За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6223014
Users Today : 380
This Month : 8779
This Year : 8779
Views Today : 7762
Who's Online : 11
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Текущо състояние на възнесението. Освобождаване от импланти

Текущо състояние на възнесението. Част 13. Освобождаване от импланти

Нова Космическа Йерархия. Текущо състояние на възнесението. Освобождаване от импланти

Всички ченълинги, които четете, са лично пречупване на истината, което е неизбежно в една или друга степен. Затова слушайте преди всичко себе си – как във ВАШЕТО СЪРЦЕ резонира тази информация. Моята задача е да поставя въпросите, над които вие може би ще се замислите. А отговорите ще намери всеки сам.
Моля представителите на новата космическа йерархия да се обадят.
Тук сме, дете.
Бих искала да коментирате следната информация.
Преди 25 000 години тъмните сили създали карантина около Земята. Създали система за контрол на виртуалната реалност, за да не може никой да избяга. Завладели са светлинни същества, които са имали връзка с Източника, за да захранват тази виртуална реалност.
Тази виртуална система за контрол съществува, както и преди, и е известна като матрицата. На физическо ниво, това е системата за финансово робство, с корени още от Шумеро-Вавилон, и система за ментално програмиране с помощта на информацията. На ефирно и ментално ниво, контрола се осъществява с помощта на електромагнитни пространствено-времеви изкривявания, в камери, подобни на използваните при филаделфийския експеримент. Тези камери създават илюзия, която изглежда вечна и затова светлите същества не могат да излязат от кръговрата и да се освободят/просветят.
За съжаление е така.
Значи твърдението, че целия свят е илюзия, не е истина. В действителност, тази илюзия ни е натрапена?
Ако дете, под илюзия разбираш видимия свят, тогава са разни понятия. Видимостта на света се поддържа от мисъл-формите на творящите същества. Но видимостта на вашия свят, се поддържа малко по по-друг начин. Вашите мисъл-форми се контролират и затова се контролира тази видима реалност, която е създадена около Замята.
Защо не може да бъде премахната?
Защото се подхранва от енергията ви, която давате доброволно за създаването на тази завеса.
Да, но как може да се спре всичко това?
С осъзнаването на самия процес.
Много пъти сме го чували това. Но нима не могат да бъдат унищожени тези камери или механизми, които изкривяват пространството ни и управляват мисъл-формите ни?
Нищо не може да бъде унищожено. Всичко трябва да се трансформира. Това е закон. Нищо не може да бъде трансформирано без съгласието на този, който е създал конструкциите. Такъв е закона.
Но нали са ни го натрапили без наше съгласие.
Вашето съгласие е било получено. Доколко законно, е друг въпрос. Но формално го има и постоянно се потвърждава от неосъзнатото ви съгласие. Ние не можем да използваме тъмни методи, защото това разширява още повече тъмнината. Затова не нарушаваме космическите закони, понеже разбираме прекрасно връзката между всичко съществуващо и отговорността за всичко сторено и решено.
Създава се впечатлението, че с нас се извършва експеримент, но никой не носи отговорност за всичко това и никой няма да бъде наказан за насилието над човечеството.
Нямаш си понятие, какво става на фино ниво.
А какво става?
Огромна работа на всички светли сили за освобождаването на планетата ви от плена на илюзиите.
Кой управлява Матрицата?
Вие я управлявате. Но вас също ви управляват. Матрицата е само програмата на съвместното мисъл-творчество. По същество, тя не е нито лоша, нито добра, дори е един вид прогрес в обединените усилия за мисъл-творчество. Но всяка технология може да се използва по различни начини, вие го знаете.
Казахте, че се извършва огромна работа от светлите сили на фино ниво. Каква именно?
Преди всичко – очистване на пространството. Благодарение на Източника на Всичко, можем да насочваме към вас изходящата от него очистваща енергия, енергията на единството, любовната енергия. При това много светли същества служат като един вид лещи, които фокусират тази светлина и я насочват към участъците във вашия свят, където има най-голяма нужда, следейки за дозирането на тази светлина, защото е много силна и ярка. Това е основното действие, защото именно тази светлина ви позволява да се пробуждате постепенно от съня на илюзиите си и да започнете да осъзнавате мястото си в Мирозданието и връзката си с Източника на Всичко.
Също така, съществуват светли същества, които отговарят за определени светлинни работници, въплътени по Земята и им помагат в разкриването и изпълнение на задачите, заради които са се въплътили. Част от светлите структури се занимават с коригиране на магнитните полета и енергийните планетарни решетки. Друга част се занимава с просветителска работа, донасяйки до вас знания за Мирозданието и висшите светове.
