Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6168064
Users Today : 580
This Month : 17272
This Year : 198589
Views Today : 13323
Who's Online : 23
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

Нова Космическа Йерархия. Благоволение

Нова Космическа Йерархия. Част 7. Благоволение

Текущото състояние на прехода. Нова Космическа Йерархия. Благоволение от Източника на Всичко

Всички ченълинги, които четете, са лично пречупване на истината, което е неизбежно в една или друга степен. Затова слушайте преди всичко себе си – как във ВАШЕТО СЪРЦЕ резонира тази информация. Моята задача е да поставя въпросите, над които вие може би ще се замислите. А отговорите ще намери всеки сам.
ПРИНЦИП. Въпросите се отнасят до съвпадения/различия в движението на Системата Гая и Системата Човечество – по Пътя на Прехода, осъзнавайки единната посока на тези системи, от една страна, и отчитайки особеностите и скоростите в развитието на всяка от системите.
ПРОЛОГ. До този момент съществувахме в определен ПВК (пространствено-времеви континиум), който се описва с някакви параметри, условно наречени 3D. Бе заявено за постепенно начало и движение на прехода, което да доведе до промяна изначалните характеристики на 3D.
Искам да поговоря с представителите на Новата космическа йерархия.
Да, тук сме. Орден Райза е готов да говори с теб.
Иска ми се да задам въпроси за състоянието на прехода до този момент, които са ми изпратени.
Разбира се, слушаме те, душа.
1. На какво условно-цифрово значение за ниво измерения, в настоящия момент, се намират тези системи. Става въпрос за Гая и човечеството? Кой накъде се движи, и с каква скорост?
Вие се движете примерно с еднаква скорост, по-точно, с еднаква последователност. Но Гая ви изпреварва, понеже, като начало, стартовите условия са различни. Гая е великолепно планетарно същество и скоростта на нейните преобразования са значително по-високи от вашите. Но тя също си има своите «тесни места», тези нейни части, които се движат по-бавно, се преобразуват по-бавно. И това забавя процеса ѝ на развитие. Сега Планетната Душа като цяло, като средна оценка, е близо до пето измерение. И затова, средния ѝ показател е около 4,5.
Но да се измерва всичко с цифри е неправилно. Все едно да кажете: средна болнична температура. Работата е там, че докато не преминат прага всички части от душата ѝ, не може да се издигне и да промени напълно своето измерение. Затова сега, планетното същество провежда един вид ревизия на частите си. Точно това предизвиква разни природни катаклизми. Казано с ваши термини, сега в Гая светлината и тъмнината се борят за надмощие, опитват да се примирят или да се асимилират една друга. По-точно, светлите страни на Планетарната Душа се опитват да надделеят над тъмните ѝ страни.
Планетарната Душа на Гая има тъмна страна?
Всички души, от най-дребните същности до планетарната, са в зоната на дуалността и не могат да избегнат действието ѝ. Всички същности, условно казано, са разделени на две части: тъмна и светла. В някои една от страните преобладава. Всяка същност избира, такива са условията в дуалността, между светлината и тъмнината в себе си. И съответно, избирайки една от страните, се старае да разтвори другата в себе си. При вас това се нарича «война между Светлината и Тъмнината». Трябва да осъзнаете, че вие също сте част от Гая. И тя не може да премине в по-високо измерение, докато вие не дадете съгласието си за това, докато не изберете избраното от нея – Светлината. Тези от вас, които избират тъмнината, трябва да напуснат планетата и да продължат развитието си в други планетни системи.
Не разбирам, нима може да се отдели част от душата? Нали е единно цяло. Нали сме част от Гая, възможно ли е отделни хора да се преместят на други планетни системи?
Да, ако такъв е избора им. Вече са ти обяснявали, че обединението е доброволно и временно. Всеки, който влиза в състава на обществото, може да избере друго общество. Само пътя за връщане е труден и не е бърз. Тези части от Гая, които изберат тъмнината, ще се върнат в Първоизточника, за да започнат отново своя път, но вече като тъмни души.
На нас ни предават множество версии. Първата: че тъмната част на човечеството по някакъв начин ще бъде прехвърлена на друга планета, където ще продължи тъмния си път. Втората, че всички ще преминат на Малдена – светла планета в 4-5 измерение, където ще продължат своето радостно съществуване. Третата: че трябва да изберем светлината. Всеки, който не направи този избор, ще бъде премахнат от Гая, т.е. ще умре в резултат на някакви епидемии и катаклизми и след това ще се решава, какво да се прави с тях. Освен това, постоянно твърдят, че дуалния експеримент е приключил и скоро ще завърши всякакво противопоставяне. На кого да вярваме?
Съветваме ви да вярвате на импулсите от собствената си душа. Всеки от вас сега е свързан към цялата информационна система. Остава само да повярвате и да започнете да питате душата си, своите висши аспекти. Мнозина от вас вече го правят, но доста несмело. Ние приветстваме всеки, който се опитва да чува Мирозданието. И всеки от вас може да получи информация от вътре.
Дуалния експеримент ще завърши тогава, когато при вас престанат да воюват тъмните и светлите. Разделението на полярности обуславя стремежа ви да завоювате и да победите на всяка цена. Изначално, доколкото разбрахме, се е замисляло да се примирят двата свята, да ги съединят и слеят в един конгломерат, в единно пространство, в която единия усилва другия. Тъмнината затъмнява Светлината, а Светлината осветява Тъмнината. Но следствие дългите промени, душите ви се разделили на части. Условно казано, половината от вас се стреми към обединение, а другата половина към разделение. Точно затова са ви толкова нестабилни показателите, ако се има предвид цифреното изразяване на измерението.
Затова, Източника на Всичко е взел решение, че в рамките на свободната воля, всеки трябва да направи избора си на едната или другата страна. Източника на Всичко, след запознаване със записите за вас разбрал, колко много страдате от тази ваша вътрешна борба. Защото малцина от вас могат да примирят в себе си тези страни или да асимилират някоя от тях. Те са единици в сравнение с цялото човечество. Виждайки страданията ви, и как някои същности паразитират на вас, Източника на Всичко взе безпрецедентно решение, един вид, застана във ваша защита и ви възприема като свои деца, което е действително така. Затова сега, на планетата се излива огромно количество енергия от Източника на Всичко, защото разбира, че без допълнителна помощ, няма да можете да се измъкнете от матричното съзнание и да направите свободен избор.
Източника на Всичко не настоява за някакъв определен избор, предлага да го направите сами. И в зависимост от този избор, ще бъде определена съдбата на всеки един. Т.е. избора на всеки не само ще бъде зачетен, а и ще се формират групи за развитие в човечеството. Т.е. всяка група, която е направила своя избор, ще ѝ се предоставят възможности да се развива така, както ѝ се иска. Това е прекрасно Благоволение от Източника на Всичко и радостна вест за вас. Източника на Всичко, може да се каже, е опечален, че продължително не е вниквал със съзнанието си във вашите дела, понеже от вашия сектор не са постъпвали сигнали за помощ. Може да се сравни с функционирането на твоя организъм, както живееш винаги – докато в някакъв орган не се появи болка, нямаш понятие за проблеми или болести. Затова може да се каже, че вашите болки и страдания са стигнали до съзнанието на Източника на Всичко. И сега точно, се провежда лечението ви.
Източника на Всичко ви възприема не просто като клетки на своето тяло, а като съзнателни творци, като части от Себе си, които имат право на собствен избор. И затова го трогва дълбоко вашата болка и днешното ви състояние. Затова информацията, че заразените с тъмнина, ще бъдат премахнати от Божествения организъм, не съответстват на действителността. Източника на Всичко разбира своята отговорност за всеки от вас. И разбира, че мнозина от вас са направили тъмен избор неосъзнато, под натиск и манипулиране. И затова скърби, ако може да се каже така за Източника на Всичко с човешки понятия, че толкова дълго ви е оставил самостоятелно да решавате проблемите си и не е забелязвал страданията ви.
Всички опити на Светлата Йерархия да получи разрешение от Източника на Всичко за унищожаване, за разтваряне на Тъмнината, са неуспешни. Защото, следствие на това може да пострада човечеството. Разбира се, смъртта на физическото ви тяло не е катастрофа, както го смятате често. Но Източника на Всичко не иска да нанесе поражение на съзнанието ви, още повече да ви наплаши с действията си. И опитва максимално внимателно да разреши ситуацията. Осен това, Той също трябва да се съобразява със Закона за свободния избор и ви го предоставя напълно. С други думи, няма право да решава вместо вас.
И затова, докато сте нерешителни, докато не изберете, коя страна избирате, Източника на Всичко не може и не иска да променя нещо кардинално сред вас. Иначе ситуацията отдавана да се е изяснила.
След като човечеството избере напълно Светлината, а някои Тъмнината, какво ще стане?
На всеки ще бъдат предоставени условия за развитие, които е избрал. В Мирозданието има много възможности за развитието на душите. Както вие казвате, множество игрални площадки за порастващи души. Но трябва да разбирате, че вашия избор не е избор на личността ви, а избор на колективната душа, в състава на която сте дошли в тези въплъщения. Затова уточнявайте избора си вътре в себе си. Където е връзката с колективната ви душа, с това, което наричате Висш Аз. Душата като цяло, трябва да направи избора. Вие сте само фрагмент на тази душа, спуснал се да плава в лодката на личността ви. Затова избора ви е колективен. И е възможно, личния ви избор да се разминава с колективния. Но това са редки явления. Понеже, както казвате, в душата си усещате, какво искате – това, което «не ви е по душа», не е ваш избор.
А какво става с тези, които успеят да примирят в себе си светлината и тъмнината, да ги уравновесят?
На тях също ще бъдат предоставени специални условия. Могат да изберат сливане с Източника на Всичко, ако го пожелаят. А могат да продължат съществуването си в това равновесие. Но такова решение е много трудно, защото всеки един момент равновесието може да бъде загубено и да се наложи да започнат всичко отначало. Затова, повечето, които са успели да уравновесят в себе си Светлината и Тъмнината, избират сливането с Източника на Всичко.
2. Извършили ли сте, така наречения, условен преход – за всяка от системите? Ако, да – обяснете КОГА и В КАКВО се състои? Какви коефициенти от променения ПВК го определят? Какви качествени промени вече са станали в ПВК, и какви се предполага да се извършат в най-близкото за нас линейно време?
Прехода е продължително понятие. Трябва да разберете, че прехода на цялата дуална система, не може да стане за година или две по вашето човешко време. Тези срокове са прекалено микроскопични за Мирозданието, по-малко от миг. Затова трябва да имате нагласата, че прехода може да се проточи. Всички призиви и уверения на Светлата Йерархия, прехода да стане бързо или мигновено, са само призив към вас. Те се опитват да ви подтикнат и насочат по пътя. И според закона за свободния избор, никой не може да им го забрани. Както и на вас – да изберете пътя си. Скоро ви очаква 2017 година – през тази година преминавате през поредния фотонен пояс. През тази година ще има значителни промени, както предполагаме.
Какво представлява фотонния пояс, и за какво служи, и защо преминаваме през него?
Най-близката за теб аналогия е дезинфекционната камера. Това е като шлюз за преминаване през измеренията, в които става, както очистване, така и осветяване с определен вид енергии. По-точно, всичко това са енергийни процеси. Все едно ви облъчват с ултравиолетова светлина, за изчистване от микроорганизмите. Това са щитове между измеренията, пропуск в друг свят. При своето предвижване ще преминете през много такива шлюзове. През 2012 година бе първия. До пълното очистване от съставките ви, които могат да заразят Висшите Светове и да им навредят, за съжаление, е още много далеч.
Самият ПВК се променя, разбира се, и сами го усещате. Започвате да осъзнавате връзката си с всичко и всички. И не просто логически. Около вас пространството се променя енергийно. Но трябва да разбирате, че оформянето на света, е дело на цялото човечество, ваше колективно творение. Учудва ви, че четейки за промяната на ПВК, през прозореца виждате все същата стара картинка? Точно, защото сами я изграждате и никой не може да го направи вместо вас. Затова не виждате промените, макар, безусловно, да ги усещате.
Мнозина от вас, повишили своите измерения, са престанали да боледуват от обичайните човешки болести, престанали са да са уязвими за вирусите от физическия свят. Но във вас все още са силни вирусите в съзнанието ви, вирусите във фините ви тела, с които трябва да се справите и излекувате, да ги очистите. Мнозина от вас започват да усещат колебанията на пространството. Тези места, където пространствената видима картина започва да се накъсва. Мнозина от вас започват да се чувстват радостно, защото радостта е основно качество на Мирозданието. Радостното творчество, за което отдавна, за съжаление, сте забравили. Тази радост е в резултат на допълнителната енергия, изпълваща системите ви от Източника на Всичко, който я насочва към вас, за да можете да се измъкнете от пропастта на страданието и да се завърнете към радостта на битието, както е замислено изначално.
Ако можехте да включите истинското си зрение, бихте видели, какви изменения са в ход. Разберете, скъпи мои, че всичко, което възприемате сега, е само ваша колективна интерпретация на енергийните вълни и процеси, които са вашето съществуване, които са самото Мироздание. Затова тези картинки се наричат илюзия. Защото всеки може да си създаде различна картина. Истинско остава само движението на Осъзнатата енергия, на частите ѝ, които се осъзнават като отделени едни от други.
Затова, докато не повярвате, че сами формирате видимата реалност и не престанете да пресъздавате стари изображения, видимата за вас реалност няма да се промени. За целта е необходимо, във вас да се включи истинското виждане. Но включването му се препятства от вашата неосъзнатост, от навика ви да се нагаждате към общоприетите представи и вирусите в съзнанието ви, които пречат на истинското ви възприемане. Точно, премахването на тези вируси се извършва сега с помощта на разните йерархии и системи, които са се включили да ви помагат.
Вируса е форма, която паразитира върху друга същност и се храни с енергията ѝ. Такива вируси имате множество и в някои случаи са възникнали симбиози. Самото хранене с чужда енергия, не е нещо ужасно. Ако енергообмена се осъществява на базата взаимна договореност и осъзнаване, това е правото на свободен избор за всеки един. Но при вас това право е нарушавано дълго време. И са били създадени цели паразитиращи системи, които са се изхранвали за сметка на човечеството. И това е една от причините, да се пробуждате толкова късно и да се придвижвате бавно към новите светове и измерения.
Сега, когато земните записи са прегледани изцяло, Източника на Всичко осъзнава причината за изоставането ви и насочва всички сили и части за излекуването ви и отстраняването на паразитните системи. Но и тези паразитни системи са негови части. И той не може просто да ги унищожи, както не може, а и не иска да унищожава никого от човечеството. Може да се сравни със заболял от гъбички нокът на вашия крак, за да разбереш процесите, които стават в «мозъка» на Източника на Всичко. Нали нямате намерение да премахнете нокътя. Източника на Всичко иска да разбере причината за заболяването и да излекува всички вируси и да ги върне в съзнанието си. Освен това, част от вирусите дават ново формирование, нови начини за творчество.
Не можем да ти разкажем за предстоящите събития, защото, въпреки оформилото се ваше мнение, бъдещето не съществува, то се създава от вас. Това е подобно на река, пред която има множество русла, но по кое от тях ще мине реката, може да се каже само след като стане факт. Затова, всички прогнози са само възможности, които могат и да не се реализират. Съзнанието ви се опитва да се подготви за възможния избор, описвайки всички красоти и преимущества на всяко от речните русла. Но избора е за колективното планетарно същество, което е част от планетата.
Самата Гая вече е избрала светлия път и това е нейно право. И също като вас преминава през очистване и излекуване на вирусите в съзнанието ѝ.
Т. е. както ни уверяват някои ченълинги, в близко бъдеще няма да има преход?
Разбери, понятието «близко бъдеще» в Мирозданието не съществува. Ти виждаш картината. За теб, близкото бъдеще е късче от картината с огромно увеличение, така е настроено възприятието ти. Не виждаш другите части от картината, да не говорим за картината като цяло, както я вижда Източника на Всичко. И затова са неразбираеми неговите мотиви, целите му. Виждаш тъмен участък и го наричаш Тъмнина. А когато погледнеш картината отдалеч, при по-обширно разглеждане, разбираш, че това е бил само контур, който оформя едно от изображенията и го отделя от друг или сянка, поставяща акцента на по-светлите цветове от творението.
На тази картина, всичко съществува едновременно. Трудно ви е да го разберете с вашите линейни концепции и ограниченост. Опитайте да осъзнаете, че картината на прехода, все едно съществува. Тя е многообразна и включва всички възможни варианти и конфигурации на прехода. Всички възможни творения. Но по коя част от картината ще избереш да се движиш, зависи само от теб. Могат да ти предават прекрасните части от картината тези същности, които следват своя път. Тези, които виждат по-широко и виждат големи участъци от нея. Но все пак, можеш да видиш през «техните очи» само, ако се издигнеш на тяхното ниво. И все пак, това ще са твоите очи, твоето възприятие, различно от тяхното.
А какво е нарисувано на цялата картина, не знае нито една същност, освен Източника на Всичко, който е автор и художник на тази картина и ни дава възможност да се любуваме, както на нюансите и оттенъците, така и на картината като цяло. А замисъла е ясен само на него.
Може да се сравни прехода ви с преминаването на нов участък от «картината», който се рисува сега от Източника на Всичко заедно с вас. По-точно, проявявате го. Защото, картината вече съществува и е нарисувана, но само като потенциал.
СЕлена
03.02.16
Превод: Йосиф Йоргов
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1493802
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: