Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6164162
Users Today : 783
This Month : 13370
This Year : 194687
Views Today : 11729
Who's Online : 19
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ОРИЕНТИРИ

ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ОРИЕНТИРИ

ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ОРИЕНТИРИ

Колкото повече хората се пробуждат, толкова повече разбират, че внушаваното им като правилно и истина, много често е фалшиво и преследва интереси, в разрез със техните собствени. И затова, всеки започва да се оглежда за нови критерии, които да го ориентират в този абсурден свят. Това, което мога да предложа, е всеки да има предвид: има общи принципи, основани на общото местообитание, на еднакви физически тела, но всеки е неповторима, уникална индивидуалност, затова, общите принципи ВИНАГИ трябва да се нагаждат съм собствената индивидуалност, т.е., в преобладаващите случаи, чуждия опит не може да се прилага безкритично. Точно затова, трябва да свикнете да обръщате внимание на индивидуалните си вътрешни усещания, а не на това, което са ви набивали като правилно и истина – точно този подход, дава най-доброто адаптиране към съществуващата реалност, а не нечие авторитетно мнение.
Винаги трябва да имате предвид – съществува САМО ЕДНО ВСЕОБЩО СЪЗНАНИЕ, а смятащите се за отделни индивиди, само си го въобразяват. Разбира се, индивидуалността е базирана на разлики, но като нагледен пример, ще предложа, цветовете на дъгата – всеки цвят има разни свойства, но границите между цветовете са измислени фиктивно от хората – реално, не съществува различима граница – нюансите преминават плавно един в друг. Аналогично е положението с индивидуалните съзнания – те са самоопределяне, а не реална действителност. Затова не си въобразявайте, че всичките мисли и емоции, които осъзнавате, са си само ваши – в общото съзнание, могат да са на много други индивидуалности.
Точно тази особеност на общото съзнание, е направила възможна индивидуалната и масова манипулация, т.е. всеки преследва лични цели, за сметка на другите. Трябва да имате предвид обаче, че манипулацията е ефективна само, ако нямате представа за нея, а ако допускате, че ви манипулират, започвате да контролирате, какво се опитват да ви внушат и внушението губи силата си. Затова, напомням постоянно за дяволчето и ангелчето, които шепнат на всеки един и винаги е необходимо, да оценявате осъзнато, приемате или не, едно внушение. Повтарям, ВНУШЕНИЕТО ДЕЙСТВА САМО, АКО СИ ВЪОБРАЗЯВАТЕ, ЧЕ Е ВАШЕ СОБСТВЕНО, АКО ДОПУСКАТЕ, ЧЕ НЕ Е ВАШЕ, СЕ ОТНАСЯТЕ КРИТИЧНО КЪМ НЕГО.
Като ориентир, трябва да имате предвид, че дяволчето може да ви внушава само негативни мисли и емоции. Такива усещания като възторг, радост, удовлетворение са на душата ви (на ангелчето) и може да ги използвате, когато оценявате всяка една ситуация или нещо конкретно – точно това е индивидуалната ви реакция, която посочва, какво е подходящо за вашата индивидуалност, а както казах, внушените правила, в повечето случаи, са вредни, т.е. полезни са само за много ограничен брой хора.
Проблемите, които затрудняват вътрешните усещания, може да са два вида: глобални и лични. Към глобалните са залитането в крайности и филтрите в съзнанието, а личните са следствие от личния натрупан опит – ако вътрешните ви усещания, не са ви предпазили от някакви неприятности, преставате да им доверявате (залитане). Разбира се, изключително важен е опитът от минали животи – особено, ако сте имали т.н. екстрасензорен опит – тогава доверяването на вътрешните ви усещания е отработена и естествена реакция, следване на вече отъпкана пътека. Много голямо е и значението на обкръжението от близки и приятели – могат, както да насърчат, така и да заличат всякакъв интерес към вътрешните усещания.
Основно препятствие при осъзнаване на вътрешните усещания/енергийните взаимодействия, е чувствителността на съзнанието. Като имате предвид, че всичко е енергия, голямо значение има силата на енергийните импулси. Затова, когато сте склонни да залитате в крайности, се подлагате на силни въздействия, т.е. съзнанието ви загрубява, за да може да ги издържа – едно чувствително съзнание може да изпадне в болеви шок и да изключи/загуба на съзнание при силни импулси. Затова се говори за подсъзнание – енергиите, които не долавяте съзнателно, именно поради слабата чувствителност, но все пак, те определят поведението ви, тъй като слабата чувствителност не изключва енергийните взаимодействия.
