Брояч от 3.2006г.
5528526
Users Today : 7
This Month : 6438
This Year : 52363
Views Today : 42
Who's Online : 2
free counters
Фазы Луны на RedDay.ru (Варна)

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО2

ЗА САМОЧУВСТВИЕТО

Самочувствието определя цялото житие-битие. Създава цели и ги реализира. Стои в основата на всички човешки отношения. Изобщо, е основата на всеки човек.
Самочувствието се изгражда от най-ранна детска възраст, и ако родителите и близките гледат на детето като на чист лист хартия, което не разбира от нищо, неволно му го внушават и създават комплексар. По късно този процес се затвърждава в учебните заведения, чиято единствена цел е, да му внушат, че не може само да знае нещо, ако някой друг не му го е казал – това, с няколко думи, е механизмът, който създава зомби-автоматите. И порастващия човек започва да подражава на мнозинството, за да съответства на стандартите и околните да са доволни, но това обезсмисля живота му и все по-често изпада в депресия, и започва да търси спасение в алкохол и наркотици. Все по-често се срещат и бунтуващи се срещу тази система, т.н. „трудни деца“, но понеже са програмирани да не си вярват, не намират удовлетворяващ ги изход, а само опитват да разрушават. А всички масово се опитват да им внушават срам и вина, което ги разрушава още повече, създавайки още повече комплекси и неувереност в себе си.
Налага се да повтарям, подражаването на мнозинството е необходимо за младите души – така трупат опит, опитвайки да подражават на това или на този, което ги привлича. Най-често, подражанието е следствие натрупаните внушения на СМИ, на филми, на приятелите, с които искат да общуват, на идоли/кумири, които харесват. Така си слагат маска/играят роля, с която да компенсират комплексите си и да задоволят очакванията на околните.
Срасналата се със съзнанието маска, създава суетата: това е постоянна вътрешна потребност от доказване и изтъкване, за да заглушат дълбоко заседналото чувство за малоценност. Особено е масово в т.н. „артистични среди“ и интелигенцията като цяло – всеки е най- и по-. Това, разбира се, е следствие от недостига на енергия и борбата за оцеляване. При това, колкото е по-ниско самочувствието, толкова човека е по-зависим от чуждото мнение и толкова е по-гръмогласен и упорит в старанията си да убеждава околните, че е „голямата работа“. Има, разбира се, и стари души, майстори в избраната област, но това са единици, а всички останали са чираци/практиканти.
Трябва да спомена, че суетните/с маските/в роли са много обидчиви, защото ниското им самочувствие е на границата на оцеляването и всяко негативно или пренебрежително отношение заплашва да ги вкара в още по-голяма криза, затова се защитават яростно. Такива комплексари с навирен нос се лекуват много трудно, защото си нямат доверие и подражават на стадото. Сега, с промяната, се получава надежда и за тях, мнозинството също се променя постепенно, което се отразява и на индивидите, зависими от масовото съзнание.
Наложеното масово убеждение, че истината е само една, създава известни комплекси и несигурност при всички хора, защото в живота си постоянно наблюдават, че истината е многостранна, а масовото убеждение ги принуждава да търсят само „истинската истина“, на която да разчитат. Това ги хвърля постоянно от една крайност в друга, причинявайки безброй страдания и конфликти.
Трябва да се има и предвид, че ниското самочувствие е много по-отворено за еволюция и промяна от високото, което никак не иска да променя статуса си, както и всичко в живота си – това може да помогне при осъзнаване на собствените проблеми и нагласи.
Друг източник на постоянни страдания, породен от недостига на енергия, е масовата програма за състезаване и сравняване, които пряко се отразяват върху самочувствието. Недостига на енергия се усеща като недостиг на ресурси, необходими за оцеляването. Този недостиг създава убеждението, че ще има само за най-добрите, най-способните, най-пробивните, а това превръща човешкия живот в постоянно състезание/надпревара, излъчващо фаворити, а всички останали са аутсайдери, съответно, с високо и ниско самочувствие. Но повечето фаворити също са наркомани, което е показателно, че постигнатата цел не им носи удовлетворение, т.е. пропиляват живота си напразно. А аутсайдерите се обзавеждат с огромно количество програми, които ги карат да завиждат, да раболепничат, да бъдат подли и крадливи, да са кариеристи и печелбари на всяка цена и още много качества от този род, провокирани от инстинкта за оцеляване. Но вече енергията се повишава многократно, изчезва усещането за недостиг на ресурси, така че, оцеляването се обезсмисля. Еволюцията налага необходимостта от бързо адаптиране към промените, което е пряко свързано със самочувствието и избавяне от старите програми/нагласи/убеждения.
Как може да стане това? Преди всичко е необходимо да се осъзнае аксиомата, че „всички в стадото не могат да грешат“, че това е внушение, превръщало хората в послушни роби, в зомби-автомати, за да служат на нечии интереси. Без осъзнаването на неадекватността на масовото съзнание към ставащите промени, човека не може да смени ориентирите/критериите си, съответно, не може да осмисли по нов начин живота си и да изостави всички стари проблеми. За целта, трябва да започне да обръща внимание на собствените си желания и потребности, да помисли, как може да реализира мечтите си, какво би го направило щастлив – това е реализиран живот, изпълнен със смисъл и съдържание, който изключва всякакви депресии и недоволства, както и ниското самочувствие. Но тук трябва да се извърши много сериозна работа: трябва да се разделят много ясно натрапените от масовото съзнание ценности, от тези, които действително ви се искат. Масовите ценности са програма на ума, а вашите лични, са съкровените желания на душата ви – това трябва да бъде осъзнато много ясно и отчетливо, за да изключите действието на старите внушения.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ

Най-големият проблем за духовно търсещите е абсолютизирането/крайностите.
Ако признаете всичко за енергия, започвате да разбирате, че всички процеси са следствие привличането и отблъскването между противоположните по полярност енергии. Всички желания, намерения, стремежи са поляризирани енергии, които винаги задвижват някакви процеси, при това, колкото е по-силна поляризацията, толкова по-скоростни са енергийните процеси. Това води до сблъсък/конфликт на енергиите, който възприемаме като страдание, причинява болка. Слабите взаимодействия усещаме повече като милувка на ветрец и ги възприемаме като приятни. Обърнете внимание: мисълта поражда емоция, а емоцията – мисъл и процеса зацикля. При доста хора дори се получава набиране на обороти и много трудно успяват сами да се успокоят (афект) – много често е причина за най-различни престъпления.
Намалявайки абсолютизирането ви прави господари на живота си, започвате сами да избирате, какво да мислите и чувствате, а това е минимално необходимото за да бъдете щастливи. Често се говори за златната среда – точно този стремеж намалява поляризирането, дори често нулира част от енергиите ви, което изключва привличане и отблъскване, т.е. ставате страничен наблюдател на човешките проблеми, а те не могат да ви въвлекат по никакъв начин в своя въртоп. Разбира се, може да помагате, но само, ако ви помолят – не се чувствате длъжни.
Когато енергиите ви са силно поляризирани, предизвикват голяма динамика (силно привличане и отблъскване) на мисли и чувства, което обсебва вниманието ви и не усещате душата си. Затова постоянно се настоява да се обуздаят мислите и емоциите. Ако използваме някакви условни единици за обозначаване на поляризираните енергии, например, човешкото съзнание се простира между 5 и 20 условни единици, т.е. това е диапазона на неговата чувствителност. Всичко намиращо се над този диапазон, са енергии, които са много по-силни от волята ни и обикновено се описват по следния начин: „Беше по силно от мен, не можах да се въздържа!“. Всичко, което се намира между 0 и 5 условни единици се определя като подсъзнание – ние рядко обръщаме внимание на тези взаимодействия, поради голямата какофония в главата ни. Когато успокоим какофонията, започваме да забелязваме тези слаби енергийни взаимодействия, т.е. разширява се съзнанието ни, повишава се чувствителността. И колкото мисловния шум е по слаб, толкова повече влизаме в синхрон с душата си, намалява абсолютизирането на масовите внушения и преставаме да се държим като зомби-автомати/напускаме стадото. Колкото е по-тихо в главата ни, толкова по-ясно усещаме душевните сигнали за правилно и неправилно, които са меродавни само и единствено за нас, защото са съобразени със собствената ни енергийна конфигурация, която е уникална и не се повтаря при никой друг. Това съвсем не означава, че не можем да долавяме всеобщите истини, които движат Вселената/намеренията на Бога.
Както знаете, всяко нещо си има добрите и лошите страни – по тази причина, всеки има право на своята истина, която не е по-маловажна от истината на всеки друг. Всяка лична истина е следствие от енергийната конфигурация на човека и взаимодействието ѝ с околните енергии, които могат да са, както приятни, така и да ни възмущават/дразнят. Ако искаме да избегнем раздразнението, обезателно трябва да вникнем в причините му, а не да обвиняваме другите. Приоритет пред индивидуалните истини има колективната истина, когато подпомага еволюцията, а не на деградацията – защото „Всичко тече, всичко се променя“. Но много хора се страхуват от промените, поради убеждението, че може да стане по-лошо.
Когато хората абсолютизират някакви истини, стават фанатици, защото са твърдо убедени в това, в което вярват. Смятат себе си за праведници, защото спазват догмите/правилата, а всички, които не мислят като тях, смятат за грешници, второ качество хора, с всички произлизащи от това следствия: постоянни конфликти провокирани от астрала, за да има изобилие и за тях.
Когато хората абсолютизират някакви истини (обикновено масови, общоприети), стават част от стадото, което се манипулира от всеки, който не го мързи, поради масовото убеждение, че мнозинството не може да греши. И скачат в пропастта след овена, без да се замислят. Но това може да се смята за избавление и се случва рядко. Най-често са убедени, че трябва да страдат, че на Земята е така и не може по друг начин.
Всичко това съм го писал вече в най-различни варианти и на най-различни места, но продължавам да наблюдавам, как хората търсят „истинската Истина“, т.е. не осъзнават, че страха да не сгрешат ги води за носа. Затова ще продължавам да търся различни гледни точки, с надеждата, че най-после някоя ще заседне в съзнанието им и ще престанат да се правят на праведници (убедени, че постъпват правилно). Повтарям също така, че поради масовото внушение за невинната жертва, всеки търси причините за собственото си възмущение/раздразнение в другите и никога в себе си – така гарантирано продължава да страда, защото не премахва причините, предизвикващи възмущението/раздразнението. Когато човек престане да абсолютизира, т.е. постоянно се стреми към златната среда, абсолютната истина престава да съществува и започва да намира полезни за себе си неща навсякъде (дори в най-тъмните послания), ръководен от вътрешното си усещане за истина, необходима само на него. Масовите истини и страха да не сгреши, се стопяват постепенно. И преодолява най-големия проблем пред духовното си развитие – дуалното мислене.

ЗА ВЪЗМУЩЕНИЕТО

Формално, причина да напиша този текст, ми послужи препирането за шрифта на сайта, но ми прави впечатление, че изобщо не отчитате написаното наскоро в ЗА БУКСУВАНЕТО, да обръщате внимание на мотивите, които ви движат. Затова реших да използвам повода с шрифта като илюстрация на мотивите. Ако не искате още 20 години да четете послания и да си въобразявате, че напредвате духовно, обръщайте внимание на това, което ви възмущава. По същество, самото усещане се предизвиква от душата ви, която иска да ви покаже, че имате стари убеждения, които трябва да се обновят/модернизират. Но това не може да стане, докато им придавате голяма ценност/висок рейтинг. Обикновено, рейтинга се получава чрез многократно повтаряне (енергийно натрупване) или чрез думите на много уважаван от вас авторитет (например, родителите), което ви кара да ги поставяте на пиедестал/да ги фаворизирате. Често се получава комбинация от двата начина. Високата им енергийна стойност не позволява замяната с нови убеждения, докато не обезцените старите/не намалите рейтинга им/не неутрализирате енергийното натрупване. Старото и новото убеждение трябва да са поне на едно ниво, за да е възможна замяната. Много по-бързо става, разбира се, ако повишите рейтинга на новото, а старото понижите до минимум. Но всичко това изисква съзнателна работа, т.е. осъзнаване на мотивите, които ви движат. Не пренебрегвайте сигналите на душата си (възмущението, раздразнението, а и много други). Не забравяйте, че пътят нагоре е много стръмен, криволичещ и трънлив. Не продължавайте да се самозалъгвате, че щом четете духовни текстове, възнесението ви е вързано в кърпа. Без съзнателна работа, сигурно е само боксуването.
Същото се отнася и до отношението ви към мен. Докато знаете, как трябва да се държа, как трябва да постъпвам, какви недостатъци имам, всичко, свързано с мен има нисък рейтинг – процеса е подсъзнателен. Затова четете без особена полза.
Повече от 20 години се занимавам с тази дейност и нямам спомени, да съм срещнал човек, който да не ме осъжда, всеки има някакви претенции и ми търси кусурите. Вероятно си въобразявате, че трябва да съм съвършен, но тогава започвате да нарушавате #2: „Не си създавай кумири, нито на небето, нито на Земята“. Затова ме приемайте такъв, какъвто съм, иначе си вкарвате автогол.
Основна причина да не успявате да възприемате осъзнато мотивите, които ви движат, е много високия рейтинг на убеждението, че сте невинна жертва – то ви кара да се чувствате безсилни и да страдате. Затова, тъмните не пропускат да го стимулират във вас, устройвайки си разкошен пир.
Свикнете с мисълта, че моята работа/задължение е да ви дразня, предлагайки провокации за старите ви убеждения – само така ще повишите рейтинга на това, което четете.
Всичко това го пиша, не защото си въобразявам, че коментарите за моята бруталност и егоизъм ще престанат, а за да мога да се цитирам и да не пиша, отново и отново, едно и също.

КАКВО МОЖЕМ ДА СЪТВОРИМ ЗА БЪЛГАРИЯ

 Иска ми се да започнем разговор, какво можем да реализираме в нашата действителност като промяна, като Божие царство. Протестите, които се проведоха в много градове на страната, показаха, че сме сила и можем да наложим промяна. Но липсата на визия, какво точно искаме да постигнем, води до стихийност на протестите, което трудно дава желаните резултати. Точно затова ми се иска да обсъдим възможностите за промяна и тяхното реално реализиране, за да не успяват да ни залъгват с някакви козметични промени.
Трябва да имате предвид, че България се управлява от чиновници (чиновници са и политиците) – това са млади души, които много се страхуват от промените. Така че, ако се надявате някое правителство да направи значителни промени, това просто е нереално. Ето повече от 20 години на всички е ясно, че образователната и здравната система не вършат работа и всички виждат, че става все по-зле, но никой не може да направи кардинална реформа, защото чиновниците се страхуват (и то с основание), че ще си загубят властта (дори тези, които са в опозиция). Забелязвате ли, колко е показателно – всички партии са единодушни, че гражданското общество не трябва да има думата, но никога няма да го обявят открито, а с всички сили ще саботират промяна на закони и конституцията, за да не получат гражданите свободите, които им се полагат. Политиците се страхуват от гражданските протести, защото влияят на имиджа им, но никога няма да направят нещо повече от козметични промени, с които да залъжат протестиращите. Но ако ние знаем, какво искаме, козметичните промени, няма как да ни задоволят и имаме голям шанс да постигнем много.
Това, което не търпи отлагане (от моя гледна точка), е незабавното закриване на такива министерства като образователното, здравното и военното (всичките му активи и пасиви да преминат в МВР). Възможно е и други министерства да са излишни – това ще стане ясно в процеса на обсъждане. Но не могат чиновници да решават такива важни въпроси като образованието и здравето на хората. А защо хората нямат право да решават сами тези проблеми? На сайта имаше едно добро предложение, което може да реши проблемите в голяма степен: „Безусловен базов доход за всеки български гражданин“. Като начало, всички средства, които се нариват в посочените министерства, да се съберат във фонд, който да се разпредели между гражданите. Така всеки един българин ще може да решава активно проблемите в образованието и здравеопазването, като пряко финансира тези дейности и личности, които са честни и перспективни. Всички училища и болници стават частни или кооперативни и се борят за клиентите си.
За да станат възможни тези и други промени, е необходимо сериозно преправяне на конституцията – конституция, която да не орязва свободния избор на гражданите и да дава власт на партии и групировки. Но за да стане реалност тази конституция, гражданите трябва колективно да я сътворят в интернет пространството, а след това да преодолеят редица препятствия и съпротива. Основна съпротива се очаква от партиите, които губят своята значимост, следователно и печалбите си. Друго сериозно препятствие е европейската общност, която също се управлява от консервативни чиновници, но пък имаме реалния шанс да инициализираме промени в цяла Европа – сигурен съм, че ще получим необходимата подкрепа.
На кои хора може да се повери властта? Надявам се, все повече хора да започнат да виждат аурата и те ще посочат, кои са с най-силна светлина – трябва да търсим нимбите като в иконите, а и цялостно светене. Това е показател за духовното извисяване на човека, показател, че не егото е водещо в съзнанието му, показател, че е воден от Бог, че се съобразява с Божествените закони и е готов да служи на общите интереси. Не е задължително този човек да има духовни стремежи в този живот, но е натрупал много опит и мъдрост. Такива хора трябва да бъдат помолени да се включват, ако имат желание, в съветите на старейшините, които да управляват на всички нива. Тези съвети не трябва да са многолюдни, за да могат да стигат до единно мнение.
Честит 3-ти март, Българи! Надявам се на ново начало. Започвам тази тема като разговор и се надявам многократно да я допълваме с ваше участие.

 

 

Здравей nikiatanasov,
в коментарите има ограничение на броя думи и затова си позволявам да ти отговоря в продължение на статията. Първо, много съм против подчертаването, че предложеното от мен е единствено верния път – това ограничава колективното творчество. Второ, действително, все още обществото не е готово да повери ръководството си на духовно ориентирани хора, затова засега, според мен, е най-важно да отстояваме правото си на свободен избор. Всички, които се стремят към властта, го правят поради неосъзнат страх, който предизвиква желанието да владеят положението, да не са на волята на случая. Това са всички политически партии и хора с конервативно (страх от промяната) мислене. Според конституцията те имат право на властта и засега не можем да им я отнемем, но можем да протестираме, когато ни налагат ограничения и забрани. Ако гражданската активност е ограничена, може да се създаде партия като алтернатива на старите идеи. Но ако хората продължават да са активни, могат да наложат промяна на политическата система и конституцията. Затова предложих обсъждането на тази тема, но липсата на мнения ме обезкоражава.
Трето, според мен, управлението трябва да се поеме на всички нива от съвети – да ги наречем „съвети на старейшините“. Както знаете, всяко нещо си има и положителната и отрицателната страна, така е и с управлението. Едноличното управление е избавено от проблема „орел, рак и щука“ и е много подходящо за радикални промени. За съжаление, много бързо се разраства егото на управляващия и управлението се превръща в диктатура. Парламетаризма, поради силно изразения проблем „орел, рак и щука“, не допуска радикални промени. Смятам, че средния път – съветите на старейшините – е най-подходящ за сегашното състояние на нещата. Най-малкия брой в такъв съвет не трябва да е под трима човека, като в малките населени места, където проблемите за решаване са малко, може на ротационен принцип, по един да изпълняват функциите на кмет, но другите двама трябва да са активен контрол и генератори на идеи. Според мен, опитималния брой членове във всеки съвет е 9 – 12 човека и не повече от 30, защото става прекалено действен проблема „орел, рак и щука“. И това на всички нива: градски, общински, ниционално (държавно). Хубаво би било, тези съвети да са на обществени начела, без заплащане, но това едвали е възможно в скоро време – прекалено много хора очакват да им се казва, какво да правят. Изключително е важно за този преходен период, по-голямата част от участващите в тези съвети да са млади хора, до 40 години, защото консерватизма им не е особено развит и лесно стигат до компромис, докато старото поколение вече не може да си престави живота без правила, без твърдо определени рамки.

 

Създадено: 03/03/2013 • 15:34
Обновено : 17/03/2013 • 11:44
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 7337 пъти

Коментар №10 Diana 18/11/2013 • 23:32
Темата е много интересна. Не съм съгласна, че трябва да има ограничение за възраст до 40 години. Трябва да е ясно, че никой не е за подценяване, а мъдростта е нещо много ценно. Има много интересно четиво, не правя реклама, а наистина е добре да се прочете от повече хора „Книга от светлината“. Авторът е Диана Мечкова. Това са послания, голяма част от тях се отнасят за България. Много е позитивна книгата и там се споменава за подобно нещо – събиране на духовни хора, посветени, които могат да работят за родината си, със сърце и душа. Много добра идея е да се посочват конкретни имена. По интернет може да се контактува, но личното общуване е задължително. Да се молим за България и за собственото си духовно въздигане.
Коментар №9 rumi 12/06/2013 • 21:36
Бих искала да изкажа мнението си по повод предложението на Велислав,за образуване на центрове, с цел обсъждане на проблеми,свързани с развитието и преходния период.В същия смисъл разбирам и поканата от Йосиф за посещение. Не е случайно високото развитие на компютърната техника и интернет към настоящия момент, От изключително значение за планетата са връзките между хората от далечни разстояния , не е необходимо събирането ни на куп. Спокойно можем да водим коментари чрез интернет.  Препоръчвам и свързването с високо енергийни места от разстояние, не е необходимо посещение .Голяма част от населението няма средства за подръжка на автомобил,за пътувания,екскурзий, за да се наблегне на контактите от разстояние.
Коментар №8 Velislav 12/06/2013 • 04:14
Здравейте на всички,
хубава статия и аз съм съгласен ,че  трябва да ни управляват духовно ориентирани хора. Как да стане . Имам една идея – да се организират хора по населени места да се събират и обсъждат това което ги вълнува. Това може да работещо за хора, който могат да си позволят да от делят някакви средства, кой колкото може на доброволен принцип и да се само организират да се наеме помещение и необходима техника (пр. проектор , компютър/и ) и да се реализирането, като обучение всеки, който иска да сподели да има тази възможност за да предаде своите  знания на други в всяка област, която го интересува. Да се организират обучения чрез които може да се издържа дейността . Като за начало само да се събират хора и да говорят и споделят своя опит. Знам че има форуми и места в Интернет където можеш да намериш почти всичко, което те интересува . Друго е говоренето и прекия контакт с хора, а не машина. За управлението не е ли по добре преди да се прави нещо да се обсъди и всеки да има първо да даде своето мнение и идеи, от кои то да се избира най-добрата и постижима за реалните условия . Съветите да избират и до развиват идеите и да помагат за по-голямо разбиране, защо е нужно , дадено решение за да се реализира с участието на всички и да се подобрява в процеса на реализиране.За да се постигне някакъв успех да се приемат промените трябва да се работи за израстването на всяка отделна личност как да се постигне това? Може би работа с децата запознаването им от възможно по-рана възраст с реалните истински закони на света, в който живеем, за да са подготвени.
Коментар №7 MARIA 28/03/2013 • 10:02
Поддържам мнението ,че трябва да се покажат на светло и да се заемат с управлението духоно извисени хора.Може би е малко рано,но това е начина и всеки,който познава такива хора да ги обявява.Предполага се ,че те са на такъв етап от развитието си,че няма да откажат да работят за България.
Коментар №6 Daniela 26/03/2013 • 22:39
Привет на автора и всички съзнателни посетители на този сайт!
Прочетох предложението ти, както и изказаните мнения (по-долу). И аз ще кажа, че адмирирам идеята ти. Относно това, дали сме дорасли за духовно управление, вероятно, колкото хора -толкова и мнения. Все повече лъсва лицемерието и страха, т.е. то едното, поражда другото.(и на управляващи и на управлявани) Вярвам, че българина е просто заспал, но не и бездуховен. Зная и познавам хора, които са духовно пробудени, миролюбиви, грижовни и работливи, които кротко работят на няколко фронта, без да имат и най-малко желание да участват в политиката. Но, всъщност това е така, защото настоящата й форма е такава. Отдавна смятам, че статуквото на политиката е супер умряла, неадекватна и завършила своето време. С каквото мога се справям и доколкото мога се меся в съзнанието и душите на хората с които работя, с които живея, с които общувам ежедневно. Всеки от нас може да направи повече и вярвам, че българина може да се събуди.e
Коментар №5 Penchev 22/03/2013 • 13:56
Моля, придържайте се към граматическите правила и не забравяйте, че те не са от емоционално естество. Разбирам, че искате да изразите родолюбието си и пишете българи и български народ с главна буква, което е абсолютно погрешно. Старайте се да изразявате емоции чрез смисъла на думите, а не чрез нарушаване на стандартни езикови правила. И не забравяйте, че патриотизмът и родолюбието не са само викане по площадите и удряне по гърдите, а и добро владеене на родния правопис и правоговор.
г-н Пенчев, този сайт не е за любители на правилата и явно сте случайно тук. Ще бъда принуден да изтривам коментарите ви, ако повторите нещо в този дух!
Коментар №4 nikiatanasov 15/03/2013 • 08:01
Здравей Йосифе,Адмирирам предложението ти за ,това на какви хора трябва да се повери власта.Но пред мен и пред всички тук четящи и солидарни с това предложение стои един въпрос.Дорасло ли е духовно нашето общество за такъв избор,и ако е….да…то  сегашния начин на избиране как ще позволи това.Предлагам директно писане на имена и посочване на такива личности,за да се насочим по верния път всички заедно,а той е точно посочения от Йосиф.Благодаря.

Отговора в продължение на статията по-горе.

Коментар №3 flora 05/03/2013 • 19:19
Според мен трябва да се поучим от Исландската революция.Този малък на брой народ успя да свали банки, монополи и правителство. Сега управлява народа и живота е прекрасен. Но медиите мълчат и нищо не казват за тази революция преди няколко години – защо? – защото не им позволяват да говорят по този въпрос. И както казва известната контактьорка Селена – ако през март не вземем решение как да се оправим и не се наложим като Народ – ще изпуснем влака както се казва. Имаме много умни и кадърни българи,трябва да ги търсим,защото те не се показват,не парадират а са скромни труженици и интелектуалци.
Коментар №2 petar 04/03/2013 • 06:21

eto pak namiram 4e ideite ni se preplitat yosiferazbira se doniakade

az mislia 4e re6eniata e dobre da vzima samo edin 4ovek

izbiran ot saveta na prosveteni

biudzetite na zdraveopzvaneto obrazovanieto voennite

van6no da se vzemat i se postroiat zavodi v stranata

s edinstvenna cel zadovoliavane nuzdite na naselenieto

i osiguriavane na rabota

okolo tezi zavodi 6te se postroiat gradove savsem novi

za xarmoni4no sazitelstvo i zaetost na xorata

tova moze da stane mnogo barzo

i da se naemat samo xora specialisti ot bg a ne nekoi firmi ot 4uzbina

samite zavodi 6te obu4avat kadrite si

ekologiata da e na parvo miasto

4inovnicite van ot upravlenieto

prosti iasni pravila vazmoznost za vseki da se izkaze i da se proiavi

idva novoto vreme

sega e momenta da deistvame

Коментар №1 emilia 03/03/2013 • 20:26
emiliavladova@abv.bg:Благодаря за навременната статия! Винаги съм знаела , че тази страна трябва да бъде водена от духовни стари души, които да служат на народа и мъдро и безкористно да го водят напред.Но за съжаление такива личности трудно се откриват , а съм сигурна че доста ги има.Като такъв бих посочила Георги Изворски,последовател на Учителя ,изпълнен с мъдрост и духовна сила.Не го познавам лично , но следя в Интернет изявите му-той провежда образователни семинари.
Ето какво прочетох във Facebook,написано от него относно управлението на страната ни:“Относно Божественото управление на България!-Дойде време да управляват Посветените и Просветените…На доброволен принцип, без заплащане.Народното събрание трябва да има 2 камари-Долна-камара на Просветените и Горна-на Посветените.Или казано по друг начин-екепажът-това са експертите, които отговарят за машините, горивото ,товара, продоволствието.За курса на кораба и за оцеляването отговарят капитаните.Или Долната камара на Просветените отговаря за материалната дейност, Горната – на Посветените -отговаря дали тази дейност е в съответствие с Природните и  Божествените закони.Ако не е -Горната камара налага вето.
Всеки народ и всяка държава ,които не са обърнати с лице към Бога, които не вървят по неговите пътища са обречени.“
Нека всеки, който познава такива личности да ги посочи.Нека въпросът се постави на всенародно обсъждане по Интернет.Нека оставим настрана скромността и нежеланието да се месим в управлението на страната ни.Касае се за бъдещето на всички ни , за бъдещето на БЪЛГАРИЯ!

ИЛЮСТРАЦИИ

 За да поясня написаното направих няколко илюстрации, като имам намерението постепенно да добавям нови. Но ще трябва да напомня, че действителността е доста по-сложна, отколкото нашето съзнание е способно да осъзнае, затова подчертавам: ИЛЮСТРАЦИИТЕ СА СЪВСЕМ УСЛОВНИ.
Синусоидата е двумерно изображение на спиралата, под чийто знак протичат повечето процеси във Вселената. Срещат се и доста по-неравномерни спирали (процеси)
Това е опит да покажа сложната енергетика на човека – в действителност се преплитат милиони ритми, микроскопична част от тях е известна като „биоритми“.
А така може да се представи енергетиката на материалното тяло – всяко едно цветно (октава) стълбче изобразява състоянието на един енергиен център (по-известен като акупунктурна точка). Лекуването с методите на рефлексотерапията (акупунктура, акупресура, лазерна терапия и т.н.) цели уравновесяването на крайностите – залитането надолу или нагоре. Същия ефект се опитва да постигне и екстрасенса, когато прави паси и масажистите с различните видове масажи.
А така изглежда изключително рядкото явление „уравновесен и здрав човек“. Но за това са необходими много усилия за духовно усъвършенстване. Пълното подравняване е невъзможно, защото енергийното състояние се променя в тесни граници от различните ритми.
Горните две графики могат да бъдат изобразени и подруг начин:
т.е. разноцветните (енергийни) стълбчета не са вертикално, а са наредени хоризонтално (октавно деление на енергиите) едно до друго. Разликата в стойностите на амплитудата са отразени с горната начупена линия. По същество това е част от електромагнитния спектър, който ще се опитам да поясня на следващата графика:
   Електромагнитния спектър отразява трептенията (вибрациите) на различните енергии. Измерва се с брой трептения за една секунда (единица Херц – Hz). Общо взето добре е познат електромагнитния спектър на материалния свят. Той се състои от следните условно разделени подспектри (диапазони): ЗВУК – (1)инфразвук (0 – 16 Hz), (2)звук – (16 – 20 000 Hz), (3)ултразвук – (20 – 100 kHz); РАДИОВЪЛНИ – (4)ДВ (150 – 350 kHz), (5)СВ (0,5 – 1,6 MHz), (6)КВ (5 – 12 MHz), (7)УКВ – тук влизат и телевизионните канали (65 – 600 MHz), (8)СВЧ – свръхвисоки честоти – диапазоните на мобилните телефони, спътниковата телевизия, радиоастрономията и др. (0,9 – 300 GHz); (9)ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ (1 – 400 THz), (10)ВИДИМА СВЕТЛИНА (400 – 800 THz); (11)УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА (8*1014 – 2,3*1018 Hz); (12)РЕНГЕНОВИ ЛЪЧИ (1,5*1016 – 3*1020); (13)ГАМА ЛЪЧИ (над 3*1020). Свойствата на енергиите се променят плавно (с увеличаването на всеки Херц) и затова посочените граници на диапазоните са условни. Енергийния спектър продължава с нарастването на честотите в другите светове – над диапазона на гама лъчението е вече астралния свят.
Дуалистичното мислене признава само бяло(А) или черно(B), добро или лошо, красиво или грозно и т.н. Но такава действителност не съществува. Между всички крайности съществуват средни точки на равновесие (С) – и те не са условни. Всяко едно състояние постепенно преминава в другото. Действителността повече прилича на равностранен триъгълник. Представете си, че триъгълника поляга, тогава равновесната точка (С) си отива на мястото – точно по средата. Но така е и ако погледнете от всяка страна на триъгълника – третият връх е винаги равновесната точка на другите две противоположности. Получава се нещо като уравновесена везна. Това илюстрира и взаимоотношенията в Сетата Троица. Така е устроено всичко съществуващо – представете си на всеки от върховете на равностранния триъгълник, по-малък такъв, а на неговите върхове – по още един… и т.н. почти до безкрайност. Затова не само човек е създаден по Божие подобие, както се блазним да си мислим, а всичко съществуващо е създадено и съществува по същата схема. За съжеление, тук в материалния свят полагаме големи усилия непрекъснато да разваляме равновесието на везните.
    Най-важната схема по пътя към разбирането на битието. Всяко едно тяло е съставяно от молекули, молекулите са съставени от атоми, атомите от елементарни частици, елементарните частици от частици (универсални тухлички), които са основни за материалния свят. Основните частици на материалния свят са съставени от основнитте частици на астралния свят, а от тях… всичко се вижда от схемата. Основните изводи, които правят впечатление са: Всяка една частица или тяло имат тяло (образ) във всеки един свят – т.е. дори атомите, планетите и звездите имат душа, дух и т.н. Всичко съществуващо е вечно, защото има първообраз съхраняван и изграден от материята на Върховния Абсолют. Върховния Абсолют е съставен от най-малките възможни частици, следователно те са носители на най-мощните енергии. Всички останали светове се захранват от тях. Следователно, ясно се вижда, че правилното енергоснабдяване на човека е отгоре на долу (дух-душа-ментал-астрал-етер-материално тяло), а не от долу на горе (минерали-растения-животни-човек). Организацията на всички части е на принципа на колективните (групови) души. Дори енергийните взаимодействия са подчинени на това – елфи, троли, гноми, саламандри, ундини са популярните названия на енергийни групови души. Цветът на частите в най-финия свят е бял, защото всичко е хармонично и уравновесено – липсва преобладаване на нещо над останалото, което би оцветило основния цвят в някакъв нюанс. Цветовете на другитете светове се определят от финността на материята и нейния честотен диапазон.
   Всяка относително самостоятелна част (частица), се състои от единството на две противоположности (няма и не може да съществува нещо еднополюсно). Дисхармонията се получава от количественото преобладаване на единия полюс над другия. Тези дисхармонии обуславят взаимодействията между частите и вечното движение. На това се дължат и специфичните психологически характеристики на всеки един свят – колкото е по-виш света, толкова намалява и дисхармонията. А Върховния Абсолют е съвършен (хармоничен и
уравновесен).

 

 

Това е проблема на всеки един човек.

 

Моля ви, опитайте се да запомните тази картинка и винаги, когато ви се прииска да сте сигурни в нещо си спомняйте за нея.

 

 

Създадено: 25/02/2006 • 10:44
Обновено : 19/04/2015 • 21:06
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 23976 пъти
Коментар №8
eovin 13/04/2010 • 10:10
Дзен,“Книгата на промените-И Дзин“, Дао, теорията за Синхронията на
К.Г.Юнг…
Благодаря Ви, че направихте всичко това достъпно за Западният ум.
Прераждането  е точно толкова трудно, колкото и самото раждане.
Но ужасът се състои във връзката не-раждане-смърт.
Коментар №7
Valeria 10/12/2009 • 19:55
Впечатлена  съм от илюстрациите Ви. Само бих искала да добавя, че /по мое мнение разбира се/ стрелките би трябвало да са двупосочни. Нямам против да се подложи на дискусия.Нека си останем различни, всеки със своето мнение.
Коментар №6
Sara 18/02/2009 • 21:57
Според мен: изключително полезно! Отдавна четем, че науката и религията тръгват в една посока, сега разбрах защо и как става това. След като свърших четенето /което направих на един дъх/, наистина гледам с други очи на ЖИВОТА. Благодаря на автора.
Коментар №5
kiki 06/02/2009 • 23:23
interesna no ne nau4noylnndk
Коментар №4
yordanova 23/10/2008 • 11:55
Здравейте, поздравявам Ви за публикувания материал.Разбрах го много добре, защосъм физик. Много дълго търсих отговорите на много въпроси и си давах обяснение от гледна точка на физиката .Много близо съм била до обясненията, които Вие представяте за паралените светове, за вибрациите, за аурата, като интереференчна катрина и пр. Но едва сега вигдам стройно и ясно изложение.Благодаря Ви
Sty
Коментар №3
kam 18/05/2007 • 22:05
Моите адмирации за разсъжденията и желанието за изказа им. Съгласявам се с много от съдържанието, има проблясъци, а и вероятно авторът също тъй е чел по темите и е монтирал екстрактнатото в общата точка. Позицията и принципостта на дуалното схващане в недуалната реалност би било добре илюстрирано с преливащо от черно към бяло поле – всяка точка върху правата лежи на относително по-бели и относително по-черни координати спрямо околните точки.
Коментар №2
malinka_loves_miro 07/02/2007 • 22:57
Много мислих над схемата за дисхармонията ,но мисля ,че си извадих свои изводи!Размишлениятя Ти са страхотни .Може би всеки от нас дълбоко в себе си знае за какво става на въпрос!Просто в забързаното ежедневие не ни остава да мислим за това ,а трябва!Благодаря ти за тази „статия“!Никога преди не съм се замисляла за това ,но сякаш винаги съм го знаела.
Коментар №1
DimitarGeorgiev 10/03/2006 • 21:28
Йосиф,ще рискувам да мина директно на ти!
Размишленията ти са прекрасни,аз си направих частични извадки от почти всички теми. Не разбирам едно.Според теб има разлика между ВЪРХОВЕН АБСОЛЮТ и БОГ ( СВЕТА НА ЛЮБОВТА) така ли? Ако е така ще ми е изключително любопитно да ми разясниш разликата? =)))
   За да може да съществува една система много дълго, още повече, ако тя е вечна, трябва задължително да може постоянно да се обновява. Затова един от основните Божествени закони е правото на свободен избор. Този свободен избор е генератора на непрекъснатото разнообразие и обновяване. Като следствие от тази свобода във всички структури на битието можем да различим относително самостоятелни части (в човешкия организъм това са отделните органи). Свободния избор не е абсолютен, а частичен (все едно плуваш в бърза река – не можеш да плуваш срещу течението, защото то е многократно по-силно от теб, но си свободен да избираш дали да се носиш по него или да излезеш на единия или другия бряг). Така е и във Вселената – всяка относително самостоятелна част (планета, слънце или звезда, галактика, вселена) се ръководи еднолично от индивид, Бог. И той е Бог, защото в поверената му система той създава и подържа всичките съставки и е свободен да избира по какъв начин да прави това в границите на системата. Ролята на бързата река играе енергията – нито една относително самостоятелна система не може да произвежда енергия и да се самозадоволява (затова е относително самостоятелна – зависи от всеобщата енергия). Тази всеобща енергия обединява всички части (Богове) в едно Цяло (всички вселени) и това Цяло е един индивид когото наричаме Върховен Бог или Абсолют. Всички части на Цялото, понеже са относително самостоятелни са обединени от общия интерес и се подчиняват на общия интерес – така се получава този ОГРОМЕН ЕДИНЕН ОРГАНИЗЪМ познат ни под името Върховен Абсолют. Тези относително самостоятелни части, както и Цялото, съществуват едновременно във всички светове.
   Надявам се, да ти е станало ясно, ако ли не, формулирай уточняващи въпроси. 

ЗА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 И преди съм писал, че за да се промени нашия свят, образователната система трябва да се подмени основно – да се започне от нулата. Както всичко друго в обществото, и тя е направена за да създава страдания и затова, без промяна на основните принципи и цели, няма как да се създаде ново общество и свят.
Основен принцип на образователната система е, че хората са бял лист, който тепърва трябва да се напълни със съдържание, т.е. с внушените в обществото програми. Тези програми изключват уникалността на човека и обличат съзнанието му в безлична униформа. Тези програми не допускат възможността, човека да е носител на някакви знания и опит от предишни животи. Тези програми изключват възможността, човека да може да черпи знания от вселенската мъдрост и база данни, защото означава бързо да се избави от страданията.
Изобщо, съвременната образователна система не учи на нищо, което може по някакъв начин да намалява човешките страдания. Учебния материал е пълен с безполезно съдържание и няма дори плаха тенденция, което да покаже, как човека да се справя с конфликтите, как да намери носещото му удовлетворение. Съвременната образователна система има за цел да създава пионки, роби на системата, и затова деца/хора, които не са свикнали в предишни животи да са покорни, се бунтуват – в тях възниква непреодолим конфликт между вътрешната им убеденост, че трябва да са свободни и внушенията на образователната система, че трябва да са правилни, т.е. да се подчиняват на робското програмиране. Този вътрешен конфликт създава безотказно депресии, буйства, анархия, прибягване до наркотици, самоубийства и много други от този род – типичното бунтуване срещу поробването.
Когато се пречупи стремежа на детето да има право на избор, на свобода, то престава да е отговорно. Т.е. в него засяда здраво програмата, че някой друг трябва да му каже, как да постъпва, а това се отразява директно върху способностите му за творчество и индивидуална изява. Аналогично, когато жената се качи на главата на мъжа (мъж под чехъл), той престава да е мъж и става безотговорен. Т.е. съвременната образователна система убива творческите стремежи, и затова е толкова безплодна науката. Забележете, редките успели хора са от тези, които успешно са се противопоставили на системата, на правилата, които налага образованието и обществото като цяло. Затова успелите хора не са професионалисти, а творят в къщи, в гаражи и много често нямат образование. Посочете поне някой, който е с две висши, да е надскочил средното ниво.
За да са ефективни внушенията на системата, учителите трябва да са с авторитет, т.е. да направят първоначалната дресировка за подчинение. Но съвременните деца нямат такава потребност, повечето не са млади души, които да проявят желание да изследват в това направление, т.е. вече имат натрупан негативен опит в тази област и нямат никакво желание да го повтарят. Затова и изпълнителите на системата (учителите) нямат или губят авторитет. Колкото повече ограничават, толкова повече не искат да ги слушат и се превръщат в механични изпълнители на инструкции. Макар промяната за която пиша, да не може да стане за един ден, много учители ще се почувстват заплашени от предложенията ми. Затова им предлагам, наистина да се замислят и потърсят, какво им носи удовлетворение и радост в живота – никога не е късно да ги намерите.
Образувателната система внушава безброй пороци, създаващи конфликтите в съвременното общество. Мисля, че няма нужда да изброявам, ще посоча само един, а вие ще забелязвате постепенно всички, които предизвикват конфликти. Най-конфликтния порок, който, разбира се, не се внушава само от образователната система – не по-малък принос имат СМИ и медиите, е конкуренцията, която учи на принципа: „целта оправдава средствата“. Конкуренцията е създадена за оцеляване при ограничени ресурси, но енергийните постъпления се увеличават и конкуренцията се обезсмисля. Но обществената инертност е голяма и ще са необходими големи усилия за избавянето от нея.
Според мен, единственият начин промяната в системата да не се влачи с десетилетия, е деца да учат децата. Поне докато пораснат тези, които не са били под въздействието на сегашната образователна система. Засега изглежда абсурдно, но се надявам, че с времето ще стане приемливо.
Създадено: 31/03/2018 • 09:53
Обновено : 31/03/2018 • 09:53
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 56 пъти

ЗА БЯЛОТО БРАТСТВО

  Какво ти е мнението за Бялото братство (Дъновистите)?
Както всичко съществуващо, имат положителни и отрицателни страни. Преобладаващо са светли и добронамерени хора, стремят се към духовно усъвършенстване, но не са се справили с голяма част от недостатъците си, и затова стават много лесна жертва на тъмните сили, които много умело манипулират тези недостатъци. Например:
Стремят се към братството, без да осъзнават, какво точно ги движи, т.е. не осъзнават страховете, които ги карат да търсят сигурното, провереното, доказаното. А именно липсата на това осъзнаване дава възможност на тъмните да подклаждат постоянно страховете им и да им внушават, че това са разумни доводи. От друга страна, все още търсят стадото като уютна общност, без да съобразяват, че тази общност е създала егрегор, енергийно поле, което уеднаквява всички и не позволява развитието на отделните индивиди. Привидно, в Бялото братство съществува свободен избор, но самият факт, че има негови членове от десетилетия без никакъв духовен напредък, е много показателен за потискащото въздействие на егрегора. Но за сметка на това, дава усещане за праведност, задоволството от намирането на единомишленици, а факта, че с години се тъпче на едно място, не е толкова важно.
Всички тези качества на Бялото братство са типични за всяка една религия, и както вече казах, много умело се манипулира от тъмните, чрез въздействие върху колективната енергия/егрегора. На практика, братството оказва изключително силно възпиращо и потискащо въздействие върху духовното развитие, защото убеждението, че сме като всички, не стимулира личните стремежи и търсения. Т.е. липсва вътрешното развитие, заменено с механичното повторение на упражнения и практики, дадени от Учителя преди век за тогавашните духовно търсещи. Както и в християнството, никой не иска да се съобразява с промените налагани от времето и те започват фатално да изостават. Разбира се, повишените енергии въздействат и върху тях, но наложеното от егрегора доминиране на ума, не допуска или слабо допуска обръщане внимание на вътрешния глас/ръководство. А без този глас няма духовно развитие, а само имитация/самозалъгване.
Разбира се, трябва обезателно да подчертая, че за хора в началото на духовните си стремежи, братството/стадото е добър стимулатор за подражание и ориентиране. Но духовното развитие е индивидуален процес и колективните енергии се превръщат в спирачка.
Създадено: 11/03/2018 • 10:32
Обновено : 11/03/2018 • 10:33
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 406 пъти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приключвам с нерадостното чувство, че малко хора ще възприемат написаното тук без тотално отричане. Утешава ме единствено мисълта, че се опитах да направя всичко според силите си, да представя действителността по възможно най-логичния и достъпен начин. Сигурно е, че в изложението всеки ще открие едни или други противоречия. Моля ви, не бързайте с присъдата. Помислете, дали противоречията не са породени от споменатите в предговора причини. Дали не са следствие на моите стилови и езикови несъвършенства. Възможностите на втората сигнална система са много ограничени – трудно е едновременно да бъдат представени няколко взаимозависими процеса, съзнанието винаги ще следи един или два, а останалите ще изключи от обсега си. Затова не бързайте със заключенията си. Оставете си време да проверите тези неща в реалния живот – противоречията са по-скоро доказателства за сложното и многообразно битие.
Моля всички да ми простят несъвършенствата ми като индивидуалност, които се отразяват неминуемо и на написаното. Може да се каже, че съм едно несъвършено огледало, върху което се отразява действителността. За вас остава грижата да се вгледате в живота и да откриете моите пропуски и грешки. Всичко това съм описал благодарение на осъзнаването на Всеобщото единство. И аз не съм Цялото, а само негова микроскопична частица. Затова, освен за дефектите и недостатъците на написаното, не отговарям за нищо друго – само те са лично мои.
Можеше да развия философията на Всеобщото единство, без да давам подробности за съществуването на паралелните светове. Така поднесени, разсъжденията ми щяха да са много по-достъпни, но пък по-слабо убедителни, поради ясната липса на някои части от всеобщата картина на света. Затова предпочитам бурната атака на неприемане и отричане в началото, а след години, когато първоначалната емоция отшуми, и започне осмислянето на нещата, къде съзнателно или подсъзнателно, всичко постепенно ще си отиде на мястото. Целта, която съм си поставил не е да оригиналнича, а да събера на едно място, в една що годе пълна схема, действителността около нас, като съм се старал и винаги ще се старая, всичко да е колкото може по-разбираемо. С всичко това не искам да кажа, че напълно съм изчерпил описаните теми, нито че описанието на битието е завършено. Според мен, по-подробно изложение в повечето случаи ще отблъсква мимолетното любопитство. А на тези, които сериозно се интересуват от тези въпроси, с радост ще отделя необходимото време, за да отговоря, доколкото мога, на въпросите им. И пак повтарям, ако срещнете проблеми и не сте съгласни с нещо, не бързайте да обвинявате само мен, опитайте се и вие да положите някакви усилия, за да стигнете до смисъла.
Всяко правило си има изключение. Повечето хора ще възприемат това заявление като опит да оправдая заблужденията си. Но това е само напомняне, че става въпрос за един от основните закони на битието и благодарение на него, съществува безкрайното разнообразие. От друга страна, съвсем логично е съществуването на този принцип в една система, в която липсват абсолютни стойности, с изключение на една – Цялото.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО’2018                       Йосиф Йоргов
Създадено: 21/02/2006 • 12:11
Обновено : 21/02/2006 • 12:11
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 13764 пъти
Коментар №16
Stefan 11/11/2012 • 22:24
Благодаря за положените усилията и желанието да представиш и опишеш толкова много теми и мисли, по един ясен и градивен (положителен) начин, разбираем за всички един от нас – читателите.
Продължавай все така по пътя на еволюцията и за общото благо! Любов, Хармония и Духовно Усъвършенстване!
Стефан
Коментар №15
erossoph 01/06/2012 • 18:08
Човек който се е събудил,излезал от съня на мислити си,ми изпрати тази книга „философия на ежедневието“.Със докосването до първите букви на предговора, Аз,почуствах и силата на тези букви ,букви които съставят думите ,а думите от своя страна ставаха по силни обиденени във изречения.Книгата днес е при мен,но Аз не бързам да е прочета,Защо?- отговора е ,защото тази книга Аз не я чета със мозака на бързо ,Аз я чета със моето Съзнание,нито бързо ,нито бавно,Аз, и моето Съзнание днес ,без да бързаме за където и да е ,се радваме на написаното от моя брат човека.Препоръчвам книгата на всеки един,със съзнание или безсъзнание.Питаш -Кой съм Аз-Аз съм това което си и Ти или Аз Съм този който Съм.
И накрая за този който не знае какво означава „философия на ежедневието“ ще кажа-думата „фило“означава на старогръцки-ЛЮБОВ,а думата „софия“ означава МЪДРОСТ или иначе казано бъди във „ежедневито“(всеки ден) Мъдър и Любищ.
&n bsp;     Благодаря на Йосиф и на всеки който може да обича всичко и всеки безУсловно,разбирасе благодаря и на всеки който търси или не търси ,любовта и мъдроста която всеки носи във себеси
Коментар №14
erossoph 01/06/2012 • 05:40
Нямам думи,нямам въпроси,нямам нищо,освен едно,благодаря.
Коментар №13
Lyubo 09/04/2012 • 12:14
Благодаря ти за споделеното! Дано все повече хора разберат, че са част от цялото, което ни обича и дарява с любов. Дано хората забравят всеобхващащата гордост, предразсъдъци, илюзии! Дано мечтите им поемат в друга посока,а не да се въртят  около илюзорното им материално благоденствие! Време има за всичко и винаги ще има. Както казваш то е функция на движението – функция на вечноста. Има време да се научим да бъдем истински щастливи – но нека да не чакаме, а да започнем веднага.
Още един път – благодаря ти!
Коментар №12
Georgi 09/07/2011 • 10:31
Прочетох всички статии от Философия на Ежедневието, за което благодаря на администратора за големия труд. Словата ми са само няколко: Хора, наистина остана много малко време за промяна – не го пилейте, а направете всичко необходимо за да живеете в Светлината на Отца.
Коментар №11
ivo 14/04/2011 • 13:55
В началото на 2008 г попаднах „случайно“ на този сайт , зачетох се в главата „Всичко е материя“ и ……. нещо в мен просветна !
Днес- три години по-късно , дочитам края на последната глава .През тези три години имаше моменти когато стигах на кръстопът и тогава се сещах ,че има нова глава която и е ред да чета и като по „чудо“ в нея  откривах отговори които търсех …..
Благодаря на автора и на Бог .
Любов и светлина на всички.
Коментар №10
tania 13/08/2010 • 11:19
Виждам, че доста съм закъсняла с попадането си на този сайт и в известен смисъл да пиша коментар е може би вече малко  неуместно, но не мога да се сдържа, Йосифе, написаното от тебе е дълбоко премислено, обобщено, синтезирано, плод на дълги дълги години търсене и в крайна сметка най-висока степен на намиране, ограничено единствено неминуемо от факта, че абсолютната истина не ни е положено да знаем. Хора, които все още не са решили проблема с егото си, може да се опитат да спорят и да отричат, но това не е твой проблем. Не можах да намеря къде се задават въпросите, затова ще задам моя тук с надеждата да го видиш и да бъдеш любезен да ми отговориш. Когато имаш такава завършена картина за нещата, за пътя, а практиката никак не ти се отдава и продължаваш да живееш по стария начин (разбира се, не визирам тебе, не те познавам лично, но познавам такива хора доста лично ;), според теб това означава ли, че щом не ти се получава, значи просто от тебе се очаква да получиш информацията и да я предадеш като един вид учител, но поради някакъв висш замисъл не ти се позволява сам да я приложиш и така да докажеш нейната истинност, или това е просто мързел, липса на последователност и характер.
Здравей Таня, много благодаря за хвалебствията. Въпросите публикувани на сайта са задавани чрез електронната поща. Относно твоят въпрос: трябва винаги да помниш, че колкото един човек се усъвършенства духовно, колкото повече знания натрупва, толкова по-лесно се препъва на съвсем малки камъчета. Затова е необходимо непрестанно усъвършенстване и будно съзнание. Ако човек живее с мисълта, че е постигнал много, може години да тъпче на едно място.
Коментар №9
tihomir 17/06/2009 • 15:48
Здравеи ВЕСЕЛИНА те започнаха да я побликуват защото им възбудихме любопитството с нашия спор ТУК на ЙОСИФ Ако желаеш и не само ти прати си имела – лично -моят е отворен  и ще ти пратя всичко каквото съм превел от нея Аз не превеждам целите книги а вадя само техники и не само от нея и от други места Похвално е че спиралата правят преводи ТЕ СА ПРОФИСИОНАЛИСТИ и ги свеждат до знанието на всички БОГ ДА ГИ ПАЗИ и ПОДКРЕПЯ Аз смятам че няма място от където да се обменят техники и да се споделя опит от техники Аз лично десет години чета и се занимавам с окултизъм но от как започнах по малко да чета и повече да практикувам НЕЩОТО КОРЕННО СЕ ПРОМЕНИ
Благодаря ти и УСПЕХИ
Коментар №8
tihimir 17/06/2009 • 15:33
ВАЖНО Слънцестоянието 20 и 21 и 22 юни В течение на три дни стои на едно място на хоризонта и ни се струва че е спряло Три дневния прозорец на слънцестояние е мощно и винаги индивидуално Съвмесно с други планетарни  разтановки то ще ни предвижи –повдигне в нови енергии и нови направления  Бъдете готови и открити за промените Новолуние -22 юни Тази нова луна ще бъде емоционална  и ще запали много скрити дарове и таланти На първи план ще бъде общуване което ще изисква искренност във висша форма Когато преминаваме през енергията на юни е важно да запомним че сме в средата на безпределно повдигане в съзнанието относително и нашата възлюбена маика земя Нашит вибрации се ускоряват със скороста на светлината И ежеминутно оказват влияние на всяка наша клетка и всяко живо съшество на земята Това се усеща от всички и много в момента изпитват стрес със такаво сила както никога до сега Наслаждаваите се на настъпващата неделя и почувстваите как вашето сърце възприема новата искренност в общуването с лекота и изящество   Сохраняйте сияние вашего прекрасного света.
С любовью, Шала
Коментар №7
veselina 17/06/2009 • 10:19
Тихомир,на адрес: http://www.spiralata.net/kratko/index.php?lng=bg  започна публикуването на „Духовен резонанс“ на български.В ляво на страницата ниско долу има раздел „Книги, които се превеждат и публикуват за вас“ и  когато кликнеш върху Джасмухин от падащото меню можеш да прочетеш това,което вече е преведено.
Коментар №6
bili 15/06/2009 • 15:10
 vsi4ko napisano tuk e unikalno i li4no na men mi pomogna da si otgovorya na mnogo vaprosi.6te napravya vsi4ko vazmojno kolkoto se moje pove4e hora da pro4etat tuk napisanoto.Edno ogromno BLAGODARYA na yosifeee
Коментар №5
ssdd 24/01/2008 • 23:13
Newejestwoto e blajenstwo !
Коментар №4
123 13/12/2007 • 05:11
Стефане,тук глупости няма момчето ми!Тук има истини и то големи а глупостае в главата ти.Пипе се иска да имаш за да разбереш а не више образование! Е,то добре ще е ако имаш и двете то тогава нещата са други,тогава човек няма проблем с разбирането.Но когато нямаш пипе и да имаш више полза няма от това!.k
Коментар №3
anton 04/12/2007 • 22:52
toq stefan e putnik,az si znaih..keek
Коментар №2
Stefan 14/09/2007 • 13:10
Пълни глупости!!!k
Коментар №1
cveta 21/01/2007 • 22:54
Аз приключвам четенето на статиите и коментарите с радост и надежда.В тях намерих светлина по Пътя ми нагоре;та аз съм още в подножието.БЛАГОДАРЯ  и всичко ДОБРО.

НЯКОЛКО ЕЛЕМЕНТАРНИ ИСТИНИ

  Ще се опитам да направя кратко обобщение на най-важното дотук.
Вписването на един човек в битието, неговото ежедневие, щастие и нещастие, зависят от мирогледа му и доколко е адекватен на действителността. Ако един човек допуска съществуването на Бог, то би следвало в мирогледа му да съществуват следните опорни точки:
Бог е всичко съществуващо. Не съществува нищо извън Него. Всичко е един гигантски организъм – живо същество е Земята, Слънчевата система и т. н. Следователно, всички ние сме части от Него и като такива сме вечни като своя Създател. Бог е баща (създател) на всичко съществуващо, следователно, всички хора са братя и сестри. От това следствие произлиза задължението ни да се опитваме да бъдем еднакво доброжелателни към всички, без изключение. Дори това да е трудно за реализиране, защото хората са много различни едни от други, трябва постоянно да се стремим да го постигаме. Нещо повече, наши братя и сестри са всички съставки на природата, дори и малките мравки и тревички, и те заслужават пълноправно нашето внимание и любов. Заслужават да се грижим за тях и да избягваме безсмисленото унищожаване, само защото са по-нисши или не са ни симпатични. Лошото отношение към хората и природата е лошо отношение към Бога.
В битието всичко съществува благодарение на хармонията и взаимната търпимост – божествената любов. Следователно, най-голям междуличностен проблем между хората създава гордостта или както е определена в християнството, като най-страшния от седемте смъртни гряха. Следователно, нашите усилия за създаването на хармония между хората, трябва да са насочени в две основни посоки: изработване на доброжелателно отношение КЪМ ВСИЧКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ и обуздаване на собствената си гордост. Тук трябва да направя разграничение между гордост и достойнство. Ще се опитам да направя това с едно сравнение. Достойнството може да бъде оприличено на броня, която предпазва егото ни от нараняване, а гордостта е дупка, слабо място в тази броня – гордоста демонстрира, в буквалния смисъл, нашата глупост и самолюбие.
Като създадени по образ и подобие божие, ние сме дарени с всички възможности на Бог, но тъй като сме многократно по-малки от Него, и нашата сила е толкова пъти по-слаба и в преобладаващите случаи е недостатъчна за незабавен и очевиден резултат. Това създава илюзията, че нашите мисли са си само наши и не касаят никого. Но мислите ни са енергия и неминуемо предизвикват някакви промени и въздействия, тези въздействия имат свойството да се натрупват и да дават значителен резултат, но много рядко ни се случва да съобразим, че причинителите сме ние. Затова трябва да се научим да бъдем отговорни за мислите и чувствата си – това е още една причина да бъдем доброжелателни към всичко съществуващо. Колективните мисъл-форми влияят на Земята като цяло, а в известна степен на цялата Слънчева система.
От хилядолетия се е наложило мнението, че света е хаотичен, т.е. непредсказуем – събитията са напълно случайни. Но ако съществува Бог и Той е съвършен и хармоничен, ако всичко съществуващо е част от Него – т.е. е взаимосвързано и взаимозависимо – възможно ли е да съществува случайност? Колкото повече хора осъзнаят този факт, толкова повече ще започнат да мислят, т.е. ще започнат да търсят причините предизвикали „случайността“.
От божествена гледна точка, ценността на един човек се определя от делата му, т.е. какво допринася за развитието на хората около него. Колкото е по-полезен, толкова се повишават и пълномощията (способностите) му. Много хора живеят с убеждението, че имат много способности и знания, но ако са само пасивни мечтатели, ако смятат, че другите хора не заслужават усилията им, дори и да имат някакви знания и способност, те ще атрофират, ако не се ползват за общо благо (в служба на Бога).
Много важно е хората да свикнат с мисълта, че всички са канали към и от Бога, т.е. защото всички сме части от Бога, всички сме негови инструменти при реализиране на Неговите планове. Всичко зависи от придобитите от конкретния човек качества, способности и реализирани интереси в определени области. Като аналогия, всеки един човек може да бъде оприличен на светлинен филтър (цветно стъкло). Всеки е с различна степен на прозрачност и различно оцветяване, някои процеждат едвам-едвам, други са едноцветни. Най-добре би било да сме напълно прозрачни, за да не ограничаваме и изкривяваме божествената светлина, но засега само се стремим да го постигнем. Бог винаги намира начин да пробута своите идеи, така между другото, които да доведат до реализиране на неговия План. Всеки един човек е едновременно и ученик и учител по отношение на другите хора – не се учи само този глупак, който си въобрази, че знае много повече от останалите хора.
Не по-малко важно е никога да не се забравя, че имаме право на свободен избор, т.е. ние сме пълни господари на живота си и на всичко ставащо с нас. За съжаление, огромна част от хората са с илюзията, че зависят от други хора и обстоятелства. Това ги подтиска изключително много, те се чувстват онеправдани жертви и не могат да вземат живота си в своите ръце. Да осъзнаеш собствената си свобода е една малка лична революция, една огромна крачка в собствената си еволюция. Затова не обвинявайте другите хора за своите неблагополучия, а поемете отговорноста да решавате сами.
И накрая, може би най-важното е да разберем, че етапа на който се намира обществената еволюция по цялата Земя, поради абсолютизиране на истините, създава безкрайно количество правила, които действат програмиращо на хората и те престават да мислят – фатални са първите 14 години от живота ни на Земята. За роботизирането ни работи с пълна пара масовото обществено мнение, средствата за масова информация и може би най-много образователната система. Едва когато свикнем с миълта, че можем да съществуваме и без проверената и доказана истина, започваме да разкъсваме веригите на илюзиите и с плахите опити да разсъждаваме самостоятелно.
Създадено: 21/02/2006 • 12:06
Обновено : 21/02/2006 • 12:06
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 37262 пъти
Коментар №34
ne_tolkova_posveten 08/06/2009 • 08:06
tihomir, разбрах те e
Коментар №33
tihomir 04/06/2009 • 12:55
Похвално – Как разбра че трябва да ни разведриш Толкова ли зле изглеждаме отстрани Та точно за този виц с маимуните се сетиЕто един виц и от мен
Обикновен човечец си тръгнал от този свят и ето го пред портите на РАЯ стои там свети Петър и пита Ти какво добро дело направи през живота си Човекът дълбоко и дълго се замислил и накрая казал Мисля че един път дадох 1 лев на едни просещи дечица Свети Петър го погледнал  замислено и  казал ето ти един лев и се махаи от тук
Коментар №32
ne_tolkova_posveten 04/06/2009 • 12:04
TIHOMIR това е виц който срещнах в интернет. Просто разведрявах обстановката, не съм правил никакви изводи нито отглеждам маймуни e ee
Коментар №31
tihomir 04/06/2009 • 09:50
ПРОТИВ зараза от свински птичи или каквито и да е други заразни болести използваите КОЛОИДНО СРЕБРО  в интернет има достатъчно информация Една глътка 20 ппм всеки ден ви гарантира живот без заразни болести
Коментар №30
TIHOMIR 04/06/2009 • 09:41
Тия маимуни сам ли си ги гледаш или са под наемТова с маимуните сме го експириментирали и като ни омръзна да го правим имаше изводи или взехме че разбрахме че истината е на друго място и почнахме да работим по това
Пожелавам ти да правиш добри изводи това е еволюцията       за да можеш да доиде време доброволно да се откажеш от тях от изводите и от преразказване на нещо което нито си виждал нито си експирементирал
Коментар №29
ne_tolkova_posveten 04/06/2009 • 08:52
В една клетка затворили няколко маймуни (екип). В клетката имало кашони (ресурс) и банан, закачен на тавана (награда). Една от маймуните (лидер) наредила три кашона един върху друг, покачила се по тях и взела банана. От тавана започнала да пръска студена вода (намеса на Топ мениджмънта). Маймуните се разбягали.Закачили нов банан. Друга маймуна наредила кашоните, покачила се по тях и взела банана. Пак запръскала студена вода. Останалите маймуни я набили и изяли банана (работа в екип). Закачили нов банан. Сработил „рефлекса на Павлов“ – щом една маймуна решила да вземе банана, другите я набили, защото знаели, че всички ще бъдат намокрени, но не всички ще ядат банан (групова отговорност).
Действие Второ: Силата на екипа
Намесил се HR отдела. Подменили една от маймуните (развитие на екипа). Новата маймуна решила да вземе банана, но останалите веднага я набили (фирмена култура). Постепенно подменили всички маймуни. Последната нова маймуна решила да вземе банана. Другите усърдно я набили, без да знаят защо – те никога не били мокрени (Team Spirit).
Коментар №28
TIHOMIR 03/06/2009 • 09:06
Скъпа ние живеем на физическо ниво и много трудно можем да определим кое е вярно и кое не Всичко около нас е илюзия и клишета – заучени -манипулации В момента в които влезеш в ДУХА нещата здапочват да ти се проясняват Примерно Предния век кали юга Беше век на Глобализацията или На послушните и по агресивни нации Които в началото на века пробваха физически да поробят света а в края на века го поробиха икономически Това е божия промисъл и е част от играта За да се научим ние които гледаме  Аз лично предишения живот съм бил в концлагер насилствена смърт може би поляк 20 годишен за теб незнам Трябва да провериш сама Българите сме антипода на лошите евреи -там има и добри   България е наи енергииното място на света  наи много флора и фауна на кв километър наи много минерални извори на кв километър наи разнообразно и непослушно население винаги тук първо в микро мащаби са се случвали големите световни тенденции Позамисли се Не робуваи на клешетата от весниците За бъдещето Следващите години Българите ще бъдат водещи и всичко ще се подрежда по нас Тук ще има наи много възнесени тук се раждат най много деца индиго И тъи като това е процес с божия промисъл в момента сме под обсолютен чадър Последните 20 години на всякъде около българия се бият и има катаклизми а Тук само микро Замисли се Бъдещето е с променена ценностна система  Ние не облагородяваме тибитците а западна европа А Тибет е подобен на България за оня регион а и имаме даста кръвна и духовна връзка с тях те са част -смес от пра българските племена    Що се отнася до по добри икономически условия света вече се изравни огледаи се  Има духовно и икономическо изравняване .Медиите ни налагат разделенос като не показват луксозно живеещи не щастливи американци Щастие то не е в имам а в обичам А ОБИЧ С ПАРИ НЕ СЕ КОПУВА ехото от миналия век все още е част от клишето днес но предполагам усещаш че нещата се променятУспехи
Коментар №27
Tatyana 02/06/2009 • 19:11
Здравей Тихомир, по принцип съм съгласна с това, което пишеш. В този живот си българин, а в предишните знаеш ли какъв си бил? Пак ли си бил българин? Интересно ми е мнението ти за поробените тибетци. Ние по-добри ли сме от тях, че да ги облагородяваме? По-добрите икономически условия според мен май повече пречат за духовното израстване, а и всеки от нас се е родил там където трябва, за да си учи уроците.
Коментар №26
tihomir 01/06/2009 • 09:42
Скъпа ТАТЯНА Аз съобщавам факт и не осъждам ако ти го разбираш като осъждане това е в твоето разбиране за разделеност на нещата Но когато има факти Примерно че всичко в британските музеи е крадено и насилствено взето и че този процес е унищожил сумата и култури на не толкова воинствени народи Само от преди 100 -200 години смятам че не трябва да си премълчава И за разлика от тях БЪЛГАРИТЕ като нация не са поробили никого и не са унищожавали култури по света Предполагам ВИЖДАШ около нас какви са настроенията Аз лично от историческа точка УВАЖАВАМ нациите които са толерантни и имам разбирането че и АНГЛИЧАНИТЕ  И ХИТЛЕР дори и т н имат прово да се проявят и те са божии създания  и божия промисъл – но може би бог иска да има извод за нас наблюдаващите – аз лично не смятам да ги давам за пример и не смятам да ги възприемам като пример за себе си Примерно харисвам поробените ТИБЕТЦИ сигурно не всички тибетци са хрисими но кото нация показват товаВсъшност ние трябва да им помогнем  да ги облагородим За това е този процес на разселване последните години И въпреки че изглежда че разселването е по икономически причини то е съвсем друго нищо
УСПЕХИ
Коментар №25
Stanka 31/05/2009 • 21:08
d Мисля,че Тихомир не съди, а казва факти! Факт е,че България не е поробила нито един народ през дългото си битие.СТРЕМЕЖЪТ  на един народ да бъде над друг и да  го измъчва и ВЛАСТВА е признак на болен разум.Словото на ОТЦА: Всеки, който издига себе си измежду останалите, ще бъде унизен!Много е писано за Вярата,нужно е само това: Възлюби Бога и възлюби ближния си, обичайте враговете си, благославяйте ония,които ви проклиннат, правете добро на ония, които ви ненавиждат и молете се за тези, които ви обиждат и гонят.СЪЩНОСТА на Вярата е да ИЗПЪЛНИШ законите на Любовта.e
Коментар №24
Tatyana 31/05/2009 • 18:19
„моят нация не е унищожила стотици култури За разлика от АНГЛИЧАНИТЕ“
Нали не трябва да съдим другите?
Коментар №23
tihomir 31/05/2009 • 17:57
Извинете ме но спорите за неща които са измислени и са клишета Незнам какво четете но доста залитате от правия път които всъшност сте вие          КАКВО ИМА ТОЛКОВА ИНТЕРЕСНО кои какво и кога  И защо и кои какво казал и как     това е за пред училишната възраст ВИЕ трябва да работите върху себе си това е всичко За да се ограмотите и да преминете на по високи нива трябва да разберете че всичко е във вас и всичко което четете е само допълнително настроиваща информация и докато не я проверите във вас не трябва да и вярвате  ВИЕ СТЕ     Първо се научете да проверявате информацията или да я разглеждате от ниво интуиция само това да се научите ще ви отнеме година минимумМного важно Ако четете накого и желаете да го ползвате за авторитет то тои не трябва да е комерсиален  не трябва по никъкъв начин да усъжда някого или да го превъснася и трябва да не коментира а да разбира процесите които текат
Вие имате право да се изразявате както поискате но обърквате останалите които четат
Аз съм БЪЛГАРИН и не чета нищо българско  написано с англииски букви това е под моето ниво на разбиране АЗ СЕ УВАЖЯВАМ и се гордея че моят нация не е унищожила стотици култури За разлика от АНГЛИЧАНИТЕ
Коментар №22
Searcher 30/05/2009 • 23:35
Stanka,замисли се върху не6тата,които си написала и 6те види6,4е Посветения не говори 4ак такива глупости.Дори исляма отри4а разпъването на Исус на  кръста-а дали да говорим за 2-ма 4овека?За Бог и Дявола-за мене са двете страни на една монета.Доста не6та ме объркват,но не се отказвам да търся отговорите макар да ми се иска понякога да спра…“Най-добрият роб е този,който незнае,4е е роб“. 😉
Само не мога да си обясня за6то някои кръвни линии искат да спрат развитието на хората и техните ду6и?Какво пе4елят тези „хора“ от цялата работа?Пък и някои филми,дето излизат по кината-се 4удя от кои се правят-„добрите“ или „ло6ите“.Макар 4е харесвам един израз от „Матрицата“,4е номера е уражнението да е уравновесено и 4е Вселената не хае кое е ло6о и кое добро…
Коментар №21
Stanka 30/05/2009 • 18:13
nSearcher,здравей! Отдавна бях попаднала на отговорите на Посветения в този форум.Ще ти кажа какво откликна душата ми и ответните чувства в моето сърце – не ми говорят ИСТИНАТА и се опитват да ме манипулират ! Ето само няколко от думите на т.н.Посветен.“Колкото по-разделени са хората,толкова по-лесно е да бъдат управлявани.“ “ Селяни като вас не разбират,че вие направихте това!“ „на въпроса:Дяволът не знае,че е Дявол…той мисли,че е БОГ.-Посветения отговаря“Това всъщност показва,че хората,които се борят със злото,всъщност се борят с доброто.“ И още“ ИСУС от Назарет не е Христос.Тези които твърдят обратното са Антихристи!“ А как ви се струва това „ИСУС он Назарет не беше господар на играта ,той беше марионетка използвана в играта от моя вид и все още е сред вас,обслужвайки ПЛАНА!“ “ Не е наша работата да ви просветляваме, тя е ваша.“ “ Кръвната линия е важна само по отношение ВЛАСТВАНЕТО над хората“ и още и още…… Знам само ,че се води борба за всяка човешка душа.Освен това в много хора, преждевременно ще се разкрият големи способности и посредством тези хора, ПОПАДНАЛИ под пълен контрол,ще бъде осъществена КОДИРОВКА на съзнанието им което ще ги направи подвластни на някой ИЗТОЧНИК !
Коментар №20
Searcher 30/05/2009 • 01:07
http://www.xnetbg.com/new/images/stories/pdf/Razkritiqta%20na%20edin%20posveten.pdfKak 6te komentirate?
Коментар №19
tihomir 29/05/2009 • 12:51
Нормално е да се объркваш това е част от играта Ако се объркваш имаш импулс и любопитство да разбереш ОБЯСНЯВАМ При прераждане ДУХЪТ ти подписва акашиеви договори как и къде и защо ще се родиш при какви родители и как ще изглеждаш и какви качества ще притежаваш и какви изпитания ще имаш или всичко което ще бъде Замисли се никои не избира родителите си никои не избира как да изглежда и т н Това се нарича СЪДБА  и карма  КАРМАТА всъшност е космически закон за Каквото направиш това ще ти се случи ИЛИ 10 божи заповеди гледаи НЕ УБИВАИ означава като ходиш по улицата да не газиш мравки или не убиваи за удоволствие По закона за кармата докато ти доброволнао и напълно съзнателно не се откажеш да убиваш или останалите 10 божи заповеди ГЛЕДАНИ многоъгълно или от различни гледни точки Ти си под закона карма или насилието идва към теб докато ке наичиш да не го използваш ИЗХОДЪТ е повдигане на съзнанието в процес възнесение или от трето ниво -физичиски свят да се прехвърлиш съзнателно в пето ниво това означава да се възнесеш – светлинно тяло или долу горе като христос Много от нещата са описани в този саитУСПЕХИ
Коментар №18
Searcher 28/05/2009 • 23:52
Щом всичко зависи от нас и ние сме господари на съдбата си,къде се намесва кармата и съдбата обърнато звучат,поне за повечето хора доста от нещата.За мене също има неща,които ме объркват много.kЩом си част от Бога, не може да не зависи от теб. А кармичното разплащане също е собствен избор – преди да се родиш си избираш, кои дисхармонични енергии да отработиш, т.е. да хармонизираш, и по какъв начин.
Коментар №17
tihomir 28/05/2009 • 09:57
Всъшност автора не може да изобрази цялата картина поради ограничение на средствата за комуникация Похвално е обаче че поне се е опитал да го направи и нашата роля е да го доразвием в нашето съзнание А не да намираме …… Ти се опитваш да търсиш контрас и разделеност в нещата ПОВЯРВАЙ МИ пътят и точно в обратна посока търси обидиненост и единство Само на физическо ниво където в момента живеем има контрас и разделеност  При желание от твоя страна да навлизаш във по висшите полета на живот трябва да променяш гледнато си точка към единство със сътворението Похвално е че се опитваш да разбереш нещата и това е пътя наистина Да вярваш на себе си като едно велико същество но и да зачиташ другите като равни Ние на физичиско ниво не можем да се изразяваме и да разбираме другите това е част от играта която играем Примерно когато ти кажеш че си добре аз не мога да разбера точно какво имаш предвид или го приравнявам към моите представи за добре А те са различни Няма две иднакви представи във вселенатауспехи
Коментар №16
kAlex 28/05/2009 • 00:19
Това е така, но ще има и хора, които няма да се сетят да си зададат този въпрос, и по точно тази причина ще останат с едно колебание, с един въпрос. Та за това е хубаво автора да пише тук-там това, което Ти спомена. Защото някои може когато чуят за зелен светофар да разбират, червен, но тяхната представа за цвета да е изкривена и тяхното зелено да означава точно червено(колко комично..и същевременно иронично би било)..
Коментар №15
tihomir 27/05/2009 • 13:58
Желая да съм ти полезен Всичката информация която четеш по този тип саитове не е конкретна Трябва да се научиш да я поемащ като оринтироващо помагаща А не като конкретна Истинската информация е във теб самия и можеш да достигнеш до нея в период на медитация Това е така защото мозъкът ни на физическо ниво не може да обработи информацията която получаваме в интуицията и освен това придставата на различния индивид за нещата е различна и никога не е еднаква ИЛИ Твоята придстава за 14 е различна от представата на пишештия за четиринадесет А природните цикли се редуват разтягат и стесняват зависимо от обкръжаващите ги състояния Но всъшност състоянието време освен на физическо ниво не съществува никъде другаде Часавници има само тук на земятапоздрави тихомир
Коментар №14
Alex 27/05/2009 • 12:01
Не, че съм нещо кой знае, но искам да те попитам следното – „…фатални са първите 14 години от живота ни на Земята..“ това как така го измисли – според мен е голяма глупост. Защо не го закръгли на 15? Та все едно.. 🙂
Иначе съм изключително доволен от сайта – дава такива насоки, каквито трудно могат да се открият другаде..
За което съм изключително благодарен!Всичко е подвластно на някакви периоди, цикли, ритми. Човешкия живот се определя от седем годишни периоди (при Слънцето е 11 години). Всеки човешки период си има специфични задачи и възможности. По въпроса има много информация в „Алтернативи“
Коментар №13
Searcher 15/12/2008 • 00:50
Za men pak gordostta e tova,koeto ni kara da deistvame po daden na4in,zaradi ob6testvoto i nai-ob6to kazano za tova,koeto 6te ‘kajat horata’ za nas i na6ite postapki.Moje da iskame ne6to,no ot ‘glupava’ gordost da napravim drugo.A dostoinstvoto e ne6to,koeto ima6 vatre v sebe si i re6ava6 da napravi6 ne6to,zaradi teb samiq i kak 6te se po4uvstva6 sled tova.Za sajalenie mai ima malko hora s istinsko dostoinstvo ili nai-4esto go gubqt…
Eto i edin link…http://www.imadrugpat.org/ES1.pdf
Коментар №12
Lada 24/11/2008 • 12:49
Интересувам се повече от тънката граница между Гордост и Достойнство. Образно казано – къде точно свършва Гордостта и започва Достойнството? Ако няколко пъти си простил едно и също нещо и осъзнаваш, че не трябва да съжаляваш за това, защото просто си се преборил със собствената си Гордост, не означава ли всъщност, че си позволил да погазят Достойнството ти? И ако още веднъж човекът срещу теб те постави в ситуация да му прощаваш същото – за какво говорим, отново за справяне с Гордостта, или тук трябва да защитим Достойнството си и да направим своя избор?Това са въпросите, които си задавам и на които бих желала да ми отговорите!
Привет,
въпроса за гордостта и достойнството е разгледан в главата ЗА ГОРДОСТТА. Специфичното при теб е, че все още се борииш, т.е. реакциите ти се диктуват от егото. Това съвсем не означава, че трябва пасивно да възприемаш всичко, но ако излезеш от ролята на жертва, опитваш да помагаш на такива хора да преодолеят собствените си проблеми. Ако не намериш начин да помогнеш, се дистанцираш, но това изключва всякаква борба и защита – те винаги са следствие на илюзии. Успех.
Коментар №11
Chestna 29/09/2008 • 01:02
Разликата между нас и Бог не е в това, че сме просто хиляди пъти по-слабо енергийни от него. Разликата е в това, че в нас е заложен грехът и ние сме несъвършени поради тази причина. Абсолютно всеки човек в живота си грешик, а Бог е безгрешен!
Коментар №10
LiLManiac 20/02/2008 • 00:10
това, че хората престават да мислят е много добре казано защото осъзнавам, че е видно дори в училище, че учителките са меко казано тъпи(пък после искат по-големи заплати)d
Коментар №9
Nelly 22/01/2008 • 20:26
„…..  Не по-малко важно е никога да не се забравя, че имаме право на свободен избор, т.е. ние сме пълни господари на живота си и на всичко ставащо с нас. …..“Колко криворазбрана е думата СВОБОДА, за съжаление. Бъркането й със СЛОБОДИЯта, създава болшинството ни проблеми.
Благодаря на Бог, че ме насочи към сайта.
Коментар №8
Nikolay 20/01/2008 • 23:51
Moga li da popitam za trite vi imena uvazaemi g.n Yosif.
Коментар №7
TT 14/10/2007 • 19:35
Много ти благодаря за отговора. Много ме успокоиха твоите думи, защото този човек накрая започна да ме заплашва, че щял да ме накълцал и незнам си какви глупости още и всичко това ми се казва без да има видима причина. Да не говорим, че никога не ме е виждал на живо. Но както и да е 🙂 Аз си мисля, че колкото си по-добър толкова повече дразниш другите и постоянно се опитват да ти намират косури. Защото всеки се мисли за нещо повече и по този начин тормози психически хората около себе си.
Исках да зачекна пак темата за убийството. Това е най-тежкия грях и се чудя как се изкупва. Аз имам една теория, че след смъртта от душата остава само доброто. Защото само то може да запази душата. И по тази логика си мисля, че когато човек е лош и злобен от душата му остава много малко след смъртта и даже според мен е възможно в следващия си живот да започне пак от ниско ниво.
Обеснението може да е съвсем прозаично – енергиите, които облъчват Земята, стимулират не само положителните качества, а и недостатъците. Така че, ако човек обикновено овладява раздразнението си, в някои дни раздразнението му може да се развихри до истерия и той самия да не разбира, какво става.
Колкото до убийството, не съм компетентен в кармичните оценки, но има различни убийства, дори ефтаназията е убийство, така че не може да се стига до такива крайни резултати, или те са много редки изключения.
Коментар №6
TT 12/10/2007 • 17:39
Много интересно четиво 🙂
В сравнението с цветните стъкла се чудя за едно нещо. Какво представляват и как може да се представят хората, които са тръгнали надолу – тези които са изгубили връзката  с Бог и са се поддали на разочарованието и не престават да се жалват и да се оплакват. Аз лично познавам такива хора за които съществуването е една голяма безмислица. Дори започвам да си мисля за един мой познат – с когото съм контактувала само в icq – мисля си че този човек е способен на убийство. И се чудя дали това е бил планът за него. Случайно ли се появяват убийците или просто са тук за да вършат „мръсната“ работа на Господ. Защото в крайна сметка ако аз съм убила някой, логично че ще бъда убита, но дали жертвата ми ще ме убие? Дали това е съдбата и?
Трудно е да се каже, че някой е тръгнал надолу – може да се лута, но всички се лутаме, кой повече, кой по-малко. Този, който се оплаква, има нужда от съчувствие, от състрадание, а изпитва такава нужда, защото не си е нормализирал все още енергоснабдяването – по този начин си поддържа живота. Това е полезно и за тези, които му съчувстват, защото по този начин те развиват и разширяват своя енергиен канал и служат на Бог, като подпомагат развитието на тези, които имат нужда.
Убийството, обикновено, е в резултат на твърдата убеденост, че други са виновни за собствените ни проблеми. Във Висшия план никога не се залага извършването на убийство. Винаги се разглеждат такива възможности, но се дава шанс човека да се овладее и да избегне убийството. Това е голямо постижение. Безсмислено е на убийството да се отговаря с убийство – така порочния кръг никога няма да се прекъсне. Когато има силен запис за отмъщение се прави всичко възможно да се стигне до прошка – и това се случва в повечето случаи. Отговора на убийството с убийство е по-скоро рядко изключение.
Коментар №5
Petya_Luzkanova 30/04/2007 • 01:33
Здравейте!Eisblock, в името на какво, по дяволите, ние набираме някакъв опит, защо е предопределено събитие, което да ни научи на нещо? Защо смяташ, че това е смисълът? Защо трябва да има смисъл? Ако смисълът на нашето съществуване е да научим урок и да се преродим за следващ, нов урок, тогава какъв е смисълът на живота на котарака ми? А на Вселената?
Коментар №4
Eisblock 20/02/2007 • 15:26
Като цяло е добро и полезно писание.Едно отделно твърдение, закотвено в мисленето ни, е с висока вероятност, невярно. А именно, че имаме „свободната воля“ сами да решаваме кои от важните събития-жалони в живота ни, Как да се случат!
Животът ни тук и сега е един от многото. Изиграват се по същият начин и логика както това се прави на театралната сцена. За маловажните неща, без връзка и зависимост с главната линия на „Пиесата“ и непречещи на други свързани с нас участници – имаме тази свобода. Но за кардиналните и за важните събития в живота ни, решението=режисурата са направени отдавна. Още преди да се родим. Нашата свобода се заключава само в желанието ни дали да разберем и да се поучим от случилото се или да игнорираме очевадното. Във вторият случай следва сега или по-късно, повторение. На тази или някоя от другите „Сцени“ – при появата ни там! Защото самият смисъл на живота предполага една 100% виртуалност с цел набиране опит, познание и развитие. Инак няма смислено обяснение за всичките гадости, идиотщини и мъчения на които сме подложени в живота. Освен това – всичко е една гигантска постановка…    Дверзайте!
Коментар №3
nikyana 06/10/2006 • 10:20
biggrin
Коментар №2
zornica 01/09/2006 • 22:47
От собствен опит мога да твърдя че наистина да се манипулира един човек е много лесно, а за дете да не говорим, тъй като децата имат навика да подражават някому и те най – силно критикуват различните от тях деца и ги тормозят. Всеки е бил ученик и знае за какво говоря, а и аз самата до преди няколко години бях едно от тези деца, които държат на неотклоняването от нормите с малки изключения. И знам разликата между това да се ръководиш по написаното и това да имаш смелостта да размишляваш самостоятелно без да се съобразяваш с каквото и да било. Проявата на личната творческа воля е много важно нещо, но децата не го разбират те си мислят колкото повече прилича на чуждото толкова е по – добро. Не е лошо да държиш на индивидуалното у себе си, защото точно то ти помага да се развиваш. Да, хората и всичко останало сме свързани, но в същото време всеки действа и сам за себе си. Свободата, колкото и да е нищожна в нашия живот, смятам, е най – ценното ни съкровище и да го пазим и поддържаме трябва да е наша основна задача. Без свобода за мен няма нито път, нито познание, нито блаженство, няма нищо!
Коментар №1
jemmi 25/06/2006 • 14:46
В началото бе СЛОВОТО… (т.е.МИСЪЛТА от Логос / гр./ ).Следователно Мирозданието и човека са ментално творение на Бога т.е. не са част от него.Благодаря! И нищо лично. 

ЗА ТВОРЧЕСТВОТО

Много често в посланията получавани из зад Завесата се набляга на задължението ни да творим своята реалност. Но по мои наблюдения, на повечето хора не е ясен този процес на сътворение. Затова ще се опитам да споделя виждането си в този момент по този въпрос.
Надявам се, вече добре осъзнавате, че ние творим със съзнанието си, чрез своите намерения, чувства и мисли, тъй като сме създадени по Божий образ и творим също като Бог. Висшите сили не могат да творят в материалния свят, понеже не разполагат с низши тела и енергии. Те могат само да ни предоставят строителни материали – голямо разнообразие от енергии, от които да се възползваме. От нас се иска само желание и устременост.
По качеството на съзнанието си можем да разграничим два вида хора – с ново и старо съзнание. Виждате и усещате на собствения си гръб сътвореното от хората със старо съзнание. При старото съзнание, човек за човека е вълк. И целта на живота е, колкото се може повече пари. Ние трябва да се изчистим от тези внушения за смисъла на живота и да създадем нова реалност, в която човек за човека е брат и всички заедно, в любов и взаимопомощ, да изградим реалност, за която само сме мечтали. Хората със старо съзнание ще се опитат да ви внушават, а и вашите собствени съмнения и страхове ще ви нашепват, че това са само фантазии и нереални неща, че хората се променят много трудно, ако въобще се променят. И тук сте изправени пред избор: на кого да повярвате? На старото и изпитаното или на желанието в сърцето си. Ако вярвате на старото, значи се съмнявате, че всичко се променя. Старата сентенция „Всичко тече, всичко се променя” за вас няма никакъв смисъл. Но ако се доверите на собствените си желания и чувства, ако усещате, че всичко се променя, можете да направите избор да се включите в тези промени, като първо започнете да променяте себе си. Надявам се, че вече сте стигнали до извода, че да променяте себе си е доста по-лесно от това, да променяте другите, да променяте масовото съзнание.
Какво трябва да промените в себе си? Всичко! Не бързайте с извода, че това е много трудна задача. Единственото, от което имате нужда, е голямото желание за промяна, за да не се откажете при първите трудности. А когато започнете, бавно и постепенно, ще се справите с всички проблеми. А какво означава Всичко? Не е лошо да си дадете сметка, че ако във вас останат някакви стари мисли, чувства и нагласи, че те непрекъснато ще ви дърпат назад, постоянно ще предизвикват страховете и съмненията, с които сте живели преди. Затова постепенно, един по един, осъзнавайте всеки стар проблем и се избавяйте от него. Ако страховете ви са подсъзнателни, изкарайте ги на светло, т.е. осъзнайте причините за безпокойството, което не ви дава мира. Не може да се избавите от старото, ако живеете по инерция, ако гледате, какво правят другите хора, ако разчитате на старата проверена традиция. Ще трябва да се откажете от всичко това.
Ако си представяте света такъв, какъвто е, само с някои козметични промени, тази представа насочва енергията ви към стария свят като го укрепва и му дава сила и възможност да съществува. Затова не се опасявайте да развихрите въображението си, като пресявате, кое е реално възможно, кое не. Трябва да знаете, че каквото и да си представите, това е спомен, а не измислица.
При това трябва да се избягват, по възможност, всякакви спорове между духовните хора, защото мощната им енергетика създава възможности за конфликти в световен план. Желанието да се спори и защитава собствената позиция се диктува от егото. Един духовен човек не се чувства заплашен от чуждото мнение – той знае, че всеки има право на собствени представи, на свободен избор, и затова не се опитва да ограничава свободния му избор със собствената си гледна точка, колкото и да му се струва, че другия се заблуждава много.
Ако ви е правило впечатление, Висшите сили правят разлика в измеренията – различават Ниво на съзнание от Материално ниво или ниво на финост при материята/енергията. Макар нивото на съзнание да променя качествата на материята, като променя вибрациите й, все пак съзнанието се променя по-бързо, а материята е по-инертна. Затова са нужни нашите колективни усилия, още повече, че хората, които нямат желание за промяна ни противодействат със своята енергия. Ще кажете, че нашата кауза е безперспективна, защото тези, които не желаят промяната са много повече. Но зад нас е цялата Вселена, защото като цикъл, промяната за Земята е неизбежна и само от нас зависи, по какъв начин ще стане тази промяна. А може би вече забелязвате около себе си, колко бързо се увеличават желаещите промяната, и колко бързо намаляват хората със старо мислене.
Точно затова възнесение означава промяна на съзнанието. Да се възнесеш не означава да се преместите на друго място, в друго време. Да се възнесеш означава да промениш съзнанието си и така да промениш пространството (заедно със всичките му обитатели) около себе си. Да се възнесеш означава да започнеш да виждаш реалността и да престанеш да се самозалъгваш с илюзии. А реалността ти дава усещането за постоянна радост, докато в изкривените илюзии радостта е мимолетна. Затова радостта повишава вибрациите и променя (сътворява) ново пространство, където всички са радостни и нямат потребността да защитават малкия илюзорен свят на егото си, всеки се грижи за другите, не трупа само за себе си. Само в тези условия е възможно изобилието. Никога не забравяйте, че обкръжаващата реалност е отражение на нас самите. Затова ние не сме безсилни жертви на нечий зъл замисъл, а сме безкрайни по сила Богове-творци на действителността си, защото сме обединени, Единни.
Основна причина хората да нямат желание за промяна са техните безброй страхове. Страхът възниква там, където не достига любовта. Затова, обичайте себе си, обичайте всички хора, всичко съществуващо – това е единствения начин да изчезнат страховете. Обичаният се чувства защитен и малко по малко, повишаващите се вибрации на съзнанието изчистват всичките ви страхове. Разбирате ли, защо основния инструмент за създаването на Новия свят е Любовта. Разбирате ли, че за да се избавите от собствените си страхове, трябва безкрайно много и непрекъснато да обичате себе си и всичките си съставки, включително и егото си, защото то трепери най-много.
Да обобщим накрая темата за творчеството. Наблюдавайте, накъде е насочено вниманието ви (какво захранвате със собствената си енергия) през повечето време докато не спите. Не захранвате ли най-различни страхове, не подхранвате ли недостига, липсата? Пренасочете вниманието си върху прекрасното, благодарете за това, което имате – само така може да увеличите изобилието в живота си. Радостта е нормалното състояние за повечето същества във Вселената, защо това да не се отнася и за вас? Съсредоточете се върху прекрасното, обичайте всичко и всички и живейте в постоянно щастие. А може би сте мазохист и болката ви доставя удоволствие – тогава продължавайте да насочвате вниманието си към нея и страховете си и те много бързо ще нарастват. И поемете най-после отговорност за живота си – не сте зависими от никого – сами сте се поставили в зависимост, която можете да прекратите всеки един момент, ако се справите със страховете си. Успехи.
Създадено: 04/02/2010 • 11:18
Обновено : 04/02/2010 • 11:22
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Страницата е посетена 7478 пъти
Последни публикации
Последни коментари
За контакти