Но основната работа е очистването. Затова бихме били много радостни, ако всеки от вас, от тези, които чуват и четат това, също да започнат да работят по собственото си очистване. За целта призовавайте светлите сили, представяйте си, как от безкрайното пространство върху вас се излива потоци златна светлина във вид на прекрасен сняг от златни искри. Златите снежинки, докосвайки телата ви, избухват в искри и звездички. И целия този блясък обвива телата ви. Представете си и ще видите, че тези снежинки разтварят негативните участъци, които присъстват във вашето пространство, подобни на сапунени мехурчета, се пръсват и изчезват. Постоянно очиствайте мислите си и себе си със светлина. Трябва още много да преминете по пътя на очистването, да преустроите хранителната си система. Ние разбираме, че е много трудно да се направи бързо. Но не се отказвайте от работа в това направление и всяка крачка, дори най-малката, ви приближава към заветната цел, към новия свят, който се разкрива пред вас в цялото си великолепие.
Казахте, че нищо не може да бъде трансформирано без съгласието на създалия конструкцията. Но тъмните сили никога няма да дадат съгласие за разрушаване на Матрицата. Нали се хранят чрез нея. Как може да се излезе от тази ситуация?
Точно затова ви призоваваме да помагате в този процес. Нали частично вие сте създатели на матрицата. И затова, чрез вас тя може да се трансформира. Прилича на избори: ако не гласувате за конкретен депутат, той няма да мине. Но гласуването ви се управлява много изкусно. Затова и предлагаме всеки от вас да прави осъзнат избор, да гласува за една или друга реалност осъзнато. Ако всеки от вас се обърне към нас с молба да трансформираме матричната програма, която действа на планетата, ще откликнем и ще имаме инструмент и решение за трансформирането ѝ. Освен това, нали самата матрица не е външна структура, както например, компютъра по отношение на вас. Това са програми, които са вградени много дълбоко в съзнанието ви и са свързани със съзнанието на същностите, които опитват да управляват процеса. Един вид симбиоза, понеже за хилядолетията подобно взаимодействие енергиите ви са преплетени и няма различима граница, къде започвате вие, къде свършват те.
Може да си представите матрицата като святкаща холографска решетка, като някаква конструкция. Да кажем, като светещ куб, в който могат да се вградят множество сектори. Всичките тези сектори имат двойно значение, в тях има и светли и тъмни участъци. И цялата конструкция се захранва с енергийната субстанция, която я изпълва. И самата субстанция е общия поток енергийни вливания, които прави всеки човек.
Може да се сравни с цветни нишки, които толкова са се оплели, че трудно се различават една от друга и трудно могат да се разделят. Между другото, механизма, който наричате регресия в минали животи е точно разплитане на «кълбо от нишки» и отделяне на индивидуалните ви «нишка» и програми. Този процес отнема и ще продължи доста дълго време. Все едно да разплитате силно объркани конци. При това, не бива да скъсате нито един, а трябва всеки един да бъде проследен и последователно да го освободите от останалите. Това е процес, който може да бъде наречен и го наричат освобождение от привързаностите и зависимостите.
Представете се такова преплитане от милиарди «нишки», които не просто се пресичат, но и често са завързани на възли, това, което при вас наричате кармични възли. И в тази бърканица, отначало трябва да се отделят, да каже, конците по цветове (по раси), след това по останалите признаци. Да кажем, по състав, т.е. от коя звездна система са дошли душите за въплъщаване. Трябва да се помогне на всяка «нишка» да възстанови връзката си със звездното си семейство. С други думи, от милиардите нишки трябва да се направят отделни кълбета и да се възстанови връзката им с Източника. И едва тогава, от тези освободени и разплетени «нишки», може да се започне тъкането на новата реалност.
Говорим подробно и образно за да добиете представа, колко е сложна задачата. Нали всяка нишка е самостоятелна същност, притежаваща свободна воля. И ние не можем да я заставим да се разплете самостоятелно, ако не го иска. Затова сме готови да разясняваме и помагаме на всеки от вас, който иска осъзнато да участва в процеса, който иска да се избави по-бързо от преплитанията и ограниченията. Разбираш, че част от тези «нишки» са вашите роднини и сродни души, от които често е трудно да се освободите. Затова ни е нужна осъзнатата ви помощ, стремежа ви за освобождаване и очистване на пространството ви.
Разбирам. Коментирайте следната информация:
Матрицата се управлява от същества, които се наричат Архонти (от гръцки Управители). Те са от галактиката Андромеда, избрали са тъмен опит и отказват да възстановят връзката си с Източника. Преминавайки през хилядолетията са създали драконово-рептилоидна раса с помощта на генно инженерство, за да им служат като войни, войни-роби, за разширяване на тъмната си империя.
Земята е последната планета на тази империя, която трябва да бъде освободена. Все още са тук няколко Архонта. На ефирно ниво са известни като Владиките на Кармата. Практически, самостоятелно определят жизнения път на всеки, който се въплъщава. Избират родителите ви и донякъде определят жизнените ви обстоятелства. Тази програма е известна като Карма.
И това е така.
Т.е. няма никакъв закон за причинно-следствените връзки? А механизъм за нашето управление, създаден от поробителите ни?
Закон за причинно-следствените връзки съществува. Но при вас е изкривен до неузнаваемост. Всяка същност в Мирозданието осъзнава последствията от действията си, защото ги вижда буквално на фино ниво. Но при вас това виждане е блокирано със специални програми. И, освен това, действието на закона за причинно-следствените връзки е нарушено. То е накъсано. Цялата ви структура за взаимодействия във вашия свят, не е изградена на принципа за единството, а на разделението във всичко. И затова всичко е накъсано. Взаимодействията, следствията, физическите животи и т.н. Т.е. ако в нормално състояние системата за взаимодействие представлява, например, линия, то при вас е пунктир. И затова следствията от постъпките и мислите ви идват със закъснение. Затова, когато извършвате нещо, не получавате знание за последствията. И това е дало възможност да се наруши разбирането ви за цялост.
В действителност, такова понятие като карма, не съществува. Т.е. няма никакви наказания да деянията. Как да ти го обясня? Например, ако избереш да се изкъпеш в кално блато вместо в чист извор, това наказание ли е? Не. Просто има следствия от избора ти. От блатото ще излезеш замърсена. А от чистия извор – очистена. Затова, всичко, което правите през този живот, са просто ваши магнитни свойства, използване на принципа за подобието. Просто сами привличате в живота си едни или други енергии. Но понеже са ви изолирали от следствията, за вашите управители е станало много удобно да представят страдащите като наказани то това, което не помнят, но точно е било. И по този начин ви превръщат в доброволни страдалци.
А в действителност, е просто манипулиране с енергиите ви. В примера с човека с блатото, той дори не знае, че по този начин си е затворил достъпа, по-точно, затворили са му го чрез това действие, чрез неговия избор, достъпа до по-чисти водоеми. Защото в това «блато» са включили програми за засмукване и там се събират все повече и повече негативни енергии. И тогава, самото «блато» става за вас засмукващо, от което вече не може да се измъкнете. И едновременно, самото «блато» става егрегора на страданието и страха, който изпитват тези същности, които са влезли в него по непредпазливост и незнание. При това, блатото изпълнява и функция засмукване на нови членове и източник на негативната енергия от страха и страданието, която на свой ред, задържа всички участници и подхранва поробителите ви.
Това е много печален факт и всички ние бяхме изумени от ставащото във вашият свят. Но промяната му е бавен и съвсем нелесен процес. В частност, в нашия пример, не можем да извадим от блатото човека без неговото съгласие. Но дори и да има такова съгласие, трябва много решимост и вяра, за да се преустрои цялата енергетика, един вид, да намери сили в себе си за съпротива на засмукващите свойства на блатото, на негативния егрегор, който е много силен.
Образно казано, не можем да дойдем и да ви измъкнем. Да се стигне до блатото е сложно: толкова е силен негативният енергиен фон на страданията. Затова, първото, което можем да направим, е да започнем очистването на самото блато с насочени енергии от Източника на Всичко. И така, постепенно да напредваме навътре в блатото и отначало да помагаме на тези, които все пак са успели да изплуват на повърхността или не са затънали прекалено дълбоко, съзнанието им не е погълнато от егрегора на страданието. И едновременно, продължаваме да подкрепяме другите хора, които са в блатото, да ги будим в прекия смисъл, да им помагаме да изплуват на повърхността, за да могат да виждат и слушат, че освен това блато на страданието има и друг свят: с чисто небе над главата и светещо слънце.
А какво става с кармичните владики? Какво ги очаква?
Всекиго очакват следствия от неговите постъпки. Просто ще бъдат представени на енергиите, които са създали. И точно те трябва да очистят всичко това. И това ще е техния персонален ад. Както вече казахме, нищо не може да изчезне просто така, това е закон. И нищо не може да бъде трансформирано без съгласието на създателя. Затова им предстои да усетят върху себе си всички следствия от енергиите, които са създали и натрупали. И докато не пожелаят да го променят, ще продължава персоналния им ад.
Но нали се хранят с тези енергии, за тях това ще е рай.
Сегашните им форми на съществуване е за сметка на тези енергии. Щом тези енергии престанат да идват отвън, вече няма да имат мощност и сила. И ще започне разпадането им. Те го разбират прекрасно, и затова се съпротивляват толкова много. Самото разпадане и лечение със светлина е много болезнен процес. И ако помолят, ще помогнат и на тях. Защото общата ни задача е всеобщо изцеление. А ако не пожелаят излекуване, разпадането, мъченията за тях ще продължат вечност, докато, рано или късно не се съгласят на трансформация и очистване. Затова е един изхода.
Знаете ли, много е трудно да се разбере, кой казва истината, а кой лъже. Защото векове са ни внедрявали мисъл-формата за поклонение на божествата. След това започнаха да ни разказват, че ние сътворяваме съдбата си, но има и карма. А сега е още по-различно. Какво да правим с масата информация, която е спускана на планетата от името на възнесените учители, които са ни разказвали за кармичния закон? Получава се, че са ни лъгали и съвсем не са светли учители?
Те не са лъгали. Само са оплитали реалността, създавали са ваше безсъзнателно мисъл-творчество. Защото, лъжа като такава, не съществува. Мнозина от тях също имат нужда от излекуване. Но както разбрахме след прегледа на земните материали, мнозина от тях също са били увлечени в илюзорния свят и държани там.
Защо не го заявяват сега открито? Защо продължаваме да слушаме призивите им в полза на светлината, а никой не си признае, че е предавал невярна информация, защото възприемането му е било изкривено?
Опитват. Но цялата информация, която идва при вас се изкривява. Един вид, пресява се през някакво сито, което я изкривява. Съществува система за улавяне на информацията, нещо като сакчета, с които ловят пеперуди. И понякога, всичко се изкривява до неузнаваемост.
Колко е объркано всичко. Как обикновения човек да разбере, къде е истинската информация, а коя е изкривената? През цялото време ни предлагат да слушаме сърцето си, но и казват, че на практика, сърдечната чакра е блокирана.
И това е истина. Но все пак сте способни да чувате сърцето си. Не е толкова трудно да се направи и да се разпознае. Вслушайте се в себе си. Истинската информация е като пъзел, подрежда се и не предизвиква съмнения. Това дори не е информация, а знание, което намира своята «клетка» в вас, своето индивидуално място, където си «пасва» без проблем. И вие го усещате. Имате добър израз: «по душа ми е». Всичко, което не ви е по душа, както казвате «дълбоко в душата» си го усещате, е изкривена информация. Истинското знание, истинската информация носи радост, усещате съединение с нещо, все едно още една ваша част ви е намерила и е застанала на мястото си, затворила е отвор от неразбиране. Изкривената информация предизвиква недоверие, страх, съмнение и някакво вътрешно неприемане. Не може да намери мястото си в пъзела, както и да я въртиш. При това, имате усещането, като че ли има някакъв смисъл, но никак не се подрежда в съзнанието ви. Точно това е признака за изкривена информация. В основата си е правилна, но изкривена, замъглена. И тя също очаква своето време за очистване. И едва, когато застане на мястото си и се очисти, ще може да се съедини с вас.
А какво да правим с блокираната сърдечна чакра на цялото човечество? Как е станало възможно?
Сърдечната чакра е центъра ви за връзка с Източника на Всичко. С енергията на любовта. Това е чакрата за връзка между финия и плътния свят, връзката на трите нисши чакри с трите висши. Тази система от чакри е настроена именно за човечеството, според устройството на телата ви, при което енергията на плътното ниво, на нисшите чакри, преминава през трансформация чрез енергиите на Източника, които винаги са налични в сърдечната чакра и трансформирани постъпват в висшите чакри, навлизат във всички висши светове. Едновременно, в сърдечната чакра има мигновена връзка с Източника, който по този начин постоянно пребивава във всеки от нас и има информация за вас и възприема чрез вас плътния свят. По този начин, там е източника на истинската любов, източника на безсмъртието и безкрайността.
Но, следствие центробежните тъмни сили връзката ви с Източника е блокирана. Тя не може да бъде прекъсната, защото е неунищожимо естественото ви свойство. Но е блокирана с помощта на специални програми, които толкова дълбоко са вградени във вас, че съвсем не е лесно тяхното изключване. И отново е необходимо съгласието ви. Призовавайте светлите сили. Изразявайте намерение за излекуване на сърдечната чакра и отваряне на връзката с Източника на Всичко. На всеки ще бъде оказана индивидуална помощ за разкриване на сърцето. Но бъдете твърди и устойчиви в намерението си. Защото, дори вашите призиви и намерения се изкривяват от тези вкарани програми. И във вас се появяват съмнения, чуват ли се призивите ви. След това, във вас се изгражда програма от недоверие и несъзнателно започвате да се отказвате от първоначалното си намерение да отворите сърдечната си чакра. И по този начин прекъсвате връзката си с Източника на Всичко и достъпа на тези, които искат да ви помогнат при пробуждането ви.
Защо всички сили дават информацията само обобщено, без да я конкретизират, някакви абстрактни конструкции? Създава се впечатлението, че от нас се крие истината или, казано с други думи, просто ни будалкат.
Каква конкретика имаш предвид?
Например, много пъти съм питала за ДНК. Но дават само общи отговори.
Дете, опитваме, но как да се обясни на дете висша математика или законите за превръщане на енергията във вещество? За целта, трябва първо да получиш образование на физик. След това на химик. След това на биолог. Но не вашето земно образование, а космическо знание. И вие едва сега започвате. И затова, както във всяко училище, започват с определения, с понятията и общите закони. Едва след като усвоите терминологията и аксиомите, може да продължите. Освен това, предаването, както ги наричаш, на абстрактни понятия, е процес по формирането на нови общочовешки мисъл-форми. И той напредва постепенно. И благодарени и на твоята помощ. Затова, докато мисъл-формите за вашата свобода не заработят като общоприети, цялото човечество не може да се освободи от илюзиите в егрегора на страданието. Затова не ги възприемайте така. Както се казва при вас: повторението е майка на знанията. Тези мисъл-форми трябва да улегнат в съзнанието ви и да ги осъзнавате.
Получава се, че преди са ни програмирали тъмните, а сега ни програмират светлите сили?
Ние не ви програмираме. Опитваме да ви помогнем. САМО С ВАШЕ СЪГЛАСИЕ МОЖЕ ДА ВИ СЕ ПОМОГНЕ ДА РАЗТВОРИТЕ И ТРАНСФОРМИРАТЕ КОЛЕКТИВНИТЕ СИ МИСЪЛ-ФОРМИ НА СТРАДАНИЕТО И СТРАХОВЕТЕ. И за нас е важно да го правите осъзнато, изборите ви да са осъзнати. Може ли това да се нарече програмиране? По-скоро – обучение. Като обучение за управление, например, на автомобил или космически кораб. Но вие налитате да управлявате космически кораб, без да сте усвоили дори управлението на велосипед. Извини ни за сравнението, но е много точно. Вие сте деца на Вселената и все още има много неща да учите. Много се радваме на вашата и твоята любознателност. Но не възприемай нежеланието ни да отговаряме на някои въпроси като опит за манипулиране. Това е просто последователност в обучението. Когато усвоиш основните понятия, ще сме готови да ти предадем по-конкретни неща. Така че, всичко зависи от теб в голяма степен.
Тогава имам следния въпрос, който често ми хрумва. Ако тъмните се хранят със страх, навярно има светли, които се хранят с чуждата радост. Получава се и в единия и в другия случай, източване на енергии за хранене.
Не, не е така. Законите на светлината забраняват източване. Това е просто енергообмен. Доброволен и равностоен. Енергиен обмен. Ако не искаш, никой няма да се храни с радостта ти. По-точно, бихме използвали не думата «храни», а «приобщава» към твоята радост. Но ти няма да можеш да се откажеш, защото радостта напира отвътре. И ще ти се иска да я споделиш. Познато ви е това усещане, когато радостта ви кара да я споделите. Това е основно свойство на светлината: стремеж за отдаване, споделяне с другите. Затова светлината е толкова огромна, защото напира и се разширява.
Независимо, че това са центростремителни сили, които водят до сливане, но светлината се разширява и чрез това сливане става включване към Източника на Всичко, който е безкраен. И по този начин се приобщавате към радостта, приобщавате се към любовта, към светлината, приобщаваш се към безкрайния Източник и светлината на този Източник, тази енергия не може да бъде ограничена в твоята форма. Тя или те разширява, или търси изход да бъде предадена на някого. Като противоположност, са тъмните същности, които са отделени от Източника на Всичко. И точно затова трябва да се подхранват от някого. А те не могат да се хранят с радостта, защото тази енергия просто ще взриви формите им и ще ги унищожи. Затова отнемат част от чуждата енергия. Освен това, всеки има избор: да се приобщи към Източника на безкрайна радост от творенето или да пребивава в енергиите на страданието и разделението. Какъв избор ще направиш ти?
Разбира се, първия. Но ако енергиите на Всеобщия Източник, енергията на радостта, може да взриви тъмните форми, може да разруши и нашите.
Да, така е. Затова целия процес за приобщаване към Източника преминава под контрола на светли същности, които вече са преминали през този процес, или го насочват и контролират. Затова, ако някой от вас иска просто да се разтвори в светлината и да се приобщи към Източника, да се слее с него в небитието, това е ваше право и възможен път, решение, което никой няма да оспорва. Така, както всеки има право да избере пътя на страданията. Всичко става в съответствие със закона за свободната воля. Но ако някой от вас иска просто да се включи към Източника на Всичко, да възстанови прекъснатата връзка, този процес трябва да стане под контрола на висшите светлинни управляващи. Защото, до определен етап, формата ви може да не издържи и да се възпламени от светкавицата на съзнанието ви, да се взриви формата ви и да се завърнете в Източника. Така се получава с някои от вас понякога, като причина са всякакви болести, които са следствие неправилното протичане на енергиите ви.
Да продължим с информацията за архонтите.
С предварителна вълнова генерираща технология на астрално ниво управляват астралните потоци на планетарните енергии и ги използват като злонамерени астрологични въздействия. Те поддържат структура, изкривяваща пространство-времето с помощта на импланти, които създават пространствено-времева аномалия от типа черна дупка, като по този начин объркват човешкия разум и емоции. Имплантите са програмирани кристали, които са поставени в менталното, в астралното и ефирно тела на всяко човешко същество със силни електронни устройства.
Това също го има.
Нека първо да поговорим за времето и черните дупки. Т.е. черни дупки съществуват само в нашия свят?
Да. Правилно долавяш. Във висшите светове няма никакви черни дупки.
Черните дупки са вход, тъмен портал, който засмуква всичко. Но от другата страна на черната дупка има бяла. Белите са светли портали. Как да го разбирам? Ако черната засмуква всичко, значи излиза от другата страна в царството на светлината?
Не е съвсем така. Нека да разгледаме по-подробно. Порталите и дупките не са едно и също. Черната дупка по същество е пространствена структура, механизъм за поглъщане. И черната дупка не е просто отвор в лист хартия. От черната до бялата има пространствен тунел, в тъмната му част, като в капан, има много тъмна енергия и много същности. Когато тъмните започнали да използват енергиите ви, ги натрупват в един вид пространствени резервоари. И затова тази зона е аномална, защото са натрупани негативни енергии. Почти пълна аналогия с вашите блата и гибелните им места.
Но дуалния закон, действащ във вашия свят, при натрупване на негативна енергия поражда противодействие – светла енергия. И затова, всяка черна дупка има свой двойник, бяла дупка, като начин за уравновесяване. Може да си го представиш като пясъчен часовник, при който тясното място е по-дълго, един вид тунел. По този начин енергията, която се поглъща от черната дупка, преминава през този тунел и се просветлява до светла енергия, в светлата част на пясъчния часовник. По този начин се трансформира. Пресечната точка е място за трансформиране, за промяна на полярността и свойствата. Наричате го пространствен тунел (пространствена къртичина). Но на тъмната страна има нещо като резервоар, където се натрупва голямо количество тъмна енергия, която се използва от така наречените архонти.
Т.е., ако архонтите напуснат света ни и тъмнината се очисти, черните дупки ще престанат да съществуват?
Да. Затова и казваме, че не са съвсем портали. Те са един вид язви във вселенското тяло, като пришките на вашите тела, които в основата си са здрава тъкан. Затова при вас е прието понятието: къртичина. Като наядена от червей ябълка или тунел в здравото вселенско тяло, нещо подобно.
Но ако тъмната енергия, преминавайки през черна дупка, става светла енергия, един вид няма нищо страшно?
Страшна ли е къртичината? Да, ако не бъде премахната навреме и лекувана. А иначе може да погълне всичко.
Т.е. черните дупки могат да погълнат вселената?
Такава вероятност не е изключена, но процеса се контролира. Нали това е една от причините да се появим във вашия свят, освен призивите ви. Висшия свят започва да усеща действието на къртичините. Т.е. когато ябълката е малко нагризана, няма да забележите. Но когато се разрасне, имате вече нагнила ябълка.
Но ако черна дупка погълне Вселената, ще премине през трансформация и отново ще стане светла?
Да. Но такъв опит не е имало още в Мирозданието и не е ясно, какви последствия може да предизвика. Освен това, натрупаните страдания остават и ще са доминираща мисъл-форма, което може много да затрудни трансформацията. И Вселената може да увисне в тъмната страна. На това се надяват тъмните сили. При това не забравяй, че повечето вселенски обитатели съвсем нямат желание да преминават през такъв процес и да минават през тунела.
Разбрах. Да се върнем на времето и имплантите. Получава се, в нас има импланти, които изкривяват пространство-времето? Как става, и как може да се справим с тях? Как да се избавим от тези импланти?
Импланта включва в себе си програма, която блокира възприятието ви за време. Това е една и съща програма, просто е от две части. Програмата за отделяне на съзнанието ви от цялостното съзнание. Когато възприемате минало, сега и бъдеще, а не цялостна картина тук и сега. Това е масово внедрено в съзнанието ви. И затова, докато тази програма работи, не можете да осъзнаете, какво точно е тук и сега, когато ти е достъпна цялата информация за себе си, за всичко, което наричаш минало или минали животи. Имайки достъп до тази информация, ще можеш да проследиш взаимовръзките на изборите си и причинно-следствените връзки и да откриеш, че много събития в живота ви не са ваш избор и следствия, а натрапени, несвойствени като реакция. Не свойствени реакции на светло същество.
Такива програми са много. Тези програми прекъсват потока на възприятието за пространство и време, разделяйки го отново на «пунктирни линии», откъснати една от друга. И затова не възприемаш други светове, в които си. Не възприемаш други животи, своите минали въплъщения, които в действителност, са част от сегашното въплъщение, а просто са разни времеви линии, както ги наричате. Или алтернативни разклонения на реалността. Тези програми блокират вашето възприятие по такъв начин, че възприемате видимия физически свят като единствен, а всичко останало като илюзорно. Тези програми не ви позволяват да си спомните, какво е ставало с вас на фино ниво и не ви позволяват да виждате, какво става в момента. Иначе бихте могли да видите много неприятни неща.
Т.е. тези виждащи, които са започнали да виждат финото ниво, са успели някак да се избавят от тези програми?
Да. Помогнали са им кураторите им. Но всеки виждащ трябва да е много внимателен към себе си. Защото, поради появата на много виждащи хора, влязоха в ход програми, които блокират виждането или го изкривяват до неузнаваемост. Тъмните сили се възползват много изкусно от човешките страсти и пороци, от чувството за собствена важност, изключителност, избраност и т.н. и по този начин вкарват изкривяващи програми при виждането на финото ниво.
Какво да правят такива виждащи?
Да се откажат от оценки. Да бъдат само посредници, просто наблюдатели. Ако започнат да преценяват видяното, рано или късно, попадат в изкривяването на програмите-импланти.
Но очевидно, същото става и с чуването, с каналите?
Да. Разбира се. Но понеже повече вярвате на видяното и по-малко на чутото, по този повод имате дори поговорки, способността да чувате не се подлага на щателна обработка с изкривяващи сигнали, както става с виждащите. В частност, множество предсказания на пророците ви, които са видели страшни картини на катаклизми, края на света и ужасяващи събития в бъдещето, също са били подлагани на изкривяване и са внесени в съзнанието на масите с цел манипулиране.
Що се отнася до ченълинга, за тъмните сили, може да се каже, е нов вид работа. И те разбира се, СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ ВНЕДРЯТ, наблюдавайки, че ченълинга получава разпространение сред хората и това ги безпокои. Но светлите сили също си вадят поуки от грешките си. На този етап, всеки чуващ и виждащ има система от защити, така да се каже, против проникване във информацията, нещо като секретни канали и кодове, защита на канала за чуване и виждане. Но ако виждащия или чуващия не иска тази помощ и защита, светлите сили са безсилни да му помогнат и тогава може да се внедри система за изкривяване.
Нима няма случаи, когато тъмните са се представяли на каналите за светли водачи и по този начин ги насочват в необходимата им посока?
За съжаление, има. Има част от светлинните работници. Но трябва да се разбира, че те също са в плен на илюзиите. И основния признак е тяхната изключителност. Този инструмент се използва широко от тъмните сили. Никой не е по-добър и по-лош от другите, никой не е изключителен, всички са особени, неповторими и уникални творци, но, за съжаление, спещи засега, докато не разгърнат своите способности и потенциали. Затова, никой от вас, канали или виждащи, не бива да оценява другите, а просто да наблюдава. Защото на всеки се дава само част от информацията. По-точно, всеки възприема само това, което може на този етап да възприеме и преведе на човешки понятия. И всяка частица информация, рано или късно, си застава на мястото в общата картина на света.
А имплантите? Невъзможно ли е избавянето от тях?
Не, възможно е, но е много труден процес. Все едно са ви гръмнали с ловна пушка, с много дребни съчми, а след много години се опитват да ги извадят от тялото ви. Изваждането на всяка съчмичка е много болезнено. Много ваши болезнени състояния, осибено локални точкови болки, са точно свързани с отстраняването на тези импланти. А вие се съпротивлявате и не искате да ги премахнат, защото е болезнено.
Тогава разкажете на всеки, че болката е следствие премахване на имплантите. И мнозина ще търпят.
Разказваме. Но се получава сложен кръг. ЗАЩОТО НАШАТА ИНФОРМАЦИЯ СЪЩО СЕ БЛОКИРА ОТ ДРУГИ ИМПЛАНТИ и човека просто не чува информацията, която му предават наставниците. Погледни дълбоко в себе си, там е цялата информация. Постарайте се да я разпознаете, да я доловите. Както настройвате радиоприемник на разни вълни. Така и «повъртете» настройките на съзнанието си, постарайте се да доловите информацията. Просто си задавайте въпроси и наблюдавайте, как информация, все едно изплува от дълбините на съзнанието ви. А след това е лесно. Ще се научите да доверявате на себе си и да чувате тази информация, като по този начин ще постигнете връзка със своето единство, със светлинния свят, ще възстановите своята разкъсаност.
Съществува и друга информация, че много тъмни импланти не могат да бъдат премахнати, защото са свързани с някакви бомби, като детонатори.
Да, и това е така. Но не всички импланти, а тези, КОИТО ПОДДЪЖАТ КОЛЕЛКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ. И тези импланти, освен това, ви се вкарват като ежегодна ваксина. И вие сами носите малките си деца, за да им внедрят тези импланти. И всички те са свързани в нещо като обща мрежа, и когато се премахне един от тях, всички свързани с него могат да избухнат, заплашвайки човешкото съзнание.
В какво точно се състои заплахата? В загуба на физически тела?
По-точно, в полудяване. Защото те нямат интерес да загубят физическите тела. Необходими са им страдащи хора, в това число и физически.
А войните, където загива маса хора? Също ли са предизвикани от тъмните същности, наречени архонти?
Да, но тогава е била необходима енергия за напълване на черните дупки. Били са периоди на енергиен недостиг и затова са предизвиквани мащабни войни, но са се правели точни сметки, за да не бъде унищожено цялото човечество. Но основната им стратегия са локалните постоянни войни на разни места по планетата, умело разпалвани чрез религиите, чрез властни амбиции и т.н..
Какво могат да направят простите хора, които имат в телата си куп импланти и поради това не могат да се справят със ситуацията. Биха се радвали да се възнесат, но имплантите не им дават. А не могат да ги премахнат. А и са опасни за другите хора.
Преди всичко, трябва спокойно отношение, като към факт, че е открита болест, но е излечима и предстои лечебен период, който може да не е много приятен. Може да ви боцкат «инжекции» и горчиви да са «лекарствата», но е ясно, за какво е всичко това, и че целия процес е под контрола на опитни специалисти. Не използваме думата «лекар», понеже това понятие е изкривено при вас и медицинската ви система поддържа матрични програми.
Второ: обърнете се към вашите куратори, изразете намерение да се избавите от имплантите, които контролират свободната ви воля. Защото има част от имплантите, които са ви поставени със осъзнатото ви съгласие преди въплъщението ви, като един вид връзка с къщи. Като вграден телефон или предавател, или вградени датчици за вашето развития и движения. За да може звездното ви семейство да ви наблюдава, да ви помага и да се свързва с вас, в колкото и плътна област да се спуснете, и в каквито и изкривявания да се намирате. Затова, избавянето от всички импланти може да означава прекъсване на връзката с родния дом и оставане сами със себе си, да опитвате после да възстановявате тази връзка. Както вашите разузнавачи чрез свързочници поддържат връзка с центъра.
И трето: слушайте се внимателно. Има примери сред хората, които са се опитвали самостоятелно и доста болезнено да се избавят от имплантите, преминавайки през процес на устойчиво намерение да се избавят от тях. В известния ти пример – Ярослана, която го описва в книгите си. Успяла е едновременно да премахне и импланта за връзка с родния дом. И затова ѝ е толкова трудно да възстанови енергетиката си. И сега звездното ѝ семейство се опитва да я достигне, за да облекчи страданията ѝ. Освен това, болезненото премахване излъчва енергиите на болката и страданията и се получава затворен кръг, който поражда и привлича нови импланти и привлича допълнителен негатив. И по този начин става страдалчески кръг, което е неправилно.
Затова препоръчваме на желаещите да се избавят от имплантите, да го правят постепенно под ръководството на своите наставници. Търсете информация за себе си и тя ще дойде, по един или друг начин. Не пренебрегвайте нищо: може да бъде внезапно попаднала ви книга или статия в Интернет. Или някой да ви разкаже. Разбира се, идеалния вариант е да се слушате отвътре, да развиете връзката си с наставниците си. Призовавайте вашите учители-пазачи, те са постоянно с вас и ще бъдат много радостни, ако ги чувате.
Ние сме с вас и сме готови да помогнем на всеки по пътя му. Помнете, че не сте сами и винаги има към кого да се обърнете за помощ. И че все още сме невидими за вас, е точно следствие от внедрените импланти, но това съвсем не означава, че не ви чуваме. Чуваме всеки един и изпращаме светлина и подкрепа по пътя ви!
Призовавайте светлината във сърцата си, за да се пробудят и да се отвори връзката ви с всичко съществуващо и с енергията на любовта на цялото Мироздание.
Намасте. Ние, лорд и лейди Райза, разговаряхме с теб.
СЕлена. 04.06.16
Превод: Йосиф Йоргов
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1513367
Последни публикации
Последни коментари