С намаляване на залитането ви в крайности, постепенно, се повишава и чувствителността и осъзнавате все повече и по-разнообразни енергийни нюанси. Основен принос в този процес, е избягването на негативните емоции, които предизвикват крайните реакции. Постоянния стремеж към добро настроение и позитивизъм, води до повишаване на личните честоти/вибрации – нали залитането не позволява повишаване на честотите – представете си махало – колкото по-силно се люлее, толкова по-малко на брой отклонения прави за единица време. Такъв стремеж към позитивен живот, създава златната среда, т.е. съзнателно избягвате крайностите и негативните преживявания. Така получавате възможност за много по-адекватна преценка и реакция, на база вътрешните усещания (енергийните взаимодействия), а това затвърждава още повече умереното ви и позитивно отношение към всичко – трябва да имате предвид, че златната среда не е точка или линия, т.е. не е фиксирана стойност, а диапазон – слабите залитания, са нормални и естествени ориентири.
Има още един много важен фактор, повишаващ чувствителността: фокуса на вниманието. Този фокус концентрира енергия, към каквото е насочен, а по този начин, за годините насочено към ума, той е придобил голяма сила и е започнал да доминира в съзнанието. За да се коригира това залитане, вниманието трябва да бъде насочено към душата, към усещането на енергийните взаимодействия. Докато се занимавате с ежедневните си проблеми, е неизбежно използването на ума, но когато имате свободно време, е желателно да пренасочвате вниманието от ума към усещанията – така умът ще престане да доминира енергийно, а душата ще излезе от подсъзнанието и ще стане равностойна на ума. Така интуицията, която сега малцина долавят, ще стане водеща и ще възстанови загубеното равновесие, както и единството с цялото.
Другият основен проблем са филтрите в съзнанието – добре познат в психологията, но не и от хората. Накратко, когато сте убедени в някаква истина, много трудно, а дори е невъзможно, да допуснете като възможни някакви други варианти. Например, ако сте убедени, че 2+2=4, никога няма да допуснете, че може да е 2+2=3 или 2+2=5. Такива филтри/убеждения/програми, в съзнанието на всеки човек, са безкрайно много и са решаващи при неговите жизнени избори и реакции. Такива убеждения са получили голяма сила, от многократното повторение на някой, когото смятаме за авторитет – обикновено, родители, близки и приятели, и на които доверяваме. Затова е много важно, такива убеждения, да се подлагат на съмнение, така света престава да бъде черно-бял и става цветен – започваме да допускаме много варианти на една и съща истина и приемаме различните мнения. А това пряко способства за повишаване на вътрешната ни чувствителност, която обикновено отхвърляме с убеждението, че така ни се е сторило.
Затова е много важно, да не се приспивате с убеждението, че правите всичко правилно. Съзнанието ви трябва да контролира постоянно всичко, да подлагате на съмнение всичко, но тогава възниква голям проблем при хората с ниско самочувствие, които се страхуват от съмнението, от грешки, поради липсата на увереност, че са способни, да ги решават правилно – а страхът може да провали всички опити. И значението на самочувствието става изключително голямо – без него не може да ползвате адекватно чуждия опит, който трябва да нагодите за себе си – ниското самочувствие ви прави папагали без свое мнение. Но ако забележите вътрешните си усещания, като адекватни помощници за решаване на ежедневните проблеми, самочувствието ви ще се повиши многократно.
И разберете най-после, колкото повече ви се иска да сте сигурни, колкото по-сигурни се чувствате, толкова в по-голяма крайност залитате, ставате максималисти. Златната среда е неопределена, „ни рак, ни риба“, т.е. мястото, в което нищо не е точно определено – мястото с безкрайно много възможности. Точно определените истини са внушени илюзии, защото нищо не е едностранно, т.е. приемайки нещо за истина, си затваряте очите за другите възможни страни и живеете във въображаема орязана действителност, следствие на което, реакциите ви са, предимно, неадекватни.
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: