За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6223666
Users Today : 217
This Month : 9431
This Year : 9431
Views Today : 7884
Who's Online : 14
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Как да се откажете от насилствена ваксинация и чипизация?

Как да се откажете от насилствена ваксинация и чипизация?

Как да се откажете от насилствена ваксинация и чипизация?

Както съобщават нигерийските СМИ, в страната се е разгорял огромен скандал, поради „спонсориран от чужденци законопроект“, предписващ задължителна ваксинация за всички нигерийци.
Както са изяснили нигерийските депутати – Бил Гейтс или негови хора, са насърчавали такъв законопроект със сумата от 10 милиона долара, която е трябвало да разпредели ръководителя на парламента. Но или депутати са се оказали порядъчни, или ръководителя се е оказал двоен мошеник – предавайки нигерийците, а и колегите-депутати с парите – законопроекта не минал и в страната назрява скандал.
Развитие на историята, едва ли ще има и всичко ще се потули и, например, ще предложат не десет, а сто милиона. Главното е, ваксинация/чипизацията да напредва ускорено, а хората по целия свят да не се замислят, как да избегнат тази чудо-манипулация.
Законите не са добре познати, а в разните страни се различават, но има универсален закон. Нарича се Нюрнбергски кодекс.
Нюрнбергският кодекс е международен документ, регулиращ принципите за провеждане на медицински опити и процедури с хората. Кодексът е бил разработен и приет след Нюрнбергския процес над лекарите през 1947 година, по решение на който, доста много граждани са били обесени, в частност – за насилствено ваксиниране. В кодекса има само десет точки:
1.Абсолютно необходимо условие за провеждане на експерименти с човека, е доброволното му съгласие.
2.Експериментът трябва да носи за обществото положителни резултати, недостижими с други методи или начини за изследване; не бива да има случаен характер и не бива да е задължителен.
3.Експериментът трябва да се основава на получени лабораторни изследвания върху животни, познаване историята при развитие на заболяването или други изучавани проблеми. Провеждането трябва да е така организирано, че очакваните резултати да оправдават провеждането.
4.При провеждане на експеримент, трябва да се избягват всички излишни физически и психически страдания и повреди.
5.Нито един експеримент не бива да се провежда в случай, ако има основания за предполагаема смърт или инвалидизация на изпитвания; с изключение, когато лекари-изследователи провеждат експериментите си върху себе си.
6.Степента на риска, при провеждане на експеримент, никога не бива да превишава хуманитарната важност на проблема, чието решение трябва да реши експеримента.
7.Експериментът трябва да бъде предшестван от съответната подготовка и провеждането трябва да бъде подсигурено с необходимото оборудване, необходимо за защита на изпитвания от възможно нараняване, инвалидност или смърт.
8.Експериментът трябва да се провежда само от лица с научна квалификация. На всички стадии от експеримента, от провеждащите и изпитваните се изисква максимално внимание и професионализъм.
9.В хода на експеримента, изпитваният трябва да има възможност да го прекъсне, ако според него, физическото или психическото му състояние, прави невъзможно продължаването на експеримента.
10.В хода на експеримента, изследователят, отговорен за провеждането, трябва да има готовност да го прекрати на всеки стадий, ако професионални съображения, добросъвестност и предпазливост, дават основание да се предполага, че продължаване на експеримента може да доведе до нараняване, инвалидност или смърт на изпитвания.
Както пишат американските юристи, ключови са точките 1 и 6 – т.е. ангажираното с ваксинация лице, трябва да е дееспособно, за да даде съгласие; лицето трябва да има възможност за избор, без намесата на някаква сила, измама, пряко или скрито принуждение; лицето трябва да има достатъчно знания и разбиране за разглежданата тема.
Следващият универсален юридически документ се нарича Точка 6 от заявлението на ЮНЕСКО през 2005 година по биоетика и права на човека.
Там е написано:
Точка 6, раздел 1. Всякакви профилактични, диагностични и терапевтични медицински намеси, трябва да се провеждат само с предварителното, свободно и осъзнато съгласие на заинтересуваното лице, запознато с адекватна информация. В случай на необходимост, съгласието трябва да бъде изразено и може да бъде отказано от заинтересуваното лице, по всяко време и по всяка причина.
Точка 6, раздел 3: В никакъв случай, колективен договор за общество или съгласие на лидера на това общество или друг властен орган, не може да заменя информираното съгласие на отделните лица.
По този начин, всякакви разпореждания на един или друг парламент или върховен лидер за принудителна ваксинация, нарушават Точка 6 от заявените от ЮНЕСКО права на човека и биоетиката. Едновременно, нарушават Нюрнбергския кодекс, особено Точка 1 и Точка 6. Как властите на разните страни, ще се опитват да заобиколят тези фундаментални етични документи, засега е неизвестно – следим развитието на събитията.
Превод: Йосиф Йоргов
http://nashaplaneta.su/blog/kak_otkazatsja_ot_nasilstvennoj_vakcinacii_i_chipizacii/2020-05-24-6821
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: