За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6225484
Users Today : 374
This Month : 11249
This Year : 11249
Views Today : 13540
Who's Online : 11
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Промените в концепцията за възнесението

Промените в концепцията за възнесението през последните пет години

Промените в концепцията за възнесението през последните пет години – август 2013

Школата ма Сен-Жермен “ Постигане на цялост“

Скъпи мои приятели! Днес с вас започва доста сложен процес. Мисля, че съвсем уверено, може да бъде наречен, подготовка за възнесение. И възнесение във физическото тяло.
Но възнесенският процес е многовариантен, затова не искам да обезценявам всички други подготовки за възнесение, рекомендациите на други учители и постиженията на други школи.
За да пристъпим непосредствено към обучение, ще направя малък анализ на промените, през които премина самата концепция за възнесението, през последните години. Основно, последните 5. Макар, най-големите промени да са били след избора на земните хора на уникалната възнесенска програма за планетата. Точно върху това ще се спра днес, за да внеса повече яснота в много моменти на сегашното и бъдещото възнесение.
Не случайно казах – „сегашното“, тъй като хората вече се възнасят. А повечето в нашата школа, напредват доста уверено, внасяйки в живота и в структурите си, всички необходими преобразования.
И така, какво се случи принципиално ново за последните 5 години на планетата и с всичките ѝ обитатели?
Започвам с факта, че най-принципиалната промяна в концепцията, е избора на всеобщо възнесения, без загуби на души и жизнени форми, развиващи се на планетата.
Става въпрос за всеобщо, меко, комфортно възнесение, каквото не се предвиждаше първоначално.
Започвам с недалечното минало. Знаете, че възнесението се предполага само за подготвени хора. За другите сме говорили – те избират сами новия си път (чрез висшия аз). Възможно е, да идат в други светове, за да продължат развитието си. Този път е твърд. Но вече е изминат от много планети.
На 22 април 2012 година, сами изведохте планетата в коридора на Новата реалност, провъзгласявайки, нова концепция за възнесение, утвърдена от Галактическия съвет на Федерацията от свободни светове. Това е важно да се знае и помни, за да може всеки от вас да сътворява собственото си възнесение, основано на този избор. И този избор предполага всеобщо възнесение, без никакви съществени загуби.
Ще се спра на този момент по-подробно. И ще направя сравнение със старата, предполагаема, концепция.
Знаехме, че възнесението на планетата трябва да стане веднага след 2012 година. Но дори светлата йерархия, планетарния Галактически съвет, не предполагаха, че ще успеете да убедите целият Галактически съвет, да приеме такова революционно решение. Вместо твърдо възнесение, каквото на други планети е ставало със силни планетарни катаклизми и скокообразен преход във висшите измерения, сега имаме плавен преход, с едновременно изграждане на новия живот. И в този процес, се въвличат все повече земни хора. И затова ще говорим за особеностите на подготовката ви за мекия преход в пето измерение.
Първото, на което следва да се обърне внимание, е предишното изискване – повишаване вибрациите на цялата структура. Това изискване е подкрепено сега от цялото планетарно общество, преминаващо на по-високо вибрационно ниво. За какво става въпрос? Много жизнени форми по планетата, преминават на нов честотен диапазон за съществуване, помагайки по този начин на Земята и на всички останали. Делфините и китовете, също повишават постоянно вибрациите на обкръжаващия ги свят. Земята „съкращава“ своите нисши измерения, превеждайки ги на друго честотен диапазон, при това, всичко се прави много плавно, без вреда за живота. Затова и изведоха вашите фрагментарни същности от плътната материя, за да ви осигурят ново ниво на съществуване. Разберете, – на всеки от вас! Това означава повишени честоти на съществуване.
И така, планетарното общество напредва уверено в процеса повишение на вибрационното ниво. А с хората, как е? Да разгледаме получилата се ситуация. И как трябва да се подготвите за възнесение?
Разберете, че многовариантността на самото възнесение е продиктувана от избрания от вас сценарий, от подготовката и реализацията му.
А затова трябва да подчертая, че и плановете за подготовка са изключително много. Оттук произлизат и многото разнообразни препоръки от наша страна.
Избрали сте последователно обединение на измеренията за по-комфортен преход в 5-то измерение. Наричаме този процес „срастване“ на измерения. А сега ще се спра на принципиалните разлики между избрания вариант от изначалния. Но трябва да предупредя, процесът се усъвършенства постоянно, затова се променя в движение. Затова ще сте свидетели на множество промени. А най-главното са участниците, създателите на този нов възнесенски път, който е наблюдаван от цялата галактика Млечен път.
1. Възнесенския път е променен по такъв начин, че всички желаещи да се възнесат, да го направят в определена последователност. Преходът ще бъде плавен и комфортен. И първите ще помагат на следващите, преминавайки периодично в променящия се четиримерен свят.
2. Четиримерният свят се променя стремително, придобивайки някои качествени характеристики на пето измерение. Например, променя се времето. Вече сме ви съобщили, че стана преход към сферично време. Но промените стават плавно, допускайки постепенното привикване към новото възприятие на времето.
Освен това, преминавате постоянно на нови, по-високи поднива на четвърто измерение, където, както и в петмерното, се съгласува петмерното време с материалното. А това означава също определен етап от възнесението. Да, скъпи мои! Тези, които го усещат, приемат и живеят по-новото, по естествен начин напредват към прехода в петмерното.
3. Започвайки с 22.04.2012., когато насочихте Земята в коридора на новата реалност, направихте остър завой в еволюционното развитие на планетата. Работата е там, че такъв преход не е очакван. И след това, на Земята, с ваша помощ, започнаха сериозни преобразования за подсигуряване на новия вариант от прехода във висшите измерения. Ще изброя някои, най-принципиални:
– интензивната подкрепа на финия свят започна от момента, когато преминахте първата хармонична конвергенция (август 1987 година). Точно след този месец, започна да се очертава по-определена картина на изхода ви от дуалния експеримент и възможния сценарий за възнесение. Първата хармонична конвергенция разтвори портал за връзка с галактиката, за който сме говорили отдавна. И след това, започна прецизна работа на светлинното семейство, заедно с хората, над възнесенската концепция;
– станахте напълно различни от момента, когато навлязохте в новата решетка на Христовото съзнание и започнахте да създавате небесния свод на Гълъба; активните работи от планетарен характер станаха планомерни и ефективни.
Защо – ще запитате – говоря за всичко това, обвързвайки го с възнесението? Просто защото, всички тези неща, зрънце след зрънце, очертават пътя на предстоящото възнесение. Зад пределите на известната ви информация, протича дискусия за избрания от вас възнесенски процес. На това са били посветени работите на много светлинни работници. И са успели да защитят успешно проекта на Галактическия съвет на Федерацията от свободни светове;
– планетарните работи на тройните вибрационни дати (1:1:1.12:12:12), също са дали своя принос в процеса възнесение. Позволяват, да се избере за планетата най-оптималния и гъвкав вариант. Едновременно, земното светло семейство в лицето на въплътените сътрудници, демонстрира своята работоспособност за планетарните революционни преобразования;
– изграждане на триполярна магнетична мрежа. За възнесението има принципно значение, защото, намирайки се в четвърто, започвате да живеете в магнитното поле на пето измерение. Това ви подготвя плавно за живота в новия свят. Започнете активно да затвърждавате своите структури от триполярен магнетизъм.
– затвърждаване на новото планетарно съзнание и на всички жизнени форми. За целта е бил възроден кристала на Майтрея и доведен до активно състояние неврона на божественото съзнание – монограма на Христос-Майтрея. Точно тази монограма, сега съединява съзнанието на планетата Земя със съзнанието на цялата Слънчева система;
– Нов небесен свод, Свод на гълъба, положил началото на реализация на нови възможности, като връзка с фините светове. Вече нямате никакви препятствия да общувате с висшия си аз, нито с учителите, нито със сътрудници в пето измерение, което е показателно за съвместно творчество;
– „завеса“ между световете няма! Крайон ви говори отдавна за това! Това означава, че висшите ви аз, са в непосредствена близост до вас. Възползвайте се от това! Същото се отнася и за подкрепящата ви група – творете съвместно!
– коренните преобразования в съзнанието на всички планетарни жизнени форми, са станали възможни по програмата за възнесението, след като преминахте границата 21.12.12., т.е. Земя е преминала заедно със Слънцето през галактическото изравняване. От този момент, цялата Слънчева система се устремява към нова област на галактиката, област на светлинно преображение. Това ви дава възможност за ускорено и лесно преминаване на подготовката за възнесение. Това е ново Слънце за вашата система, с нови еволюционни програми. Това е нова, обновена Земя. Значи, навлизаме в нов цикъл от развитието на планетата, на цялата Слънчева система. Крайон вече ви разказа, че главен център на новия еволюционен цикъл за цялата система, е Земята. По-точно, три планети-близнаци: Земя, Ариадна, Едем. Това означава, принципиално нова позиция във въпроса за възнесението. Програмата за вашето възнесение се определя от тези три планети. А това е много важно! Важно е, защото възнесението става обичаен акт, който може да се постигне от мнозина.
То се случва и сега, но предимно без физически тела. Възнасят се даже тези, които не са предполагали за такава възможност или изобщо не са знаели за нея. Но това, засега, става с помощта на светлинните сътрудници от пето измерение и светлото семейство.
Необходимо е да се подготвите по такъв начин, че този процес да бъде напълно осмислен и управляем. А главното е, да стане заедно с физическото тяло.
Превод: Йосиф Йоргов
http://www.magnitiduha.info/archives/6702
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: