8775
Views Today : 7338
Who's Online : 18
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Пътят на възнесението

Пътят на възнесението

Пътят на възнесението
Послание на архангел Михаил чрез Рона Херман

Скъпи приятели, наскоро архангел Михаил ми каза: „Като носещи напреднала космическа информация за Новия век, предназначена за интегриране на останалите в трето и четвърто измерение душевни фрагменти, сте в процес получаване на достъп до свещената си триада от началното ниво на пето измерение и ще трябва да демонстрирате способността си да предавате чисти новите знания от висшите нива на съзнание. Това трябва да става чрез собственото ви разширено и интуитивно осъзнаване. Този процес е необходим за обединяването на физическите и умствените способности с по-високите интуитивни способности – връзката на духовната триада със свещения разум“.
Осем етапа в разширяването на осъзнаването
Етап първи:
Постепенно се настройвате към тихия глас на съвестта си (въплътеният Аз на душата) и започвате да се вслушвате в нея, започвате процес на излекуване и хармонизиране на емоционалната си природа. Постепенно позволявате на своя душевен Аз, а не его-желанията, да ви ръководят и насочват в живота. Започвате процес на обновяване и усъвършенстване съзнанието на емоционалното си тяло, което може да е болезнено и сложно, но и полезно и просветляващо.
Етап втори:
Понеже започвате да вниквате дълбоко в подсъзнанието си, започвате да съгласувате емоционалните си желания със своята свръхдуша/висш Аз и Божествената воля. Вашата молитва или афирмация става: „Да бъде волята Ти за общо благо“.
С осъзнаването, че сте електромагнитно, енергийно същество, достигате до разбирането, че излъчвате постоянно енергията на мисъл-формите си в обкръжаващия свят. Така привличате положителни или отрицателни мисъл-форми, като събития или ситуации със същата честота. Вашият личен свят се преустройва постоянно, в съответствие с реалната картина. Чрез метода на проби и грешки, започвате постепенно да разбирате закона за причината и следствието, или кармата.
Проявяват се рязко някои отрицателни черти или вредни навици, за да може да се избавите от тях, да ги промените или усъвършенствате, възстановявайки равновесието и хармонията в интеграцията на душата и самосъзнанието.
Ще има времена, когато ще трябва да се справите с „тъмната нощ на душата“, понеже се стремите да се избавите, да съгласувате и балансирате много негативни мисъл-форми, които все още съществуват във физическия ви съд, в аурата и ДНК. С напредването на очистването и усъвършенстване на системата си от четири земни тела: физическо, емоционално, ментално и ефирно, ще имате емоционални и ментални полети и падения.
С усъвършенстването на способностите ви като съ-творец в земното битие, ще започнете да разбирате и да използвате активно Универсалните закони за проявлението. С новото разбиране, с увереност и доверие в работата на Вселената, постепенно предавате управлението на емоциите си на своя висш Аз и разбирате, че да се наслаждавате на любовта, красотата и щедростта на Бога Отец/Майка е ваше Божествено неотменимо право. Ще разберете, че висшият ви Аз ви насочва към постигането на най-добър резултат.
Етап трети:
С напредването по стъпалата на възнесението, ще започнете също, да гледате на живота си от по-висока гледна точка. Преминали сте болезнен процес прекъсване и излекуване на всички минали договори с участващите в кармични взаимодействия, разкъсвайки останалите енергийни връзки. С любов прощавате и молите за прошка, за да може всеки да стане суверенно същество. Излекувайки и трансформирайки вероятното бъдеще, което сте създавали през многобройните си минали животи, ще напредвате в бъдещето, без тежкия товар на негативното минало.
След дълга душевна работа и преоценка на ценностите, се стремите към определено емоционално дистанциране и го постигате. Обичате по-дълбоко и със състрадание, понеже започвате да забелязвате най-доброто в обкръжаващите. Заменяте управляваната от егото концепция за разделението „аз против всички“ и постепенно ви обхваща разбирането концепцията на себе си като единно съзнание. Учите се да гледате на изпитанията и проблемите си като възможности за израстване, а не като наказания и неудачи. В крайна сметка, съзнанието на емоционалното ви тяло резонира с по високите и хармонични честоти. Вече сте готови да се съсредоточите върху развитието и съгласуването на менталното си тяло.
Етап четвърти:
През този етап, вашата свръхдуша/висш Аз, започва да играе по-активна роля в процеса на преобразуването, понеже душата ви постепенно интегрира по-високите честоти (атрибути, качества и достойнства) на свръхдушата/висш Аз. Започвате процес преразглеждане на своите убеждения, навици и качества на менталното си съзнание. С постепенното напускане шаблоните на масовото съзнание, на по-ниските астрални нива, започвате да преоценявате основните си изводи и отношение към своите старейшини, културни, религиозни и правителствени лидери.
Етап пети:
С усъвършенстването на менталните шаблони, постепенно получавате достъп до свещения си разум и до хранилището на по-високото ментално съзнание. Вашият свещен разум и сърце се обединяват със свръхдушата/висшия Аз, насочвайки духовното ви търсене. Ставате по-толерантни към убежденията на другите, понеже сте наясно, че съществуват множество пътища, но всички те, в крайна сметка, водят до една цел. Учите се, да сте проницателни към това, което приемате за своя истина и признавате само тези, които резонират с вашето свещено ядро. Започвате да разширявате кръгозора си и при мнозина от вас се появява желанието да узнаете повече от духовните си източници: защо сте на Земята, каква е мисията и жизнената ви цел, и какво ще стане с вас след възнесението?
Етап шести:
С повишаване честотите на менталното и емоционално тела, чакровата ви система започва да се върти значително по-бързо и хармонично. Това води до възпламеняване или активация на ефирната светлинна колона по гръбначния стълб, през продълговатия мозък (чакрата на възнесението) в свещения разум и коронната чакра. Спиралната енергия, наричана Кундалини, съдържаща семенните атоми на свещения бял пламък от светлината на Създателя, наричани адамантни частици, започват да струят по гръбначния стълб.
Отваря се портал към свещеното сърце, за да може да получавате адамантни светлинни частици през задния портал на свещеното сърце. Освен това, около свещения светлинен поток слиза поток от коронната чакра и се изкачва Кундалини. Този процес се ускорява и усилва при използване на дълбоко дишане.
Етап седми:
Към този период, вече ще се научили да лекувате миналото си и да одухотворявате бъдещето си, за да може да се съсредоточите върху вечния момент „Сега“ – неподвижната точка на Мирозданието. Ще обедините физическия си интелект с духовната мъдрост на свръхдушата/висшия си Аз. Това означава, че не само сте разбрали и приели много от духовните истини, но и сте ги интегрирали. И вече излъчвате честотните шаблони на тези благородни и мъдри учения.
Понеже привличате все повече честотни шаблони от най-висшите нива на четвърто измерение, вашата песен на душата се настройва към значително по високи вибрации и влиза в резонанс с тях. За изостаналите четиримерни аспекти на висшия ви Аз звучи звезден тръбен глас, за да започнат вътрешна пренастройка. В този момент, започва ускореното зареждане на аспекти от вашата свръхдуша/висш Аз и значителен прогрес по пътя към възнесението. Вече сте готови да влезете в потока на жизнената река – потока Антахкарана от космическа енергия – и знаете, че ще ви водят и насочват, понеже започвате „безпрекословно да следвате духа“.
Етап осми:
Постепенно ви става комфортно в новото ви битие и гледате по-нов начин на света. Цените своята самота, все по-дълбоко се потапяте в свещеното битие. Вече преживявате всеки свой ден като жива медитация и молитва, понеже сте естествено съсредоточени върху свещеното си сърце. Земната илюзия ви влияе много по-малко, но любещото ви състрадание е достигнало до такова ниво, че обхваща всички същества, цялото мироздание.
Архангел Михаил:
Скъпи мои светлини носители, молим ви да гледате на всички изпитания и проблеми като на възможност да се избавите от остарели мисли и честотни шаблони, от които повече нямате полза. Молим ви да гледате на живота през филтрите на свещените сърце и разум, понеже привличате семенните атоми на свещения бял пламък и ги изпълвате с любов, преди да ги излъчите в света, към човечеството. Всички ние се впускаме в космическия танц на еволюцията и заедно ще победим.
Дар на архангел Михаил, предаден чрез Рона:
1. Обичайте своя Бог Отец/Майка с цялото си същество. Обичайте се безусловно, като божествена искра на Създателя. Обичайте всички, както обичате себе си.
2. Знайте, че вие сте пазителите на Земята и на всичко живо по нея – на природата, на животните, на елементалното и човешко царство. Защитавайте, съхранявайте и пазете всичко живо.
3. Живейте в радост, с детска непосредственост и възторг. Старайте се да оставяте наследство от любов и надежда. Наслаждавайте се на живота и се стремете да изпълните земната си мисия според възможностите си.
4. Запазете постоянно чувството за благодарност и живейте всеки ден, все едно на рамото ви седи духа и наблюдава всичко. Никого не осъждайте и търсете доброто във всичко.
5. Вашата цел е да си върнете баланса в тялото, в разума и духа. Полярността и дуалността няма да ви влияят повече, понеже следвате средния път.
6. Търсете и утвърждавайте своята най-висша истина, а след това я прилагайте в живота. Позволете на другите същото право.
7. Изучавайте и прилагайте универсалните закони на проявлението – дадените от Бога инструменти, които ще ви помогнат да създадете своя версия на земен рай.
8. Споделяйте попитата от вас мъдрост с другите – отначало със собствен пример, посредством действията си и едва след това, с думи.
9. Затвърждавайте своето божествено право на любов, на радост, мир, здраве и изобилие, които са дар от нашия Бог Отец/Майка.
10. Всеки ден се обръщайте към своето могъщо Аз Съм Присъствие, за да ви ръководи и насочва висшата светлина, вслушвайте се във вътрешния си глас. В края на всеки ден, молете могъщия ангел на прошката и виолетовия пламък да уравновеси, съгласува и преобразува цялата нехармонична енергия, която сте натрупали за деня. Това ще ви извади извън действието на закона за причината и следствието, и ще ви вкара в състояние на благодат.
1 март 2019 година
Ronna Herman – The Path of Ascension http://www.starquestmastery.com
Превод: Йосиф Йоргов
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=13943
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: