За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6226026
Users Today : 182
This Month : 11791
This Year : 11791
Views Today : 8601
Who's Online : 17
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Дошло е времето да осъзнаете моето истинско послание за единение

Дошло е времето да осъзнаете моето истинско послание за единение

Дошло е времето да осъзнаете моето истинско послание за единение

Послание на Исус
Тази диктовка е получена чрез Ким Майкълс по време на Рождествената новогодишна конференция на 25 декември 2005 г. в Богота, Колумбия.

Аз съм, действителният, възнесеният Христос. Идвам при вас в този ден със смесени чувства на радост и тъга. Това не е познатата ви човешка тъга. Но искам да разберете, че дори и възнесените същества могат да изпитват нещо като печал, когато наблюдават хората, как напразно страдат, защото не са разбрали посланието, което може да ги освободи от тези страдания. Това послание е същото, което е написано с всеки аспект на живота ми.
Изпитвам тъга при наближаването на всяко Рождество, защото виждам, че дори при обединението на хората чрез духа на служенето, те се обединяват само за да отпразнуват раждането ми, идването ми на този свят. Но действително ли, раждането ми е било най важната час от моя живот? Не, не е.
Разбира се, че не е, особено когато хората празнувайки раждането ми, използват сложни ритуали и догми, които още повече ме отдалечават от тях, възвеличавайки ме над тях, защото съм бил роден при такива удивителни обстоятелства. Мои възлюбени, когато слушате историята, че съм бил роден от девственица, че звезда, физическа звезда се явила над мястото, и че трима мъдреци от изтока дошли да приветстват идването ми на този свят – във вас ще се появи усещането, че не сте толкова важни по сравнени е с мен. Обаче, сърца мои възлюбени, действително ли мислите, че искам, да се чувствате точно така?
Не, аз Исус, нямам друго желание, освен вие да почувствате и да приемете неоспоримия факт, че Бог ви обича със същата безгранична и безусловна любов, с която обича и мен. Сърца мои възлюбени, много хора по целия свят гледат живота ми и ме възприемат като същество, което е над тях. Но нима не съм провъзгласявал много пъти моето единство с целия живот? Истина е, дойдох като безкористен служител на живота, в когото няма никакво желание да се възвиси над другите, а само желание да възвисява целия живот.
Нима когато се обръщах в молитва към моя Отец, не съм казал: „И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си.” (Йоан 12:32). Виждате, възлюбени мои, че не съм молил Бога да ме възвиси над другите хора? Молих се, защото осъзнавах, че в себе си нося потенциала на Христос, потенциал да стана началото на века на Рибите. И по този начин исках да реализирам този потенциал – не с егоистични цели, не за да гледат хората отдолу нагоре на мен, а за да служа като инструмент за възвисяването на целия живот, така възвишавайки всички хора до любовта и радостта, която е наистина Божието Царство, че да могат да разберат, че такова е благоволението на Отеца – да им дари Царството.

Свалете ме от пиедестала
О, нима е невъзможно да се разбере, че нямам желанието, много хора като погледнат живота ми да кажат: „О, разбира се, Исус е бил толкова специален, не е учудващо, че Бог му е дарил Царство и го е приел в неговото Царство? А аз съм само един жалък грешник на този свят, и разбира се, не мога да вляза там”. Възлюбени мои, това е бреме за сърцето ми, и ако ме обичате, помогнете да ми олекне от това бреме, като преодолеете това убеждение във вас.
Изгонете го от вас и го заменете с реално единство на целия живот. А след това идете и споделете това разбиране и този опит на безусловна Божия любов с всички, които срещнете. Защото е истина, само когато делите с другите, когато се стремите да възвисите другите, е възможно собственото ви израстване и радостта ви става пълна.
Мои възлюбени сърца, всеки аспект от живота ми е бил учение, предназначено да помогне на всички хора за преодоляване съзнанието на отделеност от Бога и да им помогна да се доближат до единението с Бога. Обаче, малцина от тези, които наричат себе си християни, са разбрали това учение. Ако си представите целия ми живот като книга – те стискат тази книга и вместо да я прочетат, гледат само на предната корица, на идването ми в този свят, след това обръщат и гледат задната корица – заминаването ми от този свят. Мислят си, че раждането ми и разпятието ми на кръста са единствените важни аспекти от живота ми.

Четете посланието на живота ми
Можете ли да разберете известното разочарование от факта, че хората нямат желание да отворят книгата на живота ми, за да прочетат посланието? Разбира се, мнозина са прочели Евангелията, описващи живота ми, но аз ви казвам, че истинското послание на живота ми, не може да бъде разбрано с четенето на външните свещени писания. Трябва да чувствате, какво стои зад думите, трябва да четете между редовете, трябва да разбирате, че дори да съм дошъл като Учител, съм донесъл учението по особен начин. Преди всичко не съм преподавал външно учение, макар и да давах външни учения във вид на притчи. Сърца мои възлюбени, обучавал съм в традициите на всички истински духовни учители, които са идвали на тази планета. И всички ние сме идвали за да донесем едно послание.
Проблема на Земята е, че хората не усещат своето единение с Бога. И пътя към спасението, пътя към просвещението, пътя към по-високото състояние на съзнание, както и да го наречете – това е път към дома, начин да се преодолее разделението и да се стигне до единство с Бога. Това е същността на посланието, което са носили всички истински духовни Учители през вековете.
Обаче, мои възлюбени, това послание не може да бъде предадено само със думи. То може да бъде предадено само с пример. Точно затова моя живот показва прогресиращ човек, който е започнал своето движение, както и вие. Можем да разсъждаваме, че съм бил роден с някои духовни постижения, които да са ми били дарени отначало. Но трябва да разберете, че когато твърдят, че още от рождението си съм се различавал съществено от вас – това е лъжа. Това е най-коварната лъжа, разпространявана от силите на антихриста, за да се изкриви личния ми пример и да се разруши учението ми. Тази лъжа е укрепявана от господстващите християнски църкви в продължение на 2000 години. А както съм казвал и по-рано през тази година, дошъл съм действително да произнеса присъда над съзнанието, което ме превъзнася над всички други хора. И тази присъда ще се прояви напълно преди нова година.

Завоят по духовния път
И все пак, възлюбени мои, искам да ви дам учение, за да можете да започнете да осъзнавате, че не се различавам от вас в смисъл, че и аз трябва да следвам последователния път, за да стигна до своето Христово битие. Действително, следвах последователно пътя и внимателния прочит на писанията и четенето между редовете ще ви покажат, че не съм роден съвършен, че не съм роден с пълно Христово битие, а съм преминал през много посвещения, за да проявя своето Христово битие.
Същото се е случило и с мнозина от вас, с много ученици по духовния път, независимо дали са били в една или друга духовна организация или учение, спонсорирани от Възнесените Владици или други учения, които са им помагали да израснат. Има много хора на Земята, които не принадлежат към нито една духовна или религиозна организация или учение, но които вървят по индивидуалния път на Христовото битие, който води до единение с целия живот, до усещането на единство с Бога.
Дошъл съм да побеседвам с тези от вас, които съзнателно са следвали духовния път много години, намирайки се в това или друго учение или организация. Говоря за тези, които са разбрали, че съществува и духовна страна на живота, и че имат възможност да издигнат своето духовно съзнание. Виждам милиони хора, които са намерили пътя в една или друга форма и следват старателно този път, някои в продължение на няколко десетилетия. Те са положили много усилия за целта, изучили са пътя, не са ги спрели проблемите, когато са изпълнявали различни видове ритуали.
Обаче, виждам също, че много от тях са достигнали до определено ниво, стигнали са до някаква точка, където усещат, че прогресът им се забава. Дори виждам такива, които са тръгнали по низходящата спирала, без да забележат какво става с тях. Мои възлюбени сърца, когато следвате духовния път, стигате до важен момент. И позволете ми да обясня двата стадия за идеално духовно израстване на търсещия. Когато отначало откривате пътя за себе си, естествено е, да имате силна мотивация за концентриране върху повдигането на собственото съзнание, да подобрите своята собствена външна ситуация, да намерите истината, да откриете най-висшите духовни учения, които могат да бъдат открити и да решите различни проблеми: от преодоляването на болести или пагубни наклонности до откриването на идеалния спътник в живота. Това са естествени желания, но все пак те не ви подтикват да стигнете до върха на духовния път, тъй като са насочени към възвисяването на егото като индивид, който се възприема отделен от целия живот.
Мои възлюбени, в продължение на известно време, за някои хора това могат да са години или десетилетия, за други да са само месеци, е допустимо да следват духовния път с мотивацията, основана на егоцентричността. Но накрая ще настъпи неизбежния и важен момент, когато, ако се продължи пътя, мотивиран от егото, ще престанете да се движите по истинския духовен път, който ще ви заведе до Бога. Фактически ще тръгнете по пътя, наречен в Библията: „Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта.” (Притчи 14:12) Ще тръгнете, по това, което може да бъде наречено „лицемерен, лявоориентиран” път, пътя на черните магове и тези, които носят съзнанието на антихриста.

Възвисяване на себе си или възвисяване на целия живот
Защото, какво е съзнанието на антихриста? Това е съзнанието, което вижда индивида отделен от Бог и по този начин, отделен от целия живот. И затова индивида започва да си мисли, че може да се издигне над всички аспекти на живота, да издигне себе си, за да изглежда по-важен, по-духовен, по-могъщ и по-мъдър, дори по-любящ, отколкото другите частици на живота. Но това се прави не за да се възвиси целия живот, а да възвиси само себе си.
Разбирате ли, възлюбени мои, важността на учението, което ви предавам? Има точка, до която е необходимо и приемливо, да се стремите да възвисявате своето индивидуално същество, защото трябва да направите всичко възможно за да излекувате психологическите си рани, отделянето от масовото съзнание и от всеки низходящ поток, създаден от вас в предишни животи. Това може да бъде задача, която да изисква цялата ви концентрация, и затова, естествено, сте съсредоточени само върху себе си и възвисяването на индивидуалното същество и индивидуалното съзнание.
Но, възлюбени мои, ако продължавате да възвишавате само себе си, неизбежно ще преминете от истинския път на лъжливия. И аз съм длъжен да ви кажа напълно честно, че съществуват много хора в света, които се наричат истински духовно търсещи, истински християни, истински будисти, истински мюсюлмани, истински индуисти или дори истински ученици на Възнесените Владици, обаче, те все още следват пътя, основан на желанието за собствено извисяване. Те дори не разбират необходимостта от разширяване на своето чувство за идентичност, за да се видят в единство с целия живот.
Затова, мои възлюбени, когато гледате произволна духовна организация на тази планета, включително и организациите, които непосредствено са подпомагани от Възнесените Владици през миналото столетие, може да наблюдавате такива хора, които са в организациите, понякога в продължение на десетилетия, които искрено изпълняват всички външни изисквания, установени в тази организация. Обаче, те са го правили само по една причина – за да възвисят себе си в сравнение с другите хора, за да могат да създадат, поддържат и укрепят илюзията, че те са по-издигнати, по-духовни, по-мъдри, че имат повече любов, че отдават повече, отколкото другите в тази организация или хората по света.
Някои от тези хора, фактически могат да изглеждат смирени, защото са научили да играят тази игра. Някои от тях, фактически всички, предполагат, че са смирени, че са духовни, че са любящи. Обаче, мои възлюбени, в действителност, те са законници, тези, които порицавах преди 2000 години.

Ще влезете ли?
Можете да си припомните, че съм говорил за ключа на познанието (Лука 11:52), че законниците не са пожелали да влязат, а и на другите пречат да влязат. Мои възлюбени, ключа на познанието е разбирането, че истинската цел на духовния път, и единствен ключ за спасение е, да влезете в единение с Бог и единение с целия живот. Единение с Бог като Бога Свише и единение с целия живот, като проява тук, долу.
Законниците не са разбрали или не са пожелали да признаят ключа на познанието, затова не са пожелали да влязат в единение. И затова използват духовното учение, за да се възвисят над другите. А чрез хитри способи, често много трудно разпознаваеми, се стремят да не позволят на другите да влязат в единство. Доколкото не искат другите да ги задминат в духовното израстване, защото, ако това се случи, няма да могат повече да поддържат илюзията, че са по-духовни, по-издигнати, отколкото другите.
Така че, разбирате ли, мои възлюбени, че когато следвате по духовния път и сте концентрирани само върху себе си, настъпва момент, когато повече не можете да растете. Вашето израстване спира. Повечето хора не осъзнават това с външния си ум, но на по-дълбоки нива от своето същество знаят, че са „закъсали”, че не растат. Обаче, не разбират, че причина за това е, че не са отхвърлили илюзиите за отделеност и опитите да са над другите.
Поради това, че не искат да изоставят тази илюзия, остават привързани към усещането, че са по-развити от останалите. Затова разбирате ли, възлюбени мои, че когато човек осъзнава подсъзнателно, че не може да расте повече и когато е привързан към желанието да е по-добър от другите, в играта влиза механизъм, който поддържа илюзията за превъзходство, като възпрепятства израстването на другите! Доколкото, ако другите продължат да се движат по истинския път, биха задминали законниците, които са спрели в развитието си. Разбирате ли, възлюбени мои, как работи този механизъм. Добре е ако успеете да го забележите в другите, защото наистина има такива, които са стигнали до крайности и можете да ги видите във всяка духовна организация, където идват с аурата на превъзходството, дори това да е само хитрост. Така че е добре, ако го разпознаете в тези, които са го довели до крайност, че е станало очевидно.
Но искам да ви кажа, че трябва да се научите да разпознавате това и в самите себе си, защото същата тази тенденция, за която говоря, е същността на егото. А егото на всеки човек, което е хванато в капана на нежеланието за израстване, нежеланието да възвисява живота си, се стреми са задържа другите. И възлюбени мои, когато се опитвате да възпирате другите, спирате, наистина, и себе си. Това е неизбежно.
Както съм казвал по-рано чрез този посланик, действителното послание, което се съдържа в думите ми: „постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас”, се състои във факта, че това, което правите на другите, неизбежно правите и на себе си, на по-дълбоко ниво от своето същество. Така че, ако се стремите да задържате другите в израстването им и от приближаване на единението им с Бога, това е защото сте позволили на вашето его да спре собственото ви израстване на някакво ниво.
Мои възлюбени, важното е да разпознавате хитрите пътища, по които егото се опитва да спира вашето израстване или се опитва да спре другите. Защото, ако не направите това, сами ще затънете във „левия” път.

Повишаване на вашата мотивация
Какъв е ключа за преодоляване на този проблем? Разбира се, трябва да разберете, че ако искате да продължите да израствате и по-нататък от постигнатото ниво, трябва да повишите мотивираността си да продължите да следвате пътя. Трябва да се научите да признавате, че егото ви е съсредоточено само върху себе си, и че вашето его много добре използва духовните учения, за да ви застави да повярвате, че приличате на много напреднал ученик. Длъжни сте да се научите да разобличавате егото в себе си, и затова вместо да се самоосъждате, просто осъзнавате: „О да, това са само игрите на егото, но аз съм нещо повече от егото, аз искам да го преодолея. Искам да постигна истинско духовно израстване до следващото ниво, което ни е показано от Исус”.
И за да можете да се развивате до по-високо ниво, трябва да стигнете до чувството за единение с целия живот тук долу, и да разберете, че трябва да използвате това, което сте научили, за да помагате на другите. Само когато отдавате това, което сте получили, докато сте следвали духовния път, ще израствате духовно към следващото ниво. Защото само тогава преумножавате вашите таланти.
Виждате, мои възлюбени, че моята притча за талантите е толкова полезна и обширна, и има много значения и интерпретации. И една от тях е, че когато следвате духовния път с мотивите на егоцентризма, стремейки се да издигнете само себе си, настъпва момент, когато развитието ви спира и ще закопаете вашите таланти в земята. И само когато се издигнете над тази точка, ще започнете да преумножавате талантите си. И само тогава Бог ще преумножи вашата светлина, вашия собствен ръст и да ви приеме на по-високо ниво.

Простотата не е толкова очевидна
Това е най-важното учение, което можете да усвоите по духовния път. Сърца мои възлюбени, виждам, колко много хора откриват ученията, които съм предал чрез посланици, и които сме ви предложили. Намират сайтове, намират книги, започва да четат и тук, и там. А хората, говоря за тези, чието израстване е спряло, реагират почти еднакво: „О, всичко това го знам. Намерих дори много по-напреднали учения, които ми дават много по-дълбоко разбиране на интелектуалния път и духовната реалност. Това е прекалено елементарно за мен”.
И продължават нататък. И все пак съм длъжен да ви кажа, че учението, което ви давам тук и учението което сме дарили чрез посланици, е най-дълбокото учение, дарено на тази планета в регистрираната история, защото никое друго учение не е разкривало самата същност на духовния път с такава прямота и простота.
Какво е следствието от тази простота? Ах, мои възлюбени, простотата съвсем не е толкова елементарна, както може да се помисли. Защото наистина, това което изглежда елементарно, изглежда елементарно само за егото, за интелекта, за външния разум. То изглежда просто, защото егото и интелекта не могат да направят това, което винаги са се стремили да правят, т.е. да интерпретират учението по такъв начин, че да им позволи да се чувстват още по-напреднали, защото са го разбрали.
Виждате, възлюбени мои, че съществува опасност за тези, които са следвали духовния път в продължение на дълго време, но в действителност не са стъпили на вътрешния път към единението? Те неизбежно започват да търсят все по-високо и по-високо учение, както наркомана търси все по-голяма доза. И правят вид, че за да бъде действително висше едно послание, то трябва да е трудно за разбиране, защото егото и интелекта смятат за логично, че колкото едно послание е по-трудно, толкова по-издигнато ще е. Те заприличват на наркомани, търсачи на духовни учения, а не забелязват бисера, който е толкова очевиден, че егото не може да го манипулира, да го изкривява, защото не оставя никаква възможност за неправилно тълкуване, ако имате желание да чуете истинския смисъл.
Сърца мои възлюбени, не се правете на законници. Ако ви обземе техния начина на мислене, погледнете в огледалото и кажете: Не е това, за което съм се борил толкова много години. Вложил съм толкова много усилия по духовния път не за да стана законник, който отхвърля Живия Христос. Трябва да променя мотивацията си, трябва да я издигна, трябва да продължа. Трябва да виждам отвъд пределите на егото, съсредоточено само върху себе си, защото не искам да остане в мен нищо от него. Чувствам отвращение към този егоизъм, който мисли само за себе си, отвратителни са опитите му да се възвисява постоянно над другите. Искам да намеря истинския път, който са демонстрирали Исус и Буда и всички други Учители. Искам да вземам пример от Майка Тереза, която е проживяла целия си живот в самоотричане, искам да вземам пример от Исус, Махатма Ганди, Буда и другите велики примери на хора, които са живели живот на безкористно служене. Това искам и искам да се възродя и отново да обмисля всеки аспект от моя подход към духовния път, за да мога действително да приближа до това ниво на самоотричане и служене на целия живот”.

Какво може да направи Бог за другите чрез мен?
Сърца мои възлюбени, истинските духовни Учители на тази планета винаги са говорили за пътя на единството и важен аспект от този път е самоотричането, когато разбирате, че сте единни с целия живот, и затова единствения път за истинско себевъзвишаване е възвишаването на целия живот. Защото само тогава е възможно вашето собствено израстване. Мои възлюбени, това е важно качество по пътя – самоотверженото служене.
Всичко, което сте направили за принизяването на моите събратя, сте го направили на мен – така трябва да се чувствате и трябва да се огледате наоколо и да кажете: „Как мога да помогна за възвисяването на другите части от живота?” И това е възможно да ви даде малко смирение, за да обърнете поглед към толкова много хора в света, които се стремят да решат конкретни физически проблеми – такива като глада, бедността, жестокото обръщение към децата, болестите или всякакви други проблеми. Трябва да ви кажа, възлюбени мои, в света има много хора, които работят самоотвержено за подобряване условията на живота в света. И дори външно да не следват някакво духовно учение и да не принадлежат към някаква религия, те са усвоили пътя за самоотвержено служене и го демонстрират с примера на живота си.
И така, когато осъзнаете това, бихте могли смирено да се попитате: „Следвах духовния път в продължение на еди какво си време. Какво направих, за да възвися останалите частици на живота?” И с това не казвам, че трябва да се хвърлите да се сражавате с тези конкретни физически проблеми, защото има други хора, чиято мисия и кармата им е да решават тези проблеми. Но ето какво ви предлагам да направите, да се попитате: „Как мога да използвам своя опит от духовния път? Как мога да използвам ученията, усвоени от мен, и постигнатата любов, за да вдъхновя другите хора да се пробудят за духовния път, за духовната страна на живота?”
С това не предлагам, хората да се присъединят към определена църква, религия или организация, говоря в най-широк смисъл, да помогнете на хората да намерят всеобщия път, който е над външните учения и организации. Какво може Бог да направи чрез вас, за да възвиси другите хора и да им помогне да израстват духовно? Това е въпроса, над който си струва да се замислите. След това трябва да огледате вашия подход към духовния път и да го промените така, че да не се стремите към собственото си възвисяване, а да се стремите към възвисяване на всички.

Защо първия ще бъде последен
Възлюбени мои, ако погледнете духовните организации, ще видите, че има много хора, които са положили големи усилия. Заели са лидерските позиции в своите организации. И много от тях са отговорни за тези усилия, които са помогнали на тези организации да израснат до това ниво, на което са днес. Обаче, прекалено много от тези лидери се оказаха привързани към съзнанието, за което говорих днес; те са търсили пътища за възвисяването на себе си и духовната организация, тънко внушавайки на другите своето превъзходство, чувството, че принадлежат на най-важната организация на планетата, защото организацията им притежава висшето учение на планетата и се спонсорира от Възнесените Владици; или независимо от външните характеристики са се старали да внушат усещането за превъзходство, зараждането на което е възможно единствено в егото.
Вижте тези, които са заели лидерските позиции и се смятат за достойни да заемат това лидерство в духовната организация. Все пак искам искрено да ви кажа, че този, който не е тръгнал по пътя на безкористното служене, не е достоен да заема каквото и да е положение във властта и да бъде лидер в която и да е духовна организация. Затова съм казвал на учениците си: „И който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб” (Матей 20:27).
Моля ви да разберете, мои възлюбени: това, което съм казал на моите ученици преди 2000 години, е отразявало съзнанието на човечеството през това време. Изминали са 2000 години. Сега се намираме на прага на Водолея, и ако искате да сте истински духовно търсещи във века на Водолея, трябва да издигнете съзнанието си над това ниво, което е било в миналото. И трябва да се издигнете над нивото на съзнанието, което сравнява себе си с другите.
Разбирате ли, възлюбени мои, че моите ученици, макар да са ме следвали в продължение на три години и да са имали възможност да усвоят ученията ми от личния ми пример, намирайки се в моето Присъствие, в действителност, не са усвоили посланието ми. Когато се отдалечих от екрана на живота, те се надскачваха, кой от тях да бъде лидер. Можете да разберете, че с тези си постъпки са били свързани със съзнанието за двойно сравнение – един човек е по-важен от другите, една истина в духовното движение е водеща пред другите. И по този начин постигайки това съзнание, сте се издигнали над другите и вашето его вече може да се чувства в безопасност, вече е спасено, ако успеете да задържите високото положение. Разбирате ли, че това е просто дуалното съзнание?И затова ви казвам, че в организациите, които поддържаме сега, Шангра-Ла и Пазителите на Майчината Светлина, такова състояние на съзнанието е недопустимо. И докато имаме посланици способни да приемат словото ни чисто, ще разобличаваме безпощадно тези, които идват в тези организации с това състояние на съзнанието. Няма да им бъде позволено да влязат и заемат лидерски позиции.
Изискването е ясно. Трябва да смятате за свой дълг преодоляването на егото. Трябва да смятате за свой дълг да следвате пътищата на самоотвержено служене. Защото наистина, както казва Архангел Михаил, за нас е най-важен не постигнатия външен резултат. Най-важното за нас е постигането на вътрешно единение един с друг, с Възнесените Владици и с Бога във вас. Ето това е важно за нас, защото искаме да създадем духовно движение, което да демонстрира пътя на самоотверженото служене, който не е демонстриран през изминалите 2000 години и преди това. Това е нашето задължение тук Горе и ние търсим тези, които ще поемат това задължение тук долу.

Нашата реална цел е единството
Позволете ми да го кажа много, много ясно. В предишни организации прекалено много ученици са попаднали в капана на това мислене, че щом организацията им се поддържа от Възнесените Владици, трябва да бъде най-важната на планетата, това била съвършената организация за спасението на света и водеща в Златния Век на Водолея. И по тази причина организацията става цел, а не средство.
Внезапно хората стигнаха до извода, че най-важното е обезпечаване на ръста на организацията и пропагандирането на учението, независимо какви средства може да бъде постигнато. Хората започнаха да мислят, че няма нужда да усвояват учението, че е по-важно да се съсредоточат върху външните постижения, четейки колкото се може повече молитви, провеждайки колкото се може повече лекции, продавайки колкото се може повече книги. Сърца мои възлюбени, това не е важно за нашето ново движение! Не търсим външни резултати.
Не ни вълнува, колко хора сте привлекли, колко книги сте продали, колко хора сте намерили, колко хора са ви повярвали, колко пари сте спечелили, колко собственост можете да купите. Ние не се грижим за тези външни прояви, защото предпочитаме да имаме работа с малко хора, които да влязат в пълно единение един с друг и пълно единство с Възнесените Владици. Защото ще ви кажа, че дори малко хора във въплъщение да влязат в това единение, то чрез вашето единение, ние можем да спасим света.
Няма да ви кажа, колко са необходими (хора), но ще ви кажа, че в сравнение с числеността на много духовни и религиозни организации по света днес, това е доста малко. В известен смисъл бихме могли да кажем, че броя е един. Защото, ако имаме много хора, които са влезли в единение, тогава имаме единството на Бог, проявено на Земята. А единството на Бог е винаги болшинство, винаги е решаващата сила, която може да реши всеки проблем. Защото, както съм казал: „С човека е невъзможно, но с Бог всичко е възможно”.
С отделеното съзнание, когато хората се опитват да възвисят само себе си, вместо да възвишават целия живот, е невъзможно да бъдат решени многото проблеми, които виждате по света. Но когато хората влязат в единно съзнание, Божествената мощ чрез тях може да реши всичките ваши световни проблеми.
Този е начина, това е което искаме от вас. Приветстваме тези от вас, които вече са демонстрирали, че желаят да бъдат единни и да използват това учение като инструмент за разширяване на единството. Забелязваме ви не само тук, не само в Богота (Колумбия), където сте се обединили в група, но ви виждаме по целия свят, много от вас са разделени от разстоянията, но обединени чрез други способи за връзка, тук долу или идващи заедно в духовното царство в духовния смисъл, чрез усещането за единство, което превъзхожда всякакви средства за физическа връзка.
Приветстваме тези от вас, които са стъпили на пътя на единението. И се надявам, че днешната беседа ще ви разясни, какво представлява пътят в действителност. Дори се надявам, въпреки всичко, че моята беседа ще достигне до някои законници, които са привързани към пътя на разделението и ще ги събуди за да разберат, че независимо, какво са правили в миналото, могат да превъзмогнат днешното състояние на съзнанието си и могат да бъдат поканени за единството, ако желаят да възвисят своите мотиви и подходи.
И така, сърца мои възлюбени, днес благославям причастието и се надявам, че ще вземете участие в това причастие с особеното чувство от факта, че Христос е дарявал своята плът и кръв така, че да ги усвоите чрез възприемане на Христовото съзнание, да влезете в единение с Христос, в единение с Бога и единение с Бога, който е във всеки от вас и в целия живот. По този начин, аз, Исус Христос, зареждам това причастие с Духа на Единството, който АЗ СЪМ, Духът на Единството, с който съм бил в продължение на 2000 години, Духът на Единството, с който всеки Възнесен Владика става единен и остава единен.
Казвам: „Изпълни се. Свърши се!”

http://www.ascendedmasterlight.com/ascended-master-light/date/20-2005/86-it-is-time-to-understand-my-true-message-of-oneness

Последни публикации
Последни коментари