Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6165976
Users Today : 93
This Month : 15183
This Year : 196500
Views Today : 634
Who's Online : 22
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЗА ЕНЕРГИИТЕ

ЗА ЕНЕРГИИТЕ

Вече споменах, че не съществува обективна разлика между материя и енергия, но след като няма общоприето понятие в смисъл на енергоматерия, се налага да използвам разбираеми за всички понятия. Дори общоприетите термини се възприемат по различен начин и това налага да уточня смисъла, който влагам в тях. Единият възможен вариант е механичното разделяне на всеки паралелен свят (по аналогия с материалния) на три низши нива материя, едно преходно ниво и три енергийни нива. Но както се вижда от пръв поглед, това разделение е в по-голяма степан механично, отколкото обективно. Затова се спирам на едно определение, което е в зависимост от осъзнаването на действителността. Материя е всичко, което може да бъде възприето от нашите сетива, а всичко останало е енергия. Но не забравяйте, че вашите възприятия са относителни (илюзорни) и че не виждате цялата действителност. Други хора, които имат някаква степен на ясновидство, виждат като материя и част от това, което вие смятате за енергия.
Общоприето е да се смята, че всички хора възприемат еднакво действителността. Това също е една голяма илюзия. Колкото са хората, толкова различно е възприемането на реалността. Разликата е във възприемания диапазон от съответното сетиво. Например при възприемане на звука. Прието е да се смята, че звук е честотният диапазон от 16 Hz (херца) до 20 000 Hz. Но повечето хора възприемат в диапазона 100 – 12 000 Hz, като с възрастта този диапазон се стеснява още повече. Много малко от професионалните музиканти успяват да развият своя слух до такава степен, че да възприемат целия този диапазон. В същото време се срещат хора, които осъзнават разширен звуков диапазон в посока инфразвук или в посока ултразвук. Същото важи и за останалите сетива. Но в сравнение с целия честотен спектър, нашите сетива възприемат съвсем микроскопична част от него. В човека дремят латентни способности за възприемане на всички честоти, излъчвани от материалните обекти, но е необходимо тяхното развитие и преди всичко осъзнаването на тези възможности. В човека енергийният обмен се осъществява чрез така наречените енергийни центрове. Чрез тях в човешките тела се приема и се отдава енергия в тесен честотен диапазон, което фактически извършват и всеизвестните ни сетива, с разликата, че ние осъзнаваме тази им дейност, докато процесите в енергийните центрове са извън съзнанието ни. Седем от тези енергийни центрове (чакри) са достатъчно мощни, за да е възможно тяхното осъзнаване. Но съществуват стотици други (известни като акупунктурни точки), които поради ограниченото им ползване и енергийната ограниченост на низшите човешки тела, е невъзможно осъзнаването им без специални и продължителни занимания за повишаване на чувствителността и на енергийния им потенциал. Всички центрове покриват почти целия честотен диапазон в материалния свят и дават огромни възможности за неговото изучаване. Сетивността им, в зависимост от степента на осъзнаването им, може да се възприема като различни степени на традиционните сетива – като зрителна, слухова, ароматна или вкусова информация, поради спиралния принцип и октавната организация на спектъра. Ако възприятията са зрителни, всяка една по-горна октава се възприема като по-светли и по-приятни цветове. Аналогично е възприемането на звуковите, вкусовите, обонятелните усещания, възприемането на инфрачервените лъчи (топлина) чрез кожата и т.н. Колкото е по-високочестотно излъчването, толкова е по-приятно, стига разбира се да не е прекалено силно, за да не нанася поражения или да има дисхармонични съставки. Посочените тук възможности на човека нямат нищо общо с всеизвестното ясновидство. Ясновидството в преобладаващите варианти е осъзнаване чрез по-фино човешко тяло на част от някой от паралелните светове. При това този свят не се осъзнава чрез сетивата, а обикновено се осъществява телепатичен сеанс с някой от обитателите му. Обитателите са различни – тези, които служат на Бог и такива, които служат на себе си или на тъмните сили. Ако не са Божии служители, можете да очаквате всичко, най-безопасния вариант е просто да се пошегуват с вас. Ако са служители на Светлината са посредник и филтър на информацията достигаща до ясновидеца. Всичко това се прави с цел да се предпази самият ясновидец и хората, получаващи информация чрез него, от неправилното разбиране на действителността – дава се толкова и такава информация, която може да бъде полезна. Фактически се осъществява канал за общуване между два свята, без да се осъзнава самият паралелен свят. Колкото повече един ясновидец се е очистил от илюзиите си, толкова повече се разширява неговият достъп до съответния свят без посредник – непосредствен чрез сетивата на финото тяло. Но тези случаи са много редки, а още по-редки са случаите на пълно възприемане на друг свят (или светове) без посредници – необходима е стабилност на знанията и на моралните принципи, за да може да се възприема действителността без изкривявания (създаване на нови илюзии). Действителното ясновидство има още по-големи възможности от пълното възприемане на целия честотен спектър в материалния свят, защото се възприемат два или три паралелни свята едновременно. Това дава достъп до техните акашови нива, до паметта и мислите на хората, дава възможност за проследяване на кармичните връзки, възможност за психометрия, достъп до микросвета (където материалните атоми изглеждат огромни), светлинните години в пространството се преодоляват за секунди и още много други невъобразими възможности. Повишените способности за възприемане на действителността и нейната подреденост, позволяват прогнозирането на бъдещето с доста голяма точност.
От физическа гледна точка, енергията променя плавно свойствата си с промяната на честотата. Всички учени знаят, че поставените граници на различните честотни диапазони (инфразвук, звук, ултразвук, радиочестоти, свръхвисоки честоти, инфрачервени лъчи, оптичен диапазон и т.н.) са условни, но независимо от това в разсъжденията си ги приемат като реално съществуващи. Това е нагледен пример за действието на илюзиите. В действителност, свойствата на енергиите се променят плавно с повишаването на честотата. Силата на енергийния импулс зависи от неговата амплитуда, но същевременно, както вече посочих, зависи и от честотата на излъчването – при еднакви амплитуди на две частици, по-високочестотната е по-енергоемка и оказва по-голямо въздействие от по-нискочестотната.
За човека, съзнанието се явява основен енергиен диспечер. Под управлението на волята протичат всички енергийни потоци и взаимодействие с пространството. Както много други качества на човека, волята присъства във всяко едно от телата му, във все по-усъвършенстващи се варианти, колкото по-фини стават телата. Но волята управлява само тези тела, които осъзнава индивидуалното съзнание, останалите тела са под управлението на колективното съзнание на съответната общност (групова душа). Затова в много източници се говори за низше и висше съзнание, за висше и низше его и т.н.
Като правило, при положително отношение, съзнанието насочва (отдава) енергия към обекта на симпатия. Обратно, при отрицателно отношение изсмуква енергия от предизвикващия неприязън. По тази причина се наблюдава урочасването – при контакт със силно егоистични хора, чиято ценностна система е ориентирана изключително към собствения им интерес и гледат на всички хора като на врагове, готови да посегнат на всичко тяхно. Тази гледна точка ги превръща в енергийни вампири и при силна завист се получава така нареченият „лош поглед”. Положителното отношение (симпатия) хората усещат като прилив на сили и се въодушевяват, особено когато са обект на много (колективни) симпатии. По тази причина съществува кокетството или силното желание за слава (материалното облагодетелстване се сочи като първопричина, защото не се осъзнава истинският подтик). Не се страхувайте, че при постоянно раздаване (положително отношение) ще се изразходвате енергийно. Не забравяйте, че който много дава, много получава. При отрицателното отношение пораженията ви са сигурни, защото енергията, която изсмуквате не е чиста енергия – всяка енергия носи със себе си някаква информация (модулирана е). Изсмуквайки енергия, вие абсорбирате чуждите недостатъци и лоши мисли – в повечето случаи това системно занимание води до тежки и хронични заболявания. Отрицателният ефект се удвоява, когато излъчените от вас лоши мисли срещнат добра енергийна защита и вашето зло се стовари на вашата глава, усилено толкова пъти, колкото е по-слабо вашето енергийното поле.
Според определението за енергия, всички нива и светове, освен най-грубите три нива, са енергия. Още повече, най-грубите нива са подчинени на всички останали. Следователно, взаимодействията във всички нива и светове влияят по някакъв начин на материалното тяло, което е изградено от материята на най-грубите нива (твърдо, течно и газообразно). Този извод идва да покаже, от колко много фактори зависи здравословното ни състояние. Съвременната медицина, затънала в илюзията изградена от общоприетото ниво на научно развитие е приела, че в материалното тяло се извършват само биохимични процеси и реакции. Всеки сам може да си представи, колко далеч е тя от истината, докато отказва да приеме съществуването на паралелните светове.
Всяко крайно, неуравновесено състояние влошава човешкото здраве. Прекалената възбуда, продължаваща дълго време води до изтощаване на клетките, до прекомерно отделяне на хормони и общ дисбаланс – състояние известно като стрес. Недостатъчната активност води до общо понижаване на жизнения тонус, в това число силно намалява обмяната на веществата (изчистването на организма от отпадъчните вещества). Затрудняването на нормалния енергиен поток в някоя част от организма води до натрупването на канцерогенни вещества. Това от своя страна създава благоприятни условия (липса на енергийна защита и благоприятна химическа среда) за живот и размножаване на микроорганизми, с всички произтичащи от това следствия – включително и до развитието на тумор. Неадекватността на медицинската реакция се състои в това, че започва тотално дезинфекциране на организма, като се убиват прекалено много микроорганизми, а това също нарушава хармоничното функциониране на материалното тяло. Правилният подход е да се търсят причините, създали благоприятни условия за прекаленото размножаване на микроорганизмите, а не тяхното тотално унищожаване. Но за съжаление официалната наука отрича многомерната реалност, а следствие на това, не разбира истинските причини за дисхармонията в човешкия организъм. И докато се смята, че биохимията обуславя всички процеси в тялото, няма да разбере, че мислите и чувствата са енергии от по-фините тела и светове, следователно са много по-мощни и решаващи от етерните енергии на материалното тяло, да не говорим за биохимичните реакции. Затова е крайно време да се разбере, че всяко едно лечение трябва да започне от психиката (психоанализата е един добър подход), а сега ползваните – химиотерапия и хирургически интервенции да се използват само в крайни случаи – при непосредствена опасност за живота, когато за други мерки е много късно.
Моята препоръка към всеки един човек е да се пази от крайности, както от желания и цели на всяка цена, така и от прекалена физическа активност или от недостатъчното движение. Приемането на абсолютни стойности в ценностната система води до крайности в поведението, а това неминуемо се отразява и на здравословното състояние. Тук нещата опират до реалистичната самооценка. В огромното си мнозинство хората се самонадценяват, а когато разберат, че са се надценявали, изпадат в другата крайност – получават комплекс за малоценност. Реалистичната самооценка е възможна само при умереност на ценностната система, а това предполага (и в действителност е така) емоционална уравновесеност и добро здраве.

Създадено: 17/02/2006 • 09:26
Обновено : 20/02/2006 • 17:08
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО 
Страницата е посетена 30928 пъти

Коментар №7 aniola 16/04/2013 • 10:17
Благодаря Ви за хубавите материали, достъпния език и сайта като цяло!
Коментар №6 Stefan 02/08/2012 • 09:18
Всемирното енергийното поле се превръща в материална форма под въздействието на вселенския разум.
Коментар №5 Stefan 18/05/2012 • 12:47
Е=mc2,
енергията не е материална величина,защото работата която извършва едно тяло със себе си или  при взаимодействие с другите тела около него, не е материална величина, а е измерителна относителна единица.
Всяко тяло/точка или звезда/се намира в постоянно движение /кинетично въздействие/, спрямо другите и в постоянно изменение вътре в себе си, като условна затворена система/потенциална енергия/. Когато разделим на съставни части едно тяло до неговите градивни елементи /кварки и т.н/,се вижда че те са в постоянно движение и не са обособени точно като маса/материя/ а са като облак от кинетична енергия.Точно тук е момента на осъзнаването, че масата всъщност е енергия и че материята не е материална.Друг момент е, че може да се влияе на ориентацията /посока на въртене/на тези градивни елементи спрямо собствената им ос,и по този начин да се пренася информация.Влиянието става и с информация.Учените са на път да докажат/или не/съществуването на световно поле от енергия/х бозон/ , което всъщност е и информация.Факт е че всеки човек усеща собственото си съзнание и момента на истината е когато се докаже че човешкото съзнание е част от световното,енергийно-информационно поле по точно световен разум.
Еволюция на разума.Това е разковничето.
„Бог е всичко“

Искате да кажете, че материята не излъчва, не се състои от трептящи частици?

Коментар №4 maria_stoikova 24/03/2009 • 18:42
Понякога е достатъчна мощна енергийна промивка на целия организъм.Метода така наречената -локално отнемане на енергия е много подходящ зя тази цел.Методът е на разтягането й в пространството.Когато усвоите локалния метод можете да преминете към основната програма за отделяне и набиране на енергия-нарича се енергиен пост.Това е метод  който позволява на тялото генерално оздравяващо действие.
Коментар №3 siliana 17/02/2009 • 21:21
Това с енергийните вампири е вярно, има хора, с които ми е нужно съвсем малко време, за да се почувствам изтощена, дори и само от един разговор. Има други, при които всичко е леко и ясно, никой не надделява и човек може да бъде дълго време в компанията им. От тук идва и определението за „добри“ и „лоши“ екстрасенси – и те като всички нас са или с положителна, или с отрицателна енергия. По тази причина, може да се случи един и същи екстрасенс да помогне на един човек, а на друг да навреди.k
Коментар №2 Diakona 16/07/2008 • 22:40
Много точно,ясно и достъпно е сложена статията върху тази страница,особено,що се отнася до физическата-материална страна на въпроса.Аз искам да добавя още нещо…!Във Вселената всичко е ЕНЕРГИЯ в различни вибрации.Като се има в предвид ,че ние сме умален модел на Вселената,отсамосебе си се разбира,че и нашите ТЕЛА са Обекти и Източници на Енергиини импулси и вибрации.Възнесените Владици ни учат,че ежедневно ние получаваме по невидима кристална струна Божествена Енергия,която ни зарежда с жизненост и в зависимост от това как използваме тази енергия,според закона или напротив,ние придобиваме БЛАГА или тежка Негативна Карма,която съответно повишава или понижава нашите Енергиини честоти,които предопределят нашето физическо и Духовно здраве,които определят и нашето Съзнание.А то от своя страна разтваря енергиините центрове,които са вече дванадесет основни – отговарящи на дванадесеттях Божествени Енергиини Лъчи и общо 144 на брой намиращи се във и извън нашите тела,които приемат и отдават ЕНЕРГИЯ около нас.При растворени Енергийни Центрове се изявяват всички наши Божествени качества,от телепатията до Пророчеството.Енергиините честоти са достатъчно високи за да имаме достъп до фините Светове,до Акаша,до Базата на Ученията и Познанията.При това развитие на способностите,индивида обикновено бива облечен с мантията на Духовен Учител.Пожелавам на всеки УСТРЕМЕН да придобие тази безцена одежда.Светлина и Любов.на всички.
Коментар №1 Ushurma 21/02/2007 • 21:25
Это сайт словно свет, который озаряет всё и везде. Всякий раз когда захажу сюда, во мне просыпается какое-то БОЖЕСТВО. Спасибо, Вам огромное за такую откровенную БЛАГОДАТЬ. Теперь я понимаю слова Шри Аурбиндо Гхоша „Не совершенна радость не разделённая всеми“.
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: