Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
5891722
Users Today : 198
This Month : 15380
This Year : 204422
Views Today : 821
Who's Online : 10
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО2

Вече ме е срам, да се нарека българин…

Вече ме е срам, да се нарека българин…

Вече ме е срам, да се нарека българин, като гледам, какво става по софийските улици и на разни други места в България и по света.
Както знаете, на всяко човешко рамо има по един съветник: дявол и ангел. И това не е приказка за „Лека нощ, деца“. Това е грубата, реална действителност, при всеки един човек, без изключения! Под един процент са тези, които слушат само единия съветник – който слуша дявола, работи за увековечаването на земния ад. Още по-малко са тези, които слушат само ангела – те опитват да заменят ада с рай, с божието царство. Останалите 99% слушат, ту единия, ту другия и се мятат от една крайност в друга. Как мислите, кого повече слушат протестиращите? А давате ли си сметка, че който слуша много често дявола, става негов слуга? В момента, слугите на дявола, управляват държавата, буйствайки по улиците! Казват, всеки народ си заслужава управниците… Вече ме е срам, да се нарека българин…

ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

От десет години на Земята, активно се възцарява божието царство, т.е. правила и закони, които правят съвместното съществуване хармонично и радостно. Т.е. с всеки изминал ден, става все по-трудно за тези, които оцеляват, сами срещу всички.
За да се възцари божието царство, е необходима промяна в мирогледа на хората, т.е. трябва да започнат да живеят по напълно различни критерии, в сравнение с досегашните. Например, всички са наясно със заповедите: „не кради, не лъжи и не убивай“, но всички смятат, че не могат да оцелеят, ако ги спазват. Точно в това се състои, възстановяването на божието царство – във приемането и спазването на божествените повели/закони.
Главният проблем пред божието царство на Земята е хилядолетното внушение, че всички трябва да са като другите. Това внушение е превърнало хората в послушно стадо, в марионетки без свое мнение. Бетонното убеждение, че са правилни/праведни, се създава от елементарната логика, че всички не могат да грешат – могат и още как, нима хаоса наоколо, не е достатъчно показателен? За да се промени тази колективна убеденост, трябва поне една трета да се усъмнят, да допуснат и други възможности, освен съществуващите в масовите представи. Т.е. необходима е критична маса (ефекта на стотната маймуна), за да се разклати и пропука убедеността в своята непогрешимост, а хората да започнат масово да се замислят, как са се оказали в такава помийна яма. Понеже стадото е създавано в продължения на хилядолетия, няма област в човешкия живот, която да не е нагласена според интересите на кукловодите. Типичен и много показателен е примера с демократичното общество – всички са убедени, че нещо зависи от тях, но никой не иска да забележи, че каквито и промени да се направят, резултата е един и същ. Никой не иска да съобрази, че която и партия да е на власт, каквито и намерения да има, в крайна сметка, ще постъпва като всички останали. Всички искат да променят системата, но никой не е на ясно, как. Точно затова е необходима промяна на индивидуалното съзнание, което да доведе до промяна на масовото съзнание и в крайна сметка, да се постигне смяна на системата.
Както, надявам се, на мнозина е ясно, във Вселената всичко е подчинено на ритми, т.е. за всичко си има благоприятни и неблагоприятни времена. Затова и изтича времето на земния ад и отново идва благоприятно време за рай на планетата. И затова, планетата се напуска от всичко, което поддържа стария ад и пречи на промяната. Променят се всички енергийни предпоставки, които стимулират залитането в крайности и се установяват такива, които предизвикват уравновесяване и хармония. В това число са и климатичните промени, които в крайна сметка, трябва да доведат до равномерна благоприятна температура по цялата Земя, т.е. ще изчезнат всички условия, предизвикващи големи температурни разлики и ще настане постоянна повсеместна температура, обезателно условие за възстановяването на рая.
Хората са имали възможност хиляди години да променят системата/матрицата и са правени безброй опити, но никога не са успели да достигнат критичната маса, което да позволи съществена промяна. Още повече, че заинтересованите са полагали огромни усилия, за да неутрализират масовия стремеж. Но вече стигаме до критичен момент, когато промяната се налага силово и просто не може да бъде избегната, остава само въпроса, колко ще продължи агонията? Колко хора ще се пробудят от умишлено наложените правила и ще осмислят, какво им се иска в действителност.
Не би било лошо да забележите, че навсякъде по света има протести, т.е. независимо от конкретната политическа ситуация, намират, за какво да протестират. Общ знаменател е социалното недоволство от принудителните физически и икономически ограничения, имащи за цел да създават лесно управлявани марионетки, провокирано от общия енергиен хаос по планетата. Какво винаги, се намират тарикати, които да се възползват от всяка една ситуация. Но ми се иска, да ви обърна вниманието на картинката – виждате хора без бъдеще, не само, защото в божието царство няма място за омразата, а защото са типичните случаи, които не се вълнуват, какво ги кара да постъпват по един или друг начин, следователно, не еволюират, не се приспособяват към динамичните земни енергии. Разбира се, това не означава, че принципно е невъзможна промяната им, но понеже от ранно детство са дресирани, да са като другите, за да започнат, да се ослушват и оглеждат, да започнат да поставят под съмнение досегашните си принципи, трябва, поне частично, да се променят голяма част от хората. Това променя натиска на колективното съзнание и допуска и други възможности. А дотогава, мнозина ще пропуснат своя шанс.
Основен похват за неутрализиране на възможните промени, е издирването на виновни – т.е. човешкото съзнание се насочва към външни фактори, които не са им подвластни, а вътрешните, които може всеки да промени, изпадат от вниманието. А никой не иска да съобрази, че колкото и да се сменят играчите, докато играят по едни и същи правила, резултата винаги ще е един и същ. Всички са дълбоко убедени, че грешките трябва винаги да се наказват, и затова, с лекота, забелязват прашинката в чуждото око, а гредата в своето не. Всички имат непоносимост към чуждите грешки, а в същото време се надяват, другите да са снизходителни към техните собствени – къде е логиката и смисъла?
Както съм го правил многократно, искам дебело да подчертая: не е моя работа, да ви казвам, какво е истина или неистина, какво е правилно и неправилно. Моята работа е само, да предложа алтернативна гледна точка, а всеки един от вас, трябва да компилира от множеството възможни гледни точки, своята собствена – само така напуска лесно манипулираното стадо. Само със своя собствена гледна точка и с уважение и търпимост към чуждите, е възможен мирът и благоденствието по планетата – винаги могат да се намерят общите интереси.
Искам също да наблегна, че дуалните „умен“ и „глупав“, имат за цел да внушават, че си такъв по рождение и вече не може нищо да промениш. В действителност, всички хора са еднакво умни, дори и циганите/младите души. За да поясня, ще използвам аналогия с компютъра: всички хора разполагат с много мощен, многоядрен процесор, с много оперативна памет и огромен хард-диск. Някои хора използват тези огромни възможности на компютъра си, за сложни научни изчисления или обработка на аудио или видео, но доста много използват мощните си компютри, само за да си редят пасианси или за да решат, какво да облекат, и как да се скатаят в работата си. Т.е. умствените възможности на човека не са ограничени физически, а са в пряка зависимост от интересите на човека, т.е. от неговия личен избор, а точно това осъзнаване, не е изгодно на манипулаторите. Затова, в духовното развитие се говори много често за разширение на съзнанието, т.е. за разширяване кръга от интереси.
На всички е ясно, че „съединението прави силата“, че разделението и противопоставянето са, за да бъдат лесно манипулирани. Но никой не иска да си прави изводи от всичко това, никой не иска да съобрази, че патриотизма, военните и границите са създадени, за да се насъскват лесно народите едни срещу други. Сегашното премахване на границите в Европейския съюз, е много показателно в това отношение, но понеже е основано на псевдодемокрация, развитието не е много успешно. Но за да се възцари божието царство, обезателно трябва да изчезнат всички граници, не само между държавите, но най-вече, в човешките убеждения.
Да обобщя с няколко думи: има стара система/матрица, основана на конкуренция и оцеляване, породила чудовището печалбарство (поклонение на златния телец). Тази система е създала съществуващия на Земята ад и унищожава всичко човешко в хората. Има благоприятни условия, тази система да бъде заменена с друга, която да неутрализира всички причини пораждащи конфликти. За целта, трябва да бъде променен човешкия манталитет и ценностна система. Понеже става въпрос за съзнанието на всеки един, промяната може да бъде направена само от него, от никой друг. За целта, всеки трябва да започне да си дава сметка, защо, и какво го кара да постъпва по един или друг начин, т.е. да започне да живее осъзнато – да прави сам избора си, не да чака някой да му внуши, как да постъпи. Основата на тази нова система, трябва да е общия, а не нечий личен интерес. Водещ принцип е „Не вреди!“, а печалбата остава на последно място.
Вероятно, за мнозина, такава система ще им изглежда прекалено утопична. Но, просто наблюдавайте, какви хора напускат ускорено Земята, колко бързо, разни престъпления и всичко скрито-покрито излиза наяве. Ако преди, при старата система, престъпленията на душата си бяха неин проблем, то сега, на небето се стараят с всички сили, човекът да забележи последиците от деянията си, за да не си въобрази, че може да му се размине. Наблюдавайте и правете изводи – коя система избирате?

ЗА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯ – юли 2020

ЗА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯ
„В момента текат много бурни времена и енергии на промени.
Чистят се страхове, ниски енергии, осезаемо се усеща разделение в мирогледа на хората и всичко.
Обръща се всичко с хастара на вън, както се казва.
Ще се радвам да пуснеш пост с твое виждане, мнение, препоръки към хората.
Въпреки че посланията от цял свят са сходни и достатъчно ясни и въпреки, че живееш в страни от битовизми и обществото, наясно си и разбираш, какво се случва. Много от хората, които са разколебани, уплашени и се лутат, ще им бъде от полза всичко, което може да ги окуражи, напътства и повдигне – знаеш това. Имам чувството, че вече стигнахме предела, ръба, в който трябва хората да вземат решение и избор, накъде да вървят, виждам, и как масово и на бързо си отиват мн. млади хора. Разбирам че от човешко виждане гледаме твърде ограничено, а от по-висш план вс. е както трябва да бъде и нищо не е случайно. И все пак продължава да ми витае неясен въпроса… колкото и да е предопределено и ясно, как ще се развие всичко, все пак от всеки наш избор зависи и крайният резултат. Мисля че от висша гледна точка, не би било допуснато да се самоунищожим, а в същият момент се тръби, как можем и да допуснем такъв вариант, ако продължаваме да отказваме промяна и да живеем по старому. От всякъде се пускат послания, как предстоящите месеци в тази година са решаващи.
Ще се радвам да прочета твое усещане за нещата и предстоящите промени.
Два дена преди да разбера и да ме уведомят хакерите, че са ми хакнали пощата и т.н сънувах предупредителен сън, как се опитват 2-3 младежи, да ме нападнат с нож през малко, тясно прозорче. Грабнах го от ръцете им и се оказа от тези детските лъскав, дълъг, но пластмасов, огъваше се. Сънят беше ясен, кратък и показателен… научих се мисля да ги разчитам точно, но се уплаших доста и на сън и на яве. Разбрах че чистя стари страхове, вероятно и от мин. животи. Все пак ми е любопитно, от къде идват тези подсказки? От душата или от водачите…?
Пропуснах нещо…
Мисля да се подложа на хипнотична регресия. Чувам мн. добри отзиви и съм слушала много записи на такива,
определено имат изключителен помощен ефект за решаване и справяне с всичко, което ни е проблем.
Все пак съм раздвоена…Ако го направя, определено ще е водещо любопитството, а не толкова необходимост.
И от друга страна, многократно съм получавала отговори на мои въпроси чрез сън, подсказки, чувство-усещания…
Т.е., ако нещо ни е нужно по пътя и е важно, то ще ни бъде предоставено, по един или др. начин. Все пак знам, че ако изобщо допусна външно, някой да ме води чрез регресия, то ще има, какво да науча…“
Искам отново да наблегна, че никой не е предварително обречен. Вече доста години повтарям, на Земята е в ход голямото чистене – все пак, за да се получи чиста планета, ще трябва замърсяващите, да станат по-малко от чистещите. За целта, има два начина: чрез еволюция и чрез напускане на планетата. Ускорено напускат планетата всички, които залитат прекалено в крайности и възрастта, в този случай, няма значение. Залитането трупа страдания и карма, а душата опитва да го избегне, но след като загуби надежда, че ще ѝ обърнат внимание, напуска тялото – все пак, тези натрупани проблеми, ще трябва да ги решава със следващи въплъщения. Затова, моля, не се плашете, въпреки постоянно увеличаващата се смъртност. Както казах, проблемът е във крайностите – такива хора не могат да повишават вибрациите си, следователно, не успяват да се адаптират към нарастващите енергии. Само тези, които се стремят към умереност, към златната среда, успяват да еволюират заедно със Земята. А заинтересованите, да останат на планетата и полагащи всички усилия да се справят с навиците си, получават интензивна помощ отгоре. Не се връзвайте на някакви срокове – тези, които се стремят към промяна, докато се стремят, имат шанс, дори да им потрябват десетки години. Само нежелаещите да се избавят от старите си убеждения, губят шансовете си – както знаете, насила хубост не става. Не се и надявайте, нещо скоро да се промени кардинално – както казвам, Шефа ходи на пръсти, докато има опасност, хората да се паникьосат масово. На мен ми се струва, че Шефа няма да се престраши скоро, въпреки всички послания, които твърдят обратното. Затова, промените ще са най-вече козметични и само за будните, а повечето хора ще продължат, да спят и да напускат този свят. Но не бива да се учудваш на поддържаното напрежение/очакване – така не позволяват на хората, да се отпуснат, да заспят отново. Но понеже желанието ни, да се случи всичко това е огромно, раздуваме очакването, а според мен, това си е голямо залитане, след което следва голямо разочарование – затова и опитвам да „успокоявам топката“ – да намаля очакванията.
Най-важната необходима промяна е осъзнаването на вътрешното ръководство, т.е. хората трябва да престанат, да са самоходни правилници/стадо и да поемат отговорност за живота си – само така могат да еволюират, в крак с природните промени. Хората са дресирани от хилядолетия, да са послушно стадо. Например, пандемията е поредната дресировка, как се става послушна овца. Това, което ме радва е, че по улиците се срещат много рядко хора носещи маски, където не е задължително, т.е. уплашените и послушните. Едва ли са повече от няколко процента – а точно такива напускат ускорено Земята. Трябва да имате предвид, че такива хора, също имат своя шанс, но за да го реализират, трябва да се пробудят поне 50% от всички хора. Защото такива подражават на другите – те нямат достатъчно самочувствие (компексари са – за съжаление, 99% от хората са комплексари – в по-малка или по-голяма степен, в една или друга област), и затова не си позволяват, да поемат отговорност за живота си, смятат се за недостатъчно компетентни, и затова стават послушни изпълнители на „специалистите“. Човекът става комплексар, когато установи, че не е реализиран, че има успели, а той едва връзва двата края – затова и принудително се изземват средствата за съществуване на преобладаващата част от населението, за да се превърнат в послушни овце – хора без собствено мнение. Затова се поддържа бедността по целия свят. Затова и целия свят е заразен с „американската култура“ печалбарство (поклонение на златния телец).
„- От коя вяра си, дядо?
– Нямам никаква вяра. Затова и не вярвам на никого, освен на себе си – бързо и решително отговори стареца.
– Но, как може да вярваш на себе си?- казал Нехлюдов, намесвайки се в разговора.- Нали може да сгрешиш.
– Не и в живота,- тръсна решително глава стареца.
– Защо тогава има толкова много вери?- запита Нехлюдов.
– Затова са и толкова много, защото вярват на другите, а на себе си не… Верите са много , а Духът е един. И в тебе, и в мене, и в него. Значи, всеки трябва да вярва на своя дух и всички ще се обединят. Когато всеки е себе си, всички стават едно.“
Използвам този цитат на Лев Толстой, като илюстрация на основния, за момента, проблем. Всички човешки проблеми може да се решат, ако човека престане, да вярва на другите и започне да вярва само на себе си – само така престава да бъде овцата от стадото, престава да бъде правилен.
Описвал съм го вече, но явно, ще трябва да го повтарям при всяка възможност: ако приемате съществуването на Бог и за вас представлява всичко съществуващо, при това е разумно същество, ще трябва да допуснете, че съществува само едно същество, с едно единствено съзнание. А всички останали, само си въобразяват, че са отделни съзнания. Съзнанието се оформя от убеждения, които трупаме като следствия от сегашен или минал опит, или са следствие от внушения на авторитетите/кумирите в живота ни (родители и роднини, учители и популярни личности). Тези внушения са толкова силни, защото превъзнасяме източника, а себе си поставяме по-ниско, поради ниската самооценка. Тези убеждения стават илюзия, защото не ги адаптираме към промените, които налага времето, както и към всеки конкретен случай – нали всеки човек е уникален. Така убежденията се превръщат в завеса, която изкривява реалната действителност, а когато сме с ниско самочувствие, сме склонни, да ставаме фанатични последователи и да налагаме мнението си с натиск/насилие. Това явление е добре познато в психологията: там го наричат „филтри в съзнанието“, ако ви представлява интерес, може да потърсите допълнителна информация.
Затова, бедете много внимателно към всичко, което долавяте като съзнателни процеси: мисли, емоции, усещания – особено внимание отделете на нюансите, на които обикновено, не се обръща внимание. Към всичко това се отнасят и разни визуализации, долавяне на звуци, миризми, дори и въображаеми тактилни усещания. Всичко това са енергии, които циркулират в т.н. „универсално съзнание“, част от което е и вашето. Внушението, че всичко става в мозъка и си е само вашето въображение, е именно, за да не бъдете водени от душата/висшия аз, т.е. за да страдате. Ако страданията са ви омръзнали, ще трябва да приемете съществуването на по-висши свои аспекти, които имат на разположение опит от милиарди години, както ваш, така и на всички от Вселената. Не го подценявайте – все пак, това действително, е спасението!
Сливането на земния разум с интуитивните прозрения, се нарича „висш разум“ (просветление/богочовек), защото осъзнавате общото универсално съзнание. Така успявате, да се съобразявате с общите, а не само със своите интереси. Имайте предвид също, че висшия аз може, в началото, да ви отговаря с думи, но щом установи, че му обръщате внимание, намалява силата на внушенията, а след това, изобщо престава да използва думи – всичко става енергийни нюанси, на които знаете смисъла. Всичко това е, за да не станем послушни пионки, който чакат за всичко инструкции. Трябва да свикнете, че осъзнаването на общото съзнание е винаги едва доловимо, т.е. винаги липсва сигурност, но реакции има винаги, не ги пропускайте. Трябва също да знаете, че информация от по-високи измерения (от 5 – 6 нагоре) се запомня много трудно – просто, паметта с която боравим, трудно записва по-високите честоти. Затова, вземайте мерки за запомняне, дори си записвайте веднага, защото, щом почнете да мислите за нещо друго, това което сте доловили само преди миг, изфирясва.
Сега конкретно по писмото: пишеш „Все пак ми е любопитно, от къде идват тези подсказки? От душата или от водачите…?“ – това е типична проява на дуалност – разделение и противопоставяне. Не е лошо, да усвоиш принципа на Майка Тереза – Съществувам само аз, а всичко останало е Бог. Тъй като, самоопределянето като отделно същество, ще продължи още доста дълго, все пак, трябва много неща да се променят в съзнанието, но представата, че има нещо извън бога е вредна – предизвиква постоянни конфликти и напрежение. Също се забелязва, че трудно си представяш, всички неща да стават едновременно – линейната ти представа е доста силна. Трябва да свикнеш с мисълта, че Шефа много успешно, носи едновременно хиляди и милиони дини под една мишница, и го прави постоянно – така че, опитвай да съчетаваш едновременните действия.
Що се касае до регресията, трябва да си призная, че преди 20 години се пробвах като водещ (както казваш, от любопитство), така че мога да кажа по личен опит, цялата информация се контролира стриктно от висшия аз. Както съм писал и преди, висшия аз е много агресивен цензор, т.е. той си има план за реализация през този живот и с всички сили опитва да го осъществи. Затова, внимава много, каква муха ще ти влезе в главата, нали може да му обърка много планове, а и да провали вече постигнатото. А целите, които трябва да постигне, се опитва да ги внушава по всевъзможни начини, включително и насън. Всичко зависи, на какво обръщаш внимание, така че и при регресия, ще ти пусне само тази информация, която няма да му обърка плановете, а може да ги подкрепи. Но, ако свикнеш да доверяваш повече на ставащото в съзнанието ти, тогава няма да имаш нужда от сънища и регресии. Имай предвид изобщо, писмото ти издава страх да не сгрешиш – помисли по въпроса (Прави, каквото трябва, а да става, каквото ще – малко лекомислие не е излишно).
***********
„Отново и отново връщам и препрочитам последният пост…
Относно разделението от душата или водачите което правя…
разбирам отлично обясненото и все пак често в молитви спонтанно усещам нужда да благодаря конкретно.
Наясно съм че за висшите сили /макар да има йерархия/ нямат нужда от величаене и изтъкване.
Т.е. не отдават значение към кого е отправена благодарността, а се радват усещайки че я излъчваме.
И все пак ме спохожда мисълта, дали не отправям в грешна посока? Често изпитвам дълбока благодарност за закрилата към Арх. Михаил,
но ако греша и не той а от друго място идва? Разбирам че всичко е едно и по-важно е излъченото… /както и страха си да не сбъркам/.
За линейното време си прав…силно изразено и как не!? Знаеш отлично че е изключително трудно ума да си представи нещо, което не разбира, особено пък минало, бъдеще и настояще едновременно. Опитвам разбира се, но е трудно за възприемане.
Скоро, преди заспиване помолих водачите да ме упътят, на къде да се насоча, с какво да се занимая като дейност което да ми носи удовлетворение и радост, да е полезно и за другите. Сигурно им писна от мене хах… Не работя от месеци и все повече усещам че не желая да работя какво да е, ако няма да е с радост и полезност. Сънувах интересен сън….Бягах много, бързах и на голееми подскоци,огрооомни, като с пружини под краката.
Стигнах до един подарък-огромен, колкото масата голям и целият обграден с още множество по-малки подаръци. Взех само един мъничък и седнах да си почина….бях изморена, задъхана от бягането. Всички наоколо ме подканяха да отворя големият, но аз исках 1-во да си отдъхна, да си почина и после да погледна какво има. Сънят е ясен, само не разбрах от какво толкова съм се изморила и като от години сякаш си почивам активно еех?
Разбира се, че не съм спирала да се наблюдавам, да внимавам и работя над себе си, но все същото усещане че нищо не правя или бездействам.
Ясно е че няма нужда нашите усилия да са видими от света и най-дребните,незначителни прояви могат да са от съществено значение, но те вече не ми носят това удовлетворение и чувство на радост /различавам нуждата на егото да се храни/. Сякаш все нещо не достига и има нужда от по-съществено го усещам.
Справянето със страховете от мн. неща ми се вижда изключително трудно. И това също е една от причините за желание за регресия. Но струва ми се няма да допусна някой да ме води.“
Проблемите съществуват и си остават, защото не ги обработваш. Всеки път, когато осъзнаеш някакъв негатив, особено страх, му изпращай позитив (любов, благодарност). Всичко е енергия, всичко е взаимодействие на плюсове и минуси. Ако забелязваш страх и изпитваш досада, го умножаваш – минус+минус=повишение/умножение. За да го неутрализираш, е необходим противоположен знак – за негатива е нужен позитив (ако имаш -5 единици негатив, ще ти трябват +5 единици позитив, за да се получи 0, но обикновено, негатива е трупан много време и дори въплъщения, затова рядко се неутрализира от първи път, може да изглежда по следния начин: -5+2=-3. Затова се налага, упражнението да се прави многократно, докато изчезне страхът). Ще трябва да се заемеш с всичките си безпокойства, за да изчезне всякакво притеснение.
Времето като едновременно минало, бъдеще и настояще е лесно, ако си представиш всичко като енергия. Например, себе си като енергийна комбинация, натрупвана дълго време (в миналото). Тази енергийна комбинация съществува в момента сега, а едновременно, предопределя бъдещето, защото взаимодейства с всички бъдещи енергии. Затова, ако, например, излекуваш страховете си, понеже стават нулеви, не могат да взаимодействат с другите енергии наоколо – лекуваш минали енергии в момента сега, а това се отразява на бъдещите взаимодействия – ЕДНОВРЕМЕННО.
В съня си, си уморена от препирането, което е следствие от страха да не сбъркаш – т.е. ако се успокоиш и престанеш да се препираш, ще си направиш най-големия подарък – щастието. Не забравяй, за всичко е необходим благоприятен момент – това, че нещо не ти се получава, съвсем не означава, че правиш нещо неправилно, просто трябва да изчакаш, да се научиш на търпение – затова, първо трябва да се справиш със страховете, за да няма, какво да те пришпорва.
Трябва да имаш предвид, че регресията е внушена медитация, т.е. пълна релаксация, за да не те разсейва тялото и вникване в интересуващите проблеми. Разбира се, в много случаи, при регресия е важен водещия, защото може да забележи неща, на които не обръщаш внимание. Но съм виждал водещи, които задълбават в клюката, започват да ровят в интимни подробности или опитват да получат информация за бъдещето. Но всичко си има добрите и лошите страни, така че, можеш да си устоиш сама регресия и да осъзнаеш всичко, което иска да ти каже висшия аз. За целта, влизаш в медитативно състояние (пълна релаксация на всички части от тялото – да не остане нищо напрегнато – ще те разсейва). След това, трябва да успокоиш ума – може би ще ти трябва доста предварителна подготовка в това отношение: да пренасочиш вниманието си от ума към усещанията си за произволно дълго време – така ума остава без подхранване и мирясва, а ако започнеш да му обръщаш внимание, живва и започва да бърбори неспирно денонощно. Трябва да го държиш на гладна енергийна диета, за да не си разиграва кончето, както иска, а да ти върши работа, само, когато поискаш. След като успокоиш ума, трябва да си в момента сега, т.е. съзнанието ти да не ходи насам-натам по времето или пространството. Този момент сега, е универсалното съзнание, за което писах, но там нищо не пада наготово. Напомням, всичко е енергия, която се задейства от взаимодействията на плюсове и минуси. Намеренията, желанията, въпросите, молбите са такива плюсове и минуси, които предизвикват съответните следствия. Но трябва да имаш предвид, че, ако енергията ти е слаба, може да се наложи, няколко пъти да задаваш един и същ въпрос, докато успееш да привлечеш отговора. Най-добре е, в това отношение да разчиташ на висшия си аз – ако види, че интереса ти подкрепя неговите цели, които трябва да постигнеш през този живот, ще подкрепи енергийно въпросите и ще получиш бързо отговора. Така че, направи си регресията сама и винаги ще ти е под ръка, без да се налага да плащаш, а същевременно, е много добро начало за ориентиране навътре в себе си и използване на безкрайните възможности.

****************

„Това обяснение с + те и – те е отлично, лесно и леко за осмисляне от ума. Изясни ми се, защо не се получава бързо. Натрупаното действително иска време, не бях помислила за това и разбрах, защо се усеща обезкуражаване, когато не се вижда окончат. резултат.
Все пак, да се приложи любов и благодарност в ситуации на безпокойство и страх е лесно на думи и трудно приложимо.
Но дали е достатъчно само неутрализиране, ако в основата един страх/проблем не е осъзнат като безсмислен…
С пороците е сериозен проблема… Разбира се че изяснявам и ровя, кое точно ме тревожи.
Наясно съм, че всеки проблем, все някога, трябва да бъде изчистен и ще се налага справяне с него, рано или късно…. точно липсата на желание тормози.
И – да,… не звучи реално и добре, но сякаш душата го иска – /тъпо, но така го чувствам/.
А това набиване от всякъде за новата земя допълн. създава тревожност за недостойнство, че видиш ли нямаш шанс с подобни занимания. Нужно е да си чист, изряден и прозрачен на вс. нива… Наясно съм че преди вс. сме хора, а промените не стават от днеска до след малко…трупали сме животи наред и както казва Ошо като люспи на лук, пласт по пласт вс. трябва да бъде свалено и това иска време..
За само-регресията трябва доста да поработя над медитацията, че хич, хич не ми се получава. Нямам нагласи и очаквания за някакъв резултат, не това е проблема, а моята вътр. динамичност м.б. Трудно ме свърта на едно място, вс. бързо ми омръзва-губя интерес. Разбирам че се иска практика и постоянство и опитвам.“
Основното е, да осъзнаваш страха и недостатъците – това е вече долавяне сигналите на душата, а с практиката, чувствителността само се засилва. Тук, основното е, да престане автоматичната реакция, може и без положително неутрализиране, но избавянето от нежеланото се проточва. Още нещо много важно: досега хората са оцелявали, т.е. са опитвали постоянно да доказват, че имат право на съществуване, което създава конкуренцията и неудовлетворението от себе си. В условията на изобилна енергия, изчезва необходимостта от оцеляване, т.е. вече няма нужда да отговаряш на някакви стандарти, за да си достойна, затова ПРЕСТАНИ ДА СЕ УПРЕКВАШ. Не забравяй, умът е програмиран да залита в крайности, а ако се успокоиш, много по-бързо ще стигнеш до „златната среда“, ще се хармонизираш и уравновесиш, да престанеш с максимализма. Всичко опира до лекуването на старите навици.
Твоята вътрешна динамичност не е нищо друго, осен липсата на релаксация. Вече ти писах, че ако не успокоиш всичко, което провокира вниманието ти, няма как да получиш някакви резултати. И ако мускулите се отпускат много лесно, овладяването на ума е голям проблем, ако няма постоянни усилия, т.е. просто няма резултат. Едва след като успокоиш ума, ще почнеш да долавяш всичко, което можеш да получиш от универсалното съзнание. А от това зависи служенето ти – нали, ако те води душата, може да си полезна на много повече хора. А когато те води ума, не си полезна дори на себе си, поради чуждите внушения в него. Затова ти се налага, да се обръщаш и към мен, но не бива да забравяш, че аз, като всеки друг, гледам на света от собствената си камбанария, т.е. за разлика от висшия ти аз, си нямам понятие, какви са ти плановете за този живот.

***************

Много се говори и пише, че тази година е от изключителна важност, не само за общата и лична промяна, но и за изчистване на фамилна карма.
Ще бъде помогнато на хората да се освободят от всякакви минали и настоящи обременености.
Мисля че при мен мн. по-отдавна / преди 15г/ преминаха подобни процеси и все пак не мога да съм сигурна.
Как бих могла да разбера, дали съм успяла да изчистя всичко, да освободя себе си,своите предци и идни поколения от стари програми, блокажи, кармични възли?
Вече мн. хора със способности публично заявяват че са упълномощени и спомагат на другите да освободят себе си и родовете си. Все пак, знаеш моята мнителност и резервираност…Бих могла по вътр. усет да преценя посланията и човека, но съм наясно че и не е трудно да се подведа….Не ми се иска да се допитвам, но и сама се затруднявам да определя успях ли да изчистя и освободя рода си или „ада и изпитанията през които минах си бяха лично за мен? Как се проверява и разбира подобно нещо? п.п Наясно съм че и с лични изпитания спомагаме за цялото-нали сме свързани и все пак онаследяваме и на предците си грешките като товар.
Вярно ли е че във всеки род има/появява се по един Аватар /каквото и да значи/, който всъщност поема товара и изчистването на родовата карма?
И всички тези които твърдят че контактуват директно с Шефа, може ли да се каже че всъщност са във връзка с висшето си Аз или че черпят инфо от универсалното съзнание? Ясно е че Бог не е общоприетият човешки образ, но това твърдение за лични разговори/контакти директно с него ми идва малко в повече…
А напоследък и доста зачестиха подобни контакти и представяния.
И при Нийл Доналд Уош е по този начин поднесено, иначе инфото е на приемлив и достъпен език.
Не, категорично, Шефа няма интерес да насърчава готованците – тези, които чакат някой да ги спаси, т.е. никой не поема задълженията на другите. Хората са различни и влияят по разни начини, някои по-силно, други – по-слабо, но повечето вредят, тъй като натрупват със стереотипни реакции.
Трябва да имаш предвид, че несигурността ти се подхранва от комплекса ти за малоценност. Затова се говори предпазливо за богохора, за да се повиши самочувствието, но и да се избегне навирването на носа. Така че, ако искаш да си сигурна, освободи душицата си от страховете, че не съответстваш на някакви стандарти. Просто се довери, че ако има проблем, няма да те оставят намира, докато не го решиш.
Както писах за цензурата на висшия аз, всичко се контролира от него, така че, каквито и да са информационните потоци, винаги минават през него, независимо, кой е източника – най-добре да не го разграничаваш, да го приемаш като единствен, а всички които конкретизират с някакво име, го правят, за да са по-убедителни- това не винаги е лъжа, тъй като, понякога са действително упълномощени, но източниците са винаги от ниските измерения, защото иначе не достигат до човешкото съзнание. Точно това е най-точния критерий, да усещаш информацията близка до собственото съзнание, приятна за възприемане, а не да я преценяваш с ума, като правилна или неправилна, защото го прави по някакви масови стандарти. А е естествено, с пробуждането на повече хора, да се появяват все повече канали, но не бива да се забравя, че в началото, все още, не са се избавили от всичките си стари убеждения, които изкривяват информацията.

ЗА ВИРУСИТЕ, ЗАГОВОРА И 5G

ЗА ВИРУСИТЕ, ЗАГОВОРА И 5G

От доста време следя темата и, най-накрая, се усетих провокиран, „барабар Петко с мъжете“, да се изкажа по въпроса.
Надявам се сте наясно, че има доста хора, които нямат интерес, да се променя нещо по Земята. Те опитват с всички сили, да спрат еволюцията и след десетки неуспешни опити да предизвикат световна война, минават към план „Б“ – електронно управление на човечеството (електронни марионетки). Все пак, дори най-наивния разбира, че не може да се поддържа постоянен страх, за да са послушни хората.
Всички манипулират. Дори малкото дете манипулира майка си, когато плаче. Най-масовите манипулации са чрез маркетинга/рекламата и пиара – политическите манипулации. Но ненаситният стремеж за печалби, създава най-извратените манипулации, в които, човешкия живот няма никаква стойност. Обезателното условие за успешната манипулация е, манипулираните да не се досещат, че ги водят за носа. Следователно, не става въпрос за световна конспирация, а как да се баламосат хората, че никой не ги манипулира – разкритието унищожава манипулацията, тя престава да действа. При това, колкото повече пари имат хората, толкова повече се засилва хазартната им страст, и толкова повече искат да манипулират, за да печелят още повече – апетита идва с яденето.
Между другото, имайте предвид, че Бил Гейтс, Мутафчийски и другите от щаба, са просто хора-бушони, жертвени агнета, буфери, които да поемат „народния гняв“. Истинските кукловоди, от рода на Рокфелер, Сорос, Родшилд и сие, много рядко попадат във фокуса на СМИ. Как мислите, защо в класациите на милиардерите, липсват изброените – та само техните „джобни“, са повече от на всички милиардерчета в класациите. И най-важното: защо не ви прави впечатление тяхната липса в тези класации? Ами, защото, много старателно сте си учили уроците в училище и така са ви дресирали, да си нямате свое мнение, а някой да ви казва, какво да мислите, и как да постъпвате.
Рокфелерите са натупали богатствата си като петролни магнати, но преди 10 – 15 години са осъзнали безперспективността на петролният бизнес и го разпродадоха. Съсредоточиха се, основно, върху фармацията. Затова, напоследък, толкова бурно се развиват електромобилите. Рокфелерите избиваха всички, които предлагаха изобретения, които могат да подронят петролния им бизнес, сега правят същото с всеки, който опита да компрометира фармацефтичната им индустрия – убедени са в своята недосегаемост. Затова, не се учудвайте, ако започнат да обявяват пандемии всеки месец – толкова много печалби и дарения създават, а масовото манипулиране е много скъпо нещо. Само обърнете внимание, колко милиарди се наливат в създаването на ваксини!!!
Сега се вихри невероятна активност за разработването на ваксина, а всичко това е димна завеса, който да оправдае похарчените пари. Ваксината е създадена преди 20 години, заедно с вируса – за всичко това има засекретени патенти, защото е биологично оръжие (както и СПИН), но се надявам, скоро всичко да излезе наяве. Дори Ебола не е изначално смъртоносен вирус, такъв е направен умишлено – правете си изводите. Имайте само предвид, че за подобен, от преди 10 години, короновирус, все още няма създадена ваксина. Защото, принципно, ваксините не са да предпазват, а да унищожават имунитета – КАКЪВ ИНТЕРЕС ИМАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ГИГАНТИ, ДА ИМА ЗДРАВИ ХОРА?!?
За вредата от антените. Това би трябвало да го съобразява всеки със средно образование. Но хората не искат да мислят и доброволно се устремяват на заколение. Като аналогия, ще ви обърна внимание, върху не по-малко вредното химично замърсяване на човешките тела. Изкуствената химия не е природен продукт и от природата няма създадени ензими, които да я преработват, за да се изчиства от организма нормално. Системата, която трябва да очиства такива замърсявания е лимфната. Но тя не е предвидена да се справя с промишлени количества. Нейните възможности са много ограничени – тя си няма помпа, която да я прави по-ефективна. Движението на лимфата е само благодарение на физическата активност, а когато физическата активност е силно ограничена, наблюдаваме такива странни явления, как хора, употребяващи много лекарства, започват да миришат на химия – организма им просто прелива. Затова и възрастните хора, са толкова уязвими за всевъзможните вируси. Затова пък, са дойните крави на всички фармацевтични производители. Може би сте чували или чели, че човешките трупове, вече не се разлагат – печалбарите са ни напълнили с толкова много консерванти, че сме готови мумии. Всички твърдят че е безопасно и не са вредни, но нали разбирате, дори разните бактерии и червеи, които трябва да преработят трупа, отказват да го правят, защото е отровен.
Аналогично е положението с мобилните излъчвания. Човешкият организъм си има известна природна защита от електромагнитни излъчвания. Но печалбарите искат още и още, и вече, излъчващите антени са повече от 10 (десет) на глава от населението, т.е. природната защита на човека е отдавна надвишена, а антените се увеличават с всеки изминал ден. За 5G – особено диапазона 60 GHz, създава проблеми при усвояването на кислорода от белите дробове – възникват симптоми подобни като от короновируса. Затова, този вирус е като димна завеса, целяща да прикрие антените, като причинители на проблемите с дишането. Кукловодите са наясно, че вируса не е достатъчно смъртоносен, за да наложи масово имунизиране, но комбиниран с 5G, може да стресне хората много ефективно. Но кукловодите объркаха сметките – търговската война на Тръмп с Китай, забави монтажа на антените, както и самата карантина, затова, получавате кратка почивка от вируса, докато нагонят монтажа, а след това, следва пак пандемия след пандемия. И така – докато не бъдат ваксинирани всички. Но не се надявайте, че ако откажете ваксинация, сте се спасили – нали ваксинираните, вече, могат много лесно да бъдат насъскани срещу неваксинираните като потенциални „разпространители“. Така се избиват едни други – мечтите на кукловодите, хората да намалеят и да останат само послушните, такива, които не създават разни разобличения и ядове.
Моля, дайте си сметка, кой има интерес от пандемията: САЩ губят надмощието си и вече никой не иска да ги носи на гърба си – учудващо ли е, че опитват, да сринат китайската икономика, която им отмъква печалбите? Според мен е време, всички американски военни, да бъдат обявени за терористи, както предлага Иран, докато не започнат, да отговарят за престъпленията си по света – предполагам, на никого не е известно, че американските военни, не могат да бъдат съдени по месните закони. Правото на по-силния и липсата на отговорност, ги превръща в брутални убийци, а с това право изнудват целия свят и на практика, САЩ съществуват за сметка на всички държави, под всевъзможни предлози.
Хората са научени да доверяват на СМИ, нали така ги водят за носа. Затова и СМИ, толкова идеализират науката като достойна за доверие. Никой не иска да съобрази, че учените, както и журналистите, чрез заплатите си, са много лесни за манипулации. А има и достатъчно авторитетни и добре платени журналисти и учени, които влияят на общественото мнение. Например, като безкрайно осмиват теориите за световния заговор. Или непрекъснато повтарят, колко са безопасни и безвредни химическите добавки и мобилните излъчвания. Или повтарят тъпия въпрос: „Как може да с е протестира срещу нещо, което още не е създадено?“ А това са само много малка част от любимите методи на кукловодите.
Често възниква въпроса: Защо учените не съобщават за повишаване на енергиите? Не е вярно, съобщават, само че, шепнешком. Например, регистрирано е 2,5 пъти повишаване на слънчевото магнитно поле. А също, регистрирана е увеличена светимост на планетите в Слънчевата система с 40%. Също толкова е повишена и газовата динамика по газовите гиганти (на Земята се проявява като климатични аномалии). А учените гледат умно и не знаят, как да го обяснят – нали слънчевата активност е минимална – не могат да съобразят, откъде идва толкова много енергия. Но кукловодите се подплашиха, дори от това научно шепнене, и затова затвориха повечето астрономически обсерватории, за да няма подобни наблюдения и да не стане всеобщо известно.
На все повече хора им писва, да търпят изкуствено създадените лишения и мизерия, за да се чувстват комлексари и да са послушни марионетки. Все още, протестите са стихийни и насочени встрани от основните проблеми. Но ми се струва, че има всички шансове, хората да се обединят против манипулаторите си. А както споменах по-горе, достатъчно е само да имате предвид, че ви манипулират, да се отнасяте осъзнато към всичко, за да престанете да сте кукли на конци. С две думи: време е хората да се пробудят от хилядолетния сън и да поемат управлението на живота си, а не да чакат, някой да им каже, как да постъпват правилно.

ЗА ПРАВИЛНОТО И НЕПРАВИЛНОТО

ЗА ПРАВИЛНОТО И НЕПРАВИЛНОТО

Когато, още от най-ранно детство се създават неудачници и комплексари, защото се внушава постоянно, че „победителите“ са малцина, а останалите са посредственост, за които остават трохите, възникват програми за следване на успешните, за подражание, създава се стаден инстинкт. Точно така се убива индивидуалността. Точно затова, хората се отказват от собственото си мнение и критерии, и започват да разчитат на чужди, което ги прави още по-нещастни, поради невъзможността да реализират плановете на душата си, и на практика, провалят живота си.
Вече съм писал за нагласата „ни рак, ни риба“ – стремежа към златната среда, позволяващ избягването на крайностите и страданията. Този стремеж е напълно противоположен на сега съществуващия страх от грешка, насаждан в продължение на хилядолетия от догмите на религиите и внушенията за греха. Търсенето на надеждна истина, превръща хората в стадо, убеждавайки ги, че не могат да грешат всички – могат, и още как! Насажданото от най-ранно детство внушение, да се подражава на другите, създава зомби-автоматите – разбира се, има степени: вярващи безусловно и съмняващи се, т.е. съмняващите са частични зомби-автомати. Започналите веднъж, да се съмняват в общоприетите истини, започват да търсят други критерии за истина. Започват все повече да доверяват на вътрешните си усещания, а не на ума, който е носителя на зобиращите програми. Така става постепенното преминаване, от натрапените на обществото убеждения (матрицата), имаща за цел да осигурява интересите на купчинка хора, към критериите на душата, основани на всеобщите интереси – така отпада необходимостта от точно дефинирани истини, допускайки свободната интерпретация и свободния избор изобщо. Така точните изрази стават все по-неадекватни, а „ни рак, ни риба“ – все по-актуален. Но такава неопределеност е много трудна за хората, търсили точни истини в продължение на хилядолетия.
Всички опитват да намерят ориентира, критерии за правилно и неправилно, а съществуващи до момента, са настроени и създадени, за да причиняват страдания. Ако искате живота в свои ръце, трябва да престанете да разчитате на някакви общоприети стандарти – хората са прекалено различни, за да важат еднакви правила за всички. Пазете се от внушенията, които твърдят, че са правилни – гарантирано ще си създадете, най-малко неприятности, защото правилното за едни, е неправилно за други. Всеки гледа на света от собствената си камбанария, т.е. всички заключения за правилно и неправилно, са следствие на личен опит. Много голямо значение имат благоприятните и неблагоприятните обстоятелства, нещо от рода на биоритмите, които се откриват във всички области, защото са енергийно свойство. Другият много съществен момент е дозата. Както знаете, надявам се, лекарството е в дозата, т.е. и най-силната отрова, в подходяща доза, е много силно лекарство. И обратното – когато се прекалява дори и с най-благото и полезното, то става вредно, дори отровно. Точно този принцип определя правилото: всичко си има добра и лоша страна.
Единствения начин да се избавяте от стереотипите и да станете господари на живота си, е да зарежат правилата и да започнат да доверяват на вътрешните си усещания. Вътрешните усещания, не само са енергийни сетива, но и интелигентна навигация/помощ, с едно доста важно уточнение: вътрешните критерии не са съобразени с желанията и потребностите на този свят, а със задачите, които си е поставила душата за това въплъщение – така че, висшите аспекти на човека, помагат или пречат на стремежите му, в зависимост от този предварителен житейски план.
Само вътрешните критерии са в състояние да определят, за какво е благоприятен момента – ако нещо не ви се получава, не напирате, да го постигнете на всяка цена, може да си създадете много големи неприятности (меко казано), изчакайте известно време, ден-два и опитайте отново. Само, ако започнете, да доверявате на интуицията си, може да постигнете по-адекватни реакции. Затова е толкова важно, да търсите в живота това, което ви доставя удоволствие, радост, а не смятаното за ценно в масовото съзнание. Удоволствието, удовлетворението и радостта са състояния на душата, които са показателни, че реализира жизнената си програма, а потиснатостта и депресията показват, че проваляте живота си, именно, защото живеете по чужди стандарти (често води до наркомания и алкохолизъм).
Най-важното в критериите за правилно и неправилно, е да не налагате убежденията и опита си на другите – никога не забравяйте, че те са различни от вас. Всички престъпления и насилие в света, са следствие налагането на една гледна точка върху другите (включително и войните – дори диктаторите стават такива, опитвайки да наложат убежденията си). Имайте предвид, че това се прави, най-вече от комплексари, които си нямат свое мнение, но фанатично вярват на своите кумири. Но може да е следствие възгордяване/високомерие. На практика, е липсата на енергийно равновесие, на склонност, да се залита, в една или друга крайност. Затова препоръчвам постоянно, търсенето на златната среда, т.е. умереното отношение към всичко. Когато човекът е уравновесен, не налага мнението си на другите, не проявява фанатизъм. Затова е много важно, да се преодолеят навиците, създавани с нагласата за оцеляване – всички стремежи да се доказвате и конкурирате – обезателното условие за залитане в крайност, а от крайностите боли много.
Дребните душици/комплексарите изпитват постоянното желание да се показват (суета), да са център на внимание, особено медийно, това ги кара да се чувстват значими и повдига самочувствието им. Такива може да срещнете на всяка крачка, като хора с чиновнически манталитет, които опитват да налагат правилата си на другите – на практика, е злоупотреба с власт, но винаги намират претекст и го представят като належащо. Затова е много важно, да слушате вътрешните си усещания за правилно и неправилно, за да не позволявате на комплексарите, да се правят на важни, а да си намерят истински критерии за ценност. Както се казва: „Дай на глупака власт и му гледай сеира!“, но когато явлението стане масово/глобално, престава да е смешно.
Ако се замислите, правилното и неправилното са типична дуалност – диаметрални противоположности, крайностите, между които се мята съзнанието, издирвайки, кой прав, кой крив. Но, ако тези противоположности се обединят в единно цяло, изчезват всички причини за конфликти и нещата се уравновесяват – златната среда. Затова: „Не съди, за да не бъдеш съден!“, защото, всяко осъждане, всяка преценка е основана на някакво правилно или неправилно, а когато ги обедините, преценката изчезва и всичко става такова, каквото е.
Трябва да имате предвид, че не могат да съществуват обективни критерии за правилно и неправилно, защото такива критерии ограничават творчеството, а в някои случаи, го убиват. Във висшите измерения, няма правилно и неправилно, има пожелателни принципи, които реализират намеренията на цялото. Всяко същество, може да експериментира със собствените си енергии, както намери за добре, единственото условие е, да възстанови след експеримента нарушеното равновесие (инстинкта за самосъхранение). Но, понеже всичко е свързано едно с друго, прекаленото нарушаване на собственото равновесие, се отразява и на околните, което не е желателно. Т.е. виждате принципа описан по-горе: лекарството е в дозата. Малките въздействия реализират творческите импулси, а силните стават вредни в по-голям мащаб. Затова няма грешки, няма правилно и неправилно, а само, всеки да почисти след себе си (отговорност).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

Понеже смятам, че Земята става луна на Набиру, ми се иска да напиша няколко думи за ситуацията, когато стане очевидна за всички.
Тогава има голяма вероятност да се развихри паника, която, ако е повсеместна и масова, може да е доста разрушителна за физическото тяло на Земята. Затова е много важно, да се овладеят първите признаци, когато някой е обхванат от паника – паниката може да предизвика ефекта на лавината и за много кратко време да обхване много хора. Ако забележите такъв човек, който вече не осъзнава, какви ги върши, може дори физически да го прегърнете, така бързо ще дойде на себе си. Може дори да запеете, но ако сте много напрегнати, това може да засили истерията. Най-добре е да изключите ума и да се доверите изцяло на интуицията си за момента, така ще се слеете в единно цяло с всички, които опитват да владеят ситуацията.
За да не зацикля ума върху опасността, водещо до паника, може да предлагате на хората, искрено да се помолят или им поставяйте конкретни задачи.
Не се безпокойте от вътрешните си усещания – ще бъдете максимално енергийно натоварени, т.е. ще сте енергиен проводник на необходимите за момента енергии, което може да не е много комфортно. Но го приемете като посещение при зъболекаря: ще трябва да устискате известно време.
Сега планета се напуска ускорено от склонните лесно да се паникьосват лесно, но малко или много, повечето хора са уязвими, и затова опитвайте да намалите разрастването.
И не забравяйте, всичко написано е следствие моята представа за действителността, която, съвсем естествено, е различна от на шефа, който може да измисли друг подход. Според моето разбиране, хората трябва да бъдат разтърсени, за да се пробудят, но шефа се опасява (и с право) от човешката непредсказуемост и може да реши да не рискува – т.е. въпреки, че Земята е влязла в орбита около Набиро, да не го забележим доста време, докато не сме достатъчно „облъчени“. Но, имайки предвид бавния процес при очистването от заблуждения, смятам определено, че всяко забавяне, лишава от шанс все повече хора. Разбира се, процеса може да се ускори многократно, ако започне да се променя колективното съзнание, но за това трябва всички хора по Земята да знаят за ставащите промени. А докато шефа ходи на пръсти, ще продължаваме да тъпчем на едно място. Имайте предвид, мнението ви по този въпрос, може да натежи везните в едната или другата посока.

ЗА НАБИРО

ЗА НАБИРО

Colorado – 23.08.2020 г

8 април 2020 год

8 април 2020 год


Nibiru over Russia jun.2019

Според моите представи, висше същество, чрез съзнанието си, създава холограма, която крие Набиро и спътниците му, т.е. това същество малко да се разсее, холограмата става нестабилна и планетата се проявява за кратко. Най-вероятно, се прави умишлено, за да се наблюдава човешката реакция и да се подготвя постепенно колективното съзнание, за да се намали възможната паника. Такива фото/видео се появяват, почти всеки месец, от всевъзможни краища на Земята, а може да е и по-често, а аз да нямам представа.
Понеже планетата е доста близо до Земята, явно ще е варианта, Земята да стане луна на Набиро. Интересното е, че очаквах доста повече катаклизми – явно горе ходят съвсем на пръсти.


 

Доктор Wissam Al Ashaoush – известен арабски астроном и изследовател на Нибиру

Някои най-важни фрагменти от лекцията му:
Нибиру е планета-комета, която, ориентировъчно, е седем пъти по-голяма от Земята. Има чудовищно магнитно поле. Простиращо се на 47 астрономически единици, минимум 200 пъти по-голямо от земното магнитно поле. А всичко, което знаем за нея е, че Нибиру е космическа загадка, подлагаща на съмнение всички физични закони.
Най-вероятно, представлява много плътно тяло, температурата на повърхността не превишава 40 градуса. Състои се от дебел слой магнитни железни оксиди, поглъщащи слънчевата светлина. Сега Нибиру е на разстояние 4 астрономически единици и е видима много рядко – при преминаване покрай масивни планети, чието магнитно поле предизвиква около Нибиру облак от смущения.
На свой ред, тези смущения се отразяват по цялата Слънчева система, проявяващи се като скокове в напрежението на магнитното поле, като вулканическа активност и земетресения. Но всичко това се крие.
За съжаление, ние не знаем и не можем да узнаем точната статистика за периодите на магнитните аномалии и никой не казва известната отдавна дата на пристигането. Наблюдаваме само манипулиране амплитудите на планетарната сеизмична активност.
Противоречивата информация за останалите геофизични смущения е разгара си!! Затова, сега сме свидетели на медийна война, която водят западните космически агенции, за да скрият всякакви доказателства, посочваща очакваното пристигане!! Ако можеха да скрият от нас небето, вече е направено, но Аллах е с нас!
Господа, независимо от обкръжаващата ни война на СМИ и блокиране на информацията, рано или късно, ще се сблъскаме с това пристигане. Астрономическите закони са много прости.
Вече споменах за предишни диаграми, че сега Юпитер догонва по-отдалечения Сатурн и двете планети са в района на съзвездието Стрелец. Когато тези две големи планети застанат в една линия с нас, намиращата се помежду система на Нибиру, трябва да е видима дори с обикновен бинокъл.
Господа, дори консултантът на NASA и бивш президент на Американската геологическа служба, доктор Ейтан Троубридж (Dr. Eitan Trowbridge), предупреждава, че времето изтича – пристигането е близко. В настоящия момент, Троубридж предоставя убедителни доказателства за аномалните климатически изменения, за интензивността на ураганите и многобройните земетресения и вулканични изригвания.
А това е показателно, че Нибиру е на прага, което кара елита та се крие под земята, защото са наясно с истинското време на пристигането. И само единици честни учени предизвикват този елит, опитвайки да съобщят на хората, за да вземат поне някакви мерки.
Превод: Йосиф Йоргов
http://nashaplaneta.su/news/na_marse_nachalas_pulsacija_poljusov_na_sputnikakh_jupitera_vzryvajutsja_supervulkany_chto_govorjat_ob_ehtom_arabskie_astronomy/2019-09-23-76051

ЗА ТВОРЧЕСКОТО БЕЗСИЛИЕ

ЗА ТВОРЧЕСКОТО БЕЗСИЛИЕ

Един коментар ме накара да се замисля по проблема и осъзнах, че е доста масов – затова реших да му посветя отделна статия.
Като правило, творческите личности са доста големи комплексари, поради две основни причини, а понякога и множество допълнителни. Като деца са доста плахи, защото, като стари души, са се напатили много и са станали нерешителни. Младите души, напротив, нямат си представа, какви последствия предизвикват, и затова стават доста брутални с неуверените в себе си. Другата основна причина са внушенията, че трябва да са като другите, а старите души много бързо забелязват, че се различават доста от преобладаващото мнозинство, което им създава комплекс, че не съответстват на стандартите. Когато пораснат и започнат да се реализират в някаква професионална област, такива комплексари залитат в другата крайност – навирват нос до небесата. Започват да си внушават, че това, с което се занимават е за елита, а всички, които не споделят това им убеждение, са профани. А понеже не успяват да се реализират, за да не загубят самоуважение, принизяват/обезценяват всички, до чието ниво не могат да стигнат.
Така света се пълни с непризнати поети, писатели, художници, музиканти, актьори, учени, изобщо, с представители на всички видове творчество, чието основно занимание е да убеждават другите и себе си, че не са чак толкова зле, дори напротив, са гениални. Разбира се, много често имат реално основание, защото усещат натрупания в тях потенциал, но не успяват да го реализират, поради склонността си да залитат в крайности. Висшият „аз“, който регулира енергийния им потенциал, го ограничава, за да не се саморазрушат от крайностите, в които изпадат – инстинкта за самосъхранение. Ако успеят да се уравновесят и хармонизират, не само за момента, а като постоянно състояние, висшия аз отваря постепенно кранчето, което позволява потенциала им да се разгърне и реализира. А реализирания човек не принизява/обезценява другите – има реално самочувствие, а не измислено/въображаемо.
Основната задача на творчеството е да възвишава, да вдъхновява масите, да ги стимулира да еволюират, но повечето творци губят вдъхновението си, стремейки се да бъдат правилни (т.е. част от стадото) и стават имитатори, т.е. занаятчии, които създават по някакви правила. И понеже печалбарството е основния им стимул, се стремят да „гъделичкат“ съзнанието на максимално количество хора, за да получат максимална печалба. Така се отдалечават от основната си задача и създават вредни за обществото творби. Творби, които не вдъхновяват, а потискат еволюцията. Ето ви пряка илюстрация на разрушителното въздействие, което се получава следствие печалбарските мотивации.

ЗА ЧУДЕСАТА

ЗА ЧУДЕСАТА

Ошо казва, че чудесата не трябва да се правят, а да се случват – ще разчепкам малко по-подробно това твърдение, започвайки от психологическите основи.
От правенето на чудеса се интересуват най-вече комлексари, на който страшно много им се иска да докажат на другите, че не са чак толкова зле, колкото си въобразяват, че мислят за тях. Има и известно количество практикували магия, а старите знания и умения предизвикват любопитството има, да се заемат отново. Такива мотиви раздуват много егото, и затова, висшия им Аз няма интерес да ги стимулира енергийно. Затова прибягват до услугите на природни и астрални духове, но това става винаги за сметка на собствената им ограничена енергия. Такива са всички шамани, всякакви магове, които имат нужда от ритуали за да активират необходимите им сили – като правило, си въобразяват, че могат да се защитят от пагубното въздействие, но в нисшите светове, никой не прави услуги даром, ако не е за сметка на мага/шамана, е за сметка на клиента, а доста често – на двамата. Освен това, няма как да се скрият от мерките, предприемани от висшия им Аз, да ги вкара в пътя. Затова, блажени са вярващите…, но дупе да им е яко…
Чудесата могат да се случват само с тези, които няма да навирят нос до небесата – чудесата не са за да се изтъкнат, а за да въздействат върху околните, за да се постигне някаква божествена цел. Най-масово се проявяват при истинските лечители, но не всички хора трябва да бъдат излекувани.
Чудесата се случват със съдействието на висши същества, които използват човека като енергиен посредник за реализиране на общите цели. Затова, за да са възможни такива чудеса, е необходимо, човека да е достатъчно духовно развит, да няма изявени слабости за да не залита в крайности, които да се използват от нисшия астрал. Т.е. висшия Аз трябва да е проверил многократно, доколко е изчистен натрупания негатив, човека се е успокоил и хармонизирал, за да отвори енергийния кран и да понася голямо енергийно натоварване. Само в такива случаи е възможно, с някого да се случват чудеса, т.е. той не ги е пожелал, не е имал намерение (в повечето случаи), но те се случват. Освен за лечение, най-често се случват чудеса, когато трябва да привлекат вниманието на хората, за да изслушат или да имат като пример човека, с който се случват чудеса – църквата обявява такива хора за светии.
Затова, най-важното за духовно развития човек е да не си въобрази, че прави всичко сам – това, което наричам набъбване на егото. Забележете, висшите сили казват „аз съм този, който съм“ за да обозначат себе си като резултат от натрупания опит, но винаги казват „ние“, когато става въпрос за действия или решения. Не го забравяйте никога – помага срещу възгордяване.

ЗА ДОСТОЙНИТЕ

ЗА ДОСТОЙНИТЕ

Когато говоря за властта, споменавам за достойни и недостойни да я упражняват – сега ще се спра по-подробно на този въпрос.
Недостойните, владеещи сега властта, са млади души, привлечени от нея заради възможността да забогатеят бързо – те нямат натрупана мъдрост, нямат някакви таланти и способности, но за сметка на това, нямат и изработени задръжки/не са се напарили все още, за да не лъжат, крадат и убиват (най-вече психологически, но и за физическите убийства нямат задръжки).
Безумието на американците е типичен пример, а Тръмп е точно необходимия човек, който може да отврати човечеството от печалбарството. Той е типичен хищник, който няма никакви морални задръжки и в името на печалбата, може да мами, лъже, да изнудва и принуждава, както и да убива безразборно, при това, се гордее с подхода си. Точно това е така наречената „американска култура“, завладяла целия свят.
Докога човешката глупост ще управлява по Земята? Докога печалбарите ще определят обществените интереси? Вече се наблюдава недостиг на чиста вода – нима хората няма да съобразят най-после, че замърсяването и безразборното пилеене, трябва да престане. За съжаление, човека започва да си опича ума едва, когато загуби нещо. Така и с водата – ще започне да я цени, едва когато започне да седи жаден.
Достойните имат доста опит, сърбали са попарата на забогатяването, на лъжата, на кражбите, на убийствата, на властта и вече не са им интересни. Вече са натрупали разни способности и таланти, и предпочитат тях за основно занимание. Имат доста опит от общуването с хора, и затова намират подход към всеки. А младите души предпочитат да манипулират, заучавайки манипулативни методи, които действат все по-малко, а манипулаторите се удивляват: всичко правят, както трябва, а не получават желания резултат.
Достойните са отговорни хора, нямат интерес към властта (особено към сегашната), но ако много хора ги помолят да поемат управлението, може и да се нагърбят. Между тях има и истински управленски таланти, но трябва да бъдат открити – някои дори не го подозират.
Достойният мисли самостоятелно – само така може да променя живота. Сегашните политици трябва да се съобразяват с рейтинги, т.е. са в силна зависимост от масовото съзнание. А както знаете, масовото съзнание е подчинено на малцина, които нямат никакъв интерес да загубят властта си. Следователно, днешните политици не могат да надскочат масовото съзнание, т.е. да направят необходимите кардинални промени, а могат само да имитират промени, като преливат от пусто в празно. Достойният е наясно с манипулациите и не им се поддава, не го интересуват масовите убеждения и заблуди, следователно е способен да се обяви против общественото мнение и да преобърне системата.
Трябва да има и достойни за подражание, а не само като управляващи, защото СМИ, интересуващи се само от печалбите си, налагат за подражание отпадъците на обществото.
В повечето високоразвити извънземни цивилизации, управлява съвет на старейшините/на мъдреците – те успяват да съчетаят хармонично божествените интереси с интересите на цивилизацията. А този съвет назначава управляващи на разните човешки дейности. Вероятно, така ще стане и на Земята, но едва, когато отпаднат границите. А до тогава, управлението трябва да се решава на местно ниво, което, вероятно, ще е най-разнообразно, без обща тенденция, но надявам се, поддаващо се на налаганото от енергийните промени.
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: