За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6225602
Users Today : 113
This Month : 11367
This Year : 11367
Views Today : 1425
Who's Online : 9
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Великият преход. Етапи. Част 2

Великият преход. Етапи. Част 2

Великият преход. Етапи. Част 2

Вторият етап: от края на декември 2012 до деня на пролетното равноденствие на 2013, ще стават промени в качеството и интензивността на енергийните потоци. Ако в настоящия момент и до края на декември ще постъпват енергии подпомагащи включването на индивидуалното съзнание в поточното, то от началото на следващата година и до деня ма пролетното равноденствие, ще постъпват енергии, които ще трансформират съзнанието.
За мнозина от вас, още до декември ще се извършат основните качествени промени в осъзнаването. Това са първопроходците. Много от тях доброволно ще останат за да помагат на другите и да предават светлинни кодове и опит.
През втория етап, планетата ще бъде покрита с особено енергийно поле-пашкул за включване на останалите и за подготовката на портали за прехода. Съответно, през третия етап в общото оформено планетарно поле ще се активират отделни точки – портали на прехода.
Заключителният етап е когато общото планетарно поле, т.е. светлинното тяло на Гея, ще отвори портал за прехода на планетата.
Ние преднамерено не обявяваме продължителността и началните дати на този период, понеже това е преждевременно. Разбира се, ние вече виждаме вероятностните линии на събитията, но във вашите сили е да ги ускорите или забавите.
На този етап са възможни първите признаци за дестабилизация на вашите финансови и политически структури. Но ние призоваваме всички, да не се поддавате на негативните настроения и лоши очаквания. Напротив, през този етап ще бъдете свидетели на началото на удивителни процеси в трансформацията на съзнанието. Много качества, които описват вашите фантасти и изучават учените ви, които са присъщи сага на по-малко от 1% от населението (така наречените екстрасензорни възможности), ще започнат да се проявяват почти масово. Степента на масовост ще зависи от бързината и качеството на прехода през първия етап.
Ние, разбира се, разбираме, че поради инертността в устройството на вашите личности, много процеси могат да се забавят от страха ви или нежеланието и неспособността ви за промени. Но този период е много важен. В действителност, това е основния период, защото всичко, което ще последва, ще зависи от скоростта и качеството при преминаването му. Т.е. за масовото отваряне на порталите през следващите етапи е необходимо, както вече подчертахме, нова степен в качеството на поточното осъзнаване.
Под поточно осъзнаване разбираме, качествена характеристика в груповото осъзнаване, определено ниво на което, ще стане импулс за включване на всички присъстващи елементи в потока. Както тънкото ручейче постепенно набира сила, разширявайки руслото си, превръщайки се отначало в планински поток, мощен, но все още тесен, постепенно се превръща в малка река. След това обединявайки всички околни ручеи, този поток се обединява в по-мощна река, която се движи по-бавно, но нищо не може да спре движението й. След това тази река попада в океана, т.е. намира пътя за сливане с океана.
Така е и в поточното съзнание. Отначало, отделни същности ще преминат през трансформационните процеси и със своята светимост, ще създадат основното русло на потока, като се обединят. След това, тези групови светлинни потоци ще се съединят в блестяща светлинна мрежа на планетата, а след това, по принципа на формиране потока в река, ще започнат да се съединяват с отделни осъзнавания, разширявайки се по този начин. Когато светлинните показатели на този поток ще съответстват или ще се приближат до показателите на енергийната структура от новото ниво, тогава ще стане съединение на потока и неговата трансформация в нов вид енергийно планетарно осъзнаване.
Нашите предупреждения за втория етап – не се страхувайте от нищо. Основната трудност за вас е в това, че сте привикнали да получавате ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЪН, ОТКОЛКОТО ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ, ОПИРАЙКИ СЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ВАШИТЕ МНОГОБРОЙНИ И РАЗКЛОНЕНИ СМИ. Но във връзка с енергийните процеси, които ще протичат на планетата ви през този период, вашите електрически системи, от които толкова много зависите, могат да имат проблеми. Ние, знаейки за тази особеност, готвим известни компенсаторни мероприятия за да подкрепим енергийната ви система на необходимото ниво през преходния период.
Т.е. вие разбирате, че електрическата енергия, както и всяка друга енергия, може да бъде получена не само по известните ви начини. Затова сме се постарали да минимализираме възможните енергийните колапси, за да не дестабилизират вашите структури. И в нужното време, различните енергийни процеси ще са стабилни. Възможно е, дори да не разберете, че към вашите енергийни системи са се включили други източници на Вселенска енергия. Това ще стане през прехода, който, както вече казахме, няма да стане за един миг на планетата ви.
Всичко е направено основно за да можете да получавате достатъчно информация за процесите, ставащи в момента на прехода. И това ще се случва до момента, докато основната маса от хора на планетата и другите населяващи я същества, не заработи телепатичното общуване и взаимодействие. Това също ще става на групи: точките се обединяват в групи, групите в общества и т.н. Т.е. отделните индивиди започнат (или вече са започнали) да приемат съобщения от други същности във вид на телепатични сигнали. След това, ще бъдат привлечени и ще осъществят телепатичен сеанс като група. След това ще възникнат общества от същности, обединени от подобни качества и светимост, които ще започнат да действат и живеят като единен организъм по подобие на пчелните роеве или мравуняците, т.е да се обединяват в нови енерго-информационни структури с определени програми за трансформация, където качеството на обществото е много по-мощно от качеството светимост на отделната същност. Разбира се, повтаряме, възможни са индивидуални серии на възнесение. Няма нищо невъзможно на планетата със свободна воля на съзнателните творци.
Третият етап: Започвайки от деня на пролетното равноденствие следващата година, ще заработи системата за включване порталите на прехода. Вече са активизирани някои портали. Това са основно портали за индивидуален преход, включени от намеренията и светлинните характеристики на тези, които се движат във фарватера на събитията. Втората условна група от портали, ще бъде активизирана към края на декември 2012. В продължение на всички тези етапи от прехода ще се активизират портали за преход и количеството им ще нараства с всеки изминал етап. Това не е съвсем геометрическа прогресия, но е подобно.
От деня на пролетното равноденствие до есенното равноденствие на 2013 година, ще бъдат отворени основното количество от портали на Прехода и основната маса от земни хора ще могат да ги преминат.
Посочвайки периоди, имаме предвид качествените характеристики на постъпващата трансформираща енергия на планетата. Съответно, скоростта на преминаване през етапите и вашето лично съответствие ще бъде индивидуално. И продължителността на всеки етап за отделните същности и групи, ще варира в пределите на указаните етапи.
Т.е. този, който по някакви причини не успее да включи своето осъзнаване в поточното до края на декември 2012, ще му бъде предоставена възможност и помощ за включване на осъзнаването през следващите периоди. Съответно, който не успее до септември 2013, също няма да бъде изоставен. Затова не трябва да се вълнувате. За системата на пространствено-светлинния Преход наблюдават милиарди същности във Вселената.
Както и във всеки грандиозен проект (а повярвайте, вие сте грандиозен проект за Вселената), има групи за техническа подкрепа, има един вид конструктори и има наблюдателни съвети и група същности, които вземат решения за помощ при организиране на вашето възнесение.
Между третия етап (частично отваряне на порталите) и заключителният етап от възнесението (масовото отваряне на порталите), има преходен период. Той е необходим за известна стабилизация на процеса. Понеже трите първи етапа ще са достатъчно интензивни по енергийна наситеност, на някои, които още не са преминали процеса на трансформация, ще им се струва, че всичко е спряло, но това съвсем не е така. Това ще бъде един вид период на равносметка за всички. След това, сценариите за развитие имат многовариантен вид, и затова засега няма да се спираме на този въпрос.
Четвъртия етап е след есенното равноденствие на 2013 година – масово включване на порталите за преход.
След декември 2012 масовите промени в съзнанието ще са по-забележими. При това, главното е да не се поддавате на паника. Повтаряме още веднъж: никакви негативни процеси с вас и Гея няма да се случат. Всички възможни катаклизми са сведени до минимум. Говорим, разбира се, за тектоничните и другите активни енергийни процеси, които са възможни.
Не трябва да се готвите за потоп и стихийни бедствия. Сценариите за такова развитие отдавна са отминали. Силите на Вселената постоянно коригират магнитното поле на планетата за минимализиране на негативните реакции в обкръжаващата среда и силовите потоци на Гея.
Но ние искаме да се обърнем към вас със следното предупреждение. Понеже вие сте съ-творци на новия свят и на процеса за възнесение, естествено, мислите ви са в основата на ставащите събития. Трябва винаги да помните това. Вие сами творите своята реалност. Затова всеки страх и негативни мисли, паника и прочие, могат да поведат развитието на вашия сценарий за възнесението по по-твърд път. Вашите намерения и воля ще влияят изключително на произходящите процеси. Наблюдаващите сили на Вселената нямат право да се намесват и могат само да коригират хода на събитията.
Повтаряме, сега виждаме най-възможните сценарии за развитие. Те са няколко. Вероятността за негативен сценарий е много малка, но все пак я има. Затова бъдете съзнателни. Бъдете радостни. Открийте в себе си любовта към всичко съществуващо във Вселената. Вашите мисли сега не са просто вашето личностно развитие, но са развитието на цялата планета. Понеже през този период, качествата ви на творец се повишават и разкриват, вашите творения ще започнат да се реализират много бързо. Вече сега трябва да залагате картините на бъдещите събития в своите намерения и мисъл-форми.
Затова е много важна ролята на лидерите в светлинния поток и групите от съзнания. Призоваваме светлинните работници да започнат работа по формирането на колективното осъзнаване на преходния процес. Бъдете търпеливи, бъдете настойчиви. Предавайте знания за тези събития. А главното е – формирайте свои мисъл-форми за предстоящите промени. Вие сте първопроходци и от вас в голяма степен зависи развитието на бъдещите събития. Вие определяте основните направления в движението.
Трябва да помните, че редом с вас има много хора, които още не напълно, по разни причини, са осъзнали значимостта и реалността на предстоящите събития. Те са като деца, играещи до сега в игрите на дуалността и не винаги са в състояние да излязат от тази игра.
Бъдете търпеливи. Всеки от вас се е готвил за своята мисия много еони време. Всеки от вас е доброволен помощник в формирането на новата реалност. Това не са метафори, а реални действия, които сега можете да предприемете. Обединявайте се и обменяйте информация. Формирайте свои полета за прехода. От вашата осъзнатост зависи съдбата на мнозина.
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/2-395
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: