За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6224358
Users Today : 73
This Month : 10123
This Year : 10123
Views Today : 551
Who's Online : 9
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА

Смисълът на живота е в пряка зависимост от процесите, протичащи в битието. Не може да има смислен живот, живот без разочарования, ако не е съобразен с основите на мирозданието. Липсата на такова съгласуване се превръща в безкрайна поредица от конфликти и страдания. Съвсем накратко ще опиша основния процес в битието – вечното движение, за да може всеки, който има желание да се съобразява с него.
Ако си представим Бог като едно безкрайно слънце, което разпръсква навсякъде своите лъчи, тази енергия поради принципа на ентропията постепенно „изстива” и се превръща във все по-плътна материя. Така ниво след ниво, свят след свят се изгражда битието. За да може този процес да е вечен, съществува и обратното движение – завръщане на материята обратно в първоизточника. Това завръщане ни е познато под термина „еволюция” – едно почти безкрайно усъвършенстване: минерали – почва – растения – животни – хора – ангели – архангели – Богове. Когато еволюцията достигне до своето съвършенство, става сливане със Съвършения – Върховният Абсолют.
За да продължи еволюцията на човечеството, в настоящия момент е необходимо ново отношение между индивидите. Това ново отношение може да се получи, само ако се промени способността ни за оценка на действителността. Ако заменим претенциите си за абсолютни истини с умерени и допускащи много възможни варианти преценки. Очевидно е, че от гледна точка на еволюцията, всички недостатъци са временно явление и са нещо нормално, те не могат да бъдат осъждани и квалифицирани като добро или зло. Понятията добро и зло са двигателят, който определя посоката на еволюцията. Напълно нормално е всеки един етап от развитието да си има свои понятия за добро и зло. Образно може да си представите еволюцията на човечеството като един ветроходен плавателен съд, който трябва винаги да се движи срещу вятъра (еволюцията срещу „спускащата” се от „горе” енергия). Практически директното праволинейно движение „срещу вятъра” е невъзможно, затова се използва лавиране (движение на зиг-заг). Точно смяната на съдържанието на понятията добро и зло сменят посоката на курса. Ще се опитам да го кажа и по друг начин. Тази книга има много недостатъци, но ако тя няма недостатъци, никой няма да я разбере. За да я напиша, аз също трябва да имам недостатъци, защото ако съм съвършен, ще напиша съвършена книга. Така всички ние, осъзнавайки недостатъците си, се оттласкваме от тях и се движим напред по еволюцията.
Но за да е възможен този процес и за да бъде ефективен, преди всичко, ще трябва да престанем да осъждаме недостатъците си. Когато един човек не може лесно да се справи с несъвършенствата си, той се примирява с тях и престава да работи по преодоляването им. Затова подкрепяйте хората в усилията им, а не ги съдете. Като пример ще посоча такива общоприети „злодеи” като Хитлер и Осама Бен Ладен. Много ясновидци установяват, че те имат чиста аура и не могат да разберат, как е възможно това. Никой не допуска, че техните зли деяния може да са предизвикани от отрицателното отношение на много хора към тях в някои от предишните им животи. Но хората, поради липсата на обективна представа за действителността, се смятат за невинни жертви. А сега принципът за причината и следствието просто уравновесява натрупаната дисхармония.
Ако направим избора и съобразим ежедневието си с еволюцията, рано или късно ще ни направи впечатление, че не можем да имаме успех в преодоляването на собствените недостатъци, ако хората около нас тъпчат на едно място в еволюцията си. Всички ние сме скачени съдове и много директно влияем един на друг. Някаква част от неуспехите ни при преодоляване на собствените недостатъци се дължи на натиска, оказван от недостатъците на хората около нас (не си и помисляйте да ги съдите за това). Също така, нашите собствени недостатъци спъват развитието на хората, с които контактуваме по-често. Затова трябва да помним, че е невъзможно да постигнем значителна самостоятелна/независима еволюция.
Разширявайки темата, не може да не обърнем внимание и на околното пространство. То в никакъв случай не е по-маловажно в еволюционния процес, отколкото заобикалящите ни хора. Хармоничното съчетание на отделните елементи от пространството около нас е единият от благоприятните елементи. Хармонията се определя от правилното съчетание и от многообразието. За да успее да създаде полезна за себе си и за близките си хора хармонична среда, трябва всеки да се съобразява със собствените си усещания и разбирания, а не да се води по модния в момента вкус. Разбира се, има достатъчно чувствителни естети и дизайнери, които ще успеят в някаква степен да подберат една благоприятна среда, но това винаги ще бъде според техните енергийни нужди, а за вас няма да е достатъчно ефективно решение – не се оставяйте на комплексите си да ви убедят, че другите хора са професионалисти и те по-добре знаят, какво правят. Съвременното общество, водено преди всичко от икономически (а не от еволюционни) интереси, е създало традиция да изгражда дисхармонична жизнена среда. На първо място това се дължи на прекаленото използване на ограничен вид строителни материали: бетон, стъкло, стомана, пластмаса и т. н. Получава се много ограничен енергиен фон, който нарушава нормалния енергообмен и пречи на уравновесяването. Това способства за едностранчиво развитие, което отклонява от оптималната посока и като резултат се получават различни здравословни проблеми.
Вторият много важен елемент е енергийната наситеност (интензивност) на околното пространство. Когато преобладава дисхармонията в ежедневието ни, съвсем естествено ние сме потиснати, раздразнителни, агресивни и безразлични към проблемите на другите и т. н. – могат да се изброят всички недостатъци на съвременното ежедневие. Но ако със собствени усилия сме успели да създадем едно хармонично пространство, то се превръща в един резонатор, който усилва точно необходимите ни енергии – това приповдига нашето себеусещане, ние се чувстваме въодушевени, щастливи, изпълнени с любов, състрадание и само със светли чувства.
Изграждането на хармонично пространство е невъзможно само с мъртви предмети – те създават минимален енергиен фон. Колкото повече живи елементи (растения и животни) включите в пространството около вас и те се радват на вашата симпатия и любов и същевременно също са в хармонични отношения помежду си, толкова повече те ще ви отговарят със същото – енергийният фон ще става все по-наситен, по-хармоничен и благоприятен за спокойното посрещане на ежедневните проблеми. Този оптимистичен стоицизъм постепенно се превръща в постоянно щастие, а доброто самочувствие дава отлично здраве. Затова повтарям постоянно: ако по една или друга причина, не можете да си създадете достатъчна хармония около себе си, излизайте колкото е възможно по-често сред природата – там хармонията е естествена. Създайте си активно (с любов) отношение към природата и тя ще ви отговори със същото.
За разбирането смисъла на живота, важно значение имат още два елемента на разширеното съзнание: избавяне от илюзията, че живеем само в материалния свят и от илюзията, че е възможно да намерим истинския носител на истината, който да следваме. Днес човешкото съзнание е обсебено от масовата илюзия за съществуването само на материалния свят. Тази илюзия ограничава интересите и грижите единствено до материалното тяло – от това се определят ценностните системи и ежедневните усилия на всички хора. Свикнете с мисълта, че живеете едновременно в няколко свята – наблюдавайте и ще забележите разликите: нашите страсти са енергии на астралния свят, нашите мисли са енергии от умствения свят, нашето вдъхновение, творчески пориви, духовни стремежи са енергиите на душата и духа. Забелязвайки и отчитайки тези разлики, ще свикнете с мисълта, че вашето тяло е само един временен инструмент, който има значение само за кратко време – това ново разбиране ще пренасочи вашето внимание към действително ценните неща. Ще осъзнаете, че досегашните ви приоритети са само губене на време, които не са си стрували усилията. Ще се усетите като събудени от сън и ще погледнете на живота от неговата действителна страна. Осъзнаването на тази истина ще ви даде подтик към щастие – това не са пресилени думи – търсете и ще намерите. Това е вашето спасение от оковите на материята.
Ето няколко от основните промени в масовото човешко мислене, които могат да осмислят пълноценно човешкия живот. Масова заблуда е очакването, че човек може да бъде щастлив, ако го обичат и не е толкова важно дали той (тя) ще обича. Истински пълноценният живот е, когато обичате (естествено не само себе си) и то когато обичате безкористно, а когато обичате защото получавате нещо, то непременно ще бъдете разочаровани.
Правилната посока не е в промяната на обществените отношения, а само в промяната на всеки един човек, когато всеки я осъзнае като своя вътрешна потребност. Липсва ли вътрешна хармония, винаги ще се чувствате нещастни. Не чакайте Господ да оправи света – светът се движи по Божествените закони, но хората злоупотребявайки с правото си на свободна воля, създават дисхармония и безпорядък. Защото всеки иска това, което няма и вечно не му стига това, което има.
Невъзможно е първо да се подобри животът, а след това хората да станат добри. Не битието определя съзнанието, а съзнанието създава битието.
Невъзможно е да намерите щастието извън себе си – то не зависи от външните условия (въпреки, че всички/всичко ви убеждават в противното).
Невъзможно е да намерите истината извън себе си и докато други ви я сочат, вие никога няма да сте удовлетворени от нея, защото всеки гледа на света от собствената си камбанария.
Не чакайте Христос отново да дойде в света, а го търсете в себе си – само така той може да дойде отново, когато има кой да го чуе и няма кой да вика “Разпни го! Разпни го!”
Невъзможно е да се промени битието на човека, без да се променят неговите възгледи. За да има изобилие за всеки човек, трябва да намалее масовата човешка лакомия, дърпането на чергата към себе си – всеки трябва да осъзнае, че материалното притежание не го прави по-добър, по-висш, по-можещ. За да има изобилие за всеки човек, трябва всеки да се грижи за другите, а не да очаква от тях. Господ е дал изобилие, десет пъти по-голямо от нуждите на всички хора, но въпреки това то ни се струва крайно недостатъчно, защото празният вътрешно човек се опитва да компенсира, като трупа външни богатства – само така той може да се самозалъже, че животът му не е празен и безсмислен.
Промяната не може да става чрез насилие, както е ставало много пъти в досегашната ни история – да се избият богатите и да се раздадат богатствата им. Това е безсмислено, защото веднага други ще ги заграбят. Само когато се промени преобладаващата ценностна система и духовните богатства станат по-ценни, отколкото са материалните – само тогава ще има изобилие за всички. Затова е нужно всеки да започне първо със себе си. Когато се промени преобладаващата мисъл-форма, която определя масовото съзнание, тогава хората, които намират смисъл в трупането на материални богатства, ще се преориентират и тяхното развитие ще се ускори, т.е. ще престанат да тъпчат на едно място, както правят сега.
Другата илюзия – съществуването на абсолютната истина – също е много сериозна преграда пред следващите етапи на еволюцията. При определянето смисъла на живота всеки се опитва да заимства от опита и знанията на по-мъдрите. Но ако се сблъска с противоречия и неразбираеми формулировки, бързо и лекомислено отхвърля тези знания като неверни. И започва като пеперуда от цвят на цвят да търси истината, а тя все му убягва. Ще се опитам с една аналогия да облекча вашето търсене. Представете си, че искаме да изучим една планина, нека бъде по-малка, като например Витоша. Разделяме я по картата на десет участъка и поръчваме на десет човека да направят описание на планината Витоша. Всички правят описание на едно и също нещо – еднакви ли ще са описанията? Очевидно не. Ще кажете, че всеки прави описание на различна част от планината. Тогава нека и десетте човека да обиколят планината от всички страни за месец-два. Идентични ли ще бъдат описанията? Отново не – на един ще направи впечатление едно, на другия друго. И тази неустановеност се отнася за една сравнително малка планина, а какво да кажем за описанията на една безкрайност, каквато е битието. Милиони хора са се опитвали през човешката история да опишат това, което виждат и разбират. Естествено е, тези описания да не са идентични, естествено е да са противоречиви, като че ли не става въпрос за едно и също, но ако отхвърляте едно по едно тези описания като неверни, имате ли шанс да получите някаква най-обща представа за безкрайността? Едностранчивият поглед по-реална представа ли ще ви даде, или ще затънете в илюзии. Нима нямате по-голям шанс да разберете битието, ако се опитате да съчетаете колкото се може повече гледни точки и извлечете общото между тях, а на противоречията временно не обръщате внимание? Моята молба е: не отхвърляйте с лека ръка нито едно учение, нито една философия. Не се страхувайте от противоречията – постепенно всичко ще си отиде на мястото, но това е възможно само, ако не отричате различните гледни точки. Дерзайте, рано или късно ще намерите това, което търсите – но само, ако търсите. Ако чакате да ви падне отнякъде – нямате никакъв шанс.

Създадено: 17/02/2006 • 09:32
Обновено : 20/02/2006 • 17:09
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО 
Страницата е посетена 69568 пъти


Коментар №59 petar 09/12/2012 • 04:43
bre vpe4atlen sam ot madrostta i zelanieto za otsranen pogled bix iskal da po4erpia avtora i da pogovoria s nego ako moze pesko66@abv.bg
Коментар №58 vladi 02/12/2012 • 22:47
e
Коментар №57 Radoslav 27/10/2012 • 15:14
Niakade bqh 4el, 4e koito znae imeto na BOG  shte moje da pritejava i izpolzva golqma sila.
Коментар №56 anastasia 31/08/2012 • 16:30
Името на Бог е Йехова, прочетете стария завет.Много се радвам, че най-после намирам нещо смислено написано и коментирано от българи.От скоро чета всичко тук, много ми харесва,Как да се свържа с автора?

Благодаря

Здравей Анастасия,

с автора можеш да се свържеш по пощата – на заглавната страница има две прегърнати мечета, а точно над тях се върти едно име, щракаш на него и готово.

Коментар №55 Stefan 15/05/2012 • 09:53
Да се питаме какъв е „Смисъла на живота“ е все едно да се отговори какъв е смисъла на бог,на вселената,ей на онези скали които са от памтивека.Факт е че светът е вечна безкрайна разумна материя. Светът/бог/ е вечен и със смисъл или без смисъл той пак си съществува. Ние както и всичко останало сме проявление ,форма на бог.
Той не е създаден от никой ,просто си съществува вечно,факт.Няма нужда от смисъл.Човешките взаимоотношения имат смисъл,но при един катаклизъм,взрив или друго,ние ставаме друг вид проявление на бог.
Като цяло светът е вечен, проявяващ се в различни временни форми които са във взаимоотношение със всички останали негови проявления.Когато говорим за вечност на света,времето няма значение,но когато разглеждаме отделните му форми ,проявление, тогава континиума пространство- време , ни служи за относително измерение.
Молби,молитви,медитация-всичко това не въздейства пряко на бог, освен чрез автосугестията на самите молещи се или медитиращи. Осъзнаването на собственото аз,това е начина на въздействие върху бог,защото сме негова част.Колкото повече осъзнаваш себе си,толкова повече разбираш света.Тогава усещаш смисъла на живота.
„Бог е всичко“,затова няма име.
Коментар №54 uhiaan 11/11/2010 • 20:32
Bratia ,vse4i vijda tova ,koeto moje da vidi . Za vseki ot nas , istinata e samo negovata istina , ta nali saznanieto ni  ia opredelia . Ne se gnevete ot razlikite si , a se u4ete ot tih .Pomagaite si  i se obi4aite bezgslovno . Vsi4ko i vsi4ki  sme 4asisi ot Sazdatelia , kakvo zna4enie ima koi  kak go nari4a .  Vseki  6te stane savar6en . OBI4AM VI VSI4KI VAS ot sialoto su sarse i du6a
Коментар №53 Madlena 04/11/2010 • 16:08
Съгласна съм с всичко написано, защото до много от тези изводи съм стигнала и аз по пътя на живота. Жалкото наистина е, че материалистите на днешно време са твърде много. А те, за съжаление пък, не четат такива статии, та да се опитат да се променят.
Коментар №52 Human 27/07/2010 • 01:49
Нямам право да кратикувам нещо с което не съм запознат проблемат на библята е новият и старият завет в старият завет става дума за бог и че неговото име е господ но на първата страница на новия завет се казва че нашият господ е Исус,текаче има голямо противоречие,старият завет е преди новият и текаче ако знаеш неговото име споделиго
Коментар №51 Cherkezs 21/07/2010 • 09:28
В отговор на “
24/06/2010 • 01:00 Да поясним Исус Христос е синът на този бог,а как е името на баща му ? „Не мислиш ли, че преди да зададеш реторичен въпрос и да да правиш разсъждения върху отгова, е редно да знаеш истината, а не да философстващ върху невежи предположения …
Прочети Библията поне. Там има отговор на въпроса ти.
Бог има име и там го пише.
Ще намериш и още нещо – „Не споменавай напразно името Господне“.
Коментар №50 Human 27/06/2010 • 14:23
Да да красиво звучи но сущо тека ми звучи и като научна фатастика нека да си говорим за реалноста какво и да е тя,като умрем няма задгробен живот,от каде знам ли ми незнам чесно казано не съм бил там,незная дали има а и някой ако е бил тама що не се е върнал ?,щото явно там е по хубаво,да да глупости идваме от космическиа прах и на прах ще станем толкова за губенето на енергията,интересното в случая е че самата вселена се опитва да си се обясни сама на себеси,чрез нас,замислете се ние сме частица от вселената а тази частица се опитва да обеснява разни работи,което говори че вселената се опитва да си се обясни сама на себесиe когато умрем умираме това е,няма никаква трагедиа в това и няма никакъв смисал в смърта,разберете че ви и единсвено вие придавате смисал на дадени събития което означава че смисал няма,можем да си измисля свякви работи за богове матери енерги за прераждане и какво ли още не за да се утешава страха ви от неизвестното но приемете че смисал няма единсвено тека ще започнем да живем пълноценно,как ли,ще ви отговоря
Коментар №49 Lida 27/06/2010 • 09:38
Нищо в природата не се губи, само променя формата сиk
Ако се възприемаш като тяло с мозък, който придава смисъл на случващото се- перспективата е ясна.
А ако се окаже, че си нещо нематериално- енергия, Дух, съзнание… и за да се опознаеш и изживееш, си създаваш тяло според задачите, които си си поставил… Ако искаш- ставаш човек, ако искаш- планета, ако поискаш- звезда… и винаги имаш отворена вратата да напуснеш създаденото и да създадеш ново.
Един руснак е задал на Възнесените учители чрез контактьорка въпроса:
-Защо съм тук? Защо живея?
Отговорът на Ел Мория:
-За да направиш този свят по- добър, отколкото би бил без теб.
А аз се питам- докога ще ни бъде нужно някой друг да озвучава най- съкровените наши желания, за да разберем, че са истина.Кога ще спрем да се спъваме в пречките и ще бъдем самите себе си.
Бъдете щастливиe
Коментар №48 Human 27/06/2010 • 03:30
А?k един въпрос а планетата като загине къде ще се прераджаме ?
Коментар №47 Doci 27/06/2010 • 01:05
Разликата е прави вярата;)! Ако поВяраш, че не си за първи а най-вероятно и за последен път на тази Земя, ако поВярваш че смъртта ти отнема само физическото тяло,  но всички мисли и емоции си остават с теб, тогава вече ИМА СМИСЪЛ – има смисъл да почистиш от съзнанието си  всичко онова което приземява полета на Духа ти – и не за да угодиш на някое учение или гуру – не, просто без този „товар” се живее много по-хубаво! Успех!
Коментар №46 Human 25/06/2010 • 19:10
Ок щом приключихме за сега с богаe да продължа СМИСАЛ НЯМА кофти е но е тека,ок всеки може да си намира смисал за него,нека се заблуждават колкото си изкат заблудата е позлезна до някаде,смисала ни е докато сме живи да се чустваме добре и да оцелем и да продължим поколението,e но говоря за глобалния смисал един ден всички ще умрем,и какъв е смисала ни тогава на нашето същесвтуване като точно след 3 поколениа никой няма да си спомня за нас,все едно никога не сме същесвували,ок да кажем че постигнем нещо велико и влезнем в историята дали с добро дали с зло,тогава какво?eще има смисал нашият живот че сме допринесли за общото развитие на човечеството-това е с добро.Но скъпи ми човеци ние живем на планета в галактика,тези неща си имат срок на годност може да е утре може и да след много време но все някога слънцето ни ще изчезне или някое друго събитие ще разруши нашата скъпа планета и тогава какво.дори и да сте постигнали това велико нещо смисал няма,ЕДИНСТВЕНО ЧОВЕШКИЯТ МОЗАК ПРИДАВА СМИСАЛ НА ДАДЕНИ СЪБИТИЯ,текаче смисал няма наистина кофти l
Коментар №45 Human 25/06/2010 • 18:09
Интересно незнаетели как се казва вашият бог ?eа това за „Азът“ е друга тема на която най-добре отговаря будизма
Коментар №44 luli 24/06/2010 • 10:22
Ами ,да започнем да опитваме.Мисля,че искаш да кажеме -„Аз“.
Коментар №43 Human 24/06/2010 • 01:00
Да поясним Исус Христос е синът на този бог,а как е името на баща му ?аз това питам интересното е че тази религия е на 2000 години и неиниат бог си няма име,и това не е всичко но нарочно започнах с това за да се уточни,бог без име,никой не е казал че трябва да се кланите на някой,казах за онези които го правят да се замислят какво всъшност правят но се пак то се знае че религията е за психически слаби хора,не издържасти на стрес,като неможе сам да си помогнеш и когато не зависи дадено сабитие от теб е обръщаш към свръх естестенето великиа там и незнам си още какво по никакъв начин не изкам да опетнявам Християнстово аз лично сам кръщаван но нека да не се водим от глупостите на другите ще изясним всичко на таз тема но нека да започна с името хайде намерете как се казва e Исуса е синът му а таткото кой е ?и ще продължа на там
Коментар №42 Searcher 23/06/2010 • 19:43
Human,а кой е Христос и за теб има ли разлика между Иисус Христос,и Христос,и какво ще рече „християнският Бог“?!k
Коментар №41 azaya 23/06/2010 • 18:45
А защо трябва да се кланяме на някого!?…..k
Коментар №40 Human 23/06/2010 • 14:03
Важното в случая е да не се кланите в нещо фалшиво или нещо не съществуващо,се пак ми отговорете как му е името говоря за християнския бог

Коментар №39 Searcher 23/06/2010 • 09:44
Human,Бог само наш ли е?!Значи другите човеци нямат Бог?И толкова ли е важно с кое има ще го наречем?!

 

Коментар №38 Human 23/06/2010 • 02:10
Драги ми човеци,радвам се просто се радвам че има сабудени,да това е хубаво но говорите за господ,изкам да ви задам един въпрос на християнската алдитория КАК СЕ КАЗВА ВАШИЯТ БОГ ?,който може да ми отговори нека да го направи,за да продължим разговора

 

Коментар №37 Searcher 17/07/2009 • 20:38
Станке,не искам да се караме или спорим.Хората трябва да се обединим,да станем едно.Ако Господ не искаше да има Дявол или Ад-просто нямаше да има,както и Стария Завет,които ти цитираш-„око за око,зъб за зъб“.
Мисля,че тука Йоргов беше написал как аурите на Хитлер и Осама Бен Лaдeн са кристално чисти например.Всичко в този свят,абсолютно всичко става с някаква причина.Нищо не е случайно,нищичко.“Всяка случайност е скрита необходимост“.Незная коя е твоята истина или моята,но за знам,че за Върховният Абсолют-всичко е едно.Но все пак,ако споделиш-ще е добре.Мисля,че е хубаво да си помагаме. ;)Мир,Светлина и Любов.

 

Коментар №36 diakona 17/07/2009 • 10:59
Чудесно Лида,Бог да те Благослови!Благодаря на всички които чуха призива на нашата сестра Лида и желаят да дадат своят принос за осъществяване на Златният Век на Мира на планетата Земя,Благодаря от името на ДАНАУИ-Духът на нашата възлюбена майка ЗЕМЯ…Благодаря от името на Духа на Светлината,Любовта и Хармонията.НЕКА БОГ БЪДЕ СЪС ВСИЧКИ ВАС!    –  Ще ви чакаме,точно в 14часа в неделя (19 юли)с Розария на Любовта.ДОБРЕ ДОШЛИ И НА ДОБЪР ЧАС!!!

 

Коментар №35 Stanka 17/07/2009 • 10:15
Searcher, точно  ти ли ме призоваваш-„Престани“ дето беше написал/а/,че незнаеш вече“КОЙ  е Христос и кой Сатана“-толкова си объркан/а/. Разликата между мен и теб е ,че аз ЗНАМ  ИСТИНАТА,а ти си само объркан/а/.Много жалко,че мислиш за АБСТРАКТНО писаното в Библията,че това било едно време.Това е последното, което пиша! Бог вижда,че исках само да ви предпазя.Но вие сте се запътили право към пропаста и не желаете спирачка! Останете си със здраве.

 

Коментар №34 Searcher 17/07/2009 • 09:47
Stanke,СЪБУДИ СЕ!!!Призовавам вси4ки 4етящи този форум,а и вси4ки по светът,които са готови-да се събудят.Крайно време е.За Стария Завет и „око за око,зъб за зъб“-спри да сравняваш.За всяко нещо си има време и място,макар това да са абстрактни понятия.Ти пре4упваш нещата през призмата на добро и зло,според общоприетото и какво трябва и не трябва.Истината е,4е такива понятия-не съществуват.Спри да мислиш.“Откажи“ се от мозъкът си и се остави на Върховният Абсолют.Той си знае работата.Този свят е невероятно място-нашата планета земя.:)Пак призовавам вси4ки,които са готови-СЪБУДЕТЕ СЕ!!!ВРЕМЕ Е.
П.С.:Нека взаимно да си помогнем.Мир,всетлина и спокойствие за и на вси4ки нас.

 

Коментар №33 Stanka 16/07/2009 • 23:33
Светът на Шамбала  не е Светът на Небесният Отец ! Светът на Шамбала е Светът на Единният Абсолют! Крайно време е да разберете,че това не са един и същи източник ! Та те дори си го казват,че идват от различни планети.Мнозина, наричат себе си Възнесени владици и други извесни имена.Няма да се уморя да повтарям -Опастност ! Предпазливост!На кого се подчинява същноста,която дава посланията?А там откровенно се пишат неистини ! Например: „А вашата душа, неразривно свързана с физическото тяло, представлява вашите финни тела – астрално,ментално,етерно тяло.“ Попадала съм на много такива бисери,защото за разлика от вас първо чета  и не отричам нещо преди да съм се докоснала до него,само защото някой си бил казал така! И когато обсъждаме писаното в този сайт,не обсъждаме колко добре е написан, а доколко е истина това! Всички тези контакти са от извънземният свят,които си нямат представа за Небесният Отец и че нашата душа е частица от Него! Те пишат за Любов,но какво е Любов незнаят,защото я няма във Вселената освен хладен Разум и целесъобразност.Спомнете си Старият  завет на Абсолюта и един от законите му -„Око за око и зъб за зъб“. Само Новия Завет е от Небесният Отец и от Словото Му, само там се говори за Него ! И заповедите Му всички ги знаем -обичай ближният си ! И като съм почнала ще бъда откровенна докрай. Аз смятам,че сме в Последните времена и Второто пришествие!Смятам,че второто идване на Христос е вече осъществено!Всички Го чакат ,но не беше ли казал,че ще дойде отначало като крадец през ноща,защото иначе и лицемера ще каже,че Го е чакал и че чистите по сърце ще видят Бога? Всичко това пиша не за да се конфронтирам с вас,а защото сте мои братя и сестри во Христе и Души човешки ! Дали ще приемете? Ваша си работа ,аз бях длъжна да го кажа.А между впрочем в града на Слънцето и Новият Ерусалим има 5000 човека и от тях 55 са българи.Аз лично познавам 7 от тях.Пожелавам Благодатта на Небесният Отец да ви съпътства във вашия път! k

 

Коментар №32 Lida 16/07/2009 • 22:48
Като начало, мисля, че това е много добро предложение, а и по този начин си даваме възможността да дадем своя принос към едно по- хармонично развитие на процеса, през който минава сега Майката Земя, а и ние с нея.  И за да не си мислят четящите, че правим кой-знае какви екзотични деяния, си позволих да копирам от сайта разяснението за това „Що е розарий“ Признавам си, до миналата година и аз не знаехk
Розарий – това е сборник от молитви, основаващи се на събития от евангелските текстове. Розарият съдържа определен брой повторения на молитвата към Богородица, молитвата “Отче наш” и “Славене”. Порядъкът на четене и броя на повторенията има принципно значение и представлява дълбоко обмислена система, над усъвършенстването на която са се трудили много святи хора. Каноническият вариант на Розария се използва в еднаква степен от католическата и православната религии.Така че- който иска да се моли заедно с нас и заедно с още много хора, да се чувства поканен. А за това- да си представя, че не е сам- ами то вече се знае, че ще бъдем заедно, трябва само да потърсим това „заедно“ и да го усетим още преди молитвата.
Това,смятам, че ще е добро като начало, което ще е хубаво да подължи, но само то няма да е достатъчно, защото…. всеки има своя вътрешен зов да изследва, да получава нова информация, да разширява познанията си, а спуснатите наготово „отгоре“ материали някак блокират изследователския дух и чара от приключението.(това е  мое усещане и задължително трябва да се подложи на проверка) Мисля, че идеята на Тихомир беше насочена повече към експеримента и  доближаването до извора, за да пие вода направо от там, да я  анализира по цвят, мирис, вкус и провери за годност, отколкото да я консумира вече преработена…. но това ще се избистри по- нататък.И понеже много оспамих темата, моля за извинение тези, които четат и предлагам подробностите да си ги изясняваме по пощата, а всеки пожелал да се присъедини, може да се обади на когото и да е, за да заяви присъствието си или да си го направи тайничко и незабележимо, все едно как, важното е да се чувства добре и да осъзнава значимостта на това, което прави.Желая ви лека вечер и удоволствие по пътя към всеобщата Любов, Хармония и Светлина.

 

Коментар №31 diakona 16/07/2009 • 21:09
Здравейте,Благодаря ти Лида за камбанения призив,който отправяш към всички нас,нека Бог изсипва Своето Благословение върху ТЕБЕ.Де да имаше повечко братя и сестри като теб,устремени към действие за обща полза,за изпълнение на Божият Промисъл за Земята и Човечеството.Аз вече ви предложих;-всеки Неделен ден от 14:00ч,наше българско време влизаме в медитация около 350-400 човека от планетата,които чрез Руския сайт – Sirius-ru.net,ili bylgarskia-Sirius-bg,и в продължение на петнадесетина минути,едновремено четем едни и същи призиви,розарии или мантри-бавно,отчетливо,съсредоточено,като се абстрахираме от всичко останало.По време на четенето си представяме (визуализираме),че с нас медитират хиляди братя и сестри в името на;-Закона,Живота,Светлината и Любовта,за МИР и Благоденствие на цялата планета Земя…!За целта е необходимо да отворите Руския Сайт,за да видите темата за медитация,а после погледнете в Българския в рубриката Розарии ако искате да го четете на нашият език.Това е…Тази неделя е върху Розария на Любовта,има го и в двата сайта…Има ли нещо неясно?…Ако има питайте,има още време до Неделния ден и с това ви оставям в лоното на Светлината,Любовта и Хармонията,и Нека има МИР на Земята и Благоволение между Човеците!!!ДА БЪДЕ!!!.Дани (Дякона)

 

Коментар №30 tihomir 16/07/2009 • 09:35
ЛИДА  АЗ съм навит за  всички въможни практики втази насока И СМЯТАМ че трябва ДА ПОКАНИМ -ПРИЗОВЕМ и други четящи този форум                        & nbsp;         УСПЕХИ ВИ ЖЕЛАЯ

 

Коментар №29 Tihomir 16/07/2009 • 09:31
Ц Х -Всяка дума всяка представя на всеки един човек е РАЗЛИЧНА няма две еднакви представи  за едно и също нещо – дума или каквото и да е ИЛИ да разбереш как един човек или автор е описал нещо Трябва да минеш през вътрешен учител да го АДАПТИРАШ към себе си А има възможност и да го отхвърлиш -ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТВОИТЕ НАГЛАСИ  и наи важното днес го разбираш така след време разбираш друго ВСИЧКО ТЕЧЕ И СЕ ПРОМЕНЯ и ти същоПО твоите питания МИРОЗНОНИЕ или МИРОТВОРЕЦ е основна функция залегната в нашето същество КОЯТО НИЕ ТРЯБВА ДА ВЪЗТАНОВИМ или да премахнем заблудите от дуалния свят и да се доверим на Нашия ДУХ – тои е миротвореца в нас ЕГОТО ни е лакумо и постоянно ни заблуждава че всичко е против нас и че ние трябва да го контролираме КОГАТО успееш да осъзнаеш истината че духът ти е прав и изолираш -разтопиш егото с любов ЗА ТЕБ ЗАПОЧВАТ ДА ДЕИСТВАТ ДРУГИ КОСМИЧНИ ЗАКОНИ ИЛИ ТИ ОСЪЗНАВАШ ПО ДРУГ НАЧИН ДЕИСТВИТЕЛНОСТА ИЛИ ТИ СТАВАШ МНОГОМЕРНО СЪЩЕСТВО Когато си завъртиш главата ти вече виждаш друго събитие Целта е без да въртиш или променяш гледната си точка ДА усъзнаеш че събитието което тълкуваш е многомерно и има изглед от 180 по 180 градуса и различни гледни точки по тълкувание -ТОВА ОТВАРЯ твоята възприемчивост

успехи ви желая

 

Коментар №28 Lida 15/07/2009 • 23:23
Здравейте, Дяконе и Тихомире. Мислех си, щом времето и пространството са илюзия, то те не могат да ни попречат. Какво ще кажете да пробваме да се чувстваме група- всеки от там, където се намира в момента. Важното е да възнамерим да сме заедно, да чувстваме присъствието и подкрепата на другите и да правим едно и също нещо. Може би е важно и да знаем колко сме, за да проследим промяната в силата на това, което вършим когато броят се промени, а и за да почувстваме мощта на по- голямата група, защото сигурно ще ни се прииска да се присъединим към такава. Интересно ми е какво мислите вие по въпроса. И- позволете ми да завърша с ваши думи, които сърцето ми позна за свои.
Аз съм Любов и ви изпращам толкова, колкото искате да получите. Светлина,Любов и Хармония за всички!Нека има МИР и Благоволение между Човеците!!!

 

Коментар №27 Ch 15/07/2009 • 17:13
@Li
Няма кой знае каква скришност зад думите ми. Тази истина (за смисъла) като всяка друга се превръща в такава когато е толкова осмислена че не се нуждае шума на думите.Цитат: „Не може да има смислен живот, живот без разочарования, ако не е съобразен с основите на мирозданието“. Въпреки че си въобразявам че разбирам идеята на автора за съжаление това е клише. Очите виждат там накъдето се обърнеш. И още – нищо не може да съществува извън основите на мирозданието (каквото и да значи това)

 

Коментар №26 TIHOMIR 15/07/2009 • 09:09
Дяконе информацита ти е интересна И аз работя по този начин Всеки ден Призовавам за мир и разпращам любов към всички работници на светлината  и към самата земя Като според мен не е нужно конкретно време Зщото призива е в ТОЧКА СЕГА  или хармонираш с цялото  ИМА  миротворци –  организирано от Жеимс Туаиман или на руски ТВАИМАН  които са може би наи силната организация за това СЕГА в света  При това което описвам целта е друга ХОРАТА ДА РАБОТЯТ ЕДИН ДО ДРУГ В ЕДИНСТВО в ХАРМОНИЯ  – тип колективен разум- това е бъдещето ни щем или не щем след година две ТОВА ЩЕ Е НАЧИНА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ – БУКВАЛНО  може би това е начина да се научим да не делим на мое и твое и като едно по голямо семеиство да поемаме ПРОЦЕСА                     &nbs p;                  успехи ви желая

 

Коментар №25 Lida 14/07/2009 • 23:00
Здравей,  Ch, струва ми се, че абсолютна еднаквост няма- дори еднояйчните близнаци са с различни души, а ако приемем, че една душа се е „клонирала“, то в следващия миг двете и части вече ще са различни, защото са подложени на различно въздействие, следователно- степента на развитие ще е различна. И обратното- пълно различие също не може да има. Всяко геометрично тяло има център (хората-също) и завъртяно по която и да е ос, минаваща през центъра, се превръща в ……. сфера k Така че винаги ще има интересни неща за научаване и смисъл за повече от един човек.
Някак усещам, че зад тези ти думи има друг, скрит смисъл, но не успях да го „разкодирам“. Би ли ми помогнал?

 

Коментар №24 diakona 14/07/2009 • 21:43
Писмото ми е за всички,които желаят да работят в групови медитации и разбира се с това да допринасят за повишаване на вибрациите както на групата,така и на раиона в който се намират,на страната си в която живеят и на планетата и човечеството като цяло…Такива групови медитации съществуват отдавна и в тях участват не малко пробудени братя и сестри?…Например в медитацията която организира Посланничката на Великото Бяло Братство /Възнесените Владици/ ,обикновено участваме между 350 и 400 човека и това продължава вече месеци,точно в 15ч,Московско време (14ч Българско)всеки Неделен ден от календарният месец…Тази Неделя е върху Розария на Любовта?!…Отворете Сайта на Sirius-bg и на неговата страница ще намерите -рубриката  РОЗАРИИ,кликнете и ще намерите това което желаете,останалото е дело на вашето желание и стремление…А за да се включвате и за в бъдеще в медитациите,изпишете Руския сайт; Sirius-ru.net,kъдето ще се информирате подробно за следващата обща медитация.НЕКА ВСИЧКИ СЕ ЧУВСТВАТ ПОКАНЕНИ ЗА ВСЕОБЩИТЕ ПЛАНЕТАРНИ МЕДИТАЦИИ В НЕДЕЛНИТЕ ДНИ И НЕ САМО ТОГАВА…?!.Запомнете още едно име:Евгени Тошев,който прави организация за обединяване на всички светлоносци от България и в тази връзка проведе вече две събирания на 22-23 март т.г. и на деня на лятното Слънце стоене т.г.вСтара Загорските минирални бани,където имаше интересни мероприятия и групови медитации.Следващата сбирка ще бъде през август или септември пак около тези дати.Целта е да се обединят всички съидейници за общи Духовни действия ,като се използват творческите възможностти на братята и сестрите последователи на Великото Бяло Братство за провеждане на плана на Възнесените Владици за Човечеството и планетата ЗЕМЯ…Ако има заинтересувани от казаното и нещо не е ясно,пишете или във форума или на моя адрес,ще ви бъде даден задоволителен отговор…И с това ви оставям в лоното на Светлината Любовта и Хармонията.Нека има МИР на Земята и Благоволение между човеците!!!

 

Коментар №23 Ch 14/07/2009 • 14:52
С колко е различен човек от идеалната гарфитна сфера? От куба? От паралелепипеда? От седящия до него? Ако е различен с нищо, смисъла не го интересува. Ако е различен с всичко – смисъла е само за него

 

Коментар №22 TIHOMIR 14/07/2009 • 09:11
Аз от доста време желая да се сформира група или групи  РАБОТНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА които да работят заедно  ТОВА със сигурност е следващия етап от нашето развитие Свързано е с общи медитации и взаимопомощ – взаимообучение ЕНЕРГИЯТА КОЯТО СЕ ЗАДЕИСТВА при групови медитации се увеличава с геометрична прогресия зависимост от членовете Краиното число е 9 човека желателно е да са 3 или 5 или 7  Няма голямо значение степента на развитие важно е човека да е работник на светлината или да има тези стремежи  ВСИЧКИ ЧЕНЕЛИНГИ или ИНФОРМАЦИЯ СВИШЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН В ГРУПИ енергиините канали се отварят много по добре когато е група АЗ съм отворен за това и съм в раиона на Велико Търново по точно от Горна Оряховица  И всеки които желае може да ми пише на личния имелВСИЧКО ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ когато му доиде времето

УСПЕХИ ВИ ЖЕЛАЯ

 

Коментар №21 Lida 13/07/2009 • 18:54
Много ми е приятно да ви поздравя, най- вече защото започнахме да излагаме на показ съкровени неща, изстрадани и откъснати от дълбините на сърцата. И ми се струва, че колкото по- издълбоко идва написаното, толкова повече различията в нашите мисли стават сходни. Но… да видим, възможно е да е така, а е възможно и да не е e
За Любовта- аз си мисля, че има само една Любов, тази, с която ни обсипва Небесният отец. А как по друг начин Той би могъл да я прояви, освен чрез майката Земя и чрез нас- хората? Всеки топъл жест, всяка хладна длан върху пламнало чело, всяка усмивка и подкрепящо рамо са Негово дело, достигнало до нас чрез хората. А ние сме потънали в илюзията, че точно хората са източникът на тези благини и очакваме ли, очакваме… Затворили сме се за чистото проявление на Любовта и искаме да получим такава, каквато на нас ни харесва.  А когато я получим във вид на светлина, а самите ние сме се затворили за нея, тя не хармонизира с тъмните петна в нашите полета и поражда дискомфорт. Дотам сме потънали в илюзиите си, че сме я  нарекли Зло и не виждаме, че всъщност това е противоотровата за всичките отрови, които носим в себе си и дори не подозираме за тяхното съществуване. И всичко това- докато в един хубав ден не ни се открие, че ние вече имаме това, което толкова дълго търсим извън себе си. Достатъчно е да се запали тази мъничка искрица, която носим, за да разберем, че всички сме направени от едно и също и всеки, който е дошъл на тази Земя, има своето място на нея, което никой друг не може да заеме. Тогава се отваряме истински за Любовта, която винаги е била около нас и е чакала да бъде приета, тогава усещаме сладостта на момента, в който даваме любов. Тогава разбираме, че си струва да се изгълта горчивата противоотрова, за да се отвори още и още място за Любовта,  разбираме, че не можем да даваме така, както дава Бог, но можем да Му отдадем себе си, за да дава чрез нас.
Та.. аз това се опитвам …. Толкова, на колкото съм способна засегаe А въпроса, който зададох, е зов за събуждане, защото знам, че са много сърцата, които ще откликнат. И както се казва в една песен на Богдана Карадочева- Дано!e

 

Коментар №20 TIHOMIR 13/07/2009 • 11:17
Скъпа Лида когато ОСЪЗНАЕШ че се БОЖЕСТВЕНО същество ТИ започваш да изпитваш ЛЮБОВ към всички други същества към всички и всичко И С голямо учудване разбираш че ТЕ не я ПРИЕМАТ -разочароваш се НО ПАК И ПАК знаеш че това е пътяТа конкретно АЗ ПРАЩАМ ЛЮБОВ НА СТАНКА ама тя не иска ТЯ иска от ВИСАРОИОН  лошо няма АМА ТОЙ и Йосиф с този саит и праща ЛЮБОВ ама тя не ще – лошо няма  Или СТАНКА ИМА ПРАВОТО ДА ИЗБИРА ОТ КОГО ДА ПОЛУЧИ ЛЮБОВ

И КОГАТО усъзнаем че ЛЮБОВ НЕ СЕ ДАВА а СЕ ПРОПУСКА -ПРЕИМА СЕ -божествена любов и след това се раздава – на другите  ИЛИ когато сме готови да я приемем божествената любов ТЯ МОЖЕ ДА ДОИДЕ ОТ ВСИЧКО И ОТ ВСЯКЪДЕ  важно е да се отпуснеш и да разрешиш НА СЪЩЕСТВОТО ХРИСТОС ДА ТЕ ЗАСИПЕ С БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ и тогава чудо КОЛКО БИЛО ЛЕСНО  и отново се отпускаш и даваш възмоможност тази любов да те МОТИВИРА ПО НЕИН ОБРАЗ И ПОДОБИЕ и ТИ я разпръскваш към всички други същества НЯМА важни и не важни ИЛИ  ДЯКОНА не е по важен от СТАНКА или от МУХАТА КОЯТО ТЕ ДРАЗНИ  и която също е божествена  НО ТИ ИСКАШ ДА НЕ ТИ ПРЕЧИ и знаеш че едно замахване и ….. но ОСЪЗНАВАШ че това е живот и същата божествена любов КАТО ТЕБ и МУХАТА ИМА право да се изрази като първо кацне на едно лаино и после върху теб или върху храната ти ТАКЪВ Е ЖИВОТА ПОЗВОЛЕТЕ МУ ДА СЪЩЕСТВУВА и да се изразява

ВСИЧКИ споменати имена са случаини и нямат нищо общо с това кого искам да обидя и кого искам да обичам

АЗ СЪМ ЛЮБОВ  и ви прашмам толкова КОЛКОТО ЖЕЛАЕТЕ

Коментар №19 diakona 12/07/2009 • 21:39
Лида здравей.Ако въпроса е за Божествена Любов а не чисто човешката,изпълнена с условности и емоционална чувственост любов,бих отговорил,че след като ние сме частица от Бог и създадени по негов образ и подобие,ние всичките Негови Чеда,сме Божии посланици на любовта и като такива трябва да излъчваме към всички и всичко заредената в нас Божествена Любов,тъй като всеизвестно е че самият Отец е Любов…Ако не е така,Той не би ни търпял такива,каквито сме толкова дълго време и да проявява безкрайното си Великодушие…Затова е казал:“обичай ближният,така както обичаш себе си“.А тази любов включва в себе си безброй „компоненти“на поведение,мисли и чувства,тоест на изработени модели на Съзнанието-тоест придобиване на Христово Съзнание.Самият Божи Син дойде,за да ни напомни това,като посланник на чистата,безкористна Божествена Любов.Това се е отдавало на много малко човешки същества,които от Любов към ближния са правили саможертви.И пак ще кажа;когато култивираме в себе си такива качества,че от сърце да се радваме на успехите на другите,тогава ние сме се приближили до нашата „посланическа мисия“-да сеем семената на Любовта навсякъде около нас,без да очакваме лични облаги или Любов…?С риск,отново да бъда обвинен в четкане и подмазвачество,ще кажа че въпроса ти е точен и навременен,нищо че ти го препращаш към нас>!..Благодаря ти!И накрая,още веднъж потвърждавам мнението си за автора и за статията,още повече,че ТЯ намира потвърждение и в посланията на Възнесените Владици и нашият Върховен Учител Йисус Христос.НО…Всеки има право на собствено мнение,нали затова е създаден форума-ЗА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИИ…Светлина,Любов и Хармония за всички!Нека има МИР и Благоволение между Човеците!!!

 

Коментар №18 Lida 11/07/2009 • 21:51
Ех, Станке, Станке! В теб виждам много неща от себе си, когато живеех стриктно скроена по десетте Божи заповеди стараех се да предпазя себе си и познатите си от грешки- разбирай страдания, и се дразнех от всичко, което не съответстваше на моите(в това число и обществените) представи за добро и зло, правилно и неправилно и на това кое е редно и кое- не. Вътре в мен душата боедуваше, правех нечовешки усилия да бъда това, което искам- или по- скоро това, което ми се искаше да изглеждам в очите на другите. И да ти кажа ли- откакто спрях да съобразявам постъпките си с тези заповеди, спрях да ги навирам под носовете на хората и те започнаха да ми се доверяват повече. Осъзнах, че ги разбирам повече и забелязах, че ги съдя малко или почти никак. И всичко това- благодарение на една постъпка, която другите биха нарекли ужасен грях, а за мен се оказа най- голямата благословия, защото намерих сили да извлека урока, който се съдържаше там. И тогава се случи най- невероятното. Спрях да се страхувам. ей така, изведнъж. Разбрах, че съм дала: на себе си-възможността да греша и да се уча, и на всеки, с когото общувам-правото да има собствено виждане за нещата и да постъпва така, както той намери за добре.
Пиша ти всичко това, за да знаеш, че аз разбирам как се чувстваш, но няма да те подкрепя, защото съм преминала през това безсмислие и виждам много повече истина в това, което пише в статията и това, което казва Дякона. А на теб и на всички четящи тук, искам да задам един въпрос, прочетен в една книга, изпратена ми от Тихомир (благодаря ти, Тихомире, книгите са безценни) Въпросът е много сериозен, най- сериозния, който са задавали на мен, а сега и на вас:“Какво ще направиш и как ще се държиш, ако узнаеш, че от тази минута нататък, през целия си живот, ти си пратеник на Любовта?“

 

Коментар №17 Stanka 11/07/2009 • 15:14
СМИСЪЛЪТ на ЖИВОТА?-цитат“Не отхвърляйте с лека ръка нито едно учение,нито една философия.“ Г-н Йоргов, защо си противоречите? Та вие самият сте отхвърлили Словото Божие,ОТНОВО дошло в плът на Земята! Сам не влизате през тясната врата,но и на други не давате! ЗА ТОВА ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ЕДИН ДЕН,колко ДУШИ сте подвели! Сега за смисъла на живота.Значи вие смятате,че това е „ЗАВРЪЩАНЕ на МАТЕРИЯТА ОБРАТНО в ПЪРВОИЗТОЧНИКА.Това е абсолютно НЕВЯРНО!СМИСЪЛЪТ на ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ е: РАСТЕЖЪТ и РАЗЦЪФТЯВАНЕТО на ЧОВЕШКАТА ДУША и ДЕЙНОСТТА и  по ПРОМЯНАТА на СВЕТЪТ на МАТЕРИЯТА в ЦЯЛОТО БИТИЕ! Защото във Вселената до появата на човека има само хладен Разум. За първи път в Мирозданието на Вселената ние земните човеци по Волята на Небесният Отец сме обединили в себе си ДВЕ начала,като намирането на хармония между тях,означава влизане във Вечността. Като гледам коментарите  ПАК само Дякона ви  венцехвали! Е, оставам ви да се ЧЕТКАТЕ един друг.en

 

Коментар №16 diakona 20/10/2008 • 20:19
Имал съм и друг път възможността да се изкажа…Благодаря и за настоящата,защото моето мнение е коренно различно от тези по долу?…! Съжелявам ,но е така.Автора на тази статия е абсолютно прав,ще кажа ,нещо повече,той много добре е овладял Божествената (Вселенска)Истина и я предава достъпно за всички онези,които са на неговата честота и които резонират с вибрационните честоти на ТЕМАТА,която предлага на нашето внимание.За съжаление,много често се забравя,че дадено духовно учение може да се „проумее“само от онези,които са стигнали необходимото ниво на духовно развитие.Нима ученика от първи клас може да разбере или схване нещо от Висшата математика???Вероятно,всичко ще му е фантастика!?.Така е и в духовната свера!!!Трябва да имаме поне основата на духовните учения,за да вървим към овладяване на по трудните върхове на Божествената Мъдрост.Не иронизирайте,не упреквайте автора,който е направил едно прекрасно изложение на идеята за СМИСЪЛА НА ЖИВОТА.Мойте искрени поздравления и сърдечни Благодарностти към Автора.Светлина,Любов,Хармония.Дякона.

 

Коментар №15 Svetlana 06/08/2008 • 14:36
Дааамм…  d

 

Коментар №14 112s 24/07/2008 • 13:56
„Смисълът на живота“ – препоръчвам на автора да насочи размислите си и към ‘големия взрив’. не е лошо също да прибави нотка физико-химични дисциплини, въпреки философско-насочения текст“Истински пълноценния живот е когато обичате (естествено не само себе си), и то когато обичате безкористно, а когато обичате защото получавате нещо, то непременно ще бъдете разочаровани.“ – не съществуват безкористни деяния. във всичко има взимане-даване

„Не битието определя съзнанието, а съзнанието създава битието.“ – всъщност и 2те твъдения са валидни. дори и за образа на съвършения автор, к беше описан по-горе. в текста го пише – „не може да не обърнем внимание и на околното пространство“ + „Всички ние сме скачени съдове“.

„Невъзможно е да намерите щастието извън себе си – то не зависи от външните условия.“ – горните 2 цитата + всъщност щастие без външни условия няма

„ако заменим претенциите си за абсолютни истини с умерени и допускащи много възможни варианти преценки“ – п