Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6164480
Users Today : 305
This Month : 13688
This Year : 195005
Views Today : 3395
Who's Online : 20
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Творческо образование

Творческо образование

Образование – методи за наказания или възпитание? (продължение)

07.02.2018 г.
1) В миналата беседа отбелязах, че през новата духовност, от образователната система ще изчезнат ЗАВИНАГИ явления като принуждаването и наказанието. Под наказание имам предвид телесните наказания – въобще недопустими в общество, стремящо се да стане високоразвито. За вас, навярно, на мнозина е ясно, че прилагането на физическа сила към дете, при това, твърдейки, че никога не бива да причинява болка на друго дете, едва ли ще даде някакъв положителен резултат.
2) По този начин, правите внушение, че физическото насилие е ПРИЕМЛИВ начин за решаването на проблеми. Прилагайки физическо наказание към дете, МОДЕЛИРАТЕ ТОЧНО ТОВА ПОВЕДЕНИЕ, което твърдите, че детето трябва да се откаже. Може да възникне въпрос, който изглежда резонен при сегашния ви мироглед: „Какво може да се направи с неуправляемите деца, как да постъпи учителя?“ Отговарям: „А кой е казал, че учителят е „прав“?, разбира се, не съществуват прави и неправи – това трябва да е ясно на децата, за да се избавят от парадигмата, да са прави, защото няма да им е необходима, когато пораснат и управляват света.
3) Просто има работещи и НЕРАБОТЕЩИ методи, както винаги, всичко зависи от целта. Ако искате да промените детето, скандалите и наказанията, още повече, с използване на физическа сила – е НЕРАБОТЕЩ МЕТОД. Не бива да се наказва, за да могат децата да си създадат положителна представа за себе си, а вие се нуждаете от такава, защото е единствената платформа, която определя детското поведение. Вашата цел е, не децата да престанат да се държат по определен начин, а да променят поведението си.
4) Вече трябва да разбирате, че това са разни неща, защото, заплахите и наказанията могат да принудят детето да престане, но не променят поведението му – това са забелязали не само родителите, но и президентите, защото, наказанието само временно прекратява нежелани действия и не променя поведение. Твърдя, има много ефективни начини да повлияете на детето, оставайки винаги в контакт, а скандалите и наказанията не са сред тях.
5) Един от многобройните методи е следния: да обясните (подскажете) на непослушното дете, как може да бъде ПОЛЕЗНО, научавайки го да поправя „грешките“ си, като по този начин си има естествено взаимодействие с последствията на поведението си. Затова е необходимо, да пробуждате в децата стремеж към самостоятелност и дисциплина, а за наказанието няма място, нито вкъщи, нито в училището, още по-малко, в моето царство. Вече е ставало на въпрос, но не е излишно да напомня: Мнозина са убедени, че бог наказва, когато не се спазват законите му, като по този начин си присвоявате моралното право, да постъпват едни с други по същия начин, но което е най-печалното, така постъпвате и с децата.
6) Вече сте наясно, че всичко това не е вярно, но представителите на човешкия род вярват в измислените от тях убеждения, по отношение на мен и живота, и затова, хармонията и мирът, практически, са непостижими във вашия свят. Но тази вяра ви се внушава още от най-ранна възраст, а като пораснете, я втълпявате на децата си. А огромна роля във всичко това има и училището.
7) Нима са малко вашите училища, където наказанието и принудата са основни начини за внушаване на ограничения, следователно, не са представи, които действат за благо. Имате също много учебни заведения, които представят на децата, много ограничена гледна точка за света. Към тях трябва да се отнесат и всички религиозни училища.
8) В подобни училища преподават само една религия и приетия от нея мироглед, затова обучението им е много тясно. Трябва обезателно да зазубрят езика на свещените писания, както и самите текстове; в ислямските училища изучават и ислямско законодателство и история на исляма, и това е всичко.
9) Историята на останалия свят, на практика, не се изучава – това се прави целенасочено, за да не се имат предвид, гледните точки на други култури и цивилизации, а ако се споменават, е много набързо. И такива учебни заведения, както вече разбирате, подготвят за да променят вярата на другите в „своята“. Но, независимо от всичко, много родители са привлечени от мисълта, да пращат децата си в такива училища. Но използваните там методи на зазубряне, повтарят основното направление на всички други училища.
10) Съобразете, целта на подобни заведения е единствено, децата да повтарят живота на родителите си. А най-добре се прави, чрез заучаване наизуст това, което са зубрили родителите им. И децата са принудени да следват същия мироглед, да споделят вашата гледна точка, вашата вяра, да мислят със същите категории, и като резултат, се получава – СЪЩОТО ПОВЕДЕНИЕ. Затова, в новата духовност се обучава на ТВОРЧЕСТВО, а не на повторение.
https://viju-boga.ru/categories/sozdatel-o-vospitanii-i-obrazovanii?page=12

Творческо образование

09.02.2018 г.
1) Настава момента, когато идва в живота ви новата духовност и цялата образователна система ще се съсредоточи върху ТВОРЧЕСТВОТО и ще стане ТВОРЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – това е главната разлика между днешното и утрешното училище. Самата същност на новата (творческа) система ще се състои в стремежа на учителите, да показват на учениците, кои са в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. Да направят всичко необходимо, децата да разкрият вътрешния си творец, да открият собствения си минал опит, а главното – да повярват, че имат само те властта над живота си.
2) Задача на педагозите е желанието, да върнат на децата вътрешната им мъдрост и да ги подбудят да търсят своята ИСТИНА, която за всеки е най-истинската истина. Задачата на учителите е да покажат, че всичко това е възможно. Затова, новото училище е направо противоположно на старото, защото, задачата на новото е да пробуди детския ум, а не да го омайва с митове, да го разкрепости и разкрие, а не обратното, и разбира се, ще се стреми, нищо да не ограничава детския ум, за да стане свободен, а не затворен в клетката на предразсъдъци и догми.
3) Разбира се, главната задача на новото училище, е още от първите дни, да обедини ума с душата и тялото, за да може всяко дете да се усеща като единна цялост, което ще му позволи да възприема всичко, което го обкръжава, като част от общото цяло. Творческото образование е с приоритетна задача, всяко дете да вижда тази цялост, а себе си като ТВОРЕЦ.
Изброявам само основните идеи, на които ще обучават в творческото образование.
4) Задача на учителите е да предадат на децата следните идеи за новата духовност:
1. Всеки човек е единен с всички, с всичко съществуващо в Мирозданието, включително и с мен – бога; всичко, което човека вижда, чувства, осъзнава, е част от единна жива система и всички са част от тази единна система.
2. Всеки човек има право да сътвори свой жизнен опит, защото е единен с бога и има сили за това.
3. Невъзможно е за никого да допусне грешка в ТВОРЧЕСКИЯ процес, а всеки неуспех, е само илюзия. Всичко създадено от човека, е съвършено само по себе си, включително и творческия човек.
4. Само творчеството дава възможност на човека да изпълни жизненото си предназначение, защото се развиваме и израстваме чрез него, а всички живи същества по Земята, се занимават именно с творчество.
5. Всеки от вас твори чрез МИСЛИ, ДУМИ, ДЕЙСТВИЯ.
6. Най-великият учител за всеки е самият живот, в него са заложени, изначално, естествени последици от всякакви постъпки и НЯМА НИКАКВО НАКАЗАНИЕ.
Защото, в божествения замисъл не е предвидено наказание, няма и не може да има. Цялото обучение е сведено до спомняне това, което знае душата винаги. Именно подобното обучение доставя на децата радост, защото опита им позволява да си спомнят повече, какво представлява живота. И децата обезателно си спомнят всичко необходимо, и ще го направят в момента, когато им е необходимо, за да бъде живота им плодотворен.
5) Продължавам да разглеждам идеите на новата духовност, които ще са достъпни за децата, от самото начало на творческото обучение.
7. Вашите деца ще са твърдо убедени, че трябва да се стараят, да не вредят на никого, нито на мястото, нито на нещата. Като неразделна част от живота им, става помощта за другите, любовта към тях, доколкото са им по силите – а това се проявява особено, когато някой греши и прави нещо, което не е за общо благо. Обезателно ще се научат – ще си спомнят, как се прави, защото са наясно, че са едно с всички и никога не може да са самотни – толкова много приятели има наоколо.
8. Вашите деца са наясно, че ИМА ЗА ВСИЧКИ ВСИЧКО, защото, за да са щастливи им трябва много малко, наясно са, за да са самите щастливи, трябва да направят щастлив някого.
9. Вашите деца са наясно, че най-добрият им приятел е животът, защото не приключва никога. За тях е пределно ЯСНО, че жизнения срок, който трябва да прекарат на Земята по свой избор свърши, когато се срещнат с мен, няма да бъдат проклети или наказани, още по-малко е възможен „деня на страшния съд“, а за всички има възможност да преразгледат мислите, постъпките, действията си и да решат, дали искат да си имат работа с такива обстоятелства, при странстването си. Ще са наясно, че това е техен избор, а избора е ПРОЦЕС, посредством който еволюира всичко, и в крайна сметка, дава възможност на човека да стане този, който е.
https://viju-boga.ru/categories/sozdatel-o-vospitanii-i-obrazovanii?page=13

Три основни предмета

11.02.2018 г.
1) Като равносметка на предишната тема са обявените девет основни съставки в базовия курс на училищата за творческо образование, и а обучението ще навлизат все повече и повече в същността им. Деветата съставка е убеждението, че живота е най-добрия приятел на детето. Сега, когато стигнахме до трите основни предмета, а те не са сред познатите ви досега. Това са ПРИМИРЕНИЕ, ВЪЗСЪЗДАВАНЕ и СЪЕДИНЕНИЕ. Дайте си сметка, че съществуващите сега главни предмети, като четене, правопис и смятане, са много по-малко важни от принципите, които ви предлагам.
2) Разбира се, децата трябва да знаят да четат, но тези навици трябва да са само помощни инструменти, за осъзнаването на трите главни предмета – ПРИМИРЕНИЕ, ВЪЗСЪЗДАВАНЕ и СЪЕДИНЕНИЕ. Само тези три предмета дават възможност и на вас, и на децата ви, да изградите щастливо бъдеще. Запомнете, през дните на новата духовност, главното в образованието не е увеличаване на информацията, а усилване на чувствителността, на осъзнаването, на разбирането, на състраданието и приемането на всичко и всички, с възхищение, възхвала и благоговение, като самия живот.
3) Девиз, ако може да бъде наречен така е убеждението, че преди всичко, се учи на човечност, и едва на второ място са специфичните знания и предмети! И при такъв основен подход към образованието, светът ви ще се преобрази, ще спечели много от примиряване на всички конфликти – между раси, между полове и между народите. Необходимо е, в примирението да съдържа признаване на всичко, което е причинявано едни на други, опитвайки да постигнете по-добър живот, признаване на цялото „зло“ в миналото. И разбира се, МОЛЕТЕ ИСКРЕНО ЗА ПРОШКА.
4) Повярвайте, практически, всички страни по света, има защо да молят за прошка. Това е най-актуалната сега тема, защото никога не сте забравяли тези факти – разказите за тях са предавани от поколение на поколение и в крайна сметка, са станали част от културата в тези страни и народи. Разбирате, че обиди, смърт и страдания са заседнали в душите на народите и са наслоили горчилка. А възрастните предават тази горчилка при образователния процес. Една от главните задачи пред творческото образование, е създаването на новия свят, на новото бъдеще, на новата представа, кои сте в действителност, като народ, като култура, като граждани, не просто на отделна страна, а на цялата Земя.
5) И затова е толкова важно, да престанете да предавате на децата си горчилката на миналото, защото творческото образование учи на главното – ПРИМИРЕНИЕ, ВЪЗСЪЗДАВАНЕ и СЪЕДИНЕНИЕ. И затова, примирението е първо, защото трябва да съдържа възстановяването на човешкото общество, на групите и отделните хора, за да се усетят отново като единно цяло, сами със себе си и с всички. При това, трябва да се компенсират миналите загуби, доколкото е възможно, хората да имат възможност да са тези, които са, едва след което ще могат да се замислят, кои могат да станат!
6) Самият процес на примирение трябва да включва обезателно, съкращаване на дистанцията и следващо пълно сливане на двете крайни противоположности – между бедни и богати по целия свят. Защото, бедността и неграмотността са точно това, което създава ограничените възможности и представа за света. Точно това е един от главните фактори, задържащ цивилизацията ви на детско ниво, в началото на еволюционното развитие. Именно ПРИМИРЕНИЕТО е първата крачка за обновяване на човечеството. Просто е много важно, да си дадете сметка, какво сте постигнали вече, преди да уточните, какво се каните да правите.
7) Следва, внасяне на идеята за ВЪЗСЪЗДАВАНЕ, защото означава ОТКАЗ от старите пътища и митове, от навици и мотиви, за да може да се пресъздадете в по-съвършена версия, основана върху новото разбиране, кои сте в действителност. Става въпрос, да дадете ново определение на себе си като вид, ако имате желание и стремеж, да живеете в мир и съгласие, ще трябва да създадете своя свят отново. А това включва в себе си и нови представи, какво означава да си човек, какво означава постигане на успех, какво означава живот в изобилие и да си щастлив.
8) За постигането на тази идея в живота, много голяма роля има творческото образование, но както и за всичко, са необходими усилия на хората, СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ, както и участие на правителства и неправителствени организации от целия свят. Въвеждайки в образователната система като основен принцип получаването на опит и знания – творческото образование, ще създадете необходимите програми, не само за децата, но и за всички възрасти, а тази система винаги създава усещане за единство с всичко съществуващо. Както вече знаете, това означава, обединение с бога и с всички хора.
9) Това обединение носи разбиране на факта „сливане на индивидуалния разум“ с целия живот, във всичките му форми и проявления, а точно това е ЕДИНЕНИЕ! И няма други определения за това понятие. СЪЕДИНЕНИЕТО е третият базов предмет на творческото образование и е най-важният от тях. Осъществили съединението, поставяте всичко на своите места. В процесът на съединението осъзнавате, че сте единна същност. Че всички жизнени прояви, са прояви на единния – разбиране, което ще измини завинаги възприемането на света.
https://viju-boga.ru/categories/sozdatel-o-vospitanii-i-obrazovanii?page=14

Три основни предмета (продължение)

13.02.2018 г.
1) Но, наред с основните предмети, ПРИМИРЕНИЕ, ВЪЗСЪЗДАВАНЕ и СЪЕДИНЕНИЕ, училището с творческо образование, разбира се, ще има и методики за работа с конкретни „данни“, овладяване на полезна информация за взаимодействие с другите хора и обкръжаващия свят. Имам предвид и обучаването на четене, писане и смятане, но, както казах и преди, няма да са основни предмети.
2) Тези предмети ще се предлагат на децата, не като задължителни, а като инструменти, необходими за овладяването на основните предмети, заради които са дошли в училището. Учениците ще ги използват в творческия процес и той ще се възприема като развлечение, тогава всяко дете ще иска да усвои използването на тези инструменти – отпада необходимостта, да ги убеждавате, да ги учат.
3) А сега за предметите, които при вас са наречени „академични“; казвам ви, не съществуват чисто академични предмети, защото, всичко е свързано с живота, а това е главния ви сегашен проблем, защото не се отделя голямо внимание на тази връзка. Много е просто – децата не виждат практически смисъл и нямат желание да ги изучават. Разбирате прекрасно и сами, че когато детето има мотив, с който е съгласно, обучението се получава ускорено. Когато на децата им е интересно, за броени минути усвояват сложни компютърни програми, а вие не успявате да ги догоните.
4) Всяко дете иска да е наясно: „защо му е това знание?“ и вече сте наясно с безполезния аргумент: „Трябва“. Подобно е безсмислено, а ако искате детето да усвоява с настървение и удоволствие, винаги трябва да определяте практическото приложение на предмета. И най-добре го прави не преподавателя на предмета, а този, който ги учи на нещо, което им е интересно. В практиката на новото училище ще има и дежурен въпрос: „Какво бихте искали да научите днес?“ Именно, с идването на новата духовност, започва наблягане на практическото, на всичко, което подкрепя живота.
5) Например, изучавайки базовия курс на творческото образование, в дадения момент, имаме предвид осма точка на базовия курс: 8. Всичко е достатъчно за да са щастливи всички, а най-простия начин да се постигне щастие – е да направите щастливи другите. За да се предаде тази истина, не е достатъчно да я кажете веднъж – към нея трябва да се връщате през цялата учебна година, привеждайки пример, показващ изобилието на всичко, стигащо за всички.
6) След това, трябва да се поясни, как може да се направи човека щастлив, основавайки се на това убеждение. Тук могат да работят заедно учител и ученици използвайки въображението си – учителя формулира задача и предлага съвместно да търсят решението. Ако ситуацията заинтересува децата, ще искат да намерят решение и ще използват всевъзможни инструменти.
7) Така децата се убеждават от СОБСТВЕНИЯ ОПИТ, че използването на такива инструменти, може да бъде много интересно и познавателно, а учител с въображение, може да измисля ежедневно десетки възможности, да заинтересува децата. При подобен подход, децата изучават живота, използвайки факти, формули, уравнение или метод, а всичко това не е цел на образователната система, а само средство за постигане на целта. Помните ли казаното преди: „Учителят, преди всичко, трябва да учи на човечност, а едва на второ място е преподавател по предмет.
8) Но, нещо повече, творческото образование се различава от сегашното, не само с подхода, но и с голяма разлика в съдържанието. Помните ли една от идеите на новата духовност – човек създава сам реалността си, затова, творческото образование отделя много време да разкрие естествените способности на децата, включително и такива, каквито са екстрасезорни. Наясно съм, че много родители, няма да искат и да чуят за развитието на такива способности, но всичко ще се промени с напредването на новата духовност.
9) Защото, в бъдеще, обществото ви ще гледа много по-широко и ще изследва човешките възможности. Ще се изскубнете от плена на страха и ограниченията, внушени от вчерашния бог. Ако ви кажа, че медитацията ще бъде неразделна част от училищната реалност, навярно, трудно ще си го представите, но действително ще бъде. В някои училища е въведена вече. Нещо повече, в програмата за усвояване, ще са заложени развитието на елементарни екстрасензорни навици. Ще подтиквате децата да развиват ШЕСТОТО ЧУВСТВО, ще ги учите да го ползват и доверяват.
10) Затова има много различни неща, на които да научите децата в училищата за творческо образование. И умението да се ползват такива енергии, ще е напълно обичайно в новото училище. Новата разширена версия на бога позволява разбирането, че тези способности са дадени от него и няма никакъв грях в тях.
https://viju-boga.ru/categories/sozdatel-o-vospitanii-i-obrazovanii?page=15

Зад прага

15.02.2018 г.
1) Днес ще разгледаме интересуващия мнозина въпрос за екстрасенските способности – има част от живота, и то значителна част, която не може да се пренебрегва повече. В момента, използвате не повече от 5% на мозъка си, на потенциалните му възможности. Но същността е, че сами сте си забранили, да изследвате съзнанието си, всевъзможните чудеса в него.
2) Направили сте го, защото не сте искали да сърдите отмъстителния и наказващ бог, но това е било вчера. Казвам ви: утрешният бог не се гневи по никакъв начин, не отмъщава за подобно в бъдещето, нещо повече, ще поощрява по всевъзможни начини подобни изследвания. На вашите деца ще бъде предоставена възможност, да изследват всичко извън пределите на тези 5%, които използвате сега. Вашите деца ще се заемат с останалите 95% и ще усвоят част от този потенциал. И тогава ще ви шашнат – възхищението ви ще е велико, какво ще направят, научат и преживеят при това изследване.
3) Точно в тази посока са насочени всички усилия на творческото образование – да доведе децата до прага пред пълния потенциал и да им предложи, да го прекрачат. Известно ви е, че сега доста деца са на прага, и с всяка изминала година стават все повече демонстриращите високо ниво на съзнание и дълбоко разбиране за живота. Всички тези факти са предвестници за еволюционен подем, който предстои пред човечеството.
4) Можете да видите, че тези деца демонстрират много ясно присъствие в текущия момент, проявяват несвойствени за вашия свят отвореност към всички възможности, съществуващи във всеки един жизнен момент. Наричате ги ИНДИГО, предвестниците на еволюционния скок – пробив в съзнанието ви. Трябва да осъзнаете, че тези деца са способни да променят човечеството и да се вслушвате по-често в тях. Но това не означава, че възрастните са безнадеждно изостанали, както споменах и преди, творческото образование е достъпно и за вас. И преди съм твърдял: не съществува такъв момент, когато е „късно“, защото всичко е тук и сега.
5) Предлагах ви, да организирате занимания по нова духовност, още миналото лято, но избора ви остава същия, предпочитате изчакването. Започнете да изучавате още сега това, което скоро ще стане вашето бъдеще като творческо образование. Дори да не ви е ясно всичко, в процеса на съвместно творчество, ще изясните всичко. Много неща ще си СПОМНИТЕ, ще ги откриете отново за себе си, започнете действия, не само приказки. Не затъвайте в „научни подробности“ – нито за вас, нито за децата носят практическа полза. Помнете – просто да знаете нещо и да не го използвате, е само памет.
6) Мнозина от вас, свикнали да оправдават мързела и липсата на инициативност, ще кажат: „Как може да се преподава предмет, който не знаеш?“ Или очаквате да ви пратя подготвени учители? Аз съм ви пратил – погледнете в огледалото и ще ги видите. Тези учители са отдавна по Земята! Най-добрият начин да изучите някакъв предмет, е като го преподавате! Не се стеснявайте, започнете да обяснявате новата духовност и всичко ще ви се получи. Вашата група напълно отговаря на потенциала и има възможностите да разнася новата духовност. И преди съм твърдял: „На каквото учите, такъв ставате!
7) Определете за себе си някакъв брой книги по основите на творческото обучение, има такива, ще ги намерите – четете и обсъждайте, а не само да говорите, какво съм казал преди. Не се занимавайте с дебрите на „научните“ изследвания, колкото и да уважавате „авторитетите“ в науката, сред тях има доста изкривявания. Време е да престанете да четете само за да сте начетени, време е да разберете, как може да помогнете, всеки да осъзнае, кой е в действителност. За какво ви са тайните на генома или ДНК, ако не сте се научили да управлявате ума и тялото си? Учете се, да създавате УЧЕБНА СРЕДА, където „учителя“ взема същото участие в изследването, както „учениците“.
8) Ще кажа нещо, което ще предизвика буря от негодуване в апологетите на обучението. За да преподавате предмет, не е нужно да го познавате най-подробно! Много по-добре е, да имате желание, да изучите по-добре предмета и да споделяте наученото. И още нещо много важно, добрият учител не е този, който опитва да набие нещо в главите на учениците, а да ги накара да постигнат нещо. Задачата на бъдещите учители не е да съобщават знания, а да включат децата и хората към източника на знания.
9) И затова е задачата ви – да извличате мъдрост един от друг, няма нужда да знаете, защото, колкото по-малко се смятате за знаещ, толкова е по-добре. Творческото обучение има за задача да създава УЧЕБНА СРЕДА, както за деца, така и за възрастни. Защото, през времената на новата духовност, образованието не се дава в училища, а в учебна среда. Повтарям го многократно, защото е основата на творческото обучение! В прекрасното ви бъдеще няма да има училища във вида, който знаете. Ще останат безвъзвратно в миналото – и редиците от чинове, душните коридори и съблекални, детските групи устремени към своя клас, самите класове, подобни на затвор, ще си останат в миналото.
10) Забележете сами, наистина приличат на затвори, в които се носят команди: “ Вдигни ръка, седни си на мястото, подредете се!“. Това е мястото, в което се задъхвате и започвате да затъпявате блестящите умове на несъстоялите се мъдреци – децата ви, затъпяващи под огромния товар на ненужните факти и цифри, които трябва да зубрят, да учат, да почитат като божество, мястото, където „сътворявате кумири“. Там загиват мечтите на нереализираните гении, малки по възраст, но могъщи по душа и същност – ДЕЦАТА ВИ.
11) На мястото на училищата ви, ще дойдат учебни заведения и общества, където учениците няма да се противопоставят никога по пол и възраст. Децата ви сами ще си създават групи по интереси, в които няма значение възрастта, расата, вероизповеданието, културата и общественото положение. Млади и стари ще се събират заедно, по-възрастните ще споделят опита си получен през по-дългия им път. Всички ще разказват за плановете си в изследването на живота. А както винаги, ще има много въпроси – защо? За да ви радват и предлагат свои начини за самоизразяване и изследване, които да станат чудо и благодат. Да бъде, приятели мои! Именно сплавта и синтеза на съвместните действия, създават самата същност на образованието, каквото трябва да бъде по времето на новата духовност, и е за всички, защото, млади и стари ще усетят МАГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ С ЖИВОТА.
АМИН
Превод: Йосиф Йоргов
https://viju-boga.ru/categories/sozdatel-o-vospitanii-i-obrazovanii?page=16
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: