Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6165607
Users Today : 545
This Month : 14815
This Year : 196132
Views Today : 6922
Who's Online : 20
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

От десет години на Земята, активно се възцарява божието царство, т.е. правила и закони, които правят съвместното съществуване хармонично и радостно. Т.е. с всеки изминал ден, става все по-трудно за тези, които оцеляват, сами срещу всички.
За да се възцари божието царство, е необходима промяна в мирогледа на хората, т.е. трябва да започнат да живеят по напълно различни критерии, в сравнение с досегашните. Например, всички са наясно със заповедите: „не кради, не лъжи и не убивай“, но всички смятат, че не могат да оцелеят, ако ги спазват. Точно в това се състои, възстановяването на божието царство – във приемането и спазването на божествените повели/закони.
Главният проблем пред божието царство на Земята е хилядолетното внушение, че всички трябва да са като другите. Това внушение е превърнало хората в послушно стадо, в марионетки без свое мнение. Бетонното убеждение, че са правилни/праведни, се създава от елементарната логика, че всички не могат да грешат – могат и още как, нима хаоса наоколо, не е достатъчно показателен? За да се промени тази колективна убеденост, трябва поне една трета да се усъмнят, да допуснат и други възможности, освен съществуващите в масовите представи. Т.е. необходима е критична маса (ефекта на стотната маймуна), за да се разклати и пропука убедеността в своята непогрешимост, а хората да започнат масово да се замислят, как са се оказали в такава помийна яма. Понеже стадото е създавано в продължения на хилядолетия, няма област в човешкия живот, която да не е нагласена според интересите на кукловодите. Типичен и много показателен е примера с демократичното общество – всички са убедени, че нещо зависи от тях, но никой не иска да забележи, че каквито и промени да се направят, резултата е един и същ. Никой не иска да съобрази, че която и партия да е на власт, каквито и намерения да има, в крайна сметка, ще постъпва като всички останали. Всички искат да променят системата, но никой не е на ясно, как. Точно затова е необходима промяна на индивидуалното съзнание, което да доведе до промяна на масовото съзнание и в крайна сметка, да се постигне смяна на системата.
Както, надявам се, на мнозина е ясно, във Вселената всичко е подчинено на ритми, т.е. за всичко си има благоприятни и неблагоприятни времена. Затова и изтича времето на земния ад и отново идва благоприятно време за рай на планетата. И затова, планетата се напуска от всичко, което поддържа стария ад и пречи на промяната. Променят се всички енергийни предпоставки, които стимулират залитането в крайности и се установяват такива, които предизвикват уравновесяване и хармония. В това число са и климатичните промени, които в крайна сметка, трябва да доведат до равномерна благоприятна температура по цялата Земя, т.е. ще изчезнат всички условия, предизвикващи големи температурни разлики и ще настане постоянна повсеместна температура, обезателно условие за възстановяването на рая.
Хората са имали възможност хиляди години да променят системата/матрицата и са правени безброй опити, но никога не са успели да достигнат критичната маса, което да позволи съществена промяна. Още повече, че заинтересованите са полагали огромни усилия, за да неутрализират масовия стремеж. Но вече стигаме до критичен момент, когато промяната се налага силово и просто не може да бъде избегната, остава само въпроса, колко ще продължи агонията? Колко хора ще се пробудят от умишлено наложените правила и ще осмислят, какво им се иска в действителност.
Не би било лошо да забележите, че навсякъде по света има протести, т.е. независимо от конкретната политическа ситуация, намират, за какво да протестират. Общ знаменател е социалното недоволство от принудителните физически и икономически ограничения, имащи за цел да създават лесно управлявани марионетки, провокирано от общия енергиен хаос по планетата. Какво винаги, се намират тарикати, които да се възползват от всяка една ситуация. Но ми се иска, да ви обърна вниманието на картинката – виждате хора без бъдеще, не само, защото в божието царство няма място за омразата, а защото са типичните случаи, които не се вълнуват, какво ги кара да постъпват по един или друг начин, следователно, не еволюират, не се приспособяват към динамичните земни енергии. Разбира се, това не означава, че принципно е невъзможна промяната им, но понеже от ранно детство са дресирани, да са като другите, за да започнат, да се ослушват и оглеждат, да започнат да поставят под съмнение досегашните си принципи, трябва, поне частично, да се променят голяма част от хората. Това променя натиска на колективното съзнание и допуска и други възможности. А дотогава, мнозина ще пропуснат своя шанс.
Основен похват за неутрализиране на възможните промени, е издирването на виновни – т.е. човешкото съзнание се насочва към външни фактори, които не са им подвластни, а вътрешните, които може всеки да промени, изпадат от вниманието. А никой не иска да съобрази, че колкото и да се сменят играчите, докато играят по едни и същи правила, резултата винаги ще е един и същ. Всички са дълбоко убедени, че грешките трябва винаги да се наказват, и затова, с лекота, забелязват прашинката в чуждото око, а гредата в своето не. Всички имат непоносимост към чуждите грешки, а в същото време се надяват, другите да са снизходителни към техните собствени – къде е логиката и смисъла?
Както съм го правил многократно, искам дебело да подчертая: не е моя работа, да ви казвам, какво е истина или неистина, какво е правилно и неправилно. Моята работа е само, да предложа алтернативна гледна точка, а всеки един от вас, трябва да компилира от множеството възможни гледни точки, своята собствена – само така напуска лесно манипулираното стадо. Само със своя собствена гледна точка и с уважение и търпимост към чуждите, е възможен мирът и благоденствието по планетата – винаги могат да се намерят общите интереси.
Искам също да наблегна, че дуалните „умен“ и „глупав“, имат за цел да внушават, че си такъв по рождение и вече не може нищо да промениш. В действителност, всички хора са еднакво умни, дори и циганите/младите души. За да поясня, ще използвам аналогия с компютъра: всички хора разполагат с много мощен, многоядрен процесор, с много оперативна памет и огромен хард-диск. Някои хора използват тези огромни възможности на компютъра си, за сложни научни изчисления или обработка на аудио или видео, но доста много използват мощните си компютри, само за да си редят пасианси или за да решат, какво да облекат, и как да се скатаят в работата си. Т.е. умствените възможности на човека не са ограничени физически, а са в пряка зависимост от интересите на човека, т.е. от неговия личен избор, а точно това осъзнаване, не е изгодно на манипулаторите. Затова, в духовното развитие се говори много често за разширение на съзнанието, т.е. за разширяване кръга от интереси.
На всички е ясно, че „съединението прави силата“, че разделението и противопоставянето са, за да бъдат лесно манипулирани. Но никой не иска да си прави изводи от всичко това, никой не иска да съобрази, че патриотизма, военните и границите са създадени, за да се насъскват лесно народите едни срещу други. Сегашното премахване на границите в Европейския съюз, е много показателно в това отношение, но понеже е основано на псевдодемокрация, развитието не е много успешно. Но за да се възцари божието царство, обезателно трябва да изчезнат всички граници, не само между държавите, но най-вече, в човешките убеждения.
Да обобщя с няколко думи: има стара система/матрица, основана на конкуренция и оцеляване, породила чудовището печалбарство (поклонение на златния телец). Тази система е създала съществуващия на Земята ад и унищожава всичко човешко в хората. Има благоприятни условия, тази система да бъде заменена с друга, която да неутрализира всички причини пораждащи конфликти. За целта, трябва да бъде променен човешкия манталитет и ценностна система. Понеже става въпрос за съзнанието на всеки един, промяната може да бъде направена само от него, от никой друг. За целта, всеки трябва да започне да си дава сметка, защо, и какво го кара да постъпва по един или друг начин, т.е. да започне да живее осъзнато – да прави сам избора си, не да чака някой да му внуши, как да постъпи. Основата на тази нова система, трябва да е общия, а не нечий личен интерес. Водещ принцип е „Не вреди!“, а печалбата остава на последно място.
Вероятно, за мнозина, такава система ще им изглежда прекалено утопична. Но, просто наблюдавайте, какви хора напускат ускорено Земята, колко бързо, разни престъпления и всичко скрито-покрито излиза наяве. Ако преди, при старата система, престъпленията на душата си бяха неин проблем, то сега, на небето се стараят с всички сили, човекът да забележи последиците от деянията си, за да не си въобрази, че може да му се размине. Наблюдавайте и правете изводи – коя система избирате?
Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: